Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  201) SAVIN, PETRU GH. (1891-?)
 • Opera
 • Imagini
SAVIN, PETRU GH. (1891-?)
61952. ~ Clăcăşeşte. Glume, jâtii, taclale şi polojănii, [de] Petru Gh. Savin. Bârlad (Modernă, Tipografie şi legătorie de cărţi), 1911. (16 x 10,5). 91 p. 40 bani (Biblioteca Revistii Ion Creangă Nr. 2) (II 23764)
61953. ~ *Cuvânt de Petru Gh. Savin. 1915 (Cugetarea, p. 763)
61954. ~ Poveşti, [de] Petru Gh. Savin. Bârlad, Editura Revistei Ion Creangă (Tip. şi Leg. de Cărţi, Constantin D. Lupaşcu), 1914. (21,5 x 14,5). 129[-131] p. (II 34137)

Vezi şi:
• La natură (pilde şi glume ţărăneşti). Cluj, 1912.

Nu exista imagini
  202) SAVINESCU
 • Opera
 • Imagini
SAVINESCU
Vezi şi: SĂVINESCU

Nu exista imagini
  203) SAVINESCU, ADRIAN C. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
SAVINESCU, ADRIAN C. (1874-?)
61955. ~ Tentativa. [Teză de licenţă de] Adrian C. Savinescu. Bucuresci (Tipografia Corpului Didactic C. Ispăşescu & G. Brătănescu), 1899. (22,5 x 15,5). 44 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 126824)

Nu exista imagini
  204) SAVINESCU, NECULAI G.
 • Opera
 • Imagini
SAVINESCU, NECULAI G.
61956. ~ Despre delicte şi quasi delicte. Tesa pentru licenţia susţinută de Neculai G. Savinescu. Iassi (Tip. A. Berman Pos.Th. Balassan), 1874. (18,5 x 12,5). 54 p. (Facultatea Juridică) (I 127281)

Nu exista imagini
  205) SAVINESCU, RAMIRO G. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
SAVINESCU, RAMIRO G. (1872-?)
61957. ~ Formele testamentului în dreptul roman şi civil român. Teză pentru licenţă de Ramiro C. Savinescu. Bucuresci (Lito-Tipografia Populară1895. (19 x 13). 127 p. (Facultate de Drept din Bucureşti) (II 127210)

Nu exista imagini
  206) SAVINI, EMIL (1881-1929)
 • Opera
 • Imagini
SAVINI, EMIL (1881-1929)
61958. ~ Cercetări asupra Morfologiei şi Biologiei bacilului Z. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1905 de Emil Savini. Iaşi (Tipografia Naţională), 1905. (24,5 x 17). 34[ -36] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, Nr. 211) (II 3496)
61959. ~ Etudes sur la Tachycardie paroxystique. Etiologie, Pathogénie, Formes cliniques, Traitement par le Dr. Emile Savini. Paris, Librairie J. B. Baillière et Fils (Corbeil, Impr. Crète), 1912. (23 x 15,5). 46 p. cu il. (Extrait. Archives des; Maladies du coeur, des Vaisseaux et du Sang. 5-eme Année No. 11, Novembre 1912) (BCU-Iaşi III 21564)
61960. ~ Schiţe clinice. Aplicaţiunea organoterapiei genitale în tachicardia paroxistică de Dr. Emil Savini. [Bucureşti] (Tip. Universală), 1911. (23 x 15,5). 6 p. (II 23584)
Descriere după copertă.
61961. ~ Idem. [Câteva rezultate ale aplicării metodei fixaţiunii complementului în clinică]. Bucureşti (Tip. Universală, I. Ionescu), 1911. (23 x 15,5). 30 p. (Extras din Rev. Spitalul Nr. 19-1911). (II 26018)
61962. ~ Idem. Contribuţiune la studiul acţiunii terapeutice a Strofantinei de Dr. E. Savini. Bucureşti (Tip. Universala-I. Ionescu), 1912. (23,5 x 16). 15 p. (Extras din Spitalul Nr. 4 şi 5 din 1912) (II 27673)
61963. ~ Starea actuală a cunoştinţelor noastre asupra boalei somnului. Bucureşti (Tip. L’Independance Roumaine), 1908. (23 x 16). 14 p. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale) (II 10717)
61964. ~ Titluri şi lucrări ştiinţifice, [de] Dr. Emil Savini. Iaşi (Tipografia Naţională, Ioan S. Ionescu), 1911. (23,5 x 16). 55[-58] p. (II 24964)
61965. ~ Idem. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co). 1913. (23,5 x 16). 47 p. (II 33523)

În colaborare:
PARHON, C. şi ~. Quatre cas de myopathie primitive. Jassy, 1915.

Vezi şi:
LABORATORUL de Clinică Chirurgicală al D-lui Prof. Assaky. Conferinţe. Vol. I. Bucureşti, 1887.

Nu exista imagini
  207) SAVINI, NICOLAE V. (?-1896)
 • Opera
 • Imagini
SAVINI, NICOLAE V. (?-1896)
61966. ~ Câteva consideraţiuni asupra cancerului primitiv al ficatului. Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Nicolae V. Savini. Baccalaureat în litere şi sciinţe, fost intern al spitalelor civile şi a Spitalului Brăncovenesc, membru asociat al revistei medicale Spitalul. Bucuresci (Tip. Carol Gobl), 1888. (23,5 x 16). 91[-94] p., 1 pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, Nr. 177) (II 126787)

Nu exista imagini
  208) SAVINI-CASTANO, TEREZA
 • Opera
 • Imagini
SAVINI-CASTANO, TEREZA
61967. ~ Rolul distrofiei osteo-artro-musculare în etiologia şi patogenia luxaţiei congenitale a coapsei. Memoriu pentru examenul de docenţă în ortopedie şi radiologie. Susţinut în Ianuarie 1914 de Dr. Tereza Savini-Castano, Medic secundar al Spitalului Sf. Spiridon, Asistentă a Clinicei I Chirurgicale. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu &Co.), 1914. (23 x 16). 32 p. (II 35034)

Nu exista imagini
  209) Savitri. Povestire indică din Mahabharata
 • Opera
 • Imagini
Savitri. Povestire indică din Mahabharata
61968. • Savitri. Povestire indică din Mahabharata. Traducere de G. B[ogdan] Duică. Cu o prefaţă de Ioan Slavici. Ediţia autorului. Sibiiu (Tiparul Institutului Tipografic), 1891. (18 x 12). XV, 46 p. 25 cr. sau 50 bani. (I 101998)

Nu exista imagini
  210) SAVOPOL, AL.
 • Opera
 • Imagini
SAVOPOL, AL.
61969. ~ Despre acţiunea radiaţiunilor ultraviolete asupra proprietăţilor fiziologice ale adrenalinei. Teză pentru Doctorat în Medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1914 de Al. Savopol. Bucureşti (Tip. Cultura), 1914. (23,5 x 16). 47 p., 2 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, 1366) (II 37307)

Nu exista imagini
  211) SAVOPOL, ELLA EM.
 • Opera
 • Imagini
SAVOPOL, ELLA EM.
61970. ~ Istoria portului femeiesc în Ţerile Româneşti. Sec. XV-XX. Reconstituire făcută de Doamna Ella Em. Savopol, executată în atelierele sale de mode, rochii şi confecţiuni din calea Victoriei 51 şi expusă în Palatul Artelor cu ocazia Expoziţiei Jubiliare din 1906. Bucureşti. Bucureşti (Inst. Minerva), 1906. (16 x 11,5). 16 p. (II 8763)
Planşele au apărut separat, cu titlul: "Istoria costumelor. Portul femeesc în Ţările Româneşti Secolul XV-XX. Reconstuire făcută de D-na Ella Em. Savopol".

Nu exista imagini
  212) SAVOPOULO, ALEXANDRE
 • Opera
 • Imagini
SAVOPOULO, ALEXANDRE
61971. ~ De l'étranglement interne et des divers modes de son traitement. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue le 25 juillet 1854, Par Alexandre Savopoulo, nè à Bucharest (Valachie), Docteur en Médecine Elevé de l'École Pratique. Paris (Rignoux, Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1854. (27,5x 21,5). 63 p., 1 f. pl. (Faculté de Médecine de Paris) (II 2924)

Nu exista imagini
  213) SAVOVICI-BARANGA, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
SAVOVICI-BARANGA, VICTOR
61972. ~ Despre suveranitate. Teză pentru licenţă, [de] Victor Savovici-Baranga. Bucureşti (Tipografia Modernă Gr. Luis), 1892. (23 x 16). 139, III p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 73243)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  214) SAVU, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
SAVU, MIHAIL
61973. ~ Contribuţiuni la studiul Sialoreei în Tabes. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 28 Iunie 1903 de Mihail Savu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1903. (23 x 15,5). 52[ -55] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, Nr. 3836)

În colaborare:
PARHON, C. şi ~. Cancer de la face... Bucarest, 1900

Nu exista imagini
  215) SAVUL, ANTON SC.
 • Opera
 • Imagini
SAVUL, ANTON SC.
61974. ~ Proiectul alimentărei cu apă a Zonei superioare: Pecurari-Copou -Sărăria- Tergul de Sus. Elaborat de Anton Sc. Savul, Inginer. Condiţiuni de licitare şi Caiet de sarcini pentru Furnisarea şi predarea tuburilor şi robinetăriei. Iaşi (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1891. (23 x 15,5). 13 p. paginaţie dublă (Primăria Municipiului Iaşi) (II 393858)
Text paralel în l. română şi franceză. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  216) SAVUL, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
SAVUL, GHEORGHE
61975. ~ Despre micul curent literar decadent dela noi şi îndeosebi despre poezia D-lui Ioan Minulescu, [de] Gheorghe Savul. [Iaşi 1913]. (24,5 x 17). 46 p. 50 bani. (II 40567)
Anul, la sfârşitul textului.
61976. ~ Expoziţia oficială de Arte plastice din Iaşi, [de] Gheorghe Savul. Iaşi. 1915. (24 x 16). 16 p. (Biblioteca Mărginaşilor, Nr. 1) (II 466576)
61977. ~ Încercări asupra problemei individului şi socialului în producţiunea artistică, [de] Gheorghe Savul. [Iaşi] (Inst. Grafic N. V. Ştefăniu & Comp.), 1915. (24,5x l7). 31 p. (Extras din Lucrările Seminarului de Sociologie şi Etică al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi). (II 42059)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  217) SAXENBERG, CAROL
 • Opera
 • Imagini
SAXENBERG, CAROL
Vezi: STĂNESCU, DIMITRIE (1860-1941)

Nu exista imagini
  218) SAXON, JULIUS (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
SAXON, JULIUS (1858-?)
61978. ~ Vingt ans de la vie d'un pionnier de la culture à la vapeur en Roumanie. Par Julius Saxon. Traduit de l'original allemand. Altenburg, Pierer'sche Hofbuchdruckerei, [1907]. (26x20). 41 p., 2 f. il. (II 1413)
Datat după: PI, p. 10. Ultimul an menţionat în text este 1904.

Nu exista imagini
  219) SAXU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SAXU, IOAN
61979. ~ Despre al IV-lea Congres internaţional de lăptărie ţinut la Budapesta (Iunie, 1909). Raport adresat D-lui prefect şi primar de Vaslui, [de] I. Saxu, Medic veterinar al oraşului Vaslui. Octombrie 1909. Bârlad (Tip. Lupaşcu), 1909. (20 x 13). 135 p. (I 18372)
61980. ~ Măsurile de Poliţie sanitară veterinară în combaterea brăncei infecţioase. Vaccinaţiuni, Epidemiologie. Statistică. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Saxu Ioan. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24,5 x 16). 48[ -51] p., 1 tab. (Şcoala Superioară de medicină veterinară, Nr. 154) (II 3613)
61981. ~ Spiritul sciinţific. Importanţa istoricului descoperirilor sciinţifice. Istoricul câtorva principale descoperiri ale lui Pasteur de Ioan Saxu I. Microbul cărbunelui şi vaccinaţiunea anticarbonoasă. II. Microbul cholerei găinilor, virusurile atenuate şi vaccinaţiunea prin ajutorul lor, III. Microbul rugetului porcului şi vaccinaţiunea antirabică. Craiova, Librăria Socec & Comp. 1911. (21 x 13,5). 55 p. (II 24006)

Nu exista imagini
  220) SAXU, N.
 • Opera
 • Imagini
SAXU, N.
În colaborare:
KIRIAC, D. ş.a. Cântece şi coruri şcolare. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini