Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1981) Suppression du Régime Constitutionnel en Roumanie
 • Opera
 • Imagini
Suppression du Régime Constitutionnel en Roumanie
66256. • Suppression du Régime Constitutionnel en Roumanie. Convention pour l'organisation définitive des Principautés danubiennes de Moldavie et de Valachie 19 août 1858. Paris, 1864. (28 X 22). 4, 5[-7] p. (III 454289)

Nu exista imagini
  1982) SURDU, VALERIU
 • Opera
 • Imagini
SURDU, VALERIU
66257. ~ Istoricul bibliotecei publice Urechia din Galaţi. 11 Noembre 1890 - 1 Septembre 1905, întocmit de Valeriu Surdu, bibliotecar. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1906. (24 x 16). 46 p. cu il., 1 tab. (II 3383)

Nu exista imagini
  1983) Surorile de caritate şi serviciele aduse de densele în Spitalul Brâncovenesc
 • Opera
 • Imagini
Surorile de caritate şi serviciele aduse de densele în Spitalul Brâncovenesc
66258. • Surorile de caritate şi serviciele aduse de densele în Spitalul Brâncovenesc. De un Student. Bucuresci (Тур. Ştefan Mihalescu), 1881. (21,5 x 14), 21 р. (II 510881)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1984) SURUCEANU, I. C.
 • Opera
 • Imagini
SURUCEANU, I. C.
66259. ~ Опытъ доказательства мeaсtонахождешя Скифского укрюпленія Алекtора и Золотого Берега Константина Вагрянороднаео [отъ] И. К. Суручана. Одесса, (Типографія А. Шульце), 1888. (29 x 22,5). 1 f., 7р., l h. (Изъ 11-го тома Трудовъ Vl-ro Археологическаго Съeaзда въ Одесса) (II 302453)

Nu exista imagini
  1985) SURUCEANU, THEODOSIE
 • Opera
 • Imagini
SURUCEANU, THEODOSIE
66260. ~ Epistolă frăţească către monahii români ce locuiesc în Sfîntul Munte Athos de Smeritul întru ieromonahi Theodosie Suruceanu şi fraţii săi de la Sfîntul Ioan Theologu din Provata. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1902. (16 x 11,5). 24 р. (II 78211)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1986) SURUPĂCEANU, AL.
 • Opera
 • Imagini
SURUPĂCEANU, AL.
66261. ~ Lămurirea opiniei publice dacă reforma agrară Exproprierea propusă de guvern e bine venită şi dacă e necesară, de Al. Surupăceanu din Novaci-Gorj. Conferinţă ţinută la Societatea Română de Agricultură în sala Ateneului din Bucureşti. Târgu-Jiu (Tip. Nicu I). Miloşescu), 1914. (19,5 x 13). 29 p. 40 bani. (I 37763)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1987) Sus găini
 • Opera
 • Imagini
Sus găini
66262. • Sus găini. Blaj (Tip. seminarului), 1905. 8°. 8 p. 6 fil. Ed. I. (Tr, 37 (1906), nr. 3, mai-iun., p. 84)

Nu exista imagini
  1988) SUSLEIANU, V.
 • Opera
 • Imagini
SUSLEIANU, V.
66263. ~ Cum să se unească ţăranii [de V. Susleianu] Editura zemstvei guberniale Chişinău (Tip. Ocîrmuirei guberniale), 1917. (17,5 x 12). 11 p. (I 481087)
Text în limba română cu caractere slave. Lipsă coperta. Autorul, menţionat la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  1989) SUSSMANN, FRITZ
 • Opera
 • Imagini
SUSSMANN, FRITZ
66264. ~ Îndreptarul artei moşitului compus pentru usul elevelor şcoalei de moaşe de Prof. Dr. Fritz Sussmann, Directorul clinicei obştetricale-Nagyszeben (Sibiiu), Tiparul şi editura George Hmiser, 1913. (23 x 15). 57[-59] p. (BCU-CIN 144767)
Aceeaşi ediţie există şi în limbile maghiară şi germană.

Nu exista imagini
  1990) SUŞIU, VASILE TH.
 • Opera
 • Imagini
SUŞIU, VASILE TH.
66265. ~ Contribuţiuni la tratamentul chirurgical al tumorilor maligne ale rinichiului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la... mai 1912 de Vasile Th. Suşiu, Intern al spitalelor civile Bucureşti (Clemenţa'' Stab. Grafic Tăranu &Co.), 1912. (22 x 16). 104 p.(Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 1225) (II 27664)

Nu exista imagini
  1991) SUŞIU-SUŞIANU,TEODOR (1847-?)
 • Opera
 • Imagini
SUŞIU-SUŞIANU,TEODOR (1847-?)
66266. ~ Despre paralysia generală progresiva la alienaţi. Tesă pentru doctorat în Medicină. Presentată şi susţinută la... iunie 1879 de Teodor Suşiu-Suşianu, Doctor în Medicină şi Chirurgie, Vechiu intern al spitalelor civile Bucuresci (Typ. Offenberg & Wundermann), 1879. (22 x 14,5). 56 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 65) (II 296466)

Nu exista imagini
  1992) Sută de ani
 • Opera
 • Imagini
Sută de ani
66267. • O sută de ani. s. 1 [1885]. (14 x 11). 28 p. (Reproducere din Tribuna nr. 181 din 10/22 August 1885) (BCU-CIN 96602)
Descriere după titlul de la începutul textului Cuprinde: "Pentru bună înţelegere cu maghiarii, Iobăgia ungurească; Uşurările date de Împăratul Iosif II, Luminarea poporului român; Întărirea Românilor: Lupta noastră de astăzi".

Nu exista imagini
  1993) SUTER, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
SUTER, CONSTANTIN
66268. ~ Plăgile prin arme de răsboiu ale toracelui Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie-Prezentată şi susţinută la... Martie 1915 de Constantin Suter. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1915 (23 x 16). 36 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1408) (II 41907)

Nu exista imagini
  1994) SUTESCU, POLIHRONIE
 • Opera
 • Imagini
SUTESCU, POLIHRONIE
66269. ~ Despre condiţia judiciară a streinilor în Roma şi România. Thesa de licenţia. Actu publicu susţinutu la... 1870 de Polihronie Sutescu- Născut în Bucuresci. Bucuresci (Tipographia Statului), 1870. (22 x 14,5). 56 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 17106)

Nu exista imagini
  1995) SUTHERLAND, EDWARDS
 • Opera
 • Imagini
SUTHERLAND, EDWARDS
Traduceri:
CARMEN SYLVA. Golden Thoughts. Trad. de ~. London, [189?].

Nu exista imagini
  1996) SUTRO, ALFRED
 • Opera
 • Imagini
SUTRO, ALFRED
66270. ~ În templul adevărului. Comedie într-un act, [de] Alfred Sutro. Traducere de Horia Petra Petrescu. Braşov (Tip. A. Mureşianu, Branisce &Comp), 1914. (22,5 x 15,5). 13 p. 50 fileri. (II 36443)
66271. ~ *John Glayd de Alfred Sutro. Traducere de N. Mihăescu-Nigrim. În repertoriul teatrului Naţional. (N. Mihăescu-Nigrim, cop. 4)

Nu exista imagini
  1997) SUŢU, A.
 • Opera
 • Imagini
SUŢU, A.
66272. ~ *De la probabilité d'une alliance future entre la France et la Russie pour terminer la question d'Orient par A. Suţu. Paris, 1841, 8°. (Rally I, p. 396)
66273. ~ Observations sur le Règlement intérieur de l’Assemblée voté le 3. et 3 Janvier 1859 par A. Soutzo. Mars. Iassy (Impr. du Cor Roumain), 1860. (26 x 17). 14 p. (II 467445)

Vezi:
FLORESCU, B. Ritmuri şi rime. Cuprinde şi epigrame ~. Bucureşti, 1892.
VALENTINEANU, I. G. Esilul românilor în Rusia. Cuprinde şi versuri de ~. Bucuresci, 1896.

Nu exista imagini
  1998) SUŢU, ALEXANDRU A. (1837-1919)
 • Opera
 • Imagini
SUŢU, ALEXANDRU A. (1837-1919)
66274. ~ Alienatulu în faca societăţii şi a sciinţei de Doctoru A. Sutzu, medicu primaru în Spitalele Civile din Bucuresci. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratorilor Români), 1877. (26,5 x 18,5). XII, p. 7-251, 1 pl. 6 lei noi. (Studii medico-psycologice) (II 262804)
66275. ~ Balneoterapia, Clinoterapia şi sistemul non-restreint în terapeutică şi asistenţă modernă a alienaţilor, [de] Dr. Al. A. Suţu Docent în psychiatrie. Bucureşti (TypL'Indépendance Roumaine), 1908. (23,5 x 16). 16 p. (Extras din Revista Ştiinţelor medicale) (II 10718)
66276. ~ Clasificaţiunea psichoselor de Dr. A. Sutzu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobi), 1900. (19 x 13). 76[-78] p. (I 265976)
Descriere după copertă.
66277. ~ Cocainismo cronico; perturbamenti psichici in una famiglia dedita al cocainismo del dott. Al. Soutzo (junior) di Rumenia. Firenze (Società Tipografică Fiorentina), 1902. (23 x 16). 75 p. (Estratio di Rivista di Patologia nervosa e mentale) (BCU -Iyşi III B-2648)
66278. ~ Consideraţiuni asupra epilepsiei şi maniei epileptice. Memoriu presentatu şi susţinutu la concursulu pentru medicu primaru de A. Sutzu, doctor în medicina din facultăţile de Athena şi de Paris, medicu municipalu, membru fondator al Societăţei de sciinţe naturale, membru al Societăţei medico-chirurgicale. Bucuresci (Impr. Ion Weiss), 1868. (24,5 x 16). 38 p. (Ephoria Spitalelor civile din Bucuresci. Concursu din anulu 1868), (II 394268)
66279. ~ Considérations sur la dyspepsie essentielle. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue le 16 mai 1865, par Alexandre A. Soutzo, né à Bucarest (Roumanie), docteur en médecine des Facultés d'Athènes et de Paris. Paris (A. Parent, Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1865. (28 x 22,5). 60 p. (Faculté de Médecine de Paris) (III 22975)
66280. ~ Contribuţiuni asupra Tratamentului Medical al pellagrei (Teza de licenţă) de Alexandru Sutzu. Bucuresci (Tip. ziarului Foaia Populară), [1900?]. (22,5 x 15,5). 104 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 557) (II 508365)
Datat după: Babeş, V. und Sion, V., p. 86.
66281. ~ Despre mecanismul alienaţiunei mintale Lecţiune făcută eleviloru de alu 4-lea anu în medicină de Dr. A. Sutzu Medicu primaru în spitale. Proffesoru suplinitoru de medicină legală la Facultatea de medicină. Directoru alu Institutului Caritatea. Bucuresci (Tip. Academiei Române), 1880. (24 x 16,5). 38 p., 1 f. cu ilustr (II 439701)
66282. ~ Despre mersul alienaţiunei mintale în România. Conferinţă ţinută la 8 Octombre 1884 înaintea Congresului Medical Român de Dr. A. Sutzu, Medic primar la spitalele civile, Profesor la Universitatea din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Academiei Române, Laboratorii Români), 1884. (24 x 15,5). 15 p. (II 154519)
66283. ~ *Des obsessions et impulsions (syndromes épisodiques chez les dégénérés) par Al. A. Soutzo. Evreux (Impr. Herrissey), 1903. 8°, 23 p. (Rally I, p. 286 ; Suţu A A. Memoriu, p. 17).
66284. ~ Elemente de medicină legală. Fascicula I. Asfixu de dr. A. Sutzu medicu primaru de spitale, profesoru suplinitoru de medicina legală la facultatea de medicină din Bucuresci. Bucuresci (Tip. (23 x 15,5). 95 p. (BCU-CIN 186775)
66285. ~ Encore la question de la Démence précoce par le Dr. Soutzo fils, Privat docent et chef de clinique des maladies mentales, Médecin assistant de l'hospice de l'Etat Marcoutza. [Paris (Maretheux imprimeur), 1907]. (21 x 14). 56 p. (Extrait des Annales médico-psychologiques. Mars-Avril 1907) (BCU-Iaşi III B-26249)
Descriere după titlul de la începutul textului.
66286. ~ Expunere de titluri şi lucrări de Dr. Al. Sutzu. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), [1903?]. (24 x 16). 16 p. (II 62752)
66287. ~ Memoriu de titlurile şi lucrările ştiinţifice ale doctorului Al. A. Sutzu, prezentat pentru catedra de clinică de boli nervoase şi mintale. Bucureşti (Noua Tip. Profesională Duimitre C. Ionescu), 1912. (27,5x 21,5). 52 p. (II 27811)
66288. ~ Les nouvelles données relatives à la Séroréaction de la syphilis dans la paralysie générale par la méthode de Wassermann. Par le dr. Soutzo fils, de Bucarest. Privat docent et chef de clinique des maladies mentales. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1908]. (22 x 13,5). 17 p. (BCU-Iaşi I B 26464)
Descriere după titlul de la începutul textului şi date de la p. 17. Datat după ultimul an din text (p. 16-17). Înregistrat la BCU-Iaşi în 1914.
66289. ~ Ospiciulu Mărcuţa. Relaţiuni clinice şi medico-legale de A. Sutzu. Doctor în medicină din Facultăţile din Atena şi de Paris. Medic primar al Ospiciului Mărcuţa. Profesor suplinitor de morbe mentale la Scola de Medicină. Medic comunal. Membru a Societăţei Medico-chirurgicale şi a Societăţei de Sciinţele Naturale din Bucuresci. Bucuresci (Noua Tip. A Laboratorilor Români), 1869. (24 x 16,5). 62 p. 2,50 lei. (II 439703)
66290. ~ *Pauperismul, libertinagiul şi alcoolismul de Dr. A. Sutzu. Bucureşti, 1873. 24 p. (Suţu, A. A., p. 78)
66291. ~ *Programa mersului de medicină legală la Facultatea de medicină, de Dr. A. Suţu. Bucureşti, 1880, 38 p. (Crăiniceanu, p. 91)
66292. ~ La psychiatrie moderne et l ' œuvre du Professeur Kraepelin. Par le Dr. Soutzo fils (de Bucarest). Paris (L. Maretheux, imp.), 1906. (20,5 x 13,5). 33 p. (Extrait des Annales médico-psychologiques. Mars-Avril et Mai-Juin 1906), (BCU-Iaşi II 15325)
Descriere după titlul de Ia începutul textului completată cu date de la p. 33.
66293. ~ *Relaţiuni clinice şi medico-legale. Broşura de 4 cole cu observaţiuni originale de D. Doctor A. Sutzu, Bucuresci, [1871]. 4 cole. 2,50 lei. (F, 7(1871), nr. 9, febr. 28 / 12 mart., p. 118)
66294. ~ Simptomele Catatonice. Valoarea clinică şi mecanismul lor. Lucrare presintată pentru obţinerea titlului de docent la Facultatea de Medicină din Bucureşti, în specialitatea de Patologie mintală de Dr. A. A. Sutzu. Bucureşti (Inst. de Arte-grafice Eminescu), 1903. (21,5 x 14). 40 p. (II 409543)

În colaborare:
66295. ~ D'une classe d'alcooliques chroniques amoraux envisagée au point de vue de la responsabilité légale par le Dr. Soutzo fils, Docent et chef de clinique des maladies mentales et P. Dimitresco, Interne de l’Hospice Marcoutza. Paris (L. Maretheux imprimeur), 1908. (21,5 x 13,5). 30 p. (Extrait des Annales medico-psychologiques Mai-Juin 1908).
(BCU-Iaşi II-B 25756)
Descriere după titlul de la începutul textului.
66296. ~ Ophtalmologie unilatérale totale et complète d'origine traumatique délire onirique transitoire amnésie rétro antérograde persistante par les Docteurs Al. A. Soutzo, Docent de la Clinique Psychiatrique et Docteur N. Stoenesco, Docent de la Médecine Légale- Bucarest (Imp. Independenţa), 1910. (22,5 x 15,5). 14 p. (I 16455)
66297. ~ Psychiatria modernă şi Principalele ei entităţi morbide de Dr. Al. A. Sutzu, Docent de Psychiatrie şi D-rand S. Marbe- Cohen, Intern al Ospiciului Mărcuţa. Bucureşti (Tip. Eminescu), 1905. (24 x 16). 18 p. (Extras din Spitalul, Bucuresci, Februarie, 1905) (II 62753)
66298. ~ Quelques images cliniques insolites et transitoires remarquées au cours de la paralysie générale. Apraxie, aphasie motrice transcorticale, asymbolie sensorielle, aphasie sensorielle transcorticale, perseveration et écholalie Par le Dr. Soutzo (fils) de Bucarest. Privat-docent et chef de clinique des maladies mentales. Médecin assistant de l hospice de l'Etat (Marcoutza) et S. Marbe Interne des hôpitaux. Paris, H. Delarue & C-oe, libraires-éditeurs (Evreux, Impr. Ch. Hérissey et Fils), 1907. (25 x 17,5). 43 p. (Extrait L'Encéphale- Journal Mensuel de Neurologie et de Psychiatrie, no. 4, Avril 1907) (BCU-Iaşi IV B 4085).

Vezi:
ALEXIANU, G. ~: Petrini, P. Rapportu medico-legalu asupra stării mintale a lui Ştefan Logotetopulo. Bucureşti, 1878.
STOENESCU, N. şi ~. Apreciaţiunea alienaţiunei mintale înaintea justiţiei. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  1999) SUŢU, ALEXANDRU GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
SUŢU, ALEXANDRU GRIGORE
66299. ~ Curs prescurtat de istoria literaturei francese pentru usul Liceilor şi Gimnasielor Statului prelucrat de Alexandru Gr. Suţu, Profesor de limba şi literatura francesă la Liceul Central din Iaşi. Iaşi (Tipografia Naţională), 1881. (21 x 14). 193 p. (II 393179)
66300. ~ Curs prescurtat de istoria limbei şi literaturei franceze pentru usul claselor a VI-a şi a VII-a liceale. Prelucrat de Alexandru Gr. Suţu, Profesor de limba şi literatura franceză la liceul naţional din Iaşi, Ed. II corectată şi adăogită. Iaşi, Editura Tipo- Litografiei H. Goldner (Tipo- Litogr. H. Goldner), [1888]. (21 x 14). 352 p. 4 lei noi (II 393926)
66301. ~ Geniul şi talentul în artă. Conferinţia ţinută de Alexandru Gr. Suţu la Universitatea din Iassy în dioa de 25 Martie 1881. Iassy (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1881. (22,5 x 15). 48 p. (II 22507)

Traduceri:
EMINESCU, M. Quelques poésies. Trad. de ~. Iassy, 1911 ; ed. II, 1911.
HERODOT. Istoria. Trad. şi adnotări de ~. Iaşi, 1879.

Nu exista imagini
  2000) SUŢU, C.
 • Opera
 • Imagini
SUŢU, C.
66302. ~ Discursul rostit de D. C. Suţu în şedinţa adunărei generale a Partidelor Conservatoare- liberale şi liberal-independent ţinută în sara de 17 Ianuar 1883. Iaşi (Tipografia Naţională), 1883. (20,5 x 13,5). 24 p. (II 467331)
66303. ~ Esplicaţiuni asupra proectului de congesiune [ !] presentat în numele D-lor Salamonca şi Delahante, pentru drumurile ferate de peste Milcov [de C. N. Suţu]. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), 1864. (23 x 15,5). 37 p. (II 141831)
Descriere după copertă. Autorul, menţionat la sfârşitul textului.

Nu exista imagini