Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1661) STOEANOVICI, CONSTANTIN A.
 • Opera
 • Imagini
STOEANOVICI, CONSTANTIN A.
65328. ~ Etude sur le principe de l'obligation personnelle de l' héritier aux dettes de la succession par Constantin A. Stoeanovici Attaché de Légation Docteur en Droit. Paris, V. Giard et E. Brière Libraires-Editeurs (Imp. de la librairie Giard et Brière), 1910. (25,5 x 16,5). 138[-140] p. (II 475168)
Menţionată ca teză în: Rally, p. 298.
65329. ~ Fleacuri..., [de] C. A. Stoeanovici. Botoşani (Tip. Saidman), 1912. (21 x 14). 2 f., 34 p. (II 31025)
65330. ~ Şoselele din Dorohoi. Interpelarea D-lui Const. A. Stoeanovici, Deputat al Colegiului III de Dorohoi, adresată D-lui Ministru al Lucrărilor Publice. Şedinţa de la 14 Februarie 1912. Bucureşti (Tip. Cultura), 1912. (16,5 x 12). 16 p. (I 28119)
65331. ~ Idem. Dorohoi (Tip. Speranţa N. Mateescu), 1914. (16 x 12). 16 p. (I 359995)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1662) STOEANOVICI, N. A.
 • Opera
 • Imagini
STOEANOVICI, N. A.
65332. ~ *La validité des actes de l'héritier apparent en droit français et en droit roumain. (Thèse) par N. A. Stoeanovici. Paris, L. Tenin, 1913. 8°. 155 p. (Rally, p. 298)

Nu exista imagini
  1663) STOENAC, IOAN
 • Opera
 • Imagini
STOENAC, IOAN
În colaborare:
BÎRZEANU, N. şi ~. Statutele Societăţii Culturale Gh. Coşbuc. Craiova, 1904.

Nu exista imagini
  1664) STOENESCU, ANASTASIE
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, ANASTASIE
65333. ~ Profetul Ieremia. Teză pentru licenţă susţinută de Anastasie Stoenescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (23 x 16). 55 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 3736)

Nu exista imagini
  1665) STOENESCU, ANTON I.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, ANTON I.
65334. ~ Transacţiuni în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţa Susţinută în ziua de... 1898. De Anton I. Stoenescu. Bucuresci (Lito- tipog. şi turnătoria de litere Dor P. Cucu), 1898. (23 x 15,5). 111 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 423264)

Nu exista imagini
  1666) STOENESCU, APOSTOL
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, APOSTOL
Traduceri:
Ioan Chrisostom. Primele patru Omilii despre statui. Trad. din original de ~. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  1667) STOENESCU, CHIRIE (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, CHIRIE (1870-?)
65335. ~ Studiul clinic al boalei lui Raynaud. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 20 Iunie 1900 de Chiril Stoenescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1900. (23,5 x 16). 74[-77] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci no. 560) (II 409409)

Nu exista imagini
  1668) STOENESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, CONSTANTIN
65336. ~ Divorţul în dreptul roman şi civil român. [Despre Divorţ] Teză pentru licenţă susţinută la... 189... de Const. Stoenescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1797. (24 X 16,5). 95 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (I 409343)
Descriere completată după copertă.

În colaborare:
ILIESCU, Th. şi ~. Regulamentul hotărniciilor adnotat. Bucuresci, 1903.

Nu exista imagini
  1669) STOENESCU, CONSTANTIN S.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, CONSTANTIN S.
65337. ~ Debutul meu. Monolog de Const. S. Stoenescu. Ed. II. Craiova (Tip. şi Legătoria de Cărţi N. I. Macavei), [1905]. (17,5 x 11). 11 p. 30 bani. (I 3459)
Descriere după copertă. La р. 1 menţiunea: Monologul Debutul meu a fost zis pentru întâia oară de către elevul D. Constantinescu în Amfiteatrul Liceului Carol I din Craiova, figurînd pe afişul, Cooperaţiunei şcolare, în ziua de 26 martie, 1905.
65338. ~ După patruzeci de ani de domnie. Omagiu M. S. Regelui Carol I cu prilejul aniversarei de patru-zeci de ani de fericită domnie, din partea elevilor Liceului Carol I. Poem istoric în versuri 1866-1906 de Const. S. Stoenescu. Craiova (Tip. Fane Constantinescu), 1906. 48 p. 1,50 lei. (I 3010)
Descriere completată după p. 3 şi cop..
65339. ~ *Meritulu lui Cicerone în respect. limbei şi literaturei latine, de C. S. Stoenescu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1868. 8°. 102 p. (Iarcu, p. 23)
65340. ~ Văpăi, [de] Const. S. Stoenescu. Craiova (Tip. Sache Pavlovici), 1910. (16 x 13). 48 р. 1 kr. (I 16767)
Cu menţiunea: se vinde în folosul fondului necesar prefacerii Gimnaziului din Brad (Transilvania) în Liceu.

Nu exista imagini
  1670) STOENESCU, D.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, D.
65341. ~ Scurta dare de sema despre stenographia la Romani de D. Stoenescu. Introducerea Stenographiei la Români, Starea ei, Serviciulu în corpurile legiuitore, Diferite metode, Comparaţiuni. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1871. (25 x 17). 28 p., 1 f. pl. (II 154603)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1671) STOENESCU, DEM. D. (1882-1934)
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, DEM. D. (1882-1934)
65342. ~ Câteva observaţiuni la Legea pentru vânzarea şi fabricarea Lumânărilor (Notă la o hotărîre a Tribunalului Dolj, secţia I) de Dem. D. Stoenescu, Avocat. Craiova, Bucureşti (Tip. Curierul Judiciar), 1911. (23 x 15,5). 19 р. 1 leu. (Extras din Curierul Judiciar Anul XX, 1911, no. 80) (II 26102)
65343. ~ Cui aparţin drepturile de a declara resbel şi de a încheia tratate de pace?, [de] Dem. D. Stoenescu Avocat. Craiova (Inst. de Arte Grafice Ramuri), 1918. (21 x 14). 31p. 3 lei. (II 52888)
65344. ~ Dreptul mamei la succesiunea fiului ei în concurenţă cu fraţii şi soţia văduvă, art. 684 şi 673 c. civ. de Dem. D. Stoenescu, Avocat-Craiova. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl fii), 1916. (24 x 17). 31 р. 1 leu. (Extras din Dreptul, Anul XLV, 1916, no. 42 şi 43) (II 48901)
65345. ~ Excursiune în Grecia făcută de studenţii universitari români sub direcţia D-lui Gr. G. Tocilescu în 1901 de Dem. D. Stoenescu. Craiova (Tipo-Litogr. Naţională Ralian si Ignat Samitca), 1901. (20,5 x 13). 75 р. (I 409573)
65346. ~ Instituţia jurătorilor. Studiu istorico-juridic Lucrare presentată ca teză pentru licenţă, [de] Dem. D. Stoenescu. Craiova (Tip. N. Macavei), 1903. (23,5 x 16). 98 p. (II 409435)
65347. ~ Jurnalul de admitere în principiu a acţiunei de partagiu are caracterul unei hotărîri definitive fiind susceptibil de apel. Examen doctrinal a două deciziuni contrare pronunţată după divergenţa de cele două secţiuni ale Curţei de Apel din Craiova de Dem. D. Stoenescu Avocat-Craiova. Bucureşti, Depozitul la Librăria Leon Alcalay (Tip. Anuarul General), 1911. (23,5 x 16,5). 22 p. 1 leu. (Chestiuni de procedură civilă I) (Extras-din Revista Critică de Drept, Legislaţie şi Jurisprudenţă Anul I, 1911 nr. 5) (II 542232)
65348. ~ Lege asupra drepturilor proprietarilor rezultînd din contractele de închiriere şi de arendare de Dem. D. Stoenescu, fost Magistrat, Advocat. 1) Legea proprietarilor din 1903, cuprinzînd sub fiecare articol: a) Rezumat din întreaga doctrină.. b) Jurisprudenţele în întregime, ale tuturor instanţelor judecătoreşti. 2) Dezbaterile parlamentare complecte la legea proprietarilor. 3) Tabela alfabetică. Craiova (Inst. Grafic Samitca I. Samitca şi D. Baraş), [1908]. (19 x 12,5). VIII, 88 p. 2 lei. (I 9790)
65349. ~ Idem. Ed. II revăzută. Adnotată cu dezbaterile parlamentare, doctrină şi jurisprudenţă cu o prefaţă de D-nul. D. Alexandresco, Profesor universitar, Avocat. Urmată de: 1) Lege asupra impozitului personal. 2) Legea impozitului fonciar. 3) Legea şi regulamentul impozitului asupra imobilelor neînchiriate. 4) Lege specială autorizînd luarea de măsuri excepţionale din 1914. 5) Legea judecătoriilor de ocoale (art 30). Craiova, Edit. Samitca. Societate anonimă (Inst. de Arte grafice Samitca), 1915. (20 x 14).. VIII, 155[-159] p. (II 41326)
65350. ~ Legiuirea Caragea (după ediţia de la 1818) precedate de actele privitoare la întocmirea ei şi adnotată cu jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie de la 1879-1900 şi cu diferitele leguiri modificatoare, de Dem. D. Stoenescu, fost magistrat, avocat. Craiova (Tip. Fane Constantinescu) 1905. (21 x 14). 246 p., 1 tab. 5 lei. (Vechile legiuiri româneşti, I.) (II 4109)

Vezi:
• Cultul eroilor la Palatul Justiţiei din Craiova. Cuvântările d-lor R. Săvulescu ~ ş.a. s.l. [1918].

Nu exista imagini
  1672) STOENESCU, EUFROSINA AL.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, EUFROSINA AL.
Vezi: HOMORICEANU STOENESCU, EUFROSINA AL.

Nu exista imagini
  1673) STOENESCU, G. I.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, G. I.
65351. ~ Scuze şi justificări în dreptul penal modern. Quaestiones perpetuae in dreptul roman. Teză pentru licenţă de G. I. Stoenescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1898. (23 x 15,5). 78 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409463)

Nu exista imagini
  1674) STOENESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, GEORGE
65352. ~ Argumentul Ontologic. Teză pentru licenţă de George Stoenescu. Bucuresci (Tip. Universitară), 1903. (23,5 x 10). 61 p. (Universitatea din Bucureşci. Facultatea de Teologie) (II 439963)

Nu exista imagini
  1675) STOENESCU, GRIGORE, E.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, GRIGORE, E.
65353. ~ De l'adoption. Thèse présentée à la Faculté de Droit de l'Université de Genève pour obtenir le grade de Licencié par Grégoire E. Stoenesco. Craiova (Roumanie). Genève (Impr. Jules Carey), 1879. (21 x 13,5). 47[- 49] p. (Université de Genève) (II 466899)

Nu exista imagini
  1676) STOENESCU, HARALAMBIE
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, HARALAMBIE
65354. ~ Despre divorţu. Teza pentru licenţă Susţinută la... 1895 de Haralambie Stoenescu, licenţiat în drept. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1895. (23 x 15,5). 94 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409494)

Nu exista imagini
  1677) STOENESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, I.
65355. ~ Manual de telegrafie şi telefonie cu descrierea materialului telefonic în serviciul trupelor noastre de infanterie, artilerie şi cavalerie, [de] Căpitanul I. Stoenescu din Geniu. Aprobat de Marele Stat- Major al Armatei cu No. 6983 din 5 Oct. 1911. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1911. (16 x 11,5). 4 f., 342 p., 7 f., XI p. cu il., 2 f. pl. (I 26823)
65356. ~ Noţiuni de telegrafie fără fir cu descrierea staţiunilor de telegrafie fără fir în serviciul armatei, [de] Căpitanul I. Stoenescu din Geniu. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Co.), 1914. (24 x 17). 4 f., 416 p. cu il. (II 38682)

Nu exista imagini
  1678) STOENESCU, I. G.
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, I. G.
Vezi:
ORBESCU, D. P. şi ~. Oraţiunea funebră la înmormîntarea răposatului june Constantin Polizu. Bucureşti, 1958.
• Oraţiuni funebre... la moartea reposatului Constantin St. Poianaru. [Discursurile sub-locot. Ştefan Simoescu... ~ ...]. Bucureşti, 1863.

Nu exista imagini
  1679) STOENESCU, IACOB
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, IACOB
65357. ~ *Palestina în România de Iacob Stoienescu. Bucureşti, 1870. (Iarcu, p. 134)

Nu exista imagini
  1680) STOENESCU, ION
 • Opera
 • Imagini
STOENESCU, ION
65358. ~ Bilet trimestrial de note întocmit conform ultimelor decisiuni ministeriale pentru usul şcoalelor primare de ambele sexe de Ion Stoenescu, Baccalaureat, Institutor Public în Capitală. Ed. II. Bucureşti (Tip. C. C. Săvoiu), 1890. (13,5 x 12). 16 p. 30 bani. (I 409605)
65359. ~ Bilet trimestrial de note şi de corespondinţă septămînală. Rugăciuni şi povestiri morale. Sistema numeraţiunei. Întocmit conform ultimelor decisiuni ministeriale şi a programei analitice, adi în vigore. Pentru usul scolelor primare urbane şi rurale de Ion Stoenescu, Baccalaureat, institutor public în Capitală. Membru în Consiliul general de instrucţiune. Ed. IV. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg (Tipo- Litogr. şi Fonderia de Litere Dor P. Cucu), 1894. (20,5 X13). 96 p. 60 bani. (II 393080)
65360. ~ *Cele 4 Evanghelii, însoţit de rugi morale etc. de Ioan Stoenescu. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg, 1898. 60 bani (Stoenescu-Nicolaescu, cop. 4)
65361. ~ Curs de religiune. Lectura din Evangelie pentru usul claselor II şi III primară urbană; II, III şi IV primară rurală de ambele sexe întocmită conform nouei programe analitice de Ioan Stoenescu, Absolvent al gradului I din Seminarul Nifon Mitropolitul, bacalaureatul, institutor public în Capitală, membru în Consiliul general de instrucţiune. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg (Tipo-Litogr. şi Fonderia de Litere Dor P. Cucu), 1893. (14,5 x 19,5). 96 p. 60 bani. (I 391308)

Nu exista imagini