Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1481) STAVRINOS
 • Opera
 • Imagini
STAVRINOS
64809. ~ Ανδραγαθειαις του ευσεβεστατου και αησρειοτατου Μιχαιλ Βοεβοδα... [De Stavrinos]. Vitejiele pre-piosului şi pre-vitezului Michail voevodu. Cumu şi câte s'au intemplatu in Tiera-Romănescă de pre timpulu domniei lui Sierbanu Voevodu până la Gavriil Movilă Voevodu. Cumu si orecare consilie spirituale câtră Alesandru Iliasiu Voevodu si toţi rumătorii in domniă, si o plângere asupra Constantinopolei. Αψπε. Ενετιησιν (Παρα Νικολαω Γλυκεττω εξ Ιωαννινιον). Con licenza de'Superiori, e Privilegio), 1785. Veneţia (La Nicolau Glykys din Ioanina. Cu voia Superioriloru şi cu Privilegiu), 1785. [Retipărire]. Bucuresci (Tipografia Naţionale a lui Stefaniu Rassidescu), 1863. (25 x 19). 54 p. (Din Tesaurul de Monumente Istorice) (II 273623)
Text paralel în l. greacă şi română. Datele editoriale (Pentru retipărire) pe copertă. Autorul, menţionat în introducerea Vistierulu Stavrinos (p. 3-5), semnată "A.P.I.".
64810. ~ Povestea lui Mihai-Vodă Viteazul (1595-1601). Scrisă de un om de pe acele vremuri [Stavrinos]. Tălmăcire de Teodor M. Eliat, 1837. Vălenii de Munte, Editura Tipografiei Neamul Românesc, 1910. (16 x 12). 35 p. 15 bani. (I 20156)
Pe copertă titlul. "Stavrinos. Povestea lui Mihai-Vodă Viteazul" (în versuri).
64811. ~ Vestitele vitejii ale lui Mihaiu Vodă, ce au stăpînit Ţara Românească şi Ardealul, dela Anul mîntuirii 1588 şi până la 1601 [de Stavrinos]. Care mai întîi sau tipărit în limba grecească la anul 1806 în Vineţia în poezie de smeritul Ieromonaj Neofit, iară acum întîeaşdată tradusă din greceşte în rumîneşte de Teodor M. Eliat şi date în tipariu cu cheltueala şi cu îndemnarea unor iubitori de înmulţirea Cărţilor în limba românească. În anul 1837. [Iaşi]. (17,5 x 11,5). 2 f., 40 p. (I 1063)
Cu caractere chirilice. Autorul, menţionat în prefaţă.

Vezi şi:
.• Istoria lui Mihai Viteazul. Vălenii-de-Munte, 1915.

Nu exista imagini
  1482) STĂCESCU, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
STĂCESCU, VICTOR
În colaborare:
ONU, Ion I. şi ~. Geografia judeţului Constanţa, cl. II, an I. Bucureşti, 1911-1912 ; ed. III, 1913-1914.
~. Geografia judeţului Constanţa pentru clasa II an II. Bucureşti, 1913.
TĂNĂSESCU, Gh. ş.a. Cartea adultului de curs primar... Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  1483) STĂNCEANU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
STĂNCEANU, ALEXANDRU
64812. ~ Carte de felicitări pentru Anul Nou, diua numelui, aniversarea nascerei etc, etc. de Alexandru Stănceanu. Bucuresci, Editura Librăriei şi Anticvariei H. Steinberg (Tip. Laboratorilor Români), 1886. (15,5 x 12,5). 64 p. (I 391730)
64813. ~ Idem. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Isac Binder), 1895. (15,5 x 11,5). 64 p. 1 leu. (I 391635)

Nu exista imagini
  1484) STĂNCESCU, A. (1847-?)
 • Opera
 • Imagini
STĂNCESCU, A. (1847-?)
64814. ~ *Alăptarea copiilor de dr. A. Stăncescu. Teza nr. 42. Bucureşti, 1878. 52 p. (Crăiniceanu, p. 255)

Nu exista imagini
  1485) STĂNCESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
STĂNCESCU, CONSTANTIN
64815. ~ Décharge disruptive dans les gaz comprimés. Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l'Université de Genève pour l'obtention du grade de docteur ès sciences physiques par Constantin Stăncescu de Piria (Roumanie), ingénieur-électricien au lab. de physique expérimentale. (Univ. Genève), Genève (Société Générale d'Imprimerie), 1916. (24 x 16). 32 p. cu il., 3 pl. (Université de Genève. Faculté des Sciences-Laboratoire de Physique Prof. M. Ch. Eug. Guye. Thèse no. 585) (II 207863)

Nu exista imagini
  1486) STĂNCESCU, CONSTANTIN I. (1836-1909)
 • Opera
 • Imagini
STĂNCESCU, CONSTANTIN I. (1836-1909)
(Sacru Pienesuf)
64816. ~ Ce este frumuseţea? Artele plastice în România între anii 1848- 1878. Cum se judecă operele de artă, [de] C. I. Stăncescu Director al Muzeului şi al Şcoalei naţionale de bele-arte din Bucureşti. Bucureşti, Editura Librăriei Carol Muller (Tip. Nouă Grigore Panaitescu), 1896. (14,5 x 10). 102[-104] p. cu portr. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi 71) (I 127421)
64817. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, [1898?]. (14,5 x 10). 2 f., 96 p. cu portr. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi 71) (I 127420)
Cu o prefaţă de Dumitru Stăncescu. Datat după alte nr. ale colecţiei.
64818. ~ Cistanciada. Epopee serioasă în şesse cânturi de Sacru Pienesuf [= Constantin I. Stăncescu] Doctoru în littere şi artistu. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), 1881. (13,5 x 10). 29 p. (I 391283)
Autorul, identificat după fişa din catalogul BAR.
64819. ~ *Despre societăţile civile în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă susţinută de Constantin I. Stăncescu. Bucureşti. Grecescu, 18??. 8°. 136 p. 5 lei. (BR, 2 (1880), nr. 11, nov. p. 250)
64820. ~ Treispredece Septembre 1848. Tablou naţionalu într'unu actu de Constantinu I. Stăncescu. Bucuresci (Tip. Lui Emanuelu Popescu), 1861. (22,5 x 14,5). 44 p. 1/2 sfanţ. (II 393463)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1487) STĂNCESCU, CORNELIU C.
 • Opera
 • Imagini
STĂNCESCU, CORNELIU C.
64821. ~ Contribuţiuni la studiul fenomenelor de sensibilisare şi imunisare la copii prin cutireacţiuni repetate cu tuberculina brută şi încercări terapeutice prin aceeaşi metodă. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1914 de Corneliu C. Stăncescu. Bucureşti (Dor. P. Cucu Dr. Athanasiu Vergu, Institut Grafic), 1914. (22,5 x 15,5). 121 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1348) (II 38821)

Nu exista imagini
  1488) STĂNCESCU, DUMITRU (1845-1931)
 • Opera
 • Imagini
STĂNCESCU, DUMITRU (1845-1931)
64822. ~ Geografia Judeţului Mehedinţi de Demetriu Stăncescu. Pentru clasa II-a primară urbană şi a III-a rurală. Turnu-Severin (Noua Tip. Modernă Const. M. Georgescu), 1887. (18 x 11,5). 60 p., 1 h. 50 bani. (I 392346)
64823. ~ Idem. Turnu-Severin (Tipo-Litogr. Naţională Ralian şi Ignat Satmica), 1892. [pe cop.: 1893]. (20 x 12,5). 60 p., 1 h. 60 bani. (I 392768)
64824. ~ Manual de geografia Judeţului Mehedinţi Elaborată de Dumitru Stăncescu pentru clasa II-a primară. Turnu-Severin (Tipo-Litogr. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1886. (17 x 11). 59 p. (I 507021)
Lipsă coperta.
64825. ~ Schiţă istorică a monastirei Sinaia de D. Stăncescu. Sinaia de la 1695-1895. Bucuresci, Edit. Franz Duschek (Tip. Gutenberg, Josep Gobl), 1895. (33 x 27,5). 8 p. cu il.
60 bani. (III 23033)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1489) STĂNCESCU, DUMITRU C. (1866-1899)
 • Opera
 • Imagini
STĂNCESCU, DUMITRU C. (1866-1899)
(Radu Prelea)
64826. ~ Basme culese din popor, [de] Dumitru Stăncescu. Cu o introducere de M. Gaster. Bucureşti (Tip. C. Petrescu-Conduratu), 1885. (18 x 13). V[-VII], 70 p. 1 leu. (I 392231)
64827. ~ Basme culese din gura poporului de Dumitru Stăncescu. Cu o prefaţă de Ionescu-Gion. Bucuresci, Ig. Haimann, Librar-Editor, 1892 [pe cop.: 1893]. (18,5 x 12). XX- 363[-366] p., 1 f. (I 372850)
64828. ~ Alte basme culese din gura poporului de Dumitru Stăncescu Bucureşti, Editor H. Steinberg, 1893. (19,5 x 12,5). XXVI-207 p. 1 leu. (Colecţiunea Steinberg no. 5) (I 392770)
64829. ~ *Basme şi snoave culese din gura poporului de Dumitru Stăncescu. Bucureşti, 1894. (Săineanu, L, p. 633)
Conţine 4 basme: Prichiduţă, Păsărică lainică, Ghicitorul (mai mult snoavă) şi Ţinutul dracului. 64830. ~ *Cerbul de aur şi alte basme pentru copii de Dumitru Stăncescu. Bucureşti, 1895. 3 lei. (Coppee, Fr., p. 4)
64831. ~ Crâmpeie. Păreri şi impresii. Notiţe biografice. Treizeci de zile în Elveţia, [de] Dumitru Stăncescu (Radu Prelea). Bucureşti, Editura Lito. Tip. Populara (Tip. Populară), 1897. (15,5 x 12). 168 p. 3 lei. (I 259705)
64832. ~ Din biografiile oamenilor celebri (cu 18 gravuri). Traducţie de Dumitru Stăncescu. Bucureşti, Editura Librăriei Carol Muller (Tip. Nouă Gr. Panaitescu), [1895]. (15,5 x 10,5). 116 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi nr. 26) (I 125663)
Datat după: Uni, 6 (1896), nr. 3, ian. 20, p. 18. Cu menţiunea: "Biografiile care urmează sînt traduse cea mai mare parte după lucrarea d-lui G. Duruy intitulată: Biographies d'hommes celebres. Ar fi fost drept să-i punem numele pe coperta cărţii, dar noi adăugind pe lîngă biografiile scrise de d-sa, s'altele scrise de alţii, ca biografia lui Goethe, Schiller, nu'i putem da ce nu era al său" (p. 5).
64833. ~ *Gloriile muzicei, traducere de Dumitru Stăncescu. Bucureşti, Edit. G. Müller, 1898- 1899. (Biblioteca pentru toţi no. 110) (Stăncescu, p. 484)
64834. ~ Glume şi poveşti, [de] Dumitru Stăncescu. Cu o scrisore de la D. A. Vlahuţă. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Litogr. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1895. (18,9 x 12,5). 236[-239] p. (II 409601)
64835. ~ Jupânu Leibu voinicos Puţintichi cam fricos [Nuvele de Dumitru Stăncescu Anecdote de Isac Grunfeld]. Bucureşti, [1891]. (15 x 10). 16 p. (I 410769)
Descriere după copertă. Autorul nuvelei menţionat la p. 3 şi la p. 7. Extras din Revista Literară cu autorisaţiunea autorului. Anul scris cu cerneală pe p. 1 a copertei.
64836. ~ La gura sobei. Snoave şi basme, [de] Dumitru Stăncescu. Cu portretul autorului. Bucureşti, Editura Librăriei Carol Müller, [1895]. (14,5 x 10). 112 p. cu portr. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi nr. 35) (I 127422)
Portretul autorului, la p. 3. Datat după: Uni, 6 (1896), nr. 3, ian. 20, p. 18 ; Stăncescu, p. 481.
64837. ~ Idem. Bucureşti, Editura Librăriei Universale Leon Alcacay Alcalay & Co. [1898?]. (14,5 x 10,5). 96 p., 1 f. portr. (Biblioteca pentru toţi nr. 35) (I 467695)
Datat după alte nr. ale colecţiei.
64838. ~ Popa Cinzeacă de Dumitru Stăncescu. Bucuresci (Tip. Româno-Italiană), 1886. (15,5 x 11,5). 14 p. 30 bani. (Biblioteca populară a Universului), (I 53392)
64839. ~ Poveşti adevărate (Imitaţii şi Traduceri) de Dem. A. Stăncescu. Bucureşti (Tip. Iris), 1884. (17,5 x 13,5). 48 p. 50 bani. (I 7779)
Fără indicarea autorilor după care s-au făcut prelucrările.
64840. ~ Poveşti de Crăciun [alese şi traduse de D. Stăncescu]. Bucureşti, Editura Librăriei Carol Müller (Tip. Nouă Gr. Panaitescu), [1895]. (14,5 x 10). 92 p. 30 bani (Biblioteca pentru toţi no. 36) (I 127433)
Pentru autori şi an, vezi: Stăncescu, p. 481. Volumul cuprinde: "Iarna vine de V. Alecsandri; S-a născut copilul sfînt de Gaston Schaedler, traducţie de Dumitru Stăncescu, Moş-Ajunul de G. Dem. Teodorescu; Istoria unui cârpaci, traducţie de D. Stăncescu; Fetiţa cu chibrituri de Andersen, traducţie de D. Stăncescu; Din poveştile unchiaşului sfătos. Despre pomul Crăciunului de P. Ispirescu".
64841. ~ Poveşti şi Snove noi pentru popor, [de] Dumitru Stăncescu. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Isac Binder), 1895. (16,5 x 11,5). 128 p. 1 leu. (I 411011)
64842. ~ Snoave sau glume populare asupra Ţiganilor, Ovreilor etc. de Dumitru Stăncescu. Bucureşti, Editura Tip. Universul, 1892. (13 x 9,5). 83 p. 40 bani. (I 391242)
64843. ~ Snoave de Dumitru Stănescu. Bucureşti, Ig. Haimann, Librar.-editor (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (17,5 x 12). 118 p. (I 180471)
Lipsă coperta.
64844. ~ Universul şi minunile lui. Sistemul lumii. Atmosfera şi fenomenele ei. Lumea antedeluviană. Pămîntul [Culese şi traduse de Dumitru Stăncescu]. Cu numeroase ilustraţii. Partea I. Bucureşti, Editura Librăriei Carol Muller (Tip. Nouă Gr. Panaitescu), 1896. (14,5 x 10). 92 p. cu il. Legat 60 bani, broşat, 30 bani. (Biblioteca pentru toţi no. 67) (I 127449)
Pentru editor şi traducător vezi: Stăncescu, p. 482.
64845. ~ Idem. Partea II. Istoria naturală. Botanica. Zoologia. [Culese şi traduse de Dumitru Stăncescu]. Bucureşti, Editura Librăriei Carol Muller (Tip. Nouă'Gr. Panaitescu), 1896. (14,5 x 10). 84 p. cu il. Legat. 60 bani. Broşat 30 bani.
(I 127449)
Pentru editor şi traducător, vezi: Stăncescu, p. 482.
64846. ~ Idem. Partea III. Păsări. Cetacee. Reptile. Animale domestice. [Culese şi traduse de Dumitru Stăncescu]. Bucureşti. Editura Librăriei Carol Muller (Tip. NouăGr. Panaitescu), 1896. (14,5 x 10). 92 p. cu il. Legat 60 bani. Broşat 30 bani (Biblioteca pentru toţi no. 69). (I 127449)
64847. ~ Idem. Partea II. Istoria naturală. Botanica. Zoologia. [Culese şi traduse de Dumitru Stăncescu]. Bucureşti. Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1902. (15 x 11). 77 p. cu il. 30 bani (Biblioteca pentru toţi, 68) (I 630437)

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
ADAMESCU, Gh. Din biografiile scriitorilor români. Prefaţă de ~. Bucureşti, [1896]. (Biblioteca pentru toţi nr. 85) ; Ed. II, [1903?] ; Ed. III, [190?].
ANDERSEN, H. C. Carte de chipuri... Trad. de dna X. Z.şi ~. Ed. I. Bucureşti, [1896]. (Biblioteca pentru toţi nr. 100) ; ed. II, Bucureşti, [1903].
ANDERSEN, H. C.Poveşti alese. Trad. de ~. Bucureşti, [1895]. (Biblioteca pentru toţi nr. 1); Ed. II, [1895].
AUGIER, E., SANDEAU, J. Ginerele lui Poirier. Trad. de ~. Bucureşti. [1896]. (Biblioteca pentru toţi nr. 78) ; Ed. II, [190?].
BACHELIN, Léo. Castelul Peleş. Trad. de ~. Bucureşti, [1895]. (Biblioteca pentru toţi nr. 96-97) ; ed. II, 1908.
BERNARDIN de Saint-Pierre. Paul şi Virginia. Trad. de ~. Bucureşti, [1897]. (Biblioteca pentru toţi nr. 96-97) ; Bucureşti, 1918.
BOURDE, P. Patriotul. Trad. de ~. Bucureşti, 1896. (Biblioteca pentru toţi nr. 54) ; Bucureşti, [1908].
CARMEN SYLVA. Bucureşti. Trad. de ~. Bucureşti, 1892.
COLOMB, M-me C. Istorioare. Trad. de ~. Bucureşti, 1895. (Biblioteca pentru toţi nr. 17) ; 1918.
COPPÉE, Fr. Poveste tristă. Trad. de ~. Bucureşti, 1894 ; 1902. (Biblioteca pentru toţi nr. 103-104).
COPPÉE, Fr. Prietene. Trad. de ~. Bucureşti, [1896]. (Biblioteca pentru toţi nr. 52).
COSSA, L. Cele dintăi elemente de economie politică. Trad. de ~. Bucureşti, 1893.
DUMAS, Al., fiul. Denisa... Trad. de ~. Bucureşti, [1897]. (Biblioteca pentru toţi nr. 88-89).
GENNEVRAYE, A. Iubire. Trad. de ~. Bucureşti, [1887].
GENNEVRAYE, A. Umbra. Trad. de ~. Bucureşti, 1895. (Biblioteca pentru toţi nr. 21) ; [190?] ; [191?].
KNEIPP, S. Sfaturi asupra sănătăţii copiilor... Trad. de ~. Bucureşti, [1890].
LEGOUBVÉ, E. Părinţi şi copii... Trad. de ~. Bucureşti, 1898. (Biblioteca pentru toţi nr. 7)
LUBBOCK, J. Întrebuinţarea vieţei. Trad. de ~. Bucureşti, 1898. (Biblioteca pentru toţi nr. 124)
MICHELET, J. Romania. Roma, Piza. Trad. de ~. Bucureşti, [1895]. (Biblioteca pentru toţi nr. 8)
MONTÉPIN, X. Maiestatea Sa Banul. Trad. de ~. Bucureşti, 1888
MÜLLER, E. Animalele celebre.Trad. de ~. Bucureşti,1898 ; [191?]. (Biblioteca pentru toţi nr. 108).
PECAUT, E. şi BONDE, Ch. Convorbiri despre artă. Trad. de ~. Bucureşti,1896. (Biblioteca pentru toţi nr. 50 şi 56).
• Poesii şi Nuvele. Cuprinde şi Dimineaţa şi seara de D-na Colomb, B., Trad. de ~. Orăştie, 1902. (Biblioteca literară a ziarului Libertatea nr. 3).
RICHEBOURG, E. Vrăjitorul alb. Trad. de ~. Bucureşti, [1898].
ROSETTI, R. Din inimă. Poesii. Prefaţă de ~. Bucureşti, 1896 ; 1909. (Biblioteca pentru toţi nr. 55).
SPENCER, H. Despre educaţie... Trad. de ~. Bucureşti, [1895] ; ed. II, Bucureşti [190?]. (Biblioteca pentru toţi nr. 4, 5).
TELEOR, D. Schiţe umoristice. Ed. I. Prefaţă de ~. Bucureşti, [1895] ; ed. II, [189?]. (Biblioteca pentru toţi nr. 108)
THEURIET, A. Din tinereţe. Trad. de ~. Bucureşti, [1895] ; ed. II, Bucureşti, 1903. (Biblioteca pentru toţi nr. 11).


Vezi de asemenea:
BRUN, J. La Veillée. Douze contes traduit du roumain. Cuprinde o poveste de ~. Paris, [1898].
• Foiţe alese. Cuprinde versuri de ~. Orăştie,1897-1898.
MUNTEAN al lui Vasile, Al. Poesie. Sur Vulturu. Basm din colecţiunea ~. S.l., [189?].

Nu exista imagini
  1490) STĂNCESCU, ELENA I.
 • Opera
 • Imagini
STĂNCESCU, ELENA I.
64848. ~ Istoria popoarelor vechi pentru Clasa I- a a Şcoalelor Secundare şi Normale de băieţi şi fete, [de] Elena I. Stăncescu. [Craiova, 191?]. (20,5 x 13). 171 p. cu il., 2 h. (II 542302)
Descriere după p. de titlu falsă. Manualele acestei autoare au apărut între 1910-1915.
64849. ~ Idem pentru clasa I-a şcoalelor secundare de fete. Alcătuită dupe programa cea nouă de Elena Stăncescu, Profesoară în externatul Reginei Elisabeta din Craiova. [Ed. I]. Craiova (Inst. grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), 1910. (20 x 13). 180 p. cu il., 4 h. 2, 70 lei. (I 23884)
64850. ~ Idem. Ed. II. Craiova, Editura autoarei (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1915. (20,5 x 13). 3 f., 170 p. cu il., 4 h. 2, 75 lei. (II 44145)
64851. ~ Lecturi istorice din Orientul antic: Egipetul. [Asiro-Babilonienii, Fenicienii, Evreii] de Elena I. Stăncescu. Craiova (Tip. Ramuri), 1915. (19 x 12,5). 82[- 84] p. cu il. 50 bani. (Biblioteca Cosinzeana, no. 22-23) (I 45258)

Nu exista imagini
  1491) STĂNCESCU, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
STĂNCESCU, MIHAIL
64852. ~ Câteva Consideraţiuni asupra Digitalei şi Digitalinei din punctul de vedere physiologieii şi therapeuticii. Thesă pentru doctorat în medicină. Presentată şi susţinută la 22 Martie 1877 de Mihail Stăncescu, Doctor în Medicină şi Chirurgie, Licenţiat în Pharmacie, Vechiu pharmacist al Spitalelor Ephoriei. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1877. (21, 5 x 14). 8 f., 72 p. (Facultatea de Medicină no. 30) (II 12559)

Traduceri:
SOFOCLES. Oedipus la Kolonos. Trad, şi prefaţă de~. Bucureşti,1903.

Vezi şi:
ELIADE-RĂDULESCU, I. Bucăţi alese. Culegere de ~. Bucureşti, [1909]. (Biblioteca pentru toţi 546-547)
• Lui C. Meissner. Omagiu... Articole de ~ ş.a. Iaşi. 1913, 433-439

Nu exista imagini
  1492) STĂNCESCU, SCARLAT A.
 • Opera
 • Imagini
STĂNCESCU, SCARLAT A.
64853. ~ Erorile judiciare şi revizuirea proceselor. Teza pentru licenţă susţinută de Scarlat A. Stăncescu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1899. (23 x 15,5). 57 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409449)
64854. ~ Rezumat de procedură civilă după cursul d-lui George G. Tocilescu, profesor la Universitatea din Bucureşti [cu modificările introduse de noua lege] de Sc. A. Stăncescu. Giurgiu (Librărie, Tipografie şi Legătorie de Cărţi, George Bratanescu), 1899. (24 x 16,5). 78, XVI p. (II 409381)

Nu exista imagini
  1493) STĂNCIULESCU, A. N.
 • Opera
 • Imagini
STĂNCIULESCU, A. N.
64855. ~ Industria frânghieriei în România de A. N. Stănciulescu, Fost maestru şcoala de meserii Drăgăşani. R-Vâlcea (Tip. şi Legătoria O. Thüringer), 1907. (17,5 x 11). 20 p. 35 bani. (I 7849)

Nu exista imagini
  1494) STĂNCIULESCU, GR.
 • Opera
 • Imagini
STĂNCIULESCU, GR.
64856. ~ *De la luxation du radius compliquant les fractures du tiers supérieur du cubitus, par le dr. Gr. Stănciulescu. Paris, 1890. (Crăiniceanu, p. 255 ; Rally, p. 291)

Nu exista imagini
  1495) STĂNCIULESCU, TIBERIU
 • Opera
 • Imagini
STĂNCIULESCU, TIBERIU
64857. ~ Ce este Patria? Articole originale, culese sau rezumate din scrierile celebre Militare şi Civile de Locot. Tiberiu Stănciulescu. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), [190?]. (16 x 12). 64 p. (Contribuţie la educaţia patriotică) (I 30773)
64858. ~ Idem. Ed. II. dedicată flăcăilor neamului Românesc. Bucureşti (Tip. Dor. P. Cucu), 1907. (18,5 x 14). 62 p. (Contribuţie la educaţia patriotică) (I 7746)
64859. ~ Patria de Locotenentul Tiberiu Stănciulescu Dedicată flăcăilor neamului românesc. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1906. (18 x 13). 64 p. (Pentru gloria si mărirea neamului) (I 4266)
Cuprinsul este identic cu cel al ediţiilor cu titlul: Ce este Patria?
64860. ~ Cultul Drapelului de Lt. Tiberiu Stănciulescu. Bucureşti (Tip. Carp ~ Marinescu), [1909?]. (16,5 x 12). 93[-95] p. 1,50 lei. (Biblioteca soldatului) (I 153853)
Datat cu aproximaţie după anul menţionat la p. 77.
64861. ~ Drapelul armatei sub domnia M. S. regelui Ferdinand, [de] Lt. Tiberiu Stănciulescu. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1916. (23 x 16). 32 p. cu portr., 3 f. pl.(Biblioteca soldatului) (II 47076)
64862. ~ Infirmii Resboiului Independenţei cerşetori. Câteva cuvinte adresate Ofiţerilor Armatei din partea Infirmilor Militari de Locotenent Tiberiu Stănciulescu, pensionar. Bucureşti (Editura Tip. Vocea Inveţătorilor), 1898. (24 x 16,4). 30 p. 1 leu. (II 309358)
64863. ~ Onoarea militară. Contribuţiune la educaţia morală a soldatului de Locotenentul Tiberie Stănciulescu. Bucureşti (Tip. Universitară A. G. Brătănescu), 1908. (19 x 14). 79 p. 1,50 lei. (I 9469)
64864. ~ Reguli practice pentru a scrie corect conform ortografiei stabilită de Academia Română. Articole originale culese şi rezumate după cei mai buni autori didactici de Locotenentul Tiberiu Stănciulescu. Bucureşti, Editura Societăţei Drapelul pentru lucrări de Artă şi scrieri militare patriotice (Tip. Cooperativă Jubileu), [1910?]. (18,5 x 12,5). IV, 197 p. lei 3,20. (Biblioteca Soldatului) (I 527728)

Nu exista imagini
  1496) STĂNCIULESCU, V. D.
 • Opera
 • Imagini
STĂNCIULESCU, V. D.
În colaborare:
NICULESCU, G. ş.a. Carte de aritmetică, cl. I prim. urb. Ed. II. Bucureşti, 1913-1914 ; cl. II prim. urb., 1913-1914 ; cl. III prim. urb., 1913-1914 ; cl. IV-a prim. urb., 1913-1914 ; div. I rur., 1913-1914 ; div. II-a rur., 1913-1914 ; div. III-a rur., 1913-1914.

Nu exista imagini
  1497) STĂNCIULESCU, GH. (1874-1917)
 • Opera
 • Imagini
STĂNCIULESCU, GH. (1874-1917)
64865. ~ Aspectul papilei optice în primele faze ale paralizei generale de Dr. Gh. Stănculeanu vechiu intern al spitalelor din Paris. Laureat al Facultăţei de Medicină din Paris. Lucrare presintată pentru obţinerea titlului de docent la Facultatea de Medicină din Bucureşti (specialitatea oftalmologiei). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (23,5 x 16). 23 p. (II 535340)
64866. ~ Boalele ochilor şi Îngrijirea lor de Dr. G. Stănculeanu Profesor de boale de ochi la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1913. (15,5 x 11). 80 p. cu il., 4 f. pl. 20 bani. (Biblioteca Societăţii Steaua no. 35) (I 294286)
64867. ~ Un caz de Conjunctivită vegetantă a lui Parinaud de Dr. G. Stănculeanu. Bucureşti (Tip. Modernă, Grigore Luis), 1909. (24 x 16). 7 p. cu il. (Extras din Revista Ştiinţelor medicale) (II 59549)
Descriere după copertă. La începutul textului, după titlu, menţiunea: "Serviciul oftalmologie de la Spitalul Colţea".
64868. ~ Cât valorează un ochiu de Dr. G. Stănculeanu. Bucureşti (Tip. Modernă Grigore Luis), 1909. (24 x 16,5). 4 p. (Revista Ştiinţelor medicale) (II 154504)
Descriere după copertă.
64869. ~ Clinica oftalmologică [de la Facultatea de Medicină din Bucureşti 1908- 1909]. [De. Dr. G. Stănculeanu]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1909. (24,5 x 16,5). 53[-55] p. cu il., 7 f. (litogr.), 1 f. pl. (II 16231)
Descrierea completată cu datele de pe copertă. Cuprinde: "Lecţiunea inaugurală a cursului de Oftalmologie a d-lui Agregat Dr. G. Stănculeanu (Ţinută la 27 Octombrie 1909); Biografia Prof. N. Manolescu [cu lista lucrărilor şi portretul său]; Descripţia clinicei şi serviciului Oftalmologic dela Spitalul Colţea [1909]; Starea sanitară a boalelor de ochi în România; Activitatea ştiinţifică a clinicei oftalmologice pe anul 1908-1909. Despre inspecţiile oculistice în şcoli etc. Toate de Dr. G. Stănculeanu".
64870. ~ Contribution a l'étude experimentale de la tuberculose cornéenne, par le Dr. G. Stănculeanu. Paris (Imp. J. Thevenot, Saint-Dizier (Haute-Marne), 1909. (23 x 15). 15 p. cu il. (Extrait des Annales d'oculistique 71e année T. CXLI-4e livraison, avril 1909) (BCU-CIN 176675)
Descriere după copertă.
64871. ~ Cursul de Oftalmologie predat la Facultatea de Medicină din Bucureşti de Docent D-rul G. Stănculeanu. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1909. (25 x 17,5). 179 p. cu il. (II 15832)
64872. ~ Idem. Urmat de lecţiuni complimentare de Dr. D. Ionescu, Dr. S. Nicolau, Docent Dr. Parhon, Docent Dr. G. Severeanu. Bucureşti, Editura Institutului de Arte Grafice Speranţa, 1911. (24,5 x 17,5). 354 p. cu il., 1f. Errată. 20 lei. (II 145759)
64873. ~ Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice de Dr. S. Stănculeanu. Bucureşti (Tip. Speranţa),1909. (23,5 x 16). 68 p. (II 15855)
64874. ~ Intrakapsulare Staroperationen von Prof. Dr. G. Stănculeanu în Bukarest. Mit 2 Abbildungen. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke (Hoffmanusche Buchdruckerei Felix Kais), [1912]. (24,5 x 16). p. 527-537 cu il. (Sonderabdruck aus Klinische Monastsblätter für Augenheilkunde. L. Jahrg. 1912. Neue Folge XIII Band Mai) (II 29213)
Descriere după copertă.
64875. ~ Investigaciones diagnosticas terapeuticas en la querattitis parenquimatosa por medio de la tuberculina T. por el Dr. Stanculeano [Bucarest]. Barcelona (Imprenta de la Casa Provincial de Caridad), 1905. (23,5 x 15,5). 4 p. (Publicado en los Archivos de Oftalmologia Hispano-Americanos. Cuaderno XI de 1904) (II 510943)
Descriere după copertă.
64876. ~ Irido-sclerectomia (Operaţia Lagrange) de Dr. G. Stănculeanu. Bucureşti (Tip. Modernă Grigore Luis), 1909. (24 x 16,5). 7 p. cu il. (Fapte clinice) (Revista Ştiinţelor Medicale Extras) (II 543504)
Descriere după copertă.
64877. ~ La kystectomie dans l'opération de la cataracte [par] G. Stanculeano. Paris (Saint-Dizier), (Haute-Marne). Imp. J. Thevenot), [1910]. (24 x 15,5). 4 p. cu il. (Annales d'Oculistique 73 année, T. CXLIII, 6e livraison, Juin 1910. Extrait) (II 29214)
Descriere după copertă.
64878. ~ Lecţiunea de deschidere a cursului liber de Oftalmologie de Dr. G. Stănculeanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (23 x 16). 8 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti), (BCU-CIN 186345)
64879. ~ Memorii şi présentari la Societatea de Chirurgie din Bucureşti 1908- 1909 [de Dr. G. Stănculeanu]. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1909. (23,5 x 15,5). 51 p. cu il. (II 22604)
Autorul, identificat după: Stănculeanu, p. 9.
64880. ~ Les méthodes d' examen du sens des couleurs pour les employés des chemins de fer & de la marine par le Dr. G. Stanculeano, Ancien interne des hôpitaux de Paris. Paris, Librairie Médicale et Scientifique Jules Rousset (Impr. Bodin et C-ie), 1905. (18 x 12). 47 p. (I 259643)
Lipsă coperta.
64881. ~ Les nouvelles cliniques ophtalmologiques en Allemagne, en France et en Angleterre par le Dr. G. Stanculeano, Docent d'ophtalmologie de la Faculté de Bucarest, Ancien interne des hôpitaux de Paris. Bucarest (Impr. de l'Indépendance Roumaine), 1903. (23,5 x 15,5). 36 p. (II 6674)
64882. ~ The ophtalmoscope. Speculum for the Excision of the optic nerve by Dr. Stanculeano (Bucarest, Roumania), 1 mai 1909. London, George Pulman and Sons, [1909]. (23,5 x 16,5). 5 p. cu il. (II 15904)
64883. ~ Une petite épidémie de conjonctivite à Pneumocoque dans la famille d'un pneumonique. Par le Dr. Stanculeano (de Bucarest) Paris (Clermont (Oise)-Imp. Daix Frères et Thiron), [1909]. (24 x 16). 4 p. (Extrait. La Clinique Ophtalmologique- Journal mensuel de Clinique et de thérapeutique oculaire. Paris) (BCU-CIN 185610)
Descriere după titlul de la începutul textului şi după copertă.
64884. ~ Rapports anatomiques et pathologiques entre les sinus de la face et l'appareil orbito -oculaire. These pour le Doctorat en Médecine Présentée et soutenue le mercredi 26 février 1902, à 1 heure Par Georges Stanculeano né à Gura Saratzei (Roumanie), le 14 juin 1874, Ancien interne des hôpitaux de Paris. Paris, G. Steinheil, Editeur (Tours, imp. E. Arrault & C-ie), 1902. (23,5 x 16). 128 p. cu il., 3 f. pl. (Faculté de Médecine de Paris. Année 1902. no. ?) (II 6587)
64885. ~ Idem. Paris, G. Steinheil. Editeur (Tours, imp. E. Arroult et C-ie), 1902. (24 x 15,5). 128 p. cu il. IV f. pl. (II 262729)
Retipărirea tezei.
64886. ~ Recherches diagnostiques et thérapeutiques dans la Kératite parenchiymateuse au moyen de la tubercaline T. par le Dr. G. Stanculeano. s. 1. [1904]. (24 x 16). 12 p. (Extrait des Annales d'oculistique Novembre 1904) (II 466991)
64887. ~ Recherches sur le développement des voies lacrymales chez l'homme et chez les animaux. Par Georges Stanculeano [Interne des hôpitaux de Paris. [Paris], G. Steinheil. (24,5 x 16). 12 p. cu il. (Extrait des Archives d'Ophtalmologie, mars 1900) (Travail du Laboratoire de la Clinique ophtalmologique de la Faculté de Paris) (II 6612)
Descriere după copertă.
64888. ~ Seltener Befund an der Hinterflache der Kornea bei einer Klinisch diagnostizierten Keratitis parenchymatosa. Von Dr. G. Stanculeanu, Dozent der Ophtalmologie an der Bukarester Universität, Z. Z. in Freiburg im. Breisgau. Mit 5 Abbildungen. [ Stuttgart, 1904]. (24,5 x 16,5). 12 p. cu il. (Sonder Abdruck Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde) (II 164977)
Datat după: Stănculeanu, p. 7. Descriere după copertă.
64889. ~ Sur deux cas de paralysie du muscle oblique supérieur après cure radicale de la sinusite frontale. Par G. Stănculeanu, Interne des hôpitaux de Paris. Paris, G. Steinheil, Editeur (Tours, Impr. E. Arrault et C-ie), 1902. (23,5 x 15). 10 p. cu il. (Archives d'ophtalmologie, Janvier 1902) (II 254537)
Descriere după copertă.
64890. ~ Sur la kératite expérimentale par le Bacille de Thimothée. Par G. Stanculeanu. Paris (L. Maretheux imprimeur), [1909]. (24 x 16). 2 p. (Extrait des comptes rendus des séances de la Société de Biologie. (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 18 Mars 1909, t. LXIV, p. 654)) (BCU-CIN 185561)
Cu menţiunea: "Travail du laboratoire de médecine expérimentale de la Faculté de médecine de Bucarest" (p. 2).
64891. ~ Sur un cas d'hémianopsie bitemporale. Par le Dr. G. Stanculeanu. Clinique Ophtalmologique de l'Université de Bucarest. [Paris]. G. Steinheil, Editeur (Tours, impr. E. Arrault et Cie), 1909. (23,5 x 15). 6 p. cu il. (Extrait des Archives d'Ophtalmologie, Mai 1909) (BCU-CIN 186331)
Descriere după titlul de la începutul textului.
64892. ~ Tumeurs de l'orbite. I. Kyste hydatique de Vorbite. II. Sarcome du nerf optique. Par G. Stănculeanu, Interne des hôpitaux. [Paris], G. Steinheil, Editeurs (Saint-Dizier (Haute Marne), Impr. J. Thevenot), [1900]. (24,5 x 15,5). 6 p. cu il. (Extrait des Bull. de la Société Anatomique, Juin 1900) (II 6611)
Descriere după copertă.
64893. ~ Uber die pathologisch-anatomischen Befunde an der extrahierten vorderen Kapsel seniler Stare. Von Stanculeanu (Bukarest). Nach gemeinschaftlichen Untersuchungen mit Herrn Mihail (Bukarest). Mit 16 Figuren auf Tafel XX/XXIII. Wiesbaden (Verlag von J. F. Bergmann), [1910]. (24,5 x 16,5). P. 321-330, 4 pl. (Sonder-Abdruck aus: Bericht über die XXXVI. Versammlung der Ophthalmologischen Gesellschaft. Heidelberg 1910. Redigiert durch A. Wagenmann in Heidelberg, Schriftführer der ophtalmologischen Gesellschaft) (II 29217)
Descriere după copertă.
64894. ~ Uber die pathologische Anatomie der Ophtalmoreaktion. Von Dozent Dr. G. Stanculeanu. Mit. 2 Abbildungen. Aus der Universitäts-Augenklinik in Bukarest. Stuttgart, [1909]. (24 x 16). p. 422-424. (Klinische Monatsblätter für Augen-keilkunde, Sonder-Abdruck aus XLVII. Jahrgag 1909 (Neue Folge VII. Band. April) (II 553062)

În colaborare:
64895. ~ Acţiunea adrenalinei asupra ulcerelor corneei cu pneumococi, [de] Dr. G. Stănculeanu şi Eftimescu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1915. (23,5 x 15,5). 11 p. cu il. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale, no. 5- 6, anul 1915) (II 44650)
64896. ~ Afecţiunile oculare în războiul actual şi organizarea asistenţei sanitare oculare pe câmpul de luptă de d-nii G. Stănculeanu şi D. Mihail. [Bucureşti, 1916]. (24 x 16,5). 4 p. (Asociaţia generală a Medicilor din Ţară. Congresul XX 11-12 Mai 1916) (II 61106)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului.
64897. ~ Amauroza bilaterală isterică vindecată spontan după o durată de 5 zile, [de] Dr. G. Stănculeanu, Docent la Facultatea de medicină din Bucureşti şi Dr. N. Costin Medic secundar la spitalul Colţea. [Bucureşti, 1903]. (23,5 x 15,5). 4 p. (Extras din România Medicală Noembrie 1903) (II 561960)
Descriere după titlul de la începutul textului şi după copertă.
64898. ~ L'anatomie pathologique de l ophtalmoréaction Par G. Stanculeanu et D. Mihail (avec figures). Paris, Masson et C-ie, Editeurs (L. Maretheux, imprimeur), 1910. (23,5 x 17). p. 64-69 cu il. (Journal de physiologie et de pathologie générale no. 1 Janvier 1910. Extrait).(II 37303)
Descriere după copertă.
64899. ~ La bactériologie des empyèmes des sinus de la face par MM Stanculeanu et Baup. Paris, Masson et C-ie, Editeurs Libraires de l'Académie de Médecine (Corbeel, Imprimerie Ed. Crété), 1900. (25 x 16,5). p. 121-145 cu il. (Archives des Sciences Médicales Organe de l'Institut d'Anatomie et de Chirurgie et de l'Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucarest nos 3-4, Mai- Juillet 1900) (II 6540)
64890. ~ O complicaţiune oculară în Holeră, [de] Prof. Dr. Stănculeanu şi Dr. I. Bălteanu. Bucureşti (Tip. Cultura, Soc. Colectiva), 1915. (23,5 x 15,5). 6 p. (Extras din Revista ştiinţelor medicale no. 7, Anul 1915) (II 44648)
64891. ~ Conjunctivita granuloasă (Trahomul), [de] Dr. G. Stănculeanu şi D. Mihail. Bucureşti (Tip. Modernă fost Gr. Luis), 1910. (25 x 16,5). 2, 60 p. cu il., 1 f. pl. (II 19516)
64892. ~ Deux Observations de Colobome des Paupières par les Drs. G. Stanculeano et N. Costin. [Paris, 1904]. (23 x 16). 4 p. cu il. (Extrait des Annales d'oculistique Janvier: 1904). (II 509587)
64893. ~ Donaţiunile sanitare în România de Dr. G. Stănculeanu şi Dr. D. Mihail. Iaşi, Editura Librăriei Nouă P.& D. Iliescu, 1912. (23 x 16). 15 p. (Extras din Viaţa Românească) (II 27603)
64894. ~ Etat de la glande lacrymale dans le larmoiment chronique par G. Stanculeanu et A. Théohari, Internes des hôpitaux de Paris. Paris, G. Steinheil, Editeurs (Havre, Imprimerie Lemale et C-ie), 1898. (24,5 x 15,5). 12 p., 1 f. pl. (Extrait des Archives d'Ophtalmologie, décembre 1898) (II 6613)
Descriere după copertă.
64895. ~ Etude anatomique et pathologique des groupes cellulaires par Stanculeanu et Depoutre. Paris, Masson et C-ie Editeurs Libraires de l’Académie de Médecine, [1901]. (22 x 14). p. 306-367 cu il. (Annales des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx. XXVII. Extrait) (II 6695)
Datat după nota de la p. 306
64896. ~ Une nouvelle cause ele mort dans les Mastoidites. Cellules mastoidiennes postérieurs aberrantes par Stanculeanu et Depoutre. Paris, C. Naud, Editeurs (L. Marcheux, imprimeur), 1901. (22 x 14). 19 p. cu il. (Extrait de la Presse médicale no. 60, 27 Juillet 1901) (II 6740)
64897. ~ Oftalmologia în război, [de] G. Stănculeanu şi D. Mihail Bucureşti (Tip. Cultura, Soc. Colectivă), 1915. (23 x 16). 28 p. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale nr. 1-2, Januarie- Februarie 1915) (II 41471)
64898. ~ Die pathologische Anatomie der Ophtalmoreaktion von Prof. Dr. G. Stănculeanu und D. Mihail. Mit einer Tafel. Leipzig Wilhelm Engelmann, 1909. (24,5 x 16,5). p. 70-76, 2 f. pl. (Aus der Universitäts-Augenklinik in Bukarest) (Sonderabdruck aus: V. Graefe's Archiv für Ophtalmologie LXXIII. Band. 1 Heft) (II 29216)
Descriere după copertă.
64899. ~ Das Trachom nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung. Von Prof Dr. G. Stănculeanu, Vorstand der Universitäts-Augen-klinik in Bukarest und Dr. D. Mihail, Chef des Laboratoriums der Universitäts-Augen-Klinik in Bukarest. Mit 23 Figuren im Texte, 2 Karten und farbigen Tafel. Wien und Leipzig, Verlag von Josef Safa (Brünn, Druch von Leop. Karafiat und Kucharz), 1912. (24 x 16). 78 p. cu il.-1 f. pl., 2 h. (II 33361)
64900. ~ Versuche über Mydriatica und Miotika insbesondere für die Operation seniler Stare. Von G. Stanculeanu u. N. Rasvan (Bukarest). Wiesband, Verlag von J. F. Bergmann (Druck von Carl Ritter), [1910]. (24,5 x 17) p. 259-264. (Sonder-Abdruck aus: Bericht über die XXXVI. Versammlung der Ophtalmologischen Gesellschaft. Heidelberg 1910) (II 29215)
Descriere după copertă.

Vezi şi:
ROCHON-DUVIGNEAUD et ~. Contribution a l'etude des lesions du nerf optique... Paris, 1898.

Prefeţe:
CLINICA Oftalmologică a Universităţii din Bucureşti. Memoriile medicilor militari... Prefaţă de ~. Bucureşti, 1911 ; 1912.

Nu exista imagini
  1498) STĂNCULEANU, N. I.
 • Opera
 • Imagini
STĂNCULEANU, N. I.
64901. ~ Băncile de emisiune. Teza de licenţă tratată de N. I. Stănculeanu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1901. (24,5 x 16,5). 66 p., 1 f., III p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 409376)
64902. ~ Duelul din punct de vedere sociologic moral şi juridic, [de] N. I. Stanculeanu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1902. (23,5 x 16). 80 p.(II 409415)

Nu exista imagini
  1499) STĂNCULESCU, GH.
 • Opera
 • Imagini
STĂNCULESCU, GH.
Vezi: ŞUER, GHEORGHE

Nu exista imagini
  1500) STĂNCULESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
STĂNCULESCU, GEORGE
64903. ~ Despre servituţi. Tesa pentru licenţă susţinută la... 18... de George Stănculescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göhl), 1889. (23 x 15). 84 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 379359)

Nu exista imagini