Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  261) Sărbătorirea profesorului N. Iorga cu ocazia împlinirii a 40 de ani de viaţă
 • Opera
 • Imagini
Sărbătorirea profesorului N. Iorga cu ocazia împlinirii a 40 de ani de viaţă
62061. • Sărbătorirea profesorului N. Iorga cu ocazia împlinirii a 40 de ani de viaţă. Cîteva articole din ziare şi reviste [de: D. Anghel, Andrei Bârseanu, Sextil Puşcariu, Henric Stahl, Onisifor Ghibu, D. Tomescu, Ioan Lupaş, G. Tofan, D. Karnabatt, N. Istrate şi două articole semnate: Românul din Arad şi Poporul Român din Budapesta]. Galaţi, 1911. (21,5 x 14).76 p. 40 bani (Biblioteca Casei De Cetire a naţionaliştilor-democraţi din Galaţi, Nr. 1) (II 24009)

Nu exista imagini
  262) Serbătorirea Profesorului Titu Maiorescu la Universitatea din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Serbătorirea Profesorului Titu Maiorescu la Universitatea din Bucureşti
62062. • Serbătorirea Profesorului Titu Maiorescu la Universitatea din Bucureşti în ziua de 22 Noemvrie 1909. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1910.(26,5 x 21). XXIV p., 2 f. pl. 50 bani. (II 20121)
Cuprinde: o dare de seamă a sărbătoririi E. A. P[angaraţi], discursurile Dlor C. Dimitrescu-Iaşi, I. Bogdan, C. Dissescu, G. C. Dragu, G. Lazăr, şi răspunsul lui Titu Maiorescu.

Nu exista imagini
  263) Sărbătorirea Regimentului 55 Infanterie
 • Opera
 • Imagini
Sărbătorirea Regimentului 55 Infanterie
62063. • Sărbătorirea Regimentului 55 Infanterie [Piatra-N.], 1918. (15,5 x 12). 14 p. 1 leu. (I 51706)
Cu menţiunea: "Venitul destinat Şcoalei de Meserii, Reg. 55".

Nu exista imagini
  264) SĂRDĂRESCU, IOAN (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
SĂRDĂRESCU, IOAN (1887-?)
62064. ~ Cercetări asupra căilor de eliminare a neosalvarsanului din organizm. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută la... Februarie 1915 de I. Sărdărescu, din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1915. (23,5 x 16,5). 79 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 1398) (II 41514)

Nu exista imagini
  265) SĂRULEANU, NICOLAE C. (1851-1937)
 • Opera
 • Imagini
SĂRULEANU, NICOLAE C. (1851-1937)
(Sabinu Mir. Nicoriţă)
62065. ~ Cursu elementaru de geografie fisică, politică, administrativă şi economică a României şi a ţeriloru locuite de Români de N. C. Săruleanu. Profesoru. Ploesci (Tip. Democratul), 1891. (17,5 x 12,5). 128 p. (I 190729)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 129 şi urm.).
62066. ~ Din rănile Moldovei de N. C. Săruleanu Profesoru, Fostu Deputatu. Ploesci (Tip. Democratu), 1891. (18 x 12). 54 p., 4 pl. (I 421315)
Lipsă coperta.
62067. ~ Discurs pronunţat dc N. C. Săruleanu revizor şcolar al judeţului Tecuci, licenţiat în litere. Bucuresci (Tipo-litografia Societăţii Tiparul), 1900. (15,5 x 10). 17 p. (Conferinţele didactice generale în judeţul Tecuci) (I 127379)
62068. ~ Ploescii în 1881. Studiu socialu şi economicu de Sabinu Mir Nicoriţă [= N. C. Săruleanu], Ploesci (Typ. Ioan G. Costescu), 1881. (19 x 12,5). 91[-93] p. (I 62169)
Lipsă coperta. Autorul identificat în Sevastos, p. 809 şi 143: (Notă)
62069. ~ Primul raport asupra îmbunătăţilor oraşulu Ploesci presentat consiliului comunal în Deccmbrie 1893. Ploesci (Tip. Modernă), 1894. (19 x 12). 16 p. 20 bani. (I 127240)
62070. ~ Robia cea nouă seu regimul monopolurilor statului. Monopolul băuturilor spirtoase de N. C. Săruleanu. Profesor, licenţiat în litere, fost deputat, fost consilier comunal şi ajutor de primar în Ploesci. Ploesci (Stab. Grafic Progresul), 1895. (23 x 15). 38 p. 60 bani. (II 126837)
62071. ~ România faţă cu tractatele vamale de N. C. Săruleanu. Licenţiat în Litere, fost Profesor la liceul din Ploesci, fost Deputat, Ofiţer al ordinului Corona României. Ploesci (Stab. de Arte Grafice Progresul), 1902. (23 x 16). 26 p. 1 leu. (II 126925)

Nu exista imagini
  266) SĂTEANU, C. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
SĂTEANU, C. (1878-?)
62072. ~ Sărutarea. Disertaţie, [de] C. Săteanu. Iaşi, Editura Alianţei Steaua (Tipografia editoare Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1903. (12 x 17). 64 p. 50 bani. (I 127472)

Nu exista imagini
  267) SĂULESCU, GHEORGHE (1798-1864)
 • Opera
 • Imagini
SĂULESCU, GHEORGHE (1798-1864)
62073. ~ Abeţedariu românesc pentru tinerimea scolilor începătoare compus de D. G. Seulescu, profesor Filologhiei româneşti, în ghimnazia Vasiliană, din Mănăstirea Sfinţilor Trierarsi. Eşii ( În privileghiata tipografie a Albinei), 1832. (17 x 11,5). 1 f., 94 p. (I 72955)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
62074. ~ Idem. Ed. II. Eşii (În Tipografia S. Mitropolii), 1833. (17,5 x 11,5). 1 f., 102 p. (I 72913)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
62075. ~ Idem. Iaşii (În Tipografia S. Mitropolii), 1836. (19 x 13,5). 1 f., 140[ -143] p. (I 63107)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
62076. ~ Idem. Ed. IV. Iaşii (La Institutul Albinei), 1842. (17 x 10,5). 1 f., 202, IV p. (I 380289)
Cu alfabet de tranziţie.
62077. ~ Idem. Ed. V. Iaşii (Tipografia Institutul Albinei), 1847. (18 x 11,5). 166 p. (I 380244)
Cu alfabet de tranziţie.
62078. ~ Idem. Ed. VI. [Tomul I- II ]. Iaşii (In Tipografia franţezo-română), 1851. (16,5 x 10). 47p. (I); 1 f., p. 48-187[- 190](II) (I 391966)
Cu alfabet de tranziţie.
62079. ~ Idem. Ed. VII. Iaşii (Tip. Franţezo-Română), 1851.(17 x 10). 47 p. (BCU-Iaşi I-B 9534);
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
62080. ~ Descrierea istorico-gcografică a cetăţei Caput Bovis (Capul Boului seau Ghertina). Acăria Ruine se află în apropierea Galaţiului de paharnicul G. Seulescul, Profesor Public de Istorie şi Filologhie Vizitate în vara anului 1837. [Iaşi, 1837]. (21 x 14). 1 f., X, 28 p. (II 65389)
Cu caractere chirilice.
62081. ~ Fabule în versuri sau Poezii ale gorice [!] Compuse de D. Gheorghie Seulescul Profesor public al Filologhiei româneşti şi al Istoriei Universale. Iaşii, 1835. (17 x 11). 2 f., p. 3-47. (I 63032)
Cu caractere chirilice. Primele 7 foi numerotate greşit. Lipsă coperta.
62082. ~ Glossariulu limbei Daco-Romane de Spăt. Georgie Seuleskul. Ediţiunatu de Th. Codrescu & D. Gusti. Jassi (Tipografia Buciumului Românu), 1857. (23,5 x 1(5). 72 p. (II 11108)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
62083. ~ Gramatică românească seau observaţii gramaticeşti asupra limbei româneşti pentru şcoalele normale şi ghimnaziale. Compusă de d. Gheorghie Seulescu, profesorul filologhiei în ghimnazia naţională din Mănăstirea S. S. Trierarhi. Partea I-ia Etimologhică. Iaşii (În Tipografia S. Mitropolii). 1833. (17,5 x 11). 2 f., XII, 236 p., 2 tab. (I 59013)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta. Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 237 şi urm.).
62084. ~ Idem. II. Partea Sintactică, Iaşii ( În Tipografia S. Mitropolii), 1833. (17,5 x 11). 2 f., XII, 160 p. (I 59013)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
62085. ~ Urma observaţiilor gramaticeşti asupra limbei româneşti. La Gramatica românească compusă de Gheorghe Seulescu profesor filologhiei româneşti în ghemnazia Naţională din Mănăstirea S. S. Trei Ierarhi. III. De prosodia limbei româneşti şi de versificaţie, la care sau adaos mai multe exempluri de versuri Iaşii ( În Tipografia Sfintei Mitropolii), [1834]. (17,5 x 11). 2 f., 80 p. (I 59013)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta. Datată după: Urechia I, p. 273.
62086. ~ Gramatica Românească pentru clasele elementare prescurtată din cea prelargu compusă de D. G. Seulescu profesor filologhiei în ghemnazia Naţională din Monastirea S. S. Trierarhi. Partea etimologhică. Iaşi(În tipografia S. Mitropolii), 1834. (17 x 11,5). 4 f., 97 p., 2 tab.(I 59040)
Cu caractere chirilice, Lipsă coperta.
62087. ~ Hronologhia şi Istoria universală, prelucrată pe scurt de Paharnicul Gheorghi Seulescu, Profesor Public de Istorie şi Filologhic. Tom. I-II. Eşii (În Tipografia Sf. Mitropolii), 1837. (18,5 x 13,5). XXXI, 51, 248 p. (I); f. 1, 506 p. (II) (I 65524)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
62088. ~ Întăiele cunoştinţe de litere şi de idei. Pentru tinerimea Şcoalelor începătoare Compuse de D. G. Seulescu, profesor filologiei Româneşti, în Gimnazia Vasiliană din Mănăstirea Sfinţilor Trierarhi. Eşii (În privileghiata tipografie a Albinei), 1832. (16,5 x 10,5). 1 f., 94 p. (I 59109)
Cu caractere chirilice.
62089. ~ Mănubchiu din manuscrisele lui G. Săulescu (Raporturi despre ele, de Domnii S. F 1. Marian, N. Ionescu T. Maiorescu şi Iacob Negruzzi). Bucuresci (Tipografia Academiei Române (Laboratorii Români), 1883. (27 x 22). 1 f., 60 p. 60 bani. (Academia Română) (Extrasu din Analele Academiei Române, Seria II, Tom. VII Sect. II Memorii şi Notiţe, p. 153-212).
(II 100194)
62090. ~ Table statistico-geografice pentru clasele de gradul întăiu prin Cam. G. Seulescu. Iaşii (Tipografia frantezo-română), 1851. (17x21,5) 7 f. (nenumerotate) (I 7716)
Cu alfabet de tranziţie.

Traduceri, editări de texte :
CANTEMIR, D. Hronicul romano-moldo-vlahilor. Iaşi, 1835-1836.
PETRINI, G. Fabule române... A. Donic, Greg. Alexandrescu..., alese, adunate şi publicate de ~. Iaşi, 1868 ; ed. II, 1880.
MARMONTEL. Adelaida sau Păstoriţa alpicească. Trad. de un Iubitoriu de îmulţirea Cărţilor în Neamul său [= George Săulescu]. Sibiu, 1836.
MINIAT, Ilie. Didahii. Trad. de ~. Iaşi, 1837 ; Bucureşti, 1897.

Vezi:
• Colecţiune de fabule romane. Iaşi, 1896 ; 1903.

Vezi şi:
• Campoducele Arbore. Fragment istoric al Moldo-Românilor... prefăcut în limba modernă de Spătarulu ~ ş.a. Focşani, 1879.

Nu exista imagini
  268) SĂULESCU, GEORGE N.
 • Opera
 • Imagini
SĂULESCU, GEORGE N.
62091. ~ Despre Efectele Convenţiunilor în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă de George N. Săulescu (din Roman). Bucuresci (Tip. I. Binder), 1887. (22,5 x 15,5). 80 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 126878)

Nu exista imagini
  269) SĂULESCU, I. (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
SĂULESCU, I. (1862-?)
62092. ~ Istoricul unei triste afaceri [de Săulescu Maior?]. Craiova (Tipo-Litografia Naţională şi Ignat Samitca), 1899. (19,5 x 12,5). 38 p. (I 127561)
Autorul, menţionat cu cerneală pe exemplarul din BAR.
62093. ~ Jurnalul meu din campania din Bulgaria 1913 (de] General I. Seulescu. Craiova (Inst. de Arte Grafice Samitca). 1913. (23 x 15,5). 46 p. (II 35040)

Nu exista imagini
  270) SĂULESCU, MIHAIL (1888-1916)
 • Opera
 • Imagini
SĂULESCU, MIHAIL (1888-1916)
62094. ~ Departe... Poesii, [de] M. Săulescu. Bucureşti (Tipografia Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1914.(20,5 x 15,5). 96 p. 2 lei. (II 35299)
62095. ~ *Versuri de M. Săulescu, 1906. 61 p. (VL, 1(1906), nr. 24, iun. 11, p. 8 ; Ms, 4(1973), nr. 1 (10), p. 86)
62096. ~ Viaţa. Poeme, [de] M. Săulescu. Bucureşti (Stab. de arte grafice Energiea), 1916. (18,5 x 11,5). 134 p. 2 lei. (I 273087)

Nu exista imagini
  271) SĂULESCU, MIHAIL N. (1861-1929)
 • Opera
 • Imagini
SĂULESCU, MIHAIL N. (1861-1929)
62097. ~ Le budget el la banque. Discours de M M. Seulesco, Vice-président de la Chambre. Bucarest (Imprimerie Cultura), 1912. (23 x 16). 42 p. (Chambre des Députés de Roumanie). (II 33554)
62098. ~ Chestiunea agrară. Discurs Pronunţat în diua de 20 Februarie 1889 de M.M. Seulescu, Deputat al Colegiului II de Doljiu. Însoţit de raportul şi proectul de lege asupra împroprietăririi ţeranilor, presintat Camerei. Craiova (Tipo- Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1889. (21 x 14). 30 p. (Camera Deputaţilor) (II 393210)
62099. ~ Questiunea socială. Conferinţă ţinută la Atheneu de M. N. Seulescu. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu&Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu, 1893. (19 x 12,5). 37 p. 1 leu. (I 75988)
62100. ~ Legea Minelor, [de] M. N. Seulescu, Deputat de Doljiu. Bucuresci (Tipografia Modernă. Gregorie Luis), 1895. (23,5 x 15,5). 34 p. (II 77892)
Descriere după copertă.
62101. ~ Les nouvelles tendances de l'economie politique par Michel Seulesco, Chargé de Cours à l’Université de Bucarest. Bucarest (Imprimerie de l’indépendance roumaine), 1895. (23 x 15). 21 p. (Extrait de la Revue d’économie politique. Numéro de Mars 1895), (I 1556)
În titlul de la începutul textului se precizează: "Les nouvelles tendances de l’économie nationale en Roumanie". În notă se menţionează: "Leçon d’ouverture du cours d’économie politique à la Faculté de droit de Bucarest".
62102. ~ La question d'Orient et la France. Lettre à M. Georges Clémenceau par M. N. Seulesco. Paris, Librairie de Edouard Duchemin ( Lons-le- Saunier-Imp. J. Mayet et Cie), 1887. (23,5 x 15). 32 p. 1 fr. (II 201961)
62103. ~ Reforma Senatului. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii al Clubului Conservator din Capitală, în seara de 18 Aprilie 1914 de M. Seulescu. Fost vice-preşedinte al Camerii Deputaţilor. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1914. (20X 13). 32 p. (I 48982)
62104. ~ Le régime fiscal des successions par Michel Seulesco, Docteur en droit. Paris, V. Giard f. E. Brière Libraires-Editeurs (Laval, Imprimerie parisienne L. Barnéoud & Cie), 1899. (23 x 14,5) 2 f., 243 p. (II 204987)
Lipsă coperta. Menţionată ca teză în: Rally I 1, p. 280.
62105. ~ Situaţia Financiară a României în 1918. Expunere făcută în şedinţa Camerei Deputaţilor în ziua de 26 (9 Iulie) 1918, [de] Mihai Seulescu. [Bucureşti], [1918]. (21,5 x 14,5). 23 p. (II 50233)
Pentru an vezi: IE, 1(1918), nr. 30, oct. 15, p. 14.
62106. ~ Statul şi Banca Naţională. Privilegiul. Stocul metalic. Agiu sau uzură, de M. Seulescu. Bucureşti (Tip. Heliade), 1901. (20,5 x 13,5). 31 p. (I 63198)

Nu exista imagini
  272) SĂULESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
SĂULESCU, N.
Vezi:
CRĂINICEANU, Gr. Curs de fortificaţiune. Bucureşti, 1885.

Nu exista imagini
  273) SĂULESCU, N. N. (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
SĂULESCU, N. N. (1858-?)
62107. ~ Despre gagiu în dreptulu romanu şi românu. Thesă pentru licenţă susţinută La... 1886 de N. N. Săulescu. Bucureşti (Tipografia Modernă. Gr. Luis), 1886. (23,5 x 16). 109 p. Facultatea de Dreptu din Bucureşti) (II 393907)

Nu exista imagini
  274) SĂULESCU, PREDA
 • Opera
 • Imagini
SĂULESCU, PREDA
62108. ~ Copie după hotărnicia moşii Baia-de- Aramă (din 1845) [făcută de Preda-Săulescu Clucer şi întărită de Înaltul Divan, Secţia I, la 12 Nov. 1846]. s.l., ş.a. (34,5 x 21,5). 27 p. (III 465148)

Nu exista imagini
  275) SĂVEANU, AURELIA N.
 • Opera
 • Imagini
SĂVEANU, AURELIA N.
62109. ~ Origina şi evoluţia sentimentelor morale. Tesă pentru licenţă de Aurelia N. Săveanu, născută Constantinescu. Bucuresci (Tipografia Modernă, Gr. Luis), 1892. (23 x 14,5). 2 f., 43 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci) (II 72740)

Nu exista imagini
  276) SĂVEANU, N. N. (1866-1952)
 • Opera
 • Imagini
SĂVEANU, N. N. (1866-1952)
62110. ~ Discursul rostit în şedinţa Camerei de la 17 Martie 1911 cu ocazia răspunsului la mesaj, [de] N. N. Săveanu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1911. (16,5 x 10). 75 p. (I 23223)
62111. ~ Întrunirea Liberală de la Brăila. Discursul d-lui N. N. Săveanu s. 1., [1913]. (20 x 14,5). 8 p. (I 35322)
Descriere după titlul de la începutul textului.
62112. ~ John Stuart Mill. Viaţa şi operele lui. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1891. (19 x 12). 1 f., 205[-207] p. (I 127237)
62113. ~ Nou proiect de lege pentru descentralizarea administrativă. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii al Partidului Naţional-Liberal, în sala Liedertafel în ziua de 22 Februarie 1912, [de] N. N. Săveanu. Bucureşti (Imprimeriile Independenţa) 1912.(23 x 16). 33 p. ( Extras din Buletinul Cercului de Studii Nr. 9 şi 10).(II 27546)
62114. ~ Organizarea comunelor rurale, [de] N. N. Săveanu. Bucureşti Minerva (Inst. de arte grafice şi Editură), 1908. (24,5 x 16,5). 43 p.(II 9150)
62115. ~ Şcoli rurale din judeţul Putna., [de] N. N. Săveanu. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu). 1903. (19, X 13,5). XXVI, 64[-67] p., 3 f. pl. (I 83329)
62116. ~ Idem. Focşani (Tipografia Modernă M. T. Dumitrescu), 1904. (21 x 13,5). XXIII p., f. tab., 1 tab. (II 409028)
62117. ~ Vinul şi Berea, [de] N. N. Săveanu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1913. (16 x 10). 105 p. (Administraţiunea centrală a Ministerului de Interne) (I 34488)

În colaborare:
BERLESCU, M. D. ş.a. Legea pentru descentralizarea administrativă. Bucureşti, 1912.

Vezi şi:
• Lui Titu Maiorescu. Omagiu. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  277) SĂVESCU, CONSTANTIN (1848-1944)
 • Opera
 • Imagini
SĂVESCU, CONSTANTIN (1848-1944)
62118. ~ Gramatica română. Cercetări Etimologice asupra pronumelor de C. Săvescu, Profesor de limba latină la Gimnaziul [pe cop.: Ioan Maiorescu] din Giurgiu pentru clasa V-a liceală. Giurgiu (Tip. şi Leg. de Cărţi A. G. Brătănescu). 1903. (21,5 x 14,5). 128[-130) p. (II 2190)
Anul, pe copertă. Preţul modificat: 1,85 lei.
62119.

Nu exista imagini
  278) SĂVESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
SĂVESCU, CONSTANTIN
62120. ~ Colecţiunea legilor financiare conţinând legea de constatare şi perceperea contribuţiunilor directe. Legea impozitului personal. Taxa de 3% asupra salariilor. Legea patentelor (cu un tablou al hotărîrilor Înaltei Curţi de Casaţie, aranjat după profesiuni). Legea licenţelor Legea monopolului vânzărei băuturilor spirtoase. Legea de urmărire, precum şi legi, regulamente, legi interpretative şi estrase din legile relative cu aceste texte. Adnotate cu jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie sub fiecare articol şi diferite note explicative de Const. V. Săvescu, Advocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl S-sori), 1910. (20,5 X14). 2 f., 340 p. (II 265865)
Lipsă coperta.
62121. ~ Drepturile copiilor naturali. Teza pentru licenţă Susţinută la... de Constantin V. Săvescu. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice, Albert Baer), 1900. (25 x 17). 47[- 50] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 126610)

Nu exista imagini
  279) SĂVESCU, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
SĂVESCU, GHEORGHE
În colaborare:
NICULESCU, St şi ~. Ne chiamă patria! Huşi, 1915.

Nu exista imagini
  280) SĂVESCU, GRIGORE P.
 • Opera
 • Imagini
SĂVESCU, GRIGORE P.
Vezi: SEVESCU, GRIGORE P.

Nu exista imagini