Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1381) STANCIOVICI, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
STANCIOVICI, ŞTEFAN
64666. ~ Curs de Drept predat de Dl. Adj. cls. 2 Stanciovici Ş. Anul 1897-1898. Bucuresci, [1898]. (23 x 16). 1 f., 200 p. (Şcoala Militară de Administraţie Anul al II-lea) (II 16450)
Text litografiat. Cuprinde: Noţiuni de dreptul constituţional şi administrativ.
64667. ~ Curs de Drept comercial. Predat de Dlu Adjunct 2-a Ştefan Stanciovici anului al II-lea de studiu. Bucureşti, 1895. (24,5 x 16,5). 1 f., 84 p. (Şcoala Milit. de Adm-ţie) (II 168907)
Lipsă coperta. Curs litografiat.
64668. ~ Noţiuni de economie politică şi finance. Predat de Dl. Adjunct cls. II-a Ştefan Stanciovici Anului al II-lea de stidu. Bucureşti, 1895/1896. (24 x 17). 1 f., 92 p. (II 168909)
Lipsă coperta. Curs litografiat.
64669. ~ Noţiuni de drept constituţional şi administrativ. Predat anului al II-lea de D-nul Adjunct cls. 2-a Şt. Stancovici. Bucureşti, 1895-1896. (24,5 x 17). 1 f., 186 p. (II 168910)
Lipsă coperta. Curs litografiat.
64670. ~ Noţiuni de drept internaţional public sau dreptul ginţilor [predat anului 2-lea de Studiu] de Adjunct 2-a S. Stanciovici. Bucureşti, 1895/ 1896. (25 x 17). 1 f., 118 p. (Şcola Militară Administraţie) (II 168911)
Lipsă coperta. Curs litografiat.
64671. ~ Noţiuni de drept penal [curs predat anului 2-lea de studiu] de Domnul Adj. 2-a Şt. Stanciovici. 1895/1896. Bucureşti, 1895, (24,5 x 17). 1 f., 96 p. (II 168908)
Lipsă coperta. Curs litografiat.

Nu exista imagini
  1382) STANCIU, CORNELIA
 • Opera
 • Imagini
STANCIU, CORNELIA
Traduceri:
WILDENBRUCH, E. Lacrimile copiilor.. Trad. de ~. Arad, 1917.

Nu exista imagini
  1383) STANCIU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
STANCIU, DIMITRIE
Traduceri:
• Serviciul patrulelor de infanterie în campanie. Trad. de ~. Focşani, 1899.

Nu exista imagini
  1384) STANCIU, G.
 • Opera
 • Imagini
STANCIU, G.
64672. ~ Familie Creştină Nenorocită de Jidani [de G. Stancu, fost geandarm rural]. Bucureşti, 1905. (20 x 12,5). 15 p. (I 6478)
Autorul, menţionat la finalul textului.

Nu exista imagini
  1385) STANCIU, POMPILIU
 • Opera
 • Imagini
STANCIU, POMPILIU
64673. ~ Contribuţiuni la studiul serodiagnosticului rapciugei. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar. Prezentată şi susţinută în ziua de... Aprilie de Pompiliu Stanciu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1906. (23 x 15,5). 44[-46] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară nr. 179). (II 3268)

Nu exista imagini
  1386) STANCIU, VASILE N.
 • Opera
 • Imagini
STANCIU, VASILE N.
64674. ~ Hereditatis aditio în dreptul roman şi sezina în dreptul frances şi român. Tesă de licenţă susţinută de Vasile N. Stanciu în... 1904. Câmpulung (Tip. şi Legătoria de Cărţi G. N. Vlădescu), [1904]. (22,5 x 16). 62 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3835)

Nu exista imagini
  1387) STANCIU, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
STANCIU, VICTOR
64675. ~ Colinde, cîntece de stea şi cîntecele irozilor de V. Stanciu. Arad, Editura Librăriei diecezane ort. -rom., 1918. (14,5 x 10). 72 p. 1 leu. (Biblioteca Semănătorul nr. 22 a). (BCU-CIN 177005)
Cu o prefaţă a autorului.
64676. ~ Cuib de rândunică şi alte schiţe de popularizare ştiinţifică de Victor Stanciu. Arad, Editura Tipografiei şi Librăriei diecezane (Tiparul Tip. diecezane), 1916. (15 x 11). 96 p. 40 fil. (Biblioteca Semănătorul nr. 2) (I 153812)
Numărul colecţiei, determinat după FD, 33 (1918), nr. 12, mart. p. 4).
64677. ~ *Cum să studiem de Victor Stanciu. Sibiu, 1910. 16 p. (Extras din Almanahul şcoalei civile de fete a Asociaţiunii) (Luc, 9 (1910), nr. 13-14, p. 355 ; Tr, 42 (1911), nr. 3, mai-iun., p. 297)
64678. ~ Harta şi statistica în instrucţia geografică (Cu 11 tabele statistice) de Victor Stanciu, profesor. Sibiiu- Nagyszeben (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1913. (23 x 15,5). 42 p. 80 fil. (Retipărire din Anuarul şcoalei civile de fete a Asociaţiunii) (II 171598)
64679. ~ Plante de leac de Victor Stanciu. Arad, Editura librăriei diecezane (Tiparul tip. diecesane), 1916. (14,5 x 10). 98[- 99] p. (Biblioteca Semănătorul nr. 11) (BCU-CIN 177005)
64680. ~ Poezii populare din război. I. Dor, Jale, Satiră. Culese dela elevele Scoalei civ. de fete din Arad de Victor Stanciu. Arad, Editura Librăriei diec. (Tiparul Tip. diecene gr. ort.) 1916. (14,5 x 10,5). 79 p. (Biblioteca Semănătorul no. 21) (BCU-CIN 177005)
64681. ~ Serbarea arborilor şi a paserilor de Victor Stanciu. Arad, Editura Librăriei diecezane (Tiparul tip. diecezane), 1913. (23 x 15). 22 p. 30 fileri. (BCU-CIN 196400)

Nu exista imagini
  1388) STANCIU-STANESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
STANCIU-STANESCU, N.
64682. ~ Societăţile în comandită prin acţiuni şi anonime în dreptul comercial şi societas în dreptul roman. Teză de licenţă susţinută de N. Stanciu-Stănescu. Pentru verif. Dipl. de Dr. în Drept la Bruxelles. Iaşi (Tipografia Naţională), 1904. (23,5 x 15,5). 49[-51] p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 4031)

Nu exista imagini
  1389) STANCU, CRISTACHE
 • Opera
 • Imagini
STANCU, CRISTACHE
64683. ~ Confucianismul şi raportul său cu creştinismul. Teza pentru licenţă de Cristache Stancu. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1908. (24 x 16,5). 50[-52] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 9540)

Nu exista imagini
  1390) STANIAN, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
STANIAN, GEORGE
64684. ~ Ceasul Bău. Dramă în proză în 4 acte de L-tul George Stanian. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1905. (21,5 x 14,5). 161 p. (II 2123)
64685. ~ La recrutare. Piesă militară în 2 acte de Căpitanul Gh. Stanian. Bârlad (Tip. şi Legătoria de Cărţi Toriceli C. Slobozeanu), 1914.(17,5 x 11). 4 f., 68 p. 1 leu.(I 39464)

Nu exista imagini
  1391) STANIAN, RADU R.
 • Opera
 • Imagini
STANIAN, RADU R.
64686. ~ Recidiva. Teză pentru licenţă Susţinută la... 1897 de Radu R. Stanian. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (23,5 x15,5). 42 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci. (II 409408)

Vezi:
• Alimentarea oraşului Ploeşti cu apă. Ploeşti,1907.

Nu exista imagini
  1392) STANLEY, HENRY-MORTON
 • Opera
 • Imagini
STANLEY, HENRY-MORTON
64687. ~ Întunecimile Africei, [de] Henry-M. Stanley. Vol. I-IV. [Bucureşti, 1891]. (23,5 x 15,5). 830 p. cu il. 10 bani fascicula (II 394015)

În colaborare:
MOUNTENY, J. şi ~. Emin-Paşa şi revolta din Ecuatoria. Bucureşti, 1892.

Nu exista imagini
  1393) STANLEY of ALDERLY, HENRY
 • Opera
 • Imagini
STANLEY of ALDERLY, HENRY
64688. ~ Rouman Anthology or Selection of Rouman Poetry ancient and modern, being a collection of the national ballads of Moldavia and Wallachia, and of some of the works of the modern poets, in their original language; with an appendix, containing translations of some of the poems, notes etc. by the Hon. Henry Stanley. Hertford (Printed and published by Stephan Austin), 1856. (23,5 X15). 1 f., XX, 226 p. cu il., 16 p. reclame. (II 108409)
Cuprinde versuri de:V. Alecsandri, Gr. Alexandrescu,D. Bolintineanu, C.Bolliac, G. Cretzianu. În afară de p. de titlu generală mai sunt p. de titlu false. P. de titlu falsă la culegerea de poezii în limba română: "Fleurs de la Roumanie-Recueil de poésies roumaines anciennes et modernes", şi p. de titlu falsă în limba engleză: "Roumanian Anthology Selections of Rouman Poetry Ancient and Modern". Partea în limba romană a fost tipărită şi separat cu titlul: "Fleurs de la Roumanie, Hertford- Angleterre,1856" (cu acelaşi zaţ)

Nu exista imagini
  1394) STANOJEVIC, SIMON
 • Opera
 • Imagini
STANOJEVIC, SIMON
64689. ~ Efectul doctrinei ovreeşti de religiune şi moralu în societatea omenesca de Simon Stanojevic. Timişora, Editoriu P. Alesandroviciu (Tiparitu la Carol G. Fork), 1881. (16 x 12). 28 p. 10 cr. (I 171886)

Nu exista imagini
  1395) STANOIEVICI, ST.
 • Opera
 • Imagini
STANOIEVICI, ST.
64690. ~ Que veut la Serbie? Par St. Stanoievitich,. Professeur à l'Université de Belgrade [Traduit du serbe par M. V. G.]. Bucarest, Editions du Journal des Balkans, 1915. (18,5 x 12). 36 p. (Articles parus dans Le Journal des Balkans) (I 45214)
Iniţialele traducătorului la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  1396) STARCOVICI, CONSTANTIN G.
 • Opera
 • Imagini
STARCOVICI, CONSTANTIN G.
64691. ~ Bemerkungen über den durch Babeş entleckten Blutparasiten und die durch denselben hervorgebrachten Krankheiten, die seuchenchafte Hömoglobinurie des Rindes (Babeş), das Texasfieber (Th. Smith) und der Carceag der Schafe (Babeş). Von C. Starcovici, Veterinärinspecktor und Mitglied der zur Erforschung der Hämoglobinurie eingezetzen Staatskommission zu Bukarest. Jena (Verlag von Gustav Fischer), [1893]. (21,5 x 15,5). 8 p. (Abdruck aus dem Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde XIV. Band. 1893 no. 1). (II 550664)
64692. ~ Contribution à l'étude de la morphologie du bacille-antharcis (charbon) bacteridie Davaine par C. G. Starcovici, inspecteur général vétérinaire. [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice Universala), 1915. (24 x 16). 15 p. (II 42231)
64693. ~ Epizootie d'adénite sous-maxilaire supurée benigne ou Gourme des porcs par Const. G. Starcovici, inspecteur du service sanitaire vétérinaire. Bucarest (L'Impr. des ouvriers associés, Marinescu & Serban), 1903. (24 x 16,5). 13 p. (II 409344)
64694. ~ Etude relative à la découverte et à l'isolement d'un microorganisme végétal, du sang et des centres nerveux des animaux atteints de rage. Par C. G. Starcovici, Inspecteur Général vétérinaire. Bucarest (Inst. Grafic Universala), 1915. (23 X 16). 20 p. cu il., 2 tab. (II 46969)
64695. ~ Sur la pneumoentérite infectieuse des porcs par C. G. Starcovici, Médecin vétérinaire, inspecteur. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). p. 178-180. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. I-ère année nr. 3. 1912/3 Extrait) (II 33400)
64696. ~ Ueber einen die Gingivites und Hämorrhagieen verursachen den Bacillus bei Skorbut [von] C. Starcovici. Berlin (Gedruckt bei Julius Sittenfeld), [1893?] (21,5 x 15) 9 p. (Aus dem Institut für Pathologie und Bactériologie zu Bukarest) (II 550665)
Descriere după titlul de la începutul textului; datele editoriale, la p. 9. Datat cu aproximaţie după singurul an menţionat în text, 1891.

În colaborare:
BABEŞ, V. şi ~. Sur des corpuscules particuliers trouves dans les maladies des jeunes chiens. Paris, 1912.
LOCUSTEANU, A. I. ş.a. De l'emploi de la malleine. Bucureşti, 1895.

Nu exista imagini
  1397) STARCOVICI, TOMA G.
 • Opera
 • Imagini
STARCOVICI, TOMA G.
64697. ~ Hemoglobinuria bacteriena a boului şi cercetările făcute în Institutul de bacteriologie. Teza pentru obţinerea titlului medic veterinar de Toma G. Starcovici Presentată şi Susţinută la... Noembre 1889. Bucuresci (Tip. şi Librăria Şcolelor, Eniu D. Băltenu & C. P. Conduratu), 1889. (23,5 x 16,5). 94 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară nr. 28) (II 165516)

Nu exista imagini
  1398) Starea agricultorului isolatu comparativu cu aceea a agricultorului...
 • Opera
 • Imagini
Starea agricultorului isolatu comparativu cu aceea a agricultorului...
• Starea agricultorului isolatu comparativu cu aceea a agricultorului associatu.
Vezi: DJUVARAa, T. Starea agricultorului... Brăila, 1862.

Nu exista imagini
  1399) Starea învăţămîntului în comitatul Humiedoarei
 • Opera
 • Imagini
Starea învăţămîntului în comitatul Humiedoarei
• Starea învăţămîntului în comitatul Humiedoarei, de dr. A. Micu.
Vezi: GHIBU, O.

Nu exista imagini
  1400) Starea clerului român sub actuala lege organică a Bisericei
 • Opera
 • Imagini
Starea clerului român sub actuala lege organică a Bisericei
64698. • Starea clerului roman sub actuala lege organică a Bisericei. Bucuresci (Noua Tip. Naţională proprietar C. N. Rădulescu), 1878. (21 x 13). 16 p. (II 393254)

Nu exista imagini