Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1501) STĂNCULESCU, LUCIU
 • Opera
 • Imagini
STĂNCULESCU, LUCIU
64904. ~ Espunerea în parte a jafului public în trecerea regimului conservator pe la Primăria şi Prefectura de Gorjiu [de Luciu Stănculescu Alegător din Gorj]. Târgu-Jiu (Tipo-Lito. N. D. Miloşescu), 1901. (24 x 16). 16 p. (II 409375)
Autorul, menţionat la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  1502) STĂNCULESCU, STAN
 • Opera
 • Imagini
STĂNCULESCU, STAN
64905. ~ Eliminarea neosalvarsanului din organism. Metode de cercetare. Reacţia lui Abelin de Dr. Stan Stănculescu, Medic Căpitan. Bucureşti (Atelierele Grafice D.P.C.-Dr. Athanasiu Vergu), 1915. (22,5 x 15,5). 25 p. (Din publicaţiunile Revistei Sanitare Militare). (II 44446)
64906. ~ Trois cas de syphilis traite par le galyl de Dr. S. Stănculescu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1914. (23 x 15,5). 9 p. cu il. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale no. 11-12, Noembrie- Decembrie, 1914) (II 40611)
64907. ~ Valoarea diagnostică a examenului sângelui în tusea convulsivă (formula leucocitară). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la 25 Iunie 1905 de S. Stănculescu, Intern al Spitalului militar Regina Elisabeta. Bucureşti (Tip. Munca), 1905. (22,5 x 15,5) 100 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 803) (II 4022)

Nu exista imagini
  1503) STĂNCULESCU-CERNAT, IORGU
 • Opera
 • Imagini
STĂNCULESCU-CERNAT, IORGU
64908. ~ Suflet, Inimă, Putere. Versuri umoristice de Iorgu Stănculescu-Cernat. Râmnicu-Sărat (Tip. L. Svorene), 1910. (16,5 x 12). 32 p. (I 20153)
Pe p. de titlu, portretul autorului.

Nu exista imagini
  1504) STĂNESCU, ALEXANDRU V.
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, ALEXANDRU V.
64909. ~ Despre camera de punere sub acusaţiune Tesa pentru licenţă susţinută de Alexandru V. Stănescu. În diua de... Bucuresci (Tipo- Litogr Societăţei Tiparul), 1899. (23 x 15,5). 63 p (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 409455)

Nu exista imagini
  1505) STĂNESCU, ANDREI
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, ANDREI
64910. ~ Cîntări bisericesci. Prin imitaţie compuse şi date la lumină acum şi într'acest chip de Andrei Stănescu, Extern în Seminarul Sfintei Mitropolii. Bucuresci (În Tip. lui Anton Pann), 1854. (15,5 x 11,5). 86 p. (I 409677)

Nu exista imagini
  1506) STĂNESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, C.
64911. ~ Mâna lui Damaschin sau Reguli pentru aflarea Paştilor şi tuturor sărbătorilor. Lucrată de Pr. Paroh Sachelar C. Stănescu din comuna Găvăneşti, judeţul Buzău (Tip. Ioan Călinescu), 1910. (22,5 x 16). 119 p. cu il., 1 f. erata 1,20 lei. (II 20534)

Nu exista imagini
  1507) STĂNESCU, CONSTANTIN V.
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, CONSTANTIN V.
64912. ~ Despre naturalisare. Teză pentru licenţă în drept, susţinută de Constantin V. Stănescu. Bucureşti (Tip. Modernă, Grigore Luis), 1898. (23,5 x 16). 62 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 409456)

Nu exista imagini
  1508) STĂNESCU, D.
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, D.
64913. ~ Citera, Poesii de D. Stănescu, cu o prefacia de I. G. Valentineanu. Editor C. Radzlian. Bucuresci (Tip. jurn. Naţionalu) 1862. (20,5 x 15,5). 120 p. 1 sfanţii şi jumătate (I 99991)
Cu alfabet de tranziţie.
64914. ~ Colecţiune de Poesii de D. Stăncescu ingineru forestieru medaliatu, ingineru hotarnicu, membru alu Societăţii pentru înveţătura poporului românu, şi membru onorificu alu Societăţei geografice italiene din Florenţa. Tipărită în 200 exemplare cu spesele autorului şi donate Societăţei pentru înveţătura poporului românu, spre adăogirea fondului Societăţei. Iassi (Tip. Societăţei Junimea), 1871. (18,5 x 13). 90 p. (II 99992)

Nu exista imagini
  1509) STĂNESCU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, DIMITRIE
(Carol Saxemberg)
64915. ~ Contribuţiuni la studiul Menocetinei sau paracetphenetidinei. Teză Pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Presentată şi susţinută în... Ianuarie 1889 de Carol Saxemberg. Iaşi (Tip. D. Gheorghiu. Lucr. Asociaţi), 1889. (21 x 14,5). 59[-63] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi no. 7), (II 127054)
Autorul, identificat după: Crăiniceanu, p. 247.

Nu exista imagini
  1510) STĂNESCU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, DIMITRIE
64916. ~ Condiţiunea juridică a copiilor naturali în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă, susţinută la... 1901 de Dimitrie Stănescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), [191?]. (24 x 16,5). 40 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II409357)

Nu exista imagini
  1511) STĂNESCU, DUMITRU (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, DUMITRU (1863-?)
64917. ~ Album religios cu aplicaţiuni morale de Dumitru Stăncescu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1898. (32,5 x 24,5). 15 p. cu il. (Supliment la Şcoala şi Biserica) (III 465827)
64918. ~ Chestii de biserică şi şcoală [de Dumitru Stăncescu]. [Bucureşti, 1895]. (18,5 x 11,5). 1f., 142 p. (I 262325)
Descriere după p. de titlu falsă. Autorul, menţionat cu cerneală pe exemplarul din BAR. Anul, dedus din titlul de la începutul textului.
64919. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Dor. P. Cucu), 1898. (19,5 x 12,5). 1 f., 142 p. 1,50 lei. (I 411664) Descriere după copertă.
64920. ~ Degenerarea morală faţă cu scăderea simţului religios la poporul român de Dumitru Stănescu, Profesor la externatul secundar no. 1 din Capitală. Bucuresci (Tip. Cărţilor Bisericeşti) 1891 [pe cop.: 1892]. (23,5 x 16). 35 p. (II 69990)
64921. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Vocea învăţătorilor), 1899. (24 x 16). 34 p. 70 bani. (II 142823)
64922. ~ Dogmele Religiunei creştine ortodoxe de Dumitru Stăncescu Profesor, Defenzor- Eclesiastic Aprobată de Sfântul Sinod şi Ministerul Cultelor. Bucureşti (Tip. Dor. P. Cucu), 1906. (19,5 x 13). 76 p., 1,50 lei. (I 466850)
64923. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Editura Societăţii Cooperative Librăria Naţională (Ploeşti Stabilimentul de Arte Grafice.Progresul), 1907. (20 x 13). 76 p. 1,50 lei. (II 74247)
64924. ~ Idem. Ed. III. Aprobată de Ministerul Cultelor cu Ord. No. 155 din 1911 şi Sfântul Sinod cu Ord. No. 74 din 1911. Bucureşti, Editura Societăţii Cooperatiste Librăria Naţională (Albert Baer), 1911. (20 x 13). 89 p. 1,65 lei. (II 24071)
64925. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Editura Societăţii Cooperative Librăria Naţională (Stabilimentul de Arte grafice Albert Baer), 1912. (20 x 13). 96 p. cu il. 1,60 lei. (I 28652)
64926. ~ Dogmele şi misterele Bisericei Ortodoxe pentru Clasa III gimnasială şi pentru clasa II secundară de fete de Dumitru Stăncescu, Licenţiat în Teologie, profesor la Şcola Normală Carol I din Capitală. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu) 1893. (20,5 x 13). 82 p. (II 74236)
64927. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tipo- Litogr. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1896. (20,5 x 13). 86 p. 1,50 lei. (II 74238)
64928. ~ Idem. Ed. III. Aprobată de Sântul Sinod şi Onor. Minister al Cultelor, ca manual didactic pentru clasa III gimnazială şi clasa II secundară de fete. Bucuresci (Stab. Grafic M. Rădulescu), 1899. (22 x 14,5). 80 p. 1,50 lei. (II 74209)
64929. ~ Explicarea evangheliilor pentru clasa II-a secundară de Dumitru Stănescu. Profesor, fost defensor eclesiastic. Ed. II. Bucureşti, Editura Societăţei Cooperative Librăria Naţională (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1912. (20 x 12,5) 87 p. cu il. 1,50 lei. (I 180358)
64930. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Editura Societăţii Cooperative Librăria Naţională (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1912. (20 x 12,5). 87 p. cu il. 1,50 lei. (I 28654)
64931. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl Succesori), 1913. (19,5 x 12,5). 87 p. cu il. 1,50 lei. (I 35561)
64932. ~ Istoria Bisericii Române. Clasa VI-a de Dumitru Stăncescu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1915. (19,5 x 13). 144 p. (I 86555)
64933. ~ Istoria sacră a Vechiului Testament însoţită de geografia şi harta Palestinei pentru clasa I-a gimnasială şi secundară de Dumitru Stănescu, Licenţiat în Teologie, profesor la div. externatului nr. 1 din Capitală. Bucuresci (Tipo-Litogr. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1892. (21,5 x 14,5). 160 p., 1 h. 2 lei. (II 69933)
64934. ~ Idem. Ed. II. Cu aprobarea Sintului Sinod. Bucuresci (Tipo-Litogr. şi Fonderia de Litere, Dor. P. Cucu), 1893. (23 x 15) 168 p., 1 h. 2 lei. (II 70001)
64935. ~ Idem. Ed. III. Aprobată de Sîntul Sinod din 29 Octombrie 1893 şi de Onor. Minister al Cultelor No. 2519 a.c. Bucuresci (Tipo-Litogr. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1894. (22 x 15) 168 p. 2 lei. (II 69993)
64936. ~ Idem. Bd. IV. Aprobată de Sîntul Sinod din 29 Octombre 1893 şi de Onor. Minister al Cultelor no. 2519. Bucuresci (Tipo.- Litogr. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1895. (22,5 X15). 168 p. 2 lei. (II 69969)
64937. ~ Idem. Ed. V. Aprobată de Sîntul Sinod din 29 Octombrie 1893 şi de Onor Minister al Cultelor no. 2519. Bucuresci (Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu), 1896. (21,3 x 15). 168 p., 1 h. 2 lei. (II 69992)
64938. ~ Idem. Ed. VI. Aprobată de Sîntul Sinod din 29 Octombre 1893 şi de Onor. Minister al Cultelor no. 2519. Bucuresci (Tipo- Litogr. şi Fonderia de Litere, Dor. P. Cucu), 1898. (21 x 14). 168 p. 2 lei. (I 67416)
64939. ~ Istoria sacră a Noului Testament însoţită de Geografia sfântă a Palestinei şi o hartă pentru clasa II-a gimnasială şi I-a profesională şi normală de Dumitru Stănescu. Licenţiat în teologie, profesor la Liceul Matei Basarab, fost defensor al circumscripţiei Bucuresci. Bucuresci (Tip. N. N. Voicu), 1898. (22 x 14,5). 160 p., 1 h. 2 lei. (II 393345)
64940. ~ Idem. Ed. II. Aprobată de Sfântul Sinod în sesiunea din Octombre 1897. Bucuresci (Tip. Vocea învăţătorilor), 1898. (21,5X 43). 160 p., 1 h. (II 393333)
64941. ~ Istoria Vechiului şi Noului Testament de Dumitru Stănescu, profesor la liceul Matheiu Basarab, licenţiat în teologie. Bucuresci (Stab. Grafic M. Rădulescu), 1899. (21 x 13). 1 f., 3 p., p. 6-167, 1 h. (II 409567)
64 942. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor G. Sfetea, 1901. (21,5 x 14). 165 p. (II 458653)
64943. ~ Idem. Ed. IV, pentru clasa I secundară, Aprobată de Sfântul Sinod şi de Ministerul Cultelor. Bucureşti, Editura Societăţii Cooperative Librăria Naţională, 1907. (22,5 x 13,5). 128 p., 1 h. 2 lei. (II 394913)
64944. ~ Idem. Ed. VI pentru clasa I secundară. Bucureşti, Editura Societăţii Cooperative Librăria Naţională (Albert Baer), 1911. (20 x 13,5). 125 p., 1 h. 2,20 lei. (I 23904)
64945. ~ Idem. Ed. VIII pentru clasa I secundară. Bucureşti, Editura Societăţii Cooperative Librăria Naţională (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1912. (20 x 13). 159 p. cu il., 1 h. 2,60 lei. (I 28653)
64946. ~ Înveţătura lui Iisus Christos pentru clasa II secundară de Dumitru Stănescu, Licenţiat în teologie, profesor şi defensor ecleziastic. Bucuresci (Tipo- Litogr. Dor. P. Cucu), 1900. (20,5 x 14). 77 p. 1,30 lei. (II 2203)
61947. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1901. (21,5 x 14).69 p. 1,30 lei. (II 22318)
64948. ~ Învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos de Dumitru Stănescu, Profesor, fost Defenson Eclesiastic. Ed. IV. Bucureşti, Editura Societăţii Cooperative Librăria Naţională Ploeşti (Stab. de Arte Grafice Progresul), 1907. (19,5 x 13). 53 p. 1,20 lei. (I 11392)
64949. ~ Morala creştină pentru clasa IV secundară de Dumitru Stănescu, Profesor şi fost defensor eclesiastic. Ed. II. Bucureşti (Tip. şi Stab. 74 p. 1,50 lei. (I 15735)
64950. ~ Idem. Bucureşti (Gutenberg, Joseph Göbl, S-sori), 1913. (20 x 14). 109 p. 1,90 lei. (I 35360)
64951. ~ Originea creştinismului la Români. Tesă pentru licenţă de Dumitru Stănescu. Susţinută la Iunie 1891. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1891. (23 x 15). 3 f., III, 101 p., 1 h. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 69968)
64952. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1891. (23,5 x 16). 2 f., III, 100 ă., 1 h. 1,65 lei. (II 55032)
Retipărirea tezei.
64953. ~ Sinuciderile şi causele lor de D. Stănescu, Profesor la Şcoala Normală Carol I-iu din Capitală. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (26 x 13). 36 p. (Statistica morală) (I 74248)
64954. ~ Viaţa religioasă la Români şi influenţa ei asupra vieţei publice de Dumitru Stănescu, Profesor şi Defensor Ecleziastic. Tipărită cu cheltuiala Ministerului de Culte şi Instrucţie. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1906. (24,5 x 17,5). VII, 544 p. (II 5564)

Nu exista imagini
  1512) STĂNESCU, EMANOIL
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, EMANOIL
64955. ~ Memoriu. Exploatarea minei. Munţii Mainileasa, R. Vâlcea şi Gorjiu Voineasa şi Vidra. Memoriu şi act de expertiză. Act de expertiză asupra explorărei făcute pe Muntele Măinileasa judeţul R. Vâlcea şi comuna Voineasa, de inginerul Em. Stănescu ca descoperitorul zăcămintelor şi exploratorul minei, şi geologul (Bergassesor) Fr. Lindstadt Berlin-Hindenburg. Prov. Sachsen. F. 1. [1913]. (33,5 x 21). 8 p. (III 32961)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, menţionat la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  1513) STĂNESCU, EMERIC VASILE
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, EMERIC VASILE
64956. ~ Buchetu de sentiminte naţiunale pe anulu 1860 dela Emericu Basiliu Stănescu drepturianu d'in a cărui venitu curatu a treia parte se sacrifica museului gr. c. romanu d'in Blasiu. Cu spesele proprii Aradului vechiu Arad (Cu tiparulu lui Enricu Goldschneider), 1860. (21,5 x 14). 35[-37] p. 40 de cr. n. (II 28233)
64957. ~ Povesci. Culese şi corese de Emericu Basiliu Stănescu Aradanulu, drepturianu. Tomul I. Timisor'a (Cu tipariulu lui M. Hazay şi a fiului Guilomu), 1860. (22 x 15,5). XII, 26 p. (II 482586)
Textul poveştilor, cu alfabet de tranziţie. Pe p. 2: "Pros'a populară Vien'a 1859".

În colaborare:
64958. ~ Praktischer Lehrgang zur Schneller und leichter Erlernung der romanischen Sprache nach Dr. F. Uhn's Lehr-methode von Emerich Stănescu und Constantin Lazăr. Nach dem Manuskript bearbeitet und mit einem kurzen Sprachlehre versechen von R. Blagoevic Zweite, verbesserte Auflage. Budapest, Robert Lampel's Verlagsbuchhandlung, 1875. (20 x 14). 172 p.(BCU-CIN 188391)

Editări de texte :
GROSESCU, I. Poesii. Editate de ~. Arad, 1869.

Nu exista imagini
  1514) STĂNESCU, G. C.
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, G. C.
64959. ~ *Memoriu asupra paraliziilor difterice de Dr. G. Stănesco Galaţi, 1871. 8°. 33 p. (Crăiniceanu, p. 90)
64960. ~ *Pendaison, strangulation, suffocation par le Dr. G. G. Stănescu. s. 1, 1870. (Crăiniceanu, p. 90)
64961. ~ Recherches cliniques sur les rétrécissements du bassin basées sur 414 cas observés à la Clinique d'accouchements de Paris pendant seize aus. Far le dr. Ct. C. Stănesco. Elève des hôpitaux de Paris. Paris, Adrien Delahaye, Librairie Editeur (A. Parent, imprimeur le la Faculté de Médecine), 1869. (25 x 17). 120 p., 14 tab. (II 19515)
64962. ~ Studie asupra vaccinei animale de Dr G. C. Stănescu de la Facultatea de Medicină din Paris, Membru Consiliului de hygienă publică şi salubritate din Bucuresci, Medicul Colerei de Verde. Bucuresci (Typ. Curţii Lucrători Asociaţi) [1869]. (24,5 x 16). 1 f., 16 p. (II 2911)
Datat după: Crăiniceanu, p. 90

Nu exista imagini
  1515) STĂNESCU, GEORGE EM. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, GEORGE EM. (1870-?)
64963. ~ Copii naturali în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de George Em. Stănescu, Licenţiat în Sc. Fisico-Chimice, profesor. Bucureşti (Tip. Corpului Didactic C. Ispăşescu & G. Brătănescu), 1900. (22,5 x 15,5). 60 p. (Facultatea juridică din Bucureşti) (II 259396)

Nu exista imagini
  1516) STĂNESCU, GHEORGHE V. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, GHEORGHE V. (1879-?)
64964. ~ Aritmetica pentru cl. I a şcoalelor normale de G. V. Stănescu, Profesor la Buzău. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor. I. St. Rasidescu), 1914. (20,5 x 13,5). 134 p. 2,50 lei. (I 86461)
64965. ~ Idem pentru clasa I secondară. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1914. (20,5 x 13,5) 168 p. 2,80 lei. (II 86459)
64966. ~ Idem pentru cl. II normală. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1914. (20,5 x 13,5) 37 p. 1,50 lei. (II 86460)
64967. ~ Idem pentru cl. II secundară. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1914. (20,5 x 13,5). 71 p. 1, 80 lei. (II 16458)
64968. ~ Idem pentru cl. III secundară. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1914. 178 p. 2,80 lei. (II 86457)

Nu exista imagini
  1517) STĂNESCU, GRIGORE M.
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, GRIGORE M.
64969. ~ Despre actele de administraţie ale consiliului judeţean şi ale deleg. judeţene. Teză pentru licenţă susţinută la... de Grigore M. Stănescu. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1903. (24 x 16,5). 40 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 409352)

Nu exista imagini
  1518) STĂNESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, IOAN
64970. ~ Responsabilitatea penală. Teză de licenţă susţinută de Ioan Stănescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (24,5 x 16,5). 46 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 409369)

Nu exista imagini
  1519) STĂNESCU, IOAN C.
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, IOAN C.
64971. ~ Despre natura şi caracterul pedepselor in dreptul penal roman conţinend şi un studiu philosophico-juridic asupra pedepselor în general. Thesa pentru licenţia de Ioan C. Stănescu, Presentată şi susţinută înaintea Facultăţii din Bucuresci la... 1873. Bucuresci (Typ. Curţii Lucrătorii Asociaţi), 1873. (23 x 14,5). 2 f., 63, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 17150)

Nu exista imagini
  1520) STĂNESCU, IOAN D.
 • Opera
 • Imagini
STĂNESCU, IOAN D.
64972. ~ Reprezentaţiunea în materie succesorală în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Ioan D. Stănescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (24 x 16). 36 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3469)

Nu exista imagini