Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1881) STURDZA, CONSTANTIN GEORGE
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, CONSTANTIN GEORGE
65889. ~ Învăţăminte de Costin G. Sturdza. Bucureşti (Tip. Cultura), 1913. (16,5 x 10,5). 18 p. (Din Biblioteca Cuvântului), (I 38087)
65890. ~ *De la pleurésie traumatique. (Thèse) par Constantin-Georges Sturdza. Paris, Jouve, 1897. 8°. 53 p. (Rally I, p. 303)

Nu exista imagini
  1882) STURDZA, DIMITRIE A. (1833-1914)
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, DIMITRIE A. (1833-1914)
(D. de S.; Erdmann von Hahn; LR.; Ein Rumänische Senator)
65891. ~ L'activité de l' Académie Roumaine de 1884 à 1905. Trois rapports de M. Démètre A. Sturdza, Secrétaire Général. Bucarest (L'Institut d'Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1905. (23 x 16). 73 p., 3 f. numerotate A, B, C, D, E, F. (II 3138)
65892. ~ Afacerea Bedmar la Senat, Discurs rostit de Domnul D. A. Sturdza (la 12 Decembre 1892). Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1892. (18,5 x 13). 72 p. (I 72914)
65893. ~ Autoritatea faptului îndeplinit executat în 1866 de cei îndreptăţiţi de Dimitrie A. Sturdza, Secretarul general al Academiei Române. Cu 2 stampe. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (27,5 x 21,5). 154 p., 2 f. pl. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom XXXIV. Memoriile Secţiunii Istorice no. 16. p. 871-1024) (II 28411)
Descriere după copertă.
65894. ~ Banca naţională şi reforma monetară de D. Sturdza. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1889.(18 x 11,5). 64 p. (Publicaţiile Clubului Naţional Liberal, no. 9) (I 65487)
65895. ~ Bassarabia şi Dobrogea. Cuvînt rostit în Senat în 28 Septemvrie 1878 de Dimitrie A. Sturdza. Bucureşti (Tip. Thiel & Weiss), 1878. (24 x 16). 26 p. (II 79197)
Cu numeroase note adăugate cu cerneală pe exemplarul din BAR.
65896. ~ Bibliografia numismaticei româneşti de D. A. Sturdza, membru actuale. [Bucureşti, 1878]. (26 x 21). p. 107-164 cu il., 6 f. pl. (II 157432)
Descriere după titlul de la începutul textului.
65897. ~ Idem. Bucuresci (Typ. Societăţii Academice Române Laboratorii Români), 1879. (28 X 21,5). 2 f., 60 p., 6 f. pl. (Extrassu d'in Annalile Societăţii Academice Române, Tomu XI Secţiunea II) (II 106907)
Lipsă coperta.
65898. ~ Biserica Ortodoxă Română. Cuventare rostită în Senat de Dimitrie A. Sturdza, Senator al judeţului Ialomiţa. Cu anexe, Articolul 21 din Constituţiune şi diferitele proecte de lege pentru îmbunătăţirea situaţiunei materiale a clerului mirian de la 1882 penă la 1893. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1893. (26 x 21). IV, 71 p. (II 51454)
65899. ~ Cestiunea clădirilor şcolare de la Ministerul de Instrucţiune Publica şi Culte [de Ministrul Cultelor şi instrucţiunii publice D. Sturdza]. Bucuresci (Tipo-Litogr. Dor P. Cucu), 1887. (24 x 16,5). 85 p. (II 50902)
65900. ~ Cestiunea naţională. Discurs rostit de D-nul D. A. Sturdza în întrunirea publică de la 25 Septembre din Sala Orfeu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1894. (19 x 12). 88 p. (I 106090)
Există şi ediţia în limba franceză: La question nationale.
65901. ~ Cestiunea petrolului în România de D. Sturdza, fost preşedinte al Consiliului de Miniştri Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (29x20). XII, 71[-73] p. (II 1399)
Vezi şi ediţia în l. franceză: "La question du pétrole en Roumanie".
65902. ~ Idem. Cuvântări rostite în Senat la 7 şi 8 Decemvrie 1905 de Dimitrie A. Sturdza, Fost Preşedinte al Consiliului de Miniştri. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (24 x 16). 28 p. (II 2907)
65903. ~ Cestiunea ţărănească. Discursul Domnului Prim-Ministru Dim. Sturdza. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1899. (18 x 11,5). 67 p. (I 56884)
65904. ~ Charles I-er roi de Roumanie. Chroniques-Actes-Documents publiés par Démètre A. Sturdza, Ancien Président de Conseil des Ministres. Secrétaire général de l'Académie Roumaine. Tome I-er 1866-1875. Bucarest (Inst. d'Arts graphiques Charles Gobl), 1899. (21 x 21,5). 2 f., XXXVII, 1025 p., 1 f. portr., 2 f. pl. (II 54918)
Vezi şi ediţia în l. română: "Domnia regelui Carol I".
65905. ~ Idem. Tome-III-è 1877. Bucarest, [ 190?]. 720 p. (II 54918)
Exemplar incomplet în BAR. Descriere după o p. de titlu completată cu cerneală.
65906. ~ Chestiunea Porţilor-de-Fer şi a Cataractelor Dunărei de D. A. Sturdza. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1899. (18,5 x 12). 57 p. (I 17868)
Vezi şi ediţia în l. franceză: "La question des Portes de fer...".
65907. ~ Chestia Portilor-de-Fer. Conferinţa D-lui D. Sturdza. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1900. (19 x 12). 109 p. (I 106076)
65908. ~ Convenţiunea cu Rusia. Discurs rostit în Senat în aprilie 1877 de Dimitrie A. Sturdza. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1877. (22 x 16). 19 p. (II 106415)
65909. ~ Cuvîntarea domnului Dim. Sturdza, Preşedintele Consiliului de miniştri Ministru de resboiu, la banchetul batalionului al doilea de venători Regina Elisaveta, la serbarea aniversarei luării Griviţei în 30 August. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1902. (18,5 x 12). 36 p. (I 106077)
65910. ~ Cuventarea domnului prim-ministru Dimitrie Sturdza rostită în palatul Ateneului în diua de 8 Maiu 1902 în presenta M. M. L. L. Regelui şi Reginei A.A.L.L.R.R. Principele şi Principesa României şi A. R. Principelui Carol cu ocasiunea aniversarei a 20-a a proclamării independenţei ţerii. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic), 1902. (17 x 10,5). 38 p. (I 106016)
65911. ~ Cuvântarea [împotriva guvernului conservator] ţinută în Sala Dacia la 14 Ianuarie 1907 de Dimitrie A. Sturdza, Senator de Brăila. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (24 x 16). 32 p. (Partidul Naţional- Liberal) (II 5726)
65912. ~ Dare de sema către Alegătorii colegiului III-lea de Tutova de Dimitrie A. Sturdza. Berlad, 1887 Dechembrie 31. Barladu (Tip. şi librăria George Caţafany), 1888. (23 x 14,5). 32 p. (II 394065)
65913. ~ Idem. Berlad, Februarie 1891. Bârlad (Tip. George Caţafany), 1891. (22 x 15). 72 p. (II 393457)
65914. ~ Dare de seamă despre colecţiunea de documente istorice romane aflate la Wiesbaden. Cuvîntare pentru aniversarea zilei de 10 Maiu ţinută de Dimitrie A. Sturdza, Membru alu Academiei Române. Bucuresci (Tip. Academiei Române), 1888. (27,5 x 22,5). 23 p., 4 f. pl. 1 leu. (Academia Romana) (Extrasu din Analele Academiei Române. Seria II Tom. VIII secţ. II. Cu 4 stampe p. 239-259) (II 106869)
65915. ~ Demisiunile în armată. Discursul Domnului D. A. Sturdza rostit în şedinţa de la 4 Februarie a Senatului. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1894, (20 x 13). 35 p. (II 86481)
65916. ~ Desbaterea adresei la Senat. Discursut D-lui Dimitrie A. Sturdza. Şedinţa de la 9 şi 10 Decembrie 1894. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1894. (16 x 11). 134[-138] p. (I 105985)
65917. ~ Desbaterile Senatului asupra Proiectului de Lege a Minelor. Discursul D-lui Dimitrie A. Sturdza. Şedinţa de la 31 Ianuarie şi 1 Februarie 1895. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (16,5 x 10,5). 174 p. (I 51716)
Descriere după copertă.
65918. ~ Deutschland, Rumänien und Fürst Karl von Hohenzollern Von Erdmann von Hahn [Dimitrie A. Sturdza]. Selbstverlag. Prag (Buchdruckerei des W. Nagel), 1875. (19,5 x 13,5). 30 p. (I 106119)
Lipsă coperta.
65919. ~ Discursuri pedagogice ale Domnului D. A. Sturdza, Ministru al Instrucţiei şi Cultelor. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, F. Göbl Fiii), 1887. (24,5 x 17). 128, III p. (Din publicaţiile revistei Ţara nouă no. 4) (II 100472)
65920. ~ Discurs rostit la 13 Octombre 1895 Ia Iaşi de DL D. A. Sturdza, Ministru Preşedinte. Bucuresci (Tip.Voinţa Naţională), 1895. (18,5 x 12). 44 p. (I 63095)
Lipsă coperta.
65921. ~ Discursul D-lui Dimitrie A. Sturdza în Cestiunea Naţională rostit în întrunirea publică de la 25 Septembre 1894 din Sala Orfeu. Bucureşti (Tip. Minerva), 1899. (21 x 13,5). 36 p. (II 106237)
65922. ~ Discursul D-lui D. Sturdza rostit la Senat în discuţiunea generală a Adresei (Şedinţa de la 4 Decembrie 1900). Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1900. (18,5 x 12). 57 p. (I 106073)
65923. ~ Discursurile rostite de d-nul Dimitrie Sturdza. Preşedintele Consiliului şi de d-nul G. D. Pallade, Ministru de Finanţe, la Senat şi Cameră [la discuţiunea generală a Adresei] în Noembrie şi Decembrie 1901. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1901. (18 x 12). 126 p. (I 106060)
65924. ~ *Discurs rostit în Camera deputaţilor în cestiunea Ministerului Domeniilor de Dimitrie A. Sturdza. Bucureşti, 1902. (Adamescu II, p. 131)
65925. ~ Discuţia legei Băncei Naţionale la Senat. Discursul D-lui Dem. A. Sturdza rostit în şedinţa de la 25 Maiu 1890. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1890. (19,5 x 12,5). 83 p. (Publicaţiunile Clubului liberalilor no. 10) (I 107972)
65926. ~ Discuţiunea răspunsului la Mesagiul regal. Discurs rostit de domnul D. A. Sturdza în Senat la 27 Noembre 1893. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1893. (17 x 10,5). 83 p. (I 65465)
65927. ~ Domnia regelui Carol I. Fapte, Cuvântări, Documente adunate de Dimitrie A. Sturdza. Secretarul general al Academiei Române. Tomul I 1866-1876. Bucureşti, Ediţiunea Academiei Române (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (27,5 x 22). 1 f., XXXII p., 872 p. (II 144223)
Vezi şi ediţia în l. franceză: "Charles I-er roi de Roumanie".
65928. ~ Les écoles roumaines en Macedonie. Discours de Mr. Démètre A. Sturdza prononcés au Sénat et à la Chambre des Députés. Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1896. (23 x 15,5). 81 p. (II 61009)
65929. ~ Espunere financiară făcută de ministru finanţelor [D. A. Sturdza] în şedinţa Adunărei Deputaţilor de la 23 Februarie 1871. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1871. (34x21). 19 p. (III 523930)
Lipsă coperta.
65930. ~ Europa. Rusia şi România. Studiu etnic şi politic de Dim. A. Sturdza. Cu trei chărţi. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecü), 1890. (32,5 x 23,5). 27 p., 3 h. (III 59733)
65931. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst, de arte grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1914. (22,5 x 15,5). 51 p. (II 106468)
65932. ~ Europa. Russland und Rumänien. Eine ethnischpolitische Studie von Demetrius A. Sturdza, Königl. rumänischer Minister-Präsident a. D., General Sekretär der Rumänischen Akademie Nach der zweiten rumänischen Auflage ins Deutsche übertragen. Mit drei Karten. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht Buchhandlung für Staats-und Rechtswissenschaft, 1915. (21 x 14). VII, 48 p. cu il. (II 44296)
65933. ~ L'Europe, la Russie et la Roumanie. Etude ethnique et politique [par Dem. A. Stourdza]. Bucarest, [1898]. (23,5 x 15,5). 46 p. (II 17700)
65934. ~ Finanţele României de la 1871 până la 1875 de Dimitrie A. Sturdza. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1876. (30 x 23). 54 p. (III 111638)
65935. ~ [Finanţele Statului în tabele cronologice. Încasările 1890-1907; cheltuielile 1881-1905 de D. A. Sturdza]. Bucureşti, 1906. (24 x 16,5). 22 f. tab. (II 86183)
Descriere după identificarea făcută de Ion Bianu.
65936. ~ Finanţele României în 1906. Cuvântare rostită în Senat la 16 Fevruarie 1906 de Dimitrie A. Sturdza. Senator de Brăila. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu). 1906. (22,5 x 15,5). VI, 53[-58] p. (II 2906)
65937. ~ Idem. Cuvântare rostită în Senat la 12 şi 13 Decembrie 1906 de Dimitrie A. Sturdza Senator de Brăila. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (23 x 15,5). 54 p. (II 5442)
65938. ~ Eudoxiu Hurmuzachi. Notiţă biografică citită în Societatea Academică Română de Demetriu A. Sturdza. Bucuresci (Tip. Societăţei Academice Române Laboratorii Români), 1877. (24,5 x 16,5). 8 p. (Extract din Columna lui Traian, 1877, no. 8-9) (II 106787)
Descriere după copertă.
65939. ~ Însemnătatea Divanurilor ad-hoc din Iaşi şi Bucureşti în istoria renaşterii României de Dimitrie A. Sturdza, Membru al Academiei Române. I. Tratatul de la Paris din 30 Martie 1856. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (27,5 x 22,5). 35 p. 40 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române Seria II Tom XXXIII Memoriile Secţiunii Istorice no. 9, p. 265-301) (II 27840)
(Descriere după copertă.
65940. ~ Idem. II. Anul 1836. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1911.(27,5 x 22,5). 113 p. 1,20 lei. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române Seria II. Tom XXXIII Memoriile Secţiunii Istotice no. 10, p. 303-415) (II 27840)
Descriere după copertă.
65941. ~ Idem. III. Anul 1857. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (27,5 x 22,5). 174 p., 4 f. pl. 1,60 lei. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II Tom XXXIII Memoriile Secţiunii Istorice no. 11, p. 417-590) (II 27840)
Descriere după copertă.
65942. ~ Idem. IV. Lucrările Divanurilor ad-hoc din Iaşi şi Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (27,5 x 22,5). 176 p. 1,60 lei. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II Tom XXXIII Memoriile Secţiunii istorice no. 12 p. 591-766) (II 27840)
Descriere după copertă.
65943. ~ Idem. V. Anul 1858. Căimăcămia din Moldova a domnlor Ştefan Catargiu, Vasile Sturza, Anastasie Panu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (27,5 x 22,5). 95 p. 1 leu. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române Seria II. Tom XXXIII Memoriile Secţiunii Istorice no. 16 p. 789-983) (II 27840)
Descriere după copertă.
65944. ~ Idem. VI. Anul 1858. Adunarea electivă din Iaşi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl 'S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (27,5 x 22,5). 106 p. 1 leu. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom XXXIV. Memoriile Secţiunii istorice, no. 3, p. 95-200) (II 27840)
Descriere după copertă.
65945. ~ Idem. VII Anul 1858. Căimăcămia din Valahia a domnilor Emanoil Băleanu, Ioan Manu şi Ioan A. Filipescu şi Influenţa precumpănitoare a Adunării Elective din Iaşi asupra Adunării Elective din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (27,5X 22,5). 161 p. 1,60 lei. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române Seria II. Tom XXXIV Memoriile Secţiunii istorice, no. 5, p. 291-451) (II 27840)
Descriere după copertă.
65946. ~ Idem [Partea I -VII]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (27,5 x 22,5). 1 f., 924 p., 4 f. pl. 10 lei. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II Tom XXXIV Memoriile Secţiunii Istorice) (II 27841)
Cele şapte părţi sînt legate în două volume. Primele 22 de pagini sînt paginate după extras (267-288), iar restul sînt numerotate în continuare 23-924.
65947. ~ Însemnătatea europeană a realizărei definitive a dorinţelor rostite în Divanurile ad-hoc în 7/19 şi 9/12 Octomvrie 1857. Partea I-III de Dimitrie A. Sturdza, Secretar general al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (27,5 x 22). 82 p. 80 bani. (I); 33 p. 40 bani (11); 65 p. 70 bani (III) (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române Seria II. Tom XXXIV. Memoriile Secţiunii istorice no. 9 p. 609-690; no. 10 p. 691-723; no. 13 p. 769-833) (II 27842)
65948. ~ Idem şi Autoritatea faptului îndeplinit executat în 1866 de cei îndreptăţiţi de Dimitrie A. Sturdza, Secretarul General al Academiei Române. Cu 6 portrete. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1912. (27,5 x 22). 1 f., 336 p., 2 f. pl. 5 lei. (Academia Română) (Extras din: Analele Academiei Române. Seria II. Tom XXXIV Memoriile Secţiunii Istorice) (II 28410)
65949. ~ Însemnătatea lucrărilor Comisiunei Europene dela Gurile Dunărei 1856 la 1912 de Dimitrie A. Sturdza Secretarul General al Academiei Române I. 1856-1866, II 1866-1905; III 1894-1912 Cu 1 stampă şi 2 hărţi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1913. (28X22) 26 p. (I) 30 bani; 52 p. (II) 50 bani; 80 p., 1 f. pl., 2 h. (III) 1 leu (Academia Română) (Analele Academiei Române Seria II. Tom XXXV. Memoriile Secţiunii Istorice no. 8, p. 185-210; no. 9, p. 211-262; no. 10 p. 263-342) (II 31143)
Descriere după copertă.
65950. ~ Instructions relatives au rachat des chemins de fer roumains de la Société des Actionnaires de Berlin adressées le 13 Juin 1879 à Monsieur le Conseiller Jean Kalindero par Monsieur le Ministre des Finances Démètre Sturdza. [Bucarest] (Tip. Thiel & Weiss), 1879. (22 x 14,5). 24 p. (II 106409)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului.
65951~ Instrucţiunile date Domnului Consilier Ioan Kalinderu de D. Dimitrie Sturdza, Ministru de Finanţe în 1/13 Iunie 1879 [în legătură cu executarea Convenţiunei de Cessiune a Căilor ferate a Acţionarilor]. [Bucureşti] (Tip. Thiel & Weiss), [1879]. (25 x 20). 52 f. (pag. dif.) (II 106800)
Conţine şi textul convenţiilor cu grupul de bancheri şi cu societatea acţionarilor.
65952. ~ Istoria şi conservatorii. Discurs rostit de Domnul D. A. Sturdza în şedinţa Senatului de la 30 Noembrie cu ocasiunea desbaterilor respunsului la Mesagiu. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1892. (18 X 11,5). 66 p. (II 65488)
Cuprinde şi "Discurs rostit de D-nul D. A. Sturdza în şedinţa Senatului din 27 Noembrie cu ocasiunea desbaterilor dotaţiunei Principelui Moştenitor".
65953. ~ Jubileul de CC ani al Academiei Regale Prusiene de Sciinţe. Dare de sema de Dimitrie A. Sturdza, Secretarul General al Academiei Române. Bucureşci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1900. (27,5X 21,5). 16 p. (Academia Romana) (Estras din Analele Academiei Române. Seria II Tom. XXII. Partea Administrativă şi Desbaterile) (II 106836)
Descriere după copertă.
65954. ~ La morminte de eroi. Cuvinte rostite de Dimitrie A. Sturdza. Bucureşci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1896. (23 x 16). 85 p., 1 f. portr. (II 80219)
65955. ~ Legea asupra înveţămîntului primar. Cuvîntările rostite şi amendamentele propuse în Senat la proiectul guvernului de D. A. Sturdza şi Petru Poni, Foşti Miniştri ai Instrucţiunei Publice, senatori. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1893. (28X 23,5). 128 p. (II 59687)
65956. ~ Legea monetară la Senat. Discursul D-lui Dem. A. Sturdza pronunţat în şedinţa de la 27 Februarie 1890. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1890. (19,5 x 12,5). 72 p. (Publicaţiunile Clubului Naţional- Liberal no. 8) (I 96418)
65957. ~ Logofătul Barbu Catargiu şi Profesorul Anghel Dumitrescu [de Dumitru Alexandru Sturdza]. Bucuresci (Tipo-Litogr. Dor P. Cucu), 1886. (19 x 12,5). 63 p. 50 bani. (Biblioteca Voinţei Naţionale) (I 12986)
Autorul, identificat după: Adamescu, p. 128.
65958. ~ Λογος απαγγελθεις εν τη Ρωμαοιυνικη γερουσια υπο Δημητριου Α. Στουρδζα... Εν Αθηναις, 1895. (23 x 16). 140 p. (II 106652)
La p. 2, portretul autorului. La p. 3-4, un prolog al traducătorului; la p. 5-6, o prefaţă semnată de autor: "Bucureşti, mai 1893. D. A. Sturdza".
65959. ~ *Marche progressive de la Russie sur le Danube par Dem. A. Sturdza. Vienne, 1878. 8°. (Rally I, p. 390)
65960. ~ [Mémoire sur la formation de la Haute Cour Internationale de Justice] par D. A. Sturdza. Bucarest (Inst. d'Arts Graph. Carol Göbl S-r Rasidescu), [1908]. (33,5X 21,5). 11 p. (III 48872)
Lipsă coperta. Titlul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
65961. ~ Mémoire sur les règlements de navigation, de police fluviale et de prélèvement de taxes aux Portes de Fer et aux cataractes du Danube édictés par le gouvernement royal de Hongrie le 14 Juillet 1899 [par Démètre A. Sturdza]. [Berlin] (Impr. G. Bernstein), 1899. (23 x 15). 44 p. (II 106523)
Autorul, menţionat cu cerneală pe exemplarul din BAR.
65962. ~ Memoriu asupra legilor agrare din România de Dimitrie A. Sturdza, Secretar general al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Garol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1914. (27,5 x 22). 148 p. (II 48891)
65963. ~ Memoriu asupra numismaticei românesci de Demetriu A. Sturdza. Bucuresci (Tip. Societăţei Academice Romane Laboratorii Români), 1878. (23 x 15,5). 20 p. (Extract din Columna lui Traian, 1877, no. 10-11) (II 106522)
Descriere după copertă.
65964. ~ Memoriu asupra portretelor domniloru români de D. A. Sturdza. Bucuresci (Noua Tip. a laboratoriloru români), 1874. (23,5 x 18). 27 p. (II 108590)
65965. ~ Idem. Bucureşti (Typ. Thiel & Weiss), 1875. (20,5 x 13,5). 48 p. (II 106264)
65966. ~ Memoriu présentat membrilor conferinţei de la Haga în vara 1907 de D. Sturdza. Bucarest (Inst. d'Arts Graph. Carol Göbl S-r Rasidescu), 1907. (33,5X 20,5). 11 p. (III 168554)
Lipsă coperta.
65967. ~ Memoriu privind modificările ce ar trebui introduse în proiectul de concesionare a terenurilor petrolifere aparţinînd Statului Român de D. A. Sturdza Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), [1905?]. (34,5X 21,5). 19 p. (III 537113)
Autorul şi anul, după: Sturdza, D. A., p. 54-55.
65968. ~ Notice sur F. Baucher Ecuyer, Chef de la Nouvelle Ecole d'Equitation de la Ecole Baucher et quelques considérations générales sur la Cavalerie par D. de S. [D. A. Sturdza]. Dieppe (Impr. Delevoge, Levasseur et Ce), 1885. (22 x 14). 88 p. (II 379406)
65969. ~ Numismatica română de Dimitrie A. Sturza. Conferinţă publică ţinută în sera de 14 Januarie 1878. Bucuresci (Tip. Nationale C. N. Rădulescu), 1878. (20X 14,5). 28 p. (Atheneul Român. Extras din Globul) (I 106186)
65970. ~ Partidul Naţional-Liberal de la 1876 până la 1888 de Dimitrie A. Sturdza. Cu doue anexe coprindend manifestele partidului din 8 Maiu şi 11 Septembre 1888. Bucuresci (Tip. Carol Gobl), 1888. (26,5 x 20). 77 p. (II 51498)
65971. ~ Patru cuvântări din 1901 şi 1904 de D. A. Sturdza. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională) 1904. (16.5 x 10,5). 78 p. (I 63040)
Lipsă coperta. Cuprinde: "Cuvîntare rostită la întrunirea majorităţilor parlamentare la 8 decembrie 1904; Cuvîntare rostită la banchetul de la Bârlad cu ocasiunea desvelirii monumentului lui G. D. Pallade de la 8 novembrie 1904; Cuvîntare rostită în Senat în ziua de 13 Decembrie 1904; Cuvîntare rostită în Senat cu ocaziunea răspunsului la Mesagiu la 26 Martie 1901".
65972. ~ Patru cuvântări [privind drumurile comunale, numirile şi înaintările în armată, abuzurile trusturilor moşiereşti] rostite în senat 5, 20 Februarie şi 1 Martie 1907 de Dimitrie A. Sturdza, Senator de Brăila. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St Rasidescu), 1907. (23 X 16,5). 90 p. (II 104820)
65973. ~ Patruzeci şi doi de ani de domnie a Regelui Carol I de D. A. Sturdza, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Garol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu) 1907. (27x21). 8 p. (Academia Română. Extras din Analele Academiei Române. Seria II, Tom XXI. Memoriile Secţiunii Istorice, no. 1). 20 bani (II 10563)
65974. ~ Petrolul României. Discurs rostit la Buştenari la 1/14 Iunie 1904 de D. Sturdza, Preşedintele Consiliului de Miniştri. Bucureşti (Tip Voinţa Naţională), 1904. (18 x 12). 37 p. (I 54661)
65975. ~ Politica financiară a regimului conservator. Interpelarea D-lui Dim. Sturdza desvoltată în Şedinţa Senatului de la 5 Februarie 1901 Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1901. (18,5 x 12). 108 p. (I 106062)
65976. ~ Programul partidului naţional-liberal din 1892 şi discursurile preşedintelui consiliului de miniştri D. A. Sturdza din 1895. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (21 x 13,5). 157[-159] p. (II 106251)
65977. ~ Idem şi discursurile preşedintelui Consiliului de miniştri D. A. Sturdza rostite la Iaşi (1895), Bucureşti (1896, 1897), Craiova (1897). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1897. (21 x 14). 163 p. (II 106236)
65978. ~ Programul Partidului Naţional Liberal de Dimitrie A. Sturdza. Bucureşti, 1906. (17,5 x 12). 12 p. (I 62205)
Lipsă coperta. Autorul, menţionat cu cerneală pe exemplarul din BAR.
65979. ~ Protestare [împotriva dării în judecată a cabinetului I. Brătianu] de Dimitrie A. Sturdza Fost ministru. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1890. (25,5 x 20). 19 p. (II 62695)
65980. ~ Puterea executivă în constituţiunea României de Dimitrie A. Sturdza. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1906.(26x20,5). 91[ -93] p. (II 48892)
65981. ~ La question des Portes de fer et des Cataractes du Danube par D. Sturdza, Ancien président du Conseil des ministres secrétaire général de l'Académie Roumaine. Avec des documents et une carte du Danube aux Portes de fer. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht Buchhandlung für Staats- und Rechtswissenschaft (Impr. G. Bernstein), 1899. (23,5 x 16). 2 f., 284 p., 1 h. (II 83046)
65982. ~ La question du pétrole en Roumanie par D. Sturdza, Ancien Président du Conseil des Ministres. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht, Buchhandlung für Staats und Rechtswissenschaft (Bucarest, Inst. d'Arts Graphiques Charles Göbl, S-sseur I. St. Rasidescu), 1906. (28 x 19,5). 90[-92] p. (III 111645)
65983. ~ La question nationale. Discours de Mr. Démètre A. Sturdza prononcé au Sénat le 27 Novembre (9 Décembre) 1893. Bucarest (Impr. G. A. Lazareano), 1891. (22,5 x 15,5) 39 p.
(II 65259)
65984. ~ Idem Discours prononcé à la réunion publique dans la salle Orphée: Le 25 Septembre (7 Octobre) 1894. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1894. (23 x 15,5). 41 p. (II 106595)
65985. ~ Raportu asupra activităţei Academiei Române cu ocasiunea serbărei de XXV ani a existenţei sale 1866-1891 de D. A. Sturdza, Secretarulu generalu. Bucuresci (Lito. Tip. Carol Göbl), 1891. (24,5 x 19,5). 65 p. (II 106788)
Lipsă coperta.
65986. ~ Raport despre armată către M. S. Regele Iunie 1903.Esecutarea înaltului ordin din 10 Maiu 1902 de D. Sturdza Ministru de Răsboiu. Bucureşti, [1903]. (34 x 12) 98 p. (III 106953)
65987. ~ Raport către M. S. Regele, despre armată şi despre executarea Înaltelor Ordine din 10 Mai 1902 si 29 Octomvrie 1903 de D. Sturdza. Bucureşti. [1903]. (32,5 x 21). 156 p., 8 f. tab. (III 106954)
Lipsă coperta.
65988. ~ Raportul Comisiunei Senatului însărcinat cu respunsul la Mesagiul Domnesc de deschidere a Corpurilor Legiuitoare în 1880 [Raportor D. Sturdza]. Bucuresci (Din stabilimentul pentru artele grafice: Socecu, Sander & Teclu), [1881]. (25,5X 20,5). 23 p. (II 106814)
Descriere după copertă. Autorul, menţionat la p. 21.
65989. ~ Raporturile adresate Domnului Ministru de Finanţe asupra Esecutării Convenţiunei de Cessiune a Cailor ferate a Acţionarilor de Dimitrie A. Sturdza, Membru al Comisiunei de executare. [Berlin] (C. Berg & V. Holtin) [1879-1880]. (29 X 23). 54 p. (III 106914)
65990. ~ Recueil de documents relatifs à la liberté de navigation du Danube. Publiés par D. Sturdza secrétaire général de l'Académie Roumaine. Avec huit cartes et diagrammes. Berlin (Puttkammer & Mühlbrect Buchhandlung für Staats- und Rechtswisenschaft), 1899. (24,5 x 17). XXXIV, 934 p., 4 h., 4 diagr. (II 340302)
65991. ~ Idem. Berlin, Puttkammer & Mühlbercht Buchhandlung für Staats und Rechtswissenschaft, 1904. (24 x 16). XXXIV, 934 p., 4 h., 4 f. diagr. (II 54955)
65992. ~ Reclamaţiunea Văii Pufului din Munţii Slănicului către Generala Epitropie a Casei Sfintului Spiridon din Iaşi de Dimitrie A. Sturdza. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1894. (20 x 12). 24 p. (I 17936)
65993. ~ Rede des rumänischen Minister-Präsidenten Demeter Sturdza gehalten zu Jassi den 13/25 Oktober 1895. Bukarest (Inst. der graphischen Künste Carol Göbl), 1896. (23 x 15,5). 33 p. (II 106594)
65994. ~ Reforma monetară de D. Sturdza (Articole publicate în Voinţa Naţională). Iuniu 1889. Bucuresci (Tip. Carol Göbl)1889. (17,5 x 11,5). 36 p. (Publicaţiile Clubului National-Liberal, no. 7) (I 63057)
Lipsă coperta
65995. ~ Refutaţiunea sistemului de desorganisaţie ale armatei naţionale propus de d-nu Dim. Sturdza. Praga, 1877. (18,5 x 12). 14 p. (Asociaţiunea Naţională pentru starpirea turcomaniei) (I 106061)
Lipsă coperta.
65996. ~ Respunsul D-lui Dim. Sturdza, Preşedintele Consiliului de ministri la interpelarea D-lui Titu Maiorescu asupra cestiunii rentei bisericei Sf. Nicolae şi a liceului român din Braşov făcută în Senat la 23 Noembre 1898. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1898. (18 x 12). 46 p. (Partidul National-Liberal) (I 106045)
65997. ~ Regele Carol I şi instrucţiunea publică. Cuvîntare de dece Maiu 1903 de D. A. Sturdza, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl Ion St. Rasidescu S-sor), 1903. (27,5 x 21,5). 12 p. 20 bani (Academia Română) (Extras din Memoriile Secţiunii Istorice no. 1) (II 106837)
Descriere după copertă.
65998. ~ Respunsurile D-lui D. A. Sturdza, Preşedintele Consiliului de Miniştri la interpelările din Cameră şi Senat făcute de D-nii Take Ionescu, Gh. Panu Petre Grădişteanu, G. Scorţescu şi I. Brabeţianu în Aprilie şi Maiu 1898 [în legătură cu subvenţiile acordate de România şcoalelor şi bisericilor române din Transilvania..]. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1898. (17,5 x 11,5). 80 p. (Partidul Naţional-Liberal 1898) (I 107909)
65999. ~ Réponses de mr. Démètre A. Sturdza, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères aux interpellations développées à la Chambre des Députés, par M. M. les Députés Take Ionesco et G. Scortzesco et au Sénat par, M. M. les Sénateurs Pierre Gradişteano et J. Brabetziano (Avril et Mai 1898). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (23 x 16). 45[-47] p. (II 94835)
66000. ~ Rumänien und der Vertrag von Ion Stefano von Einem Rumänischen Senator [D. A. Sturdza]. Mit einem Anhänge enthalden die russich-rumänischen Convention und die russichen Proclamationen von April 1877. Wien, Commissions-Verlag von Gerold & Comp., 1878. (22,5 x 15,5). 2 f., 131 p. (II 51234)
Lipsă coperta.
66001. ~ Rumänien 1888 [von D. A. Sturdza]. Bucarest] (Druck von Carol Göbl), [1889]. (23,5 x 16). VIII p. (II 154452)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, menţionat la sfârşitul textului.
66002. ~ I. O scrisore autografa de la Michaiu-Viteazul. II Stegulu lui Şerbanu-Vodă Cantacuzino. III. Noue descoperiri numismatice române. Cuvîntare pentru aniversarea dilei de 10 Maiü ţinută de Dimitrie A. Sturdza, Membru alu Academiei Române. Cu 1 stampă. Bucuresci (Tip. Academiei Române), 1888. (27,5 x 21,5). 1 f., 21 p., 1 f. pl. 50 bani (Academia Română) ( Extrasu din Analele Academiei Române. Seria II, Tom VIII, Secţ. II. p. 261-281). (II 106871)
66003. ~ Starea financiară a României. Discursuri rostite în Parlamentul Roman de Dimitrie A. Sturdza. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1877. (22,5 x 15). 116 p. 2 lei nuoi. (II 106498)
66004. ~ Situaţia financiară a României [împărţită senatorilor la 16 febr. 1906 pentru interpelarea asupra politicei economice şi financiare a guvernului] de D. A. Sturdza. Bucureşti, 1906 (23,5 x 16). 13 p. (II 11112)
Lipsă coperta.
66005. ~ La succession au trône de Roumanie. Mémoire présenté et lu dans la séance du Sénat du 1/13 Décembre 1880 par M. Démètre Stourdza. Bucarest (Impr. N. Miulesco), 1883. (32 x 23,5). 12 p. (III 106936)
Descriere după copertă.
66006. ~ Idem. Bucarest (Impr. Charles Gobl), 1886. (16,5 x 12,5). 1 f., 56 p. (I 43544)
66007. ~ *La Succession au trône de Roumanie, avec un portrait de S. A. R. le Prince Ferdinand de Roumanie, héritier présomptif de la Couronne [par D. A. Sturdza. ] Bucarest (F. Göbl fils), 1889. (20 x 14). 150 p. 1 leu. (BR, 11, 12 (1889, 1890), nr. 2, 3, 4, 5, 6, p. 6)
66008. ~ Suprafaţa şi populaţiunea Regatului României. Conferinţă ţinută la Societatea Geografică Română la 25 Februarie 1895 de Dimitrie A. Sturdza, Membru al Academiei Române şi al Societăţii Geografice. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1896. (24,5 x 17). 2 f., 87 p., 1 pl., 10 h. (Extras din Buletinul Societăţii Geografice Române Anul XVI (1895), Trim. III- IV). (II 55008)
66009. ~ Şedinţa Academiei Române dela 1 Maiu 1914 de Dimitrie A. Sturdza, Secretarul general al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1914. (27X22). 56 p. 60 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române Seria II. Tom XXXVI. Memoriile Secţiuni Istorice no. 21 p. 807-862) (II 37436)
Descriere după copertă.
66010. ~ Les travaux de la Commission Européenne des bouches du Danube 185 9 à 1911. Actes et documents publiés par Démètre A. Sturdza, Secrétaire Général de l'Académie Roumaine. Vienne, Librairie Gérold & Go. (Inst. d'Arts Graphiques Charles Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1913. (31 x 23,5). XI, 248 p., 4 pl., 4 f., 15 tab., 1 h. (II 41261)
66011. ~ Trecutul-presentul. Studiu politic de I. R. [Dimitrie A. Sturdza]. Bucuresci (Tipo-Litogr. Dor P. Cucu), 1886. (21,5 x 13,5). 63 p. (II 13316)
Autorul, identificat după: Adamescu p. 128.
66012. ~ Trei cuventări rostite în corpurile legiuitore în Noemvrie şi Decemvrie 1903 de Dimitrie A. Sturdza. Preşedintele Consiliului de Miniştri, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1904. (31 x 23). 31 p. (III 61235)
Lipsă coperta. Cuprinde: "Cuvîntare rostită în Senat la 27 Noembrie în chestiunea tunurilor; Cuvîntare rostită în Adunarea Deputaţilor la 10 Decembrie despre politica internă şi externă a guvernului liberal; Cuvîntarea rostită în Senat la 12 Decembrie în chestiunea naţională şi a fraudelor de la finanţe".
66013. ~ Trei cuvântări rostite în Senat [referitoare la: Discuţiunea Adresei, Taxa de consumaţiune asupra vinului şi taxa de patentă a arendaşilor, Conversiunea titlurilor de rentă 5% şi 4%] în Martie şi Aprilie 1905 de Dimitrie A. Sturdza. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1905. (30,5 x 23). p. 3-23. (III 62680)
66014. ~ Uber die rumänische Freige in Ungarn: von Demeter A. Sturdza (Aus seimer im Senate-Oberhaus-Rumäniens am 9 Dezember/22 November 1893 gehaltenen Rede). Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (25 x 16,5). 14 p. (Sonderabdruck aus dem Werke E. Brote's: Die rumänische Frage in Siebenbürgen und Ungarn. Berlin 1895) (II 152486)
Descriere după titlul dinaintea textului.
66015. ~ Ubersicht der Manzen und Medaillen: des Fürstenthums Romanian (Moldau Walachei) von Demetrius Alexander Sturdza. Wien, Im. Selbstverlage des Verfassers (Druck der kaiserlich-könglichen. Hof- und Staatsdruckerei), 1871. (23 x 15). 2 f., 86 p., 6 f. pl. (II 106555)
66016. ~ Dece Maiu. Memoriu presentat Academiei, de D. A. Sturdza, Membru alu Academiei Romane. Bucuresci (Tip. Academiei Române), 1887. (26X 20,5). 1 f., 20 p. (Academia Română) (Extrasu din Analele Academiei Române, Seria II. Tom. IX, Secţ. II Memoriu şi Notiţe) (II 51487)
66017. ~ Le 10 Mai. Mémoire présenté a l'Académie Roumaine dans la séance du 8 Mai 1887 par M. D. A. Stourdza, Membre de l'Académie Bucarest (Impr. Charles Göbl), 1887. (16 x 12). 51 p. (I 105984)
66018. ~ 10 Maiu 1866 de D. A. Sturdza, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (27,5 x 21,5). 13 p. (Academia Romana) (Estras din Analele Academiei Române Seria II tom XXII Partea, administrativă şi Desbaterile) (II 106870)
66019. ~ Dece Maiu. Cuvîntare rostită Ia 12 Maiu 1900 de Dimitrie A. Sturdza, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (27x21,5). 1 f., 73 p. 60 bani. (Academia Română) (Estras din Analele Academiei Române Seria II Tom XXII Memoriile Secţiunii istorice p. 67- 139) (II 106868)
66020. ~ Idem. Cuvîntare rostită Maiestăţei Sale Regelui la 8/21 Maiu 1902 de Dimitrie Sturdza, Preşedinte al Consiliului de Miniştri, Ministru de Răsboiu ad-interim. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (27X21). 20 p. (II 77743)
66021. ~ 1859-1896. O pagină de istorie contemporană de Dimitrie A. Sturdza. Ediţiunea Voinţei Naţionale. Bucuresci (Tip. Voinţa naţională), 1897. (17 X 11,5). 61 p. (I 47545)

În colaborare:
GHICA, I. şi ~. Ajutorul comerciantului. Bucureşti 1873 ; [s.l., 1880].
HARET, Sp., PONI, P. şi ~. Fundaţiunea Vasile Alecsandri. Raport; 1 oct. 1894-1 mart. 1904. Bucureşti, 1904.

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
• Acte şi documente relative la istoria renascerei României. Publicate de ~ ş.a. Vol. I-X. Bucureşti, 1890-1909. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Princesa Alina Ştirbei).
COLOSON, FELICE. Scurtă descriere a drepturilor Moldovenilor şi a Muntenilor... Trad. de ~. Iasii, 1856.
• Documente privitoare la Istoria Românilor. Supl. I. vol. IV 1802-1849. Ed. de ~ ş.a. Bucureşti, 1891.
• Documente privitoare la Istoria Românilor. Supl. I Vol V, VI. 1822-1838 ; 1827-1849. Ed. de ~ şi Colescu-Vasile. Bucureşti 1894 ; 1895.
HURMUZACHI, E. Fragmente zur Geschicte der Rumänien. Prefaţă de ~. Bucureşti, 1878.
HURMUZACHI, E. Fragmente din istoria Românilor. Vol. I. Cu două notiţe biografice de ~ şi Bariţiu, G.. Bucureşti, 1879.
KOGĂLNICEANU, V. M. Acte relative la 2 Maiu 1864. Cu o precuvântare de ~. Bucureşti, 1894 ; ed. II, 1894.
• Trei-zeci de ani de domnie a Regelui Carol I. Cuvântări şi acte. Vol. I-II. Introducere de ~. Bucureşti, 1897.

Vezi:
• Autocefalia Bisericei române; interpelări. Bucureşti, 1890.
BIANU, I. Despre introducerea limbii româneşti în biserica românilor. Bucureşti, 1904.
• Biografia marelui om de stat I. C. Brătianu. Bucureşti, 1902.
BOGDAN, I. Istoriografia Română şi problemele ei actuale. Discurs. Cu un răspuns de ~. Bucureşti, 1905.
• I. C. Brătianu (1821-1891). Cuprinde şi Caracteristica lui I. C. Brătianu de ~. Bucureşti, 1908. (Biblioteca politică nr. 3).
CAROL I. Cuvîntările către Academia Română (1867-1906). Adunate de ~. Bucureşti, 1912 ; ed. II, 1913.
• Creditul funciar rural. [Chestiunea Creditului funciar rural]. [Director ~]. Bucureşti, 1906.
• Discursurile rostite în şedinţele din 8 şi 10 Decembrie 1901 ale Camerei Deputaţilor. Bucureşti, 1902.
• Discursurile rostite de membrii partidului naţional-liberal. Cuprinde şi discursul lui ~. Bucureşti, 1904.
ERBICEANU, C. Viaţa şi activitatea literară a Protosinghelului Naum Rîmniceanu. Discurs. Cu un răspuns de ~. Bucureşti, 1900.
ISTRATI, C. I. Activitatea ştiinţifică a lui Ion Ghica. Discurs. cu un răspuns de ~. Bucureşti, 1902.
KALINDERU, I. La vie et les oeuvres de sa Grandeur l'Eveque Melchisedec. Bucureşti, 1894.
ONCIUL, D. Epocele istoriei romane. Bucureşti, 1906. (Academia Română. Discursuri de Recepţiune, XXIX).
PARTIDUL Naţional-Liberal. Discursurile rostite la întrunirea publică. Bucureşti, 1896.
PARTIDUL Naţional-Liberal 1895-1898. Discursuri. Bucureşti, 1898.
POPEA, N. Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andreiu Baron de Şaguna. Discurs. Răspuns de ~. Bucureşti, 1900.
ŞUTZU, M. C. Despre numismatica română. Discurs. Cu un răspuns de ~. Bucureşti, 1911.
ŞUTZU, M. C. Discours de réception... et Réponse de ~. Bucureşti, 1911.
XENOPOL, A. D. Mihail Kogălniceanu. Discurs de recep'iune. Cu răspuns de ~. Bucureşti, 1895.

Vezi de asemenea :
ACADEMIA Română. Domnului D. A. Sturdza. Bucureşti, 1903. (Ministerul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice). [Expunere de motivela Proiectul de lege privitor la clădirile şcolare, semnată de ~). Bucureşti, 1886.
Periodice: Societate, Club, Statute 1885-1889.

Nu exista imagini
  1883) Dimitrie A. Sturdza. Serbare la împlinirea vîrstei de 70 de ani, 25 Februarie 1903
 • Opera
 • Imagini
Dimitrie A. Sturdza. Serbare la împlinirea vîrstei de 70 de ani, 25 Februarie 1903
66022. • Dimitrie A. Sturdza. Serbare la împlinirea vîrstei de 70 de ani, 25 Februarie 1903. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (29 x 17). 154 p., 1 f. pl. (II 106734)

Nu exista imagini
  1884) Demetrius Alexander Sturdza [Biographie]
 • Opera
 • Imagini
Demetrius Alexander Sturdza [Biographie]
66023. • Demetrius Alexander Sturdza [Biographie]. Bukarest (Inst. der Graph. Kunste Carol Göbl Nachf. I. St. Rasidescu), [1906]. (23,5 x 16). 10 f. (II 561931)
Spalt corectura II. Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1885) STURDZA, DIMITRIE C.
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, DIMITRIE C.
Editări de texte :
• Acte şi documente relative la istoria renascerei României Ed. de ~ ş.a. Vol. II-IV. Bucureşti, 1889-1892.
• Documente privitoare la Istoria Românilor. Ed. de ~ ş.a. Bucureşti, 1891.

Nu exista imagini
  1886) STURDZA, DIMITRIE M. (1818-1909)
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, DIMITRIE M. (1818-1909)
66024. ~ Aperçu sur la condition des classes ouvrières et critique de l'ouvrage de M. Buret. Sur la Misère des classes laborieuses etc. par le Pee D.... S... [Dimitrie M. Sturdza]. Paris (Chez Bureau, Imprimeur-Editeur), 1844. (22 x 15). 107 p. (II 138757)
Cu dedicaţia prinţului D. Sturdza, către marele Vornic Constantin Sturdza.
66025. ~ Despre ipodromie, alergări de cai şi despre folosurile însemnătoare ce ele ar aduce la îmbunătăţirea soiului cailor în Moldova de Prinzul D. S. [Dimitrie M. Sturza]. Iassii (Typ. Inst. Albinei), 1847. (23 x 14). 25 p. (II 343951)
Cu caractere chirilice. Autorul, identificat după: Regulamentul militar pentru oştirea Moldaviei (I 344468).

Prefeţe:
ENOKENTII, episcopul Camceatcăi: Poveţuitoriu la împărăţia ceriurilor. [Pref. de ~]. Iaşii, 1846.

Nu exista imagini
  1887) STURDZA, ELENA
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, ELENA
66026. ~ Memoar asupra chestiei locuitorilor de Prăjeşti publicată de D. Ellena Sturdza născută Catargiu. Jassii (Tip. Minervei), 1860. (19 x 12,5). 30 p. (I 465417)

Nu exista imagini
  1888) STURDZA, ELENA, contesa
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, ELENA, contesa
Vezi: STOURZA, ELENA, contesa

Nu exista imagini
  1889) STURDZA, EMILE R.
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, EMILE R.
66027. ~ Despre fibromele naso-faringiane şi tratamentul lor. Teză în medicină susţinută la... Decembrie 1907 de Emile R. Sturdza. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1907. (23 x 16,5). 55 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti nr. 966) (II 8614)

Nu exista imagini
  1890) STURDZA, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, GHEORGHE
Vezi:
• Adunare de cuvinte sărbătoreşti. Iassi, 1859.
• BĂRBULESCU, P. Adunare de cuvinte. Buzeu, 1868.

Nu exista imagini
  1891) STURDZA, G. C.
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, G. C.
Vezi: STURDZA-SEUCEŞTI, G. C.

Nu exista imagini
  1892) STURDZA, GRIGORE GH.
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, GRIGORE GH.
Vezi:
• Mémoire pour la défense des droits de l'Hôpital de St. Spiridon. Iassi, 1875.

Nu exista imagini
  1893) STURDZA, GRIGORE M. (1821-1901)
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, GRIGORE M. (1821-1901)
66028. ~ Cuventul rostit de Principele Grigore M. Stourdza în şedinţa Senatului [la discuţia Mesajului] de la 8 Decembrie 1886 [în legătură cu dreptul de a dizolva kamerele]. Jassi (Tip. Lucrătorilor Romani Asociaţi), 1886. (22 x 14,5). 41 p. (II 83154)
Cuprinde şi două răspunsuri către G. Panu.
66029. ~ Cuventul rostit şi interpelarea făcută de Principele Grigorie M. Stourdza în şedinţele senatului de la 28 Noiembrie şi 3 Decembrie 1888. Bucuresci (Tip. Carol Gobl), 1888. (22,5 x 15). 29 p. (II 393473)
66030. ~ Cuventul rostit de Principele Grigorie M. Sturdza în şedinţa Senatului de la 17 Maiu 1889 în cestiunea fortificaţiilor Bucuresci (Tip. Carol Gobl), 1889. (23 x 15,5). 24 p. (II 458226)
66031. ~ En Birmanie. Souvenirs de Masse et de voyage par le Prince Grégoire Sturdza Membre de la Société roumaine de géographie. Avec 62 gravures d'après les photographies et documents rapportés par l'auteur et une carte. Paris, Libraire Plon. Plon-Nourrit et C-ie, Imprimeurs-Editeurs, 1909. (25,5 x 17,5). 2 f., 235 p. cu il., 14 pl., 1 h. (II 493568)
66032. ~ Exposé des lois fondamentales de l univers fait à la Société Astronomique de France par le Prince Grigori Stourdza. Paris (Impr. de la Bourse de Commerce), 1900. (26 x 17,5). 88 p. (Société Astronomique de France. Séance du 7 Mars 1900) (II 77790)
66033. ~ Expunere de motive întru sprijinirea amendamentelor propuse la Proiectul de lege rurală a Comisiunei Centrale de Gr. M. Sturdza. Jassi (Impr. Buciumului Românu), 1861. (25 x 16). 30 p. (II 413650)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după copertă.
66034. ~ Idem. Iassi (Tip. Minervei), 1861. (25,5 x 19). 14 p. (II 409326)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Diferă de precedenta prin paginaţie şi tipar.
66035. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Statului, Nifon), 1862. (25,5 x 20,5). 15 p. (II 394356)
Lipsă coperta.
66036. ~ Die Grundgesetze des Weltalls. Fürst Gregor Stourdza. Iassy (Druck in der Buchdruckerei Miron Costin), 1893. (24 x 16). 31 p. 1 Mark. (II 71687)
Cuprinde: Antwort des Fürsten Gregor Stourdza zu einer kritik seines Werkes Die Grundgesetze des Weltalls erschienen in der Revue scientifique Paris, G. Jäner 1892; Antwort zur Kritik, welche Herr Goupil über mein Werk Die Grundgesetze..., gunachthat. Există şi ediţia franceză.
66037. ~ Les lois Fondamentales de l univers par le prince Grigori Stourdza. Paris, Librairie Polytechnique, Baudry et Cie, Editeurs. Même Maison à Liège (Typ. Chamerot et Renouard), 1891. (23,5 x 16,5). 2 f., 564 p. [8 fr.]. (II 277751)
66038. ~ Les quatre derniers chapitres des lois fondamentales de l'univers par le prince Grigori Stourdza. Paris, Librairie Polytechnique, Baudry et C-ie, Editeurs (Typ. Chamerot et Renouard), 1891. (25 x 16,5). P. 381-564. (II 394266)
Ediţie specială care cuprinde numai ultimele patru capitole ale lucrării "Les lois fondetmentales de l'Univers". Vezi şi ed. în l. română.
66039. ~ Raportul comisiunei însărcinate cu examinarea proiectului de lege privitoriu la instituirea unui Comitelu legislativu provisoriu [Raportor: Grigorie M. Sturdza]. s. 1. [1861]. (34 x 21,5). 4 p. (III 394629)
Descriere după titlul de la începutul textului. Cuprinde şi "Proiectul de lege şi al Proiectului de lege amendat de comisiune".
66040. ~ Réforme de l'enseignement de la physique en ce qui concerne le parallélogramme des forces et la théorie de l'attraction par le prince Grigori Stourdza Membre Fondateur de la Société Astronomique de France et de l'Alliance scientifique universelle. Paris (Impr. de la Cour d'Appel L. Maretheux, Directeur), 1900. (24 x 15,5). 2 f., IV p., 86 p. (II 476830)
66041. ~ Réponse à la critique que M. Goupil a faite de mon ouvrage sur les lois fondamentales de l'univers [par Grigore Stourdza]. Evreux (Impr. de Charles Hérissey), 1892. (24 x 16). 12 p. (II 394131)
66042. ~ Ultimele patru capitole despre legile fundamentale ale Universului de Principele Grigore M. Stourdza. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1892. (24 x 16,5). 2 f., 139 p. 4 lei (II 51438)

Nu exista imagini
  1894) STURDZA, IOAN ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, IOAN ALEXANDRU
66043. ~ Apelul unui român îngropat de viu, către justiţia şi autorităţile superioare ale ţerei sau Memoriu în afacerea sechestrărei lui Mihail A. Sturdza, fost senator etc. [de Ioan A. Sturdza, procurator al fratelui meu Mihail A. Sturdza]. Bârlad (Tip. George Caţafani), 1899. (23 x 15,5). 27 p. (II 412803)
Autorul, menţionat la sfârşitul textului.
66044. ~ De contractu Fiduciae. Dissertation inauguralis historico-juridica quam consensu et auctoritate illustris jurisconsultorum ordinis in Alma Litteraria Universitate Lipsiensi pro summis in utroque jure honoribus rite capessendis die XXVIII mensis Novembris a. MDCCCLXV. H.L.Q.C. Commentatus est Joanness Alexander Stourdza Berladus Moldavus. Lipsiae (Typ. A. Edelmanni, Typ. Acad.), [1865]. (21,5 x 13,5). IV p.,
1 f., 44 p. (II 265791)
Lipsă coperta.
66045. ~ Elemente de studiu pentru facerea legii de responsabilitate ministerială culese de Ioan Alexandru Sturdza. Bucuresci (Tip. Curţii Walter & Gobl), [187.. ]. (25 x 16). 10 p. (II 394267)
66046. ~ Inconvenientele clausei naţiunei celei mai favorisate şi a lipsei de tarife convenţionale fixe. Interpelare desvoltată în şedinţa Camerei din 29 Maiu 1886 de D-l Ioan Al. Sturdza. Deputat colegiului I de Tutova. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1886. (26 x 19,5). 14 p. (II 394365)
66047. ~ Observaţii critice asupra impozitului personal şi mobiliar propus de guvern în sesiunea extraordinară din Iunie 1876 de Ioan Alexandru Sturdza, deputat. Bucuresci (Tip. Curţii Walter & Gobl), 1876. (25 x 17). 18 p. (II 394231)

Nu exista imagini
  1895) STURDZA, ION R.
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, ION R.
66048. ~ Bilanţul unei politici de Ion R. Sturdza. Bucureşti (Tip. Cultura), 1913. (17 x 10,5). 16 p. (Din Biblioteca Cuvântului) (I 34302)

Nu exista imagini
  1896) STURDZA, LUCIA
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, LUCIA
Vezi: STURDZA-BULANDRA, LUCIA

Nu exista imagini
  1897) STURDZA, M.
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, M.
Vezi:
SERGHIE, E. şi ~. Poeme. Iaşi, [19??].

Nu exista imagini
  1898) STURDZA, M. R.
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, M. R.
66049. ~ La Roumanie peut elle combattre sur deux fronts [par] M. R. St. [M. R. Sturza]. Lausanne, Librairie Payot et C-ie (Impr. Réunies), 1916. (23 x 14,5). 40 p. (II 130313)
Autorul identificat după Luc, 14 (1919), nr. 6 p. 136.

Nu exista imagini
  1899) STURZA, MARIA GHEORGHIE
 • Opera
 • Imagini
STURZA, MARIA GHEORGHIE
66050. ~ Evanghelia explicată copiilor de Maria Gheorghie Sturza născută Ion Ghica. Miclăuşeni, 1915. Roman (Librăria şi Tip. Viitorul Leon Grünberg), [1915].(18,5 x 12) (I 48999)
66051. ~ Rugăciuni scrise de Maria Gheorghe Sturza născută Ion Ghica. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1899. (15 x 10). 31 p. (I 409679)

Nu exista imagini
  1900) STURDZA, MIHAI
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, MIHAI
66052. ~ Avec l 'Armée Roumaine (1916-1918) [par] St. Michel Sturdza. Préface de M. G. Lacour-Gayet. Paris, Librairie Hachette et C-ie (Corbeil, Impr. Crété), 1918. (18 x 11,5). XI, 236 p. (Mémoires et récits de guerre) (I 128871)

Nu exista imagini