Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1361) STAMBULESCU, GEORGE (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
STAMBULESCU, GEORGE (1871-?)
64626. ~ Conducerea jocului de resboiu (Metoda Verdy du Vernois) aplicată la doue teme, [de] Locot. G. Stambulescu. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (20,5 x 13,5). 77 p., 3 f. (anexe)., 1 pl., 1 h. (II 296489)
64627. ~ Exemple de trecerea cursurilor mari de apă [pe cop.: Istoria Campaniilor], [de] Maior Gh. Stambulescu. Bucureşti (Stabilimentul de Arte Grafice Albert Baer), 1913. (20,5 x 13,5). 84 p., 8 h. (II 33951)
64628. ~ Organizarea armatelor streine. Predat de Locot. G. Stambulescu din Geniu, Profesor-ajutor. [Bucureşti], Autografia Şcolelor de Artilerie şi Geniu, 1898. (27x21). 1 f., 96 p., 6 tab. (Şcola de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu) (II 168661)
Lipsă coperta. Text litografiat.

Traduceri:
KUNDE. Principii pentru conducerea jocului de resboiu. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1362) STAMBULESCU, ION
 • Opera
 • Imagini
STAMBULESCU, ION
64629. ~ Droit romain. Caractère, mécanismes et effets de l'Action Institoria. Droit français. Les caisses d'épargne. Economie politique. Thèse pour le doctorat. L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu le mardi 17 juillet 1888, à 3 heures par Jean Stambulesco ancien élève diplômé de l'école des sciences politiques de Paris. Paris, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau, Editeur (Impr. des Ecoles, Henri Jouve), 1888. (20 x 13). 296 p. (Faculté de Droit de Paris) (BCU-B 39165)

Nu exista imagini
  1363) STAMER, P.
 • Opera
 • Imagini
STAMER, P.
64630. ~ Boala lui Reichmann. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie presentată de P. Stamer. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1900. (23 x 15,5). 47[-50] p. (Facultatea de medicină din Iaşi nr. 127) (II 466950)

Nu exista imagini
  1364) STAN, ALEXANDRU SC.
 • Opera
 • Imagini
STAN, ALEXANDRU SC.
64631. ~ Despre usufruct în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă Susţinută de Alexandru Sc. Stan. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1895. (22 x 15,5). 2 f., 97 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 409520)

Nu exista imagini
  1365) STAN, CONSTANTIN (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
STAN, CONSTANTIN (1880-?)
64632. ~ Abecedar. Partea I şi II pentru divizia I rurală de Constantin Stan, învăţător la Humuleşti (Neamţu) şi Ion Cioranescu, învăţător la Moreni (Dîmboviţa). Ed. III. Retipărit fără nici o schimbare de text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (19,5 x 13). 152 p. cu il. 70 bani. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor) (I 21817)

Vezi:
CIORĂNESCU, I. şi ~. Abecedar, cl. I urb. şi div. II rur. Ed. III. Bucureşti, 1911.
SADOVEANU, M. ş.a. Carte de cetire, cl. II prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1911 ; ed. V, 1913-1914 ; ed. VI, 1915-1916 ; ed. VII, 1917-1918.
SADOVEANU, M. ş.a. Carte de cetire, cl. III prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1912-1913 ; ed. II. 1913-1914.
SADOVEANU, M. ş.a. Carte de cetire, div. II rur. (an I şi II). Ed. IV. Bucureşti 1911-1912.
SADOVEANU, M. ş.a. Carte de cetire, div. III rur. an I. Ed. I. Bucureşti, 1913-1914.
SADOVEANU, M. ş.a. Carte de cetire, cl. IV-a prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1912-1913 ; ed. II, 1913-1914.
SADOVEANU, M. ş.a. Carte de cetire, div. III rur., an II. Ed. III. Bucureşti 1912-1913 ; ed. V, 1916.

Nu exista imagini
  1366) STAN, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
STAN, GEORGE
64633. ~ Cine mână trenul, [de] George Stan. Bacău (Tip. B. H. Margulius), 1907. (17 x 11). 166 p. 1 leu. (I 9331)
64634. ~ Între colegi, [de] George Stan. Bacău (Tip. Margulius Fiu), 1910. (16,5 x 10,5). 85 p. (I 153894)
64635. ~ Tampone. Nuvele, [de] George Stan. Bacău (Tip. H. Margulius), 1903. (18 x 11,5). 220 p. 1 leu. (I 409628)

Nu exista imagini
  1367) STAN, FLORIAN
 • Opera
 • Imagini
STAN, FLORIAN
64636. ~ *Conspectul limbei germane, gramatică şi sintacsă de Dr. Florian Stan, profesor. O broşură de 83 p. f. 1. [1897]. 8° mic. 1 coronă. (Uni, 7 (1897), no. 7, febr. 13, p. 56)

Nu exista imagini
  1368) STAN, I. V.
 • Opera
 • Imagini
STAN, I. V.
64637. ~ Câteva rânduri D-lor Membrii ai Soc. Agrare, [de] I. V. Stan, Membru în Societatea Agrară. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1908. (21 x 13,5). 16 p. (II 12585)
64638. ~ În 1925 [de I. V. Stan] f. 1. [1911]. (24,5 x 16,5). 16 p. (II 33254)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, menţionat la sfârşitul textului.
64639. ~ Scrisoare către d-nii membrii ai Soc. Agrare, [de] I. V. Stan, Membru în Societatea agrară. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (21,5 x 14). 15 p. (II 13313)

Nu exista imagini
  1369) STAN, N.
 • Opera
 • Imagini
STAN, N.
64640. ~ *Visuri şi plânsuri, poesii de N. Stan. Bârlad, 1881. 1,50 lei. (VoC, 10 (1882), nr. 1761, febr. 12, p. 3 ; Antonovici-Creţu, p. 59)

Nu exista imagini
  1370) STAN, R.
 • Opera
 • Imagini
STAN, R.
În colaborare:
64641. ~ Take Ionescu, [de] R. Stan şi V. Bran, Lucrare imprimată prin subscripţie publică. Bucureşti (Stabilimentul de Arte Grafice Energiea), 1916. (23 x 15,5). IV, 102 p. (II 46980)

Nu exista imagini
  1371) STAN, SPIRIDON
 • Opera
 • Imagini
STAN, SPIRIDON
Traduceri:
MULLER, E. Aladin sau mica lampă minunată. Trad. de ~. Bucureşti, 1872.
• Ursitoarea candida. Trad. de ~. Bucureşti, 1871.

Nu exista imagini
  1372) STAN, VASILE
 • Opera
 • Imagini
STAN, VASILE
64642. ~ Centenarul lui Şaguna în opinia publică românească de D. V. Stan, Profesor la Sem. Andreian. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1910. (23 x 15,5). 32 p. (Retipărire din Anuarul Seminarului Andreian) (II 24925)
64643. ~ *Glosar ortografic maghiar de Dr. V. Stan. Sibiiu, 1910. 35 p. 30 bani. (Se poate comanda de la librăria arhidiecezană) (VŞ, 3 (1910), nr. 2, febr., p. 76)
64644. ~ *Gramatica limbei maghiare pentru şcoale normale (preparandu) de Dr. V. Stan. Sibiiu (Tip. arhidiecezană), 1909. 8°. 168 p. (VŞ, 3 (1910), nr. 2, febr., p. 76; Tr, 41 (1910), nr. 3, mai-iunie, p. 126)
64645. ~ Îndrumări metodice la limba maghiară pentru şcoalele poporale întocmită după metoda directă de Vasile Stan profesor la seminarul Andreian. Nagyszeben (Sibiiu) (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1907. (20 x 14). 16 p. (BCU-CIN 159240)
Descriere după copertă.
64646. ~ Limba maghiară pentru şcoalele poporale. Întocmită după metoda directă de Vasile Stan, profesor la Seminarul Andreian I. Anul întîi şi al doilea de şcoală. Nagyszeben (Sibiiu), 1907. (20 x 14). 79 p. 50 fil. (BCU-CIN 110518)
64647. ~ Magyar elemek a mócok nyelvében. Irta Stan Vazul. Nagyszeben. Főegyházmegyei Könyvnyomada, 1908. (20 x 12,5). 64 p. (I 154026)

Vezi:
VALLO, A. ş.a. Kölcsönös hatások a hazai nyelvek hőst. I. Budapesta, 1905.

Traduceri:
RUIZ, A. R. Secretul succesului. Trad. de ~. Sibiiu, 1915.

Vezi şi:
• Cuvinte de îmbărbătare pentru serbarea pomilor... Sibiiu, 1913

Nu exista imagini
  1373) STAN-EMANUEL, N.
 • Opera
 • Imagini
STAN-EMANUEL, N.
64648. ~ Filiaţiunea copiilor legitimi în dreptul roman şi dreptul civil român. Teză pentru licenţă presentată şi susţinută de N. Stan-Emanuel. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1903. (24,5 x 16). 51 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 141746)
64649. ~ Interogatoriul şi instrucţia penală. Conferinţă ţinută la Prefectura Poliţiei Capitalei la 20 Ianuarie 1907 de către N. Stan Emánuel, comisar-şef al Biuroului de informaţiuni de la Serviciul Siguranţei (Publicată in Buletinul Ministerului de interne no. 2). Bucureşti (Imprimeria Statului), 1907. (23 x 16). 12 p. (II 6309)

Nu exista imagini
  1374) Stan Păţitul
 • Opera
 • Imagini
Stan Păţitul
64650. • Stan Păţitul. Cum se trişează la Cărţi. Baccara. Chemins de fer. Namur. Şapte şi jum. Treizeci şi unu. Douăzeci, şi unu. Bacica. Poker. Maus. Ferbel. Preferanţa. Schuster-preferanţă. Panţarola. Piket. Piket-Rubicon. Dardăr. Ecarté. Şeaizeci şi şase. Tabinet. Conţina. Stos. Folositoare oricui joacă cărţi. Ed. I. Bucureşti (Tip. Universala I. Ionescu), 1909. (19,5 x 12,5). 29 p. 1 leu. (I 12966)

Nu exista imagini
  1375) STAN-PÂRJOL
 • Opera
 • Imagini
STAN-PÂRJOL
Vezi: ALEXI, THEOCHAR

Nu exista imagini
  1376) STANA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
STANA, IOAN
Vezi:
PĂCĂŢIAN, M. Conlucrarea omului cu Dumnezeu. Arad, 1916.

Nu exista imagini
  1377) Stanca : poveştile Carpaţilor
 • Opera
 • Imagini
Stanca : poveştile Carpaţilor
64651. • Stanca. Poveştile Carpaţilor. Bucureşti (Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu), 1895. (15,5 x 11,5). 83 p. (I 409670)

Nu exista imagini
  1378) STANCA, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
STANCA, IOSIF
64652. ~ Curs practic de istoria literaturii române pentru şcoalele poporale de Iosif Stanca învăţător. Arad (Tiparul Tip. diecezane greco-orientale române), 1905. (20 x 12,5). 52 p. 40 fileri. (BCU-CIN 207624)
64653. ~ *Dar de Crăciun. Versuri de Iosif Stanca. Arad, 1904. 10 bani. (Drap, 4 (1904), nr. 144, dec. 9/22, p. 3 ; Luc, 4 (1905), no. 6, p. 143)
64654. ~ *Geografia Ungariei pentru şcoalele poporale de Iosif Stanca, învăţător. Arad (Tip. diecezană), 1906. 44 p. (VŞ, 1 (1907), nr. 2, febr., p. 59 ; Trib, 10 (1906), nr. 151, p. 6)
64655. ~ Şcoala Română şi învăţătorul român din Ungaria în lumina adevărată de Iosif Stanca. Arad (Tribuna Inst. tipografia Nichim şi Cons.), 1911. (23 x 14,5). 88[-90] p. (II 458233)

Nu exista imagini
  1379) STANCA, SEBASTIAN
 • Opera
 • Imagini
STANCA, SEBASTIAN
64656. ~ Bucătăreasa. Comedie într-un act de Teodor Abt. Prelucrare autorisată de Sebastian Stanca, Brassó. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1911. (17,5 x 13,5). 22 p. 40 bani. (Din Biblioteca Teatrală edată de Societatea Fondului de Teatru Român, nr. 28). (I 114261)
64657. ~ Cipariu Timotheus. Értekezés, Irta Stanca Sebestyén. Petrozsény (Muntyán Tivadar könyvnymdája), 1910. (23 x 15). 74[-77] p. (II 640257)
64658. ~ *Începutul dramei române de Sebastian Stanca. Braşov, 1903. (Stanca, cop. 4)
64659. ~ *Pastelele lui Alecsandri de Sebastian Stanca. Sibiu, 1906. (Stanca, cop. 4)
64660. ~ Pocăiţii. Studiu pentru combaterea sectei pocăiţilor de Dr. Sebastian Stanca. Sibiiu (Tiparul tip. arhidiecezane), 1913. (24,9 x 17). 272 p. 4 cor. (II 154447)
64661. ~ Pribegii. Comedie din viaţa meseriaşilor în două acte de I. Nestray, localizare de Dr. Sebastian Stanca. Sibiiu, Editura şi proprietatea Reuniunii sodalilor români din Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1910. (17,5 x 12,5). 4 f., 46 p. 50 bani. (Biblioteca Meseriaşilor Români, nr. 2) (BCU-CIN 133903)
Cu prefaţă de Oct. C. Tăslăuanu.
64662. ~ *Vlăduţul mamei de Teodor Abt adaptare de Sebastian Stanca. Braşov (Ciurcu), 1911. 39 p. (Biblioteca Teatrală nr. 29) (Bibliogr. Hung. 1911-1920 I, p. 83)
64663. ~ *Ziua învierii, meditaţie de Sebastian Stanca. Sibiu, 1913. (Stanca, cop. 4)

Nu exista imagini
  1380) STANCIOVICI, FLORIAN
 • Opera
 • Imagini
STANCIOVICI, FLORIAN
64664. ~ Călăuza judecătorilor de pace comunale trebuinciosă juraţilor, primarilor, notarilor, înveţătorilor, preoţilor şi tuturor sătenilor de Florian Stanciovici, Licenţiat în Drept. Târgu Jiu, Editura Librăriei Nicu D. Miloşescu, 1897. (22 x 15). 148[-131] p., 1 tab. (II 259440)
Lipsă coperta.
64665. ~ Teoria culpelor cu aplicaţiune la contracte şi quasicontracte în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă de Florian Stanciovici. Târgu-Jiu (Tip. Naţională N. D. Miloşescu), 1891. (23 x 15,5). 53 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 393840)

Nu exista imagini