Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  241) SĂNDULESCU,GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
SĂNDULESCU,GHEORGHE
62028. ~ [Plata prin subrogaţiune]. Tesă pentru licenţă de Gheorghe Săndulescu. Bucuresci (Tip. Lupta), 1892. (19 x 14). 95 p. (Facultatea de Drept din Iaşi) (I 65549)
Titlul tezei, pe v. p. de titlu.

Nu exista imagini
  242) SĂNDULESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SĂNDULESCU, IOAN
62029. ~ Poezia lirică din timpul Răsboiului pentru Neatârnare 1877- 1878. Cu o prefaţă de D-l Gh. Bogdan-Duică. Bucureşti, Editura Librăriei şcoalelor. C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1908. (19,5 x 12,5). 231 p. (Colecţiunea Sfetea) (I 10485)
Cuprinde poezii culese din ziare şi reviste.

Traduceri, prefeţe:
BERNARDIN de Saint-Pierre. Paul şi Virginia. Coliba indiană. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.
DEMETRIUS, Traian. Iubita. [cu o pref. de ~]. Bucureşti, 1908.
EMINESCU, M. Poesii. O notiţă biografică de ~. Bucureşti, 1908.
EMINESCU, M. Sărmanul Dionis. [Pref. de ~]. Bucureşti, 1907.
NEGRUZZI, C. Poezii şi teatru. [Pref. de ~]. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  243) SĂNDULESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
SĂNDULESCU, NICOLAE
62030. ~ Despre proprietate în dreptul roman şi civil român. Teză pentru licenţă presentată de Nicolae Săndulescu. Bucureşti (Lito-Tipogr. L. Motzătzeanu), 1903. (22,5 x 15,5). 70 (72) p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 126798)

Nu exista imagini
  244) SĂNDULESCU, PANAIT
 • Opera
 • Imagini
SĂNDULESCU, PANAIT
62031. ~ Comoara. Nuvele (de) Panait Săndulescu. [Bucureşti], 1918. (16,5 x 11,5). 32 p. 50 bani. (Biblioteca Torţa, Nr. 1) (I 50738)
Descriere după copertă.
62032

Nu exista imagini
  245) SĂNDULESCU, ŞTEFAN D.
 • Opera
 • Imagini
SĂNDULESCU, ŞTEFAN D.
62032. ~ Despre dreptul de succesiune. Teză de licenţă susţinută de Ştef. D. Săndulescu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (23,5 x 15,5). 32 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 3519)

Nu exista imagini
  246) SĂNDULESCU-NĂNOVEANU, IOAN G. (1843-?)
 • Opera
 • Imagini
SĂNDULESCU-NĂNOVEANU, IOAN G. (1843-?)
62033. ~ Despre dota şi inalienabilitatea ei în Dreptul Roman şi în Dreptul Român. Tesă pentru Licenţă pentru Licenţă Act public presintat şi susţinut Mercuri la 8 Noembre 1867 la 12 ore de Ion G. Săndulescu (Născut în Roşiori-de-Vede). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1867. (19 x 13). 4 f., 96 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (I 12424)
62035. ~ Explicaţiunea teoretică şi practică a codicelui de procedură civile continend comentariul complect al tutor [!] articolelor din cod, soluţiunea cestiunilor controversate şi indicaţiunea jurisprudenţei Curţilor de Apel şi a Curţii de Casaţiune din Fracia şi România de I. G. Săndulescu-Nănovenu, Advocat, licenţiat în drept, fost preşedinte la Tribunalul comercial şi actual procuror pe lângă Curtea de Apel din Bucuresci. Bucuresci (Typographia Curţii (Lucrătorii Asociaţi), 1875. (22,5 x 15,5). VIII, 861, V p. (II 154301)
Lipseşte coperta.
62036. ~ Idem. A doua ediţiune revedută, coresă, considerabil adaosă şi pusă în concordanţă cu: 1) Legea din 26 Apriliu 1877, primitore la suspensiunea prescripţiunilor şi termenilor, în materie de procedură (legea moratorie). 2). Legea din 25 Octombrie 1877, privitore la restrîngerea atribuţiunilor ministerului public, în materii civile. 3)Legea din 6 Martie 1879 pentru înfiinţarea Judecătoriilor comunale şi a procedurii în camera de consiliu (de chibzuire). De I. G. Săndulescu- Nănoveanu. Advocat, licenţiat în drept, fost preşedinte la Tribunalul Comercial şi procuror pe lîngă Curtea de Apel din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Ştefan Mihălescu) (23,5 x 16,5). XIV, 1447, 42, 10, 14, 36 p. (II 126793)
62037. ~ O scrisoare către d-l Mănciulescu [de I.G. Săndulescu-Nănoveanu). Bucuresci, [ 1895]. (32,5 x 21,5). 8 p. (III 126527)
Autorul, menţionat la p. 8.

Nu exista imagini
  247) SĂNDULESCU-SANDALION, ION
 • Opera
 • Imagini
SĂNDULESCU-SANDALION, ION
Traduceri:
GARNIER, P. *Funcţiunile sexuale. Trad. de ~. Bucureşti. [191?].
MONTEGAZZA, P. Plăcerile sexuale. Trad. de ~. Ed. IV. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  248) Săntitoriul
 • Opera
 • Imagini
Săntitoriul
• Săntitoriulu (Agiasmatariulu).
Vezi: • Aghiazmatar

Nu exista imagini
  249) SĂNGEORZAN, I.
 • Opera
 • Imagini
SĂNGEORZAN, I.
În colaborare:
POPOVICI-HAŢEG, V. şi ~. Peştera de la Schitul Ialomiţa. Bucuresci, 1898.

Nu exista imagini
  250) SĂRĂDEANU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
SĂRĂDEANU, ALEXANDRU
62038. ~ Condiţia Juridică a majorilor şi minorilor. Teză pentru licenţă de Alexandru Sărădeanu. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1902. (24,5 x 16,5). 41, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 126640)

Nu exista imagini
  251) SĂRĂŢEANU, CONSTANTIN (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
SĂRĂŢEANU, CONSTANTIN (1861-?)
Prefeţe:
DUMON, colonel. En Roumanie... [Pref. de maiorul ~]. Bacău, 1917.

Nu exista imagini
  252) SĂRĂŢEANU, CONSTANTIN C. (1862-1935)
 • Opera
 • Imagini
SĂRĂŢEANU, CONSTANTIN C. (1862-1935)
62039. ~ Câteva cuvinte asupra vechilor instituţiuni, legi, proceduri şi asupra personalului judecătoresc din Ţera Românească înainte de regimul legilor de adi. Discurs pronunţat de D. Procuror de secţiune Constantin Sărăţeanu în audienţa solemnă de la 1 Septembre 1901. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1901. (22,5 x 15). 17 p. (Curtea de Apel din Bucuresci. Deschiderea anului judecătoresc 1901-1902) (II 65243)
62040. ~ Despre deposit şi sequestru în dreptul roman şi în dreptul român. Tesă pentru licenţă de Constantin C. Sărăţeanu (născut în Buzău). Pitesci (Noua Tip.H. Rădulescu & G. Brătănescu), 1890. (20 x 12,5). 66 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 57623)
Lipsă coperta.
62041. ~ Din trecutul Judecătoresc al Moldovei. Discurs pronunţat de d. procuror de secţiune Constantin Sărăţeanu, în audienţă solemnă de la 2 septembrie 1902. Deschiderea anului Judecătoresc 1902 -1903. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1902. (22,5 x 15,5). 50 p. (Curtea de Apel din Bucuresci) (II 126836)

Nu exista imagini
  253) SĂRĂŢEANU, CONSTANTIN D. (1841-1903)
 • Opera
 • Imagini
SĂRĂŢEANU, CONSTANTIN D. (1841-1903)
62042. ~ Cetăţeni şi străini. Discurs de deschidere pe anul judecătoresc de C. D. Sărăţeanu, Procuror general la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urmat de respunsul D-lui preşedinte Gh. Lahovari. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1899 (23 x 16). 17 p. ( Înalta Curte de Casaţie şi de Justiţie) (II 83128)
62043. ~ Despre raporturile sistemului penal cu civilisarea. Discurs pronunţat de C. D. Sărăţeanu, Procuror general pe lângă Curtea de Apel din Galaţi. Cu ocasiunea deschiderei anului Judecătoresc 1887-1888, al acelei Curţi. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1887 (23,5 x 16) 21 p. (II 126788)
62044. ~ Legea numelui la noi Discurs de deschidere pe anul judecătoresc 1897-1898 de C. D. Sărătzeanu, Procursor la Înalta Curte de Casaţiune şi Justiţie, urmat de respunsul D-lui prim- preşedinte C. E. Schina. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (22,5 x 15,5). 31 p. ( Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (II 60958)

Nu exista imagini
  254) SĂRĂŢEANU, FLORIAN (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
SĂRĂŢEANU, FLORIAN (1886-?)
62045. ~ Apele Staţiunei Govora de Dr. F. Sărăţeanu, fost Şef de lucrări la Facultatea de Medicină din Bucureşti, şeful Laboratorului Staţiunei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1915. (23,5 x 16). 46 p. (II 4654)
62046. ~ Câteva consideraţiuni practice asupra technicei reacţiunei Wassermann [Bucureşti] (Universala, Inst de Arte Grafice Iancu Ionescu), 1912 (23 x 16). 9 p. (Extras din Revista Spitalul, Nr. 3, 1911) (II 30916)
62047. ~ Examenul urinei în artritism de Dr. F. Sărăţeanu, Preparatorul laboratorului Clinicei dermatosifiligrafice Spitalul Colţea, Bucureşti [Bucureşti] (Universala, Inst de Arte Grafice), 1913. (23,5 x 16). 17 p. (Extras din Revista Spitalul, Nr. 15/1913)
62048. ~ Jusqu à quel point peut servir la réaction de Wassermann au pronostic de la syphilis? Par Dr. F. Sărăţeanu, Préparateur du Laboratoire de la Clinique dermato-syphiligraphique [Bucureşti] (Universala, Inst. de Arte Grafice), 1913. (23,5 x 16) 7 p. (Extras din Revista Spitalul, Nr. 13. Iulie 1913) (II 33542)
62049. ~ Procedee de laborator pentru Diagnosticul tuberculozei renale de Dr. F. Sărăţeanu. Bucureşti (Universala, Inst. de Arte Grafice Iancu Ionescu), 1916. (23,5 x 16). 12 p. (Extras din Revista Spitalul, Nr. 1-2, 1916) (II 46940)
62050. ~ La réaction de Wassermann au sérum actif (non chauffé). Considération sur le procédé et technique nouvelle par Le Dr. F. Sărăţeanu. Bucarest (Impr Universala, I. Ionescu), 1916. (23 x 15,5). 1 f., 16 p. (II 16941)
62051. ~ Reacţiune gravă după întrebuinţarea enesolului. Restabilirea prin administrare de adrenalină de Dr. F. Sărăţeanu. [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice Universala Iancu Ionescu), 1916. (24,5 x 16,5). 9 p. (II 48911)
62052. ~ Valoarea reacţiunii Wasserrnann în Tratamentul şi pronosticul sifilisului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... Decembre 1912 de F. Sărăţeanu, Preparatorul Laboratorului, Fost extern al spitalelor Eforiei. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Dor. P. Cucu şi Legătoria de Cărţi Dr. Athanasiu- Vergu), 1912. (23,5 x 16). 222 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Laboratorul Clinicei Dermatosifiligrafice. Director: Prof. Dr. Petrini- Galatz. Nr. 1258) (II 30891)

În colaborare:
62053. ~ Apa de Căciulata conservată. Puterea catalytică şi studiu microscopic de Dr. F. Sărăţeanu, Fost Şef de Lucrări la Fac. de Medicină din Bucureşti Şeful Laboratorului Staţiunei Govora şi Dr. Al. Daniel, Absolvent al Institutului de Hidrologie din Paris. Medic autorizat în Staţiunea Călimăneşti-Căciulata. Bucureşti (Inst. Grafic Universala, Iancu Ionescu), 1916. (24 x 16,5) 13p. (II 48914)
62054. ~ Reacţiunea Wasserman la femeile însărcinate şi la lăuze, [de] F. Sărăţeanu şi C. Velican. [Bucureşti] (Universala, Inst. de Arte Grafice Iancu Ionescu), 1912. (23 x 15,5). 10 p. (Extras din Revista Spitalul, Nr. 14, 1912) (II 30919)

Vezi şi:
ADRONESCU, E. ~ Valeur de la reaction de Wassermann. Bucarest, 1912.
PETRINI-GALAŢI, Mihail. Despre noile descoperiri în sifiligrafie. Lec'ie de deschidere ... [Culeasă de Davidescu asistent al Clinicei şi ~, preparator]. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  255) SĂRĂŢEANU, G. N.
 • Opera
 • Imagini
SĂRĂŢEANU, G. N.
62055. ~ Solutio în dreptul roman şi plata în dreptul român. Tesă pentru licenţă Susţinută la... 1892 de G. N. Sărăţeanu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1892. (23 x 16,5). VIII-63 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 72715)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  256) SĂRĂŢEANU, IOAN N.
 • Opera
 • Imagini
SĂRĂŢEANU, IOAN N.
62056. ~ Poesii de Ioan N. Sărăţeanu. Buzeu (Tip. Alessandru Georgescu), 1897. (20,5 x 13). 84[-86] p. 2 lei. (II 127033)

Nu exista imagini
  257) SĂRĂŢEANU, POMPILIE
 • Opera
 • Imagini
SĂRĂŢEANU, POMPILIE
62057. ~ Proprietatea intelectuală. Teză pentru licenţă Susţinută în dioa de... de Pompilie Sărăţeanu. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale F. Göbl Fii), 1897. (23 x 15,5). 3 f., VI, p. 13, 67, III p. (Scola Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 126838)

Nu exista imagini
  258) Sărbătoare în Bengeştii-Gorj în ziua de 26 Octombre 1906
 • Opera
 • Imagini
Sărbătoare în Bengeştii-Gorj în ziua de 26 Octombre 1906
62058. • O sărbătoare în Bengeştii-Gorj în ziua de 26 Octombre 1906. Genealogia D-lui Alexandru Grigorescu. Piteşti (Tip. Mihail I.azăr Fiu), 1906. (19 x 13,5). 23 p. (I 5688)

Nu exista imagini
  259) Sărbătoarea Basarabiei
 • Opera
 • Imagini
Sărbătoarea Basarabiei
62059. • Sărbătoarea Basarabiei. Deschiderea celui dintâiu Sfat al ţărei la Chişinău în ziua de 21 Noembrie 1917. Chişinău (Tipografia Societăţii Culturale Chişinău (Tipografia Societăţii Culturale a Românilor din Basarabia), 1917. (18 x 12). 134 p. cu il. 1 rublă (lei 2,50) (Biblioteca Naţională, Nr. 1) (Extras din Gazeta Ardealul, Nr. 9) (I 49855)
Cuprinde discursurile ţinute şi lista deputaţilor din Statul Ţării Editată de O. Ghibu ş.a. (vezi: Moga, p. 38)

Nu exista imagini
  260) Sărbătoriala strămutare a raclei cu osămintele sîntului marelui martir Ioan Nou...
 • Opera
 • Imagini
Sărbătoriala strămutare a raclei cu osămintele sîntului marelui martir Ioan Nou...
62060. • Sărbătoriala strămutare a raclei cu osămintele sîntului marelui martir Ioan Nou de’n Suceava în seeriiul nou, făcut cu chieltueala mai multor creştini evlăvioşi de’n Moldova, sevîrşită în 2/14 Iuniu. Tipărită întru recunoscinţia şi onoarea tuturor ctitorilor cu chieltueala D. Darie Tarnovieţichi, protosincel al diecesei (Cu tipariul lui Rudolf Ekbard), 1867. (21,5 x 17,5). 11 p. (II 439729)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini