Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1521) STĂNESCU, ION
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, ION
64973. ~ Studiul transacţiunilor în dreptul roman, francez şi român. Tesa pentru licenţă de Ion Stănescu (Buzeu). Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1899. (23,5 x 16). 99 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409434)

STĂNESCU, ION M. (1889-?)
64974. ~ Der Übergang von der Freihandelstendenz zur Schutzzollpolitik in den europäischen Grossslaaten. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen philosophischen Fakultät der Georg August Universität zu Göttingen vorgelegt von Ion M. Stănescu. Göttingen (Druck der Universitäts-Buchdruckerei von E. A. Huth), 1914. (24 x 17,5), 2 f., 76 p. (II 38949)
La p. 76, biografia autorului.

Nu exista imagini
  1522) STĂNESCU, JUSTIN
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, JUSTIN
64975. ~ Răspunderea pentru alţii. Teză pentru licenţă susţinută de Stănescu Justin. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1904. (22,5 x 15). 42 p. (Universitatea din Bucuresci, Facultatea de Drept) (II 3875)

Nu exista imagini
  1523) STĂNESCU, NICOLAU
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, NICOLAU
64976. ~ Căsătoria în dreptul roman şi român Thesă pentru licenţă susţinută la 10 ianuarie 1868, la 9 ore dimineaţa. De Nicolau Stănescu Născut în Craiova. Bucuresci (Typ. Lucrătorilor Associaţi), 1867. (21 x 14,5). 2 f., 67 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 467343)
64977. ~ Despre partagiu şi reservă. Partagiu. Raport. Plata datoriilor, Efectele partagiului şi garanţia loturilor. Desfiinţarea, Partagiul de ascendenţi, Reserva şi acţiunea în reducţie de N. Stănescu, fost Prim- Preşedinte la Curtea de Apel din Craiova. Craiova (Inst. Grafic Samitca. I Samitca şi D. Baroş), 1910. (23 x 15). 818 p. (II 22824)
64978. ~ Despre subrogaţiunea reală de N. Stănescu. Doctor în Drept, Magistrat. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala Iancu Ionescu) 1915. (23,5 x 16,5). 155 p. 4 lei. (II 46979)

În colaborare:
64979. ~ Conclusiuni în procesul Prinţului Grigorie M. Sturza contra comoştenitorilor săi înaintea Curţii de apel din Craiova de N. Stănescu şi I. C. Barozzi, advocaţi. Craiova (Tipo-Litogr. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1896. (22 x 14,5). 117 p. (II 409539)

Vezi:
BREZOIANU, I. ~ ş.a. Amendamentul asupra actului desvoltător. [Bucureşti, 1857].
RUCĂREANU, N. ~ ş.a. Amendament explicatif relatif a l'acte. Bucureşti, 1857.

Editări de texte :
DISSESCU, C. G. Curs de drept constituţional. An. I., 1912-1913. Editat de G. Stăniceanu şi ~. [Bucureşti, 1913].

Nu exista imagini
  1524) STĂNESCU, N. R.
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, N. R.
Vezi:
• Viaţa şi obiceiurile animalelor. Poveşti adevărate după ~. Cîmpina, 1916. (Biblioteca Ştiinţa pentru toţi nr. 2).

Nu exista imagini
  1525) STĂNESCU, P. P.
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, P. P.
64980. ~ Mijloacele de transport şi procedeele întrebuinţate în Franţa pentru exportul fructelor proaspete şi industrializate. Raport de P. P. Stănescu. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1913. (30 X 20,5). 26 p. cu il. (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Direcţiunea Agriculturii) (III 34689)

În colaborare:
POPESCU, I. M., Popescu, D. şi ~. Cultura pomilor. Craiova, 1900.

Nu exista imagini
  1526) STĂNESCU, PANDELE
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, PANDELE
64981. ~ Cremaţiunea şi foloasele ei. Studiu medico-social de Pandele Stănescu. Bucureşti (Tip Lupta, N. Stroilă), 1914. (20,5 x 13,5). 46 p. (II 35327)
64982. ~ Despre comunism. Teză pentru Licenţă de Pandele Stănescu. Piteşti (Tip. Mihail Lazar Fiu), 1911. (23,5 x 16). 37[-39] p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe Politice din Bucureşti) (II 22731)

Nu exista imagini
  1527) STĂNESCU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, PETRU
64983. ~ Proba prin martori. Admisibilitatea şi administrarea ei în materie civilă. Teză pentru licenţă susţinută de Petru Stănescu. Bucuresci (Tip. G.A. Lăzăreanu), 1898. (23,5 x 16). 95 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409421)

Nu exista imagini
  1528) STĂNESCU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, PETRU
Traduceri:
GRIGORIE de Nysa. Dialog despre suflet... Trad. de ~. Bucureşti, 1906. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie).

Nu exista imagini
  1529) STĂNESCU, SIMION
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, SIMION
64984. ~ Cercetări asupra Osponinelor din serul anticarbonos. Lucrare făcută în laboratorul clinicei boalelor contagioase (Cu 3 planşe şi 7 figuri). Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar- Prezentată şi susţinută la... Iunie 1916 de Simion Stănescu. Bucureşti (Tip. Bucovina), 1916. (23,5 x 16). VI-52 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, no. 274) (II 48934)

Nu exista imagini
  1530) STĂNESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, ŞTEFAN
Vezi:
• Lui C. Meissner. Omagiu. Articole de ~. Iaşi, 1913.

Nu exista imagini
  1531) STĂNESCU, VARTOLOMEU BACĂOANUL (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, VARTOLOMEU BACĂOANUL (1875-?)
64985. ~ Autenticitatea Cărţilor Sfinte ale Noului Testament. Teză pentru licenţă de Bartolomeu Stănescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1905. (24 x 16,5). 256 p, (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 3470)
64986. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1905. (24 x 17). 255, II p. (II 532935)
Retipărirea tezei.
64987. ~ Carte pastorală destinată Clerului şi Creştinilor drept măritori de Răsărit din Noul Teritoriu Dobrogean de Smeritul între Arhierei Vartolomeiu S. Bacaoanul Delegatul Sf. Sinod pentru administrarea bisericească a acestui teritoriu. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), [1914]. (24 x 16,5). 34 p. (II 34978)
Text paralel în l. română şi bulgară.
64988. ~ Cuvântarea Arhiereului Vartolomeiu Stănescu Bacaoanul rostită în Sfânta Mitropolie a Moldovei şi Sucevei la primirea cârjei arhiereşti din mâinile Înalt Prea Afinţitului Mitropolit Pimen şi în prezenţa Prea Sfinţilor Lor Episcop hirotonositori Nifon al Dunării de Jos şi Teodosie al Romanului. Tipărită cu cheltuiala Doamnei Trandafirescu născută Protopopescu. 8 Aprilie 1912. Bucureşti (Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură), 1912. (19,5 x 13). 29 p. (I 27320)
64989. ~ Raportul general către Sfântul Sinod privitor pe administraţiunea bisericească din noul teritoriu dobrogean pentru intervalul dela Noemvrie 1913- Ianuarie 1914 de Arhiereul delegat al Sfântului Sinod Vartolomeiu S. Bacaoanul. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1914. (23 X 15,5). 16 p. (II 38840)
64990. ~ Scurte încercări de creştinism social de Arhiereul Vartolomeiu S. Bacaoanul. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Co.), 1913. (24,5 x 17). XIII, 132 p. (II 34842)

Vezi:
• Cuvântările ţinute cu ocazia instalărei P. S. Arh. Vartolomei Bacaoanul. Bucureşti, 1913.
NEGOESCU, C. S. Forţa morală... cu o scrisoare a ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1532) STĂNESCU, VASILE V.
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, VASILE V.
64991. ~ Contribuţiuni la studiul radiografic al localizării corpurilor străini în organism prin procedeul Dr. G. Severeanu. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... aprilie 1915 de Vasile V. Stănescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl S-sori), 1915. (23,5 x 16). 40 p., 11 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1414) (II 39672)

Nu exista imagini
  1533) STĂNESCU, VIRGIL
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, VIRGIL
64992. ~ Contribuţiuni la studiul fermenţilor. Cercetări experimentale asupra Imunităţei contra papinei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... de Virgil Stănescu. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1908. (23,5 x 16). 46 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 1002) (II 10740)

Nu exista imagini
  1534) STĂNESCU, VIRGILIU C.
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, VIRGILIU C.
64993. ~ Poezii, [de] C. Virgiliu Stănescu. Bârlad (Tip. Neculai P. Peiu), 1912. (16 x 12). 27[-29] p. 50 bani. (I 25516)

Nu exista imagini
  1535) STĂNESCU-BĂLĂCEANU, P.
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU-BĂLĂCEANU, P.
64994. ~ Organizarea învăţămîntului rural, de P. Stănescu-Bălăceanu. R.- Sărat (Tip. L. Svorene). 1913. [pe cop.: Ianuarie 1914]. (20 x 13). 68 p. 1,25 lei. (II 33894)

Nu exista imagini
  1536) STĂNESCU-DELAR, G..
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU-DELAR, G..
În colaborare:
64995. ~ Geografia judeţului Argeş pentru clasa II urbană de G. Stănescu- Delar, institutor, fost revizor şcolar de Argeş, fost director al Şcoalei Medii din Piteşti şi Andrei Marinescu, fost institutor deputat al col. III de Argeş. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg, 1916-1917. (22,5 x 16). 58 p. cu il. şi h., 3 f. pl. 1,40 lei (preţ modificat) (II 51248)
64996. ~ Geografia judeţului Argeş şi a României pentru Divizia II rurală, anul I şi II-lea de G. Stănescu- Delar, Institutor, fost revizor şcolar de Argeş, fost director al Şcoalei Medii din Piteşti şi Andrei Marinescu, fost institutor, deputat al col. III de Argeş, Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg, 1916-1917. (23 x 15,5). 84 p. cu il. şi h., 2 f. pl. 1,85 lei (preţ modificat) (II 51249)

Vezi:
IVANOVICI, A. şi ~. Naşterea Domnului. Episod religios. Alexandria, 1905.

Nu exista imagini
  1537) STĂNESCU- MOŞTEANU, TRAIAN
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU- MOŞTEANU, TRAIAN
64997. ~ Capacitatea părţilor în contracte după dreptul roman şi român. Teza pentru licenţă de Traian Stănescu-Moşteanu. Bucuresci (Tipo- Litogr. Dor. P. Cucu), 1902. (22,5 x 15,5). 55, III p. (Facultatea Juridică din Bucureşti) (II 412865)

Nu exista imagini
  1538) STĂNILESCU, G.. C.
 • Opera
 • Imagini
STĂNILESCU, G.. C.
64998. ~ Curs de desen geometric cu aplicaţiuni industriale pentru Uzul şcoalelor de meserii de toate gradele, licee, curs real, şcoli speciale şi în general pentru maiştri şi lucrători de orice branţă tehnică. Cu 380 figuri în text de G. C. Stănilescu, Profesor de desen de maşini şi crochiuri la şcoala superioară de Arte şi Meserii din Iaşi. Iaşi (Tip. Naţională Ioan S. Ionescu), 1909. (23,5 x 16). 247[-251] p. cu il., 1 f. pl. 5 lei. (II 14900)
64999. ~ Curs practic de Tehnologia Materialelor privitoare la diferite ramuri industriale pentru lucratul lemnelor şi metalelor de G.C. Stănilescu Profesor şi şef general al atelierelor Şcoalei technice din Jassy. Iaşi (Tipografia Naţională), 1894.(23 x 15). 211, III p. cu il., 1 f. erata. (II 393813)
65000. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Tip. Naţională I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1914. (23 X 15,5). 215 p. cu il. 3 lei. (II 393898)

Nu exista imagini
  1539) STANIU-PROTOPOPESCU, G..
 • Opera
 • Imagini
STANIU-PROTOPOPESCU, G..
65001. ~ De la greffe Ollier-Thiersch par Georges Staniou-Protopopesco, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, ancien médecin de l'armée roumaine. Paris (Henri Jouve Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1892. (23,5 x 16). 85 p. (II 09477)
Menţionată ca teză [nr. 78] în Rally, p. 292

Nu exista imagini
  1540) STĂNOIU, DAMIAN (1893-1956)
 • Opera
 • Imagini
STĂNOIU, DAMIAN (1893-1956)
65002. ~ Deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune..., [de] Ieromonahul Damian Stănoiu din Sfânta Monastire Căldăruşani. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec&Co.), 1918 (21,5 x 14). 23 p. 1,50 lei.

Nu exista imagini