Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1761) STOICESCU, VIRGIL
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, VIRGIL
În colaborare
65596. ~ Abecedar macedo-român întocmit de Virgiliu Stoicescu, Const. I. Naum şi Const. Petrescu Birina. Carte aprobată de Onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunei publice prin adresa cu no. 3161 din 29 Martie 1900. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23 x 15,5). 119 p. 95 bani. 5 groşi. (II 2079)
65597. ~ Poveţuitor pentru abecedarul macedoromân lucrat de Virgiliu Stoicescu, Const. I. Naum şi Const. Petrescu-Birina. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23 x 16). 27[-29] p. (II 2264)
65598. ~ Românii din Macedonia (Anii 270- 1901). Publicată de Virgiliu Stoicescu, Const. I. Naum, Const. Petrescu-Birina. Închinată din partea Românilor-Macedoneni Mare. lui luptător naţionalist Domnului V. A. Urechia-Preşedintele Societăţei de cultură Macedo-Română. Omagiu adus cu prilejul jubileului seu literar de 50 ani [1850-1900]. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1900 [pe cop.: 1901]. (24 x 16,5). XXXIV 4. 189 p. cu il., 2 pl. 3 lei. (Societatea de Cultură Macedo-Română) (II 180103)

Nu exista imagini
  1762) STOICESCU, VIRGILIU C.
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, VIRGILIU C.
65599. ~ Criza pădurilor. România are nevoe de păduri? Ruina reservei forestiere, [de] Virgiliu C. Stoicescu. Inginer Silvic. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1909. (23,5 x 16). 20 p. (Extras din Economia Naţională no. 10-11 şi 12) (II 12814)
65600. ~ Însemnări relative la uzufructul asupra pădurilor de Virgiliu G. Stoicescu, silvicultor al Statului. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Josephh Göbl S-sori), 1916. (23 x 16). 43 p. (II 46976)
Descriere după copertă.
65601. ~ Menirea Industriei noastre lemnoase (Conferinţă ţinută în ziua de 25 Mai 1908, cu ocaziunea sărbătoarei distribuţiei premiilor la Şcoala Industrială a Bursei Muncei din Bucureşti) de Virgiliu C. Stoicescu Inginer Silvic. Profesor al Şcolii Industriale a Bursei Muncei din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1908. (23,5 x 16,5). 14 p. (Extras din
no. 8/908 al revistei Economia Naţională) (II 11799)
65602. ~ Modernizarea industriei forestiere de Virgil C. Stoicescu, Inginer silvic şi hotarnic, Avocat. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1911. (23 x 16). 47 p. (Extras din Revista Economia Naţională No. 5 şi 6 anul 1911) (II 24966)

În colaborare:
65603. ~ O statistică necesară. Studiu de Virgil C. Stoicescu şi Gh. Theodoreanu, Silvicultori. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1912. (22,5 x 15,5). 20 p. (II 37284)

Nu exista imagini
  1763) STOICOV, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
STOICOV, VICTOR
65604. ~ Despre întrebuinţarea cacodilatului de sodiu cu injecţiuni ipodermice în contra cachesiei palustre şi în special a megalospleniei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, prezintată şi susţinută la 28 Iunie 1902 ele Victor Stoicov. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1902. (23,5 x 15,5). VI. 52 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 649) (II 409427)

Nu exista imagini
  1764) STOICOVICI, ATHANASIE
 • Opera
 • Imagini
STOICOVICI, ATHANASIE
65605. ~ Despre solidaritate în dreptul roman şi civil român. Teză pentru licenţă în drept susţinută de Athanasie Stoicovici. Bucureşti (Tip. Ziarului Voinţa Naţională), 1899. (23,5 x 16). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 409395)

Nu exista imagini
  1765) STOICOVICI, N.
 • Opera
 • Imagini
STOICOVICI, N.
65606. ~ Colecţiune de cântece şi cântări bisericesci pentru şcolele poporale de N. Stoicovici. Partea I. Cântece şi cântări bisericesci într-o voce pentru anii I, II şi III de şcola. Brasso, Editura Librăriei H. Zeidner (Tiparul tip. A. Gust), 1903. (18 X 12,5). 48 p. 50 fil. (I 143409)
65607. ~ *Idem. Partea II pentru anul IV de şcoală. Brasso, Editura Librăriei Ciurcu, [1903]. 60 bani. (Drap, 3 (1903), nr. 141, nov. 29 / 12 dec, p. 3 ; De, 9 (1903), nr. 97, dec. 7/20, p. 3 ; Luc, 6 (1907), no. 6, p. 116)
65608. ~ *Elemente de musica vocală pentru şcoala poporală de N. Stoicovici. Brasso, Editura Librăriei H. Zeidner (Tiparul tip. lui Josef Drotleff, Neguszeben), 1902. 8°. 48 p. 50 fil. (Tr, 33 (1902), nr. 5, sept.-oct., p. 177 ; Drap, 2 (1902), nr. 118, oct. 12/25, p. 4)

Nu exista imagini
  1766) STOICU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
STOICU, ŞTEFAN
65609. ~ Contribuţiuni la studiul conservărei laptelui prin apa oxigenată. Teză pentru obţinerea titlului de medic-veterinar de Ştefan Stoicu. Prezentată şi susţinută în ziua de... 1905. Bucureşti (Tip. M. I. Niculescu & Co.), 1905. (23,5 x 16). 66[-68] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, no 172) (II 3336)

Nu exista imagini
  1767) STOIENESCU
 • Opera
 • Imagini
STOIENESCU
Vezi: STOENESCU

Nu exista imagini
  1768) STOILOW, SIMION (1887-1961)
 • Opera
 • Imagini
STOILOW, SIMION (1887-1961)
65610. ~ *Sur une classe de fonctions de deux variables définies par les équations aux dérivées partielles. Thèse présentée à la Faculté de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences mathématiques, soutenue en juin 1916 par Siméon Stoilow. Paris, Gauthier-Villars, 1916. 4°. V-83 p. cu il. (Rally, p. 299-300 ; Bibliogr. Mat. B., p. 221)
65611. ~ Sur les fonctions quadruplement périodiques. Note de M. S. Stoilow. Paris (Gauthier-Villars, Imprimeur Libraire des Comptes rendus des tances de l'Académie des sciences), 1915. (27,5x 21,5). 4 p. (Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. 160. p. 129, séance du 25 janvier 1915) (Analyse mathématique) (II 156386)
65612. ~ Sur les intégrales des équations linéaires aux derivées partielles à deux variables indépendantes. Note de M. S. Stoilow. Paris (Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire des Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences), [1914]. 3 p. (Extrait Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences, t. 159, p. 231, séance du 20 juillet 1914) (II 157387)

Nu exista imagini
  1769) STOINESCU, G.
 • Opera
 • Imagini
STOINESCU, G.
În colaborare:
65613. ~ Carte de geografie pentru cl. III primara urbană şi pentru divisia III, Anul I, al şcoalelor rurale. România şi provinciile locuite de Români de G. Stoinescu şi N. Nicolaescu Institutori întocmită în conformitate cu noua programă din 1898. Ed. II. [reaprobată în 1898]. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1898. (26,5 x 20). 48 p. cu il. 1,25 lei. (II 2889)
65614. ~ Idem. Ed. IV reaprobată. Bucuresci, Librăriei H. Steinberg (Tipo-Litogr. şi Fonderia de litere Dor P. Cucu), 1900-1901. (19,5 x 25). 46 p. cu il., 1 h. 1,25 lei. (I 409596)
65615. ~ Idem. Ed. V reaprobată. Lucrare aprobată de Onor Minister al Instrucţiunii publice. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg (Dor P. Cucu, Tipo-lit. şi Fond. de litere), 1901-1902. (19X24). 46 p. cu il. (I 654851)
65616. ~ Idem. Ed. V. reaprobată. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1903-1904. (20 X 24,5). 48 p. cu il. 1 leu. (I 409579)
65617. ~ Idem. Ed. X. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. profesională Dim. C. Ionescu), 1909-1910. (26x20). 45 p. cu il., 6 h. 1 leu. (II 409324)
65618. ~ Idem. Ed. XII. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Cooperativă Poporul), 1911. (23 x 16). 65 p. cu il., 6 h. 1 leu. (II 24419)
65619. ~ Idem pentru divisia II, anul II al şcoalelor rurale. Noţiuni geografice şi România de G. Stoienescu şi N. Nicolaescu Institutori. Intocmită în conformitate cu noua programă din 1898. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1898. (20 x 26). 46 p. cu il. 1,25 lei. (II 2880)
65620. ~ Idem. Ed. IV reaprobată întocmită în conformitate cu noua programă. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg (Tipo-Litogr. şi Fonderia de litere Dor P. Cucu), 1900-1901. (19x24,5).
p. 3-32 cu il., 1 h. 1,25 lei. (I 409597)

Vezi:
BORGOVAN, V. Gr. şi ~. Exerciţii de gramatică pentru divizia II, anul I şi II. Bucureşti, 1898 ; ed. VI. Bucureşti, [1898] ; ed. VII, [1898].
BORGOVAN, V. Gr. Exerciţii de gramatică şi compuneri pentru divizia III, anul I şi II. Sintaxa lexicologie. Bucureşti, 1898 ; ed. III, 1901 ; ed. V, 1904 ; cl. IV urb., ed. II, 1898 ; ed. IV, 1898.
BORGOVAN, V. Gr. Exerciţii de compuneri şi gramatică... pentru cl. II primară urbană şi divizia
II-a rurală. Ed. IX-a. Bucureşti, 1904 ; ed. XI, 1905.
COŞBUC, G. şi ~. Carte de cetire pentru clasa II primară urbană. Ed. III. Bucureşti, 1910 ; pentru cl. III urbană, Bucureşti, 1908 ; Craiova, 1909 ; pentru clasa IV-a primară urbană, Ed. I. Ploieşti, 1908 ; ed. II/III, 1909 ; ed. III, 1910 ; pentru divizia II-a rururală. Ed. I, Bucureşti, 1908 ; ed. II, 1910 ; pentru divizia III-a rurală an II, Ed. I. Craiova, 1908 ; ed. II, Ploieşti, 1910.
DIMA, G. A.; Nicolaescu, N. şi ~. Carte de aritmetică, cl. I primară urbană. Ed. XV, Bucureşti, 1911 ; pentru cl. II primară urbană şi divizia II rurală, ed. XIII, 1909-1910 ; ed. XVI, 1911 ; cl. III primară urbană., ed. XVII, 1911 ; ed. XXI, 1912 ; cl. IV-a primară urbană, 1914 ; ed. XVII, 1916 ; divizia I rurală, ed. XIX, 1911 ; 1912; divizia II rurală (an I şi II), ed. XVIII, 1911 ; ed. XXI, 1912 ; divizia III rurală (an I şi II) ed. XII, 1911 ; ed. XIV, 1912.
IONESCU-GION, G. I. ş.a. Carte de citire pentru clasa II-a urbană. Ed. I. Bucureşti, 1901 ; ed. I, 1902 ; ed. VI, 1906 ; ed. VII, 1907 ; cl. III prim. urb., ed. II, 1900-1901 ; 1903 ; 1905 ; 1906 ; 1907 ; cl. IV primară urbană şi V rurală, 1897 ; ed. II. 1898 ; ed. IV, 1901-1902 ; divizia II rurală an I., ed. II, 1901 ; divizia II rurală an I, ed. II, 1901 ; divizia II rurală an I, ed. II, 1901 ; divizia II rurală an I şi II, ed. I, 1902 ; ed. III, 1904 ; ed. VI, 1906 ; ed. VII, 1907 ; divizia II rurală (cl. II şi III), ed. IV, 1906 ; 1910 ; divizia III primară rurală, ed. II, 1898 ; ed. III, 1900 ; 1903 ; 1907 ; divizia III rurală (cl. IV), 1905 ; 1906 ; 1910.
IONESCU-GION, G. I. ~ ş.a. Poveţuitor la Cartea de cetire, cl. III primară urbană şi rurală (Divizia III, an I). Bucureşti, 1899 ; cl. IV primară urbană şi V rurală. Bucureşti, 1897.
Nicolaescu, N., ~ şi Dima, G. A. Carte de aritmetică pentru clasa I primară urbană Ed. II, [1900] ; Ed. VIII, 1904 ; cl. II primară urbană, 1900 ; sd. IX, 1904 ; Ed. X, 1904 ; clasa III-a primară urbană, ed. III, 1900 ; ed. V, [190?] ; ed. VIII, 1904 ; cl. IV-a primară urbană, ed. III, 1900 ; ed. VI, 1902 ; ed. IX, 1904 ; divizia I rurală, ed. VIII, [190?] ; ed. IX, 1904 ; divizia II rurală, an I şi II, ed. IX, 1903 ; ed. X, 1904 ; ed. XI, 1904 ; ed. XIII, 1907 ; divizia III rurală an I, ed. V, 1903 ; divizia III rurală, an II, ed. II, 1900 ; ed. VII, 1904.
NICOLAESCU, N. şi ~. Carte de geografie, cl. IV-a primară Ed. II. Bucureşti, 1895 ; ed. III, 1896 ; ed. V, 1898 ; ed. VII, 1899 ; ed. VIII, 1901 ; ed. X, 1902 ; ed. XI, 1903 ; ed. XIII, 1904 ; ed. XIV, 1906 ; ed. XV, 1908 ; clasa IV primară urbană şi divizia III (an II) rurală. Ed. IX, 1902.
NICOLAESCU, N. şi ~. Călăuza stuparului. Bucureşti, 1907.
NICOLAESCU, N. şi ~. Cum se dezvinovăţeşte de plagiat un inspector şcolar. Bucureşti, 1907.
NICOLAESCU, N. şi ~. Exerciţii de compuneri şi gramatică pentru cl. III-a prim. urb. Bucureşti, [191?] ; cl. IV primară urbană, 1911 ; ed. V, 1912 ; divizia III rurală, an I, 1911 ; divizia III rurală an II, 1912.
NICOLAESCU, N. şi ~. Poveţuitor la cărţile de aritmetică... Bucureşti, 1899.
NICOLAESCU, N. şi ~. Statele Europei-Mic atlas... cl. IV prim. urb. Bucureşti, 1899.

Nu exista imagini
  1770) STOINESCU, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
STOINESCU, THEODOR
65621. ~ Plata în genere şi Plata prin subrogaţiune. Thesa pentru licenţă susţinută de Theodor Stoynescu. Bucuresci (Tipo-Litogr. Naţionala Ascher & Klein), 1886. (22 x 15,5). 66, IV p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 169568)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1771) STOJANOVICI, I. P.
 • Opera
 • Imagini
STOJANOVICI, I. P.
Vezi: STOIANOV1CI, I. P.

Nu exista imagini
  1772) STOLCZ, JOZSEF
 • Opera
 • Imagini
STOLCZ, JOZSEF
65622. ~ A községi közlegelök használataról. Irta: Stolcz József Feketehalom község erdőgondnoka. Brassó (A. Brassó Lapok Nyomdája), 1907. (22 X,15). 42 p. (II 415764)

Nu exista imagini
  1773) STOLERIU, N. (1878-1916)
 • Opera
 • Imagini
STOLERIU, N. (1878-1916)
65623. ~ Către adevărata îndrumare a şcoalei noastre primare [de N. Stoleriu, Învăţător, Baia-Suceava]. S.l. [191?]. (24 x 15,5). 20 p. (II 6543)
Autorul, menţionat la p. 20. Descriere după titlul de la începutul textului.
65624. ~ Unirea ţărilor şi Cuza-Vodă. Povestire de N. Stoleriu. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. S. Ştefaniu a Co.), 1912. (15,5 x 11). 83 p. (cu un portr.). 27 bani. (Cercul Deştepartea sătenilor nr. 4 şi 5 [pe cop. nr. 3 şi 4]) (I 28142)
65625. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. G. A. Lazăreanu), 1916. (14 x 10). 80 p. cu il. Cercul Deşteptarea sătenilor nr. 4 şi 5) (I 49071)

Vezi:
• Lui C. Messner. Omagiu. Articole. Iaşi, 1913.

Nu exista imagini
  1774) STOLOJAN, ANASTASIE (1836-1901)
 • Opera
 • Imagini
STOLOJAN, ANASTASIE (1836-1901)
65626. ~ Jus romanum: De acquirendo rerum dominio. Droit français Code Napoléon an. 544, 711- 717. Loi du 3 mai 1844 sur la chasse. Loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale. Thèse pour la licence L'acte public sur les matières ci-après. sera présenté et soutenu le mercredi 26 Août 1863, à midi, par Anastase Stollojiano né à Craiova (Roumanie). Paris (Impr. de Pillet fils ainé), 1863. (22,5 x 14,5). 44 p., 17 f. albe nenumerotate şi intercalate în text. (Faculté de Droit de Paris) (II 83134)
65627. ~ Desbaterea adresei la Camera. Discurs rostit de Domnul A. Stolojan în şedinţa de la 10 Decembre 1893. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1893. (17,5 x 12). 88 p. (I 76004)
65628. ~ Discuţia asupra Legei minelor la Cameră. Discursul D-lui A. Stolojan. Şedinţa de la 10 şi 11 Aprilie 1895. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Gobl), 1895. (17,5 x 12). 99 p. (I 113995)
65629. ~ Discursul rostit de D-nu A. Stolojan Deputat, în şedinţa de la 23 Februarie 1897 a Camerei Deputaţilor. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1897. (27,5 x 18,5). 14 p. (Casa Rurală) (II 80170)
65630. ~ Discursul rostit la Banchetul de la Constanţa de D-l Ministru An. Stolojan în diua de 24 Aprilie 1897. Bucuresci (Tip. Vointa Naţională), 1897. (18,5 x 12). 15 p. (I 63096)
Lipsă coperta.
65631. ~ Expunere de motive la Proiectul de lege asupra associaţiunilor agricole [de A. Stolojan Ministru Agriculturei, Comerciului, Industriei şi Domeniilor]. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), [1895]. (31,5 x 24). 12 p.
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, menţionat la p. 12. Anul, dedus din text, p. 6.
65632. ~ Legea înveţămîntului profesional: Discursul D-lui An. Stolojan. Deputat, rostit în şedinţele Adunărei deputaţilor de la 3 şi 4 Martie 1899. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1899.(24 x 17). 34 p. (II 17182)
65633. ~ La question nationale. Discours de Mr. An. Stolojan prononcé à la Chambre des Députés, le 10/22 Décembre 1893. Bucarest (Impr. G. A. Lazareano), 1894. (22,5 x 16). p. 65-108. (II 106462)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1775) STOLOJAN, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
STOLOJAN, GHEORGHE
65634. ~ Acceptarea succesiunei sub beneficiu de inventar. Tesă pentru licenţă a lui Gheorghe Stolojan. Târgu-Jiu (Tipo-Litogr. Nicu D. Miloşescu) 1895. (22,5 x 15,5). 57 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409472)

Nu exista imagini
  1776) STORHAS, G.
 • Opera
 • Imagini
STORHAS, G.
În colaborare:
BUVERLOT, H. şi ~. Souvenir du 30 Août/1838. Bucureşti, 1838.

Nu exista imagini
  1777) STORM, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
STORM, THEODOR
65635. ~ Immensee by Theodor Storm from the german by Hortense N. Nicolaidis. Craiova (Printing Office of David J. Benvenisti), 1894. (21 x 13,5). 59 p. (II 458699)
65636. ~ Iubirea, [de] Storm. Bucureşti, Edit. Steinberg, [1918) (19,5 x 21). 31 p. 25 bani. (Scriitorii Celebri, no. 8) (I 50299)
Datat după anul depozitului legal în BAR. La p. 2, prezentarea semnată "M. Bar.", probabil traducătorul nuvelei.

Nu exista imagini
  1778) STOWE, HARRIET BEECHER
 • Opera
 • Imagini
STOWE, HARRIET BEECHER
65637. ~ Bordeiulu unchiului Tom seau Viaţa Negrilor din America de Miss Harriet Beeşer Stove. Tradusu din franţuzeşte de Dimitrie Pop. Profesoru. Vol. I- II (6 broşuri). Illustratu cu 50 stampe lucrate la Parisu. Iaşii (Tip. Instit. Albinei), 1853. (23 x 16,5). 2 f., 353 p., 24 f. pl. (I); 2 f., 274 p., 24 f. pl. (II) (II 186843)
Pe copertă vol. II anul 1844. Cu alfabet de tranziţie.
65638. ~ Idem. Tradusă de pe a lui Léon Pilalte de I. Codresco. Cu o ochire asupra sclaviei de M. Kogăniceanu. Tomul I-II. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1853. (22 x 14). XXXII, 307 p., 36 pl. (I); 2 f., 396 p., 37 pl. (II) (II 367616)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
65639. ~ Idem. Traducere de C. D. Moldoveanu, Bucureşti Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură 1913. (14,5 x 10). 126 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei no. 137) (I 34517)

Nu exista imagini
  1779) STOYNESCU, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
STOYNESCU, THEODOR
Vezi: STOINESCU, THEODOR

Nu exista imagini
  1780) Strafgeselz über Verbrechen
 • Opera
 • Imagini
Strafgeselz über Verbrechen
65640. • Das Strafgeselz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen, die Strafgerichts-Competenz-Verordnungen und die Press-Ordnung von 27 Mai 1852 für das Kaiserthum Oesterreich (Anetlische Handausgabe). Codicele penal despre crimini, delipte şi abateri. Ordinăciunile despre competinţa judeţeloru penali şi Regulamentul de tipariu din 27 Maiu 1852, pentru Imperiul Austriei (Ediciune officiale). Wien (Aus der Kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei), 1853. (21,5 x 14). 223 p. duble, 1 f. erata. (II 418768)
Text paralel în l. germană şi română. Textul în l. română cu caractere chirilice.

Nu exista imagini