Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1621) STERIADE, C.
 • Opera
 • Imagini
STERIADE, C.
65201. ~ Oarecari observaţiuni asupra Sistemei contribuţiuniloru în România [de C. Steriade]. [Bucureşti, 1861]. (21 x 14,5). p. 705-739. (Anulu II 1861. Revista Carpaţiloru Decembre 15) (II 12648)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, menţionat la sfârşitul textului. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1622) STERIADE, I.
 • Opera
 • Imagini
STERIADE, I.
Vezi:
KERNBACH, C. Câte au fost. Il. de ~ ş.a. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1623) STERIADI, ECATERINA (1850-1900)
 • Opera
 • Imagini
STERIADI, ECATERINA (1850-1900)
65202. ~ Arta de a da în cărtzi şi d'a esplica adevărata lor semnificaţiune de Ecaterina Steriady. Galatz (Typ. Commercială), 1874. (18 x 12). 1 f., VI, 43 p. (I 104300)
Lipsa coperta.
65203. ~ Buna menajeră de Ecaterina Steriady (Colonelu). Galaţi (Typ. Otto Bielig), 1871. (23 X 15). 3 f, II, 320, 14 p. cu il.(II 409499)
65204. ~ Idem. Ed. II. Corectată, adăugită şi ilustrată cu 50 figuri. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & C-ie. 1874. (22,5 x 15). 11, 310, IX p. cu il. (II 709940)
65205. ~ *Idem. Ed. III. corectată, adăogată şi ilustrată cu 20 figuri. Galaţi (Tip. Nebunnelli), 1883. 8°. 336 p. 5 lei. (BR, 4, 5, 6 (1882, 1883, 1884), p. 25)
65206. ~ Idem. Ediţie nouă revăzută complect de L. N. şi ilustrată cu mai multe figuri. Bucureşti, Editura Librăriei Alcalay & Comp. (Tip. Profesională Dim. C. Ionescu), 1914. (24 x 17,5). VIII, 348 p. cu il. (II 36637)
Pe copertă titlul: Buna menajera. Carte de bucate practică conţinînd Bucătăria Română, Franceză, Germană. Tot felul de prăjituri, dulceţuri, îngheţate precum şi bucătăria vegetariană.
65207. ~ Idem. Ediţie nouă revăzută complect de L. N. şi ilustrată cu mai multe figuri. Bucureşti, Editura Librăriei Alcalay & Comp. (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1918. (23,5 x 16). VIII, 347 p. cu il. 6 lei. (II 108464)
65208. ~ Prezicerea viitorului şi Cafeomancia. Cartea II şi III. de Ecatherina Steriady. Galatz (Tip. Comercială), 1874. (19,5 x 12,5). 60, VI p., p. 77-113[-116], 1 tab. (II 523599)
Descriere completată după copertă.

Nu exista imagini
  1624) STERIADI, NICOLAE A.
 • Opera
 • Imagini
STERIADI, NICOLAE A.
65209. ~ Hipoteca în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută la... 1900 de Nicolae A. Steriadi. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1900. (23 x 16). 56 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409492)

Nu exista imagini
  1625) STERIADI, NICOLAE N.
 • Opera
 • Imagini
STERIADI, NICOLAE N.
65210. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţă susţinută la... 1891 de Nicolae N. Steriadi. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), 1891. (23,5 x 16). 86 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 393991)

Nu exista imagini
  1626) STERIADY, ECATERINA (1850-1900)
 • Opera
 • Imagini
STERIADY, ECATERINA (1850-1900)
Vezi: STERIADI, ECATERINA (1850-1900)


Nu exista imagini
  1627) STERIAN, ERACLIE (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
STERIAN, ERACLIE (1872-?)
65211. ~ Ce boale se pot vindeca la Govora?, [de] Dr. Eraclie Sterian. Bucureşti (Atelierele Societăţei Anonime pe acţiuni Adeverul), 1910. (18,5 x 11,5). 59[- 61] p.0,75 bani. (I 20340)
65212. ~ Contribuţiuni la studiul pseudo- tuberculosei aspergillare. Teză pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 31 Maiu 1897 de Eraclie Sterian, bacalaureat în litere şi ştiinţe fost intern al spitalului Brâncovenesc şi al Eforiei spitalelor civile, membru redactor la revista Spitalul. Bucuresci (Tipo-Litogr. Universala), 1897. (23 x 16). 2 f., IV. 39 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 418) (II 409464)
65213. ~ Contribuţii la studiul longevităţii, [de] Dr. Eraclie Sterian. Bucureşti (Inst. de Arte grafice, Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (19,5 x 13). 100 p. 95 bani. (I 5836)
65214. ~ Contribuţiuni la studiul tifusului exantematic, [de] Dr. Eraclie Sterian. Cu însemnări de auto-observaţie. Bucureşti (Atelierele Poporul), 1918. (21,5 x 14,5). 96, II p. 3,50 lei. (II 50588)
65215. ~ I. Copilul. (Tout pour l'enfant). Comedie dramatică în 3 acte de Dr. Eraclie Sterian, Membru al societăţii autorilor şi compositorilor dramatici din Paris. Reprezentată pentru prima oară la 30 Iunie 1913, la teatrul Antoine din Paris, sub auspiciile D-lui A. F. Lugné-Poe, Directorul teatrului l ’Oeuvre II. O invenţie ciudată. Comedie în 2 acte. Bucureşti (Tip. Poporul), 1914. (20 x 14). 204 p. 2,50 lei. (II 41009)
65216. ~ Copilul (Tout pour l'enfant). Comedie dramatică în 3 acte, [de] Dr. Eraclie Sterian Membru al Societăţii... Reprezentată pentru prima oară la... Remaniată în 1915. Bucureşti (Tip. de Arte Grafice George Ionescu), 1915. (24 x 17). 56 p. cu portr. (II 44384)
65217. ~ Tout pour l'enfant. Comédie dramatique en trois actes par le Dr. Eraclie Stérian. Représentée pour la première fois à Paris, sur la scène du Théâtre Antoine par les soins de M. A. F. Lugné-Poe, Directeur du Théâtre de l'Oeuvre, le 29 Juin 1913. Bucarest, Edition de la Revue Roumaine (L'Imprimerie Georges Ionesco), 1915. (24,5 x 16,5). 52 p. (Supplément gratuit pour les abonnés et les lecteurs de la Revue roumaine) (II 42062)
65218. ~ Cum devine cineva Tuberculos? De Eraclie Sterian. Medic al Eforiei Spitalelor Civile. Bucuresci (Tipo- Litogr. Tiparul), 1902. (16 X 12). 2 f., II -92 p. 1 leu. (II 409663)
65219. ~ Cum putem mări cantitatea de Viaţă şi Paradoxele longevităţii, [de] Dr. Eraclie Sterian. Bucureşti (Inst. de Grafice Eminescu), 1913. (19,5 x 13). 238 p. 1,50 lei. (I 35712)
65220. ~ L'eau de mer dans la thérapeutique par M. le Docteur Eraclie Sterian, ancien médecin des hôpitaux de Bucarest (Roumanie), Membre de la Société des Sciences Médicales. Bucarest (Impr. de l'Indépendance Roumaine), 1908. (22 x 16,5). 24 p. (II 9913)
65221. ~ Educaţia sexelor, [de] Dr. Eraclie Sterian. Bucureşti, 1908. (19 x 12,5). 175 p. 1,50 lei. (I 11405)
65222. ~ Idem. Ed. II Revăzută şi adăogită cu tratamentul practic şi pe înţelesul tuturor al boalelor sexuale. Bucureşti, 1908 [pe cop.: 1909]. (19,5 x 12,5). 237[-239] p., 1 f. pl. 1,50 lei (I 13085)
65223. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1910. (19,5 x 13,5). VIII, 256 p. 1,50 lei. (I 23363)
65224. ~ *Idem. Ed IV. Bucureşti, 1915. (Sterian, cop. 4)
65225. ~ *L'éducation sexuelle par le Dr. Eraclie Sterian. Paris, J. B. Baillière, 1910. 12°, 191 p. (Rally, p. 296)
65226. ~ Impaludism şi impaludaţi de Dr. Eracli Sterian fost intern al spitalelor Eforiei şi Brâncoveneasa. Memoriu presentat pentru examenul de abilitare ca docent la specialitatea de pathologie internă. Bucuresci (Tipo- Litogr. Universala), 1899. (21,5 x 14). 2 f., II p., p. 2-84. 3 lei. (Facultatea de Medicină), (II 409556)
65227. ~ O invenţie. (Luneta magnetică). Comedie în 3 acte de Dr. Eraclie Sterian. Membru al Societăţii autorilor şi compositorilor dramatici din Paris. Teatru. Bucureşti (Tip. şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1915. (21,5 x 16,5). 77 p. cu portr. (II 44776)
65228. ~ În noaptea nunţii sau ce treime să ştie o fată de măritat, un tînăr de 'nsurat de Dr. Eraclie Sterian. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Co., 1909. (19,5 x 13) 142 p. 1,50 lei. (I 17948)
65229. ~ Idem. Ed. II. Revăzută şi adăugită. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Co., 1909. (19,5 x 13). 142 p. 1,50 (I 25865)
65230. ~ Medicina Populară. Vindecarea boalelor prin agenţii fiziconaturali. Cura lui Kneipp şi cura de soare cu 21 de ilustraţii de Doctor Eracli Sterian. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1904. (16 x 11,5). 1 f., II p., p. 5-87 cu il., 2 f. pl. (I 5281)
Conţine şi o biografie şi un portret al preotului Sebastian Kneip. Descriere după copertă.
65231. ~ Omul oceanic şi tratamentul tuberculozei cu apa de mare de Dr. Eraclie Sterian. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională) 1908. (19 x 12). 77[-79] p. (I 9736)

Editări de texte :
THOMESCU, I. T. Curs practic de pathologie internă. Ed. II. Aparatul digestiv cules şi publicat de ~. Bucureşti, 1904.
THOMESCU, I. T. Lecţiuni de pathologie interna. Boale de rinichi şi fragmente de boale nervoase. Publicate de ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  1628) STERIAN, GEORGE P. (1860-1936)
 • Opera
 • Imagini
STERIAN, GEORGE P. (1860-1936)
65232. ~ Despre învăţămîntul artistic. Pedagogia desenului în şcolile de Arte Frumoase, [de] George P. Sterian. Bucureşti (Tip. Modernă Grigore Luis), 1909. (22,5 x 15,5).38 p. (II 13660)
65233. ~ Despre restaurarea monumentelor istorice în străinătate şi în România de G. Sterian. Iassi (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1889. (24 x 16). 2 f., 58 p. (II 59613)
65234. ~ Restauration des monuments historiques à l étranger et en Roumanie par G. Sterian Architecte, Iassi (Typo-Litogr. H. Goldner), 1890. (23 x 16). 2 f., 15 p. (II 59616)
65235. ~ Muzeele noastre. Referat al D-lui Architect G. Sterian Administratorul Casei Artelor la raportul D-lui Dr. C. Istrati către D-nul Ministru al Instrucţiunii Publice pentru crearea de muzee în localul Expoziţiunii. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1907. (23 x 16). 23 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Administraţia Casei Artelor) (II 5724)
65236. ~ Notes de littérature populaire roumaine [par] G. Sterian, Paris, Maisonneuve et Ch. Leclerc, Emile Lechevalier (Laval-Impr. et stereotypie), 1889. (24,5 x 16). 21 p. cu il. (Extrait de la Revue des Traditions populaires) (II 259244)

Traduceri:
SHAKESPEARE, W. Un vis din noaptea de Sânziene. Traducere de ~. Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  1629) STERIAN, I. I.
 • Opera
 • Imagini
STERIAN, I. I.
65237. ~ Obligaţiunile indivisibile în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de I. I. Sterian. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (23 X 15,5). 38 p. (II 409447)

Nu exista imagini
  1630) STERIAN, IOAN
 • Opera
 • Imagini
STERIAN, IOAN
65238. ~ Rolul educaţiunei în pregătirea meseriaşilor. Conferinţă ţinută la Bursa Muncii, în ziua de 11 Iunie 1906, cu ocaziunea împărţirii premiilor elevilor şcoalei industriale de Inginer Ioan Sterian, Sub. Director al Şcoalei Superioare de Meserii din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1906. (18,5 x 12,5). 16 p. (I 6420)

Nu exista imagini
  1631) STERIANU, J.
 • Opera
 • Imagini
STERIANU, J.
65239. ~ Noua lege asupra timbrului şi înregistrărei. Pusă în curent cu tote schimbările şi adăogirile de la 1881 până astăzi de J. Sterianu, licenţiat în drept de la facultatea din Paris. Bucuresci, Librăria Socec & Comp. (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1886. (20,5 x 13,5). 1 f., 74 p. 1 leu. (II 259539)

Nu exista imagini
  1632) STERIE, GHEORGHE G.
 • Opera
 • Imagini
STERIE, GHEORGHE G.
65240. ~ Contribuţiuni la studiul cancerului epiploic. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută în Martie 1908 de Gheorghe Gh. Sterie. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1908. (23,5 x 15,5). 41[-43 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, no. 295) (BCU Iaşi B-41925)

Nu exista imagini
  1633) STERIU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
STERIU, CONSTANTIN
Vezi:
• Casele privilegiate de împrumut pe amanet. Raportul membrilor consiliului de administraţiune. [~, Dr. C. Rădulescu ş.a.]. Bucureşti, 1917.

Nu exista imagini
  1634) STERIU, GEORGE G.
 • Opera
 • Imagini
STERIU, GEORGE G.
65241. ~ Contribuţiuni la studiul Botryomicosei. Teza pentru doctorat în medicină şi Chirurgie Presentată şi susţinută în diua de 26 Iunie 1903 de Georgc G. Steriu Bacalaureat în Litere şi Sciinţe Intern al Spitalului militar Regina Elisabeta. Bucureşti (Tip. Munca), 1903. (22 x 15,5). 104[-106] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci no. 698) (II 467576)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1635) STERIU, NICU M.
 • Opera
 • Imagini
STERIU, NICU M.
65242. ~ Noţiuni de contabilitate în partidă dublă, [de] Nicu M. Steriu. Dimplomat în sciinţele comerciale. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Dor P. Cucu), 1905. (23,5 x 17). 93 p. (II 3099)
65243. ~ Idem. Ed. II. Carte aprobată de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice pentru usul clasei III-a liceală cu ordinul nr.... din... şi publicată în Monitorul Oficial nr. 137 din 1906. Târgu-Jiu, Editura Institutului de Arte Grafice Nicu D. Miloşescu, 1907. (21 x 14). 93 p. 2 lei. (II 7233)

Nu exista imagini
  1636) STERN, A.
 • Opera
 • Imagini
STERN, A.
65244. ~ Contribuţiuni la studiul splenectomiei în hipertrofiile malarice. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la 14 Ianuarie 1897 de A. Stern. Bucuresci Tip. Nouă Gr. Panaitescu), 1897. (21 x 15). 91[-95] p., 1 tab., 1 pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci no. 411) (II 343985)

Nu exista imagini
  1637) STERN, ADOLF
 • Opera
 • Imagini
STERN, ADOLF
65245. ~ Codicele Române anotate. Partea I. Procedura Codicelui Civil. Coprinzend: Legea judecătorielor comunale şi de ocoale şi Procedura Civilă, anotate sub fiecare articol cu jurisprudent a română franceză şi geneveză; cu trimiteri numeroase de Adolf Stern, Doctor în drept, avocat. Bucuresci, Editura Tipografiei Române, 1883. (19, 5 X13,5). 5 f., 202 p. (I 99854)
65246. ~ Idem. Partea I. Ed. II. Revăzută şi adăugită. Bucureşti In Editura Librăriei J. Rănişteanu (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand), 1890. (17 x 11,5). XX, p. 3-305, 31 p., p. 33-45, 1 f. (I 100029)
Lipsă coperta.
65247. ~ Idem. Partea I Ed. III. Revedată şi adăugită. Bucureşti, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896 (17 X 11,5). XX, 429 p. 5 lei. (I 100041)
65248. ~ Idem. Partea II. Codicele civil anotat sub fiecare articol cu jurisprudenţa română şi cu trimiteri la articolele corespunzătoare. Bucureşti (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand), 1888. (16, 5 x 10,5). XVI, 367 p. (I 99854)
65249. ~ Idem. Partea II. Ed. II. revăzută si adăogită. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (16, 5 x 11). 436, X p. 5 lei. (I 100029)
65250. ~ Denkrede über Benj. F. Peisotto gehalten am. 2 n. st. 1890 in der B.B. Loge Fraternitate Zion von Dr. Adolf Stern (Aus dem Rumänischen). Bucarest (Tip. Mercantila A Davidescu), 1891. (18 x 12). 38 p. (I 72920)
65251. ~ Din viaţa unui evreu-român, [de] Dr. Ad. Stern. Bucureşti (Tip. Progresul), 1915. (21 x 14, 5). VI-375 p., 3 f. pl. (II 46839)
65252. ~ *Procedura civilă de Ad. Stern. Ed. II. Bucureşti, [1890]. (Drept, 19(1890), nr. 63, oct. 14, p. 508)
65253. ~ Serbarea carităţii. Raport cetit în tote lojile districtului IX în sera de Marţi, 29 septembrie (11 octombrie 1892) [de Adolf Stern]. Bucuresci (Litotipor. Carol Gobl), 1892 (23 x 15,5). 14 p. (II 15923)
Autorul, menţionat la sfârşitul textului.

Traduceri:
ALECSANDRI, V. Ovid. Aus den Romänien von ~. Hermannstadt, 1886.
SCHILLER, Fr. Clopotulu. Poemă. Trad. de ~. Bucureşti, [1896].
SHAKESPEARE, W. Hamlet... Trad. de ~. Bucureşti. 1877 ; ed. II, 1905. (Biblioteca pentru toţi nr. 221-222).
SHAKESPEARE, W. Iuliu Cesar. Trad. de ~. Bucureşti, 1879.
SHAKESPEARE, W. Regele Lear. Trad. de ~. Bucureşti. 1881.

Nu exista imagini
  1638) STERN, DETLEF
 • Opera
 • Imagini
STERN, DETLEF
65254. ~ Bulgaria sângerîndă. Roman modern din viaţa bulgărească de Detlef Stern. Bucureşti, Editura Inst. de Arte Grafice Flacăra, [1913]. (16 x 11). 192 p. 60 bani. (Biblioteca Flacăra, no. 1 şi 2). (I 31387)

Nu exista imagini
  1639) STERN, I.
 • Opera
 • Imagini
STERN, I.
Vezi:
CRAIOVEANU. Ce este şi ce vrea socialismul. Prescutare după ~. Craiova, 1896. (Biblioteca ziarului "Lumea Nouă", nr. 7)

Nu exista imagini
  1640) STERN, LEOPOLD (1843-?)
 • Opera
 • Imagini
STERN, LEOPOLD (1843-?)
65255. ~ Einige Betrachtungen über die Bervölkerung in Rumänien Ein Versuch. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde an der Universität Leipzig. Von Leopold Stern aus Bukarest. Leipzig (Druck von Fr. Andrä's Nachfolger), [1873]. (22 x 14,5). IV, 36 p. (Philosophische Fakultät der Universität Leipzig) (II 454182)
65256. ~ Istoricul sărutării. Sărutarea. Ce este sărutarea? Originea sărutării. Cum se sărută? Cum sărutăm? Întîiul sărut. Guriţe, de Leopold Stern. Bucuresci (Tip. Universitară A. G. Brătănescu), 1907. (16,5 x 12). 45[- 48] p. 1 leu. (I 5264)
Descriere completă după copertă.

Nu exista imagini