Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1941) SÜDHOF, H.
 • Opera
 • Imagini
SÜDHOF, H.
66175. ~ Die rumänische Getreide-produktion von Dr. H. Südhof Direktor der Deutschen Handels-Oberreal-Schüle in Bukarest. Bukarest, König Garol Verlag (Staatsdruckerei), 1917. (21,5 x 14). 31 p. 60 lei; 50 Mk. Bukarester Vorträge Heft 2) (II 48950)

Nu exista imagini
  1942) SUDITU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
SUDITU, VASILE
66176. ~ Puterea esecutivă. Thesa pentru licenţă. Susţinută în ziua de... 1892 de Vasile Suditu. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, F. Göbl Fii), 1892. (24 x 17). 49, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 72706)

Nu exista imagini
  1943) SUE, EUGENE
 • Opera
 • Imagini
66177. ~ Arthur Journalulu unui necunoscutu de Eugene Sue. Traducţie de D. P. Teulescu. Vol. I allu scrierii. Bucureşti, Librăriu Editoriu George Ioannide (Impr. lui Ferdinand Om), 1854. (21,5 x 13,5). VIII, 327 p. (Biblioteca Literaturia Vol. II, III allu Abonamentului) (II 72786)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
66178. ~ Idem. Vol. II allu scrierii. Traducţie de D. Teulescu. Bucureşti, Librariu Editoriu George Ioannide (Impr. lui Ferdinand Om), 1854. (21,5 x 13,5). 1 f., 312 p. (Biblioteca Literaria Vol. VI allu Abonamentului) (II 72786)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
66179. ~ Chernoc corsarul de Eugene Sue. Tradusu de C.C. Băjescu. Bucuresci, Editor George Ioanid (În tip. Sfintei Mitropolii), 1852. (18 x 11,5). 111 p. (I 53271)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
66180. ~ Comandorul de Malta [de Eugene Sue]. Tradus de Nicolae D. Racoviţă. Bucureşti (Tipărit în Tip. lui Ferdinand Om), 1857. (24,5 x 15,5). 414 p. (II 14542)
Cu alfabet de tranziţie.
66181. ~ *Idem. Traducere de N. D. Racoviţă. Bucuresci (Tip. lui Ferdinand Ohm), 1859. 8°. 414 p. (Iarcu, p. 85 ; BR, 2 (1880), nr. 1, ian., p. 137)
66182. ~ Crucea de argintu de E. S. [Eugene Sue]. Tradusă de Ioan Eliade. Bucuresci, Libraru- Editoru George Ioanidu, 1858. (21,5 x 14). 196 p. (Biblioteca Litteraria Seria III) (II 101197)
66183. ~ Dealu Dracului [La Morne au diable] Melodramă în 5 acte şi 6 tablouri (De Eugene Sue). Tradusă din franţozeşte de S. Mihăilescu. Bucureşti, Editoriu Librariu George Ioanid (În Tip. lui F. Om), 1853. (20 x 12,5). 132 p. (Teatru dramaticu din Bucureşti. (I 164454)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, identificat după: Nov. Biogr. Gen. XLIV, col. 624.
66184. ~ *Jidovulu rătăcitoru de Eugene Sue. Traducere de Iosif Archidiaconul. Vol. I-V. Bucureşti, 1855. 8°. 627 p. (Iarcu, p. 78)
66185. ~ Jidovulu rătăcitoru de Eugene Sue. Tradusu de Iosif Archidiakonulu. Vol. I-V. Bucuresci, Librariu-Editoriu George Ioanid, 1857. (21,5 x 15). 230 p. (I); 252 (II); 248 p. (III); 255 p. (IV); 269 p. (V) (II 123229)
Cu alfabet de tranziţie.
66186. ~ Idem. Vol. VI -VIII. Tradusu Iosif Archidiaconulu. Bucuresci, Librariu-Editoriu George Ioanid, 1858. (21,5 x 15). 252 p. (VI); 206 p. (VII); 196 p. (VIII) (II 123229)
Cu alfabet de tranziţie.
66187. ~ Idem. Vol. I-X (Fasc. 1-148). Bucureşti, Editura Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1896]. 1184 p. cu il. 5 bani fasc. (II 394392)
Anul scris cu cerneală pe copertă.
66188. ~ *Matilda de Eugene Sue. Traducere de V. Negrea. Buzeu, 1839. (Iarcu, p. 158)
66189. ~ Matilda sau Memoriile unei femei june de Eugene Sue. Tradusă de George A. Baronzi. Vol. I allu scrierii. Bucureşti, Librariu-Editoru George Ioannide (Impr. Santei Mitropolii), 1853. (21 x 14). 314 p. (Biblioteca Literaria Vol. VIII allu abonamentului) (II 72784)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
66190. ~ Idem. Vol. II. Traducere de G. A. Baronzi. Bucureşti, Librariu-Editoru George Ioannide (Imp. Santei Mitropolii), 1854. (21 x 14). p. 315-720. (Biblioteca Literaria Vol. IX. allu abonamentului) (II 72784)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
66191. ~ Idem. Vol. III. Traducere de George A. Baronzi. Bucureşti, Librariu-Editoru George Ioannide (Imp. Santei Mitropolie), 1854. (21 x 14). 376 p. (Biblioteca Literaria Vol. X allu abonamentului) (II 72784)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după o copie a p. de titlu, scrisă cu cerneală.
66192. ~ Idem. Vol. IV. Traducere de George A. Baronzi. Bucureşti, Librariu-Editoru George Ioanide (Imp. Santei Metropolie), 1854. (21 x 14). 1 f., p. 377-777. (Biblioteca Literaria Vol. XI allu abonamentului) (II 72784)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
66193. ~ Matilda sau memoriile unei femei june. Dramă în cinci acte de Eugene Sue. Tradusă din limba franceză de I. Petrescu, Profesoru în şcoala naţională din Turnu. Bucuresci (Tip. Bisericească din Sf. Mitropolie), 1855. (22,5 x 14,5). 88 p. (II 11972)
Cu alfabet de tranziţie.
66194. ~ Misterele Parisului de Eugen Sue. Mare roman social. Bucureşti, Editura Societăţii Anonime pe acţiuni Adevărul, [190?]. (30 x 21). 473 p. 58 fascicole 5 bani fasc. (III 62650)

SUE, EUGENE
Nu exista imagini
  1944) SUEGLER, ALBERT
 • Opera
 • Imagini
SUEGLER, ALBERT
Vezi: SCHWEGLER, ALBERT

Nu exista imagini
  1945) SUETONIU, CAIUS TRANCUILLU
 • Opera
 • Imagini
SUETONIU, CAIUS TRANCUILLU
66195. ~ Viaţia a XII imperatori de Caiu Suetoniu Trancuillu. Traducere din Latina în limba Rumâneasca şi ilustrată cu notiţie de G. I. Munteanu, directoru şi profesoru la Gimnasiulu gr. or. in Brasiovu şi premiată cu 250 fl. v.a. de preonoratulu D. Conte Scarlatu Rosetti, Senatoru şi preşedinte alu societăţii pentru învaţiatur'a poporului romanu în Rumania. Brasiovu (Tiparitu cu spesele Domnului Premiatoru la Römer şi Kamner), 1967. (18,5 x 12). XII[-XIV)] 517 p. (I 458)

Nu exista imagini
  1946) Suferinţe lui Iisus Christos
 • Opera
 • Imagini
Suferinţe lui Iisus Christos
66196. • Cele cincispredece Suferinţe ascunse ale lui Iisus Christos. Braşov, Editura Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.) 1903. (19 x 12,5). 40 p. (BCU-CIN 66370)
66197. • Suferinţele lui Christos. Ed. II. Braşov, Librăria Ciurcu (Tip. Librăriei Ioan I. Ciurcu), 1910. 8°. 40 p. 24 bani (Tr, 42 (1911), nr. 3, mai-iun., p. 305)

Nu exista imagini
  1947) Suferinţele unei fiice de rege Mare roman de sensaţie
 • Opera
 • Imagini
Suferinţele unei fiice de rege Mare roman de sensaţie
66198. • Suferinţele unei fiice de rege Mare roman de sensaţie. Fascicola 1-13. Bucureşti, Editura. Traian, [19??]. (22 x 15,5). 184 p. 5 bani fascicola (II 61055)
Exemplar incomplet în BAR. Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1948) SUFLERI, CONSTANTIN G. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
SUFLERI, CONSTANTIN G. (1883-?)
66199. ~ Sterilitatea la femeie şi evidarea comisurala (Operaţiunea lui Pozzi). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 27 iunie 1916 de Const. G. Sufleri, Absolvent al Facultăţii de Farmacie din Bucureşti, fost intern al Eforiei Spitalelor Civile. Bucureşti, Inst. de arte grafice şi Editură Minerva, 1916. (22,5 x 16). 3 f., 158p, 9 f. pl., 1 tab. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Medicină, no. 1476) (II 265628)

Nu exista imagini
  1949) Sufletul cu două vieţi
 • Opera
 • Imagini
Sufletul cu două vieţi
66200. • Sufletul cu două vieţi. Bucureşti, Editura Adevărul, 1908. (30 x 21). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor celebre no. 13) (III 8784)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1950) Sufletul şi Lumea
 • Opera
 • Imagini
Sufletul şi Lumea
66201. • Sufletul şi Lumea. Text paralel în română şi greacă. Bucureşti?, 1842. (Iarcu, p. 46)

Nu exista imagini
  1951) SUFLEŢEL, M. I.
 • Opera
 • Imagini
SUFLEŢEL, M. I.
În colaborare:
SĂGHINESCU, V. şi ~. Geografia judeţului Fălciu. Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  1952) SUFRIN, ESTERA H.
 • Opera
 • Imagini
SUFRIN, ESTERA H.
66202. ~ Contribuţiune la studiul morţii subite şi în special a morţii subite prin inhibiţiune. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1910 de Estera H. Sufrin. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1910. (23,5 x 15,5). 1 f., 45[-48] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, no. 336) (Documente de Medicină Legală şi de Criminologie) (II 20564)

Nu exista imagini
  1953) SUFRIN, NATHAN
 • Opera
 • Imagini
SUFRIN, NATHAN
Vezi: SCRIBEANU, NECULAE

Nu exista imagini
  1954) SUFRIN, SIMON
 • Opera
 • Imagini
SUFRIN, SIMON
66203. ~ Care sunt causele cari favorisează desvoltarea guşei în România?, [de] Dr. S. Sufrin. Iaşi (Tip. H. Goldner), [1901]. (23 x 15,5). 18 p. (Extras din Buletinul asociaţiunei generale a medicilor din ţară, anul II, no. 2 şi 3 din August şi Septembrie 1898) (II 409501)
66204. ~ Un caz de inversiune uterină complectă post-partum şi o notă asupra unei faceri trigeminale de Dr. S. Sufrin. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu et Comp.), 1906. (24,5 x 16,5). 8 p. (Extras din revista medicală Spitalul no, 23-24 Decembrie 1905) (II 14298)
Descriere după copertă.
66205. ~ Câteva cuvinte relative la măsurile contra leprei de Dr. S. Sufrin. Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), [1898]. (24,5 x 16). 9 p. (Buletinul asociaţiunei generale a medicilor din ţară, anul I, no. 9 din Martie 1898 Extras) (II 466492)
66206. ~ Câteva reflexiuni asupra etiologiei pelagrei de Dr. S. Sufrin. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1899. (23,5 x 16). 1 f., 37 p. 1 leu. (Extras din Buletinul Asociaţiunei Generale a Medicilor din ţară) (II 409429)
66207. ~ Doue casuri de purpură (Studiu clinic din punct de vedere etiologic) de Dr. S. Sufrin. Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu & D.. Grossu), 1900. (20 x 13). 16 p. (Lucrarea publicată în România Medicală vol. VIII, no. 5, din 15 martie 1900) (I 409585)
66208. ~ Două casuri rare de hemiplegie infecţioasă la copii (Unul complicînd scarlatina şi altul în urma difteriei) de Dr. S. Sufrin. Bucureşti (Tip. Eminescu), 1903. (23 x 16). 7 p. (Extras din Revista medicală Spitalul, no. 3, 1903) (II 409495)
Descriere după copertă.
66209. ~ Încercare asupra tumorilor regiunei fessiere. Tesă de doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută în Februarie 1894 de Simon Sufrin. Iaşi (Stab. grafic Miron Costin), 1894. (23,5 x 15,5). 124 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi no. 36) (II 393722)
66210. ~ Trei forme anormale de scarlatină la trei copii fraţi (dintre cari unul în vîrstă numai de cinci luni) de Dr. S. Sufrin. Bucureşti, Minerva Institutul de arte grafice şi editură, 1906. (24,5 x 16,5). 8 p. (Extras din România Medicală nr. 23-24 din 15 Decembrie 1905, 1 Ianuarie 1906) (II 15888)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1955) SUGRA
 • Opera
 • Imagini
SUGRA
Vezi: DELAVRANCEA, BARBU ŞTEFĂNESCU

Nu exista imagini
  1956) Sugrumătorul periculos
 • Opera
 • Imagini
Sugrumătorul periculos
66211. • Zugrumătorul periculos. Bucureşti, Editura Librăriei Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [1909]. (23 x 16,5). 64 p[40 bani]. (Revista Romanelor Criminale din documentele secrete ale lui Scherlok Holmes no. 27) (II 58473)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1957) Sugrumătorii din Bombay
 • Opera
 • Imagini
Sugrumătorii din Bombay
66212. • Sugrumătorii din Bombay. [Bucureşti] Editura Societăţii Anonime Adevărul, [1908]. (30 x 20,5). 32 p. 20 bani. (III 8456)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1958) SUHĂŢEANU, CONSTANTIN ŞTEF
 • Opera
 • Imagini
SUHĂŢEANU, CONSTANTIN ŞTEF
66213. ~ Contribuţiuni la studiul chirurgical al Kistelor ligamentului larg. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Const. Ştef Suhăţeanu. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1908. (23 x 16,5). 68 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1018). (II 10737)

Nu exista imagini
  1959) SUHĂŢIANU, C. G. ŞTEFĂNESCU
 • Opera
 • Imagini
SUHĂŢIANU, C. G. ŞTEFĂNESCU
Vezi: ŞTEFĂNESCU, CONSTANTIN GEORGE

Nu exista imagini
  1960) SUHOPAN, VLADIMIR
 • Opera
 • Imagini
SUHOPAN, VLADIMIR
66214. ~ Cuvînt la înmormîntarea răposatei C. C. Postelnicese Elenco Alecsandri născută Cozoni, rostit de Preacuvioşia sa P. Arhimandrit Vladimir Suhopan, Ierarchiriş şi Rector Seminariei Moldaviei în Biserica Sf. Ierarh Spiridon la 6 Februarie 1842. Tipărit cu cheltueala
D. Sardariului Ianachi Cozoni, fratele răposatei. Iassi (La Cantora Foiei Săteşti), 1842. (21 x 14,5). 15 p. (II 106272)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini