Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1861) Studiu asupra proiectului de lege a înaintărilor în armată
 • Opera
 • Imagini
Studiu asupra proiectului de lege a înaintărilor în armată
• Studiu asupra proiectului de lege a înaintărilor în armată.
Vezi: • Proiectul de lege asupra înaintărilor în armată. Bucuresci, 1896.

Nu exista imagini
  1862) Studiu asupra administraţiunei armatei
 • Opera
 • Imagini
Studiu asupra administraţiunei armatei
65812. • Studiu asupra administraţiunei armatei. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1899. (20X 14). 61 p. (Cercul Publicaţiilor Militare) (Publicat în Revista Cercul Publicaţiunilor Militare) (II 392941)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1863) Studiu asupra organizării şi stării generale a regatului bulgar
 • Opera
 • Imagini
Studiu asupra organizării şi stării generale a regatului bulgar
65813. • Studiu asupra organizării şi stării generale a regatului bulgar (Exclusiv organizarea militară). Bucureşti, Theodosiu Jonniţiu fii (Tip. Profesională D.C. Ionescu), 1915. (19 x 12,4). 112 p. (I 165914)

Nu exista imagini
  1864) Studiu asupra proectului de lege al posiţiei oficerilor în armată
 • Opera
 • Imagini
Studiu asupra proectului de lege al posiţiei oficerilor în armată
65814. • Studiu asupra proectului de lege al posiţiei oficerilor în armată. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1896. (23,5 x 15,5). 84 p. (Din publicaţiile României Militare) (II 17749)

Nu exista imagini
  1865) Studii asupra situaţiunii serviciului silvic al Statului
 • Opera
 • Imagini
Studii asupra situaţiunii serviciului silvic al Statului
65815. • Studii asupra situaţiunii serviciului silvic al Statului. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1899 (24 x 16). 42 p. (Articole extrase din Revista Pădurilor organul societăţii Progresul Silvic prezidată de d-1 Ion Kalinderu, membru al Academiei etc. etc. no. 1 din 15 martie 1899) (II 409366)
Cuprinde: "Consiliul Inspectorilor Silvici, şedinţa din 18 Ianuarie 1896; Lipsă de inimă ori lipsă de curagiu de Ion P. Chihaia inginer silvic; Pădurile Statului şi Serviciul silvic de Petre Antonescu, profesor de ştiinţele silvice din Brăneşti; Serviciul silvic al Statului de Dem. Ionescu-Zane, inginer silvic; Bugetul de cheltuieli al Serviciului silvic al Statului pe anul financiar 1899- 1900 de B. N. Petroianu, sub inspector silvic". Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1866) Studii despre ierarchia şi instituţiunea sinodală în Biserica ortodoxă a resăritului...
 • Opera
 • Imagini
Studii despre ierarchia şi instituţiunea sinodală în Biserica ortodoxă a resăritului...
65816. • Studii despre ierarchia şi instituţiunea sinodală în Biserica ortodoxă a resăritului în genere şi despre ierarchia şi instituţiunea sinodală în Biserica ortodoxă în specialu de Comisiunea Sântului Sinodu compusă din Înalt Prea-Sânţiţii Mitropoliţi: D. D. Calinic, Primatul României şi D.D. Iosif Mitropolitu Moldovei şi Sucevei şi Episcopul de Roman D. Melchisedek. Cetit şi aprobatu de Sântul Sinodu în şedinţele din 27 şi 28 octombrie anul 1883. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericesci), 1883. (23 x 15). 75[-77] p. (II 104668)

Nu exista imagini
  1867) Studiul legei minelor
 • Opera
 • Imagini
Studiul legei minelor
65817. • Studiul legei minelor, s. 1. [1895]. (24 x 16). 70 p. (II 17724)

Nu exista imagini
  1868) Studii pedagogice şi literare
 • Opera
 • Imagini
Studii pedagogice şi literare
65818. • Studii pedagogice şi literare. Cursuri pregătitoare pentru examenul de înaintare pe loc a d-lor învăţători şi învăţătoare din Februarie 1907 (Seria I... octomvrie 1906). [Bucureşti] (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1907]. (27,5 x 22). 184 p. (9 fasc) (II 48123)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1869) Studii sociologice şi etice
 • Opera
 • Imagini
Studii sociologice şi etice
65819. • Studii sociologice şi etice. Din lucrările Seminariului de Sociologie şi Etică al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi. Director: Dimitrie Gusti. Vol. I şi II [contopite]. Iaşi (Inst. Grafic N.V. Stefăniu & Comp.), 1915. (23 x 15,5). 425 p. (BCU-CIN 189073)

Nu exista imagini
  1870) Studii şi pregătiri militare
 • Opera
 • Imagini
Studii şi pregătiri militare
65820. • *Studii şi pregătiri militare. Bucureşti (Tip. Curţii), 1878. 8°. 32 p. (BR, 1 (1879), nr. 7, p. 92 ; Popescu. Siese ani, p. 64)

Nu exista imagini
  1871) Studiu sciinţific asupra cîtorva medicamente...
 • Opera
 • Imagini
Studiu sciinţific asupra cîtorva medicamente...
65821. • Studiu sciinţific asupra cîtorva medicamente noue din Fabrica de produse chimice von Heyden Societate pe acţiuni Radebeul lîngă Dresda. I. Xeroform. II. Itrol şi actol. III. Acoina. s. 1., 1900. (20,5 x 13,5). 26 p. (II 269985)

Nu exista imagini
  1872) Studiul ştiinţei morale divine al Organizaţiei Tuturor Românilor din toate părţile lumii pe căile virtuţilor divine
 • Opera
 • Imagini
Studiul ştiinţei morale divine al Organizaţiei Tuturor Românilor din toate părţile lumii pe căile virtuţilor divine
65822. • Studiul ştiinţei morale divine al Organizaţiei Tuturor Românilor din toate părţile lumii pe căile virtuţilor divine. Câmpina (Tip. George I. Gologan), 1909. (24 x 16). 172 p. 1 leu. (II 14898)
65823. • Idem. Câmpina (Tip. George I. Gologan), 1909. (24 x 16) 172 p. 1 leu. (II 16410)
Lipsă coperta. Diferă de precedenta prin conţinut.

Nu exista imagini
  1873) STUGAU
 • Opera
 • Imagini
STUGAU
Vezi: SCHMIDT, AUGUST von

Nu exista imagini
  1874) STUPARIU, N.
 • Opera
 • Imagini
STUPARIU, N.
Traduceri:
• Extras din Regulamentul de eserciţiu militar. Trad. de ~. Timişoara, 1895.

Nu exista imagini
  1875) STUPCANU, T. V.
 • Opera
 • Imagini
STUPCANU, T. V.
65824. ~ Metodă pentru a învăţa Psaltichia (Cântările bisericeşti) după vechea notaţiune orientală. Întocmită de Diaconul T. V. Stupcanu, Maistru de cântări bisericeşti la Seminarul Veniamin din Iaşi. Aprobată de Sf. Sinod cu ord. no. 169 din 30 iunie 1911. Bucureşti. (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1911. (21 x 13,5). 32 p. (II 24987)

Nu exista imagini
  1876) STURM, M.
 • Opera
 • Imagini
STURM, M.
65825. ~ Metodele de intervenţiune în tratamentul chirurgical al abcesului prostata şi rezultatele îndepărtate ale prostatomiei perineale. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... de M. Sturm. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1911. (23 x 15,5). 72 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1192) (II 26016)

Nu exista imagini
  1877) STOURZA, ELENA, contesa
 • Opera
 • Imagini
STOURZA, ELENA, contesa
(născută Ghica)
65826. ~ Régime actuel des Principautés Danubiennes par Madame la Comtesse Stourza née princesse Ghica. Paris. (Impr. Morris et C-ie), 1856. (22 x 14,5). 15 p. (II 8658)

Nu exista imagini
  1878) STURDZA, ALEXANDRU (1791-1854)
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, ALEXANDRU (1791-1854)
[fiul lui Scarlat Sturza]
65827. ~ Αναμνησις και εικονες Ευγενιος Βουλγαρις και Νικηφορος Θεοτοκης..., υπο Αλεξανδρου Στουρζα. Αποσπασμα μεταφρασθεν υπο Κ. Γ. Σουτσου. Εν Αθηναις (Δαχαςου Δ. Βιλαρα), 1858. (21 x 15). 8, 54 p. (II 62933)
65828. ~ Δυπλον παραλληλον..., [υπο Αλεξανδρου Στουρζα]. Μεταφρασθεν υπο Κονσταντινου μιτροπολιτον Σταουρυπολεος του ιπαλδου. Κονσταντινου πολεος (Λαζαριδυ), 1851. (20,5 x 13,5). 100 p. (BCU-Iaşi III 18382)
65829. ~ Le Double parallèle ou l'église en présence de la papauté et de la réforme du XVI siècle par Alexandre de Stourdza. Athènes (Impr. d' André Coromélas), 1849. (24 x 16). 1 f., II p., 1 f., 73 p. (II 379134)
65830. ~ Duplul paralel sau Biserica în faţa papităţei şi a reformei veacului XVI de Ecscelenţia Sa Tainicul Consilier şi Cavaleriu Alecsandru Sturza. Tradusu şi publicatu de Protosinghelul Neofit Scriban, Iaşii (În Tip. Buciumului Românu), 1851. (20 x 12,5). 1f, 117 p., 1f. (I 63153)
Cu alfabet de tranziţie.
65831. ~ Enhirid adecă Mînelnic al Provoslavnicului Hristian. Scris greceşte de Alexandru Sturzea, tipărit în Petrupoli şi dat sfinţei Biserici a lui Hristos. Iar acum tîlmăcit Rumîneşte din userdia Dumnealui Alexandru Filippescului, Eforul Şcoalelor Valahiei [de Ef. Poteca] pentru folosul sufletesc al Rumînilor. În Bucuresci, 1832. (19,5 x 12) 4 f., 415 p. (I 980)
Cu caractere chirilice. Traducătorul semnează o dedicaţie către Alexandru Filippescu.
65832. ~ Ενχειριδιον του ορθοδοξου χριστιανου. Ευγγραφεν υπο του αοιδιμου Αλεξανδρου Στουρζα... Εν Ιεροσολυμοις, 1857. (22 x 14,5). 261[-263] p. (II 7291)
65833. ~ Idem... Εν Κωνσταντινουπολει, 1858. (19 x 12). ιβ, 268 p. (I 63194)
65834. ~ Epistolii sau scrisori despre datoriile sfinţitei diregătorii preuţăşti. Alcătuite în limba Rosiana de Excelenţia Sa Consilierul de Taină Alecsandru De Sturza şi tălmăcite în cea Românească de Arhimand. Filaret Scriban, Magistru al Sf. Teologii şi a sciinţelor frumoase, Rectorul Seminariei Veniamine şi Profesor de Teologie. Vol. I-II. Iaşii (La Inst. Albinei) 1843. (20,5 x 13,5). XX, 276[-279] p. (I); 2 f., IV, 269 (II) (II 60853)
Cu caractere chirilice.
65835. ~ Etudes religieuses, morales et historiques par Alexandre de Stourdza. Imprimées aux frais de M. Constantin de Stourdza, Grande Logothète de Moldavie. Iassi, Au bureau de la feuille communale, 1842. (18,5 x 12,5). VIII, 124 p. (I 63114)
Prefaţă de M. Kogălniceanu. Lipsă coperta.
65836. ~ Idem. Ed. II Iassi, Au bureau de la feuille communale, 1843. (22,5 x 16). VI, 125 p. (II 69954)
65837. ~ E. W. Hufeland. Exquisse de sa vie et de sa mort chrétiennes par A. de Stourdza. Berlin, G. Eichler, Editeur (Imprimé chez J. Sittenfeld), 1837. (21,5 x 13). 46 p. (II 393391)
65838. ~ Învăţături religioase, morale şi istorice alcătuite în limba franţeză de E.S. Tainicul Consilier de stat Alecsandru Sturza. Traduse româneşte de Arh. Filaret Scriban, Magistru Sf. Teologii şi a ştiinţelor frumoase. Rector Seminariei Veniamine. Iaşii (La Cantora Foaei Săteşti), 1844. (19 x 12). 1f, 180 p. (I 392424)
Cu alfabet de tranziţie.
65839. ~ Μελεται Θρησκεθτικαι... υπο Αλεξανδρου Στουρζα... Εν Ιασιω, 1844. (18,5 x 11,5). 162 p. (I 60720)
65840. ~ Odessa. Quelques traits de sa physionomie et quelques-uns de ses souvenirs [Par A. de Stourdza]. S.l. [184?]. (21 x 14). 8 p. (II 86359)
Descriere după titlul de Ia începutul textului. Autorul, menţionat la sfârşitul textului.
65841. ~ Oeuvres posthumes religieuses, historiques, philosophiques et littéraires d'Alexandre de Stourdza [Vol. I.]. Etudes morales et religieuses. Double parallèle. Paris, Dentu Éditeur (Impr. de Pommeret et Moreau), 1858. (21,5 x 14). 2 f., 124, 79 p. (II 62925)
65842. ~ Idem. [Vol. II] Notions sur la Russie. Missions du Kamtchatka. Paris, Dentu Editeur (Impr. de Pommeret et Moreau), 1858. (22 x 14,5). VIII, 200 p. (II 62925)
65843. ~ Idem, [Vol. III]. Souvenirs et portraits. Paris, Dentu Editeur (Impr. de Porumeret et Moreau), 1859. (22,5 x 14,5). 2 f., 472 p. (II 62925)
65844. ~ Idem. [Vol. V]. La science des antiquités. Karamsine. Essai sur les lois fondamentales de la société. La Grèce en 1821 et 1822. Paris, Dentu Editeur (Impr. de Ch. Bounet et Соmр.), 1861. (23 x 15). 2 f., 316 p. (II 62925)
65845. ~ Памятникeа трудовъ православны.хъ благовъе Тниковъ русскихъ съ 1793 до 1853 года. [Издатель: А. С. Стурдза]. Москва (Въ Типографіи В. Готъе), 1857. (26,5 x 16,5). I64-XXIII р., 16, 388, II p. (II 75519)
65846. ~ Ручная книга праваславнаго хрисгіанина Сочиненie Александра Стурдзы. Съ Гречеекаго перевело С. Дестунасъ. Изданie второе. Одесса (ъв типографіи Л. Питче), 1849. (22 x 14). XVI р. 4-254[-257] р., 1 f. pl. (II 35178)
Lipsă coperta.
65847. ~ Запиская книжка путешественника проТивъ воли. А. С. Стурдза. Одесса, 1847. (Carnetul cu note al unui călător fără voie) (Ciobanu, p. 316)

Vezi:
• De la probabilité d'une alliance future entre la France et la Russie. Par le Prince A. S. [Alexandru Sturdza?]. Paris, 1841.

Nu exista imagini
  1879) STURDZA, ALEXANDRU A. C. (1867-1920)
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, ALEXANDRU A. C. (1867-1920)
(Aldébaran)
65848. ~ La belle dame sans merci. Geste héroique en un acte et un prologue en vers par Aldébaran [Alexandru A. C. Sturdza]. [Bucarest] (I. V. Socec Etablissement Graphique) 1901. (16,5 x 12). 85 p. cu il., 1f (I 388555)
65849. ~ Byzance et l’influence byzantine en Roumanie. Conférence de Constantin Dissesco. Compte rendu par Alex. A. Sturdza. Bucarest (Тур. E. S. Cerbu), 1903. (21 x 15,5). 2 f., 24 p. (II 139609)
65850. ~ Ce însemneză socialismul în România, [de] Alexandru A. С. Sturdza. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1896. (16,5 x 12). 50 p. (I 524661)
Lipsă coperta.
65851. ~ Compte-rendu et Extraits de la Conférence de M. le Professeur A. de Stourdza chargé d'un cours libre honoraire à la Sorbonne, Privat-docent à l'Université de Genève. Du Danube à l’Adriatique. Les voies ferrées, fluviales et maritimes, destinées à raccorder l'Europe orientale à la France et à la Suisse, en connexion avec la navigation sur le Rhône prononcé à Genève, le mercredi 29 novembre 1916, à 81/2 h. du soir, dans la grande salle de l'Athénée, sous les auspices de l'Association Suisse pour la Navigation du Rhône au Rhin (Section genevoise). Genève (Impr. Soullier), 1917. (21 x 13,5). 14[-16] p. (II 488517)
Descriere după copertă.
65852. ~ Despre starea juridică şi socială a femeii în Ţerile Româneşti în trecut şi în prezent de A. A. C. Sturza. Iaşi (Tip. Naţională Ioan S. Ionescu), 1911. (22,5 x 16). 112 p. (II 24963)
65853. ~ La Diplomatie Européenne et les Pays roumains au XVIII siècle. Leçon de réouverture du cours libre autorisé en Sorbonne d'Histoire et Art des Roumains pour l'année scolaire 1912- 1913 faite le Lundi 9 décembre 1912, à 3 heures à l'Université de Paris (Amphithéâtre Guizot) Par Alexandre A. C. Stourdza. Membre de la Société de Géographie de Paris, de la Société Roumaine de Géographie et de la Société d'Histoire Roumaine. Paris, M. Girard & E. Brière, Editeurs (Société Générale d'Imprimerie et d'Edition Levé), 1913. (19 X 12,5). 53 p. un franc. (I 32367)
65854. ~ Du portrait. Essai comparatif de psychologie esthétique par Aldébaran [Alexandru Al. Sturdza]. Conférence tenue à Bucarest le 11/24 Mars 1902. Bucarest (Impr. de la Cour Royale F. Göbl Fils), 1902. (24 x 16). 58[- 64] p. (II 150282)
Autorul identificat după dedicaţie. Descriere completată după pagina de titlu falsă.
65855. ~ Elza [roman par] Alexandre A. Sturdza. Bucarest, Imprimé pour l'auteur par Miulesco, 1891. (18 x 12,5). 132 p. (BCU-B 95586)
65856. ~ Les envolées de l' ame russe et ses affinités électives par Alex. Sturdza. Paris (Impressions Artistiques L. Marcel Fortin et C-ie), 1908. (21,5 x 13,5). 26[-27] p. cu il. (II 10927)
65857. ~ L'Europe Orientale et le rôle historique des Maurocordato 1660- 1830. Avec un appendice contenant des actes et documents historiques et diplomatiques inédits. Ouvrage enrichi de 128 illustrations et d'un tableau généalogique [par] Alexandre A. C. Stourdza, Autorisé à faire un cours libre à la Faculté des Lettres de Paris, Membre de la Société de Géographie de Paris et de la Société d'Histoire Roumaine. Paris, Librairie Plon. Plon-Nourrit et C-ie, Imprimeurs-Editeurs (Typ. Plon-Nourrit et C-ie), 1913. (28 X 19,5). VIII, 464 p., 42 pl., 1 lab. 20 francs. (III 32473)
65858. ~ Les Facettes [par] Alexandre A. Sturdza Bucarest, Ig. Haimann, Libraire-Editeur (Imprimé par I. V. Socec), 1891. (16 X 9,5). 149[-151] p. 3 frs. (I 43991)
Lipsă coperta.
65859. ~ La femme en Roumanie. La condition juridique et sociale dans le passé et le présent [par] Alexandre A. C. Stourdza. Paris, V. Girard & E. Brière Libraires-Editeurs, 1911. (19 x 12,5). 159 p. (I 60724)
Vezi şi ediţia în l. română: "Despre starea juridică şi socială a femeii...", apărută în acelaşi an la Iaşi.
65860. ~ Figures Helléniques méconnues. I. Alexendre Maurocordato L'Exaporite 1641-1709. Essai de psychologie historique. Paris (Impr. Levé), 1912. (25,5 x 16,5). 52 p. (Extrait de la revue l' Hellenisme. Février 1912) (II 467020)
65861. ~ Généalogie de la maison princière et comtale de Sturza ou Sturdza [par Alexandre A. C. Sturza]. Paris (Typ. d'art Philippe Renouard), 1904. (40 x 29). folio. (I 183902)
Autorul identificat după Rally I, p. 302.
65862. ~ L'Héroisme des Roumains au Moyen-Age et le caractère de leurs anciennes institutions. Leçon de réouverture du cours libre autorisé en Sorbonne d'histoire et littérature roumaine pour l'année scolaire 1910-1911 faite le mardi 6 décembre 1910, à 4 heures à l'Université de Paris (Amphithéâtre Quinet) par Alexandre A. C. Stourdza, Membre de la Société de Géographie de Paris, de la Société Roumaine de Géographie et de la Société d'Histoire Romaine. Paris, Ernest Leroux, Editeur (Société Générale d'Imprimerie et d'Edition Levé), 1911. (19 x 12). 49[-51] p. 2 fr. (I 21771)
65863. ~ L'Internel Clavier [par] Alexandre A. Sturdza. Bucarest (Etablissement graphique I. V. Socec), 1896. (23,5 x 18,5). 129[-133] p. (II 193875)
Lipsă coperta. Ilustraţii de N. Vermont.
65864. ~ La Lutte pour la couronne dans les pays roumains an XVI-e et au XVII-e siècles. Leçon de réouverture du cours libre autorisé en Sorbonne d'histoire et littérature roumaine pour l'année scolaire 1911-1912 faite le lundi 11 décembre 1911, à 3 heures 1/2 à l'Université de Paris (Amphithéâtre Guizot) par Alexandre A. C. Stourdza, Membre de la Société de Géographie de Paris... Paris, M. Giard & E. Brière, Editeurs (La Société Générale d'Imprimerie et d'Edition Levé), 1912. (18 x 11). 53[-55] p. 1 fr. (I 63113)
65865. ~ Marcu-Aureliu de Alexandru A. Sturdza, Licenţiat in litere. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (24,5 x 17). VI, 88 p. (II 85913)
65866. ~ Michel-Ange Poète et épistolier par Alex. Sturdza. Paris (Typ. Philippe Renouard), 1906. (16 x 10,5). 44 p. (I 183147)
65867. ~ Le nationalisme roumain au XIX-e siècle. (1821- 1866) Leçon de réouverture du cours libre autorisé en Sorbonne d'Histoire des Roumains pour l'année scolaire 1913-1914 faite, le samedi 13 décembre 1913, à 3 heures à l'Université de Paris (Amphithéâtre Michèlet) par Alexandre A. C. Stourdza. Membre de la Société de Géographie de Paris... Paris (Impr. Levé), 1914. (19 x 12,5). 73[-75] p. un franc. (I 37967)
65868. ~ Pre-istoria română. Conferinţă ţinută la Societatea Istorică Română în şedinţa de la 10 Ianuarie 1904 de Alexandru A. C. Sturdza, Membru al Societăţei de Geografie din Paris şi a Societăţii Geografice Române. Bucureşti (Atelierele de Arte grafice I. V. Socecu), 1904. (23,5 x 16,3). 16 p. (Extras din Buletinul Societăţei Geografice Române, Semestrul I din anul 1904) (II 1823)
65869. ~ Psychologie de la malédiction et du blasphème. Conférence de Constantin Dissesco. Compte-rendu accompagné d'un commentaire hermétique par Alexandre A. Sturdza. Paris, Chamuel, Editeur (Tours, Impr. E. Arrault et C-ie), 1899. (19 x 12,5). 32 p. (I 508919)
65870. ~ La Roumanie et les Roumains. Leçon d'ouverture du Cours libre autorisé en Sorbonne d'Histoire et littérature roumaines, faite le mercredi 6 avril 1910, à 4 heures à l'Université de Paris (Amphithéàtre Quinet) par Alexandre A. C. Stourdza Membre de la Société de Géographie de Paris... Paris, Ernest Leroux, Editeur (Société Générale d'Imprimerie et d'Edition Levé). 1910. (19,5 x 12,5). 41[-43] p. 2 francs. (I 21751)
65871. ~ La Roumanie moderne comme facteur de la civilisation en Orient par Alexandre A. C. Sturdza. Paris, Librairie J. Rothschild, Lucien Laveur, Editeur (Tours, Impr. Deslis Frères), 1902. (22 x 14,5). 61 p., 1 pl., 1 portr. (II 24975)
Cu menţiunea: Conférence au profit des victimes de la Martinique.
65872. ~ La Roumanie n'appartient pas à la Péninsule Balkanique proprement dite ni comme sol
ni comme race, ni comme état. Conférence faite [par] Alexandre A. C. Sturdza, Membre de la Société Roumaine de Géographie..., à la Société roumaine de Géographie dans la séance du 29 février/13 mars 1904 sous la présidence de S. M. le roi de Roumanie. Traduction française accompagnée du deux cartes et d'un Mémoire adressé aux Sociétés ele Géographie et aux Instituts de Cartographie. Bucarest (Etablissment graphique I. V. Socecu), 1904. (24 x 16,5). 31 p., 1 h. (Extrait du Bulletin de la Société Roumaine de Géographie) (II 1488)
65873. ~ Règne de Michel Sturdza Prince Régnant de Moldavie 1834- 1849 précédé d'un exposé historique des événements de 1821 à 1834 et suivi d'un aperçu historique sur les événements de 1849 à 1859, d'actes et documents diplomatiques inédits par Alexandre A. C. Sturdza. Ouvrage enrichi de 3 héliogravures, 2 phototypies, 68 illustrations, portraits, facsimiles d'autographes et de sceaux. Paris, Plon-Nourrit et C-ie imprimeurs éditeurs, 1907. (28,5 x 19). 2 f., IX p., 432 p., 68 pl., 1 tab. (De l'histoire diplomatique des Roumains 1821-1859) (III 5271)
65874. ~ La Terre et la Race Roumaines depuis leurs origines jusqu'à nos jours [par] Alexandre A. C. Sturdza Membre de la Société de Géographie de France. Ouvrage enrichi de 10 cartes et 186 figures honoré des souscriptions des Ministères de l'Agriculture, du Commerce et des Domaines, des Travaux publics, de la Justice et de l'Administration Royale du Domaine de la Couronne de Roumanie. Paris, Librairie J. Rotschild Lucien Laveur, Editeur, 1904. (24 x 17). XVI, 724[-736], 3 h., 1 f. (II 137908)
65875. ~ *Tini Rupprecht, artiste peintre de Munich, par Alex. A. C. Sturdza. [Paris], 1902. 4°. (Rally I, p. 302 ; Sturdza, A. A. C, v. p. titlu)
65876. ~ Vers l'au-delà [par] Alexandre A. Sturdza. Bucarest (Etablissement graphique I. V. Socec), 1896. (24,5 x 19). 29[-31] p. (II 476816)

Traduceri, prefeţe:
ALECSANDRI, V. Mureşan. A. Deux poèmes. Trad. de ~. Vevey, 1917.
FILITTI, J. D. La Question bulgaro-roumaine. Trad. şi note critice de ~. Paris, 1913.
GÖETE. Suferinţele tînărului Werther. Trad. de ~. Bucureşti, [1896]. (Biblioteca pentru toţi, nr 38).
INOCENŢIU, arhiepiscop. Cuvântări spre folosul celor ce se pregătesc la penetenţă. Trad. D. B. Iosif Ghoerghian în franceză. Prefaţă ~. Bucuresci, 1847.
INOCENŢIU, arhiepiscop ~. Întâia septămâna a postului mare. Trad. dein franceză de ~. Bucureşti, 1897.
XAVIER de Maistre. Călătorie împrejurul odăii mele. Trad. de ~. Bucureşti, [1896]. (Biblioteca pentru toţi, nr. 22)
RICHTER, Eug. În lumea socialistă. Trad. şi inrtoducere de ~. Bucureşti, 1895.
RICHTER, Eug. Unde duce socialismul. Trad. de ~. Bucureşti, 1895.
SOFOCLES. Oedip rege. Trad. în versuri de Edgar Th. Aslan. Introducere şi note filosofice de ~. Bucureşti, 1894.
STOIKA, CEZAR. Al. T. Fiori de primăvară. În loc de prefaţă, o poezie de ~. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1880) STURDZA, ALEXANDRU D. (1869-1940)
 • Opera
 • Imagini
STURDZA, ALEXANDRU D. (1869-1940)
65877. ~ Apel către ţară de D-nul D. Sturdza. Starea comunei. Discursul D-lui N. Fleva: În ce stare regimul a adus comuna Bucuresci. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1894. (18 x 11,5). 92 p. (Partidul Naţional Liberal) (I 65503)
65878. ~ Arta de a ordona de Locot.-Colonel A. D. Sturdza. Bucureşti (Universala, Inst. de Arte Grafice Iancu Ionescu), 1914. (23 x 16). 23 p. (II 37305)
Descriere după copertă.
65879. ~ Asupra sifilisului de Căpitanul Alexandru Sturdza, comandant de companie în bat. 2 vînători, Regina Elisabeta. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (23 x 16). 24 p. (II 409454)
65880. ~ Căletoria Maiestăţei Sale Regelui în Bulgaria (Conferinţă). Cu o schiţă şi crochiuri de Căpitanul Sturdza Alexandru, Comandant de companie în Batal. 2 Vânători Regina Elisaveta. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1903. (22,5 x 16). 38 p., 6 f. pl., 1 h. (Din publicaţiunile Revistei Infanteriei) (II 458257)
65881. ~ Corespondenţa militară. Regule elementare de Căpitanul Alexandru Sturdza. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (23 x 15,5). 155 p., 18 pl. 2,50 lei. (II 2947)
65882. ~ Credinţa Ostăşească. Studiu de Educaţie Militară, [de] Căpitan A. D. Sturdza. Craiova (Librăria şi Tip. Sache Pavlovici), 1907. (22,5 x 15). 28 p. (Reproducere din revista Ramuri, 1907) (II 6941)
65883. ~ Dare de seamă asupra manevrelor executate de compania elevilor Scoalei militare de infanterie şi cavalerie în Aprilie-Mai 1904 servind şi de Călăusă pentru ofiţerul instructor de Căpitanul Alexandru Sturdza, Comandantul Companiei elevilor Scoalei militare de infanterie şi cavalerie. Bucureşti, (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (23,5 x 16). 86 p., 5 h. (II 5474)
65884. ~ Despre falsificate şi surogate militare şi despre paradă. Studiu de Psicologie militară de Căpitan Alexandru Sturdza. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (24,5 x 16,5). 16 p. (Extras din revista Viaţa Românească) (II 7930)
65885. ~ Instrucţia teoretică a gradelor inferioare şi a soldaţilor în armata română de Căpitanul Alexandru Sturdza, Comandantul companiei elevilor şcolari militari de Infanterie şi Cavalerie. Bucureşti, Editura Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu, 1904. (23 x 15,5). 267 p. 1 leu. (II 167956)
65886. ~ Instrucţiuni pentru manevrele din 1906, [de] Căpitan Alexandru D. Sturdza. [Bucureşti, 1906]. (16 x 10,5). 17 p. (Compania elevilor Şcoalei de Infanterie şi Cavalerie) (I 164634)
Descriere după titlul dinaintea textului. Autorul, menţionat cu cerneală pe exemplarul din BAR.
65887. ~ Memoriu asupra felului cum se fac recunoaşteri speciale (vezi Reg. Serv. în Camp. Cap. VIII, art. 242-247) [de Căpitan Sturdza]. [Bucureşti 1907]. (17 x 10,5). 23 p., 1 pl. (Scoala Militară de infanterie şi cavalerie. Compania elevilor) (I 5261)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, menţionat la sfârşitul textului.

În colaborare:
65888. ~ Atacul de la Govni-Dubnic (12/24.X. 1877). Studiu tactic de Colonel Alexandru D. Sturdza, Căpitan Chiraculea, Em. Manolescu şi Căpitan Titus Frideric Mayer. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1915, (22,5 x 16). 52 p., 1 tab., 2 pl., 6 h. (Din publicaţiile Şcolii Militare de Infanterie) (II 44488)

Vezi:
HARHAS, D. şi ~. Patrula de infanterie. Bucureşti, 1903.

Traduceri, prefeţe:
• Atacul infanteriei germane în 1902. Trad. de ~. Bucureşti, 1902.
DUPONT, M. În campania 1914-1915. Trad. şi precuvântare de ~. Bucureşti, 1916.
MÜCJE, H. Două pilde de credinţă şi bărbăţie. Trad. şi precuvântare. de ~. Bucureşti, [1916].
REINHARD, C. O pagină din viaţa românească. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.
ŞUER, Gh. Testamentul meu. Prefaţă de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini