Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1321) STAMATI, C.
 • Opera
 • Imagini
STAMATI, C.
64563. ~ *Sinodul al V-lea Ecumenic de Economul C. Stamati. Bucureşti, 1901. 3 cor. (Drap, 4 (1904), nr. 120, oct. 14/27, p. 4)
64564. ~ Sinodul al VI Ecumenic. Teza pentru licenţă de Economul C. Stamati susţinută la... Noembrie 1901. Iaşi (Tipografia Naţională), 1901. (22 x 15). 2 f., 100 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 409530).

Nu exista imagini
  1322) STAMATI, COSTACHE (1786-1869)
 • Opera
 • Imagini
STAMATI, COSTACHE (1786-1869)
64565. ~ Ce pagube fac banii de Constantin Stamati. Dată la tipar de Petre V. Haneş Profesor la Universitatea Populară şi Gimansiul no. 1 din Chişinău. Chişinău (Tip. Românească), 1918. (17 x 12,5). 14[-15] p. (Biblioteca Basarabiei no. 3) (I 39213)
Cu o prefaţă a editorului, P. V. Haneş.
64566. ~ Mus'a Romaneasca. Compuneri originale şi Imitaţii din autorii Europei de Caval. Const. Stamati. Tom I. [Editoru Th. Codrescu. Iassy (Typ. Buciumului Românu), 1868]. (19 x 14). 3 f., VI-535[-539] p., 1 f. portr. 6 lei. nuoi sau jumătate de galben. (I 107980)
Descriere completă după nota editorului. Conţine o prefaţă a autorului (p. I-VI) şi o parte intitulată: "Ştiinţi filologice şi istorice. Câteva cuvinte Româneşti ce se trag din limbile Latine, Italiene, Spaniole, Greceşti şi Franco-galice, iar altele de origină antică Dacice şi ale altor ginte ce au traitu în Daco-România, adunate în 1863". Pentru an, vezi şi: Iarcu II, p. 123.
64567. ~ Idem. Vol. I-II. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga [1894]. (19x20). 1 f., VI-268, 1 f., VI-268, 1 f. portret (I); 1 f., p. 269-535[-539) (II) (Colecţiunea Şaraga no. 34-35) (I 195561)
Datat după: Stăncescu, p. 97; ediţie identică cu precedenta.
64568. ~ Povestea povestelor de Cav. C. Stamati. Iasii, La Cantora Foiei Săteşti, 1843. (14x9). 119 p. (I 857)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.

Traduceri:
HAŞDEU, A. Cuvântu cătră elevii şcoalei ţinut. Hotinului... Trad. de ~. Iaşi, 1855.

Vezi de asemenea :
• Colecţiune de fabule române. Iaşi, 1896 ; 1903.
NICOLEANU, N. Poezii şi proză. Bucureşti, 1906.
• Poeţi Români de supt stăpînirea rusească. Vălenii de Munte. 1910
ROSETTI, R. D. Cartea dragostei. Bucureşti, 1868.

Nu exista imagini
  1323) STAMATI, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
STAMATI, DIMITRIE
64569. ~ Acatistul sfîntului mare martir Dimitrie Izvorîtoriul de Mir. Compus după viaţa sfîntului şi imprimat pentru întîia oară. Cu învoirea şi binecuvîntarea Înalt Pre. St. D. D. Kalinik Miklesko, Arhiepiscop şi Mitropolit Moldovei şi Sucevei şi Essarh Bisericei Adormirea Maicei Domnului din oraşul Botoşani. Iassi (Tip. A. Bermann), 1872. (23,5 x 18,5). 1 f., 38 p. (II 74670)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1324) STAMATI, ELENA
 • Opera
 • Imagini
STAMATI, ELENA
Traduceri:
MOLIÈRE. Preţioasele ridicule. Trad. de ~. Iaşi, 1850.

Nu exista imagini
  1325) STAMATI, LEONID von (1867-1926)
 • Opera
 • Imagini
STAMATI, LEONID von (1867-1926)
64570. ~ Das Problem, mit den vermeintlichen Mars-Bewohnern eine Verbindung herzustellen, erricht. Von Ingenieur Leonid von Stamati. Zürich (Art. Institut Orell Füssli), 1911. (22 x 15,5). 31 p. (II 31508)

Nu exista imagini
  1326) STAMATI, TEODOR (1812-1852)
 • Opera
 • Imagini
STAMATI, TEODOR (1812-1852)
64571. ~ Abeţedaru Frantezo-Românesc compus De Teodor Stamati. Abécédaire Français-Moldave par Théodore Stamaty. Eşi (In Tip. Albinei), 1833. (16,5 x 11). 5 f., p. 9-80, l f. pl. (1 83453)
Text paralel în l. română şi franceză. Textul românesc cu alfabet de tranziţie.
64572. ~ Dicsionăraşu românescu de cuvinte tehnice şi altele greu de înţelesu de Pah. T. Stamati, Doctoru de Filosofie, şi de frumoasele arte, profesoru publicu de fizică şi de istoria naturei, mădulariu efectivu al soţietăţei de medici şi naturalişti din Principatul Moldovei. Întâiea ediţiune. Iaşi (Tip. Buciumului Romanu), 1851. (14x9). 1 f., IX, 310 p. (I 166068)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
64573. ~ Idem. Ed. II. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1856. (16,5 x 11). 1 f., VIII, 254 p. (I 47515)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
64574. ~ Elemente de istoriea naturală pentru Clasele Elementare, de Doctorul Teodor Stamati. Iasii, Ediţionate de Th. Codrescu & D. Gusti (Tip. Buciumului Romanü), 1859. (20 x 13). 1 f., 100 p., 9 pl. 3 lei. (I 439767)
Cu alfabet de tranziţie.
64575. ~ Idem. Iassi. Editionată de T. Codrescu & P. Gusti (Tip. Buciumului Romanu), 1860. (18,5 x 12,5). 83 p., 5 pl. 3 lei. (I 521726)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
64576. ~ Idem. Iassi, Ediţionată de Th. Codrescu & D. Gusti (Impr. Buciumului Romanu), 1862. (22,5 x 15). 97 p., 11 f. pl. 3 lei. (II 106390)
Cu alfabet de tranziţie.
64577. ~ Fizica elementară pentru clasele colegiale ; din Prinţipatul Moldovei compilate după F. Crişu de Pah. Teodor Stamati, Doctoru de filosof ie şi de frumoasele arte, profesoru publicu de fisică şi istoriea naturei la Academia Mihăileană din Iaşi, mădulariu efectivu al societăţii de medici şi naturalişti din Prinţipatul Moldovei. Ed. I. Cu cheltuiala casei şcoalelor. Iaşii (Tip. Institutul Albinei), 1849. (18,5 x 12). VIII, 188 p., 3 pl. (I 262337)
Cu alfabet de tranziţie.
64578. ~ Manual de istoria naturală. Prescurtată pentru tinerimea românească de doct. T. Stamati. Easii (La Inst. Albinei), 1841. (16 x 11). VIII, 138 p., 9 f. pl. (I 846)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
64579. ~ *Idem. Ediţia întâia cu cheltuiala casei Şcoalelor. Iasii (Tip. Inst. Albinei), 1848. (16 x 10,5). VIII, 138 p., 7f. pl. (I 522841)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
64580. ~ *Manual de silabit pentru începători de T. Stamati. Iaşi, 1845. (AR, 15 (1845), nr. 29, p. 116 ; RF 7 (1940), nr. 7, iul. 1, p. 120-121)
64581. ~ Pepelea sau Tradiciuni năciunare romăneşti. Culese, înnorănduite şi adăugite de Doc. T. Stamati. Partea I. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1851. (13 x 10,5). 2 f., 44 p. (BCU-CIN 206097)
Cu menţiunea: "Publicatu în Foiletonul Zimbrului" (cop. 4).
64582. ~ *Vocabular de cuvinte tecnice de T. Stamati. Iaşi, (Tip. Buciumul Român), 1858. 1 volum. 16°. (Iarcu, p. 82)
64583. ~ *Vocabular latin-român de Dr. T. Stamati. Bucureşti (Tip. Rosetti-Vinterhalder), 1851. (Iarcu, p. 63)
64584. ~ Vocabulariu de limba germană şi română cu adăogirea celor mai obicinuite şi în conversaciune primite cuvinte streine de Pah. Teodor Stamati. Doctoru de Filosofia şi de frumoasele arte, Profesoru publicu de Fizică şi de Istoriea Naturei la Academia din Iaşi, mădulariu efectivu al societăţei de medici şi naturişti din principatul Moldovei. Wörterbuch der deutschen und romanischen Sprache Hinzufügung der gewöhnlichsten in der Umgangssprache verkommenden Freundwörter von Theodor Stamati. Doctor der Philosophie und der Schönen Wissenschaftlischen öffen-wirtlichen Professor der Physik an der Academie zu Iassi wirtlichem Mitglied der Gesellschaft der Arzte und Naturforscher in dem Fürstenthume Moldau. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1852. (21,5 x 14,5). 2 f., IV, 760 p. (II 165498)
Textul românesc cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Vezi de asemenea :
• Alisandria sau istoria... şi Pepelea seau Tradiciuni Năciunare Românesci. Iasii, 1868.
• Culegere de fabule. Bucureşti. 1909.

Nu exista imagini
  1327) STAMATI-CIUREA, CONSTANTIN (1828-1898)
 • Opera
 • Imagini
STAMATI-CIUREA, CONSTANTIN (1828-1898)
64585. ~ Caleidoscop literar. Fantasii, Suveniri şi Episoade de Constantin Stamati-Ciurea. Cernăuţi, Editura tipografiei (Tipo-Litogr. conces. Archiep. Silv. Morariu-Andrievici), 1895. (19,5 x 13). 2 f., XVI, 481 p. (I 194465)
Lipsă coperta.
64586. ~ Contrabandistul (Fragment din memoriul seu) Novelă de Constantin Stamati-Ciurea. Dedicată domnişoarei Elena D. O. Sevastos. Cernăuţi, Editura autorului (Tip. R. Eckhardt) 1892. (18,5 x 12). 34 p. (Retipărire separată din Gazeta Bucovinei) (I 13998)
64587. ~ Insula Sagalin. Ţara misterioasă a exilaţilor. Roman contemporan, [de] Constantin de Stamati-Ciurea. Cernăuţi (Tipo şi litogr. conces. Archiep. Silv. Morariu-Andrievici), Editura tipografiei, 1894. (20 x 13). 242[-244] p. 1 fl. 2 franci (II 346067)
64588. ~ Istoria unui ţînţar de Constantin de Stamati-Ciurea [pe cop.: membru al institutului literar din Paris, al inst. de belle arte din Viena şi al inst. sciinţific din Moscva]. Cernăuţ, Editura autorului (Tip. lui R. Eckhardt), 1891. (18,5 x 12). 38 p. 20 cr. sau 50 bani. (Tipărire separată din Gazeta Bucovinei) (I 409608)
Cu menţiunea: "se vinde în folosul Şcoala română din Suceava".
64589. ~ Magdalina pecătoasa. Dramă în trei acte de Constantin de Stamati-Ciurea, membru al institutului literar din Paris, al institutului de belle arte din Viena şi al institutului sciinţific din Moscova. Ediţiunea separată din opurile dramatice tomul II. Cernăuţi, Editura şi proprietatea societăţii filarmonice Armonia (Tip. archiepiscopală), 1889. (18,5 x 13,5). 1 f., 70 p. (I 392459)
64590. ~ Opuri dramatice de Constantin de Stamati-Ciurea membru al institutului literar din Paris, al institutului de belle-arte din Viena şi al institutului sciinţific din Moscova. Tomul I. Cernăuţi, Editura şi proprietatea societăţii filarmonice Armonia (Tip. Archiepiscopală), 1888.(19,5 x 14,5).VIII, 402 p., 1 f. portr. (I 380143)
61591. ~ Idem. Vol. II. Cernăuţi. Editura autorului (Tipo si litogr. conc. Arch. Silvestru Morariu-Andrievici), 1893. (19,5 x 14,5). 2 1, 251 p. (I 380143)
64592. ~ Пудь Ивановича (Эскизъ изн провинциальной прозы). [Pud Ivanovici. Schiţă din proza de provincie]. Сочинение К. К. Стамати, члена литературныхъ обществъ русскихъ, французскихъ и румынскихъ писателей. Кишиневъ, (Типографія Ф. В. Грузинпева), 1890. (23 x 15), 16 р. 10 copeici. (II 517202).
64593. ~ Resunete din Basarabia, [de] Constantin de Stamati-Ciurea. Cernăuţi, Edit. H. Pardini (Soc. tipografică cernăuţeană), 1888. (20,5 x 13). 2 f., 277 р. (II 464064)
64594. ~ Traum und Wirklichkeit von Constantin von Stamati-Ciurea. Übersetzung aus dem Romanischen. Czernovitz (Conc. Typo. und Lithogr. des Erzb. Silv. Morariu Andriewicz), 1894. (16,5 x 12). 18 р. (I 409640)
Descriere după copertă.
64595. ~ Trei suveniri de Constantin de Stamati-Ciurea, membru al institutului literar din Paris, al institutului de belle arte din Viena şi al institutului sciinţific din Moscva. Cernăuţi, Editura autorului (Tipo şi litogr. conces. Arch. Silvestru Morariu- Andrievici), 1890. (18,5 x 13). 2 f., 150 p. 50 cr. 1 franc 50 bani. (I 375166)
64596. ~ *Восполшнаія объ охот по Бессарабіи, Стамати, К. К. Одесса, 1854. (Ciobanu, р. 317)
64597. ~ Восполшнаія объ охот по Бессарабіи. Сочипете К. К. Стамати (Бессарабъянина). Ii гишневъ (Печатано въ Типо-Литографіи Ф. В. Грузшщева), 1891. (22,5 x 15). 86[-90] р., 6 f. pl. (II 515518)
64598. ~ Wohn und Wahrheit. Erzählungen und Studien von Constantin v. Stamati-Ciurea. Auto-risirte Uebertragung von Prof. А. M. Herausgegeben und mit einem Vorwort verse Jen von Вasil Morariu. Czernowitz, H. Pardini, k.k. Universität-Buchhandlung (Engel & Suchanka) (Czernowitzer Buchdruckerei-Geselschaft), 1901. (20 x 13). V p., 1 f., 191[-193] р. (I 466857)

Nu exista imagini
  1328) STAMATIAD, ALEXANDRU TEODOR (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
STAMATIAD, ALEXANDRU TEODOR (1885-?)
64599. ~ Din trâmbiţe de aur. Poema, [de] Alexandru Teodor Stamatiad. Bucureşti (Tip. Poporul), 1910. (21,5 x 17,5). 104 p. 2 lei. (II 21486)
64600. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Editura Librăriei Alcalay &Co., [1914]. (15 x 10,5). 112 p. cu portr. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi no. 900) (I 45096)
Datat după Adamescu, p. 379.
64601. ~ Mărgăritare negre. Poeme, [de] Alexandru Teodor Stamatiad Cu un desen de Iser. Bucureşti (Atelierele Poporul), 1918. (16,5 x 12). 32 p., 1f. portr. 50 bani. (Scriitorii Moderni) (I 50727)

În colaborare:
64602. ~ Femeile ciudate. Piesă într-un act, [de] Alexandru Teodor Stamatiad şi ConstantinRîuleţ. Reprezentată pentru întîia oară pe scena Teatrului Modern de către Compania Davila în seara de 1 Octombrie 1910. Bucureşti (Tip. Eminescu), 1911. (21,5 x 17). 56 p. 1 leu.(II 23989)
Cu menţiunea: "Această piesă a fost publicată pentru întîia oară în revista Convorbiri critice numărul din 25 Noembre 1910, p. 4".

Vezi:
RÎULEŢ, C. şi ~. Femei Ciudate. Ed. II. Bucureşti, 1915.

Traduceri:
BAUDELAIRE, Ch. Poeme în proză. Trad. de ~. Bucureşti, 1912 ; 1915.
MAETERLINCK. M. Ciclul morţii. Trad. de ~. Bucureşti. 1914.
MAETERLINCK. M. Interior... Trad. de ~. Bucureşti, 1908.
MAETERLINCK. M. Oaspete nepoftit. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
MAETERLINCK. M. Orbii... Trad. de ~. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1329) STAMADIADE, AUREL
 • Opera
 • Imagini
STAMADIADE, AUREL
64603. ~ Contribuţiuni la studiul Leziunilor capsulelor suprarenale în diferite boale. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută la 29 Ianuarie 1907 de Aurel Stamatiade din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tip. Aurora), 1907. (25 x 17). 107[-111], VII p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 903) (II 5563)

Nu exista imagini
  1330) STAMATIADIS, EPAMINONDIS I.
 • Opera
 • Imagini
STAMATIADIS, EPAMINONDIS I.
64604. ~ Biografiile marilor dragomani (interpreţi) greci din imperiul otoman de Epaminonda I. Stamatiade. Traduse din greceşte de Constantin Erbiceanu, Profesor universitar. Bucuresci (Tipo. Litogr. Cărţilor Bisericesci), 1897. [pe cop.: 1898]. (24 x 16). IV, 3-108 p., 11 p. (Extrasu din Revista Biserica Ortodoxă Română) (II 119202)

Nu exista imagini