Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1441) Statute pentru reunirea femeilor şi crescerea feteloru române
 • Opera
 • Imagini
Statute pentru reunirea femeilor şi crescerea feteloru române
64746. • *Statute pentru reunirea femeilor şi crescerea feteloru române. Braşov, Editura Comitetului 1850. 12°. 12 p. (Iarcu, p. 60)

Nu exista imagini
  1442) Statutele Reuniunei de lectura romane lugosiene
 • Opera
 • Imagini
Statutele Reuniunei de lectura romane lugosiene
64747. • Statutele Reuniunei de lectura romane lugosiene. Logosiu (Press'a rapede a lui Traunfellner- Wenzely), [1865]. (18,5 x 11,5). 16 p. (I 22086)
Lipsă coperta. Descrierea după titlul de la începutul textului. Datele editoriale, la p. 16.
64748. • Idem. Proprietatea societatîi. Vien'a (Tip. Mechitaristiloru Karl Seidl), 1876. (22,5 x 14,5). 8 p. (II 379368)
64749. • Idem. Anul înfiinţării 1864. Schimbate şi primite în şedinţa plenară ordinară din 29 Ianuarie st. n. 1910 şi aprobate de cătră locotenenţa c.r.a. Austriei de jos cu emisul nr. 821/1 din I/III Suceava (Tip. Societăţii Şcoala Română), 1910. (22 x 15). 9 p. (II 152162)

Nu exista imagini
  1443) Statutele Societăţii Amicii Artelor
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţii Amicii Artelor
64750. • Statutele Societăţii Amicii Artelor [Iaşi, 188?]. (21 x 14). 10 p. (II 393177)
Descriere după titlul de la începutul textului.
64751. • Idem. Iaşi (Tipografia Naţională), 1886. (14,5 x 10,5). 1 f., 24 p. (I 391289)
Descriere după copertă.
64752. • Statutele Societăţei Amicul Artelor. Bucureşti (Tip. Isac Binder), [1891]. (12x8). 9[-11] p., II f. (I 391220)

Nu exista imagini
  1444) Statutele Societăţei amicii sciinţelor matematice votate în anul 1894
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţei amicii sciinţelor matematice votate în anul 1894
64753. • Statutele Societăţei amicii sciinţelor matematice votate în anul 1894. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1894. (16 x 10). 8 p. (I 391658)

Nu exista imagini
  1445) Statutele Societăţii Artelor Frumoase
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţii Artelor Frumoase
64754. • *Statutele Societăţii Artelor Frumoase. Iaşi, 1882. (GC, 11 (1942), nr. 9-12, mart.-apr., p. 2)

Nu exista imagini
  1446) Statutele Societăţei Asociaţiunea musicală din Bucuresci
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţei Asociaţiunea musicală din Bucuresci
64755. • *Statutele Societăţei Asociaţiunea musicală din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Adevărul), 1903. 4°. 9 p. (R Bibliogr, 1 (1903), nr. 4, iul.-aug., p. 97)

Nu exista imagini
  1447) Statutele societăţei bisericesci-literarie a teologiloru români din Seminariulu Gr. C. Centralu Vienesu...
 • Opera
 • Imagini
Statutele societăţei bisericesci-literarie a teologiloru români din Seminariulu Gr. C. Centralu Vienesu...
64756. • Statutele societăţei bisericesci-literarie a teologiloru români din Seminariulu Gr. C. Centralu Vienesu la S. Varvara fundate în anulu 1861/2. Vien'a (Cu spesele Societăţei şi Tipariului Mechitaristiloru), 1865. (20,5 x 14). 14 p. (II 143055)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1448) Statutele societăţii de cultură israelită în Bucuresci
 • Opera
 • Imagini
Statutele societăţii de cultură israelită în Bucuresci
64757. • *Statutele societăţii de cultură israelită în Bucuresci. 1862. (Iarcu, p. 97)

Nu exista imagini
  1449) Statutele societăţii de lectură Petru Maior în Budapesta
 • Opera
 • Imagini
Statutele societăţii de lectură Petru Maior în Budapesta
64758. • Statutele societăţii de lectură Petru Maior în Budapesta. (Tiparul inst. tipografic Minerva, Orăştie), 1897. (20,5 x 13). 14 p. (I 379771)

Nu exista imagini
  1450) Statutele Societăţei de Medicină din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţei de Medicină din Bucureşti
64759. • Statutele Societăţei de Medicină din Bucureşti. Bucureşti (Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu), 1887. (20 x 12,5). 7 p. (II 392929)

Nu exista imagini
  1451) Statutele Societăţii de sciinţe fizice din Bucuresci
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţii de sciinţe fizice din Bucuresci
64760. • Statutele Societăţii de sciinţe fizice din Bucuresci. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1890. (21 x 14). 6 p. (II 393232)

Nu exista imagini
  1452) Statutele Societăţii inginerilor şi industriaşilor de mine
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţii inginerilor şi industriaşilor de mine
64761. • Statutele Societăţii inginerilor şi industriaşilor de mine. Votate în adunarea generală din 23 Mai 1893. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1893. (20 x 13). 13 p. (II 392943)
64762. • Idem. Votate în Adunarea Generală din 23 Mai 1893, şi modificate în şedinţa ordinară generală de la 17 Februarie 1901. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice şi editură Minerva), 1901. (15,5 x 10). 14 p. (I 51750)

Nu exista imagini
  1453) Statutele Societăţii istorice romîne
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţii istorice romîne
64763. • Statutele Societăţii istorice romîne. Bucureşti (Tip. Corpului didactic C. Ispăşescu & G. Brătănescu), 1901. (18 x 12). 11 p. (I 127300)

Nu exista imagini
  1454) Statutele Societăţei Lumina pentru Cultura Românilor din Peninsula Balcanică
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţei Lumina pentru Cultura Românilor din Peninsula Balcanică
64764. • Statutele Societăţei Lumina pentru Cultura Românilor din Peninsula Balcanică. Bucuresci, 1885. (17 x 10,5). 28[-31] p. (I 114017)
Cu menţiunea: "Statutele acestea se mai tipăresc în dialectul aurelian şi limba francesă şi germană" (cop. 4).

Nu exista imagini
  1455) Statutele societăţii medicale, sciinţifice din România
 • Opera
 • Imagini
Statutele societăţii medicale, sciinţifice din România
64765. • Statutele societăţii medicale, sciinţifice din România. Bukaresti (Impr. Naţională a lui Iosif Romanov et comp.), 1857. (27,5 x 21). 18 p. (II 514804)
Text paralel în l. franceză şi română (alfabet de tranziţie). La sfârşitul textului, comitetul de redacţie: "Dr. N. Kretzulesko. Dr. Minis, Dr. Haineman, Dr. Polizo secretar, Dr. Davila secretar".

Nu exista imagini
  1456) Statutele Societăţii Medicale Sciincifice din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţii Medicale Sciincifice din Bucureşti
64766. • Statutele Societăţii Medicale Sciincifice din Bucureşti. Bucureşti (Impr. Naţională a lui Iosif Romanov et Comp.), 1858. (27,5 x 21,5). 19 p. (II 269714)
Text paralel în l. română (cu alfabet de tranziţie) şi franceză.

Nu exista imagini
  1457) Statutele Societăţei Naturaliştilor din România
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţei Naturaliştilor din România
64767. • Statutele Societăţei Naturaliştilor din România. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900.
(19 X 12). 8 p. (I 392680)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1458) Statutele Societăţii pentru educaţiunea cetăţenească
 • Opera
 • Imagini
Statutele Societăţii pentru educaţiunea cetăţenească
64768. • Statutele Societăţii pentru educaţiunea cetăţenească. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1916. (18 x 12). 16 p. (BCU-Iaşi I 47777)

Nu exista imagini
  1459) Statutul Societăţei Revistei Literare
 • Opera
 • Imagini
Statutul Societăţei Revistei Literare
64769. • Statutul Societăţei Revistei Literare. 1885. Iulie 1. Bucuresci (Tip. Academiei Române. Laboratorii Români), 1885. (19 x 12). 5 p. (I 392681)
Lipsă coperta.


Nu exista imagini
  1460) Statutul Societăţii Roman-Vodă a clerului din eparhia Romanului
 • Opera
 • Imagini
Statutul Societăţii Roman-Vodă a clerului din eparhia Romanului
64770. • Statutul Societăţii Roman-Vodă a clerului din eparhia Romanului pentru ajutor şi împrumut. Roman (Tip. Friedmann), 1915. (18,5 x 12,5). 28 p. (I 651643)

Nu exista imagini