Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1561) STÂNCEANUL, ALEXANDRU MUNTE
 • Opera
 • Imagini
STÂNCEANUL, ALEXANDRU MUNTE
65068. ~ Graul Vulpoiu grozavul căpitan de haiduci sau Tainele padurei. Povestire dramatică-romantică de Alexandru Munte Stănceanul. Craiova, Editor, Librar şi Tipograf Filip Lazar. 1888 (18.5xl2,5). 92 p. cu il. 1,50 lei. (I 349010)
65069. ~ Idem. Ed. III. Craiova, Editor. Librar şi Tipograf Filip Lazar, 1891. (18,5 x 12,5). 92 p. cu il., 1 f. catalog Din Editura Librăriei Filip Lazăr Craiova, 1,50 lei. (I 392470)
65070. ~ Idem. Ed. IV. Craiova, Editor, Librar şi Tipograf Filip Lazăr, 1893. (19 x 13). 92 p. cu il., 1 f. catalog: Editura Librăriei Filip Lazăr Craiova, 1,50 lei. (I 392666)
65071. ~ Idem. Ed. V. Craiova, Editori, Librari şi Tipografi Filip Lazăr & Comp., 1895.(19 x 12,5). 92 p. cu il., 1 f. catalog: Editura Librăriei Lazăr & Comp., Craiova, 1,50 lei. (I 392667)
65072. ~ Idem. Ed. VI. Craiova, Editori, Librari şi Tipografi Filip Lazăr & Comp., 1896. (19 x 12). 92 p. cu il. 1,50 lei. (I 392708)
La p. 73-92: "Mândra şi Monstrul".

Nu exista imagini
  1562) STÂNGESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
STÂNGESCU, NICOLAE
65073. ~ Din vieaţa mea [Versuri de] Nicolae Stângescu. Muşeteşti-Argeş (Tip. Al. Valescu), 1901. (17,5 x 11). 8 p. (I 465441)

Nu exista imagini
  1563) STÂRCEA, TRAIAN
 • Opera
 • Imagini

STÂRCEA, TRAIAN
65074. ~ Practica serviciului în campanie pentru plotoanele de cavalerie, [de] Căpitan Stârcea Trajan. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (23 x 16). 45[-47] p. 1,50 lei. (II 22592)
65075. ~ *Teme tactice de Locotenent Traian Stârcea. Bârlad (Tip. C.S. Lupaşcu), 1905. (Antonovici-Creţu, p. 97)

În colaborare:
ZAHARIA, D. şi ~. Procedeul de cifrare Brevet C. Comandor, D. Zaharia. [Iaşi, 1918].
Nu exista imagini
  1564) STEAD, ALFRED
 • Opera
 • Imagini
STEAD, ALFRED
65076. ~ Patriotismul japonez de Alfred Stead [Consul general al României la Londra]. Traducere de Dimitrie Ion Ghica, Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1909. (22 x 14). VI, 46 p. (II 15004)
65077. ~ La Roumanie moderne par Alfred Stead Consul general de Roumanie a Londres. Bucarest (Etablissement graphique Albert Baer), 1908. (22,5 X15). 22 p. (II 65317)

Nu exista imagini
  1565) STEAD, W.-T.
 • Opera
 • Imagini
STEAD, W.-T.
65078. ~ Reînviere religioasă, [de] V. T. Stead. Traducere de Aurel Metroniu. [Bucureşti], Editura Biroului Universal (Inst. de Arte Grafice Eminescu), [1905]. (19 x 12,5). 45 p. 60 bani. (I 2554)
Anul, stabilit după cop. 4.

Vezi:
• Opinia publică europeană şi chestiunea evree în România. (Răspunsuri primite de la dnii G. Clemenceanu, ~). Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  1566) Steagul nostru
 • Opera
 • Imagini
Steagul nostru
65079. • Steagul nostru. Edat de Comanda Regimentului de infanterie c. şi reg. Graj Grunne nr. 43. Caransebeş, Tipariul şi Editura Tipografiei şi Librăriei diecesane, 1899. (20,5 x 13,5). 22 p. 20 fileri. (II 38402)

Nu exista imagini
  1567) Steaua. Societate pentru respîndirea culturii în popor
 • Opera
 • Imagini
Steaua. Societate pentru respîndirea culturii în popor
65080. • Steaua. Societate pentru respîndirea culturii în popor [pe coperă: Istoricul Societăţii]. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (18 x 11,5). 13 p., 1 f. (Biblioteca Societăţii Steaua) (I 65483)
La sfârşitul textului semnează: "Preşedintele Societăţii I. Kalinderu".

Nu exista imagini
  1568) STECEDUM, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
STECEDUM, pseudonim
Vezi: DUMITRESCU-STECEDUM, ST. C.

Nu exista imagini
  1569) STEEGE, LUDOVIC (1813-1872)
 • Opera
 • Imagini
STEEGE, LUDOVIC (1813-1872)
65081. ~ Apele minerale de la Slănic, în Moldova. În priivirea analogiilor cu ape minerale streine şi a lucrărei terapeutice de Aga L. Steghe, Doctor de Mediţină. Protomediciul ţerei şi primar în ospitalul Sf. Spiridon. Les eaux minérales de Slanik, en Moldavie. Sous le rapport de leur analogies avec des eaux minérales étrangères et de leur action thérapeutique. Par le Dr. L. Steege. Médecin en chef de la Principauté et premier médecin à l'Hôpital de St. Spiridon. Iasii, A. Hennig & Comp. (Instit. Albinei), 1854. (20X 12,5). 3 f., 37[-39] p. 1 tab. (I 380030)
Cu p. de titlu separate pentru fiecare limbă şi text paralel în l. română (cu alfabet de tranziţie) şi franceză; coperta este redactată în cele două limbi.
65082. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Tip. lui Adolf Bermann), 1856. (22,5 x 15). 41[-43) p., 1 tabel.(II 466900)
Text paralel în l. română (cu alfabet de tranziţie) şi franceză.
65083. ~ *I. Quels sont les caractères anatomiques de l'apoplexie cérébrale. II Que convient-il de faire quand le bassin ni' a que trois pouces, et demi dans un on plusieurs de ses diamètres, et que l'enfant se présente par le sommet, la face ou le siège? III. Du rôle que jouent les artères dans la circulation du sang arteriel. IV. Des caractères des pièces d'argent contenant de l'antimoine. Thèse par Louis Steege. Paris, Rignoux, 1839. 4°. 48 p. (Bengesco, p. 195; Rally, p. 293-294)

Vezi:
BOERESCO, V. ~ şi Falcoianu, C. Mémoire présente à la Conférence de Paris par les Délégués des Principautés Unies. S.l., [1866].

Nu exista imagini
  1570) STEFANELLI, IOAN JUVENAL (1847-1920)
 • Opera
 • Imagini
STEFANELLI, IOAN JUVENAL (1847-1920)
65084. ~ Catechese trătând istoria biblică a testamentului vechiu. Mănual pentru catecheţii şi înveţătorii şcoalelor poporale pentru păstorii sufleteşti la catechisăţiunile prescrise în biserică, pentru candidaţii de înveţători şi pentru educatorii şi amicii junimii de protopresbiterul Ioan Stefanelli, Catechet la Şcoala Poporală gr. or. şi docent la Facultatea Teologică a Universităţii din Cernăuţi [Tom I]. Sibiu, Editura şi Tiparul Tipografiei Eredei de Closius, 1879 [pe cop.: 1880]. (24 x 16,5). 490[-494] p. (II 108226)
65085. ~ Catéchèse tratând istoria biblică a testamentului nou şi faptele sânţilor Apostoli. Ca adaus o istorie şi o geografie scurtă a Palestinei şi a ţerilor Sântei Scripturi cu o cartă asupra ţerilor acestora. Mănual pentru catecheţii şi înveţătorii şcoalelor poporale pentru păstorii sufleteşti la catechisăţiunile prescrise în biserică, pentru candidaţii de înveţători şi pentru educatorii şi amicii junimei de Protopresbiterul Ioan Stefanelli. Profesor de religiunea ortodocsă la Gimnaziul Superior C.R. şi docent la Facultatea Teologică a Universităţii din Cernăuţi [Tom II]. Sibiiu, Editura şi Tiparul Tipografiei Eredei de Closius, 1881. (24 x 17). 2 f., 494[-504] p. 5 fl. v.a. 13 franci pentru România. (I 180226)
65086. ~ Catechese tratând înveţăturele dogmatice şi morale ale Bisericei drept-credincioase resăritene Mănual pentru catecheţii şi înveţătorii şcoalelor poporale, pentru păstorii sufleteşti la catechisăţiunile prescrise în biserică, pentru candidaţii de înveţătorii şi amicii junimii de protopresbiterul Ioan Stefanelli, Profesor de religiunea ortodocsă la Gimnasiul Superior C. R. şi docent la Facultatea Teologică a Universităţii din Cernăuţ [tom III]. Sibiiu, Editura şi Tipăariul Tipografiei Eredei de Closius, 1881. (24 x 16,5). 1 f., 663[-572] p. 5 fl. v.a. 13 franci pentru România. (II 180226)
65087. ~ *Catechese sistematice, dogmatice şi morale de Ioan Stefanelli. Sibiiu, Librăria Krefft, [1900?]. (De, 12 (1904), nr. 59, iul. 29 / 11 aug., p. 3)
65088. ~ Catechetica bisericei dreptcredincioase resaritene compusă de protopresbiterul Ioan Stefanelli, catechet la şcoala poporala gr. or. şi docent la facultatea teologică a universităţii din Cernăuţi. Sibiiu, Editura şi tiparul tipagrafiei Eredei de Closius, 1879. (24 x 16). 334, VI[-VIII ] p. 5 fl. v.a. Pentru România 13 franci. (II 256864)
65089. ~ Catechetica de Arhimandritul Juvenal Stefanelli, Profesor i.r. şi Docent la facultatea teologică a universităţii în Cernăuţ. Ed. II. Op premiat de Academia Română. Cernăuţ (Societatea tipografică bucovineană), 1904. (24,5 x 17). 336, VII p.(II 29205)
65090. ~ Înveţătura creştinească a bisericei ortodoxe pentru şcoalele primare de I. Stefanelli, Profesor în Cernăuţi. Bucureşcti (Tip. Cărţilor Bisericesci), 1887. (20,5 X14). V-240 p. (II 169730)
65091. ~ *Idem pentru şcoalele superioare de fete, propusă în istorii şi parabole din testamentul vechiu şi nou. Bucureşti, 1889, 305 p. (Morariu- Skizzen,p.302; BP, 5(1890), nr. 17, sept. 1, p. 5; De 12(1904), nr. 59, iul. 29 / 11 aug., p. 3)
65092. ~ *Idem pentru şcoalele primare de băeţi cu aprobarea şi binecuvîntarea sântului Sinod al Sântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. [1889]. (RP, 4 (1889), nr. 13, iul. 1, p. 9 ; 6(1890), nr. 17, sept. 1, p. 5)
65093. ~ Liturgica Bisericei Ortodoxe- Catolice de Juvenal Stefanelli, Profesor de religiunea ortodox katolică la gimnasiul c.r. şi docent la facultatea teologică a universităţii în Cernăuţi. Bucureşti, Editura Librariilor Socecu & Comp. (Stab. Grafic Socec & Teclu), 1886. (23 x 16). VIII -196 p. cu il. 2 fl. v.a. (II 256862)

Nu exista imagini
  1571) STEFANELLI, MINODORA
 • Opera
 • Imagini
STEFANELLI, MINODORA
Traduceri:
ERIENNE. Tinara femee artăgoasa. Comedie. Trad. de ~. Cernăuţi, 1891.

Nu exista imagini
  1572) STEFANELLI, TEODOR V. (1849-1920)
 • Opera
 • Imagini
STEFANELLI, TEODOR V. (1849-1920)
65094. ~ Amintiri despre Eminescu de Teodor V. Stefanelli, Membru al Academiei Române. Cu o ilustraţiune, facsimile şi anexe. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1914. (20 x 14,5). 176 p. cu il. 1,50 lei. (I 35707)
65095. ~ Chestiunea bisericească în Bucovina [de T. V. Stefanelli] Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Co.), 1912. (24 x 16,5). 21 p. (Extras din Revista Ţara-Nouă, no. 7 şi 8 dela 15 Aprilie- 15 Maiu 1912) (II 27698)
Autorul identificat după revista Ţară Nouă
65096. ~ Documente din vechiul ocol al Câmpulungului Moldovenesc culese, adnotate şi publicate de T. V. Stefanelli, Membru al Academiei Române. Cu mai multe iscălituri facsimilate în text şi 19 reproduceri facsimilate de documente originale. Ediţiunea Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (24,5 x 17). L, 484 p., 28 f. pl. 6 lei. (II 44737)
65097. ~ Eudoxiu Hurmuzachi 1812-1912. Discurs festiv rostit la festivalul aranjat în ziua de 19 Decemvre 1912 în Cernăuţi de Teodor V. Stefanelli, Membru al Academiei Române. Cernăuţi (Societ. tipografică Bucovineană), 1913. (19,5 x 12,5). 37 p. (I 32406)
65098. ~ Istoricul luptei pentru dreptul în ţinutul Câmpulungului Moldovenesc. Discurs rostit la 21 Maiu (3 Iunie) 1911 de T. V. Stefanelli cu răspuns de D. Onciul. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (26,5 x 20,5). 59 p. 1 leu. (Academia Română Discursuri de recepţiune XXXVII) (II 23664)
65099. ~ Înveţătura creştinească a Bisericei Ortodoxe pentru şcoalele superioare de fete. Propusă în istorii şi parabole din T. V. şi N. de T. Ştefanelli. Profesor în Cernăuţi. Tipărită cu aprobarea şi binecuvîntarea S-lui Sinod al Sântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1887 [pe cop.: 1889]. (20,5 x 13).VII- 305p., III p. (II 393182)
65100. ~ Loango. Povestire de Franz Hoffmann prelucrată de T. V. Stefanelli. Cu patru ilustraţiuni. Suceava (Redacţiunea şi editura societăţii, Şcoala Română), 1886. (18 x 12,5). 1 f., 104 p., 4 f. pl. (Bibliotecă de petrecere şi înveţătură pentru tineret [nr. 1]) (I 99995)
65101. ~ Originea câmpulungenă a lui Gavril Mitropolitul Kievului de T. V. Stefanelli, Membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (27 x 21). 16 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II Tom. XXIII. Memoriile Secţiunii Istorice p. 357-372) (II 100193)
Descriere după copertă.
65102. ~ Stâlpul lui Mihaiu Racoviţă Vv. în Bucovina de Teodor V. Ştefanelli. Cu 4 stampe. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1914. (27 x 22) 16 p., 4 f. pl. 50 bani. (Academia Română), (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom XXXVI. Memoriile Secţiunii istorice, no. 29, p. 1027-1042) (II 37438)
Descriere după copertă.

În colaborare:
65103. ~ Chestiunea bisericească în Bucovina [Memoriul Românilor greco-orientali privitor la chestia bisericească din Bucovina, semnat de Theodor V. Ştefanelli, Baron Nicu Flondor, Baron Constantin Hormuzachi, Dr. Eusebiu Popovici, Teofil Simionovici şi Dr. Ipolit Tarnavschi] Cernăuţi, 1913. (24 x 16). 15 p. (II 55709)

Vezi şi:
MARIAN, S. Fl. Fata moşneagului; ~. Comoara lui Pintea; Cernăuţi, 1886.
ALECSANDRI, V. Cum se scoate sărăcia din casă... Cernăuţi, 1886.
Nuvele umoriste de Creangă, I., ~. Teliman, E. ş. a., Bucureşti, 1909. (Biblioteca populară socec nr 84).

Nu exista imagini
  1573) STEFANO, ANTONIO de
 • Opera
 • Imagini
STEFANO, ANTONIO de
Vezi: DE STEFANO, ANTONIO

Nu exista imagini
  1574) STEFANO, CHESARIE
 • Opera
 • Imagini
STEFANO, CHESARIE
Traduceri:
DAMALA, N. M. Principiile filosofiei. Trad. de arhim. ~. Roman, 1900.

Nu exista imagini
  1575) STEFANO, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
STEFANO, DIMITRIE
65104. ~ Raspunsu la Panfletul Domnului C, Dasiade de Dimitrie Stefano. Iasii (Tip. Minervei), 1860. (20 x 13). 20 p. (I 29718)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1576) STEFANONI, LUIGI (1842-1905)
 • Opera
 • Imagini
STEFANONI, LUIGI (1842-1905)
65105. ~ Infernul. Roman social, [de] Stefanoni. Traducere de Luis F. Paganini. Elev al desfiinţatei şcole majore din Verona, exprotocollist general la Economatul fostei Direcţiuni Generale a Telegrafului şi drumurilor de fer din Lombardia-Veneţia, ex sub-locotenent din aramata Austriacă, funcţionar mai mulţi ani în ramul Judecătoresc şi administrativ Român, ex- Dragoman a Agenţiei şi Consiliului Italian, Intendente al Universităţii din Bucuresci. Col. I-III. Bucuresci, Alex. Andrici, tipograf editor. 1871. (14X9). 216[- 218] p. (1); 179[-181] p. (II); (III). 1,50 lei volumul (Biblioteca Liberului Cugetăror. Seria Rom. nr. 1) (I 127459)
65106. ~ Idem. Vol. IV. Bucuresci (Tip. Alex. Andrici), 1872. (14 x 9). 189[-191] p. 1,50 lei. (Biblioteca liberului cugetător. Seria Rom. no. 1) (I 127459)
65107. ~ Purgatoriul. Roman social de Stefanoni. Traducere de Luis F. Paganini... Vol. I. Bucuresci (Tip. I. Weiss), 1872. (14,5 x 9,5). 149 p. 1,50 lei. (Biblioteca liberului cugetător Seria rom. no. 1) (I 409678)
65108. ~ Idem. Vol. II. Bucuresci (Tip. Th. Michaiescu), 1872. (15 x 10,5). 149 p. 1,50 lei. (Biblioteca Liberului cugetător. Seria Rom. nr. 1) (I 409678)

Nu exista imagini
  1577) STEFANOVICI, SOFIA
 • Opera
 • Imagini
STEFANOVICI, SOFIA
Vezi:
• Românii din Bucovina. Cernăuţi, 1906.

Nu exista imagini
  1578) STEGĂREANU, AL. C.
 • Opera
 • Imagini
STEGĂREANU, AL. C.
65109. ~ Tablouri şi Reflecţii. Din zilele noastre [pe cop.: Cînd?...-Fiinţă ideală. Versuri] de Al. C. Stegăreanu. Turnu-Severin (Tipo-Litogr. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1989. (23,5 X16). 24 p. 1,25 lei. (II 409407)

Nu exista imagini
  1579) STEGĂRESCU, N. T.
 • Opera
 • Imagini
STEGĂRESCU, N. T.
65110. ~ Organisarea judecătorească de N. T. Stegărescu. Teză pentru obţinerea licenţei în drept. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1899, (23,5 x 16). XXII, 250 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409420)

Nu exista imagini
  1580) STEIANESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
STEIANESCU, C.
65111. ~ *Usucapiunea se aplică ea la servituţi? Dreptul pretoriu în acestă privinţi de Col. C. Steianescu. Bucureşti, (Typ. Al. Grecescu), 1875. 8°. 97 p. (BR, 1(1879), nr. 7, iul., p. 91 ; Popescu. Siese ani, p. 63)

Nu exista imagini