Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  2041) SZILAGY, AUGUSTIN
 • Opera
 • Imagini
SZILAGY, AUGUSTIN
66402. ~ Logonda dela Sfânt Ion. Dramă poporală în IV acte de Augustin Szilagy. Ed. I. Făgăraş, Editura Autorului (Tip. C. Popp), 1910. (18,5 x 12,5). 2 f., 80 p. Cor. 120 b. 1,50 leu (I 234238)

Nu exista imagini
  2042) SZITÁS, JENO
 • Opera
 • Imagini
SZITÁS, JENO
În colaborare:
HAŢIEGAN, E. şi ~. Aháború esetére azóló Keveteles. Kolozsvár, 1914.
HAŢIEGAN, E. A Kolozsvári kir. itélőtábla gyakorlata. Kolozsvár, 1914.

Nu exista imagini
  2043) SZMIGELSKI, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
SZMIGELSKI, VICTOR
66403. ~ Compendiul Istoriei universale a besericei catolice de Dr. Victor Szmigelski. Cu aprobarea Preaveneratului Ordinariatu metropolitanii de Alb’a Iulia şi Făgăraşiu. Blasiu (Tip. Seminariului archidiecesanu), 1886. (23 x 15). 89, V p. 70 cr. v.a. (II 152267)
66404. ~ Ermeneutica biblică. Compusă după Ubaldo Ubaldi de Dr. Victor Szmigelski Cu aprobarea Preaveneratului Ordinariat mitropolitan gr. cat. de Alba-Iulia şi Făgăraş. Balázsfalva (Balş), Editura autorului (Tip. Seminariului archidiecesan) 1899. (22 x 14,5). 1f., III, 180 p. 2 coróne. (II 409527)
66405. ~ Introducere în Sant’a Scriptură a Vechiului şi Noului Testamentu de Dr. Victoru Szmigelski. Partea I. Introducere generală în Sant'a Scriptură. Cu aprobarea Preaveneratului Ordinariatu metropolitanu de Alb'a Iulia şi Fogarasiu. Blasiu (Tip. Seminariului archidiecesanu), 1887. (22,5 x 14,5). 3 f., II, 56 p. 40 cr. (II 493645)
66406. ~ Idem. Partea II. Introducerea specială în cartile Vechiului Testamentu. Cu aprobarea Preaveneratului Ordinareatu metropolitanu de Alb'a Iulia şi Fagarasiu. Blasiu (Tip. Seminariului archidiecesanu), 1889. (23 x 15). 108, II p (II 493645)
Descriere după copertă.
66407. ~ Idem. Partea III. Introducerea specială în cartile Noului Testament. Cu aprobarea Preaveneratului Ordinariatu metropolitanu de Alb'a Iulia si Fagaraşiu. Blasiu (Tip. Seminariului archidiecesanu), 1888. (22 x 14,5). 2 f., IV, 128 p. 80 cr. v.a. (II 493645)
66408. ~ Istoria legii vechi scrisă de Dr. Victor Szmigelski. Tom. I. Cu aprobarea Preaveneratului Ordinariat mitropolitan gr. cat. de Alba Iulia şi Făgăraş. Blaj, Editura autorului (Tip. Seminariului archidiecesan), 1901. (22,5 x 15). 2 f., 432[-436] p. 3 c. 80 f. (II 62802)
66409. ~ Istoria Legii noué scrisă de dr. Victor Szmigelski. Tomul I: Tinereţele lui Isus. Isus ca profet. Cu aprobarea Preaveneratului Ordinariat mitropolitan gr. cat. de Alba Iulia şi Făgăraş. Blaş, Editura autorului (Tip. Seminarului arhidiecesan), 1899. (23,5 x 15). 2 f., 399[-403] p. fl. 2 sau lei 4,40 (II 409445)
66410. ~ Idem. Tomul II. Isus ca preot. Cu aprobarea Prea-veneratului Ordinariat mitropolitan gr. cat. de Alba-Iulia şi Făgăraş. Balázsfalva (Blaş), Editura autorului (Tip. Seminarului archidiecesan), 1900. (23,5 x 15). 2 f., 320[-323] p. 3 cor. 40 fil. sau lei 4. (II 409445)
66411. ~ Jertfa creştinilor. Comentar al liturgiilor bisericii grecesci compus de Dr. Victor Szmigelski. Tomul I. Introducere dogmatică. Cu aprobarea Preaveneratului Ordinariat mitropolitan de Alba Iulia şi Făgăraş. Blaş, Editura autorului (Tip. seminariului archidiecesan), 1897. (24 x 16). 3 f., 230[-232] p. 1,05 fl. sau 2,20 lei. (II 62781)
66412. ~ Tatălu nostru. Unu ciclu de diece meditaţiuni compusu de Dr. Victoru Szmigelski. Cu aprobarea preaveneratului Ordinariatu metropolitanu. Blasiu (Tip. seminariului archidiecesanu), 1888. (19 x 11,5). 117[-119] p. (BCU-CIN 191774)

Nu exista imagini
  2044) SZONGOTT, KRISTÓF
 • Opera
 • Imagini
SZONGOTT, KRISTÓF
66413. ~ A Szamosújvári vár. Irták. Szóngott, Kristóf, államagymn, tanár, Vájna Karoly jegynt, igazgató, Hodocean János Jegyntézeti gör. Kath. Ielkész. Kiadja az Armena Szerkestöje. Szamosújvart, Todorán Endre Aurora Köngvnyomdája, 1898. (23 x 15,5). 64 p. cu il. (Kütön lenyomat Szamosüjvár város monográfiája Czimii mübol) (II 165398)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2045) SZÖRÉNY, B.
 • Opera
 • Imagini
SZÖRÉNY, B.
66414. ~ *Geografia Comitatului Caraş-Severin. Pentru clasa III-a şcolelor poporale scrise de B. Szöriny profesor la şcolele civile de stat în Caransebeş Ed. II. [Braşov, 1886]. (FD, 1 (1886), 24 aug. / 5 sept. nr. 34, p. 7)
66415. ~ Manual de Geografie pentru elevii din şcoalele poporale compus pe baza planului ministrului cultelor şi instrucţiunei publice de B. Szörényi, profesor la şcoalele civile. Caransebeş, Editura Autorului (Tiparul Tip. Diecezane), 1893. [pe cop.: 1894]. (19,5 x 13). 95 p. cu il. 35 cr. = 70 bani. (I 28000)
66416. ~ *Idem. Ed. II. Caransebeş (Tip. Diecesană), 1900. 8°. 100 p. 70 fil. (Tr, 32 (1901), nr. 6-7, iul.-aug., p. 194)

În colaborare:
66417. ~ *Földrajzi alapfogalmak és krassó. B. Szörényi, S. Nemes, (cu text explicativ român). Ed. I. Caransebeş. (Tip. diecesană), [1900?]. 8°. 44 p. 60 fil. (Tr, 31 (1900). p. 155)
66418. ~ *Foldrajz as elemi néouskolák III. Oszt. számára B. Szörény, S. Nemes. Caransebeş (Tip. şi libr. diecezană), 1910. 8°. 64 p. 60 bani. (Tr, 42 (1911), nr. 3, mai-iun., p. 297)

Nu exista imagini
  2046) SZTERENY, HUGO
 • Opera
 • Imagini
SZTERENY, HUGO
66419. ~ Istoria naturală în usul claselor inferiore ale şcolilor medii. După Dr. Sztereny Hugo. Botanica tradusă de Vasile Dumbravă. Zoologia tradusă de Victor Borlan, Profesoru. Tomul I. (Pentru clasa I). Cu 113 ilustraţiuni. Budapest (Beiuş, Tip. lui Robert Lampel Wodianer şi Fii), 1900. (23,5 x 15,5). 4 f., 146[- 148] p. 2 cor. 40 fil. (BCU-CIN 236886)

Nu exista imagini
  2047) SZYMANSKI, ADAM
 • Opera
 • Imagini
SZYMANSKI, ADAM
Vezi:
• Nuvele [culegere].Trad.de B. Marian. Craiova, 1898.

Nu exista imagini
  2048) SZTRIPSKY, HIADOR
 • Opera
 • Imagini
SZTRIPSKY, HIADOR
În colaborare:
66420. ~ Szegedy Gergely énekeskönyve XVI szádbeli roman forditásban. Protestáns hatá ok a hazai románságra. írtak Dr. Sztripsky Hiador és Dr. Alexics György. Budapest (Hornyánsky Viktor Czáz, és kir. udv. Könyvnyomda), 1911 (23,5 x 15,5). 232 p. (II 23601)

Nu exista imagini
  2049) SZTURA, SZILARD
 • Opera
 • Imagini
SZTURA, SZILARD
66421. ~ *Löwy (Lendway) Miklós. Szerb es román vígjátékok. Sztura Szilárd, Pacatian, V. Tivadar és Moksics Senök Közreműködésével. Temesvár. Budapest, 1873. (Bibl. Hung. 1876- 1885 II, p. 277)

Nu exista imagini
  2050) SZUBINSKI, G. FR.
 • Opera
 • Imagini
SZUBINSKI, G. FR.
66422. ~ Viaţa Sfintei Agata fecioară şi mucenică prelucrată de P. Fr. Szubinski. Iaşi (Tip. Naţională, Ioan I. Ionescu), 1910. (16 x 10,5). 24 p. 15 bani. (I 22249)

Nu exista imagini
  2051) S iniţiale
 • Opera
 • Imagini
S iniţiale
S. A. Vezi: ALBINI, S.
S. A. Vezi: • Geografia României. Iaşi, 1889.
S. B. Vezi: • Povestea jupânului Cărăbuşi. Bucureşti, 1893
S C. Vezi: CIONESCU, ST.
S. D. Vezi: • Pictorul Ghigi. Bucureşti, 1858.
S. F. Vezi: • Întemplările lui Păcală. Braşov, 1876.
S. G. Vezi: GEORGESCU, SC.
S. K. Vezi: • Ua aruncătură de ochire asupra stării actuale a României. Bucureşti, 1870.
S. M. Vezi: • Romanische Dichtungen. Hermannstadt, 1851.
S. M. B. Vezi: • România în război. S.l. 1917.
S. N. Vezi: • Carte Neli. Bucureşti, 1903.
S. N. Vezi: MOLIÈRE. Şcoala bărbaţilor. Trad. de ~. Bucureşti, 1880.
S. N. Vezi: NĂDEJDE, S.
S. P. P. Vezi: • Discurs la comemorarea zilei istorice 3/15 Mai 1848. Piteşti, 1909 ; 1912.
S. P. L. Vezi: RIBOT, Th. Somnambulism şi estaz. Iaşi, 1913.
S. R. Vezi: SWIFT, I. Gulliver în Ţara Piticilor... Trad. de ~. Bucureşti, 1908.
S. S. Vezi: HUSSAR, I.
St. Vezi: • Reforma finanţelor. Bucureşti, 1858.
St. cpt. K. d. Vezi: • Serviţiulu compestru pentru scolele suboficeriloru şi ostasimei, elaborat de St. capitanu cr. Viena, 1871.
St. P. Vezi: POE, Ed. Nuvele extraordinare. Trad. de ~ ş.a. Craiova, [189?] ; 1896.
St. P. C. Vezi: ORĂŞANU, N. T.
S. T. Vezi: D'ANNUNZIO, G. Pământ virgin. Trad. de ~. Bucureşti, 1914.
S. V. Vezi: BOGNE, D. Privirea divină. Trad. de ~. Bucureşti, 1863.
S. Y. M. Vezi: GHEREAM, C. D. Studiu critic, de ~. Ploieşti, 1892.
S. & N. Vezi: • Dicţionar pentru esplicarea cuvintelor radicale. Bucureşti, 1915.
Nu exista imagini