Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1781) STRAJANU, MIHAIL (1841-1917)
 • Opera
 • Imagini
STRAJANU, MIHAIL (1841-1917)
65641. ~ Alfabetul Cirilic urmat de note istorice şi de felurite modele de scriere vechie de M. Strajan. Extras din manualul de Gramatică română p. I şi II, (ed. IV de acelaşi). A II-a ediţie ameliorată şi adausă. Craiova (Tipo-Litogr. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1897. (20,5 x 13). LXXXIX p. 1,25 lei. (BCU-Iaşi II 69478)
65642. ~ Idem. Ed. III revedută. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1913. (19,5 x 13). 89 p. 1,25 lei. (II 37119)
65643. ~ Biblioteca populară Fundaţiunea I. V. Socec înfiinţată cu ocaziunea jubileului de cincizeci ani al Casei Socec 1856-1906. [de M. Strajanu. Directorul Bibliotecei]. Bucureşti (Atelierele Socec & Co.), 1907. (23 x 16). 9 p. (II 6938)
Lipsă coperta. Autorul, menţionat la sfârşitul textului.
65644. ~ Cestiuni literare II. de M. Strajanu. Profesor la Liceul Carol I din Craiova. Cu portretul autorului. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Litogr. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca) [1897]. (18 x 11,5). 188 p. 60 bani. (Biblioteca de popularizare pentru literatura, ştiinţa şi artă no. 39-40) (I 107919)
Cu o notiţă biografică extrasă din "Encyclopédie contemporaine illustrée no. 308, 14 nov. 1895, de Robert Hardorin".
65645. ~ Cestiuni literare şi pedagogice de M. Strajanu, profesor de limba română şi de filozofie la liceul Carol I. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Litogr. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), [1897]. (19 x 13). 324 p. (I 107964)
Anul, la p. 8.
65646. ~ Curs de Limba Italiană pentru şcoalele secundare. Partea I. Etimologia şi cele mai însemnate regule sintactice cu teme pentru deprinderi de M. Strajanu. Profesor de limba italiană şi de limba şi literatura română în cursul superior al liceului. Craiova, Editura Librăriei S. Samitca (Tipo-Litogr. Naţionale Ralian Samitca), 1886. (18,5 x 12,5). 2 f., 229[-232 ] p. 2,50 lei.(I 107918)
65647. ~ *Despre ideal, conferinţă ţinută la 14 Februarie 1899 de Mihail Strajanu, profesor la liceul din Craiova. [Craiova, 1899]. 30 bani. (A-B, 2 (1899), nr. 29, apr. 18, p. 925)
65648. ~ Despre visuri, apariţiunea spiritelor şi fenomenele înrudite cu acestea, [de] M. Strajanu. Craiova (N. I. Macavei, Tipografie, Legătorie de Cărţi şi Secţie de Cartonage), 1909. (20,5 x 16). 31[-33] p. 1 leu. (II 16518)
Descriere după copertă.
65649. ~ Din cugetările lui Goethe ca filosof şi ca om de ştiinţă, de M. Strajanu. Cluj, Editura revistei Politice şi literare (Tip. Carmen Bariţiu) 1912. (16 x 12). 30 p. (BCU-CIN 163385)
65650. ~ Din viaţa lui Inocenţiu Micul. Conferinţă ţinută la Ateneul din Craiova în 7 Februar 1903, şi un Adaus: Întîmpinarea unei aprecieri nedrepte despre Episcopul P.P. Aron de M. Strajan. Blaş (Tip. Seminariului archidiecesan), 1903. (15,5 x 11). 30, 20 p. 16 fileri. (Biblioteca Mirei nr. 5) (I 108733)
Descriere completă după copertă.
65651. ~ Epistolar coprinzend Regule, Modele şi Teme de eserciţie pentru felurite epistole, petiţiuni şi alte acte private şi publice. Întocmit pentru şcoală şi pentru viaţa practică de M. Strajanu, Doctor în filozofie şi profesor de limba şi literatura română.Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1893. (20,5 x 13,5). 116 p. 1 leu. (I108023)
65652. ~ Etic'a sau Filosofi'a practică a lui Aristotele. Tesa pentru obţinerea gradului de licenţiatu. Actu publicu susţinuţii la 30 Sept. 1868 de Michailu Străjaru (născut la 1841 în Transilvania). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1868. (18 x 12). 2 f., V p., 66, 2 p. (Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti) (I 8256)
65653. ~ Ioan Eliade Rădulescu. Conferinţă ţinută la 20 Ianuarie 1902 în Teatrul Naţional, la Craiova. Cu ocasiunea Centenarului lui Eliade de M. Strajan. Craiova (Tip. şi Legătoria de Cărţi F. Constantinescu), [1902]. (18 x 12). 58 p. 40 bani. (I 458369)
Lipsă coperta.
65654. ~ Grădinile de copii. Conferinţă publică ţinută la 7 Noembrie 1886 de M. Strajanu, Doctor în filosofie şi profesor de limbile română şi italiană la liceul din Craiova. Craiova (Tipo-Litogr. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1887. (17 X 11,5). 32 p. (Ateneul din Craiova) (I 107910)
65655. ~ Istoria vieţii lui Arthur Schopenhauer cu o scurtă privire asupra filosofiei lui, [de] M. Strajan. Craiova (Tip. secţia de cartonaje şi legătoria de cărţi C. I. Macavei), [1911]. (20 x 15). 2 il., 85[-87] p. 1, 50 lei. (II 22331)
65656. ~ Începutul Renaşterii Naţionale prin Şcoli sau Despre Episcopul Petru Pavel Aron. Conferinţa ţinută în 1 Februarie 1891 de M. Strajan, Profesor de limba şi literatura română la cursul superior al liceului Carol I. Craiova (Tipo-Litogr. Naţionala Ralian şi Ignat Samitca), 1891. (19 X 12). 43 p. 1 leu. (Ateneul Român din Craiova) (I 107959)
65657. ~ Însemnătatea şi Influenţa morală a caracterului şi a bunelor maniere, [de] M. Strajanu (După S. Smiles). Craiova (N.I. Macavei, Tip., Legătorie de Cărţi şi Secţie de Cartonage), 1909. (20,5 x 16). 35 p. 1 leu. (II 16519)
Descriere după copertă.
65658. ~ Însemnătatea zilei de 3/15 Maiu 1848. Studiu făcut cu ocasiunea a 50 a aniversare a acestei zile de M. Steajanu, Profesor. Craiova (Tipo.-Litogr. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1898. (19 x 12). 52 p. (Liga' pentru unitatea culturală a tuturor Românilor. Secţiunea Craiova) (I 107977)
65659. ~ Legătura între filosof ie şi ştiinţele experimentale. I. Înţelesul filosofiei. II. Problema puterii de viaţă ca hotar între filosofie şi ştiinţă, [de] M. Strajan. Bucureşti (Tip. L' Indépendance Roumanie), 1907. (24 x 16,5). 40 p. 50 bani. (II 9530)
65660. ~ Manual de buna cuviinţă întocmit pentru tinerimea şcolară de M. Strajanu. Profesor şi director al internatului de la liceul Carol I. Craiova (Tipo-Litogr. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1890. (16 x 10). 48 p. 40 bani. (I 107884)
65661. ~ *Idem. Ed. II cu un adaos de maxime igienice şi morale. (Strajanu, M. Principie, cop. 4)
65662. ~ Manual de Gramatic'a limbei române. Partea I Despre părţile vorbirei Partea II. Fonologia. Fonetica. Ortografia, de M. Strajanu. [Bucureşti] (Socec şi comp.), [1880]. (21 x 14,5) 154 p. (II 439748)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Datat după: BSc, 4(1880), oct. 12/24, p. 335 şi BR, 2 (1880), nr. 10, oct., p. 242.
65663. ~ Idem cu deprinderi pentru explicarea regulelor întocmită pentru gimnasie şi licee. Partea I şi II Fonetica şi Etimologia. Bucuresci, Librar Editor Socecu et Comp. (Noua Tip. Naţională), 1880 [pe cop.: 1881]. (20,5 x 13,5). 239 p. 2,50 lei noi (I 108075)
65664. ~ Idem pentru gimnasie şi licee. Partea I şi II. Fonetica şi Etimologia. Ed. II. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1882. (20 x 13). 1 f., VI p., p. 3-208. (I 63189)
65665. ~ *Idem. Ed. III. Partea I şi II. Fonetica şi Etimologia Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Comp., 1884 ( RoL, 8 (1884), nr. 2192, oct. 31, p. 3)
65666. ~ Idem. Ed. IV. Partea I şi II. Fonetica şi Etimologia, cu un adaus despre alfabetul cirilic şi cu diverse modele de scriere cirilică. Craiova (Tipo-Litogr. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1890. (21 x 14,5). 2 f., 222[-224], XXIV p. (II 108206)
Lipsă coperta.
65667. ~ Idem. Ed. V. ameliorată. Partea I şi II. Fonetica şi Etimologia. Craiova (Tipo-Litogr. Naţionale Ralian si Ignat Samitca), 1892. (21 x 13,5). 2 f., 222[-224] p. (II 108166)
65668~ Idem. Ed. VI. ameliorată. Partea I şi II. Fonetica şi Etimologia. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1894. (21,5 x 14). 255 p. (II 108081)
65669. ~ Idem. Ed. VII ameliorată. Partea I şi II. Fonetica şi Etimologia. Craiova, Librăria şi Tip. David C. Benvenisti, 1896. (20 x 14). 255 p. (BCU-CIN 200454)
65670. ~ Idem. Ed. VIII. Partea I şi II. Fonetica şi Etimologia Revezută şi adausă cu materialul necesar clasei V. Craiova, Inst. Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Litogr. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1902. (20 x 13,5). 255 p. (I 108022)
65671. ~ Idem. Partea III. Sintactica pentru cursul inferior şi superior al şcoalelor secundare. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Academiei Romane Laboratoru Romani). 1881. (20 x 13). XI, 264 p. (I 108075)
Lipsa coperta.
65672. ~ Idem, pentru cursulu inferior alu şcoaleloru secundare Partea III. Sintactica. Ed. II. ameliorată şi întocmită dupe unu nou metodu. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp, 1883. (20 x 13). 193[-198] p. (I 63189)
65673. ~ Idem. Ed. III. Partea III. Sintactica. Bucureşti, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1886. [pe cop.: 1887]. (22 x 14,5). 222[- 224] p. 2,50 lei. (II 108157)
65674. ~ Idem. Ed. IV. Partea III. Sintactica. Craiova (Tipo-Litogr. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1891. (24,5 x 14). 227[-232] p. 2,50 lei. (II 108206)
65675. ~ *Idem. Ed. VI. Partea III. Sintactica. [Craiova, 1896?]. (Strajanu, M, cop. 4)
65676. ~ Idem. Ed. VII Partea III. Sintactica. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Litogr Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1897. (21 x 14). 270 p., 1 f. 2,50 lei. (II 165671)
65677. ~ Manual de stilistică cu indicaţiuni şi exemple de teme pentru şcoalele secundare de ambe-sexele de M. Strajanu, licenţiatu în litere de la Universitatea din Bucuresci, Doctoru în filozofie de la Universitatea din Giessen şi profesor de limba română la Liceul Mateiu Basarabu. Bucuresci. Editura Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Academiei Romane), 1880. (21,5 x 13). 168 p. (I 108063)
Lipsă coperta.
65678. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Mod. Gr. Luis), 1882. (21 x 14). 184[-188] p. 2 lei noi (I 108065)
65679. ~ Moartea lui Dante Alighieri. Traducere din Silvio Pellico şi Îngerul celor trei nopţi o veche legendă din viaţa lui Dante de M. Strajan. Craiova (Tip. Fulgerul), 1911. (23,5 x 16,5). 16 p. 20 bani. (II 23442)
Descriere după copertă.
65680. ~ Nerina (Un episod din viaţa poetului Leopardi. Nuvelă după Paul Heyse) de M. Strajan. Craiova (N. I. Macavei, Tip. Legătorie de Cărţi, Secţie de Cartonage), 1909. (20,5 x 15). 1 f.
, 35 p. 30 bani. (II 13637)
65681. ~ Noţiuni de Literatură Romană de Dnul Mihail Strajan, profesor cl. II. an. şcol. 1886-87. Craiova, 1887 (21 x 18). 1 f., 58 p. (II 211008)
Lipsă coperta. Curs litografiat.
65682. ~ Principie de estetică şi poetica. Partea I. Estetica de M. Strajanu. Doctor în Filosofie şi Profesor de Limba şi Literatura Română. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1893. (21 x 13,5). 172 p. 1,50 Iei. (II 74208)
65683. ~ *Idem. Ed. II. [Craiova, 1895?]. (Strajanu, M. Bucolicele, cop. 4)
65684. ~ Idem. Partea II. Poetica. Craiova (Librăria şi Tip. David I. Benvenisti), 1896.(21,5 x 14,5). 349[-351] p. 3 lei. (II 74208)
65685. ~ Principie de literatură. Regule generale de stil şi composiţiune. Regule speciale despre genurile literaturei prosaice. Cu esemple şi deprinderi de composiţiune de M. Strajanu, Doctor în filosofie şi profesor de limba şi literatura română în cursul de liceu. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1892. (23 x 16). 254 p. 3 lei. (I 69967)
65686. ~ Idem. Ed. II. adausă şi ameliorată. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1893. (20 x 13,5). 300 p. (II 69887)
Lipsă coperta.
65687. ~ *Idem. Ed. III. [Craiova, 1895]. (Strajanu, M, cop. 4)
65688. ~ Rolul Ligei în cestiunea naţională. Conferinţă ţinută în localul Ligei din Bucureşti, la 10 Ianuarie 1904. Apelul Ligei pentru unitatea culturală a tuturor Românilor. Bucuresci, Inst. de arte Grafice şi Editură Minerva, 1904. (23,5 x 16). 31 p. 50 bani. (II 1817)
65689. ~ *Simbolismul. Ch. Baudelaire. Pesimismul d-nei Askerman sau influenţa materialismului asupra literaturei (un interesant studiu de literatură datorit venerabilului profesor de la Craiova, M. Strajanu). [1912?] 50 bani (Uni, 23(1913), nr. 18, febr. 25, p. 7)

În colaborare:
FAUR, I. şi ~. Festivitatea dile de 3 Maiu. Craiova, 1891. Traduceri, prefeţe

Traduceri, prefeţe:
CHANNING, W. E. Educaţiunea personală cu o notiţă de ~. Iaşi, 1873.
DEMETRESCU, Tr. Săracii. Cu scrisoare de ~. Craiova, 1890; 1897.
GÖETHE, W. Hermann şi Dorothea. Traducere şi pref. de ~. Sibiu, 1912.
TÈUT, E. Dramă ostăşească. Românul la Resboiu. Prefaţă de ~. Craiova, 1899.
VERGILIUS. Bucolicele şi Georgicele. Traducere cu studiu şi note de ~. Bucureşti, 1904.

Vezi:
• Omagiu lui Titu Maiorescu. Aforisme; Religiune şi filosofie de ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  1782) STRAJAN, V.
 • Opera
 • Imagini
STRAJAN, V.
65690. ~ Contribuţiuni la studiul grefelor cutanate prin transplantarea unui lambon liber. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... Iunie 1914, de V. Strajan Intern al Spitalelor Eforiei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1914. (22 x 16). 48 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1349) (II 38876)

Nu exista imagini
  1783) STRANSKY, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
STRANSKY, GEORGE
65691. ~ Câteva cuvinte despre diphterie. Tesa pentru doctorat în medicină. Presintată şi susţinută în 23 Septembrie 1874 de George Stranski vechiu intern al Spitalelor civile. Bucureşti (Tip. Svoboda), 1874. (20X 17,5). VI, 75 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 6) (I 22020)

Nu exista imagini
  1784) STRASSMANN, PAUL FERDINAND‏ ‎ (1866-1938)S
 • Opera
 • Imagini
STRASSMANN, PAUL FERDINAND‏ ‎ (1866-1938)S
65692. ~ *Bucarest und sein gerichtlich-medizis nisches Institut von prof. Strassmann. (Extras din Berliner Klin. Wochensch. no. 27, 1898) (Crăiniceanu, p. 259)

Nu exista imagini
  1785) STRAT, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
STRAT, CONSTANTIN
Traduceri:
FLORIAN, Estela. Pastorală. Pe româneşte de ~. Eşii, 1839.

Nu exista imagini
  1786) STRAT, IOAN D. (1836-1879)
 • Opera
 • Imagini
STRAT, IOAN D. (1836-1879)
65693. ~ Un coup d'oeil sur la question roumaine par J. Strat. Paris, Librairie d'Amyot, Editeur; Berlin. Librairie B. Behr (E. Bock), 1858. (20X 13,5). 1 f., II p., p. 7-31. (I 65585)
65694. ~ De Italorum jure criminali. Dissertation inauguralis quam consensu et auctoritate illustris juresconsultorum ordinis in alma Universitate literaria Friderica Guile ma pro summis in utroque jure honoribus rite capessendis die XXXI M. Augusti A. MDCCCLXIX. H. L. Q. S. publice défendit auctor Ioannes Demetrius A. Strat Rumanus. Berolini (Typis expressit Gustavus Schade), [1859]. (21,5 x 14). 87 p. (II 36283)
Lipsă coperta.
65695. ~ *Mémoire relatif à l'affaire des chemins de fer concédés par le gouvernement roumain à Strusberg et C-ie. par I. Strat Constantinople (Tip. et lit. centrales), 1871. (26 x 19). 19 p. (BR, 10 (1888), nr. 4, p. 45)
65696. ~ Studii asupra bugetului de Ioan Strat. Bucureşti (Impr. lui Ioan Weiss), 1868. (23,5 x 16,5). 22 p. (Extractu din nr. 10, 11 şi 13 a diarului Pressa) (II 393732)
65697. ~ Tractat Complectu de economia politică sau simplă espunere a modulul cum se formesă, se distribuie şi se consumă bogaţiele De Ioan Strat, vechiu profesore de Economia Politica la Universităţile din Jassi şi Bucuresci. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1870. (23 x 16). 413[- 416] p. (II 251987)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1787) STRAT, LIVIU
 • Opera
 • Imagini
STRAT, LIVIU
Traduceri:
MICHÄELIS, I. O nuntă în revoluţie. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1788) STRAT, MARIA
 • Opera
 • Imagini
STRAT, MARIA
Traduceri:
• Ellada. Trad. de ~. Iaşii, 1853.

Nu exista imagini
  1789) STRATILATOV, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
STRATILATOV, CONSTANTIN
65698. ~ 26 Predici la credinţa creştină sau tâlcuirea crezului, de Preotul Constantin Stratilatov. Traducere de Arhiereul Nicodem Bacaoanu, Vicarul Sf. Mitropolii a Moldovei. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sor), 1912. (20,5 x 13). 1 f., 183 p. 1 leu. (Biblioteca Bunului Creştin nr. 7 şi 8) (II 25956)

Nu exista imagini
  1790) STRATILESCU, ELEONORA (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
STRATILESCU, ELEONORA (1874-?)
65699. ~ Câteva din problemele educaţiei. 1. Religiozitate. 2. Valoarea socială şi morală a Adevărului. 3. Ce este de mai mare preţ în Educaţie? de Eleonora Stratilescu Doctor în filosofie de la Universitatea din Berlin, Iaşi (Tip. N. V. Ştefaniu & Co.), 1913. (24 x 16,5). 43 p. 1 leu. (II 33303)
65700. ~ Două conferinţi: Femeia anglo-saxonă şi opera ei socială şi Feminism de Eleonora Stratilescu Doctor în filozofie de la Universitatea din Berlin. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1912. (23,5 x 16). 2 f., 48 p. 1 leu. (II 30980)
65701. ~ George Eliot. Viaţa şi scrierile ei [de ] Eleonora Stratilescu, Doctor în filozofie de la Universitatea din Berlin. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N.V. Ştefaniu & Co.), 1914. (22 x 15,5). 1 f., 122 p. (II 259426)
Lipsă coperta.
65702. ~ Die physiologische Grundlage des Seelensiebens bei Fechner und Lotze. Inaugural Disertation zur Erlangung der Doktorwürde von der philosophischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin genehmigt und nebst der beigefügeten Thesen öffentlich zu verteidingen am 31 März 1903 von Eleonora Stratilescu aus Hussy Prov. Moldau (Rumänien). Berlin (Buchdruckerei von Gustav Schade. Otto Francke), 1903. (23 x 15,5). 42[-44] p. (II 22599)
Lipsă coperta. Biografia autoarei, la p. 44.

Nu exista imagini
  1791) STRATILESCU, TEREZA
 • Opera
 • Imagini
STRATILESCU, TEREZA
65703. ~ Educaţia fizică, intelectuală şi morală. Consfătuiri cu mamele şi educatoarele fetelor din Şcoalele secundare. Urmate de Istoricul externatului secundar de fete din Iaşi, [de] Tereza Stratilescu, licenţiată în ştiinţele istorico-filosofice, directorată a Externatului secundar de fete din Iaşi. Bucureşti, Editura Librăriei Naţionale (Minerva Inst. de arte grafice şi editură), 1907. (19,5 x 13,5). 364 p. 2,50 lei. (I 7804)
Descriere completă după copertă.
65704. ~ From Carpathian to Pindus. Pictures of Roumanian country life by Tereza Stratilesco. With two maps and sixty-theree illustrations. London, T. Fischer Unwin (The Gresham Press. Unwin Brothers), [1906]. (22, 5 x 14,5). XII, 380 p. cu il., 39 f. pl. 2 h. (II 5348)

Nu exista imagini
  1792) STRATULAT, C.
 • Opera
 • Imagini
STRATULAT, C.
65705. ~ Raportul dintre credinţa şi sciinţă. Teză pentru licenţă de C. Stratulat. Susţinută în luna Ianuarie 1900. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (22 x 15,5). 96[-99] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de teologie) (II 55045)

Nu exista imagini
  1793) STRATULAT, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
STRATULAT, CONSTANTIN
65706. ~ Cartea călăraşului cu schimbul întocmită după chestionarul dat de D-nul Căpitan Stoilov Constantin şi culese din diferite cărţi şi Regulamente de Plutonierul Stratulat Constantin din. Regimentul 7 Călăraşi. Galaţi (Tip. Dunărea), 1914. (15,5 x 12). 102 p. (I 35992)

Nu exista imagini
  1794) STRATULAT, GEORGE I.
 • Opera
 • Imagini
STRATULAT, GEORGE I.
65707. ~ Napoleon, [de] George I. Stratulat. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1913. (23 X 15,5) 16 p. cu il. (Extras din Revista Idealistă) (II 33387)

Traduceri:
AMARU. Grădina iubirei. Trad. de ~. Bucureşti, 1915. (Biblioteca "Minervei" nr. 207. Literatură indiană).

Nu exista imagini
  1795) STRATZ, RUDOLF
 • Opera
 • Imagini
STRATZ, RUDOLF
65708. ~ Scumpă ţară. Roman de Rudolf Stratz. Tradus din limba germană de I. Slavici. Bucureşti, Editura Regele Carol, 1917. (21 x 14). 2 f., 284 p. 2 lei. (II 48951)
65709. ~ Steaua din Angora de Rufolph Stratz. Bucuresci, Editura Tipografiei Universul. Luigi Cazzavillan, [1903]. (19 x 13). 56 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul nr. 80)(I 409612)
Mai cuprinde: "Secretele Americanului. Episod vesel din viaţa diplomaţilor din Peking de E. Pave. Datat după reclama de la p.56 a volumului Ultimele zile ale Ierusalimului de Antoaneta Klitsche de la Grange".

Nu exista imagini
  1796) STRĂCHINESCU, AL.
 • Opera
 • Imagini
STRĂCHINESCU, AL.
65710. ~ Fabule cu motive după Esop. de Al. Străchinescu. Crefeld, 1918. (16,5 x 10,5). 68 p. (I 480403)
Litografiat

Traduceri:
LESSING, G. E. Educaţia omenirei. Trad. de ~. Bucureşti, [1910]. (Biblioteca "Lumen" nr. 62).

Nu exista imagini
  1797) STRĂINESCU, M. C.
 • Opera
 • Imagini
STRĂINESCU, M. C.
65711. ~ Despre adopţiune în dreptul român. Teză pentru licenţă de M.G. Străinescu, Preot. Confesor şi Institutor. Susţinută în ziua de... 1900. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (24,5 x 16,5) 47 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat. Universitatea din Bucureşti) (II 409349)
65712. ~ Geografia Judeţului Ilfov pentru clasele I şi II primare şi vercine ar dori a cunosce posiţiunea acestui judeţ de M. C. Străinescu. Director şi Institutor cl. III şi IV la Institutul primar Ion S. Gherassy etc. Ed. I. Bucuresci (Tip. Dor P. Cucu), 1877. ( 20 x 12,5). 146 p. 2 fr. (II 418806)
65713. ~ Geografia judeţului Teleorman. Prescurtata şi corectată conform ordinului D-lui Ministru al Instrucţiunei Publice şi Cultelor no. 2680 din 1888, pentru usul elevilor şi elevelor şcolelor primare de Preotul M. C. Străinescu, Institutor în Urb. Zimnicea. T.-Măgurele (Tip. Petre S. Vervoreanu), 1888. (19 x 13,5). 48 p. 50 bani (pentru elevi) (I 65567)
65714. ~ Petit aperçu de l'histoire & de la géographie de la Roumanie par M. C. Străinesco, Docteur en droit de l'Université de Liège, Avocat et professeur en Roumanie. Liège (Impr. Electromécanique La Meuse), [191..]. (21 x 14). 28 p. (II 26625)
65715. ~ Prescurtare din istoria şi geografia Belgiei. Tradusă, compusă şi aranjată după diferiţi autori spre folosul tuturor de M. C. Străinescu, Doctor în Drept Ia Universitatea din Liège. Bucureşti (Tip. Viitorul Nicolae N. Voicu), 1906. (19,5 x 12,5) 67 p., 2 f. 1 leu. (I 2588)
65716. ~ Sfaturi contra luxului şi concubinajului de M. C. Străinescu, Pr. confesor, institutor-doctor în drept. Bucuresci (Tip. Munca), 1903. (21,5 x 13,5). 32 p. 50 bani din care 1/3 pentru cantinele şcolare. (II 1896)

Nu exista imagini
  1798) STRĂINESCU, TRAIAN (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
STRĂINESCU, TRAIAN (1865-?)
65717. ~ Directive pentru instrucţia trupei pe 1913- 1914 de Comandantul Regimentului. Colonel Străinescu. Turnu-Severin (Tip. şi Leg. de Cărţi Julian M. Cuţui), 1913. (16 x 10). 30 p. (Subinspectoratul I de Cavalerie Brig. I. Cavalerie. Regimentul I Roşiori) (I 34482)
Descriere după copertă. Autorul, menţionat la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  1799) STRĂJESCU, G.
 • Opera
 • Imagini
STRĂJESCU, G.
65718. ~ Despre ipotecele legale în dreptul roman şi dreptul român. Teză pentru licenţă Susţinută la.. April. 1889 de G. Străjescu. Iassi (Tip. Buciumului Roman), 1889. (20 x 14). 1 f., 60 p. (Facultatea de Drept din Iaşi) (II 392969)

Nu exista imagini
  1800) STRĂJESCU, IOAN (1803-1873)
 • Opera
 • Imagini
STRĂJESCU, IOAN (1803-1873)
Traduceri:
• Положеніе о порядкъ Дворянскихъ Содраній, службы по онымъ. Aşezământ pentru rînduiala Adunărilor Dvoreaneşti... Trad. de ~. S.l., [1832].

Nu exista imagini