Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1961) SUICIANU, ALEXANDRU A.
 • Opera
 • Imagini
SUICIANU, ALEXANDRU A.
66215. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă în drept, [de] Alexandru A. Suicianu. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1904. (24 x 16). 65 p. (II 3534)

Nu exista imagini
  1962) SULCINA, ADRIAN
 • Opera
 • Imagini
SULCINA, ADRIAN
Traduceri:
BORNE, L. Vrăjitorul. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
KANT, I. Filosofia creştinismului. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1963) Suleika mărgaritarul haremului sau Negrul rapitor de fete din Stambul
 • Opera
 • Imagini
Suleika mărgaritarul haremului sau Negrul rapitor de fete din Stambul
66216. • Suleika mărgaritarul haremului sau Negrul rapitor de fete din Stambul. Romanţiu-istoric tradus din limba germană de D.M.A. [Michel Asiel ?] [vol I-II, Fasc] no. 1-21. Bucureşti (Tip. Hajoetz), [188?]. (23 x 15,5). 1 f., 270 (I); 1 f., 271-538 (II). 10 bani fascicola în tota ţera. (II 165410)
Lipsă coperta. Exemplar incomplet în BAR (lipsă vol. III). Traducătorul identificat după: Hodoş şi Sadi, p. 317.

Nu exista imagini
  1964) SULICĂ, ALEXE A.
 • Opera
 • Imagini
SULICĂ, ALEXE A.
66217. ~ Vaccinoterapia în febra tifoidă la copii. Teză pentru Doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută la 12 iunie 1914 de Alexe A. Sulică, Intern al Spitalelor Civile. Bucureşti (Inst. Grafic Universala), 1914. (24 x 16,5). 43 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1351) (II 37384)

Nu exista imagini
  1965) SULICĂ, NICOLAE (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
SULICĂ, NICOLAE (1877-?)
66218. ~ Alegerea municipală din Scheiul-Braşovului ţinută la 3 Decembrie n. 1904. Acte şi fapte de N. Sulică. Braşov (Tip. C. Ciurcu şi Comp.), 1904. (19 x 14,5). 72 p. (I 2533)
66219. ~ Antropomorfisme şi antiantropomorfisme în limba română de Nicolae Sulică. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1900. (17 x 11). 96 p. 80 bani. (Retipărire din Gazeta Transilvaniei) (I 409438)
66220. ~ Un capitol din activitatea diaconului Coresi. Disertaţiune de profesorul Nicolae Sulică. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1902 (23 x 15,5). 22 p. (Retipărire din Anuarul Societăţii pentru crearea unui Fond de Teatru Român) (II 423442)
66221. ~ Carte de citire pentru clasa a II-a primară, întocmită după noul plan de învăţămînt deNicolae Sulică profesor. Cu numeroase ilustraţiuni. Brassó, Editura Librăriei Ioan I. Ciurcu, 1914. (20 x 14). 1 f., 96[-99] p. cu il. 60 fil. (BCU-CIN 167866)
Cu menţiunea: "Manual aprobat de Înalt. Ministeriu reg. ung. de culte şi instrucţiune publică sub nr. 67780 din 20 maiu 1914 pe seama şcoalelor primare cu limba de predare română".
66222. ~ *Carte de citire pentru clasa III primară de N. Sulică. Întocmită după principiile şi îndrumările noului plan. Braşov (Tip. Librăriei Ioan I. Ciucur), 1909. 8°. 224 p. 90 bani. (Tr, 41 (1910), nr. 3, mai-iun, p. 126)
66223. ~ *Carte de citire pentru clasa a III-a şi a IV-a a şcoalelor primare de N. Sulică profesor. Braşov (Tip. Librăriei Ioan I. Ciurcu), 1910. 8°. 224 p. 90 bani. (Tr, 41 (1910), nr. 3, mai-iun., p. 126)
66223. ~ *Carte de citire pentru clasa a III-a şi a IV-a a şcoalelor primare de N. Sulică profesor. Braşov (Tip. Librăriei Ioan I. Ciurcu), 1910. 8°. 226 p. (VS, 3 (1910), nr. 10, dec. p. 357-366 ; Tr, 42 (1911), nr. 3, mai-iun., p. 297)
66224. ~ Carte de cetire pentru elevii şi elevele clasei a IV-a primare întocmită după principiile şi îndrumările noului plan ministerial de Nicolae Sulică profesor. Cu concursul mai multor învăţători. Cu numeroase ilustraţiuni. Brassó, Editura Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1910. (20,5 x 14). 226[-231] p. cu il. (BCU-CIN 188943)
66225. ~ Idem pentru clasa a V-a şi a VI-a primară întocmită după noul plan de învăţămînt. Brassó, Editura Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu), 1913. (20,5 x 14). 470[-480] p. cu il. 1,70 k. (BCU-CIN 160116)
66226. ~ Câteva date referitoare la activitatea armatei romane în Dacia, de Nicolae Sulică, profesor. Brassó (Braşov) (Tip. A. Mureşianu), 1911. (22,5 x 15). 38 p. (Extras din Anuarul şcoalelor medii române din Braşov pe 1910-1911) (II 23577)
66227. ~ I. Formula Jurandi Valacika (Studiu istoric-literar) II. Şcola e casa omului de omenie (Discurs festiv) de Nicolae Sulică. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1902. (24,5 x 17). 17 p. (II 409373)
66228. ~ Noţiuni generale din istoria literaturei romane pentru clasele superiore ale liceului de Nicolae Sulică, profesor. Brassó (Braşov) (Tip. Ciurcu & Comp.), 1903. (24 x 17). 110[-112] p. (II 409370)
66229. ~ Tratat practic asupra Etimologiei limbii române de Prof. N. Sulică. Brassó (Braşov) (Tip. Ciurcu & Comp.), 1902. (23 x 15). 36 p. (BCU-CIN 77027)
În colaborare:
66230. ~ *Curs de constituţie pentru şcoalele primare cu limbă de propunere română de Nicolae Sulică şi Janós Erödi. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1910. 8°. 63 p. 0,40 cor. (Tr, 41 (1910) nr. V, sept.-oct., cop. 4 ; 42 (1911), nr. 3 mai-iun., p. 297)
66231. ~ *Curs de constituţie cu text paralel român-maghiar pentru clasa V şi VI primară de Nicolae Sulică, profesor şi János Erödi, inspector şcolar regional. Braşov, Editura librăriei Ciurcu, 1910. (Trib, 14 (1910), no. 178, p. 8)

Vezi:
PILŢIA, N. şi. ~ Curs sistematic de gramatica limbii române. Ed. IV. Vol. I (Etimologia). Braşov, 1902.

Vezi de asemenea :
• Catalogul Bibliotecii Societăţii de lectură Ioan Popasu. Preşedinte ~, bibliotecar G. Gârda. Braşov, 1900.

Nu exista imagini
  1966) SULICĂ, SZILÁRD
 • Opera
 • Imagini
SULICĂ, SZILÁRD
66232. ~ Adalékok Jovius Historiarum sui temporis, magyar vonatkozásainak forrásaihoz. Irta: Sulică Szilárd a Báró Eötvös József-Collegium tagja. Budapest (Országos Központi Községi Nyomda Részvérny Társaság), 1907. (23 x 15). 186 p. (II 132536)

Nu exista imagini
  1967) SULICĂ, VICTOR I.
 • Opera
 • Imagini
SULICĂ, VICTOR I.
66233. ~ Contribuţiuni la studiul acţiunei câtorva anestezice asupra mielinei fibrelor nervoase. (Cercetări isto-farmacodinamice). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... Noembre 1915 de Victor I. Sulica. Bucureşti (Stab. Grafic Dor P. Cucu Succ. Dr. Aurel Athanasiu Vergu), 1915. (24 x 16,5). 1 f., III, p. 7-50, 1 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1450) (II 44513)

Nu exista imagini
  1968) SULIMA, DIMITRIE (1772-1844)
 • Opera
 • Imagini
SULIMA, DIMITRIE (1772-1844)
66234. ~ *Bucoavnă româno-rusească de Dimitrie Sulima. Chişinău 1842 si 1844. (Ciobanu, p. 64, 119)

Nu exista imagini
  1969) SULIMA-PAPIEL, TADEUS
 • Opera
 • Imagini
SULIMA-PAPIEL, TADEUS
Vezi:
NUSSBAUM, O. I. Der Kronprinz in der Bukovina... Il. de ~. Cernowitz, 1887.

Nu exista imagini
  1970) SULIOTIS, CHRISTODUL I.
 • Opera
 • Imagini
SULIOTIS, CHRISTODUL I.
66235. ~ Clausa penale de Christodul I. I. Sulioti. Bucuresci (Typ. Curţii Propr. F. Göbl), [1879]. (18,5 x 12,5). 47 p. (I 458373)
Datat după Suliotis. Gh, p. 4 cop.
66236. ~ Compendium de psychologie de Christodul I. Suliotis. Brăila (Typ. P. M. Pestemalgioglu), 1876. (22 x 15). 254[-257] p. cu il. 3 lei nuoi (II 439728)
66237. ~ *Le droit naturel ou philosophie du droit par Christodul I. Suliotis. Paris, 1888. 8°.(Rally I, p. 306)
66238. ~ Des droits des enfants nés hors mariage en droit romain, droit français et droit roumain. Thèse pour le doctorat par Christodul I. Suliotis docteur en philosophie et lettres, avocat. Genève (Impr. Jules-Guellaume Fiek), 1879. (23,5 x 16). 179 p. (Faculté de Droit de l'Université de Genève) (II 57313)
Lipsă coperta.
66239. ~ De Judaeis de Christodul I. Sulioti. Brăila (Typ. P. M. Pestemalogioglu), 1879. (22,5 x 15). 23 p. (II 259357)
66240. ~ Elemente de drept administrativ, [de] Christodul I. Suliotis. Bucuresci (Typ. Jurnalului Curierul României), 1881. (22,5 x 15,5). 267 p. (II 57263)
66241. ~ Elemente de drept constituţional, [de] Christodul I. Suliotis. Bucuresci (Typ. Jurnalului Curierul României), 1881. (21,5 x 15). 367 p. (II 57570)
66242. ~ Elemente de Dreptu Naturalu sau Filosofia Dreptului de Christodul I. Suliotis. Doctoru în Filosofie şi Litere, Doctoru în Dreptu. Bucuresci (Typ. Sylloghi), 1889. (21 x 14). 440, IV p. (II 393201)
66243. ~ Nicolae Blaremberg. Omul şi faptele lui. Vol. I., [de] Cristodul I. Suliotis. Brăila (Antêia Tipo-Litogr. Pericles M. Pestemalgioglu), 1894. (18 x 12). 1050 p. (I 63077)
Lipsă coperta.
66244. ~ Idem, Vol. II Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1895. (18 x 12). 1128 p. (I 63077)
Lipsă coperta.
66245. ~ La Réforme Judiciare en Roumanie par Christodul J. Suliotis député Docteur en Droit Docteur es Lettres Avocat. Braila (Typo-Lith. Universelle Const.P. Nicolae), 1980. (23,5 x 15). 43 p. (II 394003)
66246. ~ Regulile ortografice ale limbei române de Christodul I. Suliotis doctor în filozofie şi litere, doctor în drept, avocat. Brăila-Constanţa (Anteia tip. P.M. Pestemalgioglu), 1880. (15 x 11). 31 p. (I 391349)

Traduceri:
HOMER. Iliada. Cartea I. Traducere şi adnotări de ~. Brăila, 1876.

Nu exista imagini
  1971) SULLY, JAMES
 • Opera
 • Imagini
SULLY, JAMES
66247. ~ Micul desemnator. Extras din lucrarea Studii asupra copilăriei de James Sully, tradusă în franţuzeşte de A. Monod [şi în româneşte] de A. Ioanovici, Directorul Şcoalei de Băeţi no. 23 din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cooperativă), 1914. (24 x 16). 20 p. cu il. 50 bani. (II 36554)

Nu exista imagini
  1972) SULLY PRUDHOMME
 • Opera
 • Imagini
SULLY PRUDHOMME
66248. ~ Poezii, [de] Sully Prudhomme-de la Academia Francesă. Traduceri libere în versuri precedate de portretul autorului şi o prefaţă de A. Steurman. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Litogr. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), [1896]. (17 x 11). 93[-96] p. 30 bani. (Biblioteca de popularizare Literatură, Ştiinţă, Arta no. 23) (I 119793)

Vezi:
BIBESCU, A. La Question du vers français. Avec une lettre de ~. Ed. III. Paris, 1895.
DAFIN, I. I. Dela alţii. [Versuri]. Reminiscenţe şi traduceri din ~. ş.a. Iaşi, [1915].
FARAGO, E. Traduceri libere din ~ ş.a. Craiova, 1908.
PERIEŢEANU, I. Gr. Poesii şi poeme. Traduceri în versuri din ş.a. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1973) SULZER, CLARA
 • Opera
 • Imagini
SULZER, CLARA
66249. ~ Ein Spiel zwischen Himmel und Erde von Clara Sulzer. Galatz, 2/15 Februar 1908. Galatz (Druck A. Friedmann), 1908. (22 x 14,5). 7 p. 2 lei. (II 9033)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1974) Sumar şedinţelor Camerei de comerciu din Bucuresci
 • Opera
 • Imagini
Sumar şedinţelor Camerei de comerciu din Bucuresci
66250. • *Sumariulu şedinţelor Camerei de comerciu din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Laboratorii. Asociaţi), 1869. 60 p. 12°. (Iarcu, p. 130)

Nu exista imagini
  1975) SUNDBARG, GUSTAV‏ ‎(1857-1914‏)
 • Opera
 • Imagini
SUNDBARG, GUSTAV‏ ‎(1857-1914‏)
66251. ~ Chimia în Suedia, [de] Sundbarg. Traducere de Matei V. Sassu, Doctor în Chimie. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte grafice şi editură, 1906. (24,5 x 16,5). 13 p. 30 bani. (II 5508)

Nu exista imagini
  1976) Supliment la Şcoala Recruţilor de pedestrime
 • Opera
 • Imagini
Supliment la Şcoala Recruţilor de pedestrime
• Suplement la Şcoala Recruţilor de pedestrime.
Vezi: • Reglement ostăşesc de slujba infanteriei.

Nu exista imagini
  1977) Suplimentu [cu] Motivele pe care se bazează Amendamentele...
 • Opera
 • Imagini
Suplimentu [cu] Motivele pe care se bazează Amendamentele...
66252. • Suplimentu [cu] Motivele pe care se bazează Amendamentele propuse de secţiunile I-a şi a V-a a camerei din Iaşi asupra Proiectului de înfiinţare a Curţei de Casaţiune votat de Comisiunea Centrală. Iaşi, 1860 (20 x 16). 20 p. (I 460301)
La sfârşitul textului semnează: Raportorul secţiunilor I şi V. Teodor Veisa. 1860, maiu 29, Iaşi. Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului.
Vezi şi Amendamentele.

Nu exista imagini
  1978) Supliment la Legea pentru exploatarea Căilor Ferate Române
 • Opera
 • Imagini
Supliment la Legea pentru exploatarea Căilor Ferate Române
66253. • Supliment la Legea pentru exploatarea Căilor Ferate Române. Bucureşti, [1914]. (22,5 x 14). 11 p. (II 542974)
Anul dedus din text, p. 11.

Nu exista imagini
  1979) Supliment la regulamentul legei pentru aplicarea sistemului metric de măsuri şi greutăţi
 • Opera
 • Imagini
Supliment la regulamentul legei pentru aplicarea sistemului metric de măsuri şi greutăţi
66254. • Supliment la regulamentul legei pentru aplicarea sistemului metric de măsuri şi greutăţi (Sancţionat prin înaltul Decret Regal no. 937/908, publicat în Monitorul Oficial no- 1 din 1/14 Aprilie 1908). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1908. (23 x 16). 27 p. (II 105305)
Vezi şi: Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Lege şi regulament pentru aplicarea sistemului metric... Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  1980) Supplex Libellus Valachorum
 • Opera
 • Imagini
Supplex Libellus Valachorum
66255. • Supplex Libellus Valachorum. Cererea presentată Împăratului Leopold II de Episcopii Ioan Bob şi Gherasim Adamovici, în numele întreg poporului român din Transilvania, în anul 1791. Textul original şi traducerea românească făcută de Dr. Elie Dăianu. Sibiiu (Tipografia), 1901. (20 x 13). 2 f., 67 p. 1 coroană. (I 96216)
Text paralel în 1. latină şi română.

Nu exista imagini