Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  221) Să auzim, colecţiune de toaste la diferite ocaziuni
 • Opera
 • Imagini
Să auzim, colecţiune de toaste la diferite ocaziuni
61982. • Să auzim, colecţiune de toaste la diferite ocaziuni. Braşov, Editura Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1908. (17 x 14) (103, IV p. (BCU-CIN 192706)

Nu exista imagini
  222) Să cultivăm poame
 • Opera
 • Imagini
Să cultivăm poame
61983. • Să cultivăm poame! Instrucţie poporană pentru cultivarea poamelor şi îngrijirea pomilor. Edată de Ministerul reg. Ung. de Agricultură Am. Kir földmizelésiigyi minister kiadványai. 7. szám. 1900. Ediţia ministerului reg. ung. de agricultură. Budapest (Tipografia Societăţei pe actii. Pallas), 1901. (23 x 15,5). 26 p. cu il. (II165420)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  223) Să fim miloşi
 • Opera
 • Imagini
Să fim miloşi
• Să fim miloşi.
Vezi: TUŢESCU, ŞT. ST.

Nu exista imagini
  224) Să nu fie prea tarziu
 • Opera
 • Imagini
Să nu fie prea tarziu
61984. • Să nu fie prea tardiu! [Starea interioară a României în 1885]. [Bucureşti]. 1885. (22,5 x 14,5). 14 p. 30 bani. (II 480533)
Lipsă coperta. Descriere completată după titlul de la p. 3. Cuprinde un atac la adresa guvernului I. C. Brătianu.

Nu exista imagini
  225) Să nu iei Numele Domnului Dumnezeului tău în deşert
 • Opera
 • Imagini
Să nu iei Numele Domnului Dumnezeului tău în deşert
61985. • Să nu iei Numele Domnului Dumnezeului tău în deşert! Traducere de I. E. Torouţiu.Tipărită pentru Societatea creştină română. Bucureşti (Tip. Lupta), 1915. (15 x 11,5). 15 p. (I 466802)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  226) SĂBĂREANU, ALEXANDRU I.
 • Opera
 • Imagini
SĂBĂREANU, ALEXANDRU I.
61986. ~ Despre închiriere şi arendare în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă de Alexandru I. Săbăreanu. Bucuresci (Тур. Gutenberg Joseph Gobl), 1894. (23,5 x 15,5). 51 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 126625)
Lipsă coperta.
61987. ~ *Des droits de la femme dans la faillite ou la liquidation judiciaire de son mari. (Thèse). Paris, Duchemin, 1898. 8°, 132 p. (Rally I 1, p. 270)

Nu exista imagini
  227) SĂBĂREANU, CORNILIE
 • Opera
 • Imagini
SĂBĂREANU, CORNILIE
61988. ~ Dreptul Românilor din Macedonia la biserica naţională de Archimandritul Cornilie Săbăreanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1906. (20,5 x 13). 40 p. (II 2903)
61989. ~ Idem. Ed. II revăzută şi adausă. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1906. (20,5 x 13). 54 p., 1 f., 1 f. portr. 1,50 lei. (I 8958)
Cu portretul autorului.

Nu exista imagini
  228) SĂBĂREANU, G. I.
 • Opera
 • Imagini
SĂBĂREANU, G. I.
61990. ~ Chancres syphilitiques successifs. Étude expérimentale, clinique & théorique par le Docteur Georges Sabareanu, Ancien interne des hopitaux de Paris. Paris, G. Steinheil, Editeur (Saint-Brieuc. Тур. Fr. Guyon), 1905. (25 x 16). 132 p. cu il. (Travail du Service de clinique de M-le Professeur Gaucher) (II 265526)
Lipsă coperta. În: Săbăreanu, p. 7, este menţionată ca teză de doctorat.
61991. ~ Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice de Dr. G. I. Săbăreanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1908. (24 x 16,5). 100 p. cu il. (II 11753)
61992. ~ Mélanodermie physiologique des muqueuse par Le Dr. Sabareanu, s.l., 1908. (23 x 16). 7 p. (Extrait de la Revue de Médecine vingt-huitième année. No. 8. 10 Aout 1908) (II 11754)
Descriere după copertă.

În colaborare:
61993. ~ *Les sciatiques, leurs traitements par les Dr. G. Soboreanu et Lortat-Jacob, A. Paris, Masson, 1910. 8°, 218 p. avec 18 fig. (Rally, I1, p. 270)
61994. ~ *Idem. 2-e édition revue. Paris, Masson, 1913. 16°. 238 p. fig. et pl. (Rally, I1. p. 270)
61995. ~ *Idem. Paris, Masson, 1914. 8°. (Rally, I1. p. 270)

Nu exista imagini
  229) SĂDEAN, AVRAM (1880-1914)
 • Opera
 • Imagini
SĂDEAN, AVRAM (1880-1914)
61996. ~ Apostolatul primilor profesori ai preparandiei noastre de Dr. Avram Sădean, Profesor. Lucrare cetită la concertul Aniversării centenare a preparandiei gr.-or. române din Arad, în 3/16 noemvrie 1912. Arad (Tiparul tipografiei diecezane gr.-ort. rom.), 1912. (22,5 x 15,5). 32 p. 60 fil. (II 154288)
61997. ~ Date noue despre Gheorghe Lazăr, [de] Dr. Avram Sădean, Profesor. Cu o ilustraţiune. Lucrare cetită la adunarea generală a Reuniunii învăţătorilor gr.-or. rom. din dieceza Arad, ţinută la 14 Septembrie n. 1913, în Şiria. Arad (Tiparul Tipografiei Diecezane gr.-ort. române), 1914. (22 x 15). 38 p. 1 f. potr. 1 cor. (II 68345)
Cu menţiunea: "Venitul e destinat pentru Fondul centenar al absolvenţilor de la Preparandia ort. română din Arad".

În colaborare:
BOŢIŞ, T. şi ~. Institutul pedagogic gr.-or. rom. din Arad. Arad, 1912.

Nu exista imagini
  230) SĂFTOIU, CONSTANTIN N.
 • Opera
 • Imagini
SĂFTOIU, CONSTANTIN N.
61997. ~ Ipotecile convenţionale în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă susţinută de Const. N. Săftoiu. Diplomat în finance. La... 1897. (23 X 16). 93 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 126808)

În colaborare:
ŞTEFĂNEASCU-BRĂILA, C. şi ~. Expertiza gestiunilor Băncii de Scont. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  231) SĂFTOIU, VASILE N.
 • Opera
 • Imagini
SĂFTOIU, VASILE N.
61998. ~ Studiu asupra separaţiunei de patrimonii în dreptul roman şi român. Separaţiunea de patrimonii dintre bărbat şi femee în dreptul nostru civil. Tesă pentru licenţă susţinută de Vasile N. Săftoiu. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1898. (23 x 15,5). 106 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 126811)

Nu exista imagini
  232) SĂGEATA
 • Opera
 • Imagini
SĂGEATA
Vezi:
• Probleme actuale în vieaţa noastră naţională. Sibiu, 1901.

Nu exista imagini
  233) SĂGHINESCU, V.
 • Opera
 • Imagini
SĂGHINESCU, V.
(Eptimiu-Sever)
61999. ~ Academia Română şi Dl. A. D. Xenopol; Stabilirea cîtorva Adevăruri Istorice cu privire specială la Istoria Românilor de Dl. A. D. Xenopol, etc. etc. Studiu amănunţit de V. Săghinescu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1902. (20 x 13,5). 60 p. 1 leu. (II 127094)
62000. ~ Autori ai Criminalităţilor literaro-politice în România [Memoriu adresat Oficial Onoratului Consiliu de Miniştri în special tuturor Miniştrilor, Asupra criminalităţilor literaro-politice fel-de-fel, sevârşite de cărturari evrei şi români din ţara noastră, mai toţi dintre ei profesori]. [De V. Săghinescu]; Iaşi (Tipografia Naţională (Ioan S. Ionescu), 1907. (20 x 13). 18 p. (I 6429)
Titlul, completat după titlul de la începutul textului. Autorul, menţionat la p. 18.
62001. ~ Un buchet umbrei sfinte a marelui savant întâiul rege al poeţilor români Vasile Alexandri. Autor Septimiu-Sever. Bucureşti, Editura Liga Antisemită, (Tip. Mod. Gr. Luis), 1906.
(23,5 x 16). 16 p. 20 bani (II 15951)
La dezvălirea statuei sale în luna Aprilie 1906. Pamflet împotriva lui A. D. Xenopol. Autorul identificat după lista lucrărilor sale de pe cop. 4.
62002. ~ Un dar Alegătorilor Colegiului al 3-lea din Judeţul Fălciu, de V. Săghinescu. Iaşi (Tipografia Naţională (Ioan S. Ionescu)), 1907. (20 x 13). 15 p. 20 bani. (I 8107)
62003. ~ Evreii în Româniea (1418- 1906); rezolvarea chestiei evreeşti în Româniea. Tratat specific adresat respectuos Majestăţilor lor Regelui şi Reginei, de V. Săghinescu. Iaşi (Tipografia Naţională (I. S. Ionescu), 1906. (22 x 14). 174 p. 1 leu. (II 5110)
62004. ~ Furculiţa D-lui Coşbuc. Critica literară asupra Diminutivelor limbei române horopsite şi hulite de d. G. Coşbuc-poet năsăuden.Cu un apendice forte interesant: chestiuni istorice şi de limbă, anarhismul în Universitatea din Iaşi profesori (de ambe sexe) criminali, imorali; resolvarea chestiei evreesci în România. Lucrare consciinţiosă, [de] V. Săghinescu. Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1903. (20 x 13). 131[-134] p. 1 leu. (I 63212)
62005. ~ Geografie elementară a Judeţului Fălciiu cu mici adausuri trebuitoare. Pentru elevii şi elevele clasei II primară urbană ş'a III rurală din mencionatul judeţ de V. Saghinescu, Institutor în Huşi. Ed. II. Corectată şi însoţită de hărţile'i trebuitoare. Iasii (Tip. Anton Sc. Savul), 1880. (22,5 x 14,5). 31 p. 1,50 lei. (II 393482)
Pe copertă: "V. Saghinescu. Geografia judeţiului Falciiu. Cu notiţe istorice, harta judeţului şi planul oraşului Huşi".
62006. ~ Idem. Ed. III. Corectată şi îmbunătăţită. Iaşi (Tipografia Naţională), 1885. (22 x 15,5). 31 p. (II 393373)
Cu titlul: "Manual de Geografie...".
62007. ~ Idem. Ed. IV., corectată şi îmbunătăţită, Iaşi (Tipografia Naţională), 1890. (23 x 15,5). 31 p. 60 bani, împreună cu hărţile, 1,20 lei. (II 393837)
62008. ~ Geografia Judeţului Fălciu (30 Pag.) Plagiare de d-l. A. Gorjan. Dare de seamă de V. Saghinescu (Stilul şi ortografiea Autorului sunt respectate cu îngrijire), Coprinsul: a) Introducere b). Estragere din definiţiuni ; c) Estragere din bucăţile plagiate, printre ele cu adaosuri de-ale Autorului; d) O modestă referire către Înalta Autoritate Scolastică. Iaşi (Tipografiea Naţională), 1887. (21,5 x 14). 20 p. 20 bani (II 393215)
62009. ~ Literaţii Lazăr şi Marin Săineanu (Lazur şi Marcu Saia) Mihail Canianu (Moisă Cahana). Profanatori limbei române şi ştiinţei. Craiova, Editura ziarului Dorul Românului (Tip. F. Constantinescu), 1899. (22 x 15). 21 p. (II 62897)
62010. ~ Memoriu asupra economiei politice a Ţerei nostre Presentat Guvernului şi Parlamentelor în tomna anului 1902, legi modificate şi legi noue, regulamente; de V. Saghinescu. Iaşi (Tipografia Naţionala), 1902. (26,5 x 21). 50 p. 1 leu. (II 126575)
Pe copertă menţiunea: "Să se vadă apendicele, încheerea şi erata".
62011. ~ Memoriu asupra lecsicografiei reprezentată de către nepricepătorii limbei române: Lazăr şi Mariu Săineanu, L. Sinigaglia etc. etc., Adresat d-lui Ministru de Instrucţiune spre a discuta cele ce va crede în consecinţă. De V. Săghinescu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1901. (21 x 14). 11 p. (II 127002)
62012. ~ Memoriul Săghinescu-Xenopol adresat oficialminte Onor. Ministeru de Culte şi Instrucţiune, de V. Săghinescu 10 Fevruarie, 1904. Iaşi, Editura administraţiei ziarului Prietenul Poporului, 1904. (20 x 13). 54 p. (I 8105)
Pe copertă titlul: "Memoriul Săghinescu-Xenopol adresat D-lui Ministru de Culte şi Instrucţiune de V. Săghinescu, însoţit de cererea anchetei asupra Istoriei Românilor de A. D. Xenopol şi asupra altor fapte ale D-sale".
62013. ~ Omul dolului şi al întunericului. Fragmente din marele dosar al d-lui A. D. Xenopol pe timpul de 26 ani al activităţei sale istorico- literare si politico-sociale (pănă în prezent). Dare de seamă cu Note, observaţiuni şi comentarii de V. Săghinescu (fost institutor în Huşi 1861-1893). Iaşi (Tip. Progresul), 1911. (16 x 12). 94 p. 80 bani. (I 23771)
62014. ~ Portretul seu [Unul dintre cei mai neruşinaţi oameni, deputatul Gh. Ghibănescu, profesor, Iaşi, de V. Săghinescu] Iaşi (Tip. Naţională (I. S. Ionescu), [1906]. (21 x 13,5). 8 p. 20 bani. (II 5753)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul semnat la p. 8. Anul dedus din text.
62015. ~ Războiul nostru gramatical şi babilonia ortografică. Dare de seamă de V. Săghinescu, Institutor în Huşi. Iaşi (Tipografia Naţională), 1890 [pe cop.: 1889]. (20,5 x 13). 47 p. 1 leu. (II 127035)
62016. ~ Un Referat pe tema economiei politice naţionalo-religioasă adresat Sfântului Sinod al României, de V. Săghinescu. Iaşi (Tipografia Naţională I. S. Ionescu), 1907. (21 x 13,5). 16 p. 20bani. (II 6299)
62017. ~ Scrutare Dicţionarului Universal al Limbei Române de Lazăr Şăineanu, Dr. în Litere. Lauriat al Universităţii şi al Academiei Române, Profesor la Scola Normală Superioră, [de] V. Săghinescu. Bucureşti.-Cuprinzînd vr’o 32.000 cuvinte pe 881 pag., (c. 8 mică) Ortografia Academiei. Tipărit la 1896 în Craiova, Institutul de edit. Ralian şi Ig. Samitca. Iaşi, Tipografia-Editoare Dacia P. Iliescu & D. Grossu, 1898. (21 x 13,5). 2f., 110 p. (II 127099)
Lipsă coperta.
62018. ~ Vocabular rominesc de vr'o cîteva mii cuvinte, cu o critică minutioasă şi cu îndreptar erorilor Dicţionarului Universal al Limbei Române de Lazăr Şăineanu, etc. etc., [de] V. Saghinescu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1901. (20 x 13). 167 p. 2 lei (II 127127)
62019. ~ Supliment, a Vocabularul Limbei Romîne de cîteva mii cuvinte de V. Săghinescu. Vocabularul reprezintă pe falşii lecsicografi şi nepricepătorii limbei romîne: Lazăr şi Mariu Şăineanu, L. E. Sinigaglia etc. cu îndreptar folosurilor din lecsicele lor: Romîn, Romîno-Francez
şi Francezo- Romîn. Iaşi. (Tipografia Naţională), 1902. (20 x 13). VII p. Gratis (II 127127)
62020. ~ Ziua de serbare Lui Ştefan cel Mare Domnul Moldovei La împlinirea celor 4 secole (400 ani) de la moartea Eroului, Serbătorit de către toată românimea de pe faţa globului, 2 Iulie-1904. Cu istoria neamului romînesc de la naşterea sa ca limbă şi naţiune de-acum 2000 ani şi până în prezent, sub Domniile cele mai însemnate. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (21 x 13). 2 f., 164 p. cu il. 1 leu (I 165761)
Pe copertă titlul: "Sărbătorirea lui Ştefan cel Mare Domnul Moldovei la al 4-lea centenar al seu 2 Iulie 1904. Cuprinsul materiei-cu gravuri: Figura şi columna lui Traian Istoricul romînismului de acum 2000 ani împliniţi Figura lui Ştefan cel Mare ca tînăr şi bătrîn în Domnie Istoricul vieţei ş'al Domniei lui Ştefan cel Mare, însoţit de istoricul a 15 din cei mai însemnaţi Domni ai Romînilor, cu literatua în versuri ce s'a scris despre vrednicia lor; Harta războiului lui Ioan- Vodă cel Cumplit-cu Turcii".

În colaborare:
62021. ~ Geografia Judeţului Fălciu, lucrată de V. Săghinescu (pensionar) şi N. I. Sufleţel (institutor). Aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunii prin oficiile no. 15093 din 1880 şi no. 5691 din 1890, ca carte didactică pentru clasa II primară urbană şi III rurală, Iaşi (Tipografia Naţională), 1893. (18,5 x 12,5). 24 p., 1 f. planul oraşului Huşi. (BCU-CIN 198105)

Vezi şi:
• Cesitiunea neasimilărei Ovreilor. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  234) SĂGHINESCU, VICTOR V.
 • Opera
 • Imagini
SĂGHINESCU, VICTOR V.
62022. ~ Acţiunea taninului în nefrită şi tuberculoza pulmonară. Teză Pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută la 12 Iunie 1906 de Victor V. Săghinescu din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tipografia ziarului Cronica Thoma Basilescu), 1906. (23 x 15,5). 1 f., 54 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 858) (II 4057)

Nu exista imagini
  235) Sălbăticiile Germanilor comise în Franţa
 • Opera
 • Imagini
Sălbăticiile Germanilor comise în Franţa
• Sălbăticiile Germanilor comise în Franţa.
Vezi: PAZELLE, G. ş.a. Sălbăticiile... Constanţa, 1915.

Nu exista imagini
  236) SĂLCIANU, VIRGILIU M.
 • Opera
 • Imagini
SĂLCIANU, VIRGILIU M.
62023. ~ Şcola Penală Positivistă. Teză de Virgiliu M. Sălcianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24,5 x 16). 50 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3582)

Nu exista imagini
  237) SĂLTĂREANU, N. R.
 • Opera
 • Imagini
SĂLTĂREANU, N. R.
62024. ~ Lumea. Epistole de N. R. Saltareanu. Bruxelles, Imprimerie de Cosse et G. Haguinie, 1857 [pe cop.: 1858]. (19,5 x 13). 80 p. (II4536)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  238) SĂNĂTESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
SĂNĂTESCU, GEORGE
62025. ~ *De la validite des actes foits par l'heritier apparent (These). Par Georges Sanatesco. Paris, editions des Juris-Classeurs, 1912. 8°. 395 p. (Rally I1, p. 274)

Nu exista imagini
  239) SĂNDULESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
SĂNDULESCU, C.
62026. ~ Justin Martirul şi operile sale. Teză pentru licenţă de C. Săndulescu. Susţinută la... Octombre 1896. Bucuresci (Lito-Tipogr. Motzătzeanu & Lambru), 1896. (22 x 15). VI-65 [ 67] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 126984)

Nu exista imagini
  240) SĂNDULESCU, GH.
 • Opera
 • Imagini
SĂNDULESCU, GH.
62027. ~ Memoriile unui muncitor sau Amintiri din surghiun de Gh. Săndulescu. [Galaţi], (Tip. Friedmann), [1909]. (24 x 16,5). 28 p. (II 12788)
Datele editoriale, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini