Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1721) STOICA, D.
 • Opera
 • Imagini
STOICA, D.
Vezi:
CARAIVAN, V. Poveşti de pretutindeni. Ilustraţii de ~. Bucureşti, 1908.
CRISTESCU, Fl. Carte pentru copii. Desemnuri de ~. Bucureşti, 1909.
FARAGO, E. Copiilor. Demnuri de ~. Craiova, 1913.
IORGA, N. Prin Bulgaria la Constantinopol. Cu ilustraţii de ~. Bucureşti, 1907.
• România pentru Bănăţeni. Cu desene de ~. Vălenii-de-Munte, 1910.
STAHL, H. Un Român în Lună. Roman. Ilustraţii de ~ şi Murnu. Bucureşti, 1914.
VLAHUŢĂ, A. Din trecutul nostru. Ilustraţii de ~. Bucureşti, 1908 ; ed. II, 1913.

Nu exista imagini
  1722) STOICA, DIONISIE
 • Opera
 • Imagini
STOICA, DIONISIE
65448. ~ Moise Păcurarul. Piesă teatrală poporală în 4 acte şi 1 tablou cu muzică, cântece şi jocuri de Dr. Dionisie Stoica. Partea muzicală separată de Iacob Mureşanu. Braşov, Editura Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1910, (18 x 14). 76 p. (Biblioteca Teatrală edată de Societatea pentru fond de teatru român nr. 26) ( BCU -CIN 205398)
65449. ~ Trei conferinţe teosofice, [de] Dionisie Stoica. Budapesta (Tip. Poporul Român), 1903. (15,5 x 11,5). 108 p. (I 409675)
65450. ~ Vlahuţă Sandor. Tanulmány a roman irodalom köréből. Irta: Stoica Dénes. Budapest, Poporul Român könyvnyomda, 1905. (20 x 14,5). 1 f. portr., 209[-212] p. (BCU-CIN 64341) Cu portretul lui Al. Vlahuţă.

În colaborare:
65451. ~ Schiţă monografică a Sălagiului. Întocmită de Dr. Dionisie Stoica şi Ioan P. Lazăr. Simleul-Silvaniei (Victoria Inst. tipografic şi editură), 1908. (24 x 17). 326[-331] p. cu il., 1 h. (Astra la Şimleu) (II 14169)
Cuprinde şi o anexă: "Cum s-a declarat ziaristica asupra Schiţei monografice a Sălajului?".

Prefeţe:
VELCEAN, I. Istoricul Reuniunii române de cântări şi musică. Prefaţă de ~. Reciţa-Montană, [1905].

Nu exista imagini
  1723) STOICA, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
STOICA, DIMITRIE
65452. ~ Gramatica latina pentru clasele gimnasiale din Principatul Moldaviei de Dimitrie Stoica. Jassi (In Tip. Romano-Francesa), 1852. (22 x 13,5). VII, 485[- 495] p. (II 68346)
Cu alfabet de tranziţie.
65453. ~ Idem. Ed. II. pentru Seminariile din Principatul Moldovei Iassi (Tip. Buciumului Roman, Proprietari T. Codrescu şi D. Gusti), 1859. (18 x 12). 2 f., 179, 121 p., 3 f. (II 68392)
Cu alfabet de tranziţie. Cuprinde: "Partea I: Gramatica latină; Partea II; texte din diverşi autori latini; Vocabular latin-român".
65454. ~ *Vocabular latino-român. Cuprinzător a peste zece mii cuvinte de prof. D. Stoica. [1846]. (GT, p. (1846), p. 100)

Nu exista imagini
  1724) STOICA, EMILIAN
 • Opera
 • Imagini
65455. ~ *Dare de seamă despre mişcarea literară-pedagogică în anul şcolar 1911-1912 de Emilian Stoica (Gurarăului 1. Sibiu). Cernăuţi, 1913. (Biblioteca revistei Şcoala nr. 1) (JL, 10 (1913) nr.6, iun., p. 104)

În colaborare:
LUPAŞ, I. şi alţi preoţi [~, Bocia, D.] "Mângăiaţi poporul". Cuvântări bisericeşti. Sibiiu, 1916. (Biblioteca Şaguna, nr. 16-36).

STOICA, EMILIAN
Nu exista imagini
  1725) STOICA, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
STOICA, GHEORGHE
65456. ~ Alte vremuri [Schiţe şi povestiri] de Gheorghe Stoica. Orăştie, Editura Librăriei Naţionale Seb. Bornemisa (Tip. Nouă I. Moţa), 1913. (19 x 12,5). VI[ –VIII ], 309[-311] p. cu portr. (Biblioteca Scriitorilor dela Noi) (I 134554)
65457. ~ Conferinţa naţională ţinută la Sibiiu în 5 Aprilie 1910. Întocmită după însemnări de George Stoica redactorul Foii Poporului), 1910. (18 x 10.5). 71 p. 40 bani, în România 50 bani. (BCU-CIN S 5788)
65458. ~ Schiţe din popor de George Stoica. Cluj-Gherla, Editura Răvaşului (Tip. Aurora A. Fodoran), 1903. (14,5 x 10,5). 16 p. (Cărţile Săteanului Român nr. 1) (I 409683)
65459. ~ O şedinţă comunală. Comedie în două acte de George Stoica. Piesă premiată de Societatea pentru crearea unui fond de teatru. Braşov. Editura Librăriei Ciurcu, 1907. (16 x 12). 80 p. (Biblioteca Teatrală edată de Societatea pentru crearea unui fond de teatru român, nr. 12). (I 6257)

Nu exista imagini
  1726) STOICA, I.
 • Opera
 • Imagini
STOICA, I.
Vezi:
• Cererile Românilor din Monarhia Austriacă. [Viena, 1849].

Nu exista imagini
  1727) STOICA, IOSIF D.
 • Opera
 • Imagini
STOICA, IOSIF D.
65460. ~ Însemnări dintr-o vreme pentru biserică şi administraţie de Iosif Stoica. Focşani (Tip. Al. Codreanu S-sori), 1912 (21 x 14). 54 p. (II 28921)
65461. ~ Raportul între religiune şi artă. Teză pentru licenţă de Iosif D. Stoica. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1906. (23,5 x 16). 71 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 5529)

Nu exista imagini
  1728) STOICA, ION C.
 • Opera
 • Imagini
STOICA, ION C.
65462. ~ *Pentru înavuţirea ţăranilor de Ioan G. Stoica ataşat comercial al României în Italia. [1913]. (AB, 17 (1914), nr. 15-16, ian. 5-12, p. 574)

Nu exista imagini
  1729) STOICA, N.
 • Opera
 • Imagini
STOICA, N.
65463. ~ Amintiri din răsboiul independenţei de General N. Stoika. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1911. (23 x 16). 44 p. cu il. (Extras din Revista Artileriei) (II 29954)
65464. ~ Notiţe din Viaţa unui ostaş: Polcovnicul Ştefan Stoica de G. N. S. [Generalul N. Stoica]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1912. (22 x 14,5). 15 p. (Extras din Revista Armatei) (II 33556)
Autorul, identificat după: RA, 30 (1912), p. 485.

Nu exista imagini
  1730) STOICA, N. N.
 • Opera
 • Imagini
STOICA, N. N.
65465. ~ Criza pe piaţa financiară, [de] N. N. Stoica. Doctor în ştiinţele economice dela Universitatea din Paris, Inspector al Ministerului Industriei şi Comerţului. Bucureşti (Impr. Independenţa),1914. (23,5 x 16,5). 13p. (Biblioteca Cercului de Studii Economice şi Financiare) (II 44485)
65466. ~ Cunoaşterea şi conducerea pieţei economice ele Dr. I. N. Angelescu. Comunicare făcută la Cercul de studii economice şi financiare de N. N. Stoica, doctor în ştiinţele economice de la Universitatea din Paris. Inspector al Ministerului Industriei şi Comerţului. După notele stenografice. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1915. (23 X 15,5). 12 p. 50 bani. (Biblioteca Cercului de Studii economice şi financiare) (II 44486)
65467. ~ Intervenţiunea Legislativă a Statului în chestiunea muncei naţionale de N. N. Stoica, Doctor în Drept din Paris. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1913. (24 x 16,5). 13 p. (II 33251)
65468. ~ La question de l'arbitrage obligatoire aux conférences de la paix par N. N. Stoica, Avocat au barreau de Bucarest. Docteur en droit. Paris, A. Pedone, Editeur, Librairie de la Cour d'Appel et de l'Ordre des avocats, 1909. (25 x 17). 161 p. (II 15797)
Menţionată ca teză în: Rally, p. 299.

În colaborare:
IORGA, G. şi ~. Preţurile maxime. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1731) STOICA, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
STOICA, NICOLAE
65469. ~ Cântece şi versuri culese de Caporalul Stoica Nicolae din compania de Mitraliere a Reg. Vlaşca no. 5. Giurgiu (Tip. Nicolae Pandelescu),1915. (17 X 11). 11 p. 70 bani. (I 45358)

Nu exista imagini
  1732) STOICA, PANAITE
 • Opera
 • Imagini
STOICA, PANAITE
65470. ~ Dreptul Roman. Despre adopţiuni. Tesa de licenţă susţinută de Panaite Stoica, Iassy (Impr. Bermann possesor V. Botez), 1870. (21,5 x 14,5). 45 p. (Facultatea Juridică de Jassy). (II 170461)
65471. ~ Despre complicitate. Discursul rostit de Dnu. P. Stoica, Procuror general de pe lângă Curtea de Apel din Iaşi August 1885 cu ocasiunea deschiderei anului judiciar 1885-1886 şi respunsul Dlui Gheorghe Liciu, Primul preşedinte al Curţii. Bucuresci (Tipografia Statului), 1885. (22 x 15). 30 p. (II 393495)

Nu exista imagini
  1733) STOICA, PETRE ST.
 • Opera
 • Imagini
STOICA, PETRE ST.
65472. ~ Reforma electorală. Înaltul Decret Regal după care se vor face alegerile pentru Adunarea Deputaţilor şi pentru Senat pe întreg teritoriul ţărei şi în Basarabia. Tipărit cu formulare şi note de Petre St. Stoica, Judecător la Tribunalul Teleorman. Turnu-Măgurele (Tip. S. Stoicescu A. N. Vasilescu & T. Nicolescu), 1918. (15 x 11). 42[-45] p. 1,50 lei. (Biblioteca Legilor Noi, no. 1) (I 53401)

Nu exista imagini
  1734) STOICA, SAVA
 • Opera
 • Imagini
STOICA, SAVA
65473. ~ Tuberculoza Vulvei. Teză pentru doctorat in medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Decembrie 1907 de Sava Stoica. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1907. (23,5 x 16). 48 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 964) (II 7905)

Nu exista imagini
  1735) STOICA, SIMEON
 • Opera
 • Imagini
STOICA, SIMEON
65474. ~ Dietetica poporală cu deosebită consideraţiune la modul de vieţuire al ţeranului român, de Simeon Stoica medic pensionat. Braşov, Proprietatea autorului (Tip. A. Mureşianu), 1879. (23 X 15). 167[-169] p. cu il., 3 pl. (II 409441)
Cu menţiunea: "Tipărită cu ajutorul Asociaţiunei Transilvane".
65475. ~ Higiena copilului dela nascere până la alu 7-lea anu alu etăţii. De Simeon Stoica, medicu cercualu în Rodnavechină. Scriere pentru poporu, premiată de Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului românu. Sibiiu (Tipariulu tip. archidiecezane), 1895. (20,5 x 13). 64 p. (Asociaţiunea transilvană) (II 384930)
65476. ~ Tratatul bolelor acute-infectatore cu privire la istoricul şi la descrierea lor speciale, la vindecarea principala şi sistematică, conform sciinţei şi invenţiunilor mai recente, cu medicamente aprobate parte de casă parte de farmacia în adaus cu recepte numerose, cu regule de precauţiune şi cu dietetică, descris pentru poporul şi cărturarii români de Simeon Stoica, magistru în chirurgie şi veterinar, medic cercual al Rodnei din Comitatul Bistriţa Năseud. Membru pe vieţă al asociaţiunei transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român. Sibiiu, Proprietatea autorului (Tip. lui W. Krafft), 1891. (23 x 16). IV, 169 p. 1 fl. (II 61022)

Nu exista imagini
  1736) STOICA, ŞTEFAN (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
STOICA, ŞTEFAN (1848-?)
65477. ~ Austria şi politica ei perfidă faţă de România. Documente diplomatice, [de] St. Stoika, General în rezervă. Vălenii-de-Munte (Tip. Soc. Neamul Românesc), 1910. (16,5 x 10,5). IV, 30 p. 30 bani. (I 489318)
65478. ~ Cauzele înfrângerii noastre de Generalul Ştefan Stoika. Bucureşti, Librăria A. A. Stănciulescu, 1918. (20,5 x 13,5). 15 p. 1 leu. (II 50234)
65479. ~ Franţa şi România, [de] Generalul Şt. Stoika. Bucureşti (Tip. Românească), 1912. (16,5 x 10,5). 15 p. 50 bani. (Bj- Bv 1189)
Descriere după copertă. Cu menţiunea: "În folosul Românilor Basarabeni şi Macedoneni".
65480. ~ O privire asupra instituţiilor noastre militare de Colonelul Ştefan St. Stoika. Comandantul Regimentului 11 din Artileria Regală de Câmp. Focşani (Tip. Alesandru Codreanu), 1905. (20,5 x 13,5). 47 p. (II 1192)
65481. ~ Pro Italia de Ştefan Stoika, General în rezerva. În folosul familiilor italienilor căzuţi în război. Bucureşti (Tip. Românească), 1912. (16 x 10). 19 p. (I 28132)

Traduceri:
CLAUSEWITZ. Principii esenţiale pentru conducerea resbelului. Trad. de ~. Focşani, 1891.

Nu exista imagini
  1737) STOICA, ŞTEFAN (1808-1878)
 • Opera
 • Imagini
STOICA, ŞTEFAN (1808-1878)
Traduceri:
HUGO, V. *Angelo. Trad. de ~. Bucureşti, 1839.
HUGO, V. *Maria din Englitera. Trad. de. ~. Bucureşti, 1839.
HUGO, V. Zioa dupe urma a unui osîndit. Trad. de ~. Bucureşti,1839.
SHAKESPEARE, W. Julie Cesar. Trad. de ~. Bucureşti, 1844.

Nu exista imagini
  1738) STOICA, V. A.
 • Opera
 • Imagini
STOICA, V. A.
65482. ~ Metodă nou de geografia judeţului Vaslui pentru clasa a II-a primară din comunele urbane şi a III-a din comunele rurale de V. A. Stoica, Înveţătoriu. Ed. I. Ilustrată cu mai multe desemne geografice. Vaslui (Tip. G. Caţafany & C. Onceanu), 1890. (20,5 x 14). 50 p. (II 393091)
65483. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1890. (22 x 14,5). 38 p. 45 bani, cu harta judeţului, 70 bani. (II 393444)

Nu exista imagini
  1739) STOICA, VASILE (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
STOICA, VASILE (1889-?)
65484. ~ Suferinţele din Ardeal de Vasile Stoica. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (19,5 x 13,5). VIII-341[-344] p., 1 f. portr. 2,50 lei. (I 48989)

În colaborare:
RUSU-ABRUDEANU, I. şi ~. Habsburgii, Ungurii şi Românii Bucureşti, 1915.

Traduceri:
BORNEMANN, W. Scrisori. Piesă într-un act. Trad. de ~. Orăştie, 1911.
FRANCE, A. Crima lui Sylvestre Bonnard. Trad. de ~. Orăştie, 1914.

Nu exista imagini
  1740) STOICA, VICTOR V.
 • Opera
 • Imagini
STOICA, VICTOR V.
65485. ~ Formarea membrilor Albiei Minore a unui curs de apă de Victor V. Stoica, Inginer. Bucureşti (Tip. Cooperativă), 1910. (23,5 x 15,5). 1 f., 15 p. cu il. (Extras din Buletinul Societăţii Politecnice no. 5, Mai 1910) (II 19720)
65486. ~ Laboratoriu pentru lucrări de hidraulică fluvială, [de] Victor V. Stoica, Inginer. Bucureşti (Tip, Cooperativa), [1910]. (23 x 15,5). 11 p. (Extras clin Buletinul Societăţii Politehnice, no. 1, anul II) (II 20560)
65487. ~ Racordări parabolice la curbele liniilor de cale ferată, [de] Victor V. Stoica. Inginer. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1916. (23 x 16). 8 p., 3 pl. (Extras din Buletinul Societăţii Politecnice. Anul XXXII, no. 1-4) (II 48937)

Nu exista imagini