Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1541) STĂNOIU, ION
 • Opera
 • Imagini
STĂNOIU, ION
65003. ~ Consideraţiuni asupra gastro- enterostomiei şi operaţiunilor complimentare în chirurgia gastrică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... Iunie 1915 de Ion Stănoiu. Bucureşti (Atelierele Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1915. (24 x 16,5). 127 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 1448) (II 44618)

Nu exista imagini
  1542) STĂNULESCU, ION
 • Opera
 • Imagini
STĂNULESCU, ION
65004. ~ Despre neresponsabilitatea criminală (Studiu medico-juridic). Teza susţinută în ziua de [19] Noembrie 1889 la Şcoala de Ştiinţe Politice şi Administrative pentru absolvirea secţiunilor juridică, administrativă şi financiară de Ion Stănulescu. Bucuresci (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand), 1889. (23 x 15). 56 p. (Şcoala de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucuresci) (II 62808)

Nu exista imagini
  1543) STĂNULESCU, MARIN C.
 • Opera
 • Imagini
STĂNULESCU, MARIN C.
65005. ~ Radiografia şi radioscopia ca mijloc de diagnostic în fracturi, corpi streini şi luxaţii. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar. Prezentată şi susţinută la... 1912. de Marin C. Stănulescu. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1912. (22,5 x 16). 46[-48] p., 8 f. pl. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, lucrare făcută în laboratorul Clinicei boalelor chirurgicale no. 227) (II 31056)

Nu exista imagini
  1544) STĂTESCU, AL.
 • Opera
 • Imagini
STĂTESCU, AL.
(Benim)
65006. ~ Adulter austher sau Maternitate şi Datorie. Dramă în 3 acte şi în versuri de Benim. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma- Basilescu), 1897. (23,5 x 16). 16 p. 1 leu. (Biblioteca Revistei Kikirezii) (II 447466)
65007. ~ Conu Mache să trăiască. Nuvelă originală, scene de moravuri din viaţa de la ţară, [de] A. Stătescu (Benim), Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1895. (16,5 x 10,5). 1 f., 209 p. 1,50 lei. (I 409655)
Descriere după copertă.
65008. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1896. (16,5 x 10). 1 f., 209 p. 1,50 lei. (Biblioteca Kikirezului) (I 411033)
65009. ~ O idyllă. Nuvelă originală de [Benim]. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1895. (16,5 x 10,5). 156 p. cu il. 1 leu (Biblioteca Kikirezului) (I 411042)

Nu exista imagini
  1545) STĂTESCU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
STĂTESCU, ALEXANDRU
65010. ~ Ministerul public. Tesa pentru licenţă susţinută înaintea facultăţei de drept din Bucuresci la... de Alexandru Stătescu (Născut în Bucuresci). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1879. (22 x 14,5). 262 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 532859)

Nu exista imagini
  1546) STĂTESCU, ANGHEL
 • Opera
 • Imagini
STĂTESCU, ANGHEL
65011. ~ Din captivitate. Versuri, [de] Anghel Stătescu. Craiova (Inst. de Arte Grafice Samitca) [1918]. (15,5 x 11,5). 101[-103] p. 3 lei. (I 51679)
65012. ~ Ziarişti, comedie într'un act de Angelo Stătescu. Cuvînt înainte de Corneliu Moldovanu. Craiova, Librăria şi Tipografia Sache Pavlovici, 1915. (23 x 16). 15 p. (BCU-CIN 220028)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1547) STĂTESCU, CONSTANTIN D. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
STĂTESCU, CONSTANTIN D. (1878-?)
65013. ~ Beiträge zur Kenntnis der Reflexion des Lichtes an einer dünnen Metallschicht. Von Constantin Stătescu, Leipzig, Johann Ambrosius Banth, 1910. (22 x 14,5). p. 1032-p. 1058 (Separat Abdruck aus den Annalen der Physik. Vierte Folge. Band 33. 1910) (II 33568)
Descriere după copertă.
65014. ~ Contribuţiuni la studiul soluţiunilor în legătură cu magnetizmul. Lucrare prezintată pentru examenul de abilitare ca docent, specialitatea st. fizice de C. Stătescu. Bucureşti (Jubileu Inst. de Arte Grafice. Soc. cooperativă), 1912. (23,5 x 16). 53 p., 1 f. pl. (II 29098)
65015. ~ Dispersion de l'air et de l oxygène dans l infrarouge Par C. Stătescu, Conférencier a l'Université de Bucarest. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu) 1915. (23 x 16). p. 211-216 cu il. (Academia Romană) (Extrait, Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. III- ème année, 1914/5, nr. 7, Paru le 13 Février 1915). (II 41989)
Descriere după copertă.
65016. ~ Efectul de concentraţiune întâmplat în o soluţiune de sare magnetică când este aşezată în un câmp magnetic de C. D. Stătescu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1911. (26 x 18,5). p. 258-280. (Buletinul Societăţii Române de Ştiinţe din Bucureşti. România, An XX, no. 2 şi 3) (II 23663)
Descriere după copertă.
65017. ~ Magnétisme. Solutions de sels magnétiques hétérogènes dans un champ magnétique hétérogène. Note de M. C. Stătesco. [Paris], (Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire des Comptes Rendus de séances de l'Académie des Sciences), [1911]. (26,5 x 22). 2 p. (Extrait. Comptes rendus, t. 153, p. 547, séance du 11 septembre 1911) (II 33091)
Descriere după titlul de la începutul textului.
65018. ~ Reflexii asupra raporturilor dintre religie şi ştiinţă de C. Stătescu, Docent universitar. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1915. (19 x 12). 8 p. (I 45257)
65019. ~ Sur la relation entre l’indice de réfraction et la densité de quelques gaz par C. Stătescu. Conférencier à l'Université de Bucarest. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (23,5 x 16). p. 175-184, (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine IV-ème Année 1915/6 no. 4. paru le 15 nov. 1915. Extrait)(II 46909)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1548) STĂTESCU, EUGEN (1836-1905)
 • Opera
 • Imagini
STĂTESCU, EUGEN (1836-1905)
65020. ~ Jus romanum (Dig., liv. XXXX, t. v-Code civil, VIII, t. LIV); Droit français: De la publicité en matière de donations et de substitutions permises (Code Napoléon, art. 939 à 942 et 1069 à 1069 à 1074); Droit pénal: Du pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi; et de la demande en annulation par ordre du ministre de la justice (Loi du 27 ventôse an VIII, art. 80 et 88; Code instr. criminel, art. 441 et 442). Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenue Lundi 28 Décembre 1863, à neuf heures. Par Eugène Statesco. Né à Bucharest (Roumanie). Paris (Impr. de Pillet Fils Ainé), 1863. (21,5 x 14). 120 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 17126)
Descriere după titlurile de la p. 3, 19, 103.
65021. ~ Discursul d-lui Eugeniu Stătescu Ministerul Justiţiei pronunţat cu ocasiunea discuţiunii proiectului de respuns la mesagiul tronului. Bucuresci(Tip. Carol Gobl), 1886. (23,5 x 15,5). 32 p. (Adunarea deputaţilor. Şedinţa de la I-iu Dcembre 1886) (II 394139)
65022. ~ Discursul d-lui ministru al justiţiei [Eug. Stătescu]. rostit în şedinţa de la 18 Februarie 1886 a Adunărei Deputaţilor cu ocasia interprelărei d-lui deputat G. Ianoli. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1886. (23,5 x 15,5). 30 p. (II 394066)
Discurs privind schimbările făcute în magistratură.
65023. ~ Discursul domnului ministru al justiţiei Eugenie Stătescu pronunciatu în şedinţa deputaţilor de la 13 Ianuarie 1887 cu ocasiunea interpelărei d-lui T. L. Maiorescu. [Bucureşti, 1887]. (20X 12,5). 20 p. (I 65595)
Descrierea după titlul de la începutul textului.
65024. ~ Du rapport à succession en droit romain et en droit français. Thèse pour le doctorat. L'acte public sur le matières ci-après sera scoutenu le Jeudi 4 Juillet 1867, à midi, en présence de M. l'inspecteur général Ch. Giraud, par Eugène Statesco. Paris (Impr. de Pillet Jils aîné), 1867. (25 x 17). 2 f., 194 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 85906)
65025. ~ Exposé des motifs du projet de loi tendant à instituer une comission permanente de législation présenté aux Chambres par M. Eugène Statesco, Ministre de la Justice. Bucarest, Edition de la,.Revue générale de droit etc. (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1886. (24 x 16). 22 p. (Extrait de la Revue générale du Droit et des Sciences politiques publiée à Bucarest. [Roumanie] sous la direction de M. Nicolas Basilesco) (II 394140)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 23 şi urm.).
65026. ~ Expunerea motivelor la presentarea proiectului de lege pentru înfiinţarea unei Comisiunii permanente ele legislaţiune [de Eugen Stătescu]. Bucureşti (Tip. Carol Gobl), [1886]. (33,5 x 21). 9 p. (III 394597)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Datat cu aproximaţie după "Proiectul de lege şi expunerea de motive pentru înfiinţarea unei comisiunii permanente de legislaţiune presintate în Senat de D-nul Eug. Stătescu în sesiunea 1885-1886".
65027. ~ Lege pentru modificarea unor articole din legea organisărei judecătoresci şi din legea organică a Curţei de Casaţie Expunere de motive şi discursurile d-lui Ministru de Justiţie Eugeniu Stătescu rostite în şedinţa Senatului de la 10 Aprilie 1896 şi şedinţa Adunărei Deputaţilor de la 17 Aprilie 1896. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1896. (23 x 15,5). 49 p. (II 423092)
65028. ~ Memoriu asupra proprietăţilor imobiliare din Dobrogea de Eugeniu E. Stătescu, Secretar de Legaţiune. Însoţit de 149 acte justificative. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (33,5 x 22). 278, 194 p. (Ministerul Afacerilor Străine) (II 25117)
65029. ~ Noua lege a judecătorilor de pace comunale si de ocol elaborată de D-l Eug. Stătescu, Ministru de Justiţie în cabinetul D-lui Dimitrie Sturza. Votată de Senat in Şedinţa de la 14 Martie 1896 şi de Cameră în şedinţa de la 6 Aprilie 1896 Promulgată în Monitorul Oficial de la 1 Iunie 1896. Bucuresci, Editura ziarului Curierul judiciar (Lito-Tip. Codreanu & Savoiu), 1896. (20,5 x 12,5). XI, 42[-44] p. 40 bani. (II 393058)
65030. ~ Partidul Naţional- Liberal faţă cu grupurile, politice de astădi. Discurs rostit de domnul Eug. Stătescu Ministru al Justiţiei cu ocasiunea discuţiunei proiectului de respuns la mesagiul tronului în şedinţa Adunărei deputaţilor de la 1 Decembre 1886. Bucuresci (Tip. Curţei Regale F. Göbl Fii), 1886, (23 x 15,5). 24 p. (II 393960)
65031. ~ Proiectul de lege şi espunerea de motive [pentru înfiinţarea unei comisiuni permanente de legislaţiune] presintate în Senat de D-nul Eug. Stătescu Ministrul Justiţiei în sesiunea 1885- 1886. Bucuresci (Tip. Carol Gobl), 1886. (21,5 x 14,5). 32 p. (Ministerul Justiţiei. Consiliul legislativ) (II 202405)
65032. ~ Situaţiunea politică. Discursul d-lui Eug. Stătescu pronunţat la întrunirea electorală din Tergovişte la 5 Noembre 1884. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Gobl), 1884. (21 x 14). 58 p. (II 12624)

În colaborare:
BRĂTIANU, I. C. şi ~ : Partidul naţional-liberal. Discursuri Bucureşti, 1887.

Vezi şi:
• Inaugurarea Palatului de Justiţie din Bucuresci. Discursul M. S. Regelui şi discursurile : Ministerul de Justiţie ~ ş.a. [Bucureşti, 1896].

Nu exista imagini
  1549) STĂTESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
STĂTESCU, GEORGE
65033. ~ Despre instinctul unor insecte (Descriere populară) de George Stătescu, Licenţiat în Sciinţele Naturale. Craiova (Tipo-Litogr. Naţionale Ralian Samitca), 1881. (23 x 15). 52 р. (II 415859)
65034. ~ Excursiuni forestiere pe domenele Coronei Malini, Sabasa şi Bicaz de George Stătescu. Bucureşti (Tip. С. C. Savoiu & Comp.), 1889. (22 x 15,5). 23 р. (II 379379)
65035. ~ Influenţa şi importanţa pădurilor în România, precum şi alte consideraţiuni relative scrise de George Stătescu, Inginer Forestier, Licenţiat în sciinţele naturale, fost profesor la liceul St. Sava. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1884. (23,5 x 16). 116 p. 1,50 lei. (II 86255)
65036. ~ Istoria venatoarei şi mesurile de aplicat în România în privinţa venatului. Conferinţa publică ţinută la Societatea Progresul silvic în diua de 12 Februarie 1889 de George Stătescu. Bucuresci (Tipo- Litogr. Dor. P. Cucu), 1889. (21 x 13,5). 33 p. (Societatea Progresul silvic Anul 1889) (II 379544)
Descriere după copertă.
65037~ Pădurile Statului şi ale Stabilimentelor Publice. Conferinţă publică ţinută la Societatea Progresul Silvic de George Stătescu [inginer silvic şi hotarnic; licenţiat în sciinţe]; inginer silvic şef al Eforiei Spitalelor Civile profesor la liceul Lazăr. Bucuresci (Tipo-Lutogr. E. Wiegand & С. C. Săvoiu), 1891. (23 x 15,5). 19 p. (II 394067)

În colaborare:
65038. ~ *Proiect de lege al Codului silvic de George Stătescu Th. G. Petraru şi N. R. Danielescu după însărcinarea Ministerului Domeniilor. Bucureşti, 1890. (Stătescu, cop. 4)
65039. ~ *Vocabular de nomenclatura termenilor silvici de George Stătescu, Th. G. Petraru şi V. C. Munteanu, Bucureşti, 1890. (Stătescu, cop. 4)

Nu exista imagini
  1550) STĂTESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
STĂTESCU, I.
În colaborare:
GEORGESCU-PÂNĂTĂU, C. ş.a. Carte de cântece. Muşeteşti Argeş. 1902.

Nu exista imagini
  1551) STĂTESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
STĂTESCU, IOAN
65040. ~ Despre efectele convenţiunilor în Dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă susţinută la... 188... de Ioan Stătescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1886. (24 x 16). 34[-36] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 394141)

Nu exista imagini
  1552) STĂTESCU, MIHAIL T.
 • Opera
 • Imagini
STĂTESCU, MIHAIL T.
65041. ~ Despre libertarea învăţămîntului şi educaţiunca populară de M. T. Stătescu, Doctor în drept, în sciinţele politice şi administrative avocat. Conferinţă ţinută la 16 Aprilie 1887. Bucuresci, Ig. Haimann, librar-editor, 1887. (17,5 x 11,5). 36 p. (Atheneul Român) (I 392259)
65042. ~ Dissertaţiune asupra demenţii în raport cu cestiunile juridice şi interdicţiune. Uvragiu combinat şi destinat pentru dd. judecători, advocaţi, medici legişti şi juraţi, urmat şi d'un raport aprobat de Ministerul Justiţiei de la 1865, privitor la modul d'a se redacta actele medicali de Michael T. Stătescu, Decanul ordinului advocaţilor din Craiova şi vechiu Preşedinte de Tribunal. Craiova, Typografi editori fraţi Benvenisti, 1876. (21,5 x 14). VI, 80[-83] p. 2 lei. (II 13319)
65043. ~ Ebreii şi împămentenirea lor în România de Michail T. Stătescu. Craiova (Typ. Naţională Ralian Samitca), 1879. (25 x 17). 16 p. 25 bani. (II 529961)
Lipsă coperta.
65044. ~ Esplicarea poliţelor pe articoli dupe Codul Comercial Român conţiind la soluţiunea făcută articolilor şi din jurisprudenţele francese cele mai Constante: fiind precedat şi de un formular asupra poliţelor. Uvragiu destinat pentru D.D. Comercienţi, magistraţi şi advocaţi de Mihai T. Stătescu, advocat şi ex preşedinte de tribunal. Craiova (Typ. Naţionale T. Macinca şi I. Samitca), 1868. (20X 12,5). 1 f., XI, 122 p. (I 80514)
65045. ~ Încercări asupra originei Ţiganilor de Michail T. Stătescu, Advocat. Vechiu preşedinte de Tribunal şi Decan ai ordinei advocaţilor judeţului Doljiu. Craiova, Librar Editor şi Tipograf Filip Lazăr, 1884. (18 x 12). 32 p. 50 bani. (I 266055)
65046. ~ Procesul moşnenilor Paltineni, Nehoiaşi şi Nehoicşeni din judeţul Buzeu cu fostul colonel Dimitric Maican care le a hrăpit fără judecată Muntele Tehereu în întindere de 10,775 pogone şi 268 stj. păt. Memoriu după dosarele respective şi actele moşnenilor de M. T. Stătescu, Doctor în Drept şi în Ştiinţele politice şi administrative. Bucuresci (Tip. Curţii Regale Proprietari F. Göbl Fii), 1889. (24,5 x 17). 20, II p. (II 394233)
65047. ~ Replică la respunsul D. Moisi Plătineanu. [de Mihail T. Stătescu]. Bucureşti, 1859]. (21 x 14) 32 p., 1 f. erata. (II 86408)
Autorul, menţionat la sfârşitul textului. Anul, identificat din text. Cu alfabet de tranziţie.

Traduceri:
• Imperatorul Napoleon III şi Italia. Trad. de ~. Bucureşti, 1859.
TRESSAN, L. E. Gerardu de Neveru. Trad. de ~. Bucureşti, 1859.

Nu exista imagini
  1553) STĂTESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
STĂTESCU, N.
65048. ~ *Obligaţiunile solidare. Tesă de N. Stătescu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1868. 8°. 233 p. (Iarcu, p. 155)

Nu exista imagini
  1554) STĂTESCU, PAUL (1844-1908)
 • Opera
 • Imagini
STĂTESCU, PAUL (1844-1908)
65049. ~ Observaţiuni asupra Legei de organizare a Înaltei Curţi de Conturi din 1895. Modul ei de interpretare şi jurisprudenţele Înaltei Curţi de Casaţie de Paul Stătescu, Licenţiat în Drept, fost Prefect de Judeţ şi al Poliţiei Capitalei, fost Inspector General administrativ şi fost Consilier al Înaltei Curţi de Conturi. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1907. (20,5 x 13,5). 115 p. 4 lei. (II 33979)

Nu exista imagini
  1555) STĂTESCU, SPIRIDON N.
 • Opera
 • Imagini
STĂTESCU, SPIRIDON N.
65050. ~ Obligaţiunile solidar în Pandecte şi Dreptulu Românu. Thesă pentru a obţine gradul de licenţiatu în dreptu presintată şi susţinută la 19 Maiu 1868, ora 12, de Spiridon N. Stătescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1868. (23 x 15,5). 1 f., 233 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 262654)

Nu exista imagini
  1556) STATESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
STATESCU, ŞTEFAN
65051. ~ Arestaţii şi liberalii din închisori faţă de Societatea de Patronagiu. Conferinţă ţinută în seara de 17 Noembrie 1907 de St. Stătescu, Procuror la Curtea de Casaţie. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul judiciar), 1907. (19,5 x 13). 1 f., 33 p. (I 11429)
65052. ~ Cazierul judiciar. Patronaj, vagabondaj şi cerşetorie de Ştefan Stătescu procurator de secţiune pe lîngă Curtea de Apel Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1895. (23 x 15,5). 43 p. (II 409446)
Descriere după copertă. Cu menţiunea: "Raport presintat Domnului Ministru de Justiţie. Octombrie 1894" (p. 1).
65053. ~ Câteva cuvinte asupra regimului nostru penitenciar de Ştefan Stătescu, Procuror la Curtea de Apel. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1895. (23,5 x 16). 40 p. (II 83097)
65054. ~ Despre cazierul judiciar antropometric. Discurs pronunţat de Ştefan Stătescu, Procuror de Secţiune. Bucuresci (Imprimeria Statului),1893. (23,5 x 15,5). 20 p. (Curtea de Apel din Bucuresci. Deschiderea anului judecătoresc 1893- 94) (II 75744)
65055. ~ Idem. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1894. (22,5 x 16) 17 p. (Curtea de Apel din Bucureşti. Deschiderea anului judecătoresc 1894- 95) (II 60967)
65056. ~ Despre penitenciarele noastre. Discurs pronunţat în secţiuni unite de Ştefan Stătescu, Procuror general. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1896. (23 x 15). 28 p. (Curtea de Apel din Bucuresci. Deschiderea anului judiciar 1896-97) (II 57335)
65057. ~ Despre principiile moderne în materie de represiune. Discurs pronunţat în secţiuni unite de Ştefan Stătescu. Procuror general. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (23 x 15,5). 25 p. (Curtea de Apel din Bucuresci Deschiderea anului judiciar 1897-98) (II 86150)
65058. ~ Despre duel. Discurs pronunţat de Ştefan Stătescu, Procuror general. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1898. (23 x 15,5) 39 p. (Curtea de Apel din Bucuresci. Deschiderea anului judecătoresc 1898-99) (II 80362)
65059. ~ Le Duel. Discours prononcé par M. St. Stătesco, procureur général près la Cour d'Appel de Bucarest à l'ouverture de l'année judiciaire 1898-99. Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1898 (23,5 x 16), 33 p. (II 409417)
65060. ~ Despre discursurile de intrare, Cuvîntare pronunţată de Stefan Stătescu, Procuror de secţiune. 1 Septembre 1903. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1903. (23,5 x 16). 23 p. (Înalta Curte de Casaţie şi justiţie) (II 165207)
65061. ~ Raport presintat Domnului Ministru de Justiţie. Octombre 1894. [De Stefan Stătescu]. [Bucureşti] (Tip. Gutenberg), 1894. (23 x 15,5). 42 p. (II 393788)
Descriere după p. de titlu falsă. Autorul, stabilit după o culegere de lucrări grupate la numele lui, printre care şi broşura de faţă. Conţine: "un raport înaintat Ministrului de Justiţie cu privire la organizarea serviciului de cazier în Franţa şi Belgia, cestiunea vagabondajului şi a cerşetoriei şi lucrările Congresului de Patronagiu din Anvers".
65062. ~ Revizuirea procedurei penale. Discurs de deschidere pe anul 1900- 1901, pronunţat de Ştefan Stătescu, procuror de secţiune. Răspunsul D-lui Prim-Preşedinte C.E. Schina. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23,5 x 16). 32 p. ( Înalta Curte de Casaţie şi justiţie) (II 409477)

Prefeţe:
PERIEŢEANU, I. Gr. şi Dumitrescu I.. Manual teoretico-practic de poliţie judiciară. Cu o prefaţă. de. ~ Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  1557) STĂUCEANU, K. (1854-1887)
 • Opera
 • Imagini
STĂUCEANU, K. (1854-1887)
65063. ~ Alăptarea copiilor. Tesă pentru Doctorat: în Medicină şi Chirurgie de K. Stăuceanu, Membru fondator al Societăţii Studenţilor în Medicină şi al revistei Spitalul. Bucuresci (Tip. Romanulu Carol Gobl), 1882. (23 x 16). 32[- 35] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 98) (II 19336)
65064. ~ Vademecum anatomic de dr. K. Stăuceanu. Bucuresci, Librăria Socecu & Comp. 1882.. (23 x 16). 6 f. (BCU-CIN 191957)
Cuprinde 6 tabele anatomice.

Nu exista imagini
  1558) STĂUREANU, M.
 • Opera
 • Imagini
STĂUREANU, M.
Vezi: STEUREANU, M.

Nu exista imagini
  1559) STÂNCĂ, HORIA
 • Opera
 • Imagini
STÂNCĂ, HORIA
65065. ~ Un parazit social. Gazetarul- însemnări pentru publicul cititor de gazete, de Horia Stanca. Bucureşti Depozit general, Agenţia I. Brănişteanu, 1916. (20 x 13,5). 24 p. 50 bani (II 48970)

Nu exista imagini
  1560) STÂNCEANU-PUTNA, ANDREI PETRU
 • Opera
 • Imagini
STÂNCEANU-PUTNA, ANDREI PETRU
65066. ~ Soarta omului său Viitorul descoperit prin cărţi. Carte care conţine ghicirea norocului prin cărţi. Diferitele moduri de a da în cărţi. Isbândile, jocul cel mare. Tălmăcirea viselor prin cărţi lucrată după cei mai renumiţi scriitori antici şi moderni: indieni, ebraici, greci, latini, francezi, italieni şi germani, de Andreiu Petru Stănceanu-Putna Dr. în filosofie etc. Bucureşti. Editor (Proprietar H. Steinberg, Librar (Tipo- Litogr. Dor P. Cucu), 1894. (4,5 x 12,5). 142 p. cu il. 2 lei. (I 520986)
65067. ~ Idem. Bucureşti, Editor- Proprietar H. Steinberg, Librar (Tip. Providenţa H. Steinberg), 1914. (20 x 14,5). 126 p. cu il. 2 lei (I 39538)

Nu exista imagini