Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  181) SAVA, CONSTANTIN D.
 • Opera
 • Imagini
SAVA, CONSTANTIN D.
61911. ~ Studiu clinic asupra tumorilor solide a mesenterului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută în Aprilie 1902 de Constantin D. Sava. Fost extern şi intern al spitalului central Sft. Spiridon şi Bursier al Academiei, fondul Adamachi. Iaşi (Tipografia Editore Dacia' P. Iliescu & D. Grossu), 1902 (22,5 x 15,5). 77[-80] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, Nr. 158). (II 126641)

Nu exista imagini
  182) SAVA, EDUARD (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
SAVA, EDUARD (1866-?)
61912. ~ Curs de geometrie descriptivă prelucrat pentru uzul şcoalelor militare şi speciale după mai mulţi autori streini cu o colecţiune de probleme propuse şi rezolvate de Sava Eduard Oficer de geniu. Partea I. Planşe. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1889. (23 x 16). XXII pl. (II 415875)
Descriere după copertă.
61913. ~ Fond şi formă de Locot. E. Sava. Conferinţă. Destinată a se ţine la Ateneul Român din Focşani în ziua de 24 Decembrie 1889 neţinută din împrejurări independente de voinţa conferenţiarului. Focşani (Tip. Alexandru Codrescu), 1889. (23,5 x 15). 25 p. 50 bani. (II 126789)

Nu exista imagini
  183) SAVA, EDUARD N.
 • Opera
 • Imagini
SAVA, EDUARD N.
61914. ~ Economia industriei transporturilor şi evoluţia agriculturii, industriei şi comerţului în România 1S59- 1902 de Inginerul Eduard Sava, Licenţiat în ştiinţele matematice. Volumul I-iu. Istoricul Căilor Ferate Române şi desvoltarea progresivă a economiei generale a României sub influenţa industriei transporturilor Cu o privire istorică asupra industriei transporturilor şi stării economice a Principatelor înainte de Unire. Bucuresci (Tip. G.A. Lăzăreanu), 1904. (24 x 16,5). 434 p., 1 f. erata (II 13146)
61915. ~ Idem. Volumul I-iu [Partea 1]. Broşura No 1. Împărţirea studiului, Prefaţă şi noţiuni preliminare. Broşura No. 2. Istoricul Căilor Ferate Române şi dezvoltarea progresivă a economiei generale a României sub influenţa industriei transporturilor [Broşura No. 3. Constituirea reţelei de căi ferate române între anii 1859- 1877]. [Broşura No. 4. Desvoltarea progresivă a economiei generale a României sub influenţa industriei transporturilor. [Broşura No. 5. Istoricul construirii Căilor Ferate Române [Broşura No. 6 Exploatarea C.F.R.]. Bucuresci (Tip. G.A. Lăzăreanu), 1904. (24,5 x 16,5). 47 p. (I): 67 p. (II): 44 p. (III); 92 p. (IV); 92 p. (V): 94 p. (VI). 2,50 lei. (II 13148)
Lipsă p. de titlu şi coperta la broşurile 3-6.
61916. ~ Idem. Partea II. Broşura No. 7. Tarife şi trafic pe cale ferată. Baze tarifare. Cauzele şi efectele tarifelor. Istoricul tarifelor C.F.R. Broşura No. 8. Supliment la capitolul personal şi material în exploatarea C.F.R. Anul Jubiliar (al patruzecilea a Domniei Regelui Carol I-iu. Bucureşti (Tip. G.A. Lăzăreanu), 1906. (24,5 x 17). 183, IV p., 4 tab. (Br. 7); 82 p., 1 tab. (Br. 8). 3,50 lei. (II 13118)
61917. ~ Idem. Volumul I-iu. Partea I-a revăzută şi complectată 1859-1902. Istoricul Căilor Ferate Române şi desvoltarea progresivă a economiei generale a României sub influenţa industriei transporturilor cu o Privire istorică asupra industriei transporturilor şi stării economice a Principatelor înainte de Unire. Ediţie specială a Anului jubiliar 1906 (al patruzecilea a Domniei Regelui Carol I-iu). Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1906. (24 x 16). 6 f., 445 p. (II 13147)
61918. ~ Idem. Partea II-a 1859-1905. Istoricul Căilor Ferate Române şi desvoltarea progresivă a economiei generale a României sub influenţa industriei transporturilor. Tarife şi trafic pe cale ferată şi Supliment la Personal şi material în exploatarea C.F.R.. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1906. (24 x 16). 183 p., 40 f. cu pag. dif., IV p., 5 f. planşe (II 13147)
Diferă de II 13148 prin anul de apariţie.
61919. ~ Politica externă a României de Inginerul Eduard N. Sava. Diplomat al Şcoalei de Poduri şi Şosele din Paris, licenţiat în ştiinţele matematice. Ploeşti (Inst. de Arte Grafice Lumina), 1912. (23 x 16). 19 p. 0,60 lei. (II 113552)

Nu exista imagini
  184) SAVA, GEORGE A. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
SAVA, GEORGE A. (1875-?)
61920. ~ Contribution a l’étude des bases sulfiniques aromatiques. Thèse présentée à la Faculté des sciences de l'Université de Genève pour obtenir le grade de Docteur ès sciences physiques par Georges A. Sava de Botoşani (Roumanie) Ingénieur chimiste, diplômé de l'école polytechnique fédérale. Botoşani (Impr. Segall & Marcu), 1907. (20 x 13). 112 p., erata (Université de Genève, Faculté des Sciences) (II 6292)

Nu exista imagini
  185) SAVA, GEORGE N.
 • Opera
 • Imagini
SAVA, GEORGE N.
61921. ~ Contribuţiuni la Studiul Cacodilatului de Sodiu. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 19 Iunie 1900 de George N. Sava. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1900. (23,5 x 15,5). 74[-77] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, Nr. 563) (II 126642)

Nu exista imagini
  186) SAVA, IOAN T.
 • Opera
 • Imagini
SAVA, IOAN T.
61922. ~ Tratarea Râiei demodectice la câine prin razele Roentgen. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar Susţinută în ziua de 4 Martie 1913 de Ioan T. Sava. Bucureşti (Tipografia Cooperativă Jubileu), 1913. (23 x 16). 51[-56] p. cu il. (Lucrare făcută în Laboratorul boalelor molipsitoare) (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, Nr. 233) (II 31226)

Nu exista imagini
  187) SAVA, MATEI
 • Opera
 • Imagini
SAVA, MATEI
61923. ~ Studii experimentale asupra Clorurei şi Iodurei de Sodiu. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie susţinută în Noembric 1905. De Matei Sava, Fost intern al Spit. Sf. Spiridon, Asistent al Laboratorului de physiologie. Iaşi (Tipografia Naţională), 1905. (22,5 x 15,5). 3l[-34] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, Nr. 221) (II 3664)

Nu exista imagini
  188) SAVA, NICOLAE N.
 • Opera
 • Imagini
SAVA, NICOLAE N.
(N. S.)
61924. ~ Versuri de N. S.[ava]. Sub-officer în marină. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1891. (23 x 16). 27 p. (II 126860)
Autorul, menţionat la cu cerneală pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  189) SAVA, V.
 • Opera
 • Imagini
SAVA, V.
61925. ~ Din construcţii de linii. Studiu asupra Firelor telegrafice şi telefonice de V. Sava. Brevetat de Scolei superiore de telegrafie din Paris, Ataşat în Divisia Technică a Telegrafelor. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva. Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu). 1899, (17 x 10,5). 292 p. cu il. 6 lei. (I 127334)
61926. ~ Instalarea soneriilor electrice de casă de V. Sava, Funcţionar telegrafo-poştal, Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1904. (20 x 13). 56 p. cu il. 1,50 lei. (I 127159)

În colaborare:
61927. ~ *Studiu complect teoretic şi practic de construcţii de linii de V. Sava în colaboraţie cu D-nii I. Mântulescu şi D. Marinescu (Sava, V., cop. 3)

Nu exista imagini
  190) SAVA, VICTOR D. (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
SAVA, VICTOR D. (1889-?)
61928. ~ Tratamentul chirurgical al cornajului cronic. Teză pentru obţinerea titlului de Medic Veterinar Prezentată şi susţinută la... Ianuarie 1915-de Victor D. Sava din Institutul medico-militar. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Tipografia Românească), 1915. (22,5 x 15,5). 54 p. cu il. (Şcoala superioară de Medicină Veterinară. Lucrare făcută în laboratorul de medicină operatorie, Nr. 250) (II 41434)

Nu exista imagini
  191) SAVA-GOIU, GHEORGHE N. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
SAVA-GOIU, GHEORGHE N. (1875-?)
61929. ~ Asupra tratamentului Keratitei interstiţiale sifilitice prin salvarsan şi mercur de Medicul Maior G. Gava-Goiu, De la Infirmeria de ochi Frumoasa. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Dor P. Cucu), 1912. (23 x 16). 13 p. (II 44460)
61930. ~ Un cas d'amblyopie Hystérique post-traumatique [par le] Dr. G. Sava-Goiu. Iaşi (Tip. Dacia P&D. Iliescu), 1912. (23 x 15,5). 5 p. (Extrait des Bulletins et Mémoires de la Société des Médecins et Naturalistes de Jassy No. 7 et 8, 1912) (II 30895)
61931. ~ Două cazuri de conjunctivită blenoragică primitivă urmată de complicaţii articulare, [de] Dr. Sava-Goiu. Bucureşti (Tip. Speranţa), [1911], (22,5 x 15,5). 11 p.(II 26013)
61932. ~ Expunere de Titluri şi Lucrări, [de] Dr. G. Sava-Goiu. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1915. (23 x 15,5). 9 p. (II 44544)
61933. ~ Simulaţia vederei şi mijloacele de diagnostic, [de] Docent Dr. G. Sava-Goiu. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1913. (22 x 14,5). 89 p. (II 35028)

Nu exista imagini
  192) SAVAGNER, AUGUSTE
 • Opera
 • Imagini
SAVAGNER, AUGUSTE
61934. ~ Istori sacră, [de Auguste Savagner]. Tradusă din franciusesce de Preutulu D. Brănescu, Directorele Seminariului Eparhiei Romnicului-Vâlcea. Bucuresci (Tipographia Lucrătoriloru Associaţi). 1869. (18,5 X l2). V, 57 p. 84 bani. (I 73095)
Autorul, menţionat în dedicaţie şi prefaţă.

Nu exista imagini
  193) SAVEL, MINA
 • Opera
 • Imagini
SAVEL, MINA
61935. ~ Domnia marelui Demnitar român Ioan I. Cuza şi epoca glorioasă a Românilor. Scriere dedicată naţiunei române de M. Savel. Bacău (Tip. Progresul M. Haber), 1909. (23,5 x 16,5). 164 p. (II 12784)
61936. ~ Idem. Ed. II. Bacău (Tip. Progresul M. Haber), 1911. (24 x 17). 176 p. 1,50 lei. (II21538)
61937. ~ Idem. Ed. III. Bacău (Tip. Progresul M. Haber), 1914. (23 x 15,5). 176 p. (II 466615)
Lipsă coperta.
61938. ~ Istoria judaismului, [de] M. Savel. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1902. (23,5 x 16,5). 160 p. 1,50 lei. (II 126639)
61939. ~ Judaismul în România de Mina Savel, Fost director al ziarului Alarma Moldovei, membru al congresului internaţional ţinut în Bucuresci la 26 August 1886 şi membru al ordinului Corona României. Iaşi,1896. (22,5 x 15,5). 134.p. 1 leu. (II 126688)
61940. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Tip. M. P. Popovici) 1897. (23,5 x 16,5). 156 p. 1 leu. (II 126689)
61941. ~ Palestina în România. Studiu asupra Judaismului de Vina Savel fost consilier comunal al oraşului Folticeni. Bucuresci (Tipo-Litogr. şi Fond. de Litere Dor P. Cucu), 1890 (19,5 x 13). 100 p. 2 lei. (I 123394)
61942. ~ O ţară perdută de Mina Savelu. Bucureşti (Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu), 1888. (18 x 12). 79 p. (I 392285)

Nu exista imagini
  194) SAVEL, VASILE (1885-1932)
 • Opera
 • Imagini
SAVEL, VASILE (1885-1932)
61943. ~ Opera D-lui Il. Chendi, [de] Vasile Savel. [Bucureşti] (Tiparul Institutului de Arte Grafice Minerva),[1906]. (19 x 12). 27 p. 50 bani. (I 3014)

Traduceri:
BALZAC, H. de. Colonelul Chabert. Trad. de ~. Bucureşti, 1910 ; ed. II, 1916.
DUMAS, Al., tatăl. Cei doi studenţi... Trad. de ~. Bucureşti, 1913.
FRANZOS, K. E. Vrăjitoarea. Trad. de. ~. Bucureşti, 1908.
MAUPASSANT, G.uy de. Duminicile unui burghez din Paris. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  195) SAVELA, AUREL
 • Opera
 • Imagini
SAVELA, AUREL
61944. ~ Croquiuri. I. Bucureştii. Mănăstirea Căldăruşani. Mănăstirea Ţigăneşti. Snagovul. II. Alecsandru Ştefănescu. Clipotele dela Gruianca. Din viaţa cetăţii. Ultima, [de] Aurel Savela. Bucureşti, Editura Revistei Cartea vremii (Tip. F. Göbl fii), [1918]. (15,5 x 12). 174[-176] p. 5 lei. (I 51683)

Traduceri:
MAUPASSANT, G.uy de. Pe apă. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  196) SAVELLI, MAFFIO
 • Opera
 • Imagini
SAVELLI, MAFFIO
61945. ~ Misterele Romei sau Roma Subterană. Roman de Maffio Savelli. Vol. I- II. Bucuresci, Editura Typ. Universul, [1893]. (25,5 x 18,5). 406 p. cu il. 10 bani fasc. (II 74127)
Anul menţionat de mînă, cu cerneală, pe exemplarul BAR.

Nu exista imagini
  197) SAVICH, ANGHEL
 • Opera
 • Imagini
SAVICH, ANGHEL
61946. ~ Insurgenţii Bulgari della 1868 sub comanda lui Hagi Dumitru şi Ştefan Caradge [pe cop.: de A. Savich]. Dedicat memoriei Reposatului C. Racovski. Brăila (Typographia Triangolulu), 1871. (19 x 13,5), 189 p. (I 102199)
61947. ~ Masca josu [pe cop.: jos!] [de Anghel Savich]. În doue părţi. [Brăila], 1868. (22 x 14). 212 p. (II 72517)
Pentru autor şi localitate, vezi: Stojanov, p. 134

Editări de texte:
VÎLCOF, V. Memoriile... Ed. de ~. Brăila, 1872.

Nu exista imagini
  198) SAVIN, ALEXANDRU (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
SAVIN, ALEXANDRU (1874-?)
61948. ~ *Anestezia locală cu cocaină întrebuinţată în spitalul mil. Iaşi în operaţiunile radicale ale erniilor abdominale. Teza 117. Iaşi, 1899. (Crăinicianu, p. 248 ; Botez. Catalogul, p. 12)

Nu exista imagini
  199) SAVIN, I. N.
 • Opera
 • Imagini
SAVIN, I. N.
Traduceri:
• Barbă-Albastră. Parodie muzicală... Trad. din franţuzesce de ~. Iaşi, 1880.

Nu exista imagini
  200) SAVIN, PAVEL
 • Opera
 • Imagini
SAVIN, PAVEL
61949. ~ Câteca cuvinte asupra înfiinţării şi activităţii seminarului Veniamin Mitropolitul din Iaşi cu ocaziunea serbării centenarului său de Economul P. Savin, licenţiat in litere şi filosofie, directorul seminarului, Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1904. (24 x 17). 150 p., 9 pl. (II 126634)
61950. ~ Două conferinţe de Economul P. Savin, Directorul Seminarului Veniamin din Iaşi. Cu ocaziunea conferinţelor pastorale din Noembrie 1910 s.l. 1910. (25 x 17). 95 p. (11 20493)
Cuprinde: Taina Eucharistiei şi numerile ce i se dau şi Rolul Bisericii în viaţa noastră naţională.
61951. ~ Patru conferinţe de Economul P. Savin, Directorul Seminarului Veniamin cu ocaziunea conferinţelor pastorale din octombre 1909. Iaşi, 1909. (24,5 x 16,5). 60 p. (II 15965)

Vezi:
NICODIM, Episcopul Huşilor, Archim. Iuliu Scriban şi Iconom ~. Mica Biblie... Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini