Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1921) SUCEVEANU, LAZĂR ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
SUCEVEANU, LAZĂR ALEXANDRU
66087. ~ Cuvîntarea de la Farcaşa despre bola de grumaz, bolfe sau angina difterică de Doctorand Lazăr Suceveanu fost medic al plăşei Muntele din Judeţul Suceava intern al Spitalelor Civile. Tipărită cu cheltuiala comitetului permanent al judeţului Suceva. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1893. (16 x 10) 23 p. cu il. (I 409653)
66088. ~ *Cuvântarea de la Bilciureşti despre igiena şcoalei şi a şcolarilor de Lazăr Alexandru Suceveanu, 1898. (Crăiniceanu, p. 260)
66089. ~ Cuvîntarea de la Pleşcoi despre tusea măgărească. Tusea rea sau convulsivă de Lazăr Suceveanu, medic al plaiului Ialomiţa-Dâmboviţa din judeţul Dâmboviţa, fost Intern al spitalelor Eforiei. Fost al plaiului Muntele (Suceava) şi al plaiului Pârscov-Slănic (Buzeu). Tipărită cu concursul Primăriei comunei Pleşcoi din judeţul Buzeu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1897. (23,5 x 16). 12 p. (II 409438)
66090. ~ Contribuţiune la studiul nevrozelor profesionale în specie al crampei scriitorilor. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 20 Maiu 1897 de Lazar Suceveanu. Bacalaureat în litere şi sciinţe, fost intern al Spitalelor Eforiei, fost medic de plasă. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1897. (23 x 15,5). 118 p., 1 f. (Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 417) (II 409509)
66091. ~ Holera asiatică şi Variola din judeţul Tulcea în anul 1893 de Dr. Alexandru L. Suceveanu, medic primar al judeţului Tulcea (Tip. Dobrogea Sava Donceff), 1909. (23 x 15,5). 35 p. 30 bani (II 13160)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1922) SUCHAR, P. ISRAEL
 • Opera
 • Imagini
SUCHAR, P. ISRAEL
66092. ~ Asupra legilor unor forţe centrale deduse din consideraţiunea hodographului de Dr. P. I. Suckar, maestru de conferinţe la Universitate. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (26,5 x 18,5). 10 p. (Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucureşti-România. An IX. no. 1 Extras) (II 409320)
66093. ~ Sur les fonctions d'un point analytique à multiplicateurs variables par Dr. P. I. Suchar. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1898. (26,5 x 18). 22 p. (Extras din buletinul Societăţii de Sciinţe no. 2, 1898) (II 475894)
Descriere după copertă.
66094. ~ Sur le mouvement d'un corps pesant de révolution assujetti à rouler sur un plan horizontal par P. I. Suchar. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1897. (26,5 x 18). 12 p. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie An VI. no. 4. Extrait) (II 409321)
66095. ~ *Sur un problème général de l'inversion et sur une classe de fonctions à multiplicateurs (Thèse) par Suchar P. Israel (Rally I, p. 306 ; Bibliogr. Mat. R. p. 224)

Nu exista imagini
  1923) SUCHIANU, ION (1852-1935)
 • Opera
 • Imagini
SUCHIANU, ION (1852-1935)
66096. ~ Carte de citire pentru clasa I secundară, [de] Ion Suchianu. Ed. I. Bucureşti (Tip. Inst. de Arte Grafice şi editură Minerva), 1906. (21 X. 13,5). 171, III p. 2,50 lei. (II 4124)
66097. ~ Carte de citire şi composiţie pentru clasa IV secundară de I. Suchianu, Licenţiat în litere, Profesor. Ed. I. Bucureşti, Editura Institutului de arte grafice Eminescu (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903 [pe cop.: 1904]. (20 x 13). 488 p. 4,60 lei. (I 2310)
66098. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Albert Baer), 1909. (20 x 13). 407 p. 4 lei. (I 15706)
66099. ~ Curs de Limba Română pentru usul claselor I şi II a scoalelor secundare. Carte întocmită conform ultimei programe de I. Suchianu. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1900. (20,5 x 15). 345 p. 4 lei. (II 2174)
66100. ~ Curs de limba română. Etimologie pentru clasa II secundară cu numeroase exerciţii şi cîteva bucăţi de citire de Ion Suchianu Ed. I. Bucureşti (Tip. şi Librăria Şcoalelor C. Sfetea), [1905]. (21 x 14). 176, IV p. 2,50 lei. (II 97118)
66101. ~ Gramatica limbii românesci cu bucăţi din autorii români moderni (ca exerciţii de Lectură. Recitaţiuni şi Analiză Etimologică) pentru usul clasei I secundare de I. Suchianu, licenţiat în litere. Profesor de limba română la Liceul Sf. Sava. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (24 x 16). VII -298, IV p. 3,50 lei. (II 180212)
66102. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci ( Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (24 x 16). VII -298, IV p. 3,50 lei. (II 180207)
66103. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1896. (24 x 16). VII -306 p., VIII p. (II 180208)
66104. ~ Idem. Ed. IV pentru usul şcolelor secundare. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Elzevir G. Ionescu, Stork & Müller), 1898. (21 x 14). 319 p. cu il. (II 180209)
66105. ~ Noţiuni de stil (cu bucăţi din autori români vechi şi moderni), Stil epistolar pentru usul clasei IV secundare de I. Suchianu, Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1896. (24 x 16,5) 1 f., IV, II p., p. 5-192 p. (II 180073)
66106. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Stab. de Arte Elzevir, G. Ionescu, Stork & Müller), 1898. (21 x 13,5). 345 p. (II 409554)
66107. ~ Sintacsa Limbii Românesci cu numerose exerciţii, lucrare alcătuită în tocmai dupe programa actuală pentru clasa III secundară de ambe sexe. Ed. I. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1901. (21,5 x 14,5). 231 p. 2,75 lei. (II 2130)
66108. ~ Thucydide Viaţa şi opera lui. Thesa pentru licenţă în sciinţele istorico-filologice de Ion Suchianu (Născut în Focşani la 1852). Bucuresci (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1890. (23 x 15). 3 f., 89 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci (II 467937)

În colabore:
66109. ~ Carte de Citire şi Gramatică pentru clasa I secundară de I. Suchianu şi M. Stroescu, licenţiaţi în Litere, profesori. Bucureşti (Albert Baer), 1909. (20 x 13). 256 p. 3,10 lei. (I 15707)
66110. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1912. (20,5 x 13,5). 255 p., 1 f. 3,10 lei. (Curs complet de limba română) (II 29496)
66111. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1913. (20,5 x 14). 257 p. 3,10 lei (Curs complet de limba română) (II 35487)
66112. ~ Idem. Ed. III. (aprobată de minister şi tipărită în 3000 de exemplare). Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1915. (20 x 13). IV, 237[-243] p. 3,10 lei. (Curs complet de limba română) (I 44122)
66113. ~ Idem pentru clasa II secundară. Bucureşti (Albert Baer), 1909. (20 x 13). 267 p. 3,20 lei. (I 15708)
66114. ~ Idem pentru clasa II secundară. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1912. (20,5 x 14). 271 p. 3,20 lei. (II 29497)
66115. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1915. (20,5 x 13,5). IV, 279 p. 3,20 lei. (Curs complet de limba română) (II 44123)
66116. ~ Idem pentru clasa III secundară. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1910. (20 x 13). VI, 309[-311] p. 3,50 lei. (Curs complet de limba română) (I 20257)
66117. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1912. (20,5 x 14). VII, 309 p., 1 f. 3,50 lei. (Curs complet de limba română) (II 29498)
66118. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Comp., 1918. (21 x 13,5). VII, 310 p. 5,15 lei. (Curs complet de limba română) (I 460336)
65119. ~ Citire. Gramatică şi Stil pentru clasa IV Secundară, de I. Suchianu şi M. Stroescu. Bucureşti (Tip. Cooperativă), 1911. (20,5 x 13,5). VIII, 417[ -419] p. 4,20 lei. (Curs complet de Limba Română) (II 25624)
66120. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1912. (20,5 x 13,5). VIII, 417 p. 4,20 lei. ( Curs complet de limba română) (II 29499)
66121~ Idem. Bucureşti, [191?]. (21 x 14). 1 p. 227-428 p. (Curs complet de limba română), (II 21511)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 3-226: Bucăţi de citire şi noţiuni de stil şi compoziţie). Descriere după signatură şi după datele de pe cotor completată după ed. I şi II.

prefeţe:
BĂLCESCU, C. Poezii. cu o precuvântare de ~. Vol. I-II. (Biblioteca pentur toţi 126-127). Bucureşti, 1898.

Vezi:
CHIRIŢESCU, I. Ostaşul. Lucrare revăzută de ~. Bucureşti, 1906 ; 1907.
• Omagiu. Lui C. Meissner. Articole. Iaşi, 1913.

Nu exista imagini
  1924) SUCIU, A.
 • Opera
 • Imagini
SUCIU, A.
66122. ~ Despre legate în dreptulu romanu şi dreptulu privatu românu. Tesa pentru licenţia sustienută de A. Suciu. Iassy (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1875. (22,5 x 15,5). 38 p. (Facultatea Juridică de Jassi) (II 57330)

Nu exista imagini
  1925) SUCIU, ALEXANDRU I.
 • Opera
 • Imagini
SUCIU, ALEXANDRU I.
66123. ~ *De la nationalité en Roumanie. Etude d'histoire et de droit international privé. Thèse par Alexandre I. Suciu. Paris (Impr. de Bonvalot-Jouve), 1906. 8°. 323 p. (Rally I, p. 306 ; Drept, 36 (1907), nr. 13, febr. 11, p. 108)
66124. ~ Inalienabilitatea pămînturilor rurale (Art. 7 leg. rurală, 1, 2 leg. interpretativă şi 132 Constituţie) de Alex. I. Suciu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice si Editură Minerva, 1901. (23 x 16). 90 p. (II 409483)

Nu exista imagini
  1926) SUCIU, EMANOIL
 • Opera
 • Imagini
SUCIU, EMANOIL
66125. ~ Anecdote şi dialoguri scrise în versuri de Emanuil Suciu, înveţător. Sibiiu (Tip. societate pe acţiuni), 1903. (15 x 12). 40 p. 40 bani. (BCU-CIN 65501)
66126. ~ Au plecat la târg de vite. Dialog scris în versuri de Emanuil Suciu învăţător. Sibiiu (Tip. Henric Meltzer), 1909. (15 x 11). 23 p. 30 bani. (BCU-CIN 113899)
66127. ~ Nunta ţiganului. Comedie originală într-un act, scrisă în versuri de Emanoil Suciu învăţător. Sibiiu (Tip. Poporului), 1910. (15 x 11). 63 p. 60 fileri. (BCU-CIN 121429)
66128. ~ Sara pe uliţă sau Dragoste copilărească. Comedie într-un act de Emanuil Suciu înveţător. Sibiiu (Tip. Henric Metzer), 1906. (16 x 12). 10 p. (BCU-CIN 97816)
66129. ~ Idem. Ed. II. Tablou de la sat. Orăştie, Editura Librăriei Naţională S. Bornemisa (Tip. Nouă I. Moţa), [1912]. (18 x 12). 12 p. 20 fileri. (BCU-CIN 141570)
66130. ~ Ţiganul cântă. Comedie într-un act, scrisă în versuri de Emanuil Suciu învăţător, Ed. II. Sibiiu (Tip. H. Meltzer), 1908. (15 x 11). 22 p. 30 bani. (BCU-CIN 146906)
66131. ~ Ţiganul la cătane. Comedie într-un act, scrisă în versuri de Emanuil Suciu înveţător. Sibiiu (Tip. H. Meltzer) 1906. (15 x 11). 16 p. 20 bani. (BCU-CIN 96640)
66132. ~ Ţiganul la târg de vite. Dialog scris în versuri de Emanuil Suciu. Toastul lui Pamfilie. Monolog. Ed. II. Sibiiu (Tiparul: Tip. Poporului), 1914. ( 7,5 x 11,5). 24 p. 30 fileri.
(BCU-CIN 169917)
66133. ~*Ţiganul la vînat, comedie originală în două acte, în versuri; şi Arde-n ţigănie! anecdotă de Emanuel Suciu, Orăştie (Tip. Nouă I. Moţa), 1913. 39 p. 40 fil. (VŞ 7 (1914). nr. 2, febr., p. 76 ; Luc, 13 (1914). nr. 11, iun. 1, p. 2 ; Bibliogr. Hung. 1911 -1920 II, p. 364)
66134. ~ Ţiganul în căruţă. Dialog de Emanoil Suciu înveţător. Sibiiu (Tip. Iosif Marschall), 1905. (15,5 x 12). 14 p. 14 bani. (BCU-CIN 65814)
66135. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu (Tip. Henric Meltzer), 1908. (15,5 x 12). 14 p. 20 bani. (I 166038)
66136. ~ Idem. Ed. III. Orăştie, Editura Librăriei Naţionale I. Bornemisa (Tip. Nouă I. Moţa), [1911]. (18 x 12). 20 p. 30 fileri. (BCU-CIN 140125)
Datat după C, 2 (1912), nr. 8-9, febr. 28, p. 110.
66137. ~ Ţiganul şi bătaia. Anecdotă scrisă în versuri (Dedicată soldaţilor noştri de prin spitale) de Emanoil Suciu înv. Sibiiu, Editura autorului (Tiparul tip. arhidiecezane), 1917. (18 x 13). 8 p. 30 bani. (BCU-ClN 169496)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1927) SUCIU, I. (1846-1906)
 • Opera
 • Imagini
SUCIU, I. (1846-1906)
66138. ~ *De l'hémiplégie dans le cours des affections du coeur, par le dr. I. Suciu. Paris, 1877. (Crăiniceanu, p. 260)
66139. ~ Scrisoarea deschisă cătră alegătorii români din cercul electoral al Boroşineului adresată lor de Dr. Ioan Suciu. Arad (Tip. Diecezană ort. rom.), 1910 (19 x 12). 16 p. (BCU-CIN 180015)
Descriere după copertă.

Vezi:
BRAVICIANU, D. Noţiuni de higienă. Prevăzută de ~. Craiova, 1889.

Nu exista imagini
  1928) SUCIU, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
SUCIU, IOSIF
66140. ~ Cuvîntare bisericească de Iosif Suciu, m. p. Paroh. Timişoara (Cu Literele următorilor lui Baihel), [1856]. (21 x 14). 8 p. (II 17172)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, menţionat la sfârşitul textului. Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1929) SUCIU, IUSTIN (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
SUCIU, IUSTIN (1873-?)
66141. ~ Patimile şi moartea Domnului. Armonizarea celor 4 Evanghelii cu păstrarea textului evanghelic şi cu scurte lămuriri de Dr. I.S., profesor de teologie. Arad, Editura Librăriei diecezane (Tiparul tip. diecezane gr. or.), 1917. (14,5 x 10,5). 80 p. 1 leu (Biblioteca Semănătorul nr. 19) (BCU-ClN 177005)

Nu exista imagini
  1930) SUCIU, LUCREŢIA
 • Opera
 • Imagini
SUCIU, LUCREŢIA
Vezi: SUCIU-RUDOW, LUCREŢIA

Nu exista imagini
  1931) SUCIU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
SUCIU, PETRU
66142. ~ Digeste séu Pandecte. Dreptulu romanu după Iustinianu de P. Suciu. Cartea I, II. Iaşi, [186?], (30 x 23). 60 p. (I) ; 36 p. (II). (III 22979)
Descriere după titlul de la începutul textului. Cu alfabet de tranziţie. Exemplar incomplet. Litografiat.
66143. ~ Discursu funebru pronunţiatu la 6 August 1879, cu ocasiunea înmormentarei profesorului Ştefanu Micle, de Profesorul Petru Suciu doctor în dreptu, prof. de dreptulu romanu, rectoru alu Universităţei şi consiliaru la Curtea apelativă. Iaşi (Tip. Anton-Scarlat Savul), 1879. (22,5 x 16,5). 18 p. (II 393697)
66144. ~ Discursu introductivu cetitu în aula Universităţei din Iaşi la 26 oct. 1876, cu ocasiunea solemnităţei aniversali pentru fundarea şi deschiderea acestei universităţi de Petru Suciu. Doctoru în legi, profesoru de dreptulu romanu şi Rectoru Universităţei. Jassy (Tip. D. Gheorghiu), 1876. (21 x 14). 25 p. (I 102800)
66145. ~ Institutele dreptului romanu privatu de P. Suciu. Iaşi, 186...? (26X21). 180 p. (II 11667)
Text litografiat.
66146. ~ Dreptulu romanu. Istoria legislaciunei romane. Curs de P. Suciu, Iaşi, 186? (29x22). 236 p. (legate în 2 vol) (III 529900)
Litografiat.

Vezi:
• Protestul corpului profesoralu a Universităţei din Iassi [de ~ V. A. Ureche ş.a.]. Iaşi, 1877.

Nu exista imagini
  1932) SUCIU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
SUCIU, PETRU
66147. ~ Pecatele nostre. Indemnuri de Petru Suciu. Cluj-Gherla, Editura foii poporale Răvaşului (Tip. Aurora A. Todoran); Cluj (Tip. Carmen), 1903. (15 x 11). 32 p. 15 bani. (Cărţile Săteanului Român, nr. 2) (I 409680)

Traduceri:
JÁSZAI, RESZÖ. Istoria pragmatică a Ungariei, pentru clasele superioare ale şcolilor medii. Trad. de ~. Brassó, 1914.

Nu exista imagini
  1933) SUCIU, TRAIAN
 • Opera
 • Imagini
SUCIU, TRAIAN
66148. ~ Cum se poartă războiu de azi? Elementele tehnice ale lui. de Dr. Traian Suciu, profesor la gimnaziul din Brad. Sibiiu (Tiparul tip. arhidiecezane), 1916. (23 x 15,5). 45 p. (Retipărire din Anuarul pe anul 1915-1916 al gimnaziului român greco-oriental din Brad) (II 180144)
66149. ~ A román népköltészet. Tanulmány-Suciu Traian, gimn. tanár. Brad (Egyházmegyei nyomda Arad), 1907. (23 x 15,5). 70 p. (BCU-ClN 109531)

Nu exista imagini
  1934) SUCIU, VALERIU (1871-1929)
 • Opera
 • Imagini
SUCIU, VALERIU (1871-1929)
66150. ~ *Aritmetica pentru clasa II-a a şcolii primare de Valer Suciu. Blaj (Sem. teol. cat.), 1914. 89 p. (Raţiu, p. 2)
66151. ~ *Aritmetică pentru clasa 2 şi 3-4 a şcolii primare de Valer Suciu. Blaj (Sem. teol. gr.-cat.), 1914. 89[, 2] p,; 129 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920 II, p. 364)
66152. ~ *Aritmetică pentru clasele III şi IV a şcolii primare de Valer Suciu. Blaj (Sem. teol. gr.-cat.), 1914. 129 p. (Raţiu, p. 2 ; An Şc. gr.-cat., p. 35 ; Comşa, p. 130)
66153. ~ *Aritmetică pentru clasele V-VI primare de Valeriu Suciu. Blaj, 1913. An. Şc. gr.-cat., p. 35)
66154. ~ *Aritmetică şi geometrie pentru clasele V şi VI a şcolii primare de Valeriu Suciu. Blaj (Sem. teol. gr.-cat.), 1913. 120[-121] p. (Raţiu, p. 2 ; Bibliogr. Hung. 1911-1920 II, p. 364)

În colaborare:
66155. ~ *Aritmetică şi geometrie pentru clasa a III a preparandială de Valeriu Suciu şi Nicolae F. Negruţiu. Blaj (Sem. teol. gr.-cat.), 1916. 197 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920 II, p. 364 ; Comşa, p. 130)
66156. ~ Manual de Metematică pentru clasa a III-a a institutelor pedagogice de Valeriu Suciu, prof. la inst. ped. şi Niculae F. Negruţiu, prof. Gimn. Manual aprobat pentru Institutele pedagogice cu limba de propunere română şi tipărită cu ajutorul Înaltului Minister reg. ung. de culte şi instrucţiunea publică conform ord. Nr. 109209-1916. Balázsfalva, Editura autorilor (Tip. Seminarului teologic greco-catolic), 1916. (23,5 x 15). 2 f., 197 p. 4 cor. (BCU-CIN 167082)

Nu exista imagini
  1935) SUCIU, VASILE (1873-1935)
 • Opera
 • Imagini
SUCIU, VASILE (1873-1935)
66157. ~ Hipnotism şi spiritism. Studiu critico-teologic de Dr. Vasile Suciu, profesor de teologie la Seminarul arhidiecezan din Blaj. Cu permisiunea Prea Veneratului Ordinariat arhiepiscopesc gr. cat. de Alba Iulia şi Făgăraş, nr. 8183/1906. Blaj (Tip. Seminarului Arhidiecezan), 1906. (22,5 X15,5). 197[-199] p. 1 cor. 50 fil. (II 62759)
66158. ~ Principiile fundamentale sau generale ale religiunii creştine pentru şcoalele medii şi institutele pedagogice de Dr. Vasile Suciu, profesor de s. teologie şi de religiune. Cu aprobarea Superiorităţi bisericeşti. Balázsfalva (Tip. şi Libr. Semin. Teol. Gr. Gat.), 1909. (21 x 14). 1 f., 101 p. 1,20 fil (BCU-CIN 146015)
66159. ~ Principiile morale sau etice ale religiunii creştine pentru şcoalele medii şi institutele pedagogice de Dr. Vasile Suciu, prof. de s. teologie şi de religiune la gimn. sup. Balázsfalva (Tip. Semin. gr.-cat.), 1909. (21 x 14). VIII, 128 p. 1 cor. 60 fil (BCU-CIN 147014)
66160. ~ Raportul dintre religie, ştiinţă şi societate de Dr. Vasile Suciu, prof. Blaj (Tip. Semin. teol. gr.-cat.), 1910. (22 x 14,5). 80 p. (Retipărire din Raportul despre Institutele de învăţămînt din Blaj 1909-1910) (II 466918)
66161. ~ *Tatăl nostru. Carte de rugăciune de Vasile Suciu. Ed. I Blaj (Tip. Semin. teol. gr.-cat.), 1905. 16°. 80 p. 32 fil. (Tr, 37 (1906), nr. 3, mai-iun. p. 80)
66162. ~ Teologia dogmatică fundamentală. Vol. I. Apologetica creştină de Dr. Vasile Suciu, profesor de teologie. Cu aprobarea Prea Veneratului Ordinariat Mitropolitan de Alba-Iulia şi Făgăraş nr. 3075/1907. Blaj (Tip. Seminarului Arhidiecezan), 1907. (24,5 x 16,5). VI, 389 p. 5 cor. (I 14167)
66163. ~ Idem. Vol. II. Tradiţiunea şi Biserica de Dr. Vasile Suciu, profesor de teologie. Cu aprobarea Prea Veneratului Ordinariat Mitropolitan de Alba-Iulia şi Făgăraş nr. 3473/1907. Blaj (Tip. Seminarului Arhidiecezan), 1907. (24,5 x 16). 1 f., 402 p. 5 cor. (II 14167)
66164. ~ Teologia dogmatică specială. Vol. I. Dzeu-Unul, S. Treime, Dzeu-Creatorul, Întruparea D-lui şi Graţia de Dr. Vasile Suciu, profesor de teologie. Cu binecuvântarea Excelenţei Sale Preasfinţitului Domn Mihály de Apşa, Arhiepiscop şi Mitropolit de Alba-Iulia şi Făgăraş 17/4 martie 1908 nr. 1747. Cu aprobarea Prea Veneratului Ordinariat de Alba Iulia şi Făgăraş, nr. 1747. Blaj (Tip. Seminarului Arhidiecezan), 1908. (24 x 16,5) 2. f., 607 p. 7 cor. 30 fil. (II 14166)
66165. ~ Idem. Vol. II. Sacramentele în general, Sacramentele în special şi Eshatologia de Dr. Vasile Suciu, profesor de teologie. Cu aprobarea Excelenţei Sale Preasfinţitului Domn Dr. Victor Mihaly de Apşa, Arhiepiscop şi Mitropolit de Alba-Iulia si Făgăraş. 11 August l908, nr. 5703. Blaj (Tip. Semin. teol. gr.-cat.), 1908 (24,5 x 16,5). 1 f., 605 p. 7 cor. 30 fil. (I 14166)

În colaborare:
LUPAŞ, Ioan şi alţi preoţi. Mângâiaţi poporul. Cuvântări bisericeşti. Sibiu, 1916. (Biblioteca Şaraga nr. 16-36).

Nu exista imagini
  1936) SUCIU-RUDOW, LUCREŢIA (1859-1902)
 • Opera
 • Imagini
SUCIU-RUDOW, LUCREŢIA (1859-1902)
66166. ~ Logodnica Contelui Stuart. Povestire din viaţa Românilor bihoreni de L. Rudow-Suciu. Oradea Mare, Editura Foii Literare (Cu tiparul Tip. Szigligeti), 1897. (20,5 x 13,5). 148 p. (II 177365)
66167. ~ Versuri de Lucreţia Suciu. Sibiiu (Tiparul institutului tipografic), 1889. (19 x 13,5). 2 f., 67 p. (I 180446)

Traduceri:
LESSING.. *Laocoon. Trad. de ~. Sibiu, 1889.

Nu exista imagini
  1937) SUDEKUM, ALBERT
 • Opera
 • Imagini
SUDEKUM, ALBERT
În colaborare:
CANDOLLE, A. de şi ~. Darwin. Craiova, 1897.

Nu exista imagini
  1938) SUDERMANN, HERMANN
 • Opera
 • Imagini
SUDERMANN, HERMANN
66168. ~ Ioan Botezătorul. Tragedie în cinci acte şi un preludiu, [de] Hermann Sudermann. Traducere de H. Chendi şi C. Sandu-Aldea. Orăştie (Minerva inst. tip.), 1901 (18 x 12,5). 144 p. (BCU-CIN 91275)
66169. ~ Idem. Ed. II. Traducere de H. Chendi şi C. Sandu-Aldea. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, [1911]. (15 x 10,5). 156 p. (Biblioteca pentru toţi, 621) (I 24728)
Ediţia precizată în prefaţa traducătorilor.
66170. ~ Moara Părăsită de H. Sudermann. Traducere de Haralamb G. Lecca. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1908. (15 x 10,5). 143 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi no. 377) (I 12253)
66171. ~ Nunta Yolanthei, [de] Hermann Sudermann. Traducere de Mihail Negru. Bucureşti, Editura Lumen, [1970]. (16 x 12). 80 p. 30 bani. (Biblioteca Lumen no. 6869) (I 23234)
Datat după R I, 11 (1910), nr. 99, p. 136.
66172. ~ Stane de piatră. Piesă în 4 acte, [de] H. Sudermann. Traducere de Emil D. Fagure. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), 1909. (15,5 x 11). 134[-136] p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 521) (I 20017)
Cu menţiunea: Această piesă a fost representată pentru întîia oară în româneşte pe scena Teatrului Lyric din Bucureşti, la 12 Septembre 1909, de către Compania Dramatică A. Davilla. Cu portretul autorului şi al lui A. Davilla.

Nu exista imagini
  1939) SUDEŢEANU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
SUDEŢEANU, CONSTANTIN
66173. ~ Dare de seamă asupra primului congres internaţional de Pedologie ţinut la Bruxelles în 1911, de Constantin Sudeţeanu, profesor la Şcoala Normală din Buzău. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (19 x 12,5). 54 p. (Muzeul Pedagogic al Casei Scoalelor) (Extras din Buletinul Muzeului Pedagogic al Casei Şcoalelor, vol. III) (I 49000)

Nu exista imagini
  1940) SUDEŢEAN, GRIGORE R.
 • Opera
 • Imagini
SUDEŢEAN, GRIGORE R.
66174. ~ Un îndemn pentru dezvoltarea industriei la noi, [de] Gr. R. Sudeţeanu. Bucureşti (Speranţa Inst. de Arte Grafice), 1909. (20,5 x 13). 48 p. (I 16172)

Nu exista imagini