Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1321) STAMATE, ECATERINA
 • Opera
 • Imagini
STAMATE, ECATERINA
64517. ~ Femeia în educaţie. Studiu femenin, [de] Ecaterina Stamate. Piatra-N., Editura Bibliotecii Zări Senine (Tip. H. Rosenberg), 1918. (17 x 12,5). 32 p. 1,25 lei. (Biblioteca Zări Senine, nr. 3) (I 53381)
Prefaţă de Mihail D. Stamate-Cyrus, Învăţător.

Nu exista imagini
  1322) STAMATE, IOAN I.
 • Opera
 • Imagini
STAMATE, IOAN I.
64518. ~ Delictele de presă în Legislaţia nostră. Teză pentru licenţă de Ioan I. Stamate. Bucureşti (Tip. Universitară A. G. Brătănescu), 1905. (23 x 16). 31 p. (Universitatea din Bucureşti), (II 3187)

Nu exista imagini
  1323) STAMATE, MIHAIL D. (1895-?)
 • Opera
 • Imagini
STAMATE, MIHAIL D. (1895-?)
(Marie de Remmy ; S. M. Cyrus)
64519. ~ Din vremuri Depărtate. Nuvele... [de ] Mihail D. Stamate Cyrus. Siliştea-Neamţ, Editura Bibliotecei Zări Senine, Piatra Neamţ (Tip. L. Steinberg), 1918. (16 x 12). 38 p. 1,25 lei. (Biblioteca Zori Senine no. 4) (I 53380)
64520. ~ E ceasul din urmă... Versuri închinate marelui poet naţional Octavian Goga, [de] Marie de Remmy [= Mihail D. Stamate] Iaşi (Inst. Grafic N. V. Ştefăniu & Co.), 1915. (14 x 10), 28 p. 30 bani. (Biblioteca Zori Senine no. 1) (I 45049)
Identificarea pseudonimului după mărturia autorului, 10 martie 1970.
64521. ~ Tăcere... poezii de M. Stamate Cyrus [pe cop.: S. M. Cyrus]. Iaşi (Inst. de Arte grafice N. V. Ştefaniu), 1916. (16,5 x 11). 64 p. (Biblioteca Zări Senine no. 2) (I 552050)
Coperta şi p. de titlu dactilografiate. Pe copertă menţiunea: "Cu o scrisoare prefaţă de V. Dem. Bradul, scriitor colaborator al Institutului Astronomic Paris". Ofertă făcută de autor.

Prefeţe:
STAMATE, E. Femeia în educaţie...Pref. de ~. Piatra-Neamţ, 1918.

Nu exista imagini
  1324) STAMATE, MIHAI I.
 • Opera
 • Imagini
STAMATE, MIHAI I.
64522. ~ Tipic bisericesc pentru rînduiala Dumnezăeştei slujbe şi a sărbătorilor de peste tot anul aranjat de Mihai I. Stamate, Directorul şcoalei de canto, psaltihie şi muzică vocală. Bacău (Tip. H. Margulius), 1905. (24,5 x 16). 82 p. (II 1658)

Nu exista imagini
  1325) STAMATE, ŞTEFAN AL.
 • Opera
 • Imagini
STAMATE, ŞTEFAN AL.
64523. ~ Hipoteca în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Ştefan Al. Stamate. Bucuresci. (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (24 x 16,5). 56 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409341)
Pe copertă titlul: "Hipoteci".

Nu exista imagini
  1326) STAMATE-CYRUS, M.
 • Opera
 • Imagini
STAMATE-CYRUS, M.
Vezi: STAMATE, MIHAIL D.

Nu exista imagini
  1327) STAMATELACHE, DIMITRIE I.
 • Opera
 • Imagini
STAMATELACHE, DIMITRIE I.
Traduceri:
THEOVALD. Din memoriile lui. Trad. de ~. Tîrgu-Frumos, 1913.

Nu exista imagini
  1328) STAMATESCU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
STAMATESCU, DIMITRIE
64524. ~ Întrebuinţarea injecţiunilor de tuberculină în diagnosticul tuberculozei bovine. Teză pentru obţinerea diplomei de medic-veterinar. Presentată şi susţinută la... Mai 1893 de Dimitrie Stamatescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1893. (24,5 x 16,5). 1 f., 54[-56] p., 1 pl. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară) (II 74865)

Nu exista imagini
  1329) STAMATESCU, FLOREA (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
STAMATESCU, FLOREA (1852-?)
64525. ~ Chestiuni de cosmografie pentru clasa III-a secundară. Lucrare întocmită conform programei în vigore de F. Stamatescu, Profesor la Liceul Mihaiu-Vitezul. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1903. (21,5 x 13,5). 42[-44] p. cu il. 75 bani. (II 2188)
64526. ~ Idem, pentru clasa V secundară. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1903. (21,5 x 13,5). 92 p. cu il. 1,75 lei. (II 2189)
64527. ~ Curs de Geografiia pentru clasa II-a secundară de Florea Stamatescu. Licenţiat şi profesor la Scola Normala Carol I. Africa şi Oceniia. Bucureşti (Typ. C. Petrescu-Conduratu), 1885. (18,5 x 12,5). 161 p. (I 392284)
64528. ~ Idem. Asiia. Bucuresci (Typ. C. Petrescu-Conduratu), 1885. (18,5 x 13). 197 p. (I 392427)
64529. ~ Idem pentru clasa III secundară Europa (cu hărţile necesare). Bucuresci, Librăria Socecu & Comp. (Tip. Modernă Gr. Luis), 1886. (21 x 13). 269 p., 7 h. 2 lei. (II 393040)
64530. ~ Idem. Europa (fără România). Lucrare întocmită conform noei programe. Bucuresci, Editura Librăriei Şcolelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Gobl),1901. (22 x 14,5). 2 f., 188 p. cu il. 3 lei. (II 2119)
64531. ~ Idem pentru clasa VII secundară. Geografia economică a Europei (fără România) şi a unora din ţările americane cu reveniri asupra noţiunilor de geografie fisică şi politică. Lucrare întocmită conform noei programe. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1901. (22 x 14,5). 2 f., 314 p. cu il., 1 f. 3,50 lei. (II 2120)
64532. ~ Idem pentru clasele secundare. Asia şi cele două Americi. Bucuresci (Tip. şi Librăria Şcolelor, Eniu D. Bălteanu & C. P. Conduratu), 1889. (19,5 x 13). 142 p. 2 lei. (I 379820)
64533. ~ Idem. Africa şi Oceania. [Ediţie nouă]. Bucureşti (Tip. Şcoalelor, Eniu D. Bălteanu), 1890. (20 x 13,5). 70 p. 1,25 lei. (I 392788)
64534. ~ Idem. Europa. Ed. II de F. Stamatescu profesor la şcoala normală de institutori. Bucuresci, Librăria Şcolelor C. Sfetea. (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (21 x 13,5). 180 p. 2 lei. (II 393200)
64535. ~ Idem. Asia şi cele doue Americi. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [189?]. (20,5 x 13). 143 p. 2 lei. (II 393037)
64536. ~ Despre tutelă. Thesa pentru licenţă de Flor. Stamatescu Susţinută în diua de... Giurgiu (Tip. C. P. Conduratu), 1880. (23 x 15,5). 54 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 15937)
64537. ~ Geografie pentru clasele primare. Carte atlas. Continentele. Pămîntul de F. Stamatescu, Profesor la Şcoala Normală de Institutori. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea. (Tip. Motzătzeanu & Lambru), [1895]. (20 x 27). 47 p. cu il. 1,50 lei., (I 520533)
64538. ~ Idem. Carte Atlas. Continentele Pămîntului. Lucrare aprobată pentru întiia oră la concursul de cărţi didactice din 1895, modificată anul acesta conform ultimului program şi reaprobată prin adresa ministerului Instrucţiunii Publice no. 50052 din 28 Aug. 1898. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Thoma Basilescu), [1898]. (25,5 x 20,5). 44 p. cu il. 1,50 lei. (II 394386)
Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
64539. ~ Idem. Lecţii practice corespundînd manualului intitulat: Continentele. Pămîntul de F. Stamatescu Profesor de geografie la şcola normală de institutori. Trimestrul I. Bucuresci, Editura Librăriei Şcolelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1895]. (20 x 13,5). 38 p. 50 bani. (II 509473)
Metodă de predare pentru învăţători.
64540. ~ Idem pentru clasa IV primară urbană. Continentele. Pămîntul. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1900?]. (28x22). 44 p. cu il. (II 483846)
Lipsă coperta. Datat prin comparare cu ediţia reaprobată în 1898 şi după timbrul Edit. Carol Göbl aflat pe coperta volumului.
64541. ~ Idem. Continetele. Pămîntul. Lucrare aprobată întiia oară la concursul de cărţi didactice din 1895, apoi modificată conform ultimului program şi reaprobată de onor. Minister al Instrucţiunii publice. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), [1900?]. (26x20). 43 p. cu il. (II 595845)
Datare prin comparare cu ediţia reaprobată în 1898. Diferă de precedenta prin paginaţie, tipografie, tipar.
64542. ~ Idem pentru clasele primare rurale. Divisia III. Anul II. Continentele. Pămîntul. Precedate de tratarea pe scurt a României. Lucrare aprobată întâia oră la concursul de cărţi didactice din 1895, apoi modificată conform ultimului program şi reaprobată de onor Minister al instrucţiunii publice. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), [1900?]. (26x 20,5). 52 p. 1,50 lei. (II 511071)
Datată după grafie şi prin comparaţie cu celelalte ediţii.
64543. ~ Idem pentru clasele primare. Carte Atlas. România şi celelalte ţări locuite de Români. Lucrare conformă ultimului program, aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor. Bucuresci, Editura Librăriei, Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Thoma Basilescu), [1898]. (25,5 x 21). 42 p. cu il. 1,25 lei. (II 394384)
Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
64544. ~ Idem. România şi celelalte ţări locuite de Români. Partea I. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Motzătzeanu & Lambru), [1895]. (26x20,5). 36 p. cu il. 1,25 lei.(II 409322)
64545. ~ Idem. Partea II. România şi celelalte ţări locuite de români. Lucrare conformă ultimului program, aprobată de Ministerul Instrucţiunii publice şi al Cultelor la concursul din 1895 cu adresa seria A, no. 10323. din 22 August. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1895]. (20,5 X 33). 32 p. cu il. şi h. 1,25 lei. (II 116752)
64546. ~ Idem. Partea III. Continentele. Pămîntul. Lucrare conformă ultimului program, aprobată de Ministerul Instrucţiunii publice şi al Cultelor la concursul din 1895 cu adresa seria A. no. 10854. din 28 August. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea. (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1895]. (20 x 26). 46 p. cu il. 1,50 bani. (I 123388)
64547. ~ Idem. România şi celelalte ţări locuite de Români. Lucrare conformă ultimului program, aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al cultelor. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Thoma Basilescu), [1895]. (26 X 20). 42 p. cu il. 1,25 lei. (II 409323)
Datată după celelalte ediţii ale Geografiilor şi după anii aprobărilor Ministerului.
64548. ~ Idem pentru şcolile primare cl. III urbană şi divisiele II şi III rurale. România şi celelalte ţeri locuite de Români. Lucrare aprobată întâia oră la concursul de cărţi didactice din 1895, apoi modificată conform ultimului program şi reaprobată de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), [1898?]. (25 x 20,5). 44, 6 p. cu il. 1,25 lei. (II 2857)
Conţine un formular cu exerciţii recapitulative pentru elevi, pregătind introducerea noţiunii de judeţ.
64549. ~ Idem. România şi celelalte ţări locuite de Români. Lucrare aprobată întâia oră la concursul de cărţi didactice din 1895, apoi modificată conform ultimului program şi reaprobată de onor Minister al Instrucţiuni Publice. Bucuresci, Editura Librăriei Şcolelor C. Sfetea. (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), [1898?]. (26,5 x 20). 7, 44 p. cu il., 1 pl. 1 leu 25 bani. (II 7560)
Conţine un formular cu exerciţii recapitulative pentru elevi, pregătind introducerea noţiunii de judeţ.
64550. ~ Idem, pentru clasele primare rurale, divisia III anul II. Carte Atlas. Continentele.Pămîntul. Precedate de tratarea pe scurt a României. Lucrare aprobată întîia oră la concursul de cărţi didactice din 1895, conform ultimului program şi reaprobată de onor Minister al Instrucţiunii publice. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), [1900?]. (26 x 20,5). 52 p. cu il. 1,50 lei. (II 2856)
Datat după grafie.
64551. ~ Idem pentru clasa I secundară. Noţiuni elementare asupra Pământului. Geografia sumară a celor cinci continente. Lucrare întocmită conform nouei programe. Bucureşti, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Lito-Tip. L. Motzătzeanu &P. Lambru), 1897. (20,5 x 13,5). 87 p. cu il. (I 452839)
64552. ~ Idem. Partea II. Africa, Asia, Oceania, America şi pămînturile polare (cu 51 hărţi). Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, [1898?]. (20,5 x 13,5). 278 p. cu il. (I 452839)
Datare aproximativă după anul 1896, menţionat în text, p. 150.
64553. ~ Idem, pentru clasa II secundară. Asia, Africa, America şi Pămînturile Polare. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1901. (22 x 14,5). 202, II p. cu il. 2,50 lei. (II 2118)
64554. ~ *Geografia României adaptată nouilor modificări introduse în program, pentru clasa III şi divizia II rurală de F. Stamatescu. Bucureşti, 1905. 1,25 lei. (Dulfu, P. ş.a. cop. 4)
64555. ~ *Lecţii practice. Povăţuitor pentru învăţămîntul primar de F. Stamatescu. Bucureşti, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea. 1,50 lei. (Stamatescu, F., cop. 4)
64556. ~ Noţiuni preliminare de Geographia cu applicaţiune la celle cinci parti alle pamentului pentru classa I-a secundară de Flor Stamatescu. Licenţiat şi profesor la Gymnasiul din Giurgiu. Giurgiu ( Typ. C. P. Conduratu), 1882. (20 x 14). 96 p. 1,50 lei. (II 393001)
64557. ~ Noţiuni preliminare de Geografia pentru clasa I-a secundară de Floarea Stamatescu, Profesor. Ed. III (prelucrată în vederea programei). Bucureşti (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1887. (21 x 13,5). 123 p. 1,50 lei. (II 393252)

În colaborare:
64558. ~ Geografia economică a României, Europei şi Americii. Cu reveniri asupra noţiunilor de geografie fisică şi politică. Curs de geografie pentru clasa VI secundară. Lucrare conformă programei în vigore şi aprobată de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice după noul regulament de F. Stamatescu, Profesor la liceul Mihaiu-Vitezul şi G. I. Gorciu, Profesor la liceul Sf. Sava şi Seminarul Central. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1902]. (21 x 13,5). 1 f., VI, 113, II p., 3 h., 228 p. cu h. 4 lei. (II 4108)
Anul menţionat la p. VI.
64559. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1903. (20 x 12,5). 113 p. cu il., 3 h., 2 f. pl., 314 p. cu il. şi h. (Curs de Geografie pentru clasa VI secundară) (II 711144)

Nu exista imagini
  1330) STAMATESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
STAMATESCU, GRIGORE
64560. ~ Poesii, [de] Grigore Stamatescu. 1. Resbelul. 2. Respectarea neamului românesc. 3. Mizeria şi perceptorul uman. 4. Mizera. 5. Florile şi floricelele Berladului. Volumul I. Va urma Volumul al II-lea. Bucuresci (Atelierele grafice I. V. Socecu), 1904. (19 x 12). 32 f. cu 2 portr.(I 423970)
64561. ~ Idem. Vol. II. Ed. II. 1. Resbelul. 2. Respectarea neamului românesc. 3. Mizeria şi perceptorul uman. 4. Mizeria. 5. Florile şi floricelele Berladului (Total 83 pagini). Bucuresci (Atelierele grafice I. V. Socecu), 1904. (18,5 x 12). 83 f. cu 2 portr. (I 409604)

Nu exista imagini