Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1741) STOICA-CLOCOCEANU, AUREL
 • Opera
 • Imagini
STOICA-CLOCOCEANU, AUREL
65488. ~ Ileana. Din suferinţele românilor Ardeleni. Tragicomedie în 3 acte, [de] Aurel Clococeanu. Piatra N. (Tip. Victoria Solomon Lobensohn), 1918. (23 x 15,5). 56 p. 3 lei. (II 49938)

Nu exista imagini
  1742) STOICĂNESCU, V.
 • Opera
 • Imagini
65490. ~ Chestiunea ţărănească, [de] V. Stoicănescu, Licenţiat în Litere şi Drept, Advocat. Piteşti (Tip. Mihail Lazăr Fiu), 1907. (21 x 14). IV, 144 p. 1,50 lei. (II 7981)

STOICĂNESCU, V.
65489. ~ [Căsătoria în Dreptul Roman şi în dreptul civil român]. Tesă pentru Licenţă în Drept, [de] V. Stoicănescu. 1901. Aprilie 5. Pitesci (Tip. Mihail Lazar Fiu), 1901. (22 x 15). 99 p. (II 169569)
Descriere completată după titlurile de la p. 5 şi 45.
Nu exista imagini
  1743) STOICESCU, C. G.
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, C. G.
65491. ~ Urinul-compoziţiunea şi analiza chimică. Thesa presentată la Concursul pentru obţinerea gradului de farmacist de Corpu de armată [ de C. G. Stoicescu, Farmacist de Divisie]. Craiova (Tip. Litogr. Naţionale Ralian Samitca), 1883. ( 23xl5,5). 43 p. (BCU-CIN 186831) Autorul, menţionat la p. 3.

Nu exista imagini
  1744) STOICESCU, CONSTANTIN N. (1843-1909)
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, CONSTANTIN N. (1843-1909)
65492. ~ Fragmente din autorii romani vechi şi moderni. Transcrise şi combătute conformu noei programe pentru scolele secundare şi însocite de mici biografii ale autoriloru şi de notiţe explicative asupra unor cuvinte şi construcţiuni mai dificile din acestă scriere de C. S. Stoicescu, Profesore licenţiatu în litere. Bucuresci (Noua Typ. Naţională C. N. Rădulescu), [pe cop.: Imprimeria Statului], 1877. (18,5 x 12). 229 p. 1,70 lei. (I 372856)
65493. ~ Idem. Ed. II. adausă. Partea I- III. Clasa I. Bucuresci (Typ. Stephan Mihalescu), 1879. (18 x 11,5). 216 p. (I 294220)
Lipsă coperta.
65494. ~ Idem. Ed. II adausă. Partea IV şi V. Bucuresci (Typ. Stephan Mihalescu), 1879. (19 X 12). 139 p. (I 294220)
Lipsă coperta.
65495. ~ *Idem. Ed. III revedută şi ilustrată cu portrete d'ale autorilor. Partea I. Clasa I- III. Bucureşti (Typ. Mihalescu), 1882. (18 x 12). 228 p. 1,80 lei. (BR, 4, 5, 6 (1882-1883-1884), p. 26)
65496. ~ Idem. Ed. IV. revesută şi ilustrată cu portrete d'ale autoriloru. Bucuresci (Tip. Ştefan Michalescu), 1883. (17,5 x 11).VI-272 p. cu il., 3 f. pl. (I 642091)
65497. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti (Tip. Ştefan Mihalescu), 1885. (19 x 12,5). VI-296 p. cu il. 2 lei. (I 392693)
65498. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti (Tip. Eduard Wiegand), 1887. (19,5 x 12). VI-296 p. cu il. 2 lei. (I 392691)
65499. ~ Idem. Ed. VII Bucureşti (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand), 1891. (18 x 11). VI -312 p. cu il. (I 392142)
Lipsă coperta.
65500. ~ Idem. Ed. VIII. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1895. (18 x 11,5). VI-290 p. 2,30 lei (I 392151)
65501. ~ Idem. Ed. IX. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii) 1897. (19 x 13). VI- 288 p. cu il. 2,30 lei. (I 392506)
65502. ~ Exerciţii din Autorii Români vechi şi moderni. Transcrise şi combinate conformu noei programe pentru şcolele secundare de C. S. Stoicescu, Profesoru licenţiatu în litere. Bucuresci (Typ. Naţionale, Intreprindetoru C. N. Rădulescu), 1877. (20,5 x 13,5). 198 p. (II 290960)
Lipsă coperta.
65503. ~ *Manual de gramatică romanească. Etimologia pentru clasa II. Broşură de C. S. Stoicescu lucrată conform programei Oficiale pentru şcoalele primare. Ed. II. revedută. Bucuresci (Tip. Mihalescu), 1881. (18 x 12). 23 p. 25 bani. (RoL, 5 (1881), no. 1246, aug. 20, p. 3; BR, 3 (1881), nr. 9, sept., p. 320)
65504. ~ Manualu de gramatica românească lucrată conform programei oficiale pentru şcolele primare de C. S. Stoicescu, Profesor, licenţiat în litere. Clasa II. Ed. IV. Revesută. Bucuresci (Tip. Ştefan Mihalescu), 1884. (18,5 x 12,5). 24 p. 25 bani. (I 259623)
65505. ~ Idem pentru Clasa II. Ed. V. Revesută. Bucuresci (Tip. Ştefan Mihalescu), 1885. (19,5 x 13,5). 24 p. 25 bani. (I 392743)
65506. ~ Idem pentru Clasa II. Ed. VI. Revesută. Bucureşti (Tip. Eduard Wiegand, Succesorul firmei Ştefan Mihalescu), 1886. (17,5 x 12). 31 p. 25 bani. (I 392144)
65507. ~ Idem pentru Clasa II. Ed. VIII revesută. Bucureşti (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand), 1890. (19,5 x 12,5). 32 p. 25 bani. (I 392609)
65508. ~ Idem pentru Clasa III. Ed II. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihalescu), 1881. (18,5 x 13). 91 p. cu il. 65 bani. (I 165904)
65509. ~ Idem pentru Clasa III. Ed. III. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihalescu), 1882. (18 x 12). 93 p. cu il. 65 bani. (I 259641)
65510. ~ Idem pentru Clasa III. Ed. IV. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihalescu), 1885. (19,5 x 13). 96 p. (II 392909)
65511. ~ Idem pentru Clasa III. Ed. V. Bucuresci (Tip. Eduard Wiegand S-sor St. Mihalescu), 1886. (17,5 x 11,5). 96 p. 65 bani. (I 392150)
65512. ~ Idem pentru Clasa III. Ed. VI. Bucureşti (Tip. Eduard Wiegand S-sor St. Mihalescu), 1887. (18,5 x 12). 96 p. (I 392373)
65513. ~ Idem pentru Clasa III. Ed. VII Revedută. Bucureşti. (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand), 1889. (20,5 x 12,5). 96 p. cu il. 65 bani. (II 393028)
65514. ~ Idem (Etimologie) pentru Clasa III. Ed. VIII. Bucureşti (Tipo-Litogr. Ed. Wiegand & C. C. Savoiu), 1891. (18,5 x 13). 96 p. cu il. 65 bani. (I 392384)
65515. ~ Idem (Etimologie) pentru Clasa III urbană şi clasa III şi IV rurală. Ed. IX. Bucureşti (Tipo-Litogr. Ed. Wiegand & C. C. Savoiu), 1893. (19 x 12,5). 96 p. 65 bani. (I 392533)
65516. ~ Idem. (Sintaxa) pentru Clasa IV. Ed. III. Revesută. Bucuresci (Tip. Ştefan Mihalescu), 1882. (18,5 x 13). 62 p. cu il. 45 bani. (I 165905)
65517. ~ Idem (Sintaxa) pentru Clasa IV. Ed. IV. Revesută. Bucureşti (Tip. Ştefan Mihalescu), 1885. (20 x 14,5). 62 p. 45 bani. (II 392988)
65518. ~ Idem. (Sintaxa) pentru Clasa IV. Ed. V. Bucureşti (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand Succesorul firmei Ştefan Mihalescu), 1886. (17,5 x 11,5). 62 p. cu il. 45 bani. (I 392143)
65519. ~ Idem (Sintaxa) pentru Clasa IV. Ed. VI. Bucureşti (Tip. Eduard Wiegand S-sor St. Mihalescu), 1888. (17 x 11,5). 68 p. cu il. (I 510121)
Lipsă coperta.
65520. ~ Idem (Sintaxa) pentru Clasa IV. Ed. VII. Bucureşti (Tipo-Litogr. Ed. Wiegand & C. C. Săvoiu), 1891. (19 x 13,5). 64 p. cu il. 50 bani. (I 392612)
65521. ~ Idem (Sintaxa) pentru Clasa IV urbană şi V rurală. Ed. VIII. Bucureşti (Tipo-Litogr. Ed. Wiegand & C. C. Săvoiu), 1893. (19 x 13,5). 68 p. cu il. 50 bani. (I 392540)
65522. ~ Meritele lui Cicerone în respectulu limbei şi allu litteraturei latine. These pentru obţinerea gradului de licenţiatu. Actu publicu susţinutu în 28 octombre 1868 de C. S. Stoicescu (născutu în Bucuresci anulu 1843). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1868. (21 x 14). 103 p. (Facultatea de littere şi philosophiă din Bucuresci) (II 393197)

În colaborare:
65523. ~ Manualu de sintaxa romana lucratu pentru scoalele secundare de C. S. Stoicescu, Professoru licenţiatu în litere şi filosofia şi D. St. Calinescu, Professoru licenţiatu în litere şi filosofia. I. Bucuresci, Librăria Jonnide successori Fraţii Jounitiu & C-ie (Tip. Curţii Walter & Gobl), [1877]. (18,5 x 12). 1 f., III p., p. 7-159 1 leu nou. (I 409614)
65524. ~ Idem. Ed. II. corectată şi completată cu sintaxa proposiţiuniloru şi cu punctuaţiea. Bucuresci (Typ. Curţii, F. Gobl) 1878. (19,5 x 13). VII-192 p. 1,50 lei. (I 53273)
65525. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand, C. C. Săvoiu & C-nie), 1893. (18 x 12). V-152 p. 1,50 lei. (I 392532)
Descriere după copertă.
65526. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1897. (19,5 x 13). V-144 p. 1,50 lei. (I 165900)

Traduceri:
CICERO. Despre bătrâneţe. Trad. de ~. Bucureşti, 1908 ; [191?].
LAME-FLEURY, J. R. Istoria descoperirii Americei. Trad. de ~. Bucureşti, 1864.

Vezi:
LHOMOND, Ch. Fr. De viris illustribus cu notiţe explicative... de ~. Bucureşti, 1893 ; ed. II, 1877 ; ed. IV, 1882 ; ed. VI, 1885 ; ed. VI, 1889 ; ed. VII, 1892 ; ed. VIII, 1895 ; ed. IX, 1897.
LHOMOND, Ch. Fr. Epitome historiae cu notiţe explicative române în text şi urmată de unu vocabularu de ~. Ed. II. Bucureşti, 1873 ; ed. IV, 1877 ; ed. V, 1893 ; ed. VI, 1897.
• Phaedri Fabularum Libri quinque. Adnotate pentru clasa II şi III gimnasiale de ~.Bucureşti, 1875.

Nu exista imagini
  1745) STOICESCU, COSTIN ST.
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, COSTIN ST.
65527. ~ Das Volkssparwessen in Rumänien insbesondere das Sparen bei der öffentlichen Sparkasse. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. Von Güstin St. Stoicescu aus Bukarest. Promoviert am 29. Januar 1915. Bonn (Druck von H. Ludwig, Spezial-Druckerei für Dissertation), 1915. (22 x 14,5). XII, 135 p. (II 83156)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1746) STOICESCU, CONSTANTIN I. (1852-1911)
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, CONSTANTIN I. (1852-1911)
65528. ~ Afacerea Bedmar. Interpelare adresată în Camera Deputaţilor, D-lui Ministru de Domenii în şedinţa de la 4 Decembre 1892 de către D-l Constantin I. Stoicescu, deputat al Colegiului I de Prahova. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (23,5 x 16). 34 p. (Extrasu din Monitorul Oficial no. 13 din 9 Decembre 1892) (II 75813)
65529. ~ Afacerea portului Constanţa. Respunsul D-lui Ministru C. I. Stoicescu la interpelarea D-lui Scorţescu (Şedinţa Camerei de la 14 Ianuarie 1897). Bucuresci (Tip. Vointa Naţională), 1897. (18 x 12). 48 p. (I 53296)
65530. ~ Afacerea Zappa. Pledoaria d-lui avocat Constantin I. Stoicescu pentru epitropia Olympicelor şi legaturilor înaintea Onor-Curţii de Apel din Bucureşti secţia III-a. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl fiii), 1906. (27,5 x 21,5). 44 p. (III 459158)
65531. ~ Casa rurală. Discurs rostit de D-l C. I. Stoicescu în şedinţa de la 9 Februarie 1908 la Adunarea Deputaţilor. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r. I. St. Rasidescu), 1908. (23,5 x 16,5). 46 p. (Extras din Monitorul Oficial) (II 14404)
65532. ~ Desbaterea noului tarif vamal. Discurs rostit de Domnul C. I. Stoicescu, Deputat al Colegiului I de Prahova în şedinţa de la 20 Decembre 1893. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1893. (17 x 11). 54 p. (I 76005)
65533. ~ [Jus romanum. De Confessis et de jure jurando. De l’aveu et du serment dans le droit romain et dans le droit civil français]. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le Jeudi 11 Décembre 1873, à neuf heures. Par Constantin-Jean Stoicesco né à Ploiesti (Roumanie) en 1852. Paris (Impr. de Pillet Fils Ainé), 1873. (21 x 14). 2 f., 122 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 259393)
65534. ~ [Despre detenţiunea preventivă şi libertatea provisorie] Discursul pronunciat de D-nu C. I. Stoicescu, Procurorul Curţii de Apel din Bucuresci, doctor în drept de la Facultatea din Paris, membru al Societăţii de legislaţiune comparată din Francia. In dioa de 16 August cu ocasiunea redeschiderii Curţii pe anul judecătoresc 1880- 1881. Urmat de respunsul d-lui Prim-Preşedinte Adolf Kantacuzino. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1880. (23 x 15,5). 1 f., 31 p. (II 265688)
65535. ~ Discursul rostit de d-nul deputat Constantin I. Stoicescu în dioa de 29 Noembrie 1887 la întrunirea partidului naţional-liberal în Salla Atheneului din Bucuresci. Bucureşti (Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu), 1887. (23 x 15). 22 p. (II 393522)
65536. ~ Discursul pronunţat în şedinţa de la 4 Martie 1892 în Adunarea Deputaţilor de Constantin Stoicescu, deputat al Colegiului I de Prahova cu ocasiunea respunsului la Messagiul Tronului. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1892. (17 X 11). 76 p. (I 69803)
65537. ~ Discursul D-lui deputat Constantin I. Stoicescu rostit în şedinţa Camerei de la 25 Noembre 1892 cu ocasiunea desbaterei adresei de respuns la Mesagiul Coroanei. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1892. (22,5 x 15). 41 p. (Extras din Monitorul Oficial) (II 72763)
65538. ~ Discursul pronunţat în şedinţa de la 28 Noembre 1894 în Adunarea deputaţilor de domnul Constantin I. Stoicescu deputat al colegiului I de Prahova cu ocasiunea respunsului la messagiul tronului (dupe Monitorul oficial). Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1894. (20 x 13). 72 p. (I 409572)
65539. ~ Discursul D-lui Ministru de Externe C. I. Stoicescu rostit în şedinţa Camerei de la 16/28 Decembrie 1896 în discuţia generală a respunsului la mesagiu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1896. (20 x 13,5). 50 p. (I 409581)
65540. ~ Discours prononcé par M. C. I. Stoicesco, Ministre des Affaires Etrangères le 16/28 décembre 1896 à la Chambre des députés à l’occasion de la discussion du projet de réponse au Message du trône. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl), 1896. (20 x 13). 58 p. (I 409582)
65541. ~ Discursul rostit de d-1 C. I. Stoicescu în şedinţa de la 25 Noemvrie 1907 la Camera Deputaţilor [în legătură cu revolta din 1907]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl Ion St. Rasidescu), 1907. (23,5 x 16,5). 34 p. (II 8633)
65542. ~ Discuţiunea generală asupra respunsului la Mesagiul Coroanei. Discurs pronunţat de dl. C. I. Stoicescu, Deputat al Colegiului III de Prahova. [Bucureşti?], 1887. (22,5 x 15,5). 27 p. (Extras din Monitorul Desbaterilor no. 7 din 27 noembre 1887) (II 393523)
65543. ~ Etude sur la naturalisation en Droit Romain, en Droit Civil et dans le Droit des gens
précédée d'un exposé sur la condition politique des personnes à Rome par Constantin I. Stoicesco Docteur en Droit de la Faculté de Paris, Lauréat de Roumanie (Médaille d'argent) avocat. Paris, A. Marescq Ainé, Libraire-Editeur (Corbeil-Typ. et Stér. de Crété), 1876. (24 x 17). 363 p. (II 29453)
65544. ~ Ilegalităţile comise de Ministrul de Resbel Jak Lahovary în Administraţia şi Comandamentul Armatei. Interpelare adresată Ministrului de Resbel de D-nul C. I. Stoicescu Deputat al Colegiului I de Prahova în şedinţele Camerei de la 21 şi 22 Ianuarie 1894. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1894. (21 x 14) (207 p. (Estrasă dupe Monitorul Oficial) (II 86413)
65545. ~ Reforma organisărei judecătoreşti. Discursul D-lui C. I. Stoicescu rostit în şedinţa Camerei la 12 Fevruarie 1909. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1909. (23 x 16). 46 p. (II 12820)
65546. ~ Réponse de M. le Ministre C. I. Stoicesco à l' interpellattion qui lui a été adressée a la Chambre des Députés sur le port de Constantza (Séances de la Chambre des Députés du 14 Janvier 1897). Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Gobl), 1897. (20X 13,5). 47 p. (Extrait du Moniteur Officiel) (I 64286)

Nu exista imagini
  1747) STOICESCU, D.
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, D.
65547. ~ Însemnătatea desemnului în învăţămîntul secundar. Disertaţie ţinută de D. Stoicescu, profesor de desemn la Liceul Lazăr, în ziua de 18 ianuarie 1900, cu prilejul serbărei aniversare a acelui liceu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (24 x 16). 14 p. (II 409389)
65548. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Lupta N. Stroilă), 1915. (23 x 15,5). 14 p. (II 41502)

Traduceri:
OVIDIU. Arta iubirei. Cartea I. Trad. în versuri de ~. Constanţa, 1915.

Nu exista imagini
  1748) STOICESCU, D.
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, D.
65549. ~ Contribuţiuni la studiul farmacologic al foilor de digitală purpurie. Tesa presintată la concurs pentru obţinerea gradului de farmacist de corp de armată de D. Stoicescu, farmacist de divisie. Bucuresci (Tip. Curţii Regale Proprietari F. Göbl Fiii), 1887. (24,5 x 16,5). 50 p. (II 394278)

Nu exista imagini
  1749) STOICESCU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, DIMITRIE
65550. ~ Paludisme en Roumanie. Notes de statistique et sa prophilaxie par Le Dr. Dimitrie Stoicescu de la Faculté de Médecine de Paris. Paris, Librairie des Facultés A. Michalon (Buzançais Indre, Impr. F. Deverdun), 1902. (25 x 16,5). 64 p. (II 19499)
Menţionată ca teză în Rally, p. 299.

În colaborare:
URBEANU, A. şi ~. Elemente de toxicologie. Fasc. I. Bucureşti, 1890.

Nu exista imagini
  1750) STOICESCU, DIMITRIE ST.
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, DIMITRIE ST.
65551. ~ Dreptul Romînesc în secolul XV-lea. Întăritura domnească De Dimitrie St. Stoicescu, Judecător în Medgidia. Constanţa (Tip. Librăria şi Legătoria de Cărţi D. Nicolaescu), 1914. (20,5 x 13). 15 p. 1 leu. (I 38412)
Descriere după copertă.

În colaborare:
HURUBERT, P. ~ ş.a. Rapoartele de expertiză relativă la Testamentul lui Ghiţă G. Alexiu. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1751) STOICESCU, GEORGE (1878-1915)
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, GEORGE (1878-1915)
65552. ~ Consideraţiuni asupra Sarcomului Primitiv Clavicular. Extirparea totală a Claviculei. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie, prezentată şi susţinută în diua de 16 Martie 1904 de George Stoicescu, Fost intern al Spitalelor civile şi al Maternităţii, Preşedinte al Societăţii Studenţilor în medicină, membru redactor al revistei Spitalul. Bucuresci (Tip. L'Indépendance Roumanie). 1904. (24 x 16,5). IX, 123 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, no. 722) (II 3554)

Nu exista imagini
  1752) STOICESCU, GEORGE C.
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, GEORGE C.
65552. ~ Despre proprietate. Thesa pentru licentia susţinută înaintea juriului examinator al Facultăţii de Drept din Bucuresci, do George Stoicescu. (Născut la Gherghiţa, judeţul (Prahova). Bucureşti (Imprimeria Statului), 1879. (23 x 15,5). 93 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409518)
65554. ~ De l 'hypothèque sur soi-même considérée comme instrument de crédit. Thèse pour le doctorat. L'acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le Mercredi 17 Mars 1909, à 2 h. 1/2 par Georges C. Stoicesco. Paris, Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence Ancienne Librairie Chevalier-Marescq et C-ie et ancienne Librairie F. Richon réunies F. Pichon et Durand-Anzias administrateurs, Librairie du Conseil d'Etat et de la Société de Législation comparée (Laval, Impr. L. Barneoud et C-ie), 1909. (25 x 17). 2 f., 172 p. (Faculté de Droit de l'Université de Paris) (II 458107)

Nu exista imagini
  1753) STOICESCU, GEORGE I. (1848-1932)
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, GEORGE I. (1848-1932)
65555. ~ Asupra abceselor urinoase şi infiltraţiei de urină. Patogenie şi Tratament [Lucrare prezentată pentru examenul de abilitare ca docent în specialitatea maladiilor căilor urinare] de Doctor G. Stoicescu, fost Medic Secundar. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), [1908]. (23,5 x 16). 88 p. cu il. (II 24891)
65556. ~ Asupra cistectomiei totale pentru tumori maligne ale băşicei de Doctor G. Stoicescu. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), [1910]. (23,5 x 15,5). 20 p. (II 24888)
Datat după Stoicescu G. I. p. 4 cop.
65557. ~ Asupra tratamentului chirurgical al tumorilor vezicale. de Doctor G. Stoicescu, Medic secundar. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1906. (23,5 x 16). 2 f., 24 p. (II 4080)
65558. ~ Consideraţiuni asupra induraţiilor plastice ale corpilor cavernoşi de Doctor G. Stoicescu, Monitor al clinicei de căi urinare dela Necker. Bucureşti (Tip. Cooperativa Poporul), 1911. (23,5 x 16). 29 p. (II 26058)
65559. ~ Despre exantheme în rheumatismul articular acut. Memoriu presintat şi susţinut la concursul pentru postul de medic primar de G. J. Stoicescu. Doctor în medicină. (Laureat) şi fost Intern în Medicină şi Chirurgie al Spitalelor din Paris (1872- 1876), Membru al Societăţei Anatomice din Paris şi al Societăţei Şciinţelor Medicale din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1878. (26 x 17,5). 32 p. (Ephoria Spitalelor Civile din Bucuresci. Concurs din 1878) (II 410042)
65560. ~ Discurs pronunţat de Doctorul Stoicescu, Medic primar al Spitalului Colţea. Profesor de clinica medicală. Membru în Consiliul Sanitar Superior. Cu ocasiunea inaugurărei noului Spital Colţa. Bucuresci (Tip. Curţii Regale Proprietari F. Göbl Fii), 1888. (18 x 12,5). 12 p., 1 f. (I 53297)
65561. ~ Expunere de titluri şi lucrări, [de] Doctor G. Stoicescu. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1911. (23 x 16). 18 p. (II 24889)
65562. ~ Ein Fall von primären Lebercarcinom. Von Profesor G. J. Stoicescu. Aus dem Rumänischen von Dr. Oscar Kraus. Wien, Im Selbstverlage des Verfassers (Druck von R. Spies & Co.), 1891. (23 x 15). 10 p. (Separat-Abdruck aus der Allgemeinen Wiener medizinischen Zeitung XXXVI Jahrgang 1891) (II 259358)
Descriere după copertă.
65563. ~ Du frisson (Pathogénie et nature) Sa valeur séméiologique pendant l'état puerpéral. Avec 35 tracés thermo-sphygmiques par G. J. Stoicesco, Docteur en médecine et en chirurgie des hôpitaux de Paris (1872-1876), Membre de la Société anatomique. Paris, Librairie Alexandre Coccoz (Typ. Pillet fils ainé), 1876. (25 x 16). 2 f, 123 p., 14 f. pl. (II 265516)
Menţionată ca teză în Rally, p. 299.
65564. ~ Lecţiuni de Clinica Medicală făcute la Spitalul Colţea (1887-1888) de G. I. Stoicescu, Profesor de Clinica la Facultatea din Bucuresci, Medic Primar la Spitalul Colţea. Membru în Consiliul Sanitar Superior. Cu un traceu termic. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1888. (23 x 16). 2 f., 268 p. cu il., IV p. (II 61024)
Lipsa coperta.
65565. ~ Lecţiune de deschidere a Cursului de Clinica Internă de D-nul Profesor Stoicescu. Bucuresci (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand), 1887. (23,5 x 15,5). 1 f., 20 p. (II 53057)
65566. ~ Monopolul vânzării băuturilor spirtoase în comunele rurale. Raport al Comitetului Delegaţilor şi Discurs rostit de Dr. George Stoicescu, în şedinţa dela 13 Fevruarie 1908 la Adunarea Deputaţilor. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1908. (22,5 x 16). XIX, 22 p. (II 62444)
65567. ~ Raportul D-lui Dr. G. I. Stoicescu, Deputat pentru Proiectul de lege sanitară. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (22,5 x 15,5). 39 p. (II 19282)
65568. ~ Tratamentul infecţiunilor gonococice la femei de Doctor G. Stoicescu, Monitor al clinicei de căi urinare dela Necker. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1911. (23 x 16). 30 p. (II 26057)
65569. ~ Trei cazuri de stricturi uretrale la femei de Doctor G. Stoicescu fost medic secundar. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1911. (23,5 x 16). 28 p. cu il. (II 24890)
65570. ~ Tromboflebita blenoragică a venelor vergei de Doctor G. Stoicescu, Monitor al clinicei de căi urinare dela Necker. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1911. (23 x 16). 21 p. (II 26059)

În colaborare:
65571. ~ Afasie cu hemiplegie areaptă în cursul apendicitei de Prof. Dr. G. Stoicescu şi Constantin Daniel. Câteva consideraţiuni asupra turburărilor nervoase în apendicită. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1907. (23,5 x 16,5). 14 p., 1f. (II 7475)
65572. ~ Anevrism enorm al porţiunei ascendente a aortei, proeminând la exterior. Tratamentul gelatinat cu rezultat excelent de Prof. Dr. G. Stoicescu şi Doc. Dr. B. Theodorescu. Bucureşti (Tip. Universul, I. Ionescu), 1910. (23 x 16). 7 p. cu il. (I 23505)
Cu menţiunea: "Comunicare făcută Societăţii Ştiinţelor Med. 20 Dec. 1910 de D-rul Barbu Theodorescu".

Vezi:
HERESCU, P. Despre stricturile traumatice ale uretrei. Lecţiune clinică culeasă şi publicată de ~. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1754) STOICESCU, GEORGE ST.
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, GEORGE ST.
65573. ~ Cercetări asupra Diagnosticului Bacteriologic al Antraxului prin culturi din piele. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de George St. Stoicescu, Intern al Institutului Medico- Militar. Bucureşti (Tip. Viitorul), 1909. (23 x 16). 27 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară no. 100) (II 165422)

În colaborare:
CIUCĂ, Al. şi ~. Diagnostic bactériologique du charbon. Bucureşti, [1909].

Nu exista imagini
  1755) STOICESCU, GR. P.
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, GR. P.
65574. ~ Mandatul în Dreptul Roman şi Român. Tesa pentru licenţă Susţinută la... de Gr. P. Stoicescu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1894. (22,5 x 15,5). 63 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 86268)

Nu exista imagini
  1756) STOICESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, IOAN
65575. ~ Schitze din istoria Patriei urmate de istoria Ploesciloru. Fapte istorice cel mai multe vezute cu ochii. Scrise de Ioan Stoicescu. Ploesci (Tip. Ioan G. Costescu), 1880. (19,5 x 13). V-77[-79] p. 1 leu nou. (I 392778)

Nu exista imagini
  1757) STOICESCU, PANTELE C.
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, PANTELE C.
65576. ~ Despre raportul la succesiune în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Pantele C. Stoicescu. Bucuresci (Tip. Griviţa, Mihail M. Antonescu), 1903. (23 x 16). 68 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409474)

Nu exista imagini
  1758) STOICESCU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, PETRU
65577. ~ Despre Obligaţiunile Vîndetorului în Dreptul Roman şi Român. Teza pentru licenţă de Petru Stoicescu. Bucuresci (Tip. Griviţa M. M. Antonescu), 1902. (23 x 15,5). 35[-39) p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept).

Nu exista imagini
  1759) STOICESCU, PETRU-ION (1840-1897)
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, PETRU-ION (1840-1897)
65578. ~ Jus roumanum: De instructo vel instrumento legato (Dig., lib. XXXIII, tit. VII); Droit français: De la distinction des liens (Code Napoléon, art. 516 à 543); Droit administratif: Des Biens appartenant aux départements et des règles concernant leur administration et leur aliénation (Loi du 10 mai 1838). Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le Vendredi 15 Avril 1864, à une heure, par Pierre-Jean Stoicesco, né à Ploieşti (Roumanie). Paris (Impr. de Pillet Fils Ainé), 1864. (21 x 14). 3 f., 129 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 17127)
Descriere după titlul de la începutul textului.
65579. ~ Du fonds dotal en droit romain. De l'hypothèque légale des femmes mariées en droit français. Thèse pour le doctorat. L'acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le Jeudi 18 Janvier 1872, à 8 heures et demie Par Pierre-Jean Stoicesco né à Ploieşti (Roumanie). Paris (Impr. de Pillat et Fils Aîné), 1872. (24 x 16). 2 f., 196 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 265572)


STOICESCU, PETRU-ION (1840-1897), despre
65580. • Petru Stoicescu. Doctor în Drept de la Facultatea din Paris. Senator. Sub-director al Primei Societăţi de Credit Funciar Rural. Născut la Ploeşti, mai 1840. Încetat din viaţă la 17/18 martie 1897. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1897. (22 x 15). 81 p., 1 f. portr. (II 409535)

Nu exista imagini
  1760) STOICESCU, ŞTEFAN (1853-?)
 • Opera
 • Imagini
STOICESCU, ŞTEFAN (1853-?)
65581. ~ Curs de aritmetică de Şt. Stoicescu. Profesor de Matematice la Liceul Lazăr. Partea I pentru clasa II-a secundară. Bucuresci (Lito-Tipogr. Carol Gobl), 1893. (20,5 x 13,5). 2 f, 217 p. 2,75 lei. (II 74221)
65582. ~ *Idem. Pentru clasa II-a secundară. Ed. II. Bucureşti, [1897]. (A-B, 1 (1898), nr. 38, iun. 21, p. 1246)
65583. ~ Idem. Pentru clasa II-a secundară. Ed. III. Conformă cu noua programă. Cuprinde: numerose probleme de calcul oral şi scris. Cestiunile arătate în tabla de materie. Exerciţii după fiecare regulă. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Gobl), 1901. (20 x 13). 2 f., 144 p. 2 lei. (I 72849)
65584. ~ Idem. Pentru clasa II-a de licee, gimnasii şi scole secundare, gradul I, de fete. Ed. IV Conformă cu noua programă. Cuprinde: 100 probleme de calcul oral şi scris, cestiunile arătate în tabla de materie, exerciţii de calcul după fiecare regulă. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (20,5 x 13,5). 134 p. 2,20 lei. (II 508259)
65585. ~ Idem. Pentru clasa II-a de licee şi gimnazii Ed. V. Conformă cu noua programă din 1908. Bucureşti (Tip. Socec & Comp.), 1911. (20.5 x 13). 119 p. 2 lei. (II 467634)
65586. ~ Idem. Partea II. Pentru clasa III-a secundară. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1891. (19 x 13). IV, 268 p. (I 72862)
65587. ~ Idem. Pentru clasa III-a secundară. Ed. II. Revedută, corectată şi modificată după cerinţele experienţei. Cuprinde: 180 probleme de calcul oral şi scris. Cestiunile arătate în tabla
de materie. Exerciţii de calcul după fiecare regulă. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Gobl), 1897. (20,5 x 13). 2, 268 p. 3 lei. (II 499191)
65588. ~ Idem. Pentru clasa III-a secundară. Ed. III-a Conformă cu noua programă. Cuprinde 270 probleme de calcul oral şi scris, Cestiunile arătate în tabla de materie. Exerciţii de calcul după fiecare regulă. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1901. (19,5 x 13,5). 1 f., 266 p. 3 lei. (II 72832)
65589. ~ Idem. Pentru clasa III-a de licee gimnasii şi şcole secundare, gradul I, de fete. Ed. IV. Conformă cu noua programă. Cuprinde: 334 probleme de calcul oral şi scris. Cestiunile arătate în tabla de materie. Exerciţii de calcul după fiecare regula. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (20,5 x 14). 2 f. 243 p. 3,25 lei. (II 72831)
65590. ~ Lecţiuni de aritmetică practică pentru clasa I secundară de ambele sexe lucrată după metoda raţională, alternativ inductivă şi deductivă, inventivă şi expositivă de St. Stoicescu. Profesor de matematice la Liceul Lazăr. Coprinde: 300 probleme de calcul oral şi scris. Cestiunile arătate în tabla de materie. Exerciţii de calcul oral şi scris după fiecare regula. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1895. (20 x 13,5). 2 f., 250 p. 2,50 lei. (I 165736)
65591. ~ *Idem. Pentru clasa I secundară. Ed. II. Bucureşti, [1897]. (A-B, 1 (1898), nr. 38, iun. 21, p. 1246)
65592. ~ Idem. Pentru clasa I secundară. Ed. III. Alcătuită după noua programă. Cuprinde: 522 probleme de calcul oral şi scris... Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1901. (20,5 x 13,5) VII, 238 p. 2,85 lei. (II 72834)
65593. ~ Idem. Pentru clasa I de licee, gimnasii şi şcole secundare, gradul I de fete. Ed. IV. Conformă cu noua programă. Coprinde: 560 probleme de calcul oral şi scris... Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu),1903. (21 x 13,5). 180 p. 2,80 lei. (II 72824)
65594. ~ Idem. Pentru clasa I de licee, gimnasii şi scoale secundare, gradul I de fete. Ed. V. Conformă cu noua programă. Coprinde: 560 probleme de calcul oral şi scris... Bucureşti, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Atelierele Grafice I. V. Socecu),1904. (20,5 x 14). 180 p. 2,80 lei. (II 72833)
65595. ~ Idem. Pentru clasa I de licee, gimnazii şi şcoale secundare, gradul I de fete. Ed. VIII Conformă cu noua programă. Coprinde: Aproape 1 000 probleme de calcul oral şi scris... Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay. (Noua Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1909. (20 x 13). 1 f., 216 p. 2,90 lei. (I 452858)

Nu exista imagini