Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1901) STURDZA, MIHAIL GRIGORE (1794-1884)
 • Opera
 • Imagini
Vezi:
• Ofis... Iaşi, 1842 ; 1843 ; 1845 ; 1857 ; 1848.
• Ofisuri... Iaşi, 1839.

66060. • Michel Stourdza. Ancien prince regnant de Moldavie. 1834-1849. Paris (Typ. Georges Chamerot), 1874. (24,5 x 16). 12 p., 1 portr. (II 409372)
66061. • Mihai Sturdza fostul Domnu al Moldavei 1834-1849. (Tradusă din limba franceză). Editorii Th. Balassan. Iassi (Tip. A. Bermann, possesor Th. Balassan), 1874. (18 x 12). 18 p. (I 99998)

STURDZA, MIHAIL GRIGORE (1794-1884)
66053. ~ Cătră Obşteasca Obicnuita Adunare, [de] Mihail Grigoriu Sturza Cu mila lui Dumnezeu. Vv. Domn Ţerei Moldovei. Iaşii, [1845]. (19 X 12,5). 53 p. (BCU-CIN Sion 149)
Coprinde şi Anafora către Prea înălţatul Domn Adresată de Obsteasca Obicinuita Adunare a Moldovei In Sesia anului 1844. Text paralele în limba română (cu alfabet de tranziţie) şi franceză.
66054. ~ Cuvânt a pre Înălţatului Domn Mihail Grigoriu Sturdza Vv. Domn Ţării Moldovei Adresuit către generalnica obicenuita Adunare a anului 1835. Communication de son Altesse Sérénissime le Prince de Moldavie, adressée à l'Assemblée Générale ordinaire à l'occasion de l'ouverture de la Session de l'année 1835. Eşii (În Tip. Albinei), 1835. (31,5X 21). 15 p. (III 422465)
Lipsă coperta. Text paralel în l. română (cu alfabet de tranziţie) şi franceză.
66055. ~ Idem. Adresat către generalnica obşteasca Adunare a anului 1836. Esii (Tip. Albinei) 1836. (31,5X 22,5). 1f., 8 p. (III 467462)
Text paralel în l. română (cu caractere chirilice) şi franceză.
66056. ~ Idem. Adresat către generalnica obicnuita Adunare a anului 1837. Esii (În Tip. Albinei), 1838. (30,5X 21,5). 1 f., 11 p. (III 467459)
Text paralel în l. română (cu caractere chirilice) şi franceză.
66057. ~ Idem. Către obicnuita obşteasca adunare a anului 1841. Iaşi, 1841. (BCU-ClN Sion 104)
66058. ~ Recueil des communications de S.A.S. Le Prince Régnant de la Moldavie Michel Stourdza faites aux assemblées générales pendant leurs sessions et des adresses de ces assemblées depuis l'année 1834 jusqu'au 1840. Culegere împărtăţirilor a Prea Înălţatului Domn Ocârmuitor a Moldovei Mihail Sturza Grigoriu V. V. făcute generalnicelor obicnuite adunări în cursul sesiilor lor şi adresele acestora, de la anul 1834, pînă la 1840. Eşii (La Inst. Albinei), 1840 [pe cop.: 1841]. (19 x 13). 196 p. (I 71519)
Text paralel în limba română (cu caractere chirilice) şi franceză. Pagină de titlu separată.
66059. ~ Testamentul şi Codicele Principelui Mihail Sturdza. Testamentul Princesei Smaranda Sturdza născută Vogorides. Iaşi (Tip. Modernă A. B. Reischer), 1890. (17,5 x 12). 87 p. (I 569253)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1902) STURDZA, PETRE I.
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, PETRE I.
Traduceri:
IBSEN, H.: Un duşman al poporului. Trad. de ~. Bucureşti, 1907. (Biblioteca pentur toţi nr. 288)

Nu exista imagini
  1903) STURDZA, SMARANDA
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, SMARANDA
Vezi:
STURDZA, M. Testamentul. Iaşi, 1890.

Nu exista imagini
  1904) STURZA, ŞTEFAN (1830-1893)
 • Opera
 • Imagini
STURZA, ŞTEFAN (1830-1893)
66062. ~ Observaţii şi schiţe comparative asupra poetului Mihail Eminescu de Stefan Sturdza. Conferinţă pronunţată cu ocasia concertului dat de Doamna Iosefina Sturdza, în favoarea acţiunei cooperative a Doamnelor bârlădene, pentru participarea României la expoziţia universală de la Paris. Bârlad, 11 decembrie 1888. Bârlad (Din Tip. George Caţafany), 1888. (17 x 11,5). 13 p. (BCU-B 25719 m)

Nu exista imagini
  1905) STURDZA-BULANDRA, LUCIA (1373-1961)
 • Opera
 • Imagini
STURDZA-BULANDRA, LUCIA (1373-1961)
66063. ~ Actorul şi arta dramatică, [de] Lucia Sturdza. Bucureşti (Atelierele Socec & Co.), 1912. (17 x 11,5). 143 p., f. portr., 1 f. erata 2 lei. (I 28105)

Traduceri:
KISTEMAECKERS, H. Instinctul. Trad. de ~. Bucureşti, 1911. (Biblioteca pentru toţi, nr. 698).

Nu exista imagini
  1906) STURDZA-SCHEEANU, D. C.
 • Opera
 • Imagini
STURDZA-SCHEEANU, D. C.
Vezi:
• Acte şi legiuiri privitoare la chestia ţărănească. Seria I. Vol.I-IV. Bucureşti, 1907-1908.

Nu exista imagini
  1907) STURDZA-SEUCEŞTI, G. G.
 • Opera
 • Imagini
STURDZA-SEUCEŞTI, G. G.
66064. ~ Despre cărbune. Conferinţa din 19 Ianuarie 1886 Ţinută Ia Salonul Primăriei Bacău de către G. C. Sturdza. Bacău (Tip. Tăutu), 1886. (20 x 13). 20 p. (Societatea oamenilor cari sciu ceti) (II 14359)
66065. ~ Despre cerc. Împărţirea cercului în părţi egale. Împărţirea unui unghi în trei parţi egale. Compasu împărţitor. Înscrierea unui poligon regulat avînd optsprezece laturi, [de] G. C. Sturza (Seuceşti). Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1905. (23,5 x 16) 14 p., 1 pl. (II 3221)
66066. ~ Mecanică aplicată. Tăria materialelor (Observaţii critice), [de] G. C. Sturdza (Seuceşti). Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1905. (24,5 x 17) 48 p., 1 f. pl. (II 2523)
66067. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Profesională Dim. C. Ionescu), 1911 (20 x 13). 56 p. cu il. (II 24036)
66068. ~ O pagină din Istoria României. Jubileul din 1906. Serbarea trăinicei poporului Român după 40 de ani de domnie a Regelui Carol I [de G. C. Sturza Seuceşti]. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1906. (20,5 x 13,5). 16 p. (II 541738)
Autorul semnează la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  1908) STURZEA
 • Opera
 • Imagini
STURZEA
Vezi: STURZA

Nu exista imagini
  1909) STURZESCU, AL. M.
 • Opera
 • Imagini
STURZESCU, AL. M.
Traduceri:
MONTÉPIN, Xavier de. Secretul contesei. Trad. de ~. Vol. I-II. Iassy, 1884-1885.

Nu exista imagini
  1910) STYMPHAL
 • Opera
 • Imagini
STYMPHAL
66069. ~ La focul rampei [Versuri] de Stymphal. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay, Bârlad (Tip. Const. D. Lupaşcu), 1903 [pe cop. 1904]. (21 x 17,5). 32 p. 75 bani. (II 409547)

Nu exista imagini
  1911) SUARDON, P.
 • Opera
 • Imagini
SUARDON, P.
66070. ~ L'amico Fritz. Comedie lirică în trei acte de P. Suardon. Musica de D-nu Pietro Mascagni. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), 1892. (18,5 x 11,5). 15 p. 50 bani. (I 392640)

Nu exista imagini
  1912) Sub mască
 • Opera
 • Imagini
Sub mască
• Sub mască, de Mefisto.
Vezi: BANU, C. G.

Nu exista imagini
  1913) Sub masca roşie
 • Opera
 • Imagini
Sub masca roşie
66071. • Sub masca roşie. [Bucureşti], Editura Societăţei anonime Adeverul, [1908]. (29 x 21). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, no. 33) (III 10973)

Nu exista imagini
  1914) Subteranele din Stambul sau Crimele Bosforului
 • Opera
 • Imagini
Subteranele din Stambul sau Crimele Bosforului
66072. • Subteranele din Stambul sau Crimele Bosforului. Fascicola 1-127. [Bucureşti], Editura Societăţei Anonime pe acţiuni Adeverul [190?]. (30 x 21). 1016 p. 5 bani fascicola. (III 273565)

Nu exista imagini
  1915) Succesiunea testată şi ab-intestat a lui Ioan Kinopse
 • Opera
 • Imagini
Succesiunea testată şi ab-intestat a lui Ioan Kinopse
66073. • Succesiunea testată şi ab-intestat a lui Ioan Kinopse. Bucureşti (Tip. Corpului Didactic C. Ispăşescu & G. Brătănescu), 1900. (31,5 x 22,5). 40 p. (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (III 273565)
Cuprinde un memoriu, testamentul lui I. Kinopse şi diferite acte în anexă.

Nu exista imagini
  1916) SUCCIN, MATEI (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
SUCCIN, MATEI (1862-?)
(Bernstein Mauriciu)
66074. ~ Despre resecţiunea superiostică a articulaţiunei cotului în casuri de osteo-artrită tuberculoasă a ei. Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... Iuniu 1890 de Matei Succin, fost intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Josepb Gobl), 1890. (22,5 x 15,5). 2 f., V p., 11-107[ -112]. (Facultatea de medicină din Bucureşti, no. 234) (II 393640)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1917) SUCCIN, SIMEON
 • Opera
 • Imagini
SUCCIN, SIMEON
(Bernstein Solomon)
66075. ~ Câteva consideraţiuni asupra causelor incontinenţei de urina la copii. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută la... Martie 1891 de Simeon Succin. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1891. (23 x 16,5). 8 f., p. 9 -52[ -55]. (Facultatea de Medicină din Bucuresci no. 254) (II 393723)

Nu exista imagini
  1918) SUCEVEANU, ALEXANDRU LAZĂR
 • Opera
 • Imagini
SUCEVEANU, ALEXANDRU LAZĂR
Vezi: SUCEVEANU LAZĂR

Nu exista imagini
  1919) SUCEVEANU, DIMITRIE (1816-1898)
 • Opera
 • Imagini
SUCEVEANU, DIMITRIE (1816-1898)
66076. ~ Cinstitul paraclis al Prea sântei stăpânei nostre născetorei de D-deu şi Pururea fecioarei Mariei prelucratu pe note după melodia grecescă de D. D. Sucevanul, Protopsaltul Sântei Mitropolii din Iaşi. Tipăritu cu keltuela Prea Sânţitului Episcopu de Roman D. D. Melchisedek şi a prea sânţitului archiereu Valerian Remmicenu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericesci), 1884 [pe cop.: 1885]. (18,5 x 12). 48 p. (I 409603)
66077. ~ Idiomelariu, adică Cîntare pe singur glasul, unit cu Doesastariul. Care cuprind doaăsprezece luni, cu Triodul şi Penticostariul. Tradus din Greceşte în Româneşte. Partea I. Acum întîi dat la lumino. Cu binecuvîntarea Înalt Preaosfinţiei sale Domnului Sofronie Miclescu Arhiepiscop Sucevii, şi Mitropolit Moldovei, Cavaleriu mai multor ordine, în zilele Înalt Excelenţei sale. Cîrmunitoriu: Prinţipat Moldaviei. Teodor Nicolae Balş, Cavaleriu mai multor ordine. În stăriţiia Preacuvioşiei sale Arhimandritului Chir Gherasim, Stareţul Sfintelor Monastiri Neamţul şi Secul. Tradus şi pre lucrat de dumnealui Paharnicul Dimitrie Suceveanu. Proto- Inaltul Sfintei Mitropolii, Cu a sa cheltuială pus supt Tipariu în Tip. Sfintei Monastiri Neamţul. 1856. (29,5 x 21). 3 f., 260 p. cu il. (III 520684)
Cu alfabet de tranziţie.
66078. ~ Idem. Partea III. În Tip. Sfintei Monastiri Neamţul. 1857. (29 x 19,5). 2 f., 278[-280] p. cu il. (III 520684)
Cu alfabet de tranziţie.
66079. ~ Irmologhion sau catavasieriu musicesc. Care cuprinde în sine Catavasiile Praznicilor Împărăteşti şi ale Născătoarei de Dumnezeu, ale Triodului şi ale Penticostariului, precum să cîntă în sfînta lui Dumnezeu Biserica ce mare. Acum adoă oară tipărit în zilele bine Credinciosului nostru Domn Mihail Grigoriu Sturza V.v. în al paisprezecele an al Domniei sale. Cu voia şi Blagosloveniia Inalt preaosfinţiei sale D. D. Meletie, Arhiepiscop şi Mitropolit Moldaviei şi Sucevei şi Cavaler a mai multor Ordine. Alcătuit şi întocmit după cel mai nou sistem din Greceşte în Româneşte de D. Sluger Dimitrie Sucevanul Proto-Psalt Sfintei Mitropolii. Prin osteneala şi toată cheltuiala supuşilor înalt Preaosfinţiei sale Antonie Gheorghiu Iconom şi Protoiereu ţinutului Iaşi. şi a S. S. Markian Folescu, Arhidiaconul Sfintei Mitropolii. Iaşii (In Tip. Sfintei Mitropolii), 1848. (24 x 18,5). 2 f., 366 p. (II 413197)
Cu caractere chirilice.
66080. ~ Prohodul Domnului Dmnezeu şi Mîntuitorul nostru Iis. Hs. Carele se cîntă în Sfînta şi marea Vineri sara la Privighiere, întocmit dupre cum să cîntă Greceşte fără scădere, sau înmulţire de vreo silabă. Acum a doaă oară tipărit în zilele prea înălţatului nostru Domn Grigorie Alexandru Ghica Vv. Lucrat şi îmbunătăţit cu mai multe Cîntări şi Stihiri pe musichie la fiecare stare de supt iscălitul Pahar. Dimitrie Suceveanu. Protopsalt Sfn. Mitro: Mold. În Tip. Sf. Monastiri Neamţul. 1856. (23,5 x 15,5). 3, 28 f. (II 422996)
Cu caractere chirilice.
66081. ~ Idem. Tipărit în dilele prea înălţatului nostru Rege Carol I cu aprobarea S-lui Sinod al S-tei nostre biserici autocefale Ortodoxe Române. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericesci), 1891. (23 x 16,5). 63 p. (II 70007)
66082. ~ Idem. Ed. II. Tipărit în dilele Prea Înălţatului nostru Domn Carol I Regele României. Cu aprobarea Sfîntului Sinod al Sfintei nostre Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Sub preşidenţia I. P. S. Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungro-Vlachiei. Primat al României D. D. Ghenadie. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti). 1896. (22,5 x 15,5). 66 p. cu il. [1 leu]. (II 393693)
66083. ~ Idem. Ed. III. Tipărit în dilele prea Înălţatului nostru Domn Carol I Regele României. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1912. (22,5 x 15). 58 p. cu il. şi note muzicale. (II 580022)
Lipsă coperta.

Vezi:
• Prohodul Domnului Dumnezeu îmbunătăţit şi cercetat de ~. Bucureşti, 1873.
• Theoreticon sau privire cuprinzătoare asupra Meşteşugului Musichiei Bisericeşti cu scările modificate de ~. Iasii, 1848.

Nu exista imagini
  1920) SUCEVEANU, EUGENIU
 • Opera
 • Imagini
SUCEVEANU, EUGENIU
66084. ~ Curs de stenografia romana de Eugeniu Suceveanu. Autografatu de E. Suceveanu. Vien'a (Imprimatu la W. Zoelle), 1872. (15,5 x 12). 16 p. (Alăturatu la Stenografulu romanu) (I-II 394429)
66085. ~ Idem. Tablou conţinendu în scurtu tote regulele şi exemplele din Partea I. Scrisoarea deplină sau corespondenţială ca şi unu Tablou comparativu aretându scrisorile stenografice în limba română, de Eugeniu Suceveanu. Viena, Autografatu de E. Suceveanu (Imprimatu la W. Zoeller), 1872. (53x68). 1 foaie imprimată pe ambele feţe. 1 florinu v.a., 2 franci 50. (I-II 394429)
66086. ~ Curs sistematic de Stenografie română întocmit în 24 lecţiuni de Eugeniu Suceveanu. Viena, Cernăuţi, Editura autorului (Viena Tip. W. Zoeller) 1882. (17 x 13). XXIV, XVII-XL, 72 p., 12 p. facsimile, 1 pl. (I 153865)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini