Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  141) SANIELEVICI, IANCU I.
 • Opera
 • Imagini
SANIELEVICI, IANCU I.
61844. ~ Cercetări asupra Histo-patologiei şi Bacteriologici edemului pulmonar. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la [23 Noe. 1910] de Iancu I. Sanielevici. Bucureşti (Tip. Horia Carp Sc Marinescu), 1910. (22 x 14,5). 74[-76] p., 1 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 1167) (II 265685)

Nu exista imagini
  142) SANIELEVICI, MAXIMILIAN (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
SANIELEVICI, MAXIMILIAN (1885-?)
61845. ~ Bazele financiare ale asigurării contra accidentelor [ele] Maximilian Sanielevici, Şef al Statisticei şi Actuariutului la Casa Centrală a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (20,5 x 13,5). 102 p. 1 leu. (Publicaţiunile Casei Centrale a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti, Nr. 7) (Extras din Monitorul Asigurărilor Muncitoreşti) (II 33944)
61846. ~ Clasificarea riscurilor în Asigurarea contra accidentelor de muncă, [de] Maximilian Sanielevici, Şeful Statisticei şi Actuariatului la Casa Centrală a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (20 x 13,5). 66 p. (Publicaţiunile Casei Centrale a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti, Nr. 4) (II 33945)
61847. ~ Consideraţiuni asupra prevenirii accidentelor. Raport, [de] Maximilian Sanielevici, Şef al Statisticei şi Actuariatului la Casa Centrală a Meseriilor Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913 [pe cop.: 1914]. (20,5 x 13,5). 79 p. 1 leu. (Publicaţiunile Casei Centrale a Meseriilor. Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti, Nr. 9) (Extras din Monitorul Asigurărilor Muncitoreşti) (II 35340)
61848. ~ Note asupra sigurărilor sociale din Ungaria (Raport), [de] Maximilian Sanielevici, Şef al Statisticei şi Actuariatului la Casa Centrală a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1912. (20 x 13). 25 p. (II 28907)
61849-Idem. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1912. (21,5 x 14). 25 p. (Publicaţiunile Casei Centrale a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti) (Extras din Monitorul Asigurărilor Muncitoreşti) (II 29905)
61850. ~ Noţiuni despre asigurări. Elemente de calculul probabilităţilor. Jocurile de noroc şi ruina jucătorilor. Asigurări în contra daunelor de incendiu, transport şi în contra accidentelor corporale. Studiul mortalităţii omeneşti. Rente viagere. Teoria matematică a asigurărilor în vederea morţii. (Lucrare întocmită potrivit programei Şcoalelor super. de Comerţ), [de] Maximilian Sanielevici, Licenţiat în matematici. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1909. (23 x 16). 104 p. (II 14193)
61851. ~ Statul şi mutualitatea, [de] Maximilian Sanielevici. Şef al statisticei şi al actuariatului la Casa centrală a meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1915. (20 x 13). 112 p. 1 leu. (Publicaţiunile Casei centrale a meseriilor, creditului si asigurărilor muncitoreşti, Nr. 13) (II 592721)

În colaborare:
61852. ~ Deux rapports sur les assurances sociales en Roumanie par M. Sanielevici, Sous directeur a l'Office central roumain des assurances ouvrières [et] Dr. V. Madgearu, Rédacteur en chef du Moniteur des assurances ouvrières. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques, C. Sfetea), 1915. (23 x 16). 24 p. (II 44462)
Titlul rapoartelor: "Les charges de l'assurance sociale en Roumanie", de M. Sanielevici (p. 5) ; "L'extension de l'assurance sociale aux indépendants en Roumanie", de Virgil N. Madgearu (p. 13).

Nu exista imagini
  143) SANIELEVICI, SIMION (1870-1963)
 • Opera
 • Imagini
SANIELEVICI, SIMION (1870-1963)
61853. ~ Curs elementar de geometrie în conformitate cu programa oficială de S. Sanielevici. Licenţiat in matematici. Geometria plană. Partea I. Pentru clasa II gimnasială. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg, 1901. (20,5 x 13,5). 92 p. 1,50 lei. (II 2245)
61854. ~ Sur une certaine classe d'équations intégrales par M. S. Sanielevici. Bucarest (Imprimerie de l'état), 1911. (26 x 17,5). 15 p. (Bulletin de la Société Roumaine des Sciences de Bucarest, An. XX, nr. 4 şi 5) (II 24819)
Descriere după copertă.
61855. ~ Sur les équations différentielles des cordes et des membranes vibrantes lre Thèse. Propositions données par la Faculté-2° Thèse. Thèses présentées à la Faculté des sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences mathématiques par M. S. Sanielevici Licencié ès Sciences. Soutenues le... novembre 1 908, devant la Commission d'examen. Paris, Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire du Bureau des Longitudes, de l'Observatoire de Paris (Impr. Gauthier-Villars), 1908. (27,5 x 22). 3 f., 75 p. (Faculté des Sciences de Paris, Nr. 45) (II 510996)
Lipsă coperta. Conţine doar textul primei teze.
61856. ~ Sur l'intégrale de Fourier. Par S. Sanielevici, Maitre de Conférences à l'Université de Bucarest. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (23 x 16).p. 332-338. (Academia Română) (Extrait. Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. III-ème année. 1914/5, Nr. 10. Paru le 10 mai 1915) (II 42008)
Descriere după copertă.
61857. ~ Sur un problème de minimum par M. S. Sanielevici. Bucarest (Imprimerie de l'état), 1909. (26 x 18). 4 p. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie An. XVIII, Nr. 2-4) (II 14620)
Descriere după copertă.
61858. ~ Sur quelques applications de l'intégrale de Fourier par S. Sanielevici, Maitre de conférences à l'Université de Bucarest. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (23,5 x 16). p. 25-30. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de L'Académie Roumaine IV-ème année 1915/6 Nr. 1. 15 Juin 1915 p. 25-30 Extrait) (II 44620)
Descriere după copertă.

Vezi:
DEMETRIUS, V. Canarul Mizantropului. Il. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  144) SAN-MARIN, NICOLAE (1857-1909)
 • Opera
 • Imagini
SAN-MARIN, NICOLAE (1857-1909)
61859. ~ Requizitorul în afacerea fabuloaselor escrocherii comise de Const. Andronic şi Comp. [De N. San-Marin]. Bucuresci (Tipografia Modernă, Gregoric Luis), 1887. (19,5 x 13). 1 f., 61 p. 1 leu. (I 392811)
Pe copertă titlul: "Requizitorul fabuloaselor escrocherii ale lui Constantin Andronic şi Zodiacul M. Sion Gherei cu banda lor". Autorul, menţionat la p. 61.

Nu exista imagini
  145) San Petro...
 • Opera
 • Imagini
San Petro...
61860. • San Petro... Dramă în patru acte, şi unu tablonu (!). Tradusă de Alecu Vasiliu. Iaşii (În Tipografia Buciumului Romanu), 1850. (19 x 13). 3 f., 58 p. (I 75975)
Cu alfabet de tranziţie. La p. 55- 58: "Persoanele subscrise".

Nu exista imagini
  146) SAN SALVADORE, conte
 • Opera
 • Imagini
SAN SALVADORE, conte
61861. ~ Don Juan Rege. Viaţa şi aventurile lu August al II-lea urmaşul lui Ioan Sobieski [de Contele San Salvadore. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1912. (17,5 x 11,5). 157 p. 60 bani. (Biblioteca istorică Flacăra, Nr. 15) (I 30750)
Pe copertă titlul: "Contele San Salvadore. Don Juan Rege".

Nu exista imagini
  147) SANSON, A.
 • Opera
 • Imagini
SANSON, A.
Vezi:
VASILLIU, Alex. Economiea rurală. După ~ ş.a. Iaşi, 1891.

Nu exista imagini
  148) SANTA, JANOS
 • Opera
 • Imagini
SANTA, JANOS
61862. ~ Regi magyar püspökségek a mai Románia területén. Doktori értekezés Irta Sánta János tanitó-képzö-intézeti tanár. Beadatott a budapesti m. Kir tudományegyetemen a hittudomány-doktori fokozat elnyerése végett. Kézirat gyanánt. Szamosujvár (Todorán Endre Aurora Könyvnyomdája), 1913. (22 x 15). 95 p. (II 154264) Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  149) SANTERRE, COLMET de
 • Opera
 • Imagini
SANTERRE, COLMET de
Vezi:
KALINDERU, I. Proces dintre moştenitorii Ioan Otetelişanu şi D. Ioan Kalinderu. Bucureşti, 1889.

Nu exista imagini
  150) SANTSCHI, F.
 • Opera
 • Imagini
SANTSCHI, F.
61863. ~ Contribution à la faune entomologique de la Roumanie. Description d'une nouvelle espèce de forrnicide par le Dr. F. Santschi (Kairouan-Tunisie).Bucarest (Imprimerie de l'État), 1912. (26,5x l8,5). p. 657-658. (Bulletin de la Société Roumanie des Sciences de Bucarest-Roumanie An. XX, nr. 6) (II 27796)
Descriere după copertă.

În colaborare:
MONRANDON, A. L. şi ~. Contributions à la faune entomologique de la Roumanie. Bucarest, 1910.

Nu exista imagini
  151) SAPHIER, JOSEPH
 • Opera
 • Imagini
SAPHIER, JOSEPH
61864-Despre împrumutul cu dobîndă din punctul de vedere Thilosophic, Economico-Financiar şi Juridic. Tesă pentru licenţă de Joseph Saphier. Bucureşti (Tip. de Lux A. I. Feldman), 1898. (23 X 15,5). 46 p. (Scoală Superioară de Sciinţe de Stat)
(II 126834)

În colaborare:
GEORGESCU, Th. şi ~. Artele mecanice. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  152) SAPHIR
 • Opera
 • Imagini
SAPHIR
Vezi: SAFIR, N. D.

Nu exista imagini
  153) SAPHIR, ADOLF
 • Opera
 • Imagini
SAPHIR, ADOLF
61865. ~ Cine e Evreu? En dialog de Dr. Adolf Saphir. Bucureşti, Editura Societăţii de Cărţi Religioase (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), [1910]. (16,5 x 10,5). 31 p. (1 20109)

Nu exista imagini
  154) SAPHIR, MORITZ GOTTLIEB
 • Opera
 • Imagini
SAPHIR, MORITZ GOTTLIEB
61866. ~ Nebunia prin amor nefericitu şi Amorulu la eşafod, [de] Saphir. Traducţii de Nicol. Migulescu. Turnu-Severin (Typ. Naţionale T. Macinca şi I. Samitca), 1870. (17 x 11). 23, 22 p (I 572127)
Cuprinde şi: "Poezii" (p. 1-22). Lipsă coperta.
61867. ~ Nuvelete Umoristice. Dragostea şi durerea de măsele. O zi cu ghinion. Din Memorii-Sfaturile unui om păţit, [de] Saphir [Moritz Gottlieb]. Bucureşti (Tip. Miulescu), [1909]. (16,5 x 12). 31 p. 15 bani (Biblioteca Lumen, Nr. 12) (I 12325)
61868. ~ Safir. Piatră preţioasă. Lucrată de George Sion [Din operile umoristice ale lui Safir], Iassi (Imprimeria lui Goldner) 1857. (16,5 x 11). 2 f., VIII, 208 p. 3 sfantihi. (I 29643)
Cu alfabet de tranziţie. La p. VII, Sion scrie că "a lucrat după un scriitor francez, carele şi el a lucrat-o după un scriitor neamţ, carele scriitor neamţ,... a avut caprirţul a-şi da nume după piatra ce se numeşte safir". Prefaţa de G. Sion.

Vezi:
• Din tote literaturile. Humor şi satiră. Piatra-Neamţ, 1904.

Nu exista imagini
  155) SARAFFOV, GEORGE D.
 • Opera
 • Imagini
SARAFFOV, GEORGE D.
61869. ~ Despre thoracentesă în pleuresia acută. Thesa pentru Doctorat în Medicină Presentată şi susţinută la... Iuliu 1878 de George D. Saraffov, Născut în Târnova (Bulgaria), Doctor în Medicină şi Chirurgie. Vechiu intern al Spitalelor civile, Fost medic de Batalion cl. II. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1878. (23 x 15). 57 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, Nr. 53) (II 19362)

Nu exista imagini
  156) SARAFIDI, POLIDOR C.
 • Opera
 • Imagini
SARAFIDI, POLIDOR C.
61870. ~ Fidejusiunea în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru licenţă de Polidor C. Sarafidi. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Euf. N. Miulescu & C-ia), 1904. (23 x 16). 66, II p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3205)

Nu exista imagini
  157) SARAI, ANDREAS
 • Opera
 • Imagini
SARAI, ANDREAS
61871. ~ Nachricht über die Entstehung, Fortdauer und den gegenwärtigen Zustand der evangelisch-lutherischen Gemeinde zu Bukarest, im Fürstenthume der Walachei von A. Sarai. Zum Besten der evanghelisch-lutherischen Kirche und Schule zu Bukarest. St. Petersburg (Gedruckt bei C, Hintze), 1834. (21 x 13,5). 4 f., 76 p. (II 165646)

Nu exista imagini
  158) SARASSOGLU, STYLIAN L.
 • Opera
 • Imagini
SARASSOGLU, STYLIAN L.
61872. ~ Methodă instructivă pentru studiulu limbelor Ellene Române seu a). Gramatică ellenă, redactată şi scrisă românesce; b). Gramatică română redactată şi scrisă ellenesce; c). adaos, adică deprinderi, theme, naraţiuni, povestiri, fabule, scrisori etc. în amendoue limbele, spre aplicarea regulilor gramaticale şi eserciţiu la sintaxa şi la expunerea ideilor; d) suplement, seu uă colecţiune de cele mai necesarie şi mai usitate vorbe în limba ellenă şi în limba română, precum şi diferite frase şi proposiţiuni, maxime, dialogi obicenuite, etc. de Stylian L. Sarassoglu fost profesor de limba ellenă, amploaiat administrativ şi consular şi în urmă publicist. (Acesta carte se potriveşte la tote clasele de lectori) Brăila (Typ. Pestemalgioglu, 1879. (20 x 14). 243 p. (BCU-Iaşi II 135088)
P. de titlu şi în l. greacă.

Nu exista imagini
  159) SARCEY, FRANCIS
 • Opera
 • Imagini
SARCEY, FRANCIS
61873. ~ Asediul Parisului. Scene grozave din timpul răsboiului franco-german dela 1870, [de] Francis Sarcey. Bucureşti [Editura Flacăra], 1914. (15,5 x 12). 124 p., 2 f. catalogul editurii Flacăra. Preţ modificat : 80 bani (I 39161)

Nu exista imagini
  160) SARCHIS, RAMAŞCAN D.
 • Opera
 • Imagini
SARCHIS, RAMAŞCAN D.
61874. ~ Fibromul mamelei. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Ramascan D. Sarchis. Bucureşti (Tip. Unirea), 1910. (22,5 x 15,5). 34[-36] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 1162) (II 19714)

Nu exista imagini