Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1701) STOIANESCU, ATANASIE
 • Opera
 • Imagini
STOIANESCU, ATANASIE
65424. ~ Dare de seamă asupra împrumutului de 11.300. 000 lei contractat pentru construcţiunea linei ferate Ploeşti-Slobozia prezentată de D-l Atanasie Stoianescu, Prefectul judeţului Ialomiţa Consiliului judeţean în sesiunea extraordinară de la 2 Februarie 1908. Călăraşi (Tip. C.I. Şeicărescu), 1908. (18 x 11,5). 29 p. (I 9318)

Nu exista imagini
  1702) STOIANESCU, ATHANASIE (?-1880)
 • Opera
 • Imagini
STOIANESCU, ATHANASIE (?-1880)
65425. ~ Rugaciune către A Tot Putintele Dumnedeu pentru Domn şi Naţiune în timpu de resbelu. Imprimată de Prea Sânţia Sa Părintele Episcopu alu Eparhiei Romnicu Noului-Severin D.D. Athanasie. Craiova (Tip. Philip Lasar), 1877. (23 x 16). 14 p. (II 74827)

Nu exista imagini
  1703) STOIANOF, ŞTEFANIA
 • Opera
 • Imagini
STOIANOF, ŞTEFANIA
65426. ~ Contribuţiuni la tratamentul hemoragiilor prin inserţie vicioasă a placentei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1912 de Ştefania Stoianof, Internă a Spitalelor civile, fostă internă a Institutului Maternitatea. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1912. (23 x 15,5). 44 p. (Facultate de Medicină din Bucureşti no. 1237). (II 29053)

Nu exista imagini
  1704) STOIANOV-BERON, VASILE H.
 • Opera
 • Imagini
STOIANOV-BERON, VASILE H.
Vezi: BERON, VASILE H. S.

Nu exista imagini
  1705) STOIANOVICI, C. CR. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
STOIANOVICI, C. CR. (1884-?)
65427. ~ O contribuţiune la Problema Îmbunătăţirei Agriculturei noastre. Agricultura în armată, [de] C. Cr. Stoianovici. Bucureşti (Inst. Grafic Eminescu), 1908. (21,5 x 14,5). 53 p. (II 12029)
65428. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. grafic Eminescu), 1909. (20,5 x 13,5). 53 p. (II 13514)
65429. ~ *Jubileul Băncei Naţionale a României de C. Chr. Stoianovici. Bucureşti (Typ. Universitară), 1906. (Stoianovici, cop. 4)
65430. ~ Politica agrară a României şi înrâurirea ce ea a avut asupra stărei economice şi sociale a populaţiunei rurale de C. Chr. Stoianovici. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1910. (18 x 12). 16 p. (BCU-Iaşi I 30676)
65431. ~ O spoliare naţională. Loteria de stat, [de] C. Chr. Stoianovici. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1910. (21,5 x 15,5). 14 p. (Extras din Economia Naţională no. 1 şi 2, anul XXXIV-lea) (II 19736)

Nu exista imagini
  1706) STOIANOVICI, C. G.
 • Opera
 • Imagini
STOIANOVICI, C. G.
65432. ~ Reflexii de Plutarchu, Voltaire, Rousseau. Distrugerea fiinţelor innocente sau hrana humană. Traducere şi [prelucrare] de G. G. Stoianovici. Brăila (Tip. P. M. Pestemalgioglu), 1875. (20,5 x 13). 1 f., 12 p. (II 88978)

Traduceri:
MEMNIUS GEMELLUS, CAIUS [prin] Voltaire. Lettere... Trad. de ~. Brăila, 1875.

Nu exista imagini
  1707) STOIANOVICI, D.
 • Opera
 • Imagini
STOIANOVICI, D.
65433. ~ Contractele între absenţi. Teză de licenţă susţinută de D. Stoianovici. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (24 x 16). 1 f., 86 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 3558)

Nu exista imagini
  1708) STOIANOVICI, GABRIEL A.
 • Opera
 • Imagini
STOIANOVICI, GABRIEL A.
65434. ~ Acţiunea cambială. Teza pentru licenţă susţinută de Gabriel A. Stoianovici la... 1899. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1899. (23,5 x 16). 69 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 409424)

Nu exista imagini
  1709) STOIANOVICI, I. P.
 • Opera
 • Imagini
STOIANOVICI, I. P.
65435. ~ Contribuţiuni la studiul nephroptosei de Dr. I. P. Stoianovici Medic secundar al Eforiei Spitalelor Civile. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Gobl), 1898. (24 x 17). 56 p. (II 254525)
65436. ~ *De l'apoplexie pancréatique (Thèse) par J. P. Stojanovits. Paris, Jouve, 1893. 4°. 71 p. (Bengesco, p. 215 ; Rally, p. 300)

Nu exista imagini
  1710) STOIANOVICI, IACOVACHI
 • Opera
 • Imagini
STOIANOVICI, IACOVACHI
Editări de texte :
NEOFIT monahul. Misterele Jidovilor descoperite pentru a doua oară tipărite de ~. Iassi, 1870.

Nu exista imagini
  1711) STOIANOVICI, M.
 • Opera
 • Imagini
STOIANOVICI, M.
65437. ~ Consideraţiuni fiziologice şi economice asupra hranei de pace şi război a soldatului nostru faţă de soldatul francez, german, austro-ungar şi rus de Administratorul Cl. 2-a M. Stoianovici. Cu o prefaţă de Domnul Intendent Raşianu. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1906. (24 x 16,5). 89 p. 2 lei pentru ofiţeri, 3 lei pentru biblioteci. (II 1582)

Nu exista imagini
  1712) STOIANOVICI, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
STOIANOVICI, MIHAIL
Traduceri:
BARTHÉLEMY, J.- J. Harito şi Polidor. Trad. de ~. Bucureşti, 1840.

Nu exista imagini
  1713) STOIANOVICI, NICOLAE C.
 • Opera
 • Imagini
STOIANOVICI, NICOLAE C.
65438. ~ Întrebuinţarea îngrăşămintelor în agricultură de Nicolae C. Stoianovici, Directorul Şcolii de Centrale de Agricultură dela Herăstrău. Cu 10 ilustraţiuni. Bucureşti (Albert Baer), 1911. (20,5 x 13). 47 p. cu il. 60 bani. (II 24085)

Nu exista imagini
  1714) STOIANOVICI, NICOLAE M.
 • Opera
 • Imagini
STOIANOVICI, NICOLAE M.
65439. ~ Despre mandat în dreptul roman şi în dreptul român. Teză pentru licenţă susţinută de Nicolae M. Stojanovici (născut în Bucuresci). Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1876. (21 x 11,5). 2 f., 138[-140] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (I 12562)

Nu exista imagini
  1715) STOIANU, IOANE S.
 • Opera
 • Imagini
STOIANU, IOANE S.
65440. ~ Aritmetica pentru Şcoalele poporali de Joane S. Stoianu, prof. gimnasiale. Blasiu (Cu Tip. Seminariului), 1864. (17,5 x 11). 56 p. (I 380276)

Nu exista imagini
  1716) STOICA, AL. P.
 • Opera
 • Imagini
STOICA, AL. P.
65441. ~ Despre obligaţiuni divizibile şi indivizibile în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă. Susţinută de Al. P. Stoica, Iaşi (Tip. editoare Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (22,5 x 15). 48 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 409523)

Nu exista imagini
  1717) STOICA, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
STOICA, ALEXANDRU
65442. ~ Mandatul în dreptul roman şi dreptul civil român. Teză pentru licenţă de Alexandru Stoica. Bucuresci (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1902. (23 x 15,5). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 165330)

Nu exista imagini
  1718) STOICA, AL. CESAR TITUS (1891- 1941)
 • Opera
 • Imagini
STOICA, AL. CESAR TITUS (1891- 1941)
65443. ~ Fiori de primăvară. Poesii de Cesar Al. T. Stoika. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1912. (18,5 x 14). 80 p. 1 leu. (I 26915)
Coperta semnată de N. Vermont. În loc de prefaţă, o poezie de A1exandru A. Sturdza, închinată autorului.

Nu exista imagini
  1719) STOICA, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
STOICA, CONSTANTIN
65444. ~ Călătoriei la locurile sfinte de Hagiul Constantin Stoica. Constanţa (Tip. Dimitrie Nicolaescu), [1908.] (22 x 14,5). 15 p. (II 12027)
65445. ~ Idem. Constanţa (Tip Ovidiu H. Vurlis), ]1912]. (20,5 x 14). 16 p.(I 28016)

Nu exista imagini
  1720) STOICA, CONSTANTIN T. (1892-1916)
 • Opera
 • Imagini
STOICA, CONSTANTIN T. (1892-1916)
(Delazilişte)
65446. ~ *Licăriri. Poezii de Constantin T. Stoica. Buzău, 1910. (Cugetarea, p. 815 ; Adamescu, p. 402 ; GC, 4 (1934), nr. 5, oct. 1, p. 3)
65447. ~ Un profil feminin (Carmen-Sylva) de Const. Stoika-Delazilişte. Piteşti (Tip. Concurenţa M. R. Fărcăşanu), 1912. (20,5 x 13,5). 36 p. 1 leu. (II 458306)

Traduceri:
PÉLADAN. Oedip şi sfinxul. Trad. de ~. Bucureşti. 1914.

Vezi:
DENSUSIANU, O. Literatura nouă la popoarele romanice. Curs pe 1914-1915. Pt. I. rezumat de ~. [Bucureşti, 1915].

Nu exista imagini