Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  2021) SYLVIU, EDUARD
 • Opera
 • Imagini
SYLVIU, EDUARD
Vezi:
• Nuvele. Bucureşti, 1888.

Nu exista imagini
  2022) SZABÓ, JÓZSEF
 • Opera
 • Imagini
SZABÓ, JÓZSEF
În colaborare:
CZIHAK, I. Christ. St. şi ~. Heil-u. Nahrungsmittel. Aschaffenburg, 1863.
Pentru prenumele autorului SZABÓ vezi: http://www.bookmaps.de/lib/ruc/h/e/hei_54.html (consultat: 24.06.2016).

Nu exista imagini
  2023) SZABÓ, BASILIU
 • Opera
 • Imagini
SZABÓ, BASILIU
66379. ~ Descrierea apeloru de cura dela Vâlcele [modificat în Előpatak] şi puterea de cura a speluncei Büdös de Dr. Basiliu Szabó, fisiculu supremu alu Comitatului Albei superiore. Sibiu (Cu tipariulu din Teodoru Steinhaussen), 1876. (22 x 14). 24 p., 1 f. tab. 30 cr. (II 154209)

Nu exista imagini
  2024) SZABÓ, CORNEL
 • Opera
 • Imagini
SZABÓ, CORNEL
66380. ~ Elemente de zoologie şi botanică cu privire la cerinţele vieţii practice de Mijlós Gergely. Partea II pentru institutele pedagogice prelucrată după planul cel nou de învăţămînt de Móczár Mijlós. Profesor. Tradusă şi prelucrată de Cornel Szabó, Profesor. Manual tipărit cu ajutorul Înaltului Minister reg. ung. de culte şi instr. publ. nr. 79, 463/1914. VI b. Budapest (Tip. Franklin-Társulat), 1914. (22 x 15). 230 p. cu il., 9 f. pl. (II 175387)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2025) SZABO, EMIL (1876-1915)
 • Opera
 • Imagini
SZABO, EMIL (1876-1915)
66381. ~ Cântece de Emil Sabo. Blaş (Tip. Seminariului Archidieusan), 1904. (21 x 13). 91[-94] p. 1 coronă (II 3059)
66382. ~ Coşbuc, György. Tanulmány-a román irodalmtörténet köréből. Irta Szabó Emil. Balázsfalva: (Nyomatott a gör-kath. papnevelde nyomdájában Balázsfalván), 1904. (23 x 15). 175 p. 3 kor. (II 2976)
66383. ~ Imnuri şi Ode dedicate Excelenţei Sale Dr. Victor Mihály de Apşa, cu prilejul serbărilor aranjate în Blaj, la instalarea Sa de Arhiepiscop şi Metropolit de Alba-Iulia şi Făgăraş 1895 de Emil Sabo. Sibiiu (Tipograf ia), 1898. (28,5 x 23,5). 8 f. [nenumeretoate], cu un portr. (III 98528)

Traduceri:
MÁRKI. S. Istoria universală. Partea I, II şi III. Blaj,1909-1910.

Vezi:
• Foiţe alese [V]. Cuprinde şi versuri de ~. Orăştie, 1898.

Nu exista imagini
  2026) SZABO, IOAN (1836-1911)
 • Opera
 • Imagini
SZABO, IOAN (1836-1911)
În colaborare:
Mihalyi de Apşa, Victor. ~, Mihail, Pavel. Cercular cătră întreg clerul. [Blaş, 1900].
Mihalyi de Apşa, Victor ~ ş.a.Epistola pastorală pentru Jubileul Sântei Uniri. Blaş, 1900 ; 1900.

Nu exista imagini
  2027) SZABÓ, JOSEPHUS
 • Opera
 • Imagini
SZABÓ, JOSEPHUS
66384. ~ *Vindiciae hominis nascentis (specimen inaugurale ristens) necessitatem et momentum in negatio generationis voci naturae suam restituendi auctoritatem. Josephus Szabó. Vindobonnae, 1834 (Crăiniceanu, p. 30)

Nu exista imagini
  2028) SZABÓ, MIHÁLY
 • Opera
 • Imagini
SZABÓ, MIHÁLY
(Szabó-Dirlea)
66385. ~ Drepturile şi datoriile înveţătorilor greco-cat. şi greco-or. confesionali. Pentru înveţătorii şi înveţătorele greco. cat. şi greco-or. de la şcoalele elementare, superióre, poporale şi civile; pentru elevii şi elevele de la preparandii şi de la cursurile pentru asile de copii; pentru senate şcolare (Scaune şcolare, eforie), confesionale; pentru preoţi, direcţiuni şcolare, autorităţi bisericeşti, susţiitori de şcole; pentru inspectorate confesionale diecezane şi pentru autistii comunale. Pe temeiul legilor, regulamentelor, ordinaţiunilor, instrucţiunilor, hotăririlor şi decisiunilor princiare. Scrisă şi compusă de Dr. Szabó Mihály, inspector reg. al comitatului. Torontal. Trad. de Eugen Zaslo profesor. Arad (Tip. Tribuna poporului), 1901. (23,5 x 17). 307 p. (BCU-CIN 215945)
66386. ~ *Gramatica şi Cetirea maghiară pentru scoalele elementare cu limba de propunere română de Szabo-Dirle Partea I. aprobată de minister sub no. 99941/1909. Arad, 1909. 50 fil. (RomA, 1 (1911), nr. 148, iul. 8/21, p. 13)
66387. ~ *Limba maghiară. Partea I-II. de Szabó-Dirlea. Ed. I. Arad (Tip. diecezană), 1909. 8°. 111 p. 50 bani (I), 80 p. 50 bani (II) (Tr, XLI (1910), nr. II, mai-iun, p. 125)

Nu exista imagini
  2029) SZABÓ, NÁNDOR
 • Opera
 • Imagini
SZABÓ, NÁNDOR
Traduceri:
• Roman elbeszélők. Trad. de ~. Brassó, 1903.

Nu exista imagini
  2030) SZÁDECZKY, LAJOS
 • Opera
 • Imagini
SZÁDECZKY, LAJOS
Prefeţe:
IONESCU-GION, G. I. Vitéz Mihály Vajda ellenségei Előszóvál... Pref. ~. Kolozsvár, 1893.

Nu exista imagini
  2031) SZALAY, IMRE
 • Opera
 • Imagini
SZALAY, IMRE
66388. ~ Gramatica ungurească de Emericul Salai în Universitatea Cră. Ungurească Pestana, a Teologiei Pastorală şi a Retoricei Bisericeşti rănduelnic Profesor, în Limba Ungurească ţesută, iară din acea pe cea Românească întoarsă prin Petru Maller Gramatica Hungarico-valachica [Partea I]. în Buda cu tipariul Universităţei Crăesci Ungur. Pestane, 1832. (19,5 x 12,5). 2 f., 182[-192] p. (I 80823)
Lipsă coperta.
66389. ~ Idem. În Buda (Cu tipariul Cr. Universit: Typografiei) 1837. (18 x 11,51). 1 f., 215, 76 p. (I 391055)
Cu caractere chirilice. Exemplar incomplet în BAR (lipsă cop. şi p. 77 şi urm.).

Nu exista imagini
  2032) SZATMARY, ALESANDRU
 • Opera
 • Imagini
SZATMARY, ALESANDRU
66390. ~ Esplicarea populară a dării de casă. Scrisă de Alesandru Szatmary, subsecretariu financiar reg. ung. în Lugoş [Traducere de Constantin Liuba, învăţătoriu în Lugoş]. Lugoş (Tip. Adolf Auspitz), 1910. (22,5 x 16). 104 p. 1 cor. 10 fil. (II 180274)
Traducătorul, menţionat la p. 104.

Nu exista imagini
  2033) SZAYA, GREGORIU
 • Opera
 • Imagini
SZAYA, GREGORIU
66391. ~ Băile de la Elöpatac publicată Gregoriu Szava director, la însărcinarea Societăţii proprietarilor de băi din Elöpatar. Braşov (Tip. Alexi), 1894. (23 x 14). 16 p., 1 tab. (BCU-CIN 83695)
66392. ~ Idem. Braşov (Tip. Herz), 1904. (22 x 15). 16 p. (BCU-CIN 81185)
Aceeaşi ediţie există şi în l. maghiară şi germană.

Nu exista imagini
  2034) SZAVLOVSKI, I. L.
 • Opera
 • Imagini
SZAVLOVSKI, I. L.
66393. ~ Chronologie, calendare şi reforma calendarului, [de] I. L. Szavlovski, inginer. Bucuresci, Editura Librăriei Stork & Müller (Tip. Epoca), 1898. (18 x 13). 59 p. (I 21730)
66394. ~ Idem. Bucuresci, Editura Librăriei Stork & Müller (Tip. Epoca), 1898. (14,5 x 10). 59 p. 2 f. catalogul bibliotecii 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 159) (I 127424)
Diferă de precedenta prin tipar.
66395. ~ Idem. Bucuresci, Editura Librăriei Stork & Müller (Tip. Epoca), 1898. (18 x 12). 59 p. 1 leu. (I 127285)
Diferă de precedentele prin tipar, legătură şi dimensiuni.

Nu exista imagini
  2035) SZECHENY, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
SZECHENY, ŞTEFAN
66396. • Contele Ştefan Szecheny. [Traducere] de Căminarul Christian Flechtenmacher iurist-consult a Moldavei. Eşii (La Inst. Albinei), 1839. (18,5 x 12). 2 f., 16 p. (I 60635)
Cuprinde date din viaţa contelui, expunere a activităţii acestuia pentru construirea canalului de la Porţile de Fier şi poezia "Huneadi şi Secui".

Nu exista imagini
  2036) SZECS, JOSEF
 • Opera
 • Imagini
SZECS, JOSEF
66397. ~ Tractat teoretic şi practic pentru doamne sau Arta de a croi singur illustrat cu 30 tabele de Josef Szecs, vechiu maestru croitor. Bucurescí (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), 1890. (23 x 16). 20 p., 37 pl. (II 393679)
Texte paralele în l. română şi germană.

Nu exista imagini
  2037) SZÉLL, KÁLMÁN
 • Opera
 • Imagini
SZÉLL, KÁLMÁN
66398. ~ Vorbirea Excelenţei Sale Coloman Széll c.i.v. prezidentul senatului cultural, rostită la adunarea generală a associaţiunei Szécheny din Comitatul Szatmar ţinută la 25 oct. 1908. Szatmártt, Nyomatott Boroş Adolf könyvnyomdájában, 1909. (22,5 x 15). 6 p. [paginaţie dublă].
(II 165452)
Text paralel în l. maghiară şi română.

Nu exista imagini
  2038) SZÉLL, LADISLAU
 • Opera
 • Imagini
SZÉLL, LADISLAU
66399. ~ Contribuţiuni la perfecţionarea determinăriei repezi a acizilor phosphorici solubili în apa din superfosfate de Dr. Ladislau de Széll (Staţia de experimentare chimică pentru agricultură a regatului ungar Magyar-Ovár). Bucureşti (Stab. Grafic I. A. Ţaranu &Go.), 1901. (24 x 16). 24 p. (Supliment la România Economică. Das wirschaftliche Roumanien) (II 409398)

Nu exista imagini
  2039) SZILVASSY, IANOS
 • Opera
 • Imagini
SZILVASSY, IANOS
66400. ~ *Un scurt extras din monografia Borsecului de Dr. I. Szilvassy. Gyergyó-Distró, 1891. 8°. 16 p. şi 13 vedere (Crăiniceanu, p. 295)
66401. ~ Borszék monográfiája. A Szöveg köze nyomatot 14 rézmctszetii képpel és Borszék látképével. Irta: Dr. Szilvassy János Jürdo-orvos Második Javított kiadás. [Ed. II îmbunătăţită]. Gyergyo-Ditró (Derlău), 1894. (19 x 13). 99[ -100] p. cu il., 1 pl. vedere generală a Borsecului (BCU-CIN 61746)

Nu exista imagini
  2040) SZIKLAY, I.
 • Opera
 • Imagini
SZIKLAY, I.
Vezi:
BELL, F. A. ~ ş.a. Ungarn in Wort-und Bild. Zürich, [189?].

Nu exista imagini