Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1461) Statutele Societăţii România Literară
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţii România Literară
64771. • Statutele Societăţii România Literară. Bucuresci (Tip. Ef. Miulescu), 1888. (22 x 15). 8 p (II 409529)

Nu exista imagini
  1462) Statutele Societăţii Romanismului
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţii Romanismului
64772. • Statutele Societăţii Romanismului. [Bucureşti] (Tip. C. A. Rosetti), [1869]. (17 x 11). 12 p. (I 380682)
Lipsă coperta. Anul, la p. 5. La p. 12 semnează: "A. Bratescu-Preşedinte, G. Dem. Theodorescu, G. Comşia, Ion R. Petricu-Secretari".

Nu exista imagini
  1463) Statutele Societăţei Sciinţelor Biologice din Bucuresci
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţei Sciinţelor Biologice din Bucuresci
64773. • Statutele Societăţei Sciinţelor Biologice din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1898. (16 x 10,5). 9 p. (I 409668)

Nu exista imagini
  1464) Statutele Societăţei sciinţelor medicale din Bucuresci...
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţei sciinţelor medicale din Bucuresci...
64774. • Statutele Societăţei sciinţelor medicale din Bucuresci modificate în Şedinţa de la 1 Iunie 1898. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1898. (23,5 x 15,5). 6 p. (II 409405)

Nu exista imagini
  1465) Statutele Societăţei tinerimei române Patria din München
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţei tinerimei române Patria din München
64775. • *Statutele Societăţei tinerimei române Patria din München. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1900. 8°. 8 p. (Tr, 31 (1900), nr. 5, mai, p. 133)

Nu exista imagini
  1466) Statutele Societăţii Unirea Educatoarelor Române din
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţii Unirea Educatoarelor Române din
64776. • Statutele Societăţii Unirea Educatoarelor Române din Iaşi. Iaşi (Tipografia Naţională (Ioan S. Ionescu)), 1910. (16,5 x 10). 15 p. (BCU-Iaşi I 34531)

Nu exista imagini
  1467) Statuts et règlements de la Société de chirurgie de Bucarest
 • Opera
 • Imagini
Statuts et règlements de la Société de chirurgie de Bucarest
64777. • Statuts et règlements de la Société de chirurgie de Bucarest. Bucarest (Etabl. graphique I. V. Socecu), 1899. (24 x 16). 21 p. (II 394163)

Nu exista imagini
  1468) Statutele şi reglementu al privilegiatului naţional-bancului Austriacesc (Vienna, 1824)...
 • Opera
 • Imagini
Statutele şi reglementu al privilegiatului naţional-bancului Austriacesc (Vienna, 1824)...
64778. • Statutele şi reglementu al privilegiatului naţional-bancului Austriacesc (Vienna, 1824), introdusă din nemţeşte în româneşte şi date în tipariu prin osteneala şi cheltuiala din Dimitrie Marin. Braşov (În Tip. lui Ion Gatt), 1836. (24 x 20). 54 p. (II 168882)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1469) STAUFE-SIMIGENOVICZ, LUDWIG ADOLF (1832-1897)
 • Opera
 • Imagini
STAUFE-SIMIGENOVICZ, LUDWIG ADOLF (1832-1897)
64779. ~ Romanische Poeten. In ihren originalen Formen und metrisch übersetz von Ludwig Adolf Staufe. Wien, Druck & Verlag von A. Pichler's Witwe & Sohn, 1865. (18 x 12). 2 f., XVI, 195 p. (I 344614)
Cuprinde versuri de: Grigore Alexandrescu, Vasile Alecsandri, Aurel Ardelean, George Asachi; G Baronzi, Cezar Boliac, Dimitrie Bolintineanu, A. Donici, I. Eliade, N. Istrati, I. Greck, C. Conachi, G. Creţianu, Andrei Mureşeanu, Iacob Mureşanu, G. Melidon, Costachi Negri, Constantin Negruzzi, Dimitrie Petrino, C. A. Rosetti, George Sion, I. Văcărescu.
64780. ~ Der Klosterban Erzählung aus dem romanischen Volksleben von Ludwig Adolf Staufe. Kronstadt, Verlag von Frank & Dresswandt (Druck von Römer & Kamner), 1870. (13 x 9). 70 p. (BCU-ClN 191567)
64781. ~ *Süd-Ost. Opu carele tractéza despre istoriore (naraţiuni) privitore la istori'a şi vieţi'a poporului romanu de Ludovicu-Adolf Staufe- Simigenovicz, cunoscutulu poetu talentatu şi literatulu din Brasiovu), f. 1. 1867. (A-V, P, 2 (1867), no. 69 (176), iun. 25 / 7 iul., p. 4)
64782. ~ Volkssagen aus der Bukovina. Von Ludwig Adolf Staufe-Simiginovicz. Czernowitz Verlagder t. t. Universitäts-Buchhandlung Heinrich Bardini, 1885. (16 X 10). 4 f., 139 p. (BCU-CIN 191567)

Nu exista imagini
  1470) STAURESCU, GEORGE (1842-1885)
 • Opera
 • Imagini
STAURESCU, GEORGE (1842-1885)
64783. ~ De l insertion vicieuse du placenta et des hémorragies qui s'y rattachent. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue le 3 décembre 1868 par Georges Stauresco né à Olănesci (Roumanie), Docteur en Médecine. Paris (A. Parent Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1868. (24 x 20). 48 p. (II 39082)

Nu exista imagini
  1471) STAVĂR, IOAN V.
 • Opera
 • Imagini
STAVĂR, IOAN V.
64784. ~ Obligaţiunile derivînd din delicte şi quasi delicte în Dreptul Roman şi Civil Român. Teză pentru licenţă susţinută de Ioan V. Stavăr. [Iaşi] (Tip. H. Goldner), 1901. (24 x 16). 69[-71] p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 409356)

Nu exista imagini
  1472) STAVER, VASILE
 • Opera
 • Imagini
STAVER, VASILE
64785. ~ Hidropsiile sinoviale şi tratamentul moletelor prin injecţiuni coagulante (Procedeul Cagny). Teză pentru obţinerea titlului de medic-veterinar de Vasile Staver. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Universala), 1904. (24 x 16). 52 p. (Şcoala Superioară de Medicină- Veterinară, no. 156) (II 3829)

Nu exista imagini
  1473) STAVILLA, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
STAVILLA, CONSTANTIN I.
64786. ~ Persoanele juridice în dreptul roman şi român. Teză de licenţă susţinută de Constantin I. Stavilla. Tipărită cu concursul fondaţiunei Carol. Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (23 x 15,5). 72 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 409496)

Nu exista imagini
  1474) STAVARACHE, N.
 • Opera
 • Imagini
STAVARACHE, N.
Traduceri:
WOLFF, J.. Serviciul de Patrulare şi Stafetagiu. Trad. de ~ Galaţi, 1904.

Nu exista imagini
  1475) STAVRESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
STAVRESCU, IOAN
64787. ~ Contribuţiuni la studiul diagnosticului morvei, Maleina şi morvina au efecte identice. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Stavrescu Ioan. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1902. (23,5 x 16). 49[-52] p., 2 tab. (Şcoala Superioară de Medicina Veterinară no. 137) (II 409426)

Nu exista imagini
  1476) STAVRESCU, N. G. ( l873-1919)
 • Opera
 • Imagini
STAVRESCU, N. G. ( l873-1919)
64788. ~ Kyst hydatic pulmonar şi tratamentul seu chirurgical. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... Iunie, 1898 de N. G. Stavrescu, intern al spitalelor. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Elzevir G. Ionescu, Stork & Muller), 1898. (23 x 16). 79 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 464) (II 130290)
Nr. tezei, completat după Teze Fac. Med.- B., p. 137. Pe copertă: "Lucrare a Institutului de Anatomie Topografică şi chirurgie Director profesor Dr. Thoma Ionnescu".
64789. ~ Idem. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Elzevir G. Ionescu, Stork & Muller), 1898. (21,5 x 15,5). 79 p. (Lucrare a Institutului de Anatomie Topografică şi Chirurgie. Director Profesor Dr. Thoma Ionnescu) (II 340428)
64790. ~ Noţiuni de igienă de Doctorul N. Stavrescu. Curs predat la Şcoala de Agenţi sanitari. Galaţi (Stabilimentul Grafic Moldova), 1909. (24 x 16). 1 f., 209 p. (II 467077)
64791. ~ Poveţe date locuitorilor oraşului Galaţi pentru a se putea să se ferească de holeră şi ciumă [de Dr. N. Stavrescu, Medic şef al oraşului Galaţi]. [Galaţi] (Tip. Galaţii, David Kessler), [1911]. (20,5 x 14). 8 p. (II 27519)
Autorul şi anul, la p. 8.

Nu exista imagini
  1477) STAVRESCU, PETRE
 • Opera
 • Imagini
STAVRESCU, PETRE
64792. ~ Caii Domeniului Coroanei Segarcea de Veterinarul maior P. Stavrescu. Bucureşti (Tip. Universală, Iancu Ionescu), 1910. (24 x 16). 16 p. (Revista Infanteriei Anexă la no. 157 din Ianuarie 1910) (II 16888)
Descriere după copertă.
64793. ~ Călăuză populară pentru infirmieri de cai şi potcovari de Stavrescu Petre, Veterinar maior, lauriat al Academiei. Focşani (Tip. Al. Codreanu), 1907. (20,5 x 13). 74 p. cu il. (Şcoala din al II-lea de Artilerie) (II 7228)
64794. ~ Despre morvă. Conferinţă ţinută la Cercul militar din Bucuresci în presenţa M. S. Regelui şi a oficerilor din garnizonă de Veterinar-căpitan Stavrescu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1902. (23 x 16,5). 32 p. (Cercul publicaţiunilor militare Publicaţiunea no. 84). (II 506505)
Lipsă coperta. Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 33 şi urm.).
64795. ~ Herghelia militară şi agricultura Tarei. Conferinţă ţinută la Cercul Militar din Bucureşti, la 13 Martie 1903, de Veterinarul Căpitan Stavrescu M. S. Regelui. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1903. (24,5 x 16). 1 f., II p. p. 5-32. (II 409364)
Pe copertă. "Veterinar P. Stavrescu. Herghelia Militară şi Agricultura Tărei cu 10 ilustraţii fotografice".
64796. ~ Hipologie întocmită pentru Ofiţeri, Crescetori şi Amatori de cai de Stavrescu Petre Veterinar militar cu diplomă din România şi din Franţa, Profesor de hipologie la şcola de ofiţeri, Membru al societăţei lineene den Lyon, Vice-preşedinţe al societăţei veterinare din Bucuresci, Fost bursier al Statului la hergheliile din Ungaria, la şcoala veterinaria din Lyon, la ferma experimentală Tete d'or; din Franţa şi veterinar tecnic la herghelia Cislău. Ilustrată cu 358 figuri în text. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (24 x 16,5). VII, 631 p. cu il., 16 pl. (II 409362)
Pe copertă: "Stavrescu Petre Veterinar. Hipologie întocmită pentru Ofiţeri, Crescetori şi Amatori de Cai".
64797. ~ Memoriu asupra Serviciului veterinar în Campania din 1913, de Veterinar Colonel Stavrescu. Bucureşti (Socec & Comp.), 1913. (25 x 19). 1 f., 34 f. litografiate (II 416141)
64798. ~ Profilaxia turbarei. Vaccinaţiunea pasteriena şi procedeul Babeş cu modificarea ultima adusă metodului Pasteur. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar. Presentată şi susţinută Ia... Iulie 1888 de Petre Stavrescu. Bucureşti (Tip. Universul L. Cazzavillan), 1888. (22 x 16). 72 p., 1 tab. (Scola Superiora de Medicină Veterinară no. 17) (II 142951)
64799. ~ Raport asupra hergheliei Mezőhegyes din Ungaria [de P. Stavrescu, Veterinar de regiment]. Bucuresci [Imprimeria Statului], 1893. (24,5 X X24). 32 p. (II 82985)
Autorul, menţionat la sfârşitul textului.
64800. ~ Referitor la economia ţărei. O călătorie de studiu prin Hergheliile Europei şi Algeriei. Conferinţă rostită de Veterinarul Stavrescu la Cercul Militar din Bucureşti. 23 Martie 1906. Bucureşti (Tip. Regală), 1906. (23,5 x 15,5). 35 p. (II 3434)
64801. ~ Untersuchungen über den Irländischen Hunter welcher von Lieutenant Kurt Heyl geritten die Strecke von Metz bis Bukarest (2044 km.) in 25 Tage zurückgelegt hat, von Veterinär Major Petre Stavrescu. Bucureşti (Tip. Munca), 1904. (24 x 17). 35 p. cu il. (II 1562)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1478) STAVRI, ARTUR (1869-1928)
 • Opera
 • Imagini
STAVRI, ARTUR (1869-1928)
64802. ~ Cîteva Clipe. Poesii, [de] Artur Stavri-Bucureşti, Leon Alcalay Editor (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1904. (17 x 13). 79 p., 1 f. 2 lei. (I 107906)
64803. ~ De demult-Poezii, [de] Artur Stavri. Bucureşti, Editura Librăriei Carol Müller (Tip. Epoca), 1897. (15,5 x 11). 72 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi. Din literatura română 98) (I 108731)
64804. ~ Luminişuri de A. Stavri. Iaşi, Revista Viaţa Românească Editoare (Bucureşti, Atelierele Socec), 1910. (10,5 x 15). 192 p. 2 lei. (II 16517)
64805. ~ Pe acelaşi drum [Poesii] de Artur Stavri. L. A. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay [1900?]. (15,5 x 11). 72 p. 60 bani. legat 30 bani broşat. (Biblioteca pentru toţi, 179) (I 108730)
Datat după alte nr. ale colecţiei. La p. 1-2: "Catalogul Bibliotecii pentru toţi".
64806. ~ Poesii 1888-1894, [de] Artur Stavri. Bucureşti, Editura Tipografiei Nouă Gr. Panaitescu, 1894. (20 x 13). 148 p. 3 lei. (I 107995)

Vezi:
ROSETTI, R. D, Cartea Dragostei. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  1479) STAVRI, LASCAR
 • Opera
 • Imagini
STAVRI, LASCAR
64807. ~ Carte de Închinăciuni tipărită sub poveţuirea Înalt Prea osfinţitului Mitropolit Veniamin Costachi la anul 1841 şi retipărită de Lascar Stavri În zilele Majestăţei Sale Regale Carol I. la anul 1882. Piatra (Impr. Jud. Neamţu), 1882. (15,5 x 11). 259 p., 1 tab. 3 lei noi. (I 350012)

Nu exista imagini
  1480) STAVRIDI, C.
 • Opera
 • Imagini
STAVRIDI, C.
64808. ~ Îngrijirea Copiilor nou născuţi prematuri sau la timp găsiţi, părăsiţi sau orfani de Doctor C, Stavridi, Fost medic primar al oraşului Galaţi. Galaţi (Tip. editoare T. Nebuneli), 1902. (17 x 11). 110, II p., 1 tab. 1 leu. (I 409636)

Nu exista imagini