Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1641) STERN, LEOPOLD (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
STERN, LEOPOLD (1885-?)
65257. ~ Cota statului în materie de faliment. Art. 839 din cod. com. şi urmările în timpul moratoriului. Despre cambia in alb., [de] Leopold Stern, licenţiat în Drept, directorul Băncii Uniunii Comerciale, Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1914. (19 x 14). 32 p. (Extrase din ziarul Argus) (I 37785)
65257a. ~ Dobînda legală. Termenele de judecată în materie cambială şi art. 349 din Codul Comercial. Concordatul şi moratoriul, [de] Leopold Stern, licenţiat în Drept, Directorul Băncii Uniunii Comerciale. Bucureşti (Clemenţa Stab. de Arte Grafice Ţăranu & Co.), 1913. (21,5 X15). 1 f., 29 p. (Extrase din ziarul Argus) (II 33973)
Lipsă coperta.
65258. ~ Istoricul monetei, [de] Leopold Stern, Doctor în ştiinţele politice financiare, licenţiat în drept, directorul Băncii Uniunei Comerciale. Bucureşti (Clemenţa Stab. de Arte Graf. Ţăranu & Co.), 1913. (21 x 15). 93, III [IV] p. cu il. 1,50 lei. (II 31028)
65259. ~ Suflet de artist. [Nuvele şi schiţe] de Leopold Stern. Bucuresci (Stab. grafic Ţăranu & Co.), 1902. (16,5 x 11,5). 72 p. (I 409643)

Prefeţe, traduceri, editări de texte:
SCHILLER, Fr. Clopotul. Poemă. Prefaţă de ~. Bucureşti, [1896].
CARMEN SYLVA. Cugetările unei regine. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.
CARMEN SYLVA. De ce ne trebuesc regii?... Trad. de ~. Bucureşti, 1910. (Biblioteca "Lumen" nr. 66)
CARMEN SYLVA. Văduvele domnului Daniel. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  1642) STERN, M.
 • Opera
 • Imagini
STERN, M.
Traduceri:
MILL, J. S. Robia femeii. Trad. de ~ şi Schöberg, M. Bucureşti, 1895. (Biblioteca Internaţională nr. 2).

Nu exista imagini
  1643) STERN, R.
 • Opera
 • Imagini
STERN, R.
Traduceri:
SACHER-MASOCH, L. Marcela. Nuvelă tradusă de ~. Craiova, 1897.

Nu exista imagini
  1644) STERNBERG, A.
 • Opera
 • Imagini
STERNBERG, A.
Vezi şi:
• Ungarn in Wort und Bild. Zurich, [189?].

Nu exista imagini
  1645) STERNBERG, H.
 • Opera
 • Imagini
STERNBERG, H.
65260. ~ Milena cea frumoasă sau lupta pe moarte şi pe viaţă. Roman de sensaţiune, [de] H. Sternberg tradusu de Gr. Popu. Partea I. Bucuresci, Editura Tipo- Litografiei Dor P. Cucu, 1881. (21 x 14). 605, II p. (I 184704)
Lipsă coperta.
65261. ~ Idem. Partea III. Bucuresci. Editura Tipografiei Dor. P. Cucu, 1882. (20 x 13). 372 p. (I 184704)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1646) STERNBERG, I.
 • Opera
 • Imagini
STERNBERG, I.
65262. ~ Retenţie completă de urină. Indicaţie operatoare în abcesele prostatie. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută la 28 feb. 1911 de I. Sternberg. Bucureşti (Tip. Mauriciu Kalber), 1911. (23 x 16). 39[- 43] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 1178) (II 262608)

Nu exista imagini
  1647) STEUERMAN-RODION, AVRAM (1872-1918)
 • Opera
 • Imagini
STEUERMAN-RODION, AVRAM (1872-1918)
65263. ~ Autori Români. I. Antologie. Bucăţi alese din scriitorii veacului XVIII şi XIX. Schiţe biografice şi critice [de A. Steurmann-Rodion]. Cu prefaţă de D-nul N. Beldiceanu, profesor. Iaşi, Editura Librăriei Fraţii Şaraga (Tip. P. C. Popovici), [1893]. (19,5 x 12,5). 248 p. 1 leu. (Colecţiunea Şaraga nr. 16) (I 76170)
Anul, la p. 4. Nr. colecţiei, determinat după: Massoff, p. 57.
65264. ~ Idem. II. Crestomaţie. Bucăţi alese din scriitorii veacului XVIII şi XIX. Schiţe biografice şi critice [de A. Steuerman-Rodion]. Cu o prefaţă de D-nu N. Beldiceanu, profesor. Iaşi, Editura librăriei Şaraga (Stab. grafic Miron Costin), [1893]. (19 x 12,5). IV-236 p. 1 leu (Colecţiunea Şaraga no. 17) (I 76170)
Nr. colecţiei determinat după Massoff, p. 57. Datat după anul prefeţei şi al intrării cărţii în bibliotecă.
65265. ~ Idem. II. Crestomaţie. Iaşi, Editura librăriei Fraţii Şaraga (Stab. Grafic Miron Costin), [1893]. (17,5 x 12,5). IV-256 p. (I 169959)
Datat după anul prefeţei. Diferă de precedenta prin tipar.
65266. ~ Idem. I. Antologie. Ed. II. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga (Stab. grafic Miron Costin), 1895. (19,5 x 13). 252 p. 1 leu. (Colecţiunea Şaraga no. 16) (I 169799)
65267. ~ Idem. I. Antologie Ed. II. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga (Stab. grafic Miron Costin), 1896. (20 x 17). 233 p. (II 467210)
Diferă de precedenta prin anul de apariţie şi paginaţie.
65268. ~ Complicele lui Heine. Alte dovezi în chestiunea Heine-Grenier de A. Steuerman-Rodion. Iaşi (Tip. Dacia P.& D. Iliescu), 1911. (24 x 16). 16 p. 30 bani. (II 26124)
Continuare a argumentării făcute în broşura "Heinrich Heine şi Ed. Grenier".
65269. ~ De recitat. Dreptate. Din iubire. După lege. Propatria Jertfe. Vae victae. Apoteoza datoriei. Gladiatorul. Phedre. Nu dispera. Nevastă rea de A. Steurman. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga (Stab. grafic Miron Costin), [1897]. (15 x 10,5). 54 p. 25 bani. (Biblioteca Şaraga, no. 20) (I 127416)
65270. ~ Ele. Gazetărie de A. Steuerman. Iaşi, Editura Tipografiei H. Goldner (Tip. H. Goldner), 1898 [pe cop.: 1901]. (18 x 12). 1 f., 150 p. 1 leu. (I 233668)
65271. ~ Heinrich Heine şi Ed. Grenier de A. Steuerman-Rodion. Un răspuns. Bucureşti, Editura Lumen, 1910. (24,5 x 16). 16 p. 30 bani. (II 23445)
Răspuns unui articol de V. I. Ghica despre cartea lui Ed. Grenier "În Moldova".
65272. ~ Lirice. Versuri de A. Steuerman. Iaşi, Editura Librăriei Nouă P. Iliescu &D. Grosu (Dacia Tip. Editoare P. Iliescu & D. Grosu), 1989. (I 409623)
65273. ~ Reflecţii asupra unul nou tratament al cancerului epitelial. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie de A. Steuerman. Octombrie 1898. Iaşi (Tip. Editoare Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1898. (21,5 x 15). p. 11-51[-55]. (Facultatea de Medicină din Iaşi, no. 95) (II 409536)
65274. ~ Sărăcie. Poesii de A. Steuerman. [Iaşi] (Stab. Grafic Miron Costin), [1897]. (19 x 12,5). 274[-279] p. 1 leu. (Colecţiunea Saraga no. 60) (I 151975)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Datat după: Uni, 7 (1897), no. 18, mai 1, p. 144.
65275. ~ Spini. Versuri de A. Steuerman. Bucureşti, Editura Societăţii Culturale Saron (Tip. Progresul), [1915]. (18,5 x 12). 144 p. 1,25 lei. (I 42361)
Datat după: NRR, 18 (1916), no. 5, apr. 17-24, p. 84.
65276. ~ O toamnă la Paris de A. Steuerman [Proză şi versuri]. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga, [1897]. (19,5 x 14). 4 1, 286[-292] p. 1 leu. (Colecţia Şaraga no. 61) (I 48981)

Traduceri, prefeţe:
CARMEN SYLVA. Loiza. Trad. de ~. Iaşi, 1906.
CARMEN SYLVA. Mărioara. Trad. de ~. Iaşi, 1911.
CARMEN SYLVA. Ullranda. Trad. de ~. Iaşi, 1904 ; Bucureşti, 1907. (Biblioteca pentru toţi 275).
CARMEN SYLVA. Vrăjitoarea. Trad. de ~. Craiova, 1897 ; 1897. (Biblioteca de popularizare pentur literatură, sciinţă artă nr. 4).
CONTA, V. *Bazele metafizicei. Trad. de ~ cu o introducere de Iacob Negruzzi.. Iaşi, [1896].
CONTA, V. Încercări de metafizică materialistă. Traducere de ~. Iaşi, [1895]. (Colecţiunea Şaraga nr. 27)
CONTA, V. Teoria fatalismului. Traducere de ~. Iaşi, 1895. (Colecţiunea Şaraga nr. 30)
CONTA, V. Teoria ondulaţiunii universale. Vol. I-II. Trad. de ~. Iaşi, 1895. (Colecţiunea Şaraga nr. 31, 32).
DEMETRESCU, T. Aquarele. Cu o prefaţă de ~. Iaşi, 1896. (Colecţiunea Şaraga nr. 59).
DUMANOIR şi D'Ennery. *Don Cesar de Basan. Trad. de ~. Iaşi, 1897.
GOTTSCHALL, Rudolf. Rahab. Trad. liberă în versuri de ~ Iaşi, [1907]. (Biblioteca Beneli nr. 2)
HERVIEU, P. În lanţ! Trad. de ~. Craiova, 1896. (Biblioteca pentru literatură, ştiinţă şi artă nr. 29).
HUGO, V. Torquemada. Trad. de ~. Iaşi, 1916.
SULLY PRUDHOMME. Poezii. Trad. şi prefaţă de ~. Craiova, [1896].
AXELARD-LUCA, A. Spre Răsărit. Cu o prefaţă de ~. Berlad. 1900.

Vezi:
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. Cuprinde şi versuri de ~. Bucureşti, 1896.
• O serbare culturală. Inaugurarea gimnaziului "Moritz şi Betti Watchel". Cuvântările rostite de~ ş.a. Iaşi, 1911.


Nu exista imagini
  1648) STEURER, I.
 • Opera
 • Imagini
STEURER, I.
Vezi:
RÎULEŢ, C. Cu perdelele lăsate. Desene de B'Arg şi ~. [Bucureşti, 1916].

Nu exista imagini
  1649) STIHI, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
STIHI, ALEXANDRU
65277. ~ Medicaţiunea fosforată. Contribuţiuni la studiul experimental şi clinic al Protylinei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în iunie 1907 de Alex. Stihi fost intern al Spit. Sft. Spiridon, Fost asistent al Sanatoriului Strunga. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (23 x 15,5). 42[-43] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi no. 273) (II 7421)

Nu exista imagini
  1650) STILESCU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
STILESCU, VASILE
65278. ~ Elemente de gramatica română pentru classile primărie. Lucrată dupe programmulu adoptatu pentru aceste classi de V. Stilescu. Ed. IX. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (19 X 12). 66 p. (I 380192)
65279. ~ Idem. Ed. X. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1867 [pe cop. 1868]. (19,5 x 12,5), 64 p. 30 bani. (I 380176)
65280. ~ Idem. [Ed. XVI?]. Bucureşti, [187?]. (18,5 x 12,5). 64 p. (I 105751)
Lipsă coperta şi pagina de titlu. Anul şi ediţia deduse cu aproximaţie prin compararea cu celelalte ediţii.
65281. ~ Idem. Ed. XVIII, revedută şi correctată din nou. Bucuresci Librari- Editori G. Ioanid & D. Spirescu (Typ. Antoniu Mănescu), 1873. (18,5 x 12). 72 p. 35 bani. (I 143164)
Lipsă coperta.
65282. ~ Idem. Ed. XIX revedută şi correctată din nou. Bucuresci, Librari-Editori Ch. Stefănescu & Barasch (Typ. Naţională antr. C. N. Rădulescu), 1874. (19 x 13). 72 p. 35 bani. (I 439788)
65283. ~ Idem. Ed. XX revedută şi correctată din nou. Bucuresci, Librari-Editori Ch. Stefănescu & Barasch (Typ. Naţionale, întreprindetor: C. N. Rădulescu), 1875. (20 x 11,5). 72 p. 35 bani. (II 410317)
65284. ~ Idem. pentru classile II şi III primărie lucrată după programulu adoptatu pentru aceste clase. Ed. XII. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1869. (20 x 12,5). 64 p. 20 bani. (I 380047)
65285. ~ Idem. Ed. XIII. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1870. (19,5 x 12). 64 p. 20 bani. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei publice ale României. Consiliul superior alu Instrucţiunei publice) (I 380130)
65286. ~ Idem. Ed. XIV. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1871. [pe cop. 1870]. (20 x 12.5). 64 p. 20 bani. (I 379759)
65287. ~ Idem. Ed. XV. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1871. (20 x 12,5). 64 p. 20 bani.(I 350108)
65288. ~ Idem. Ed. XVII. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1872. (20 x 12,5). 70 p. 20 bani. (I 439768)
65289. ~ Idem, pentru clasele III şi IV primărie. Bucuresci (Typ. Collegiului Naţionalu), 1860. (19,5 x 12,5). 1 f., 74 p. 20 par. (I 489225)
65290. ~ Idem. Ed. III [pe cop. Ed. IV]. Bucuresci (Tip. Colegiului Naţionale) [pe cop. Tipografia Statului], 1861. (19 x 13). 1 f., 74 p. 30 parale (I 143521)
65291. ~ Idem. Ed. VI. Bucuresci (Tip. Statului Nifon), 1862. (20 x 12,5). 75 p. (I 379776)
65292. ~ Idem. Ed. VII Bucuresci (Imprimeria Statului), 1863. (20 x 12,5). 75 p. (I 259542)
65293. ~ Idem. Ed. VIII. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (20 x 12,5). 75 p. 24 parale. (I 380060)
65294. ~ Elemente de gramatică latină dupe Burnouf cu versiuni şi themate pentru classa I-a şi a II-a (semestrul ânteiu) gymnasiali de B. Stilescu, Professoru la Lyceulu St. Sava. Carte approbată de onorabilulu Consiliu allu instrucţiunei publice. Ed. III. Bucuresci, Editura Michălescu & Luis (Typ. Naţionale, Intreprindetor C. N. Rădulescu), 1876. (20 x 13). 110 p.
(I 220010)
Lipsă coperta.
65295. ~ Gramatica latină dupe J. L. Burnouf de Basiliu Stilescu professoru în lyceulu Santului Sabba. Ed. I. Bucuresci, Libraru Editoru G. Ioanid (Impr. St. Rasidescu), 1865. (21 x 14,5). 1 f., 77 p. (II 523647)
65296. ~ Supplementu la Gramatica latină dupe Burnouf cu versiuni şi themate pentru classa a II-a gymnasială şi lyceala de B. Stilescu. [Carte aprobată de onor. Consiliu allu Instructiunei publice]. Bucuresci, Librari- Editori Michalescu & Luis ( Typ. Ştefan Michalescu & Luis), 1877. (19,5 x 12,5). 1f., p. 109-170. 1,25 lei. (I 106111)
65297. ~ Supplementu la Gramatica latina dupe Longchamp de Blignieres, de Basiliu Stilescu, Professore în Gimnasiulu Sântului Sava. Bucuresci, Editoru Christ. Ioaninu (Imprimeria Naţională) 1861. (19,5 x 12,5). 39 p. (II 392906)
65298. ~ Gramatica latina dupe Longchamp Blignieres cu adaogiri la Supliment de Basiliu Stilescu, Profesoru în Gimnasiulu Naţionale. Adoptată de Eforia instrucţiunii publice. Ed. II. Bucuresci, Proprietar- Editoru Christu Ioaninu, 1862. (19,5 x 12). 123 p. (I 195573)
Descriere după copertă.
65299. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci. Editor- Proprietar Christu Ioaninu (Tip. St. Rasidescu), 1864. (19 x 13). 123 p. 2 sfanţi. (I 169875)
65300. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci (Librăria Socec & Comp.), 1865. (21 x 13), 125[-127] p. (II 393342)
La sfârşitul textului menţiunea: Finitulu părţii anteiu.
65301. ~ Idem. Ed. V. Opu aprobatu pentru usulu classeloru gymnasiale şi seminariale din România. Bucuresci, Librăria Socec & Comp. (Tip. Naţională C. N. Rădulescu), 1869. (21 x 13). 125 p. (II 393355)
65302. ~ Gramatica latină. Partea syntactică, coprindendu uă serie de 130 versiuni şi themate pentru usulu eleviloru de classa III lyceală de B. Stilescu Professoru la lyceulu St. Sabba. Carte approbată de Consil. Permanentu allu Instrucţiunei Publice. Bucuresci, Editura Librăriei Gregorie Luis (Typ. St. Michalescu), 1878. (20,5 x 12,5). 94 p. (II 452824)
65303. ~ Idem. pentru usulu eleviloru classei IV lyceale, gymnasiale şi seminariale. Coprindendu o serie de 92 applicaţiuni (versiuni şi themate) şi de themate generale assupra syntaxei întregi. Ed. I. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1879. (21 x 13,5). 109 p. (I 154018)
65304. ~ Gramatica romana. Partea etymologică prelucrată dupe unu methodu nou şi înavuţită cu exemple şi exerciţie pentru usulu II şi III primare de ambe sexe de Basiliu Stilescu, professoru la Lyceulu S-tului Sabba. Ed. XXI. Bucuresci, Librari- Editori Fraţii Ionniţiu & Co. (Tip. Romanulu Carol Göbl), 1877. (19 x 12,5). 78 p. (I 439796)
65305. ~ Idem. Ed. XXIII. Bucuresci, Librari- Editori, Fraţii Ionniţiu & Co. (Typ. Romanulu, Carol Gobl), 1879. (18 x 12). 78 p. (I 444463)

Nu exista imagini
  1651) STINGHE, IONEL
 • Opera
 • Imagini
STINGHE, IONEL
65306. ~ Incapacitatea femeii măritate, [de] Ionel Stinghe. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1904. (23 x 15,5). 67 p. (II 4036)

Nu exista imagini
  1652) STINGHE, N. H.
 • Opera
 • Imagini
STINGHE, N. H.
65307. ~ Berea românească, [de] N. H. Stinghe, Doctor în chimie, chimist expert. Administratorul laboratorului comunal. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1906. (23,5 x 16,5). 14 p. (II 3272)
65308. ~ Beiträge zum Nachweis des Quecksilbers in chemischforensischen Fällen. Inaugural Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctor-würde vorgelegt der hochen philosophischen Facultät der Universität Erlangen von N. H. Stinghe geb. in Kronstadt (Siebenbürgen). Erlangen (k.b.Hof-u. Univ. Buchdruckerei von Fr. Junge Junge Son), 1892. (22 x 14). 30 p. (II 52938)
65309. ~ Despre noul regulament de priveghere sanitară de Dr. N. H. Stinghe, Chimist expert. Bucureşti, Albert Baer, 1908. (23 x 16). 15 p. (II 11740)
65310. ~ Păreri despre noul regulament de priveghere sanitară de Dr. N. H. Stinghe, Chimist. Fost chimist expert al statului şi al Laboratorului comunal Bucureşti, Chimist-diriginte al mai multor fabrici, [f. 1, 1918]. (21,5 x 15). 16 p. 1,50 lei. (II 51195)

Nu exista imagini
  1653) STINGHE, STERIE (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
STINGHE, STERIE (1874-?)
65311. ~ Documente privitoare la trecutul Românilor din Schei (1700-1783). Publicate cu cheltuiala Bisericei Sf. Nicolae din Braşov (Şchei) de Dr. Sterie Stinghe. Vol. I. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1901. (23 x 16,5). XXIV, 361[-363] p. (II 108497)
65312. ~ Idem. Vol. II. (1784-1810). Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1902. (23 x 16,5). XL, 374 p. (II 108497)
65313. ~ Idem. Vol. III (1812-1845). Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.) 1903. (24,5 x 17). XXVI, 360 p. (II 108497)
65314. ~ Idem. Vol. IV (1846-1868). Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1903. (23,5 x 16,5). XXXIX, 1 f., 368 p. (II 108497)
65315. ~ Idem. Vol. V (1701-1795). Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1906. (23,5 x 15,5). XVI, 284 p. (II 108497)
Lipsă coperta.
65316. ~ Die Schkejer oder Trokaren in Kronstadt. Inauguraldissertation zur Erlangung des Doctor-titels der Philosophischen Facultät der Universität Leipzig. Vorgelegt von St. Singhe aus Kronstadt (Siebenbürgen). Leipzig (Johann Abrosius Barth), 1900. (21 x 14). 2 f., 85[- 87] p. (II 134263)

Editări de texte :
TEMPEA, R. Istoria Bisericei şcheilor Braşovului publicată de ~. Braşov, 1899.

Nu exista imagini
  1654) STINGHE, V. N.
 • Opera
 • Imagini
STINGHE, V. N.
65317. ~ Poliţia silvică. Instrucţiuni pentru pădurari întocmite de V. N. Stinghe, silvicultor, licenţiat în drept, conferenţiar la şcoalele de brigadieri şi pădurari. Bucureşti (Tip. M. I. Niculescu), 1913. (16 x 10). 64 p. (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Cassa Pădurarilor) (I 42763)
65318. ~ Rentabilitatea gospodăriei forestiere în pădurile de crâng de V. N. Stinghe, silvicultor asistent de cursuri la şcoala de silvicultură. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sori), 1914. (23 x 16). 20 p. (II 36501)

Nu exista imagini
  1655) STINO, IOAN (1835- 1915)
 • Opera
 • Imagini
STINO, IOAN (1835- 1915)
65319. ~ Geografia elementară a judeţului Suceava pentru clasa II primară de ambe sexe de Ion Stino, Institutor. Fălticeni (Tip. A. Goldner), 1877. (16 x 10). 1 f., 51 p. 80 bani. (I 391567)
65320. ~ *Idem. Fălticeni, 1878. 12°. (Poppescu, Siese ani, p. 61)
65321. ~ Geografia elementară a judeţului Suceava precedată de noţiuni generale geografice. Prelucrată după cerinţele programei în vigore prevedută şi adaugată pentru usul cl. II primare urbane şi III rurale de ambe sexe de Ioan Stino (Institutoru în Fălticeni). Ed. IV. Fălticeni (Tip. Asociaţilor), 1886. (19 x 12,5). 72 p. (II 392502)

Nu exista imagini
  1656) Stipulations concernant la navigation du Pruth
 • Opera
 • Imagini
Stipulations concernant la navigation du Pruth
65322. • Stipulations concernant la navigation du Pruth. s. l. [1866]. (37,5 x 25). 4 p. (IV 465240)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1657) STÎNCĂ, ŞTEFAN (1865-1897)
 • Opera
 • Imagini
STÎNCĂ, ŞTEFAN (1865-1897)
65323. ~ *Chestia evree de Dr. Ştefan Stîncă. Iaşi, 1890. (Eg, 4 (1893) nr. 3, ian. 15, p. 21 ; 8 (1897), nr. 3, ian. 17, p. 21 ; Crăiniceanu, p. 255)
65324. ~ Mediul social ca factor patologic. Teza pentru doctorat în Medicină de St. Stîncă. Bucuresci (Tipo-Litogr. şi fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1891. (24 x 16). 128 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 250) (II 104734)
65325. ~ Idem. Cu o prefaţă de C. Dobrogeanu Gherea şi o notiţă biografică de Sofia Nădejde, Iaşi (Tip. H. Goldner), 1897. (19 X 14). 1 f, XIV p., 1 f., 107 p., 1 f. portr. 1 leu. (I 104250)

Nu exista imagini
  1658) STÎRCEA, EUGEN
 • Opera
 • Imagini
STÎRCEA, EUGEN
În colaborare:
HURMUZACHI, A. ~ ; Hurmuyachi. G. Denskschrift an Sc. Excellenz den Herrn Minister fur Cultus and Unterricht Carl. Wien, 1870.

Nu exista imagini
  1659) STOCKER, A.
 • Opera
 • Imagini
STOCKER, A.
65326. ~ Asupra unui caz de cyanoză congenitală cu infecţiune syphilitică dobândită. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Februarie 1916 de A. Stocker, Preparator al Laboratorului de Chimie medicală. Iaşi (Inst. de Arte Grafice. N. V. Stefăniu & Comp.), 1916. (23 x 15,5). 63 pr. (Facultatea de Medicină din Iaşi, no. 427) (II 46948)

Nu exista imagini
  1660) STOEANOVICI, ALEXANDRU A.
 • Opera
 • Imagini
STOEANOVICI, ALEXANDRU A.
65327. ~ Dreptul de succesiune ab intestat a soţului supravieţuitor în dreptul roman şi civil român. Teză de licenţă presentată şi susţinută de Alexandru A. Stoeanovici. Iaşi (Tipografia Naţională), 1899. (23 x 15,5). 64 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 409462)

Nu exista imagini