Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  161) SARKANY, A.
 • Opera
 • Imagini
SARKANY, A.
61875. ~ Saprofite şi parasite. Lucrare originală de doctorul A Sarcany medic de arondisment 1a Drăgăşani. Cu un atlasu conţinând 71 figuri. Bucureşti (Tip. N. Miulescu), 1883. (23 x 15,5). 65 p., 4 pl. (BCU-ClN 186762)
61876. ~ *Saprofite und Parasite. Mikroskopische Beobachtung. II verbesserte Auflage. Cu un atlas cu 39 tabele colorate. Blaşu, 1887. 8°. 38 p. (Crăinicianu, p. 284)

Nu exista imagini
  162) SÁRKÁNY, LUDOVIC
 • Opera
 • Imagini
SÁRKÁNY, LUDOVIC
61877. ~ Geometrie. Manual şi colecţiune de probleme pentru clasele gimnasiale superiore de Dr. Ludovic Sárkány, traducere din 1. maghiară de Iosif Hossu, Emiliu Viciu şi Dr. Ioan Radu. Balázsfalva (Blaj) (Tipografia Seminariului gr.-cat.), 1899. (23.5 x 15). 292, IV p. 1 fl. 80 cr. (II 2089)

Nu exista imagini
  163) SARMACAŞ, LUCA
 • Opera
 • Imagini
SARMACAŞ, LUCA
61878. ~ Respuns la scrierile calomniose ale D-lui George Aramă şi Econ. Ştefan Călinescu Contra Bisericei Armene de Luca Sarmacaş, Fost profesor la scola Armeană. Vedut şi aprobat de Epitropia Bisericei Armene din Iaşi. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1891. (20,5 x 15). 82 p. (II 52839)
61879. ~ Taina Botezului şi Liturgia Bisericei Armene de Resărit. Câteva noţiuni din istoria bisericescă, câteva imnuri şi ierarhia Bisericei Armene. Protestarea Ediţiilor vechi ale acestor Taine. Întimpinare la acusaţiuni şi calomnii din nou repetate. Traduse şi lucrate de Prof. L. Sarmacaş. Vedut şi aprobat de Epitropia Bisericei Armene din Iaşi. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1895. (21 x 15). VI p., 260 p. (II 51145)

Traduceri:
MINAS, diaconul din Tocat. Persecutarea Armenilor din Moldova. Trad. din armeneşte de ~. Cernăuţi, 1895.

Nu exista imagini
  164) SARMASÁGH, GÉZA
 • Opera
 • Imagini
SARMASÁGH, GÉZA
61880. ~ Statul, Biserica şi Şcoala. Un capitol din marele op premiat de universitatea din Budapesta: Drepturile şi datorinţele Familiei, Bisericei şi Statului pe terenul instrucţiunei şi educaţiunei de Sarmaságh Géza. Traducere de: I. N. Pop. Cu o prefaţă de Dr. E. Dăianu, protopopo. Cluj (Tip. Carmen Petru P. Bariţiu), 1906. (22,5 x 14,5). 2 f., XV, 102 p. 1 cor. 50 fil. România: 2 lei. (Retipărire din: Răvaşul) (II 117801)

Nu exista imagini
  165) SAROGLU, COSTACHE
 • Opera
 • Imagini
SAROGLU, COSTACHE
În colaborare:
61881. ~ Ioan N. Beţivan şi Vasile Idiotu. Versuri sărate de Costache Saroglu şi Alecu Raul. Cu o prefaţă de Petrache Marinescu zis şi Hübsch. Bucureşti, Editura Dobrogei June (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1910. (19 x 13,5). 24 p. 25 bani. (I 21767)

Nu exista imagini
  166) SARRY, CONSTNATIN N. (1878-1960)
 • Opera
 • Imagini
SARRY, CONSTNATIN N. (1878-1960)
61882. ~ Chestiunea proprietăţii din Dobrogea. Un scurt istoric al diferitelor împroprietăriri vînzări şi deposedări de pământ urmat de câteva observaţiuni asupra legilor relative astăzi în vigoare şi asupra proiectului de lege prezentat de guvern. Pentru interpretarea art. 9, alin. I; 14, 26, 28,. alin. VI şi 29 alin. I: pentru modificarea art. 14, 24, 27 şi 28 şi pentru suprimarea art. 22, 23, 28, alin. II şi 29, alin. II din legea pentru regularea proprietăţii imobiliare în Dobrogea de la 3 Aprilie 1882, împreună cu diferitele modificări ce i s-au adus prin legile din 10 Martie 1884 17 Fevruarie 1885, 11 iunie 1889, 20 şi 25 Maiu 1893 şi 4 Aprilie 1908 [de Const. N. Sarry]. Bucureşti (Speranţa Inst. de arte grafice), 1910. (19 x 13). 48 p. (I 18348)
Autorul, menţionat la p. 4.
61883. ~ Conferinţă ţinută la Cercul Cultura' din Constanţa asupra Unirei Principatelor [de Const. Sarry, vice-prcşedintele cercului. Cultura]. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis),. [1907] (19,5 x 14). 31 p. (Supliment la ziarul Cuvântul) (I 10581)
Autorul, identificat după: Cuv, 2 (1907). nr. 2.. ian. 21, p. 3; nr. 3, ian. 28, p. 3.
61884. ~ Proprietatea imobiliară rurală din Dobrogea. Diferitele împroprietăriri, vânzări şi deposedări de pămînt de Const. N. Sarry, directorul ziarului. Conferinţă ţinută la Primul Congres de Ştiinţe Sociale. Bucureşti 1906. Constanţa, Flditura ziarului Dobrogea Jună (Tip. şi Libr. D. Nicolescu), 1907. (23,5 x 16). 31 p. 1 leu. (II 8610)
61885. ~ Regele Carol I. Dobrogea şi Dobrogenii de Const. N. Sarry. Conferinţă ţinută în ziua de 10 Mai 1915 la Hârşova. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1915. (20X 13,5). 20 p. 30 bani. (Biblioteca Dobrogei June, Nr. 2) (I 45319)
La p. 20 menţiunea: "Se vinde în folosul Cercului de cultură Mihail Eminescu din Hârşova".

Nu exista imagini
  167) SARU, ION G. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
SARU, ION G. (1869-?)
61886. ~ Geografia continentelor şi a României pentru clasa IV-a primară urbană şi divizia III-a a şcolelor rurale (anul al II-lea), [de] I. G. Saru, Institutor la şcoala primară de băeţi Nr. 25 din Capitală. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tipografia Modernă Cultura), 1911-1912. (22,5 x 16). 96 p. cu il., 6 h. 1,50 lei. (II 24410)
61887. ~ Geografia României şi a provinciilor locuite de Români pentru clasa III-a primară urbană şi divizia III-a a şcoalelor rurale (anul I). Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tipografia Modernă Cultura), 1911-1912. (22,5 X15,5). 76 p. cu il., 5 h. 1,25 lei. (II 24411)

În colaborare:
61888. ~ Carte de Aritmetică pentru clasa II primară urbană alcătuită conform ultimei programe analitice a şcoalelor primare de I. G. Saru, Florea Dumitrescu, Dima Cristescu, Institutori în Bucureşti, N. Ionescu, Institutor în Iaşi: G. Niculescu, Institutor în R.-Sărat. Prezentată Onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunii publice sub motto: Cifrele stăpânesc omenirea. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1911. (20 x 13). 72 p. 45 bani. (II 24365)
Pe copertă, autorii apar cu funcţiile lor. "Florea Dumitrescu, Institutor şi Directorul şcoalei Calist, fost casier al Casei de Economie, Credit şi Ajutor a Corpului Didactic, Dima Cristescu, Fost Institutor la şcoala de aplicaţie de pe lîngă şcoala normală a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român din Bucureşti, Inst. al şcoalei Calist, I. G. Saru, Institutor în Bucureşti, Fost Revizor şcolar, Nicolae Ionescu, institutor şi Director al şcoalei Mihail Kogălniceanu din Iaşi, Fost Revizor şcolar, şi G. Niculescu, Institutor, Fost Revizor şcolar".
61889. ~ Carte de aritmetică şi geometrie pentru clasa III primară urbană întocmită conform programei în vigoare de I. G. Saru. Dima Cristescu, Florea Dumitrescu, Institutori in Bucureşti, G. Niculescu, Institutor R.-Sărat şi N. Ionescu, Institutor Iaşi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1911. (20 x 13). 88 p. 55 bani. (I 24366)
Pe copertă: "Carte de aritmetică şi geometrie pentru clasa III primară urbană. Alcătuită conform ultimei programe analitice a şcoalelor primare".
61890. ~ Carte de aritmetică şi geometrie pentru clasa IV primară urbană întocmită conform programei în vigoare de I. G. Saru, Dima Cristescu, Florea Dumitrescu, Institutori în Bucureşti, N. Ionescu, Institutor R.-Sărat şi G. Niculescu, Institutor Iaşi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1911. (23 x 13). 101 p. 75 bani. (I 24367)
Pe copertă: "Carte de aritmetică şi geometrie pentru Clasa IV primară urbană alcătuită conform ultimei programe analitice a şcoalelor primare".
61891. ~ Carte de aritmetică şi geometrie pentru Divizia III primară rurală (anul I şi II) alcătuită conform ultimei programe analitice a şcoalelor primare de I G. Saru, Florea Dumitrescu,. Dima Cristescu, Institutori în Bucureşti, Nicolae Ionescu, Institutor şi director al şcoalei Mihail Kogălniceanu din Iaşi şi G. Niculescu Institutor şi Director al şcoalei primare No. 1 de băeţi din R.-Sărat. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1909. (20 x 13). 183 p cu il. 1 leu. (II 515083)
61892. ~ Carte de aritmetică şi geometrie pentru Divizia III-a (anul I-u şi II-lea). Întocmită conform programei în vigoare de I. G. Saru, Dima Cristescu, Florea Dumitrescu, Institutor în Bucureşti, G. Niculescu Institutor R.-Sărat şi N. Ionescu Institutor Iaşi Aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice şi Cultelor cu ordinul No. 36905 seria A. din 16 Iulie 1911. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1911. (20 x 13). 184 p. 1 leu (I 24363)
Pe copertă titlul: "Carte de aritmetică şi geometrie pentru Divizia III (anul I şi II)".
61893. ~ Geografia Judeţului Dâmboviţa pentru clasa II primară urbană, [de] I. G. Saru şi I. Ghiţescu. Întocmită în conformitate cu noua programă în vigoare. Bucureşti, Editura Societăţii Cooperative Librăria Naţională (Tip. Universala I. Ionescu), [1911]. (23,5 x 15,5). 62 p. cu il. 1 leu (II 23953)
61894. ~ Geografia jud. Dâmboviţa pentru clasa II primară urbană şi Divizia a II-a, Anul I, a Şcoalelor Rurale de Ion G. Saru, Voicu N. Râmbu, Ion Ghitescu, Institutori. Bucureşti, Editura Societăţii Cooperative Librăria Naţională, 1909. (25 x 20,5). 45 p. cu il. şi h. 1 leu. (II 14556)
61895. ~ Geografia Judeţului Dâmboviţa şi noţiuni despre România pentru clasa II primară urbană, [de] I. G. Saru şi I. Ghiţescu, Institutori şi foşti Revizori şcolari. Întocmită în conformitate cu noua programă în vigoare. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Universală I. Ionescu), 1912-1913. (22,5 x 16). 64 p. cu ilustr 75 bani. (II 30023)
61896. ~ Geografia Judeţului Dâmboviţa şi Noţiuni despre România pentru Divizia II rurală, anul I şi II, [de] I. G. Saru şi I. Ghiţescu, Institutori şi foşti Revizori şcolari. Întocmită în conformitate cu noua programă în vigoare. Bucureşti, Editura Societăţei Cooperative Librăria Naţională (Tip. Universală I. Ionescu), [1911]. (23 x 16). 75 p. cu il. 1,40 lei. (II 23954)
61897. ~ Idem. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Universală I. Ionescu), 1912- 1913. (22,5 x 16). 78 p. cu il., 1 h. 1 leu. (II 30022)
61898. ~ Geografia judeţului Ialomiţa pentru clasa II-a primară urbană şi divizia II-a rurală (anul I-iu) alcătuită conform ultimei programe analitice a şcoalelor primare de I. G. Saru, Institutor în Bucureşti, Revizor şcolar; Dima Cristescu, Institutor la şcoala de aplicaţie de pe lîngă şcoala normală a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român, din Bucureşti şi Florea Dumitrescu, Institutor şi Director în Bucureşti, Casier al Casei de Economie Credit şi Ajutor a Corpului Didactic. Ed. I. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tipografia Profesională, Dim. C. Ionescu), 1909 şi 1910 (26x20,5). 40 p. cu il., 2 h. 1 leu (II 16187)
Pe v. p. de titlu: "Noua Tipografie Profesională, Dimitrie C. Ionescu".
61899. ~ Relele urmări ale alcoolului. Convorbiri între bunicul şi nepoţii sei (prelucrare) de I. G. Saru şi Vasile Florinescu, Institutori la Scola No. 6 din Capitală. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1899. (21 x 13). 48 p. cu il. (II 127088)

Vezi şi:
CIOCÂRLIE, I. şi ~. Geografia continentelor... cl. IV prim. urb. şi div. III rur., an. II. Bucureşti, 1907.
CIOCÂRLIE, I. şi ~. Geografia României, cl. III prim. urb. şi div. III, an. I rur. Bucureşti, 1905 ; ed. II, 1907.
DUMITRESCU, Fl., ~ ş.a. Carte de aritmetică, cl. I prim. urb. Bucureşti, 1911 ; ed. II, 1912.
DUMITRESCU, Fl., ~ ş.a. Carte de aritmetică, div. I. rur. Ed. I. Bucureşti, 1911.
DUMITRESCU, Fl., ~ ş.a. Carte de aritmetică, div. II rur. Bucureşti, 1911 ; ed. III, 1912.
DUMITRESCU, Fl., ~ ş.a. Geografia jud. Ialomiţa, cl. II prim. urba. şi div. II rur. (an I-II) ; ed. III, 1911-1912.
LUPU-ANTONESCU, A. ~ ş.a. Carte de citire, cl. II urb. Ed. III. Bucureşti, 1915.
LUPU-ANTONESCU, A. ~ ş.a. Carte de cetire, cl. IV urb. Ed. II. Bucureşti, 1915 ; Ed. III, 1918.
LUPU-ANTONESCU, A. ~ ş.a Carte de cetire, div. III rur. (an I şi II). Bucureşti, [191?].
LUPU-ANTONESCU, A. ~ ş.a Exerciţii gradate de gramatică şi compoziţiuni, div. III, an. I. Bucureşti, 1911 ; cl. III urb. Bucureşti, 1911 ; cl. IV urb., Bucureşti, 1911.
LUPU-ANTONESCU, A. ~ ş.a Exerciţii gradate de gramatică şi compoziţiuni, div. III rurală, an. II. Bucureşti, 1913 ; ed. II. 1916.

Nu exista imagini
  168) SASOVER, LAZĂR
 • Opera
 • Imagini
SASOVER, LAZĂR
61900. ~ Kist Hydatic al pancreasului. Teză pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută la 27 Iunie 1905 de Lazăr Sasover Bucureşti (Tip. Concurenţa), 1905. (23 x 15,5). 41 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 801) (II 242581)

Nu exista imagini
  169) SASU, MARIAN (1881-1937)
 • Opera
 • Imagini
SASU, MARIAN (1881-1937)
Vezi:
TĂSLĂUANU, A. Biblioteca copiilor... Vol. IV. Sibiiu, 1908.

Nu exista imagini
  170) SASSU, MATEI V.
 • Opera
 • Imagini
SASSU, MATEI V.
61901. ~ Câteva reguli practice de laboratoriu de Matei V. Sassu Doctor în Chimie, Chimist diplomat al Institutului de Chimie aplicată din Paris. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1906. (24 x 16,5). 32 p. 60 bani. (II 5541)
Cu menţiunea: "Venitul întreg provenit din vînzarea acestei broşure este destinat pentru Vatra Luminoasă Regina Elisabeta".
61902. ~ Lucrări practice de chimie organică de Matei V. Sassu. Bucureşti (Clemenţa Stab. de Arte Grafice Ţăranu & Co.), 1909. (22 x 15). VIII, 110 p. cu il. (II 12716)

Traduceri:
SUNDBARG. Chimia în Suedia. Trad. de ~. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  171) SASSU, V. P.
 • Opera
 • Imagini
SASSU, V. P.
61903. ~ Studiu asupra paternităţei naturale, [de] V. P. Sassu. Lucrarea presintată ca teză de licenţă. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1903. (23 x 16). 126, V p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 126835)

Nu exista imagini
  172) SATMARY, ALEXANDRU C. (1871-1933)
 • Opera
 • Imagini
SATMARY, ALEXANDRU C. (1871-1933)
Vezi:
GÂRLEANU, Em. Într'o noapte de Mai. Il. de ~. Bucureşti, 1908.
~. Pe Bistriţa la vale. Il. de ~. 1911.
KERNBACH, C. Câte au fost. Il. de ~ ş.a. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  173) SATYROS
 • Opera
 • Imagini
SATYROS
61904. ~ Σατυρος ερασιτεχνον που βγαινει μια τον χρονον οσακις διδει δηλαδη Χορο το Τμημα μονον. [Constanţa, 1908]. (24 x 16,5). 14 p. (II 9967)
Descriere după copertă.
61905. ~ Σατυρος. Μονον. Επεσε τουτεστι γκοινιας θυμα και την ουρα του τη γνοστη την εφαγε το... Τμημα. Constanţa (Tip. Aurora, I. M. Grigoriu), 1908. (23,5 x 16). 16 p. (II 10773)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  174) SATYAN-SAKHI, P.
 • Opera
 • Imagini
SATYAN-SAKHI, P.
61906. ~ Notices biographiques sur Smaragde, Marie Beldimano fille du Feu Demetrius Beldimano et d'Elisabeth Balsche de Jassy (Roumanie) par P. Satyan-Sakhi (Mémoire justificatif destiné à Messieurs les Juges du Tribunal de Jassy et à quelques personnes amies, par qui l'on voudrait faire mal apprécier le procès en pension alimentaire intenté par Mademoiselle Beldimano à sa mère. Liège (Imprimerie Centrale), 1898. (21,5 x 14). 23 p. (II 154182)
Anul, la p. 23.

Nu exista imagini
  175) SAUCIUC, THEOFIL
 • Opera
 • Imagini
SAUCIUC, THEOFIL
61907. ~ Andros. Untersuchungen zur Geschichte und Topographie der Insel von Theophil Sauciuc. Mit 77 Abbildungen im Texte. Wien, Alfred Holder k.u. K. Hofund Universitäts-Buchhändler (Brünn, Druck von Rudolf M. Rohrer), 1914. (29x22). VI., 168 p. cu il. (Sonderschriften des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien. Land VIII) (III 57704)

Nu exista imagini
  176) SAUER, EMIL
 • Opera
 • Imagini
SAUER, EMIL
61908. • Emil Sauer [Notiţă biografică. Extrase din criticele marilor ziare europene] [Iaşi, 1903]. (20 x 13). 16 p. (I 63188)
Descriere după copertă. Programul concertului susţinut de pianistul Emil Sauer la 1 Decembrie 1903 la Iaşi.

Nu exista imagini
  177) SAUSSURE, HENRI de
 • Opera
 • Imagini
SAUSSURE, HENRI de
Vezi:
JAQUET, M. Faune de la Roumanie. Bucuresci, 1898.

Nu exista imagini
  178) SAUVAN, d-ra
 • Opera
 • Imagini
SAUVAN, d-ra
61909. ~ Cursu normalu pentru institutorele primare sau Direcţiuni relative la educaţiunea phisică, morală şi intelectuală în şcolele primare de D-ra Sauvan inspectricea şcoleloru primare comunali de june fie şi de adulte din Paris etc. etc. etc. Opu autorisatu de Universitatea din Paris, încoronatu de Academia Francesă. În limba română prelucratu de A. O. [=Adelina Olteanu]; CA. [=Constanţa Argetoyanu]. Craiova, 1873. (20X 12,5). 144 p. (II 494350)
Cu o prefaţă semnată: A.O.

Nu exista imagini
  179) SAVA, ARITON
 • Opera
 • Imagini
SAVA, ARITON
În colaborare:
CIOCAN, I. N. ş.a. Geografia României. Bucureşti, 1910-1911.

Nu exista imagini
  180) SAVVA, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
SAVVA, CONSTANTIN
61910. ~ Εγκειριδιον.... Εν Αθηναια (Εστια), 1907. (24 x 16). 590 p. cu il., 1 f. Δρ. 20 (II 5568)

Nu exista imagini