Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1821) Strigarea de la miedul nopţii
 • Opera
 • Imagini
Strigarea de la miedul nopţii
65734. • Strigarea de la miedul nopţii. Sfînta Evanghelia după Mateiu. Cap. XXV. 1-3. Ed. II. s. l, [1903]. (12 x 13). 8 p. (II 467615)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1822) Strigăt de alarmă.
 • Opera
 • Imagini
Strigăt de alarmă.
65735. • Un strigăt de alarmă. Constatările unui medic comunal. Transmiterea ofticei în casele boiereşti. La un cizmar. Într-o brutărie. Primejdia socială. Ravagiile tuberculozei. Boala scumpă Loterie de stat. De Un medic comunal. Bucuresci (Tip. Adeverul), 1903. (16 x 10,5). 16 p. (I 409671)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1823) STRIN
 • Opera
 • Imagini
STRIN
Vezi: GANEA, NICODIM

Nu exista imagini
  1824) STRINDBERG, AUGUST
 • Opera
 • Imagini
STRINDBERG, AUGUST
65736. ~ Mustrare de cuget, [de] August Strindberg. Traducere de I. Botez. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1916. (15x9,5). 76 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei no. 213) (I 49057)
65737. ~ Nuvele, [de] August Strindberg. Traducere de I. Botez. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1916. (14,5x9,5). 87 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei no. 219) (I 49058)
65738. ~ Tată. Dramă în 3 acte, [de] August Strindberg. Tradusă de Quintus şi Nanuma. Bucureşti (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1895. (21,5 x 14). 96 p. (II 409546)
65739. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Adevărul), [1913]. (16,5 x 10,5). 76 p. 25 bani. (Biblioteca Rampa'' no. 3) (I 34526)
Datat după: Ra, 2 (1913), nr. 462, apr. 19, p. 1. Nu se menţioneată traducătorul.

Nu exista imagini
  1825) STRIŞCĂ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
STRIŞCĂ, IOAN
Traduceri:
BRIENSEN, R. 121 teme (exemple) tactice. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
BUDIMER, R. şi Balling, F. Teme asupra conducerei plotonului. Trad. de ~. Bucureşti, 1902.
CÂMPEANU, M. Versuch einer Militar-Psychologie. Trad. de ~. Bucureşti, 1904.
FISCHER, Ed. Bătălia din Codrii Cosminului. Trad. de ~. Bucureşti, 1904.
FISCHER, Ed.Resboiul din 1497 dintre Ştefan cel Mare şi regele polon. Trad. de ~. Bucureşti, 1904.
HOTZENDORF, Fr. C. Teme tactice. Trad. de ~. Vol. I. Bucureşti, 1903.
MEISTER, I. Rezumatul războiului ruso-japonez. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.
TREUNSCHWERT, Aladar. Atacul Infanteriei. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  1826) STRÎMBEANU, ANA
 • Opera
 • Imagini
STRÎMBEANU, ANA
În colaborare:
DEMETRESCU-GÂNGIOVA, C. ş.a. Creşterea şi îngrijirea vitelor. Craiova, 1901. (Biblioteca Muncitorului nr. 1).

Nu exista imagini
  1827) STRÎMBENU, GR.
 • Opera
 • Imagini
STRÎMBENU, GR.
65740. ~ *Culegere de rugăciuni de Gr. Strimbenu. Craiova, 1864. - 16°. 255 p. (Iarcu, p. 104)

Nu exista imagini
  1828) STRÎMBEANU, TOMA
 • Opera
 • Imagini
STRÎMBEANU, TOMA
65741. ~ O căsătorie. Comedie-vodevil în două acte, piesă originală, de T. Strîmbeanu. Craiova (Tip. lui Iosif şi Iancu Moisi), 1851. (19,5 x 13,5). 52 p. (I 893)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
65742. ~ Culegere din lucrările Pitarului T. Strâmbeanu. [no. 1] Craiova (Tip. Pitarului C. Leca), 1846. (18,5 x 12,5). VI p., 1 f., 80 p. (I 75995)
Cuprinde poezii de Lord Byron şi poezii originale.
65743. ~ Penitenţa unei mume de familie. Comedie vodevilu în doue acte. Piesă naţională de T. Strîmbeanul. Craiova (Tip. lui Iosef şi Iancu Moisi), 1853. (18,5 x 11). 140 p. (I 988)
Cu alfabet de tranziţie.
65744. ~ Pledoriulu pronunaţu în pretoriuli Onor. Tribunalu alu districtului Vîlcea, în procesulu intentatu de D-ei Doamna Linţa Oteşanca, în contra unchiului şi părintelui ei sufletescu, D. Niţă Prodescu, pentru silnică demoralizaţie, bigamie şi altele de D. Toma Strîmbeanu, foncţionaru şi grefieru la Judecătorie şi curte doaăzeci şi doi ani şi prezidentu de Tribunalu; iaru acumu Advocatulu aşezăminteloru Brâncoveneşti din districtele Dolju, Romanaţu, şi Mehedinţu; Advocatu şi inspectoru alu domenuriloru Sf. Biserici Dudu din Craiova, şi membru epitropii aceleiaşi Biserici. Advocatu gratisu alu unui număru de Procese Anuale ale orfaniloru şi văduveloru, prin cunoştinţa Guvernului, şi Advocatu particularu. Craiova, 1859. (19 x 12). 36 p. 1/2 sfanţu (Principatele Unite România şi Moldavia) (I 26937)
Cu alfabet de tranziţie.
65745. ~ Radul Leonu Voda Prinţulu Ţării Romaneşti şi miniştrii sei fanarioţi. Tragedie în 5 acte, în versuri, cu mari şi ilustre spectacole Naţionale de Serdarul T. Strîmbeanu. Craiova (Tip. lui Iosefu şi Iancu Moise), 1856. (18 x 12,5). 1 f., VIII, 78 p. (I 1026)
Cu alfabet de tranziţie.
65746. ~ Recrutaţia reteveiştiloru. Ciocoiulu vechiu şi nuou şi osebite poesii de Thoma Strîmbianu, Advocatu. Craiova (Typ. Naţionale T. Măciuca şi I. Samitca), 1869. (20X 12,5). 32 p. (II 421193)

Traduceri:
MOLIÈR. Şcoala bărbaţilor. Trad. de ~. Craiova, 1947.

Nu exista imagini
  1829) STROE, IOAN
 • Opera
 • Imagini
STROE, IOAN
65747. ~ Două vieţi. Schiţe şi nuvele, [de] Ioan Stroe. Bucureşti Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1915. (15 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei no. 184) (I 42806)
65748. ~ Prin vifor..., [de] Ioan Stroe. Bucureşti (Tip. Universala I. Ionescu), 1912. (20,5 x 13,5). 114 p. 1,50 lei. (II 29878)
Cuprinde: "Prin vifor, La Ţară. Odată. Într' o zi. În noapte. Icoane vechi. Străinul. Intim. Un suflet în umbră. Nestatornicie. În munţi".

Nu exista imagini
  1830) STROE, M.L.
 • Opera
 • Imagini
STROE, M.L.
65749. ~ Blenoragia pentru cunoştinţele tuturor, [de] Dr. M. L. Stroe. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1908. (18,5 x 12) 78 p. 1,50 lei. (I 12391)
65750. ~ Un caz de polycythamie cu splenomegalie, [de] Dr. M. L. Stroe str. Colţei nr. 14. Din Clinica I Medicală a Prof. C. V. Noorden din Wiena. Bucureşti (Tip. L'Indépendance Roumaine), 1908 (23,5 x 16). 14 p. cu il., 1 tab. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale) (II 10719)

Nu exista imagini
  1831) STROESCU
 • Opera
 • Imagini
STROESCU
Vezi şi: STROIESCU

Nu exista imagini
  1832) STROESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
STROESCU, CONSTANTIN
65751. ~ Contribuţiuni la studiul sciaticei radiculare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la [9] iunie 1907 de Constantin Stroescu din Institutul Medico- Militar. Bucureşti (Tip. Munca), 1907. (23 x 15,5). 63 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 938) (II 262661)

Nu exista imagini
  1833) STROESCU, GEORGE G.
 • Opera
 • Imagini
STROESCU, GEORGE G.
65752. ~ Condiţiunea străinilor în România din punctul de vedere al dreptului public intern şi al dreptului privat. Thesa pentru licenţă susţinută de George G. Stroescu. La... Anul 1891. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1891. (23,5 x 16). 136 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 394064)

Nu exista imagini
  1834) STROESCU, GHEORGHE C.
 • Opera
 • Imagini
STROESCU, GHEORGHE C.
65753. ~ Morala Cuvîntului tratînd despre cultivarea vorbirei înlăturînd prin combateri toate viţiurile şi năzuinţele cu apucături rele care în formă de spirit nedestilat bagă mintea şi inima omului sub stăpinirea lor cugetînd numai rele. Raţionate şi calculate de Gheorghe C. Stroescu. Bucureşti (Tip. Kalber), 1906. (15,5 x 11,5). 16 p. 20 bani. (II 11511)
Descrierea după copertă.
65754. ~ Sodoma şi Gomora sau Corabia României. Pe fluviul anarhiei. Profeţie pe vecie scumpei mele Românie de Gheorghe C. Stroescu, Autor de poesii religioase, patriotice şi morale. [Bucureşti (Tip. Breslelor), [1913]. (18 X 13). 94 p., 1 f. 1,20 lei. (I 34317)

Nu exista imagini
  1835) STROESCU, H.
 • Opera
 • Imagini
STROESCU, H.
65755. ~ Procedeele de ablaţiune a polipilor naso-faringiani (procedeul Ollier). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în ziua de 14 Ianuarie 1898 de H. Stroescu. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (23 X 16). 1 f., IV, 122[-124] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci no. 446) (II 171546)
65756. ~ Idem. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1898. (22,5 x 16). 1 f., IV, 122[-124] p. cu il. (Inst. de Anatomie Topografică şi Chirurgie) (II 265662)

Nu exista imagini
  1836) STROESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
STROESCU, I.
65757. ~ *Noţiuni practice asupra îngrijirei dresarei şi curarisirei cailor forte utile pentru fiecare posesor de cai. Probate prin aplicarea şi esperienţa făcută, [de] I. Stroescu. Bucuresci Socecu, 1872. (21 x 13). 38 p. 3 lei. (BR, 3 (1881), p. 361)

Nu exista imagini
  1837) STROESCU, M.
 • Opera
 • Imagini
STROESCU, M.
65758~ Trecerea proprietăţii lucrărilor mobile (Articolele 1909 şi 1910 din Codul Civil). Teză pentru licenţă de M. Stroescu. Galaţi (Tip. Timoleon Nebuneli), 1904. (23 x 15). 62 p. (Facultatea Juridică din Bucureşti) (II 3932)

Nu exista imagini
  1838) STROESCU, MARIN
 • Opera
 • Imagini
STROESCU, MARIN
65760. ~ Călătoria d-lui C. Dissescu. Ministrul Instrucţiunii prin Pămîntul întrupat. Reorganizarea, şcoalelor din România Nouă, [de] M. Stroescu, Inspector general al Învăţ. primar. Bucureşti (Tip. Revista Copiilor şi a Tinerimei), 1913. (23,5 x 15,5). 64 p. cu il. 1 leu. (II 37138).
65761. ~ Constandin Pupăză, [de] Marin Stroescu. Bucureşti, Alcalay & Co. (Tip. Grossmann), 1916. (16,5 x 12). 31 p. 20 bani (Scriitorii români. Publicaţie săptămînală. Director A. Vlahuţă no. 20) (I 49035)
65762. ~ 24 Ianuarie cuvîntare rostită cu prilejul aniversării a 44-a a Unirii Principatelor de M. Stroescu, profesor. Galaţi (Tip. Timoleon Nebuneli), 1903. (17 x 10,5). 29 p. (I 465442)

În colaborare:
SUCHIANU, I. şi ~. Carte de citire şi gramatica, cl. I sec. Bucureşti, 1909 ; ed. II, 1912 ; ed. III, 1913 ; ed. III, 1915 ; cl. II sec., 1909 ; ed. II. 1912 ; ed. III, 1915 ; cl. III sec., 1910 ; ed. II, 1912 ; ed. III, 1918 ; cl. IV sec., 1911 ; ed. II, 1912.
SUCHIANU, I. şi ~. Citire, gramatică şi stil, cl. IV sec. Bucureşti, [191?].

Vezi:
• Lui Titu Maiorescu. Omagiu. Conţine şi schiţe Din pricina unui câine de ~. Bucureşti, 1900.
• Poesie şi prosă. Culegeri din "Convorbiri Literare". Bucureşti, 1900.
• Rumänische Erzählungen. Bukarest, 1907.

Nu exista imagini
  1839) STROESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
STROESCU, NICOLAE
65763. ~ Idealul funcţionarilor. Solidaritatea. Munca. Ce e un funcţionar. Revendicările funcţionarilor. Rolul societăţilor în mişcările sociale ale funcţionarilor de Nic. Stroescu, secretar general al primăriei Ploeşti. Ploeşti (Tip. Speranţa), 1913 (18,5 x 12,5). 109 p. (Societăţile funcţionarilor publici) (I 30610)

Nu exista imagini
  1840) STROESCU, PETRU I.
 • Opera
 • Imagini
STROESCU, PETRU I.
65764. ~ Curs elementar de mineralogie pentru usul clasei a VI-a secundară de Petru I. Stroescu, Doctor în ştiinţe. Profesor. Bucureşti (Stab. Grafic I.V. Socecu), 1900. (24 x 16). VII, 199 p. cu il. 4 lei. (II 2083)
65765. ~ Escursiunea în Moldova de Sus de P. I. Stroescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1893. (22 x 14,5). 34 p. 50 bani. (II 74225)
65766. ~ Indicii de refracţiune ai câtorva petroliuri româneşti de P. I. Stroescu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1909. (26,5 x 18,5). 11 p. (Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti- România An XVIII no. 2- 4) (II 14621)
65767. ~ Recherches sur les formes cristallines des Thymoliquinones substituées, de leurs dérivés et de quelques dérivés de la Toluhydroquinone. Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l' Université de Genève pour obtenir le grade de docteur ès-sciences par Pierre J. Stroesco, licencié ès-sciences de Bucarest. Genève (Impr. J. Studer), 1896. ( 23 x 16). 60 p., 3 pl., 1 tab. (II 409471)

Nu exista imagini