Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1401) Starea comerciului cerealelor României
 • Opera
 • Imagini
Starea comerciului cerealelor României
64699. • Starea comerciului cerealelor României. Greutăţile acestui comerciu pe Dunăre. Îmbunătăţirile necesarii de Un vechiu agent al navigaţiunei. Turnu- Severin (Typ. Emil J. Knoll), 1884. (18,5 x 12). 30 p. (I 380218)

Nu exista imagini
  1402) Starea de facă a Moldovei
 • Opera
 • Imagini
Starea de facă a Moldovei
64700. • *Starea de facă a Moldovei, 1842. (Iarcu, p. 46)

Nu exista imagini
  1403) Starea financiară a Principatului Moldovei...
 • Opera
 • Imagini
Starea financiară a Principatului Moldovei...
64701. • Starea financială a Principatului Moldovei, la 18 cătră 19 octbr. anul 1858 în raport şi cu datoriile anterioare. Iassii (Tip. Buciumului Românu), 1858. (29X22). 10 p. (BCU-CIN 224900)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1404) Starea Financiară a Ţării Romîneşti la retragerea din Domnie a Prinţului Barbu Ştirbeiu
 • Opera
 • Imagini
Starea Financiară a Ţării Romîneşti la retragerea din Domnie a Prinţului Barbu Ştirbeiu
64702. • Starea Finanţială a Ţării Romîneşti la retragerea din Domnie a Prinţului Barbu Ştirbeiu. [Decemvrie 1856]. Bucureşti, (26,5 x 20). 12 p. (II 339794)
Litografiat. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1405) Starea în care se află administraţia şi funcţiile publice ale Ţării Româneşti
 • Opera
 • Imagini
Starea în care se află administraţia şi funcţiile publice ale Ţării Româneşti
64703. • Starea în care s' afla administraţia şi funcţiile publice ale Ţerei Românesci în Iunie 1856, Editor şi provezutor: C. I. Popasu neguţător. Braşovu (Tipăriţii la Römer şi Kamner), 1858. (20 x 13,5). 62 p. (Reprodusă din Buletinul Oficial) (II 7262)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1406) Starea instrucţiunei publice în România-de-Sus la finele an. şcolar 1861-1862
 • Opera
 • Imagini
Starea instrucţiunei publice în România-de-Sus la finele an. şcolar 1861-1862
64704. • *Starea instrucţiunei publice în România-de-Sus la finele an. şcolar 1861- 1862. Bucureşti, I. Sava Nifon, 1862. 4°. 19, 15, 5 p., 3 tab. (Iarcu, p. 97)
64705. • *Idem pe an. şcolar 1862- 1863. Consiliul superior. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1863. (Iarcu, p. 101)

Nu exista imagini
  1407) Starea judeţului Tulcea
 • Opera
 • Imagini
Starea judeţului Tulcea
64706. • Starea judeţului Tulcea. Memoriu adresat Escelenţei Sale Domnului George Gr. Cantacuzino, Prim Ministru şi Ministru de Interne de o delegaţiune a Oraşului şi Judeţului Tulcea. Tulcea (Tip. Dobrogea), [1900]. (21 x 14,5). 16 p. (II 393346)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1408) Starea politică reală şi morală a ţării Româneşti şi Moldovei
 • Opera
 • Imagini
Starea politică reală şi morală a ţării Româneşti şi Moldovei
64707. • *Starea politico reală şi morală a ţerei Româneşti şi Moldovei, 1842. (Iarcu, p. 161)

Nu exista imagini
  1409) STAROSTESCU-CUCU, EMIL
 • Opera
 • Imagini
STAROSTESCU-CUCU, EMIL
64708. ~ Raportu asupra Organisărei Serviciului Tehnic de Cucu Em. Starostescu, Inginer-Şef, Director al lucrărilor tehnice Comunale. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1894 [pe cop.: 1895]. (21,5 x 14,5). 39 p. (Primăria Comunei Iaşi) (II 393347)

Nu exista imagini
  1410) STASEC, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
STASEC, GRIGORE
64709. ~ Carnetul Consultativ al Agricultorului pentru usul agricultorilor, viticultorilor, cooperativelor şi obştilor săteşti, băncilor populare, notarilor, comisionarilor de cereale etc. de Grigore Stasec agronom, cu concursul domnilor I. A. Antonescu Agronom, C. Braiescu Doctor în drept; Dr. V. Bianu Medic primar, N. Dinescu Inspector zootehnic, N. Giurgea Subinspector viticol, Dr. O. Maior Agronom, M. Rotariu Agronom G. Tânţăreanu Medic veterinar. G. Udrisky, Profesor la Şcoala Superioară Veterinară, Dr. M. Zahareanu Agronom etc. Bucureşti (Albert Baer), [1911]. (15 x 10). 352 p. cu il., 1 h. Preţ adăugat: 3,50 lei. (I 506185)

Nu exista imagini
  1411) STATE, JEAN
 • Opera
 • Imagini
STATE, JEAN
64710. ~ La forme douloureuse de l’acromégalie par Le Docteur Jean State de la Faculté de Médecine de l'Université de Paris. Paris, Vigot Frères, éditeurs (Orléans, Impr. Morand), 1900. (24,5 x 15,5). 80 p. cu il. (Travail du Laboratoire de M. le Dr. Pierre Marie) (II 409337)

Nu exista imagini
  1412) STATI, D.
 • Opera
 • Imagini
STATI, D.
64711. ~ Justiţia şi judecătorii Tribunalului de Iassy secţia I şi Tribunalul de Roman, de D. Stati. Iassy (Impr. Adolf Bermann) 1866. (22 x 15). 32 p. (II 7325)

Nu exista imagini
  1413) STATI, OSCAR
 • Opera
 • Imagini
STATI, OSCAR
64712. ~ Recidiva în dreptul penal român. Tesă pentru licenţă de Oscar Stati. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1894. (24,5 x 16,5). 43 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 394123)

Nu exista imagini
  1414) STATIE, NICOLAE S.
 • Opera
 • Imagini
STATIE, NICOLAE S.
64713. ~ Socoteli glumeţe aranjate de Nicolae S. Statie. Partea I. Probleme aritmetice. Brasso, Editura librăriei Ioan I. Ciurcu (Tiparul tip. Ciurcu & Comp.), 1913. (19 x 13). 108 p. 60 fileri. (I 143145)

Traduceri:
DOYLE, A. C. Aceea care l-a învins pe Sherlock Holmes. Trad. de ~. Brasso, 1910.
~. Catechismul familiei Musgrave. Trad. de ~. Braşov, 1910.
~. Omorul din Valea Boscombe. Trad. de ~. Braşov, 1910.
~. Un post. ciudat. Trad. de ~. Braşov, 1910.
~. Societatea celor cu părul roşu. Trad. de ~. Braşov, 1910.

Nu exista imagini
  1415) Statistica din România
 • Opera
 • Imagini
Statistica din România
• Statistica din România.
Vezi: MINISTERUL de Interne. Oficiul Central de Statistică.
• Statistica în România.
Vezi: MINISTERUL Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domenielor. Statistica... Bucureşti, 1891.

Nu exista imagini
  1416) Statistica Medicală din Regatul Român pe anul 1881...
 • Opera
 • Imagini
Statistica Medicală din Regatul Român pe anul 1881...
64714. • *Statistica Medicală din Regatul Român pe anul 1881, lucrată după ştiinţele oficiale de secţiunea statistică din direcţiunea generală a Serviciului sanitar. 94 p. Bucureşti, 1886. ( Sp, 6 (1886), nr. 5, mai, p. 186)

Nu exista imagini
  1417) Statistique financière de la Principauté de Valachie
 • Opera
 • Imagini
Statistique financière de la Principauté de Valachie
64715. • *Statistique financière de la Principauté de Valachie, Bucureşti (Steriadi), 1857. 4°. 14 p. (Iarcu, p. 80)

Nu exista imagini
  1418) STATU, M. ST.
 • Opera
 • Imagini
STATU, M. ST.
64716. ~ Educaţiunea la Romani Tesă pentru licenţă de M. St. Statu, Absolvent al Şcoalei Normale Superiore, macedonean. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl). 1893. (23 x 15,5). 99 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci. Secţiunea Istorică- Filologică) (II 74158)
64717. ~ Statul Major General al Armatei. Secţia II-a Biuroul II. Dicţionarul statistic general al României. [Bucureşti, 1897]. (32,5 x 24). 128 p. (III 413850)

Nu exista imagini
  1419) Statutul Asociaţiunei Comunilor Rurale din judeţul Neamţu
 • Opera
 • Imagini
Statutul Asociaţiunei Comunilor Rurale din judeţul Neamţu
64718. • Statutul Asociaţiunei Comunilor Rurale din judeţul Neamţu. Piatra (Imprimeria judeţului Neamţu), 1909. (24 x 16,5). 8 p. (II 543556)

Nu exista imagini
  1420) Statutele Băncei Generale Române
 • Opera
 • Imagini
Statutele Băncei Generale Române
64719. • Statutele Băncei Generale Române. [Bucureşti, 1897]. (28X20,5). 15 p. (II 394494)
Descriere după copertă. Anul scris cu cerneală pe copertă vezi şi Banca Naţională a României.

Nu exista imagini