Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1601) STEMIL
 • Opera
 • Imagini
STEMIL
Vezi: MICHĂILESCU, ŞT. C.

Nu exista imagini
  1602) STEMPO, S. M.
 • Opera
 • Imagini
STEMPO, S. M.
Vezi: MICHĂILEANU, ŞTEFAN

Nu exista imagini
  1603) STENDHAL
 • Opera
 • Imagini
STENDHAL
(Henry Beyle)
65163. ~ Despre amor de Stendhal (Henry Beyle). Traducere de George A. Demetrescu. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay [1914]. (15,5 x 10,5). 488 p. 1,50 lei. (Biblioteca pentru toţi, 902-906) (I 45095)
Datat după: Luc, 13(1914), nr. 11 iun. 1, cop. 2 ; Drap, 14 (1914) nr. 51, mai 8/21, p. 1.

Nu exista imagini
  1604) STENNER, BENNO TH. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
STENNER, BENNO TH. (1875-?)
65164. ~ Cancer pulmonar primitiv (Studiu clinic). Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută în Noembre 1899 de Benno C. Stenner, preparator al laboratorului Clinicei medicale. Iaşi (Tipografia Naţională), 1899. (23 X 15). 70 p. (Facultatea de medicină din Iaşi no. 118) (BCU-CIN 218565)
65165. ~ *Hidraumios acut cauzat prin traumatism, de dr. B. Stenner. Broşura, Iaşi, 1904. (Spi, 24 (1904), nr. 21-22, nov. p. 593)
65166. ~ *Încercări terapeutice cu iodipină în boalele de piele şi sifilis de Benno Stenner. Extras din Buletinul societăţii de medici şi naturalişti. 1904. 8°. 19 p. (Crăiniceanu, p. 257)
65167. ~ Respuns la broşura d-lui Agregat dr. G. Demetriade de Dr. B. Th. Stenner, fost asistent al Clinicei Dermato-sifilitice din Iaşi (10 Aprilie 1904). Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1904. (17,5 x 11). 10 p. (I 2699)
Broşura se referă la lucrarea: "Încercări terapeutice cu iodipină".

Nu exista imagini
  1605) STEOPOE, D.
 • Opera
 • Imagini
STEOPOE, D.
65168. ~ Curs elementar de aritmetică, geometrie, fisică, mecanică, ridicare de planuri, nivelment şi resistenta materialelor predat de D. Steopoe, inginer, şeful biroului technic la serviciul central de întreţinere. Bucuresci, Editura Direcţiunei generale C.F.R. (Tip. Căilor Ferate Române), 1895. (23 x 15,5). VII, 224 p. cu il., 1 f. erată (Direcţiunea Generală a Căilor Ferate Române. Şcoala Specială de Întreţinere) (II 409457)

Nu exista imagini
  1606) STEPANOV, B.
 • Opera
 • Imagini
STEPANOV, B.
65169. ~ Acasă... [Icoană din viaţa poporului rus] de B. Stepanov. Din ruseşte. Bucureşti (Tip. Cooperativa Poporul), 1910. (14,5 x 10,5). 71 p. 25 bani. (Biblioteca Poporului, no. 1) (I 21594)

Nu exista imagini
  1607) STEPHANIDA, M.
 • Opera
 • Imagini
STEPHANIDA, M.
Vezi: MUSICESCU, STEPHANIDA

Nu exista imagini
  1608) STEPLEANU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
STEPLEANU, VASILE
65170. ~ Consideraţiuni asupra unui caz de choree Sydenham la o gravidă de Vasile Stepleanu, Extern al serviciului. Bucureşti (Tip. Universala) 1912. (23 x 15,5), 7 p. (Extras din Rev. Spitalul no. 16 din 1912) (II 30921)
65171. ~ Contribuţiuni la studiul anomaliilor uretrale de Vasile Stepleanu, Student în Medicină. Bucureşti (Tip. Universala), 1909. (24 x 16). 7 p. cu il. (Extras din Revista Spitalul no. 21 din 1909) (II16009)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1609) STERE, ARISTIDE
 • Opera
 • Imagini
STERE, ARISTIDE
65172. ~ Contribuţiuni la studiul Hidrocelului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată si susţinută în aprilie 1911 de Stere Aristide. Iaşi (Tip. Dacia P. &D. Iliescu), 1911. (23 x 16). 46 p. (Facultatea de medicină din Iaşi no. 345) (BCU-CIN 217664)
65173. ~ Ekchymomul palpebro-orbitar teleangiectasic de Dr. Ar. Stere. Bazargic (Tip. Librăria- Legătoria Comercială), 1911. (23 x 15). 6 p. (Extras din Revista Medicală Spitalul, p. 573-577 din 1911, a Soc. Studenţilor în medicină. Bucureşti) (II 102375).
65174. ~ Fototerapia şi electroterapia în ginecologie de Dr. Aristide Stere. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1912. (23,5 x 15,5). V[-VII], 64 p. 1,25 lei. (II 466959)
65175. ~ Injecţiile hipodermice de salicilat de sodiu şi rumatizmul de D-rul. Aristide Stere, Medic Şef de Spital. Fălticeni (Tip. M. Saidman), [1916]. (22 x 16). 2 f., 57[-59] p. 2 lei. (II 47030)
65176. ~ Tinctura de iod în chirurgia de urgenţă de Dr. Aristide Stere, fost asistent al Laboratorului de Pathologie Chirurgicală din Iaşi, medic al Spitalului Ortachioi. Bucureşti (Tip. Universala I. Ionescu), 1914. (24 x 16,5). 15 p. (Extras din Spitalul nr. 5 din 1 Martie 1914) (II 37398)
65177. ~ Tratamentul pleureziei serofibrinoase prin intrebuinţarea simultana a autoseroterapiei şi pneumotoraxului artificial de D- rul Stere Aristide. Bucureşti (Tip. Universala Iancu Ionescu), 1914. (23 x 15,5). 55[-57] p. 1,75 lei. (II 35126)

Nu exista imagini
  1610) STERE, CONSTANTIN G. (1865-1936)
 • Opera
 • Imagini
STERE, CONSTANTIN G. (1865-1936)
(Nistrul C.)
65178. ~ Curs de drept constituţional după Dl. profesor C. Stere [Iaşi, 1905) (21 x 17). 296 p. (II 154166)
Curs litografiat. Descriere după titlul de la începutul textului.
65179. ~ Discursul D-lui Tacke Ionescu. Studiu critic de C. Stere. Iaşi, Editura Revistei Viaţa Românească, 1916. (23 x 15,5). 1 f., 51 p. 30 bani. (Extras din Viaţa Românească) (II 54993)
65180. ~ Drept constituţional [de C. Stere]. Curs litografiat. [Iaşi, 1911]. (22,5 x 17). 1132 p. (II 156645)
Exemplar incomplet în BAR. Autorul, menţionat la p. 33. Anul, la p. 223, 248, 250.
65181. ~ Evoluţia individualităţii şi noţiunea de persoană în drept. Studiu sociologic şi juridic (Teză de licenţă în drept), [de] C. G. Stere. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1897. (29 x 13,5). XV, 251[-255] p. (I 106194)
65182. ~ Introducere în Studiul Dreptului Constituţional. Partea I, [de] C. G. Stere. Iaşi (Tip. Editoare Dacia P. Iliescu & Grossu), 1903. (22,5 x 16). 4 f., 247 p. (II 50245)
Lipsă coperta.
65183. ~ În voia valurilor. Icoane din Siberia, [de] C. Nistrul [C. Stere]. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg, [1916]. (16 x 10,5). 104 p. 30 bani. (Căminul Biblioteca literară şi ştiinţifică no. 4) (I 48862)
65184. ~ Marele Războiu şi politica României, [de] C. Stere. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg & Fiu (Tip. Curierul judiciar), [1914]. (15 x 11). 159 p. 8 lei. (Căminul Biblioteca literară şi ştiinţifică no. 28-29, 28-29 bis) (I 185068)
Datat după: RoLit, II, 9(1976), nr. 28, iul. 8, p. 13.
65185. ~ *Poporanism sau social-democraţie, [de] C. Stere. s.l. 1907. (RoLit. II, 9(1976), nr. 28, iul. 8, p. 13)
65186. ~ România şi Războiul European, [de] C. Stere. Iaşi, Editura Revistei Viaţa Românească, 1915. (23 x 16). 1 f., 25 p. 30 bani. (Extras din Viaţa Românească) (II 41045)

Prefeţe:
WILDE, D. Pescarul şi sufletul său. Trad. de D. Anghel, Cu un studiu de ~. Bucureşti, 1911.

Vezi:
• Politica externă a României. Cuvântările. Iaşi, 1915.
• România şi Războiul european. Părerile D-lor Take Ionescu, ~ ş.a.[Bucureşti], 1915.

Nu exista imagini
  1611) STEREA, C.V.
 • Opera
 • Imagini
STEREA, C.V.
65187. ~ Mijloace pentru dresarea câinelui de poliţie de Căpitan C.V. Sterea din Jandarmeria rurală. Bucureşti (Tip. Rapid Jean S. Kalber), [1911]. (20,5 x 13). 36 p. cu il. 1,20 lei. (II 24038)

Traduceri:
ANDRÉ, Ph. Noul curs de geometrie... Trad. de ~. Paris,1901.

Nu exista imagini
  1612) STEREA, LEONIDA
 • Opera
 • Imagini
STEREA, LEONIDA
65188. ~ Adeverul nu se pote ascunde şi Lumina trebue să se facă [de Leonida Sterea]. Galatz (Typo- Litogr. J. Schenk), 1882. (21 x 14). 70 p. (II 384956)
Autorul, menţionat la p. 15.
65189. ~ Scrisoare deschisă Domnului Ilariu Isvoranu, Ministrul Domeniilor şi Domnului Gh. Misail, Secretarul general al acelui Ministru [de Advocat Leonida Sterea]. Galatz (Typo-Litogr. J. Schenk), 1891. (21,5 x 14,5). 23 p. (II 393369)
Descriere după copertă. Autorul, menţionat la p. 17.
65190. ~ Scrisorile deschise adresate D-lui Eraclie Leonida Aslan, Preşedintele Tribunalului Tulcea, publicate prin ziarul Ecoul de Leonida Sterea. Galaţi (Tipo-Litogr. I. Schenk), 1892 (18,5 x 12). 24 p. (I 72907)
65191. ~ Sustragere şi falsificări de acte publice comise la Ministerul Domenielor descoperite de Leonida Sterea Advocatul statului. Galatz (Tipo-Litogr. J. Schenk), 1891. (21,5 x 14,5). 19 p. (II 393272)

Nu exista imagini
  1613) STEREA-ŞULUŢIU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
STEREA-ŞULUŢIU, ALEXANDRU
Vezi: ŞULUŢIU-STEREA, ALEXANDRU

Nu exista imagini
  1614) STEREA-ŞULUŢIU, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
STEREA-ŞULUŢIU, IOSIF
Vezi: ŞULUŢIU-STEREA, IOSIF

Nu exista imagini
  1615) STERESCU, AUREL
 • Opera
 • Imagini
STERESCU, AUREL
65192. ~ Despre Adopţiune. Studiu presentat pentru obţinerea licenţei în drept de Aurel Sterescu. Bucuresci, Institutul de Arte grafice şi Editură Minerva Filip Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (23 x 15,5). 43 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409453)
65193. ~ Dicţionar administrativ pentru usul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, primarilor, medicilor comunali etc. de Aurel Sterescu. Bucureşti, Editura Librăriei Socecu & Co. (Atelierele I. V. Socecu), 1904. (18,5 x 12). VI, 534 p. (I 63108)
65194. ~ Lege asupra taxelor de timbru şi înregistrare adnotată de Aurel Sterescu Licenţiat în Drept. Cu o prefaţă de I. N. Ceserescu, Doctor în drept de la facultatea din Paris, Avocat. Bucureşti, Librăria Nouă (Tip. Vocea Poporului), [1912]. (13x9). 1 f., II p., IV, 729[-731] p., 2 f reclame 2,50 lei. (I 28165)

În colaborare:
PERIEŢEANU, I. Gr. şi ~. (Narcis şi Orel); Răsleţe. Versuri glumeţe. Ed. III. Bucureşti, 1907.

Traduceri:
MUSSET, A. Mimi Pinson. Trad. de ~. Bucureşti, 1912. (Biblioteca "Lumina" nr. 6)

Nu exista imagini
  1616) STERESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
STERESCU, CONSTANTIN
65195. ~ Incapacitatea şi frauda în artă. Cercul artistic muzical şi Dl.Mihail Tănăsescu fostul Insp. G-ral al Muzicei. Temă susţinută şi documentată de Constant. Sterescu ca membru în comitetul Cercului Profesor part. de muzică. Iaşi (Tip. Naţională Ioan S. Ionescu), 1911. (14 X 19,5). 32 p. 1 leu. (I 28149)

Nu exista imagini
  1617) STERESCU, PETRE
 • Opera
 • Imagini
STERESCU, PETRE
65196. ~ Castraţia la Armăsar prin emasculatorul american. Tesă susţinută de Petre Sterescu pentru obţinerea titlului de medic veterinar. Bucureşti (,.Speranţa Inst. de Arte Grafice), 1909. (23 x 15,5). 50[-42] p. cu il. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 193) (II 15905)

Nu exista imagini
  1618) STERGEANU, locotenent
 • Opera
 • Imagini
STERGEANU, locotenent
65197. ~ Tratat asupra artificelor luminoase întrebuinţate în resboiul de câmp şi asediu de Locotenent Stergeanul din Regimentul 2 de Geniu. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1892. (23 X 15,5). 230, 3 p. cu il. (II 72757)

Nu exista imagini
  1619) STERGEANU, LUCREŢIA
 • Opera
 • Imagini
STERGEANU, LUCREŢIA
(Piso)
65198. ~ Decadă poetică de Lucreţia Căpitan Stergenul (Piso). Constanţa (Tip. Română Nicolescu), 1902. (19 x 12,5). 2 f., 16 p. 50 bani. (Pentru palatul invalizilor militari) (I 265977)
Cuprinde poezii în l. română şi franceză.
65199. ~ Rezzo sau Lupta între ideal şi real. Feerie în 5 acte şi 3 tablouri, [de] Lucreţia Căpitan Stergeanul (Piso). Focşani (Tip. Gh. A. Diaconescu), 1905. (24 x 19). 35 p. 2 lei. (II 1602)

Nu exista imagini
  1620) STERIAD, ALICE
 • Opera
 • Imagini
STERIAD, ALICE
65200. ~ L'Interprétation de la doctrine de Kant par l'école de Marburg (Etude sur l'Idéalisme critique) par Alice Stériad, Docteur ès lettres. Paris, M. Giard & E. Prière, Libraires Editeurs (Impr. Giard et Brière), 1913. (23 x 14). 234- 237] p. 5 fr. (II 171601)
Menţionată ca teză în: Rally, p. 295.

Nu exista imagini