Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1341) STAMADIADE, AUREL
 • Opera
 • Imagini
STAMADIADE, AUREL
64603. ~ Contribuţiuni la studiul Leziunilor capsulelor suprarenale în diferite boale. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută la 29 Ianuarie 1907 de Aurel Stamatiade din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tip. Aurora), 1907. (25 x 17). 107[-111], VII p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 903) (II 5563)

Nu exista imagini
  1342) STAMATIADIS, EPAMINONDIS I.
 • Opera
 • Imagini
STAMATIADIS, EPAMINONDIS I.
64604. ~ Biografiile marilor dragomani (interpreţi) greci din imperiul otoman de Epaminonda I. Stamatiade. Traduse din greceşte de Constantin Erbiceanu, Profesor universitar. Bucuresci (Tipo. Litogr. Cărţilor Bisericesci), 1897. [pe cop.: 1898]. (24 x 16). IV, 3-108 p., 11 p. (Extrasu din Revista Biserica Ortodoxă Română) (II 119202)

Nu exista imagini
  1343) STAMATIE, ROXANDRA
 • Opera
 • Imagini
STAMATIE, ROXANDRA
64605. ~ Metoda de croitu şi de încheială de Roxandra Stamatie. Profesoră la Şcola profesională de fete Madona-Dudu din Craiova. Ilustrată cu mai multe modele-tipare de rufărie şi vestimente pentru femei, bărbaţi şi copii. Bucureşti (Tip. I. Binder), 1886. (18,5 x 12,5). 94 p., 2 f. erata,, 36 pl. (I 392359)

Nu exista imagini
  1344) STAMATIN, ALEXANDRU I.
 • Opera
 • Imagini
STAMATIN, ALEXANDRU I.
64606. ~ Le commerce extérieur de la Roumanie par Alexandre J. Stamatin, Docteur en droit de la Faculté de Paris. Paris, Librairie de la Société du Recueil Sirey, Léon Tenin, Directeur (Mayenne, Impr. Charles Colin), 1914. (24,5 x 17). 313 p., 1 f. (II 37468)
Menţionată ca teză în: Rally I, p. 290.

Nu exista imagini
  1345) STAMATIN, I. N. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
STAMATIN, I. N. (1861-?)
64607. ~ Trepanaţie în Fracturele Craniului de Doctor I. N. Stamatin. Iaşi (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1893. (22,5 x 15). 24 p. (II 74176)

Nu exista imagini
  1346) STAMATIN. MIHAI (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
STAMATIN. MIHAI (1875-?)
64608. ~ L'acclimatation de l'espèce: Tradescantia Virginica en Europe par M. Stamatin. Jassy (Impr. Nationale Ioan S. Ionescu), 1910. (24,5 x 16). 1 f, p. 145-146. (Extrait de la Revue Annales Scientifiques de l'Université de Jassy) (III 19522)
64609. ~ Contribution à la flore lichénologique de la Roumanie par M. Stamatin, Professeur au gymnase de Falticeni. Iassy (Impr. Dacia Iliescu, Grossu &Comp.), 1907. (24 x 16,5). 6 p. (Annales Scientifiques de l Université de Jassy) (III 19522)

Nu exista imagini
  1347) STAMATIN-NAZONE, CONSTANTIN B.
 • Opera
 • Imagini
STAMATIN-NAZONE, CONSTANTIN B.
64610~ Profiluri (Gazetarii noştri). Seria I de C.B. Stamatin-Nazone. Bucuresci (Tip. Românul), 1894. (19 x 12,5). 142 p. 2 lei exemplarul. (I 527735)
Seria I: I. G. Valentineanu, D. Augustin, Nicolae Ghiţescu, Dimitrie Rocco, Lupu Dichter, Dr. Hans Kraus, I. N. Polihroniade, Emil A. Frunzescu, Victor Berardi, Ioan Popescu, I. N. Roman, C. C. Berlescu, Iancu C. Bacalbaşa, C. A. Filitis, Manolache Culoglu, Nae Caludescu (Şoricel), I. C. Fundescu, George Panu, Costache Bacalbaşa, D. Marinescu (Marion), Mişu Văcărescu (Claymoor), Christu Negoescu, Paul Capeleanu, Vintilă C. A. Rosetti, Cesar Colescu Vartic, Grigore Ventura, Anghel Nicolau, Gogu C. Cantacuzino, Mitică Rosetti (Max), Al. Hodoş, Frédéric Damé, Moscopolu, Iosef Skupievski, Mina Minovici, Anton Bacalbaşa, George Lungu, Henric Streitman, Alecu V. Beldiman, Eugeniu Baianu, A. G. Olteanu, Eduard Dioghenide, Dim. Teleor (Rica), P. Christodulo, M. Papamihalopol, Căpitanul Puica, Ghiţă Rădulescu, Nicolae Kirilov, Al. Ciurcu, I. S. Spartali, Josef Hussar, Al. Macedonski, C. Mille, Panait Macri, Traian Demetrescu.

Nu exista imagini
  1348) STAMATIN-NICOLAU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
STAMATIN-NICOLAU, IOAN
Vezi: NICOLAU-STAMATIN, IOAN

Nu exista imagini
  1349) STAMATOPULO, DIMITRIE C.
 • Opera
 • Imagini
STAMATOPULO, DIMITRIE C.
Traduceri:
ACHARD, A. Bella-Rosa. Vol. I. Trad. de ~. Iassi, 1874.
AYGNALS de IZCO, W. Maria Spaniola... Trad. de ~. Iassi, 1876-1877.
GASTYNES, J. de. Armanda. Trad. de ~. Iaşi, 1892.
~. Fermecătoarea de bărbaţi. Trad. de ~. Iaşi, 1894.
KOBB, W. Misterele New-Yorkului. Trad. de ~. Iaşi, 1878.
MONTÉPIN, X. de. Misterele Parisului. Trad. de ~. Iaşi, 1875.
~. Tragediile Parisului. Trad. de ~. Iassi, 1875 ; 1876.
~. Vicontesa Germina. Trad. de ~. Iassi, 1876-1877.

Nu exista imagini
  1350) STAMATOPOL, locotenent
 • Opera
 • Imagini
STAMATOPOL, locotenent
Vezi:
• Pentru amintire. Necrologul domnului Paul P. Străjescu... Roman, 1887.

Nu exista imagini
  1351) STAMATOPOL, M. D.
 • Opera
 • Imagini
STAMATOPOL, M. D.
64611. ~ Trebuinţa unui serviciu medical sistematic la corporaţiile de meseriaşi din ţară, [de] Dr. M. D. Stamatopol, medicul corporaţiunelor de meseriaşi din Iaşi. Craiova, Editura Revistei Progresul, [1910]. (16,5 x 12). 16 p. (Colecţia Progresul nr. 1) (I 20173)

Nu exista imagini
  1352) STAMATOPOL, PETRE (1854-?)
 • Opera
 • Imagini
STAMATOPOL, PETRE (1854-?)
64612. ~ Arta militară. Lucrată după mai mulţi autori moderni de Majorul P. Stamatopol. Vol. I Iaşi (Tipografia Naţională), 1893. (21 x 14). 1 f., 184, IV p. (II 74222)
64613. ~ Idem. Vol. II. Iaşi (Tipografia Naţională), 1893. (21 x 14). 1 f., 296, IV p. Preţul ambelor volume cu 7 planşe, 8 lei. (II 74222)
64614. ~ Tratatu de tactica infanteriei prelucrată dupe mai mulţi autori moderni de P. Stamatopol, Locotenentul de Infanterie de la Şcola de fii de militari din Iaşi. Iassy (Tipo-Litogr.: H. Goldner), 1883. (22,5 x 14,5). 145[-148] p. (II 504547)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1353) STAMATOPOL, VICTOR I.
 • Opera
 • Imagini
STAMATOPOL, VICTOR I.
64615. ~ Ordonanţă definitivă dată în crima de tâlhărie cu omor săvîrşită asupra lui Stroe Belloescu din Bârlad şi a vizitiului său Nicu Oprişan, [de] V. I. Stamatopol, judecător de instrucţie, cab. II trib. Covurlui, Galaţi. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec& Comp. Societate anonimă), 1913.
(23 x 15,5). 91 p. cu il., 2 f. portr. 2 lei. (II 35097)
64616. ~ Societăţile anonime. Teză pentru licenţă susţinută de Victor I. Stamatopol. Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu D. D. Grossu), 1901. (24,5 x 16,5). 107[-110] p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 523306)

Nu exista imagini
  1354) STAMAŢIAN, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
STAMAŢIAN, GRIGORE
64617. ~ Schiţe de Economie Rurală. Domeniul nostru Agricol şi Forestier de Grigore Stamaţian, Inginer Fost elev al Şcolei forestiere din Nancy. Iaşi (Tip. Lucrătorilor Români Asociaţi), 1887. (20 x 13). 1 f., 68 p. cu il. (II 392972)

Nu exista imagini
  1355) STAMBLER, BERNARD
 • Opera
 • Imagini
STAMBLER, BERNARD
64618. ~ L'Histoire des Israélites Roumains et le Droit d'Intervention. Thèse pour le doctorat Présentée et soutenue le lundi 23 juin 1913, à 3 heures par Bernard Stambler, Diplômé de l'École des Sciences politiques. Paris, Jouve & C-ie, Editeurs (Impr. Jouve & C-ie), 1913. (26 x 17). 315 p. (Faculté de Droit de l'Université de Paris) (II 32522)
64619. ~ Idem. Paris, Jouve & C-ie, Editeurs (Impr. Jouve et C-ie), 1913. (25,5 x 18). 315 p.(II 262776)
64620. ~ Les Roumains et les Bulgares. Le traité de Bucarest (28 juillet/10 août 1913), [par] B. Stambler, docteur en droit, diplômé de l'École des Sciences politiques. Paris, A. Pedone, Editeur (Impr. Jouve & C-ie), 1914. (24 X 15,5). 215[- 219] p., 1 h. (II 36706)

Vezi:
• La nation roumaine... Paris, 1914.

Nu exista imagini
  1356) STAMBLER, M.
 • Opera
 • Imagini
STAMBLER, M.
64621. ~ File din cartea vieţii, [de] M. Stambler, Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu). 1918. (23 x 16). 79 p. (II 49655)

Nu exista imagini
  1357) STAMBOLEANU, CRISTACHE C.
 • Opera
 • Imagini
STAMBOLEANU, CRISTACHE C.
64622. ~ Despre filiaţiunea copiilor naturali în dreptul roman şi român. Teză pentru susţinerea examenului de licenţă în drept de Cristache C. Stamboleanu. Bucureşti (Tip. Viitoru, Nicolae N. Voicu), 1899. (23 x 15,5). 96 p. (Facultatea de drept din Bucuresci) (II 409452)

Nu exista imagini
  1358) STAMBOLESCU, IANCU
 • Opera
 • Imagini
STAMBOLESCU, IANCU
64623. ~ Mult bogată această carte. Cine va urma dupe ea a învăţa în Regatul României. Muncile Agriculturei în 32 de judeţe. Făcută de Iancu Stambolescu, [Galaţi]. (Tipo-Lith. P. M. Pestelmalgioglu), [1888]. (22,5 x 15,5). 18 p. (II 393841)

Nu exista imagini
  1359) STAMBOLIU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
STAMBOLIU, CONSTANTIN
64624. ~ Concepţia actuală a geografiei şi metodica ei faţă cu trecutul de Const. Stamboliu, Profesor la Liceul Naţional din Iaşi, Membru al Societăţii Regale Române de Geografie. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1916. (23 x 16). 9 p. (Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie XXXVII 1916) (II 48900)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1360) STAMBULESCU, ANTON
 • Opera
 • Imagini
STAMBULESCU, ANTON
64625. ~ Inalienabilitatea dotei. Teză pentru licenţă de Anton Stambulescu. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1898. (22,5 x 15,5). 65 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 259363)

Nu exista imagini