Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1841) STROESCU, PROFIRA
 • Opera
 • Imagini
STROESCU, PROFIRA
65768. ~ *Recherches bactériologiques et thérapeutiques sur les otites suppurées fétides [par] Profira Stroesco. Genève, 1900. (Crăiniceanu, p. 260 ; Rally I, p. 301)

Nu exista imagini
  1842) STROESCU, SEVASTIE M.
 • Opera
 • Imagini
STROESCU, SEVASTIE M.
În colaborare:
LUPAŞCU, Al. şi ~. Cours de langue française. Ed. I. Ploeşti, 1911.

Nu exista imagini
  1843) STROESCU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
STROESCU, VASILE
În colaborare:
COŞBUC, G. ~ ş.a. Carte de cetire, cl. II primară urbană. Ed. I. Bucureşti, 1913 ; *1916 ; pentru clasa cl. III primară urbană, ed. II, 1913 ; cl. IV primară urbană, ed. I, 1913 ; div. II rur. (an I şi II). Bucureşti, 1913 ; div. III rur. (an I şi II), 1913.

Nu exista imagini
  1844) STROESCU, V. M.
 • Opera
 • Imagini
STROESCU, V. M.
65769. ~ *Colecţia de cântece, [de] V. M. Stoenescu. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg, 1915. 1,20 lei. (Costescu, Ghiaţă Ciorăgescu, cop. 4).

Nu exista imagini
  1845) STROESCU-ALEXANDRIA, ELENA
 • Opera
 • Imagini
STROESCU-ALEXANDRIA, ELENA
În colaborare:
65770. ~ Începutul şi sfîrşitul lumii de Elena şi Petre Stroescu Alexandria. Alexandria (Tip. şi Libr. Alexandri A. N. Vasilescu), 1904. (19,5 x 13). 89 p. (Ştiinţă pe înţelesul tuturor) (I 2580)
Cu menţiunea: Se va dărui Băncii de economie Peret, 10% din suma strînsă din vînzarea cărţii. Suma va servi pentru cheltuielile de fundaţie ale Băncii.
65771. ~ Pentru suferinzi. Leacuri (la îndemîna tuturor) pentru Om, Vite, Paseri, Albine, Cereale. Viţă, Legume şi Pomi. Întocmite de Elena şi Petru Stroescu-Alexandria, Inveţători. Roşiori. (Typo-Librăria Lecca), 1902. (14,5 x 10,5). 61[-63] p. (I 409681)

Nu exista imagini
  1846) STROESCU-ALEXANDRIA, PETRE
 • Opera
 • Imagini
STROESCU-ALEXANDRIA, PETRE
În colaborare:
STROESCU-ALEXANDRIA, Elena şi ~. Începutul şi sfîrşitul lumii. Alexandria, 1904.
STROESCU-ALEXANDRIA, Elena şi ~. Pentru suferinzi. Leacuri. Roşiori, 1902.

Nu exista imagini
  1847) STROIA, ALEXANDRU (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
STROIA, ALEXANDRU (1867-?)
(Flişki)
65772. ~ Versuri de Flişki [A. Stroia]. Publicate în Evenimentul. Iaşi (Tip. Evenimentul), 1895. (15 x 12). 92[-95] p. (I 156084)
Autorul identificat după Straje, p. 686

Nu exista imagini
  1848) STROIA, GREGORIUS S. (1843-1893)
 • Opera
 • Imagini
STROIA, GREGORIUS S. (1843-1893)
65773. ~ Ueber den Kaiserschmilt. Inaugural-Dissertation, zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin and Chirurgie vorgelegt der Medicinischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin und öffentlich zu vertheidigen am 29 Juli 1869 von Gregorius S. Stroia aus Rumänien. Berlin, Buchdruckerei von Gustav Lange (Otto Lange), [1896]. (21 x 14). 32 p. (II 38457)
Lipsă coperta.Nu exista imagini
  1849) STROIA, I.
 • Opera
 • Imagini
STROIA, I.
Traduceri:
MOLIÈRE. Sganarel. Trad. de ~. Iaşi, 1911.

Nu exista imagini
  1850) STROIA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
STROIA, IOAN
65774. ~ Momentele etice din Cuventarea lui Isus Christos de pe munte. Mateiu V, VI şi VII de Dr. Ioan Stroia, prof. semin. Sibiiu (Tipărit tip. archidiecesane), 1896. (23 x 16). 52 p. (II 154353)
Lipsă coperta.
65775. ~ Theodor Waitz's System eter Erzielung. Darstellung und Beurteilung desselben im Anschluss seiner Allgemeinen Pädagogik mit besonderer Berücksichtigung der ethischen Grundlagen sowie des Verhältnisses zu Herbart. Inaugural-Dissertation der philosophischer Fakultät der Universität Jena zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Ioan Stroia aus Cacova in Siebenbürgen. Hermanustadt (Archidiöcesan-Buchdruckerei), 1894. (22,5 x 15). IV, 91 p. (II 154276)
Lipsă coperta.

În colaborare:
65776. ~ *Abecedar pentru anul I de Dr. Ioan Stroia, Dumitru Lăpădat şi Iuliu Crişan. Sibiu (Tip. arhidiecezană), 1906. (Ghibu II, p. 84)
65777. ~ *Idem. Ed. II. Sibiu (Tip. arhidiecezană), 1909. (Ghibu, II, p. 84)
65778. ~ *Idem. Ed. III. Sibiu (Tip. arhidiecezană), 1912. (Ghibu II, p. 84)
65779. ~ Carte de cetire pentru al doilea an de şcoală de Dr. Ioan Stroia, Protopresbiter, fost profesor la Seminarul Andreian, Dumitru Lăpădat, Director şcolar şi Iuliu Crişian, Învăţător în Sălişte. Nagyszeben (Sibiiu), (Tiparul tip. arhidiecezane), 1907. (18,5 x 12). 91 p. 50 fil. (BCU-CIN 159441)
65780. ~ Idem. Ed. II aprobată de înaltul ministru de culte şi instrucţiune publică reg. ung. cu ordinul nr. 99113/1908 pentru şcoalele poporale elementare cu limba de propunere română. Nagyszeben (Tiparul tip. arhidiecezane), 1908. 109[-112] p. (BCU-CIN 146340)
65781. ~ Idem, pentru al treilea an de şcoală. Ed. I. Nagyszeben (Tiparul tip. arhidiecezane), 1908. (18,5 x 12). 149[-152] p. 60 fl. (BCU-CIN 146341)
65782. ~ *Idem. Ed. IV. aprobată sub nr. minister 116523/1912 şi de P. V. Consistor sub nr. 8376/1913. Sibiu, Editura şi tiparul tip. arhidiecezane, 1914. (Cd-S, 64(1915), p. 2)
65783. ~ *Idem. Ed. V. aprobată sub nr. minister. 179312/1912 şi de P. V. Consistor sub nr. 7492/ 1914. Sibiu (Tiparul, tip. arhidiecezane), 1914. (Cd-S, 64 (1915), p. 2)
65784. ~ *Idem pentru clasa IV a şcoalelor poporale. Sibiiu (Tip. arhidiecesană), 1909. 8°. 155 p. 70 bani. (Cd-S, 41 (1910) nr. 3, mai-iunie, p. 126)
65785. ~ *Idem. Ed. II. aprobată sub nr. minister 148080/1912 şi de P. V. Consistor sub nr. 8376/1913. Sibiiu (Tiparul tip. arhidiecezane), 1913 (Cd-S, 64 (1914), p. 3)
65786. ~ Carte de cetire pentru anul V şi VI de studiu de şcoală de Dr. Ioan Stroia, Protopresbiter, fost profesor la Seminarul Andreian, Dumitru Lăpădat, Director şcolar şi Iuliu Crişan, Învăţător. Ed. I. Nagyszeben (Tiparul tip. arhidiecezane), 1911. (21 x 13,5). 1 f., 489[-496] p. 1,80 k. (BCU-CIN 130618)

Nu exista imagini
  1851) STROIAN, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
STROIAN, GHEORGHE
65787. ~ Studiu istorico-exegetic asupra Epistolei Sf. Apostol Pavel către Tit. Teză de licenţă susţinută în ziua de... 1907 de Gheorghe Stroian, Costeşti-Stroeşti (Argeş). Bucureşti (Tip. Aurora), 1906 [pe cop.: 1907]. (23 x 15,5). 64 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 5863)

Nu exista imagini
  1852) STROICI, I.
 • Opera
 • Imagini
STROICI, I.
65788. ~ Fractures spontanées chez les ataxiques par Elle Stroici, Docteur en médecine de la Faculté de Paris. Paris, Alphonse Derenne (Imp. A. Derenne, Mayenne), 1882. (25 x 16). 68 p. (BCU-CIN 199426)

Nu exista imagini
  1853) STROIESCU, PETRE
 • Opera
 • Imagini
STROIESCU, PETRE
65789. ~ O cestiune constituţională. Decretele pentru plecarea din ţară a M.S. Regelui de Petre Stroiescu, avocat. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1898. (23 x 15,5). 16 p. 25 bani. (II 409459)
65790. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1906. (24 x 16,5). 20 p. 1 leu. (II 409353)
65791. ~ Despre efectele convenţiunilor în privinţa persoanei a treia în Dreptul roman şi Dreptul civil român şi despre Adjectus solutionis gratiu. Thesa pentru licenţă susţinută la 25 iunie 1884 de Petre Stroiescu (Născut în Bucureşti). Bucureşti (Tipografia Statului), 1884. (22,5 x 15). 96 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (BCU-CIN 199472)

Nu exista imagini
  1854) STROMINGER, LEON (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
STROMINGER, LEON (1877-?)
65792. ~ Boalele nervoase la evrei. Conferinţă ţinută la societatea Junimea studioasă medicală, în ziua de 11 aprilie 1904 de Dr. L. Strominger Intern al Spitalelor. Preşedintele soc. Junimea studioasă medicală. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (20,5 x 13,5). 46 p. (I 2489)
65793. ~ Un caz de hemiplegie infantilă dreaptă. Epilepsie şi telangiectazie a feţei. Observaţie clinică cu reflexiuni asupra ei de L. Strominger, Internul serviciului. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1901. (24 x 16). 13 p. cu il. (Ospiciul Pantelimon. Serviciul boalelor nervoase al D-lui Prof. Marinescu) (II 53158)
Lipsă coperta.
65794. ~ Un caz de tabes dorsal cu arthropatie şi disociaţia syringomielitică a sensibilităţii. Observaţie clinică cu reflexiuni de L. Strominger, Internul Serviciului. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), 1901. (24 x 16,5). 15 p. cu il. (Ospiciul Pantelimon. Serviciul Bolelor Nervose al D-lui Prof. Marinescu) (II 409355)
65795. ~ Câteva consideraţiuni asupra unui caz de Nevrosă traumatică de L. Strominger Intern al spitalelor. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (23 x 15,5). 7 p. (Ospiciul Pantelimon. Serviciul D-lui Prof. Marinescu) (Extras din Revista medicală Spitalul, no. 14-15, 1903) (II 510338)
Descriere după copertă.
65796. ~ Câteva consideraţiuni asupra unui caz de polinevrită difterică [Comunicare orală, făcută Societăţei Junimea studioasă medicală, în şedinţa din 10 Noembrie 1901] de Dr. L. Strominger, Internul Serviciului. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), [1902]. (24 x 16,5). 1 f., 15 p. (Ospiciul Pantelimon. Serviciul Boalelor Nervoase al D-lui Prof. Marinescu). Extras din Revista Spitalul, no. 9-10 şi 11, 1902) (II 409354)
65797. ~ Câteva consideraţiuni asupra patogeniei şi tratamentului ipertrofiei prostatei de Docent. Dr. L, Strominger Asistent de Clinică. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1915. (23 x 16). 14 p. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale no. 3-4. Martie-Aprilie 1915) (II 42036)
65798. ~ Căteva cuvinte asupra prostaticilor calculoşi de Dr. L. Strominger. Şef de laborator la clinica boalelor urinare. Memoriu prezentat la examenul pentru abilitarea de docent la boalele căilor urinare. Bucureşti (Clemenţa Stab. de Arte Grafice Ţăranu & Co.), 1912. (23,5 x 16). 31[-35] p. (II 29989)
65799. ~ Contribution à l'étude des localisations: médullaires dans la pathologie des voies urinaires: par L. Strominger Docent à la Faculté de médecine, assistant de la clinique (Travail de
la Clinique des maladies des voies urinaires) (Professeur P. Héresco). Bucureşti (Inst. Grafic Universala, I. Ionescu), 1915. (23 x 16). 14 p. (II 265640)
65800. ~ Contribuţiuni la studiul Sensibilităţii Vibratorii. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la 5 Februarie 1905 de L. Strominger, Intern al Spitalelor Civile. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1905. (23,5 x 15). 142 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 769) (II 3570)
65801. ~ Expuneri de titluri şi lucrări. Dr. L. Strominger. Bucureşti (Clemenţa, Stab. de Arte Grafice Ţăranu & Co.), 1912. (22,5 x 15,5). 36 p. (II 29938)
65802. ~ Notes sur quelques troubles urinaires post-exetntématiques et récurrentes par Médecin Lt. L. Strominger. Bacău (Tip. H. Margulius Fiu), 1918. (20,5 x 13,5). 1 f., p. 355-363. (Extrait du no. 9 et 10 des Comptes Rendus des séances de la Réunion Médicale de la II-e armée) (I 145328)
65803. ~ Polinevrită de natură toxi-alimentară de L. Strominger Intern al Spitalelor. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu 1903. (23 x 15,5). 20 p. (Ospiciul Pantelimon. Serviciul de boale nervoase a D-lui Profesor Marinescu) (Extras din revista medicală Spitalul, no. 7, 1903) (II 532926)

În colaborare:
65804. ~ Consideraţiuni asupra câtorva cazuri de induraţiuni plastice ale corpilor cavernoşi de docenţii Dr. L. Strominger şi Dr. M. Cealîc, asistenţi la clinica boalelor cailor urinare. [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice Universala), 1915. (23 x 16). 12 p. (II 42195)
65805. ~ Tuberculosă renală stîngă primitivă, formă hematurică, nefrectomie-vindecare de L. Strominger şi G. Dumitriu, Interni ai Spitalelor. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), [1904].(24 x 16,5). 8 p. cu il. (II 409371)

Vezi:
CEALÎC, M. şi ~. O visită la Institutul Prof. Erlich. Bucureşti, 1910.
HERESCU, P. Chirurgia urinară de război. Lecţiune culeasă de ~. Bucureşti, 1915.
HERESCU, P. şi ~. Sur le traitement du cancer de la prostate. Bucureşti, 1914.
NOICA, D. ~ şi Dumitru, G. Influenţa creerului asupra secreţiunii renale. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  1855) Stropitul viei contra manei
 • Opera
 • Imagini
Stropitul viei contra manei
65806. • Stropitul viei contra manei. Cărbunele viei. Făinarea. (Oidum) şi Coquilis. Bârlad (Tip. şi Legătoria de cărţi Toricelli Slobozianu), 1915. (16 x 11). 17 p. (BCU-Iaşi I 12333)

Nu exista imagini
  1856) STRUGURESCU, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
STRUGURESCU, GHEORGHE
65807. ~ Corpul didactic şi politica de Gheorghe Strugurescu licenţiat în drept şi filosofie, Profesor. [Bucureşti], 1908. (23 x 16). 30 p. 1 leu. (Extras din Cultura Românească) (II 13639)
65808. ~ Max Stirner. Der Einzige und sein Eigentum. Inaugural dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Fakultät, Sektion I der Ludwig-Maximilians-Universität München von George Strugurescu, Licenziat der Philiosophie und der Rechte aus Bukarest. München (Nördlingen, C. H. Bek'sche Buchdruckerei), 1911. (21 x 14). 2 f., 62[- 64] p. (II 29904)

Traduceri:
REIN, W. Pedagogie. Trad. de ~. Piatra Neamţ, 1903. (Autri celebri. Colecţiunea M. & C. D. Gheorghiu).

Nu exista imagini
  1857) STRUŢEANU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
STRUŢEANU, GEORGE
65809. ~ Cum să ne păzim de Bolele molipsitore şi epidemice Călăuză practică pentru trebuinţa agenţilor sanitari, a învăţătorilor şi a primarilor de sate. Prelucrare după cartea d-rului Bedoin de George Struţeanu funcţionar la Direcţiunea Generală a serviciuli sanitar. Bucuresci(Inst.de arte grafice Eminescu), 1900. (15,5 x11,5). 1 f., II p., p. 5-55. 50 bani. (Extras din Călăuza Sanitară şi Igienică) (I 409676)

Nu exista imagini
  1858) STUDEMUND, WILHELM
 • Opera
 • Imagini
STUDEMUND, WILHELM
65810. ~ Există un Dumnezeu? de Wilhelm Studermund, pastor în Wittenburg (Mecklenburg). Bucureşti, Editura Societăţii de Cărţi Religioase (Impr. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea), [1908]. (17,5 x 12). 28 p. (I 11189)

Nu exista imagini
  1859) STUDENTU IONAŞ, pseud.
 • Opera
 • Imagini
STUDENTU IONAŞ, pseud.
Vezi:
• Farmecu unei Mămăligi, de Studentu Ionaş.

Nu exista imagini
  1860) Studenţii şi Mihail Kogălniceanu
 • Opera
 • Imagini
Studenţii şi Mihail Kogălniceanu
65811. • Studenţii şi Mihail Cogălniceanu. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1891. (22,5 x 15,5). 22 p. (II 152157)
Cuprinde cuvântări rostite de: N. G. Turcasiovici, D. A. Teodoru, Leon Grigorescu, Const. V. Vasiliu.

Nu exista imagini