Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1681) STOENESCU, ION N.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, ION N.
65362. ~ Tutela în dreptul roman şi civil român. Teza pentru licenţă de Ion N. Stoenescu. Bucuresci (Tip. Griviţa, Mihail M. Antonescu), 1903. (21,5 x 14,5). 88 p. (II 409538)

Nu exista imagini
  1682) STOENESCU, IORDAN
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, IORDAN
65363. ~ Sfîntul Apostol Pavel. Viaţa şi călătoriele sele misionare. Teză pentru licenţă de Preotul Iordan Stoenescu. Susţinută la... 1898. Bucuresci (Tip. Helade), 1898. (21,5 x 14,5). 3 f., 147[-149] p. (Universitatea din Bucureşti Facultatea de Theologie) (II 343971)

Nu exista imagini
  1683) STOENESCU, M.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, M.
În colaborare:
VOLANSCHI, Al. ..., ~. Învăţămîntul farmaceutic. Bucureşti, [1898].

Nu exista imagini
  1684) STOENESCU, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, MIHAIL
Traduceri:
FABRICA Fried Krup. Calculul tablelor de tragere. Trad. de ~. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  1685) STOENESCU, NICOLAE (1854-?)
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, NICOLAE (1854-?)
65364. ~ Conjonctivita simplă sau catarală. Teză. prezentată la examenul de medic de regiment clasa I-iu de Doctorul N. Stoenescu classa II. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1892. (23 x 15,5). 46 p. (II 72752)
65365. ~ Consideraţiuni asupra stricturilor uretrale din regiunea pre-pubienă şi tratamentul lor prin dilataţiunea lentă. Tesă pentru doctorat de N. Stoenescu. Bucureşti (Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu), 1886. (23 x 16). 69 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci no. 155) (II 262670)
65366. ~ *O idee de organizaţiune militară a României de N. Stoenescu, Bucureşti, 1891. 8°. 33 p. ( Crăiniceanu, p. 258)

Nu exista imagini
  1686) STOENESCU, NICOLAE (1868-1952)
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, NICOLAE (1868-1952)
65367. ~ Consideraţiuni medico-legale asupra otrăvirilor cu fosfor şi în special asupra noilor mijloace de căutare a fosforului de Doctorul N. Stoenescu. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov şi asistent de medicină legală la Facultatea din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1903. (24,5 x 16,5). 68[-71] p., 3 f. (II. 409351)
85368. ~ Contribuţiuni la studiul vulvo-vaginitelor la copile din punctul de vedere medico-legal. Cu una planşă în text. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie de N. Stoenescu Bacalaureat în litere şi sciinţe, fost intern al Spitalului militar Central din Bucuresci, membru redactor al revistei medicale Spitalul, Grefier al Morgei din Bucuresci. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1894. (23 x 16). 67[-72] p., 1 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, no. 336) (II 86156)
65369. ~ Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. Curs predat la Şcoala jandarmeriei rurale de Dr. N. Stoenescu, Docent de medicină legală la Facultate, medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I, St. Rasidescu), 1910. (20,5 x 14). 2 f., 223 p. cu il. (Inspectoratul General al Jandarmeriei Rurale) (II 21999)
65370. ~ Cunoştinţe practice asupra medicinei legale, anatomiei şi ajutor în caz de accidente pentru uzul şcoalelor jandarmeriei de Dr. N. Stoenescu, Profesor la Şcoala de oficeri şi jandarmi
plutonieri majori, Docent de medicină legală la Facultate. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1918. [pe copertă: 1919]. (21,5 x 15). 196 p. cu il. 6 leu, (Comandamentul Corpului Jandarmeriei) (II 52889)
65371. ~ Dare de seamă despre Congresul XIII-lea internaţional de psychiatrie din Paris şi în special despre obsesiuni şi impulsiuni din punctul de vedere medico-legal. Raport prezentat Domnului Ministru de Justiţie de Doctorul N. Stoenescu, Medic expert pentru examinarea alienaţilor pe lîngă Parchetul Tribunalului de Ilfov şi asistent de medicină legală la Universitatea din Bucureşti, Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1900.(23,5 X16). 22 p., 1 f. (Extras din Revista de Drept si Sociologie, Anul III, no. 2) (II 409418)
65372. ~ Despre lesiunile produse pe oasele capului de arma Mannlicher (model românesc) cu 6 planche. Comunicare făcută Onor. Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti în Octombre 1901 de Doctor N. Stoenescu. Medic expert al Parchetului Ilfov. Asistent la Universitatea din Bucureşti. Bibliotecarul Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1902. (23,5 x 16). 12 p. cu il. (II 409393)
65373. ~ Diagnostic de la submersion par l'étude cryoscopique du sang des noyés. Par le Dr. N. Stoenescou, Docent de médecine légale, expert près les tribunaux de Bucarest; Membre de la Société de Médecine légale de France [Paris]. (Corbeil Impr. Ed. Crété), [1905]. (22,5 x 14,5). 15 p. (Extrait des Annales d'hygiène publique et de médecine légale Paris, J. B. Baillière et Fils no. d'avril 1905) (II 488495)
Descriere după copertă. La p. 1 menţiunea: Travail présenté à la Société de médecine légale, séance du 13 février 1905.
65374. ~ La différenciation du sang par le sérum spécifique. Contribution à la nouvelle méthode par le Dr. Stoenesco. Médecin expert des Tribunaux et Assistant de Médecine légale à la Faculté de Bucarest. Paris, J. B. Baillière et Fils (Corbeil Imp. Ed. Crété), [1902]. (23 x 14,5). 16 p. (Extrait des Annales d'hygiène publique et de médecine légale no de Septembre 1902) (II 409461)
Descriere după copertă.
65375. ~ Expunere de Titluri şi Lucrări, [de] Dr. N. Stoenescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1904. (24 x 16,5). 40 p. (II 409380)
65376. ~ Importanţa lucrărilor de laborator pentru studiul şi practica medicinei legale. Lecţiune de deschidere a Cursului de medicină legală practică la Facultatea de medicină din Iaşi, ţinută la 5 martie 1905 de Dr. N. Stoenescu, Docent universitar, medic expert al Tribunalului Ilfov, asistent al cursului de medicină legală. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1905. (22 x 16). 12 p. (Extras din Revista de Drept, sociologie şi economie politică) (II 409401)
65377. ~ Importanţa studiului Medicinei Legale. Lecţie de deschidere a cursului de medicină legală la şcoala de ştiinţe de Stat ţinută de Doctor N. Stoenescu, Medic expert al Parchetului Ilfov, Asistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1901. (23,5 x 16). 14 p. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie, Anul III, vol. II, no. 12) (II 259324)
Lipsă coperta.
65378. ~ Moartea Subită din punct de vedere medico-legal (cu 10 planşe) de Doctor N. Stoenescu, Medic expert al Parchetului Ilfov. Assistent al cursului de medicină, legală la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Josep Gobl), 1902. (24,5 x 16,5). 48 p., 6 pl. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie, anul IV Vol. I, no. 3-4) (II 409374)
65379. ~ Morte subită în urma rupturei spontanee a cordului stâng. Caz observat la morga oraşului Bucuresci de Dr. N. Stoenescu. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1895. (23,5 x 16). 5 p. (Extras din Revista Spitalul no. 3 din 1895) (BCU-Iaşi III B 39087)
65380. ~ Sur la mort par le froid par le Docteur N. Stoenesco médecin expert et assistant de médecine légale à la Faculté de Bucarest. Maçon (Imprimerie Générale X. Perroux), 1903. (22 x 15). 7 p. (Extrait du Journal de Médecine de Paris 11 janvier 1903) (BCU-Iaşi III B-41150)
65381. ~ *Tratamentul pneumoniei prin doze mari de digitală de Dr. N. Stoenescu. Bucureşti, 1892. (Stoenescu, N., cop. 4 ; Stoenescu, N. Expunere, p. 7)

În colaborare:
65382. ~ Apreciaţiunea alienaţiunii mintale înaintea justiţiei Imbecilitatea din punct de vedere penal (condamnaţiuni multiple la un imbecil epileptic, erori judiciare) de Dr. N. Stoenescu, Docent universitar, Medic Expert al tribunalului Ilfov, Asistent al cursului de Medicină legală, Dr. Al. A. Sutzu, Docent universitar. Medic asistent al Osp. Mărcuţa, Şef de clinică al cursului de psychiatrie. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1905. (24 x 16). 30 p. (Extras din Revista de drept, sociologie şi economie politică) (II 1617)

Traduceri:
LACASSAGNE. Medicii experţi şi erorile judiciare. Trad. de ~. Bucureşti, 1897.

Vezi:
SOUTZOU, Al. A. et ~. Ophtalmoplègie unilaterale totale. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  1687) STOENESCU, PAHOMIE
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, PAHOMIE
65383. ~ Apicultura modernă sau istoria şi cultura albinelor. Dedicată Prea Sînţiei Sale D. D. Ghenadie Episcopul Romnicului. Culeasă şi prelucrata de Arhimandritul Pahomie Stoenescu din Sf. Episcopie a Romnicului Noul Severin. Romnicu-Vâlcea (Tip. Oprea-Demetrescu), 1896. (24 x 15,5). IV p., p. 3-95[-98] 1 leu. (II 394299)

Nu exista imagini
  1688) STOENESCU, PETRE
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, PETRE
65384. ~ Fulguraţia în Tratamentul Cancerului. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie presentată şi susţinută în ziua de... de Stoenescu Petre, fost extern al Spitalului Brâncovenesc. Bucuresci (Tip. Dor P. Cucu), 1909. (23 x 15,5). 72[-74] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1079) (II 13667)

Nu exista imagini
  1689) STOENESCU, PETRE I.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, PETRE I.
65385. ~ Contribution à l'étude du diagnostic différentiel des gommes scrofulo-tuberculeuses et des gommes syphilliques souscutanés par Pierre J. Stojenesco, Docteur en médecine de la Faculté de Paris. Paris, G. Steinheil, éditeur ( Havre, Impr. Lemale et Cie), 1887. (24,5 x 16). 83 p. (II 19505)
Menţionată ca teză în: Rally, p. 300.

Nu exista imagini
  1690) STOENESCU, SOFIA I.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, SOFIA I.
65386. ~ Gramatica limbei romane. Etimologia. Lucrată pentru usul clasei a II primară de ambele sexe. de Sofia I. Stoenescu, Înveţătora Scolei primare rurale de fete din suburbea Barbatescu-Nou, Bucuresci. Bucuresci (Tipo-Litogr. Dor P. Cucu), 1888. (20,5 x 13). 96 p. 70 bani. (II 393113)
65387. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tipo-Litogr. şi Fonderia de Litere Dor P. Cucu), 1890. (21 x 13). 1 f., II, 84 p. 80 bani (II 393138)
65388. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci (Tipo-Litogr. şi Fonderia de Litere Dor P. Cucu), 1891. (21 x 13). 1 f., II, 84 p. 80 bani. (II 393137)
65389. ~ Idem. Ed. IV. pentru usul clasei a II-a primară urbană, II-a şi III-a primară rurală de ambele sexe. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg (Tipo-Litogr. şi Fonderia de litere Dor P. Cucu), 1893. (20,5 x 13,5). 2 f., 107 p. 80 bani. (II 256712)

Traduceri:
SPENCER. H. Educaţiunea intelectului. Trad. de ~. Fasc. I-II. Bucureşti, 1891. (Biblioteca înveţătorului, I).

Nu exista imagini
  1691) STOENESCU, THEODOR M. (1860-1919)
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, THEODOR M. (1860-1919)
(Stoenescu Ştefan)
65390. ~ Aron Vodă cel Cumplit. Roman istoric de Th. M. Stoenescu Cu 4 ilustraţiuni. Braşov, Editura Librăriei Ciurcu (Tip. A. Mureşeanu), 1893. (18,5 x 12,5). 62 p. cu il. 20 cruceri. (Biblioteca Istorico-poporală-română) (I 134619)
65391. ~ Corbea. Istorie originală de Ştefan Stoenescu. Bucuresci Editura Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu, 1881 [pe cop. 1882]. (20,5 x 13,5). 1 f., 135 p. cu il. (II 72808)
65392. ~ Idem. Ilustrată cu 7 gravuri. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg (Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu), 1892. (19,5 x 13,5). 144 p. cu il. 1,50 lei. (I 72880)
65393. ~ Corbea. Istorie originală de Th. M. Stoenescu. Ilustrată cu 7 gravuri. Braşov, Editura Librăriei Ciurcu (Tip. Alexi), 1892. (20 x 13,5). 128 p. cu il. (Biblioteca istorică poporală română) (I 143089)
Stoenescu Stefan este acelaşi cu Stoenescu Theodor M., după cum rezultă din compararea textelor şi a ediţiilor.
65394. ~ Curs de dicţiune. Pentru uzul profesorilor, institutorilor, învăţătorilor, predicatorilor, advocaţilor, oratorilor, al Conservatoarelor şi şcoalelor speciale de artă dramatică de Th. M. Stoenescu, Director şi profesor de dicţiune la Academia de Muzică şi Artă dramatică din Bucureşti. Partea I. Bucureşti (Tiparul Institutului Minerva), 1913, (17 x 11). 82 p. 1,50 lei. (I 109771)
65395. ~ *Decepţii (44 poezii fără titluri deosebite) de Th. M. Stoenescu. Bucureşti, 1891. (Adamescu, p. 222 ; Stoenescu, Th., cop. 4)
65396. ~ *Doue dureri. Dramă într-un act în versuri, după Francois Coppee, de Th. M. Stoenescu. Bucureşti [1892?]. (Stoenescu, Th. Nunta, cop. 4)
65397. ~ Drăguşin Haiducul. Istorie adeverată de Th. M. Stoenescu. Braşov, Editura Librăriei Ciurcu (Tiparul Institutului Tipografic Sibiiu), 1892. (18,5 x 17,5). 77p. cu il. (Biblioteca istorico-poporală română) (I 143149)
65398. ~ Idem. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg (Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu), 1894. (19,5 x 13,5). 99 p. cu il. 1 leu. (I 86586)
65399. ~ Însurătore. Comedie într-un act în versuri de Th. M. Stoenescu. Bucureşti, Editura Revistei literare (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (18,5 x 12,5). 50[-52] p. 1 leu. (I 409610)
65400. ~ Nopţi Albe. Poezii. 1880- 1886 de Th. M. Stoenescu. Bucuresci, Editura Tipografiei Revista Literară, 1887. (17 x 10,5). 246[-252] p., 1f. [3 lei]. (I 391981)
65401. ~ Idem. Ed. IV. 1880-1897. Bucureşti, Editura Revistei Literare (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1898. (15 x 10). 512 p. [3 lei]. (I 391344)
65402. ~ Nunta neagră. Dramă localizată în doue acte, în versuri de Th. M. Stoenescu. Bucureşti, Editura Societăţei revistei Literatorul (Tip. Curţei Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1883. (20 x 13). 64 p. (II 392927)
Descriere după copertă.
65403. ~ Nuvele de T. M. Stoenescu. Bucureşti, Societatea Revistei Literatorul (Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu), 1884. (19,5 x 13). 159 p. (I 169818)
Lipsă coperta.
65404. ~ Idem. Bucuresci, Editura Revistei Literare (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1894. (18,5 x 12,5). 164 p. (I 169931)
65405. ~ Idem. 1880-1898. Bucuresci, Editura Revistei Literare. (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1898. [pe cop.: 1899]. (16 x 10). 574, II p. 2 lei. (I 409658)
65406. ~ Poezii 1880-1883 de Th. M. Stoenescu. Bucureşti, Societatea Revistei Literatorul (Tip. Stefan Michalescu), 1883. (19 x 12,5). 2 f., XII, 124 p., 2 f. (I 489)
Lipsă coperta. Prefaţă de AL. Macedonski.
65407. ~ Idem. Bucurescii, Ig. Haimann, Librar-editor (Noua tipografia Ioan Weiss), 892. (18 X 12). 2 f., 252 p. (I 490)
65408. ~ Idem. Bucureşti, Editura Librăriei Carol Müller (Tip. Epoca), 1897. (14,5 x 10). 112 p. 30 bani (Biblioteca pentru toţi, nr. 111) (I 127426)
65409. ~ Robii pămîntului... Dramă Naţională în 2 acte de Tache Stoenescu. Închinată Pr. D. Vasile Lucaci. Buzău (Tip. Ioan Călinescu), 1915. (17,5 x 11). 63 p. 60 bani (I 45188)
Descriere după copertă.
65410. ~ Sofia. [Poem] de Th. M. Stoenescu. Bucureşti, Editura Societăţei Revista Literară, 1887. (18,5 x 12,5). 22 p. (I 509374)
Lipsă coperta.
65411. ~ Ştefan cel Mare. Nuvelă originală de Th. M. Stoenescu. Braşov, Editura Librăriei Ciurcu (Sibiiu, Tiparul Inst. Tipografic), 1892. (18,5 x 12). 107 p. cu il. 35 cruceri. (Biblioteca istorică-poporală română) (I 134620)
65412. ~ Teatru. Zaira, dupe Voltaire. Legatarul universal, dupe Regnard. Manfred, dupe Lord Byron. Oraţiu şi Lidia, dupe Fr. Ponsard. Bucuresci, Editura Revistei literare (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1896. (20 x 13,5). 261[-263] p. (I 36159)
Descriere completată după copertă.
65413. ~ *Un volum de critici privitoare la Arta Dramatică de Th. M. Stoenescu. Bucureşti, [1882?]. (Stoenescu, Th. Nunta, cop. 4)
65414. ~ Zile negre. Poezii, [de] Th. M. Stoenescu. Bucureşti, Editura Revistei literare (Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu), 1888. (19,5 x 13,5). 127[-130] p., 1 f. (I 165891)
Lipsă coperta.
65415. ~ Idem. Bucureşti, Editura Revistei literare (Atelierele Grafice I. V. Socecu), 1904. (16,5 x 10,5). 160 mp., l f. portr. 3 lei. (I 418927)

Traduceri, prefeţe:
AUBERT, Ch. Pe malul Ivetului. Trad. de ~. Bucureşti, 1886.
BOUREANUL, Gh. Mângâeri sufletesci. Poezii. Cu o prefaţă de ~. Tecuciu, 1887.
CARMEN SYLVA. Pablo Domerrich. Trad. de ~. Bucuresci, 1889.
GEORGESCU, I. C. Surmenaj. Nuvele vol. I. Prefaţă de ~. Bucuresci, 1898.
GEORGESCU, I. C. Suflete otrăvite. Nuvele Ed. II. Prefaţă de ~. Bucuresci, 1904.
GRIGORIU, Const. Al. Teatru de familie. Postfaţă de ~. Bucuresci, 1899.
FLAMMARION, C. Astronomia populară prescurtată de C. Dalon. Trad. de ~. Bucureşti, 1900.
MUSSET, A. La ce visează fetele. Vasquerie, A: Ades bărbatul schimbă. Traducere în versuri de ~ ş.a. Bucureşti, [1895] ; Ed. II, [1896?] ; 1909 ; [191?]. (Biblioteca pentru toţi nr. 19).
RACINE. *Athalia. Trad. de ~. [Bucureşti], 1894.
REGNARD. Legatarul universal. Comedie. Trad. de ~. Bucureşti. [191?]. (Biblioteca pentru toţi nr. 620).

Vezi:
ROSETTI, R. D. Cartea dragostei. Cuprinde şi versuri de ~. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  1692) STOENESCU, TOMA I.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, TOMA I.
Vezi:
IONESCU, R. Catastihulu amorului... Bucureşti, 1865.

Nu exista imagini
  1693) STOENESCU, TRAIAN G.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, TRAIAN G.
Traduceri:
DE AMICIS, E. Cuore... Trad. de ~. Bucureşti, 1908 ; (Biblioteca pentru toţi nr. 426-427); [1917].
LESSING, G. E. Minna von Barnhelni. Trad. de ~ şi Const. Ghiţeanu. Bucureşti, [1918].
TOLSTOI, L. Trei morţi şi alte povestiri. Trad. de ~. Bucureşti, [1912]. (Biblioteca pentru toţi nr. 750).

Nu exista imagini
  1694) STOENESCU-DUNĂRE, P.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU-DUNĂRE, P.
65416. ~ Principes de la metode[!] des hauteurs: égales par P. Stoenescu-Dunăre, Docteur ès-sciences mathématiques. Iassy (Typ. Naţionale I. S. Ionesco), 1908. (23,5 x 16,5). 16 p. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l'Université de Iassy) (II 8619)
65417. ~ Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences mathématiques par P. Stoenesco-Dunăre. 1-ère thèse. Sur la propagation et l’extinction des ondes planes dans un milieu homogène et translucide, pourvu d'un plan de symétrie 2-e thèse: Propositions données par la Faculté. Soutenues le 18 mars 1905 devant la Commission d'Examen. Paris, Maison d'Editions Ad. Bonnet et C-ie (Chartres, Impr. Durand), 1905. (22,5 x 14). 45[-47] p. (Faculté des sciences de Paris no. 1202) (II 466403)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1695) STOIAN, C.
 • Opera
 • Imagini
STOIAN, C.
65418. ~ Contribuţiuni la studiul morbililor. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în Noiembrie, 1912 de C. Stoian, Intern prin concurs al spitalelor Sf. Spiridon din Iaşi, şi preparator al Laboratorului de Bactériologie, Iaşi (Tip. Dacia D.&D. Iliescu), 1912. (23 x 15,5). 2 f., 76 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Iaşi, no. 383) (II 30913)

Nu exista imagini
  1696) STOIAN, DUMITRU (?-1878)
 • Opera
 • Imagini
STOIAN, DUMITRU (?-1878)
65419. ~ Essai sur le diagnostic médical en general. Thèse pour Ie doctorat en médecine. Présentée et soutenue le 8 juillet 1869, par Stojan (Démétrée), né à Mihaleni (Roumanie) docteur en médecine. Paris (A. Parent Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1869. (26,5 x 22). 64 p. (Faculté de Médecine de Paris) (II 21854)
65420. ~ *Memoriu asupra anemiei de Dr. D. Stoian., Brăila, 1873. 8°. 32 p. (Crăiniceanu, p. 91)

Nu exista imagini
  1697) STOIAN, I. M.
 • Opera
 • Imagini
STOIAN, I. M.
65421. ~ Potlogăriile şi Ticăloşiile sevîrşite în administraţia Scolei Superiore de medicină veterinară din Bucuresci de A. I. Locusteanu, Directorul şcolei supranumit şi Ţarul veteranilor. Câţi medici veterinari a produs şcola de la înfiinţarea ei până adi, cât a costat pe stat un medic veterinar până adi şi Cât costă pe stat astădi un medic veterinar [de I. M; Stoian, ] fost Pedagog-Supraveghetor la şcola Veterinară]. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Serban), 1899. (29 x 20) 1 f., II p., p. 3-12 1 leu. (III 175931)
Autorul, menţionat la p. 12. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1698) STOIAN, IOAN
 • Opera
 • Imagini
STOIAN, IOAN
65422. ~ Der Grammatiker Timotheus Cipariu. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig vorgelegt von Ion Stoian aus Törzburg (Siebenbürgen), Leipzig, Johann Ambrosius Barth (Druck von August Pries), 1905. (22 x 15). IV-92 p. (Sonderabdruck aux dem XIII Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig) (II 83167)

Nu exista imagini
  1699) STOIAN, ION C.
 • Opera
 • Imagini
STOIAN, ION C.
65423. ~ Pentru înavuţirea ţăranilor, [de] Ion G. Stoian. Ataşat comercial al României în Italia. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1913. (22,5 x 15). 13 p.(II 31120)

În colaborare:
MOROIANU, G.; Pelinescu, Al. şi ~. Darea în concesiune a terenurilor petrolifere ale Statului. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1700) STOIAN, M.
 • Opera
 • Imagini
STOIAN, M.
Îu colaborare:
VOINEA, I. ; ~ şi Dumitrescu, C. Monografia comunei rurale Merenii-de-Sus (jud. Vlaşca). Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini