Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1421) Statuts de la Banque Generale Roumaine
 • Opera
 • Imagini
Statuts de la Banque Generale Roumaine
64720. • Statuts de la Banque Generale Roumaine. [Bucureşti], [1897]. (30 x 22,5). 18 p. (III 394517)
Descriere după titlul de la începutul textului. Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR. Vezi şi BANCA Naţională a României.

Nu exista imagini
  1422) Statutele Bancii Moldovene intărite prin hrisovul I. S. principelui Domnitorul Grigorie Alecs
 • Opera
 • Imagini
Statutele Bancii Moldovene intărite prin hrisovul I. S. principelui Domnitorul Grigorie Alecs
64721. • Statutele Bancei Moldovene intărite prin hrisovul I. S. principelui Domnitoru Grigorie Alecs. Ghica V. V. Iasii (Tip. Buciumului Românu), 1856. (23 x 15). 21 p. (I 106189)

Nu exista imagini
  1423) Statute a Bancii Moldovei din Iaşi
 • Opera
 • Imagini
Statute a Bancii Moldovei din Iaşi
64722. • Statute a Bancei Moldovei din Iaşi. Întărite de I. S. Principele Domniloru al Principatelor-Unite, Alexandru Ioan I prin Decretul din 13 Decemvrie 1860 şi publicate prin Monitorul Oficial din 21 Ianuar 1861. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1861. (22 x 14). 18 p., 1 tab. (II 106362)
Cu alfabet de tranziţie. Vezi şi: BANCA Naţională a Moldovei.

Nu exista imagini
  1424) Statutele băncii populare Cercul meseriaşilor români
 • Opera
 • Imagini
Statutele băncii populare Cercul meseriaşilor români
64723. • Statutele băncei populare Cercul meseriaşilor români care lucrează cu casa centrală din comuna Bucureşti, judeţul Ilfov. Bucureşti (Ateliere grafice ale Anuarului general al României), 1910. (23 x 16). 18 p. (II 543452)

Nu exista imagini
  1425) Statutele Băncii Române pentru Agricultură Comerciu
 • Opera
 • Imagini
Statutele Băncii Române pentru Agricultură Comerciu
64724. • Statutele Băncei Române pentru Agricultură Comerciu, Industrie şi Exportăţiune. [Brăila, 1906]. (24,5 x 16,5). 24 p., 1 f. (II 545731)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Locul şi anul, după "Procesul verbal" inclus în text. Cuprinde şi o expunere de motive semnată de Comitetul de iniţiativă.

Nu exista imagini
  1426) Statutele Băncii Ţării Româneşti
 • Opera
 • Imagini
Statutele Băncii Ţării Româneşti
64725. • Statutele Băncii Ţării Romîneşti Titlulu 1-iu Secsia 1-iu [Bucureşti, 1856]. (39 x 25,5). 9 p. (IV 207645)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1427) Statuts de la Banque de Buchareat 1875
 • Opera
 • Imagini
Statuts de la Banque de Buchareat 1875
64726. • Statuts de la Banque de Buchareat 1875. Bucuresci (Stabiliment în artele grafice Socec Sander & Teclu), 1875. (23 x 16) (II 125110)

Nu exista imagini
  1428) Statuten der Bauernpachtgenossenschaft fur die Pachtung und Bebaung...
 • Opera
 • Imagini
Statuten der Bauernpachtgenossenschaft fur die Pachtung und Bebaung...
64727. • Die Statuten der Bauernpachtgenossenschaft fur die Pachtung und Bebaung des Gutes... Eigentum... Geneinde... Distrikt s.l. [1910]. (24,5 x 17). 1 f., 25 p. (II 543554)
Lipsă coperta. Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  1429) Statutele Capelei române din Lipsca
 • Opera
 • Imagini
Statutele Capelei române din Lipsca
64728. •Statutele Capelei române din Lipsca. Bucureşti (Tip. Naţională a lui Iosif Romanov et. Comp.), 1858. (19 x 12). 11 p. (I 7781)
Descriere după copertă. Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1430) Statutele coloniilor bulgare din Besarabia, anexată câtre Moldova după tractatul de la Paris din anul 1856
 • Opera
 • Imagini
Statutele coloniilor bulgare din Besarabia, anexată câtre Moldova după tractatul de la Paris din anul 1856
64729. • Statutele coloniilor bulgare din Bessarabia, anecsata câtră Moldova după tractatul de la Paris din anul 1856. Bolgrad (Impr. Scholei Centrale), 1866. (23,5 x 15,5). 24, 47 p., 1 f. (II 393952)

Nu exista imagini
  1431) Statutele Companiei Anonime Române pentru esploatarea şi comerciulu de pacura
 • Opera
 • Imagini
Statutele Companiei Anonime Române pentru esploatarea şi comerciulu de pacura
64730. • Statutele Companiei Anonime Române pentru esploatarea şi comerciulu de pacura precedate de uă notiţie asupra Industriei Păcurei. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Associaţi), 1867. (23,5 x 16,5). 1 f., 22 p. (II 102544)

Nu exista imagini
  1432) Statutele Creditului Funciar Român
 • Opera
 • Imagini
Statutele Creditului Funciar Român
64731. • Statutele Creditului Funciar Român. (Din Aprilie 1873, modificate prin Legea de la 28 maiu 1882). [Bucureşti, 1882]. (19 x 12). 40 p. (BCU-CIN 192264)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Descriere după titlul de la începutul textului, completată cu date de la p. 40.

Nu exista imagini
  1433) Statuts des ordres royaux de Roumanie
 • Opera
 • Imagini
Statuts des ordres royaux de Roumanie
64732. • Statuts des ordres royaux de Roumanie. Bucarest (Imprimerie de l Etat), 1888. (21,5 x 15). 26 p. (II 269839)
Nu exista imagini
  1434) Statutele despre organizarea municipiului districtuale alu Fagarasiului...
 • Opera
 • Imagini
Statutele despre organizarea municipiului districtuale alu Fagarasiului...
64733. • Statutele despre organisarea municipiului districtuale alu Fagarasiului şi a comunetaţiloru acestui'a pre basa articliloru de lege XLII din anulu 1870 şi XVIII, dein anulu 1871 aduse la valore dupa aprobarea competente anulu 1872. Sabiiu (Tip. lui S. Flitsch W. Krafft), 1872. (22,5 x 14,5). 48 p. (II 439720)

Nu exista imagini
  1435) Statutele generale a Societăţii de Franc-Masoni de ritul scoţian antic şi acceptat
 • Opera
 • Imagini
Statutele generale a Societăţii de Franc-Masoni de ritul scoţian antic şi acceptat
64734. • Statutele generale a Societăţii de Franc-Masoni de ritul scoţian antic şi acceptat. Publicate in Napoli în anul 1820. Traduse din limba italiană de Fr. Grigorie Goilav 33. Ven. şi aprobate de R. At.. Viitoriul. Botoşani (Stab. Tip. Naţionale F. F. Goldşleger & Comp.), 1866. (18,5 x 11,5). 86[-89] p. (BCU-CIN 202179)

Nu exista imagini
  1436) Statutele Insocirei Alumnelui romanu naţionale din Timişoara
 • Opera
 • Imagini
Statutele Insocirei Alumnelui romanu naţionale din Timişoara
64735. • Statutele Insocirei Alumnelui romanu naţionale din Timişoara. În forma şi cuprinsulu loru precum s-au staveritu ele difinitivminte şi s'au încuviinţatu prin înaltulu loculu competinte. Vien'a, Editur'a şi proprietatea societăţii (In Tip. P. P. Mechitaristi), 1868. (15,5 x 10). 16 p. (I 12338)
64736. • Idem. Timişior'a Edit. şi proprietatea societăţii (In Tip. lui E. Uhrmann), 1882. (16 X 10,5). 16 p. (I 98060)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1437) Statutele Însoţitorilor de credit (Raiffeisen) Sibiiu, 1908
 • Opera
 • Imagini
Statutele Însoţitorilor de credit (Raiffeisen) Sibiiu, 1908
64737. • *Statutele Însoţitorilor de credit (Raiffeisen) Sibiiu, 1908. (Biblioteca Reuniunii române de agricultură din comitatul Sibiului nr. 8) (RE, 12 (1911), nr. 2, ian. 7, p. 23)

Nu exista imagini
  1438) Statutele Israeliţiloru Lehi din Bucuresci
 • Opera
 • Imagini
Statutele Israeliţiloru Lehi din Bucuresci
64738. • *Statutele Israeliţiloru Lehi din Bucuresci. Bucuresci Edit. I. L. Vainberg, 1859. (Iarcu, p. 86)

Nu exista imagini
  1439) Statutul organicu alu bisericei ortodocse române din Ungaria şi Transilvania
 • Opera
 • Imagini
Statutul organicu alu bisericei ortodocse române din Ungaria şi Transilvania
64739. • Statutu organicu alu bisericei ortodocse române din Ungari'a şi Transilvani'a. Sibiiu (Tip. arhiecesană), 1869. (22 x 15). 36 p. (II 466064)
Descriere după titlul de la p. 2.
64740. • Idem, cu un Suplement. Ediţiune oficială autentică, procurată în urma conclusului congresual din anul 1878 nr. 247. Proprietatea metropoliei. Sibiiu (Tiparul Tip. archidiecesane), 1881. (20 x 13). 63 p. 25 cr. (I 98288)
64741. • Idem, cu un Suplement. Ed. II. Oficială autentică, procurată în urma conclusului congresual din anul 1878 nr. 247. Proprietatea metropoliei. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1900 (18,5 x 12). 67 p. 50 fil. (I 153931)
Lipsă coperta.
64742. • Idem. Ed. III. Oficială autentică, procurată în urma concluzului congresual din anul 1878, no. 247. Proprietatea mitropoliei. Sibiiu (Tiparul tip. arhidiecezane), 1907. (20 x 13). 71 p. (II 143084)
64743. • Idem. Ed. IV. Oficială autentică, procurată în urma concluzului congresual din anul 1878, nr. 247. Proprietatea mitropoliei. Sibiiu (Tiparul tip. arhidiecezane), 1910. (19,5 x 13). 71 p. (II 344130)
64744. • Idem. Ediţiunea Episcopiei din Aradu de după testulu autenticu. Aradu (În Tip. lui Ştefan Gyulai), 1873. (22 x 14,5). 38 p. 25 cr. v. a. (Retipăritu din foia Oficială Lumina) (II 409532)

Nu exista imagini
  1440) Statutul Organizaţiei Bisericească a Baptiştilor
 • Opera
 • Imagini
Statutul Organizaţiei Bisericească a Baptiştilor
64745. • Statutul Organizaţiei Bisericească a Baptiştilor. Aprobat de Onor Min. Cultelor şi Instr. Publice Reg. Ung. în baza art. XLIII, § 7 din 1895, prin ord. no. 77092 la 2 Noemvrie 1905 şi publicat în Gazeta Oficială (Vezi Colecţiunea Ordinelor Min. fila 1381) din 1905. Arad (Tip. Ateneum), 1905. (16,5 x 10,5). 20 p. (I 90211)
Cenzurat Prefectura Judeţului Arad.

Nu exista imagini