Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1581) STEIN, EF.
 • Opera
 • Imagini
STEIN, EF.
65112. ~ Calculator pentru transformarea preţurilor la cereale. Indică echivalentul preţului pe 100 kilograme celui unei chile de 35 dubli decalitri de Ef. Stein. Craiova (Inst. Grafic Samitca I. Samitca şi D. Baraş), 1911. 10,5 x 17). 21 f. (I 26758)

Nu exista imagini
  1582) STEIN, JACQUES B.
 • Opera
 • Imagini
STEIN, JACQUES B.
65113. ~ Proect de Emigrare sistematică, [de] Jacques B. Stein. Bârlad (Tip. Progresul Sigmund Gross), 1900. (15 x 10). 13[-15] p. 10 bani. (I 409667)

Nu exista imagini
  1583) STEIN, LEON (1831-?)
 • Opera
 • Imagini
STEIN, LEON (1831-?)
65114. ~ *De l'influence des Hautes températures de quelques maladies aigues sur la grossesse et l'état puerpéral. Tesa de D-l Léon Stein. Paris, 1888.(Rally, p. 295 ; Sp, 8(1888), nr. 8 aug., p. 324)
65115. ~ Despre ischemia artificială în chirurgie prin methoda lui Esmarch. Tesa pentru doctorat în medicină presentată şi susţinută în... Octombre 1876 de Leon Stein Doctor în Medicină şi Chirurgie vechiu intern al spitalelor civile. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratorilor Români), 1876. (24 x 15,5). 42 p. cu il. (24 x 15,5). 42 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci nr. 26) (II 466973)

Nu exista imagini
  1584) STEIN, RUBIN
 • Opera
 • Imagini
STEIN, RUBIN
65116. ~ Contribuţiuni la studiul enteritelor în prima copilărie. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută la... 1891 de Rubin Stein, bacalaureat în litere şi ştiinţe. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Gobl), 1891. (22,5 x 15,5). 76[-79] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci no. 270) (II 393587)

Nu exista imagini
  1585) STEINBACH, SIMON
 • Opera
 • Imagini
STEINBACH, SIMON
65117. ~ Despre cytodiagnostic în general. Teză pentru Doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută la 23 Iunie 1901 de Simon Steinbach premiat cu premiul Hilel al Facultăţei de Medicină. Bucuresci (Stab. grafic I. A. Ţăranu &Co.), 1901. (22 x 15,5). 61[-64] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci no. 600) (II 544687)

Nu exista imagini
  1586) STEINBERG, ADOLPHE
 • Opera
 • Imagini
STEINBERG, ADOLPHE
65118. ~ Cel mai nou dicţionar de buzunar pentru tălmăcirea cuvintelor radicale şi dicerilor streine din limba romana de Adolphe Steinberg. Ed. I. Bucuresci (Tip. Academiei Române, Laboratorii români), 1886. (16,5 x 12). 224 p. (I 391809)
65119. ~ Idem. Ed. II. reveduză. Bucuresci, Depositul general la H. Steinberg Librar-Anticar (Tip. I. Binder), 1887. (16,5 x 12,5) 236 p. (I 391731)
65120. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci, Librăria H. Steinberg (Tip. Isac Binder), 1897. (16 x 11). 236 p. 2 lei. (I 391509)
65121. ~ Idem. Ed. VI. Bucuresci, Librăria H. Steinberg (Tip. Isac Bineder), 1899. (15,5 x 11,5). 226 p. (I 345783)
Lipsă p. 227 şi următoarele.
65122. ~ Idem. Ed. VII Bucuresci, Librăria H. Steinberg (Tip. Isac Binder). 1900. (16 x 11,5). 236 p. 2 lei. (I 523510)
65123. ~ Idem. Ed. nouă, cu totul revăzută şi considerabil adăugită Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa H. Steinberg), 1915. [pe cop.: 1914]. (15,5 x 11). 320 p. 1,50 lei.
(I 391605)
65124. ~ *Codul manierelor elegante, pentru junii de orice condiţiune, care coprinde: Regulile bunei cuviinţe, ale frumoaselor purtări şi ale etichetei. Arta de a se face cineva plăcut în societate, scrisori de amor şi cereri de căsătorie, limbagiul florilor pentru amanţi, felicitările pentru zilele onomastice. Ghicitori, anecdote şi poesii pentru declamaţiuni în societăţi. Cele mai plăcute jocuri de societate. Jocuri de cărţi amusante etc. etc. de Adolf Steinberg. Bucureşti (Tip. Cucu), 1884. (20 x 13). 204, IV p. 2,50 lei. (BR, 7, 8, 9 (1885, 1886, 1887), p. 44)
65125. ~ *Adevăratul cod al Manierelor elegante care coprinde: Regulele bunei cuviinţe, ale frumoaselor purtări şi ale etichetii, arta de a se face cineva plăcut în societate; scrisori de amor şi cereri în căsătorie; limbagiul florilor pentru amanţi; felicitări pentru zilele onomastice; poezii pentru declamaţiune în societăţi; cele mai frumoase versuri şi toaste alese pentru petreceri etc. etc. Întocmit de Adolphe Steinberg. Bucureşti, Editura Tipo. Litografiei Dor P. Cucu [1887?]. (RoL, 6(1887), nr. 12, dec, p. 290 ; BR, 10 (1888), nr. 4 apr., p. 45)
65126. ~ Adevăratul cod al manierelor elegante pentru junii de orice condiţiune care coprinde: Regulele bunei cuvinţe, ale frumoaselor purtări şi ale etichetei; arta de a se face cineva plăcut în societate; scrisori de amor şi cereri în căsătorie; limbagiul florilor pentru amanţi; felicitări pentru dilele onomastice; poesii pentru declamaţiuni în societăţi, cele mai frumoase versuri şi toaste alese pentru petreceri etc. etc. Întocmit dupe cei mai buni autori germani, francesi şi italiani de Adolphe Steinberg. Ediţie nouă, cu totul revedută, corectată şi adăugată. Bucuresci, Editura Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu, 1890. (22 x 14,5). 191, III p. 2,50 lei. (Bj- Cr II 11512)
65127. ~ Idem. Ed. X cu totul revedută, corectată şi adăogată. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg, 1894. (20 x 13). 191, III p. 2,50 lei. (II 392902)
65128. ~ Idem. Ed. XI. cu totul revedută, corectată şi adogată. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg, 1897. (19,5 x 14). 191, III p. 2, 50 lei. (I 392695)
65129. ~ *Idem. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg, [1913?]. 1, 50 lei. (Stânceanu-Putna, cop. 4)
65130. ~ *Idem. Bucureşti, 1915. 230 p. (Ad, 9(1916), nr. 10365, ian. 19, p. 4)
65131. ~ Voci creştine despre evrei. Culegere şi traducere de Adolphe Steinberg. Bucureşti (Tipo-Litogr. Ed. Wiegand, C. Săvoiu & Comp.), 1892. (20,5 x 13). IV, 60 p. (II 72836)

Traduceri:
ADAM, L. O noapte înspământătore... Trad. de ~. Bucuresci 1882.
BORN, G. F. Eugenia, împărăteasa Franciei... Trad. de ~. Vol. I-II. Bucureşti, 1880.
BORN, G. F. Ioan Sobieski... Trad. de ~. Bucureşti, 1881.
BORN, G. F. Izabella, regina izgonită a Spaniei... Trad. de ~. Bucureşti, *1879 ; 1882.
BORN, G. F. Misterele Berlinului... Trad. de ~.Bucureşti 1880-1881.
DEBAY, A. Higiena şi fisiologia căsătoriei... Trad. de ~. Bucureşti,1886.
DEBAY, A. Venera fecunda şi callipedica. Trad. de ~. Bucureşti, 1847.
DUMAS, Al.. Istoria adevărată a renumitului şi înfricoşatului bandit Pascal Bruno. Trad. de ~. Bucureşti, [1897].
FERRARI, P. Giorgetta, oarba. Trad. de ~. Bucureşti, [1883].
• Metoda Doctorului Koch. Trataemntul tuberculozei.Trad. de ~. Bucureşti, 1891.

Nu exista imagini
  1587) STEINBERG, H.
 • Opera
 • Imagini
STEINBERG, H.
65132. ~ Conducte în manta protectoare de metal sistem Kuhlo, [de] H. Steinberg. Inginer-şef la Societatea Siemens Schuckert. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1913. (23 x 15,5). 14 p. cu il. (Extras din buletinul Societăţii Politecnice. Anul XXIX no. 5) (II 33363)

Nu exista imagini
  1588) STEINBERG, H. J.
 • Opera
 • Imagini
STEINBERG, H. J.
65133. ~ Vrei să ştii frantuzesce? Atunci cumpără şi citeşte bine această carte care este cel mai nou şi mai bun metod de a înveţa cineva franţuzesce numai în cîteva dile şi fără profesor compus de H. J. S[teinberg]. Bucuresci (Tip. Academie Române Laboratorii Români), 1887. ( 96,5 x 11,5). 32 p. 50 bani. (I 409705)
65134. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Moderna Gr. Luis), 1891) (15 x 11). 32 p. 50 bani. (I 187367) 65135. ~ Idem. Bucuresci, Librăria H. Steiberg (Tip. Isac Binder) 1896.(16 x 11,5). 32 p. (I 391568)
65136. ~ Vrei să ştii nemţeşte? Atunci cumpără şi citeşte bine această carte care este cel mai nou şi mai bun metod de a învăţa cineva nemţeşte numai în cîteva dile şi fără profesor. Compus de H. J. S[teinberg]. Bucuresci. (Tip. Academiei Române. Laboratorii Români), 1887. (17 x 12). 32 p. 50 bani. (I 17838)
65137. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Modernă Grigore Luis), 1891. (15 x 11). 32 p. 50 bani. (I 391347)
65138. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Modernă Grigore Luis), 1891. (15 x 11). 32 p. 50 bani. (I 391347)
65139. ~ Idem. Bucuresci, Librăria H. Steinberg (Tip. Isac Binder), 1894. (15,5 x 11,5). 32 p. 50 bani. (I 391424)

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
IBSEN, H. Brand. Poem dramatic. Trad.de Mihail Negru şi ~ . Bucureşti, 1918.
OSMAN Califul. Uă mie şi una de dile... Trad. de ~. Bucureşti, 1881 ; 1887 ; 1897.
SERAO, M. Două suflete Trad. de ~. Bucureşti, [191?].
PANN, A. Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea. Ediţiune de ~. Bucureşti, 1880 ; 1887 ; 1893 ; 1897.

Nu exista imagini
  1589) STEINHART, IGNATZ
 • Opera
 • Imagini
STEINHART, IGNATZ
65140. ~ Contribuţiuni la studiul intervenţiunilor chirurgicale asupra căilor biliare. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... Iunie 1894 de Ignatz Steinbart, bacalaureat în litere şi sciinţe intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1894. (23 x 16). 78, III p., f (Facultatea de Medicină din Bucuresci, no. 349) (II 393815)
65141. ~ *Du pseudo-rhumatisme syphilitique. (These) par J. Steinberg. Paris, Carro et Naud, 1898. 8°. 47 p. (Rally, p. 295)

Nu exista imagini
  1590) STEINHAUSSEN, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
STEINHAUSSEN, THEODOR
În colaborare:
SCHELLER, J. K. şi ~. Aus der Wallachei. Rumänische Gedichte, Hermannstadt, 1852.

Nu exista imagini
  1591) STEINHEIL
 • Opera
 • Imagini
STEINHEIL
65142. ~ Memoriile D-nei Steinheil. O pagină de istorie contimporană din alcovul unei amante. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1912. (17 x 11). 160 p. 60 bani. (Biblioteca Flacăra no. 14) (I 29648)

Nu exista imagini
  1592) STEJĂREL, C.
 • Opera
 • Imagini
STEJĂREL, C.
Traduceri:
BALZAC, H. Graiul unei pungi. Trad. de ~. Bucureşti, [1914]. (Biblioteca "Luceafărul" nr. 56)
MAUPASSANT, G. Povestea unei fete de ţară. Trad. de ~. [Bucureşti, 1918]. (Biblioteca "Luceafărul" nr. 6)
MAUPASSANT, G.. Şoapte de dragoste. Trad. de ~. Bucureşti, 1911. (Biblioteca "Luceafărul" nr. 30)
ZOLA, E. Înmormântat de viu. Trad. de ~. Bucureşti, [1911]. (Biblioteca "Luceafărul" nr. 20)
ZOLA, E. Mrejele Parisului (Madame Neigeon). Trad. de ~. Bucureşti, [1912]. (Biblioteca "Luceafărul" nr. 25)

Nu exista imagini
  1593) STEJĂREL, NICU
 • Opera
 • Imagini
STEJĂREL, NICU
Vezi: ŞTEFU, NICOLAE

Nu exista imagini
  1594) STELIAN, ŞTEFAN (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
STELIAN, ŞTEFAN (1879-?)
65143. ~ Contribuţiuni la studiul vaccinului. Modificările ce încearcă vaccinul animal prin trecerea la epure. Tesă pentru obţinerea titlului de medic veterinar de St. Stelian. Bucuresci (Tip. Viitorul Nicolae Voicu), 1903. (23 x 16). 32[-37] p. (Şcoala superioară de Medicina Veterinară no. 152) (II 3893)

Nu exista imagini
  1595) STELIAN, TOMA (1860-1925)
 • Opera
 • Imagini
STELIAN, TOMA (1860-1925)
65144. ~ Curs de drept comercial 1898- 99 [predat de Dl. Profesor Toma Stelian. Redactat după notele stenografice de Dimitrie Arţăreanu. Student în anul III]. [Bucureşti, 1899]. (22 x 17,5). 1 f., 406 p. 50 fasc. (Facultatea Juridică din Bucureşti) (II 154241)
Curs litografiat. Lipsă coperta. Autorul, menţionat cu cerneală pe exemplarul din BAR.
65145. ~ Idem. Vol. III. Despre obligaţiunile comerciale în general. [Bucuresci, 1899]. (20,5 x 17,5). 593 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci, (II 154241)
Descriere după copertă şi după titlul de la începutul textului. Curs litografiat.
65146. ~ Idem. Vol. IV. Despre faliment. [Bucuresci, 1899]. (20,5 x 17,5). 412 p. (II 154241)
Descriere după copertă şi după titlul de la începutul textului. Curs litografiat.
65147. ~ Discurs rostit în şedinţa Camerei de la 3 Decembre 1903 de Toma Stelian, Deputat al Colegiului I Iaşi. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1903. (20,5 x 13). 30 p. (II 127037)
Lipsă coperta.
65148. ~ Discursul D-lui Toma Stelian, Ministrul Justiţiei, rostit în şedinţele Adunării Deputaţilor dela 22 şi 23 Februarie 1910 cu ocaziunea discuţiunii generale a proiectului de lege privitor la modificarea legii organice a Curţii de Casaţiune. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1910. (23 x 16). 101 p. (II 19250)
65149. ~ Discursurile D-lui Toma Stelian, Ministrul Justiţiei, rostite în Şedinţele Senatului de la 17, 18 şi 20 Martie 1910 cu ocasiunea discuţiunii generale a proiectului de lege privitor la modificarea legei organice a Curţii de Casaţiune, şi a articolelor 4 şi 74 din proiectul de lege. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (22 x 16). 116 p. (II 19251)
65150. ~ Discursul D-lui Toma Stelian rostit în şedinţa Senatului de la 29 Martie 1911 cu ocaziunea discuţiunei Răspunsului la Mesagiu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1911. (23 x 16). 87 p. (II 23974)
65151. ~ Drept comercial comparat. Predat de dl. Toma Stelian. Profesor la Universitatea din Bucureşti Vol. I- III. Redactat şi publicat de Mihail Berbecaru Doctor în Drept. Ed. II. Bucureşti, 1916. (23,5 x 16). 408[-412] p. (I); 428[-431] p. (II); 471[-474] p. (III) (II 342364)
Curs litografiat.
65152. ~ Drept comercial. Curs de licenţă. Predat de Dl. Toma Stelian. Profesor la Universitatea din Bucureşti vol. I: I. Acte de comerţ. II. Despre comercianţi Revăzut şi editat după note stenografice de Mill. Ionescu-Berbecaru. Doctor în Drept. Ed. II. Bucureşti, 1916. (23,5 x 16). 393 p. (50 fasc) (II 342290)
Curs litografiat.
65153. ~ Drept comercial general. Predat de Dl. Toma Stelian. Profesor la Universitatea din Bucureşti. Vol. II. Societăţile comerciale. Revăzut şi editat după note stenografice de Mill. Ionescu Berbecaru. Doctor în Drept. Ed. II. Bucureşti, 1916. (23,5 x 16). 514[-516] p. (65 fasc) (II 342290)
Curs litografiat.
65154. ~ Drept comercial. Predat de Dl. Toma Stelian. Profesor la Universitatea din Bucureşti. Vol. III. Obligaţiuni comerciale. Revăzut şi editat după note stenografice de Mill. Ionescu Berbecaru Doctor în Drept. Ed. II. Bucuresci, 1916. (23,5 x 16). 146 p. (18 fasc) (II 342290)
Curs litografiat.
65155. ~ Drept comercial general. Predat de Dl. Toma Stelian Profesor la Universitatea din Bucureşti. Vol. IV. Efectele de comerţ. Redactat şi publicat după note stenografice de Ionescu Berbecaru. Doctor în Drept Ed. II. Bucureşti, 1916. (23,5 x 16).387[-389] p. (49 fasc). (II 342290)
Curs litografiat.
65156. ~ Drept comercial. Predat de Dl. Toma Stelian. Profesor la Universitatea din Bucureşti. Vol. V. Falimentul. Redactat şi Publicat după note stenografice de Mill. Ionescu Berbecaru. Doctor în Drept. Ed. II. Bucureşti, 1916. (23,5 x 16). 267 p. (32 fasc) (II 342290)
Curs litografiat.
65157. ~ La faillite. Etudes de législation comparée et de droit international par T. Stelian. Docteur en droit de la Faculté de Paris, élève diplômé avec distinction de l’écoles des Sciences politiques de Paris, licencié en droit de la Faculté de Bucarest. Paris, L. Larose et Forcel Libraires Editeurs (Tours, imp. Rouillé- Ladevèze), 1885. (24,5 x 16,5). 2 f., 267 p. (II 179)
Menţionată ca teză în Rally,p. 295-296.

prefeţe:
DAN, Em. Codul de procedură civilă... Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, 1910.

Vezi:
ASLAN, G. şi Gănescu, I. Falimentul după cursul prof. ~. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  1596) STELLA de la TULCEA, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
STELLA de la TULCEA, pseudonim
65158. ~ Lăcrămioare şi Albăstrele, [de] Stella de la Tulcea. [pe cop.: Steluţa de la Tulcea], Bucureşti (Tip. Kalber), 1906. (21 x 13). VII- 96 p. (II 4107)

Nu exista imagini
  1597) STELORIAN, GH.
 • Opera
 • Imagini
STELORIAN, GH.
65159. ~ Călăuza membrilor corpului didactic ai învăţămîntului primar şi normal. Întocmită de Gh. A. Stelorian, Secretarul Serviciului de Inspectorat şi Teodor Vasilescu, Şeful baroului personalului din înv. primar şi normal. 1 Septembrie 1913. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura Societatea Colectivă), 1913. (23 x 16). 176 p. 2,40 lei. (II 34151)

Nu exista imagini
  1598) STEMATIU, CONSTANŢIU
 • Opera
 • Imagini
STEMATIU, CONSTANŢIU
65160. ~ Puterea Paternă în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru licenţă. Presintată şi Susţinută de Constanţiu Stematiu. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1902. (23 x 15,5). 58, III p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 296443)

Nu exista imagini
  1599) STEMATIU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
STEMATIU, DUMITRU
65161. ~ Despre mandat şi locatio opereraum in în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţa presentată şi susţinută de Dumitru Stematiu. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1899. (23,5 x 16). 76 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 409414)

Nu exista imagini
  1600) STEMI, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
STEMI, pseudonim
În colaborare:
65162. ~ Ion Luca Caragiali autor dramatic [de Stemi şi Niger], s. 1. 1885. (21 x 14). 14 p. (II 505918)
Descriere după titlul de la începutul textului. Pe exemplarul din BAR, menţiunea manuscrisă: Stemi şi Niger. [Şt. E. Michailescu [?] şi N. Rădulescu-Niger]

Nu exista imagini