Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1321) STAMATE, ECATERINA
 • Opera
 • Imagini
STAMATE, ECATERINA
64517. ~ Femeia în educaţie. Studiu femenin, [de] Ecaterina Stamate. Piatra-N., Editura Bibliotecii Zări Senine (Tip. H. Rosenberg), 1918. (17 x 12,5). 32 p. 1,25 lei. (Biblioteca Zări Senine, nr. 3) (I 53381)
Prefaţă de Mihail D. Stamate-Cyrus, Învăţător.

Nu exista imagini
  1322) STAMATE, IOAN I.
 • Opera
 • Imagini
STAMATE, IOAN I.
64518. ~ Delictele de presă în Legislaţia nostră. Teză pentru licenţă de Ioan I. Stamate. Bucureşti (Tip. Universitară A. G. Brătănescu), 1905. (23 x 16). 31 p. (Universitatea din Bucureşti), (II 3187)

Nu exista imagini
  1323) STAMATE, MIHAIL D. (1895-?)
 • Opera
 • Imagini
STAMATE, MIHAIL D. (1895-?)
(Marie de Remmy ; S. M. Cyrus)
64519. ~ Din vremuri Depărtate. Nuvele... [de ] Mihail D. Stamate Cyrus. Siliştea-Neamţ, Editura Bibliotecei Zări Senine, Piatra Neamţ (Tip. L. Steinberg), 1918. (16 x 12). 38 p. 1,25 lei. (Biblioteca Zori Senine no. 4) (I 53380)
64520. ~ E ceasul din urmă... Versuri închinate marelui poet naţional Octavian Goga, [de] Marie de Remmy [= Mihail D. Stamate] Iaşi (Inst. Grafic N. V. Ştefăniu & Co.), 1915. (14 x 10), 28 p. 30 bani. (Biblioteca Zori Senine no. 1) (I 45049)
Identificarea pseudonimului după mărturia autorului, 10 martie 1970.
64521. ~ Tăcere... poezii de M. Stamate Cyrus [pe cop.: S. M. Cyrus]. Iaşi (Inst. de Arte grafice N. V. Ştefaniu), 1916. (16,5 x 11). 64 p. (Biblioteca Zări Senine no. 2) (I 552050)
Coperta şi p. de titlu dactilografiate. Pe copertă menţiunea: "Cu o scrisoare prefaţă de V. Dem. Bradul, scriitor colaborator al Institutului Astronomic Paris". Ofertă făcută de autor.

Prefeţe:
STAMATE, E. Femeia în educaţie...Pref. de ~. Piatra-Neamţ, 1918.

Nu exista imagini
  1324) STAMATE, MIHAI I.
 • Opera
 • Imagini
STAMATE, MIHAI I.
64522. ~ Tipic bisericesc pentru rînduiala Dumnezăeştei slujbe şi a sărbătorilor de peste tot anul aranjat de Mihai I. Stamate, Directorul şcoalei de canto, psaltihie şi muzică vocală. Bacău (Tip. H. Margulius), 1905. (24,5 x 16). 82 p. (II 1658)

Nu exista imagini
  1325) STAMATE, ŞTEFAN AL.
 • Opera
 • Imagini
STAMATE, ŞTEFAN AL.
64523. ~ Hipoteca în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Ştefan Al. Stamate. Bucuresci. (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (24 x 16,5). 56 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409341)
Pe copertă titlul: "Hipoteci".

Nu exista imagini
  1326) STAMATE-CYRUS, M.
 • Opera
 • Imagini
STAMATE-CYRUS, M.
Vezi: STAMATE, MIHAIL D.

Nu exista imagini
  1327) STAMATELACHE, DIMITRIE I.
 • Opera
 • Imagini
STAMATELACHE, DIMITRIE I.
Traduceri:
THEOVALD. Din memoriile lui. Trad. de ~. Tîrgu-Frumos, 1913.

Nu exista imagini
  1328) STAMATESCU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
STAMATESCU, DIMITRIE
64524. ~ Întrebuinţarea injecţiunilor de tuberculină în diagnosticul tuberculozei bovine. Teză pentru obţinerea diplomei de medic-veterinar. Presentată şi susţinută la... Mai 1893 de Dimitrie Stamatescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1893. (24,5 x 16,5). 1 f., 54[-56] p., 1 pl. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară) (II 74865)

Nu exista imagini
  1329) STAMATESCU, FLOREA (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
STAMATESCU, FLOREA (1852-?)
64525. ~ Chestiuni de cosmografie pentru clasa III-a secundară. Lucrare întocmită conform programei în vigore de F. Stamatescu, Profesor la Liceul Mihaiu-Vitezul. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1903. (21,5 x 13,5). 42[-44] p. cu il. 75 bani. (II 2188)
64526. ~ Idem, pentru clasa V secundară. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1903. (21,5 x 13,5). 92 p. cu il. 1,75 lei. (II 2189)
64527. ~ Curs de Geografiia pentru clasa II-a secundară de Florea Stamatescu. Licenţiat şi profesor la Scola Normala Carol I. Africa şi Oceniia. Bucureşti (Typ. C. Petrescu-Conduratu), 1885. (18,5 x 12,5). 161 p. (I 392284)
64528. ~ Idem. Asiia. Bucuresci (Typ. C. Petrescu-Conduratu), 1885. (18,5 x 13). 197 p. (I 392427)
64529. ~ Idem pentru clasa III secundară Europa (cu hărţile necesare). Bucuresci, Librăria Socecu & Comp. (Tip. Modernă Gr. Luis), 1886. (21 x 13). 269 p., 7 h. 2 lei. (II 393040)
64530. ~ Idem. Europa (fără România). Lucrare întocmită conform noei programe. Bucuresci, Editura Librăriei Şcolelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Gobl),1901. (22 x 14,5). 2 f., 188 p. cu il. 3 lei. (II 2119)
64531. ~ Idem pentru clasa VII secundară. Geografia economică a Europei (fără România) şi a unora din ţările americane cu reveniri asupra noţiunilor de geografie fisică şi politică. Lucrare întocmită conform noei programe. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1901. (22 x 14,5). 2 f., 314 p. cu il., 1 f. 3,50 lei. (II 2120)
64532. ~ Idem pentru clasele secundare. Asia şi cele două Americi. Bucuresci (Tip. şi Librăria Şcolelor, Eniu D. Bălteanu & C. P. Conduratu), 1889. (19,5 x 13). 142 p. 2 lei. (I 379820)
64533. ~ Idem. Africa şi Oceania. [Ediţie nouă]. Bucureşti (Tip. Şcoalelor, Eniu D. Bălteanu), 1890. (20 x 13,5). 70 p. 1,25 lei. (I 392788)
64534. ~ Idem. Europa. Ed. II de F. Stamatescu profesor la şcoala normală de institutori. Bucuresci, Librăria Şcolelor C. Sfetea. (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (21 x 13,5). 180 p. 2 lei. (II 393200)
64535. ~ Idem. Asia şi cele doue Americi. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [189?]. (20,5 x 13). 143 p. 2 lei. (II 393037)
64536. ~ Despre tutelă. Thesa pentru licenţă de Flor. Stamatescu Susţinută în diua de... Giurgiu (Tip. C. P. Conduratu), 1880. (23 x 15,5). 54 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 15937)
64537. ~ Geografie pentru clasele primare. Carte atlas. Continentele. Pămîntul de F. Stamatescu, Profesor la Şcoala Normală de Institutori. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea. (Tip. Motzătzeanu & Lambru), [1895]. (20 x 27). 47 p. cu il. 1,50 lei., (I 520533)
64538. ~ Idem. Carte Atlas. Continentele Pămîntului. Lucrare aprobată pentru întiia oră la concursul de cărţi didactice din 1895, modificată anul acesta conform ultimului program şi reaprobată prin adresa ministerului Instrucţiunii Publice no. 50052 din 28 Aug. 1898. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Thoma Basilescu), [1898]. (25,5 x 20,5). 44 p. cu il. 1,50 lei. (II 394386)
Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
64539. ~ Idem. Lecţii practice corespundînd manualului intitulat: Continentele. Pămîntul de F. Stamatescu Profesor de geografie la şcola normală de institutori. Trimestrul I. Bucuresci, Editura Librăriei Şcolelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1895]. (20 x 13,5). 38 p. 50 bani. (II 509473)
Metodă de predare pentru învăţători.
64540. ~ Idem pentru clasa IV primară urbană. Continentele. Pămîntul. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1900?]. (28x22). 44 p. cu il. (II 483846)
Lipsă coperta. Datat prin comparare cu ediţia reaprobată în 1898 şi după timbrul Edit. Carol Göbl aflat pe coperta volumului.
64541. ~ Idem. Continetele. Pămîntul. Lucrare aprobată întiia oară la concursul de cărţi didactice din 1895, apoi modificată conform ultimului program şi reaprobată de onor. Minister al Instrucţiunii publice. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), [1900?]. (26x20). 43 p. cu il. (II 595845)
Datare prin comparare cu ediţia reaprobată în 1898. Diferă de precedenta prin paginaţie, tipografie, tipar.
64542. ~ Idem pentru clasele primare rurale. Divisia III. Anul II. Continentele. Pămîntul. Precedate de tratarea pe scurt a României. Lucrare aprobată întâia oră la concursul de cărţi didactice din 1895, apoi modificată conform ultimului program şi reaprobată de onor Minister al instrucţiunii publice. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), [1900?]. (26x 20,5). 52 p. 1,50 lei. (II 511071)
Datată după grafie şi prin comparaţie cu celelalte ediţii.
64543. ~ Idem pentru clasele primare. Carte Atlas. România şi celelalte ţări locuite de Români. Lucrare conformă ultimului program, aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor. Bucuresci, Editura Librăriei, Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Thoma Basilescu), [1898]. (25,5 x 21). 42 p. cu il. 1,25 lei. (II 394384)
Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
64544. ~ Idem. România şi celelalte ţări locuite de Români. Partea I. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Motzătzeanu & Lambru), [1895]. (26x20,5). 36 p. cu il. 1,25 lei.(II 409322)
64545. ~ Idem. Partea II. România şi celelalte ţări locuite de români. Lucrare conformă ultimului program, aprobată de Ministerul Instrucţiunii publice şi al Cultelor la concursul din 1895 cu adresa seria A, no. 10323. din 22 August. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1895]. (20,5 X 33). 32 p. cu il. şi h. 1,25 lei. (II 116752)
64546. ~ Idem. Partea III. Continentele. Pămîntul. Lucrare conformă ultimului program, aprobată de Ministerul Instrucţiunii publice şi al Cultelor la concursul din 1895 cu adresa seria A. no. 10854. din 28 August. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea. (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1895]. (20 x 26). 46 p. cu il. 1,50 bani. (I 123388)
64547. ~ Idem. România şi celelalte ţări locuite de Români. Lucrare conformă ultimului program, aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al cultelor. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Thoma Basilescu), [1895]. (26 X 20). 42 p. cu il. 1,25 lei. (II 409323)
Datată după celelalte ediţii ale Geografiilor şi după anii aprobărilor Ministerului.
64548. ~ Idem pentru şcolile primare cl. III urbană şi divisiele II şi III rurale. România şi celelalte ţeri locuite de Români. Lucrare aprobată întâia oră la concursul de cărţi didactice din 1895, apoi modificată conform ultimului program şi reaprobată de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), [1898?]. (25 x 20,5). 44, 6 p. cu il. 1,25 lei. (II 2857)
Conţine un formular cu exerciţii recapitulative pentru elevi, pregătind introducerea noţiunii de judeţ.
64549. ~ Idem. România şi celelalte ţări locuite de Români. Lucrare aprobată întâia oră la concursul de cărţi didactice din 1895, apoi modificată conform ultimului program şi reaprobată de onor Minister al Instrucţiuni Publice. Bucuresci, Editura Librăriei Şcolelor C. Sfetea. (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), [1898?]. (26,5 x 20). 7, 44 p. cu il., 1 pl. 1 leu 25 bani. (II 7560)
Conţine un formular cu exerciţii recapitulative pentru elevi, pregătind introducerea noţiunii de judeţ.
64550. ~ Idem, pentru clasele primare rurale, divisia III anul II. Carte Atlas. Continentele.Pămîntul. Precedate de tratarea pe scurt a României. Lucrare aprobată întîia oră la concursul de cărţi didactice din 1895, conform ultimului program şi reaprobată de onor Minister al Instrucţiunii publice. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), [1900?]. (26 x 20,5). 52 p. cu il. 1,50 lei. (II 2856)
Datat după grafie.
64551. ~ Idem pentru clasa I secundară. Noţiuni elementare asupra Pământului. Geografia sumară a celor cinci continente. Lucrare întocmită conform nouei programe. Bucureşti, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Lito-Tip. L. Motzătzeanu &P. Lambru), 1897. (20,5 x 13,5). 87 p. cu il. (I 452839)
64552. ~ Idem. Partea II. Africa, Asia, Oceania, America şi pămînturile polare (cu 51 hărţi). Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, [1898?]. (20,5 x 13,5). 278 p. cu il. (I 452839)
Datare aproximativă după anul 1896, menţionat în text, p. 150.
64553. ~ Idem, pentru clasa II secundară. Asia, Africa, America şi Pămînturile Polare. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1901. (22 x 14,5). 202, II p. cu il. 2,50 lei. (II 2118)
64554. ~ *Geografia României adaptată nouilor modificări introduse în program, pentru clasa III şi divizia II rurală de F. Stamatescu. Bucureşti, 1905. 1,25 lei. (Dulfu, P. ş.a. cop. 4)
64555. ~ *Lecţii practice. Povăţuitor pentru învăţămîntul primar de F. Stamatescu. Bucureşti, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea. 1,50 lei. (Stamatescu, F., cop. 4)
64556. ~ Noţiuni preliminare de Geographia cu applicaţiune la celle cinci parti alle pamentului pentru classa I-a secundară de Flor Stamatescu. Licenţiat şi profesor la Gymnasiul din Giurgiu. Giurgiu ( Typ. C. P. Conduratu), 1882. (20 x 14). 96 p. 1,50 lei. (II 393001)
64557. ~ Noţiuni preliminare de Geografia pentru clasa I-a secundară de Floarea Stamatescu, Profesor. Ed. III (prelucrată în vederea programei). Bucureşti (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1887. (21 x 13,5). 123 p. 1,50 lei. (II 393252)

În colaborare:
64558. ~ Geografia economică a României, Europei şi Americii. Cu reveniri asupra noţiunilor de geografie fisică şi politică. Curs de geografie pentru clasa VI secundară. Lucrare conformă programei în vigore şi aprobată de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice după noul regulament de F. Stamatescu, Profesor la liceul Mihaiu-Vitezul şi G. I. Gorciu, Profesor la liceul Sf. Sava şi Seminarul Central. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1902]. (21 x 13,5). 1 f., VI, 113, II p., 3 h., 228 p. cu h. 4 lei. (II 4108)
Anul menţionat la p. VI.
64559. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1903. (20 x 12,5). 113 p. cu il., 3 h., 2 f. pl., 314 p. cu il. şi h. (Curs de Geografie pentru clasa VI secundară) (II 711144)

Nu exista imagini
  1330) STAMATESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
STAMATESCU, GRIGORE
64560. ~ Poesii, [de] Grigore Stamatescu. 1. Resbelul. 2. Respectarea neamului românesc. 3. Mizeria şi perceptorul uman. 4. Mizera. 5. Florile şi floricelele Berladului. Volumul I. Va urma Volumul al II-lea. Bucuresci (Atelierele grafice I. V. Socecu), 1904. (19 x 12). 32 f. cu 2 portr.(I 423970)
64561. ~ Idem. Vol. II. Ed. II. 1. Resbelul. 2. Respectarea neamului românesc. 3. Mizeria şi perceptorul uman. 4. Mizeria. 5. Florile şi floricelele Berladului (Total 83 pagini). Bucuresci (Atelierele grafice I. V. Socecu), 1904. (18,5 x 12). 83 f. cu 2 portr. (I 409604)

Nu exista imagini
  1331) STAMATESCU, ION ST.
 • Opera
 • Imagini
STAMATESCU, ION ST.
Vezi:
• Th. G. PETRARU. [Cuvântări...].Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  1332) STAMATESCU-GEST, G.
 • Opera
 • Imagini
STAMATESCU-GEST, G.
64562. ~ Din lumea celor mici. Nuvele şi schiţe de G. Stamatescu-Gest. Bucureşti (Tip. M. M. Antonescu), 1905. (21 x 14). XV-99 p., 1 portr. 1,25 lei. (II 3395)
Prefaţă de Al. Macedonschi, p. VII- VIII şi scrisori semnate de Marion, Mihail Mora şi Rigo Pol, p. IX- XV.

Nu exista imagini
  1333) STAMATI, C.
 • Opera
 • Imagini
STAMATI, C.
64563. ~ *Sinodul al V-lea Ecumenic de Economul C. Stamati. Bucureşti, 1901. 3 cor. (Drap, 4 (1904), nr. 120, oct. 14/27, p. 4)
64564. ~ Sinodul al VI Ecumenic. Teza pentru licenţă de Economul C. Stamati susţinută la... Noembrie 1901. Iaşi (Tipografia Naţională), 1901. (22 x 15). 2 f., 100 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 409530).

Nu exista imagini
  1334) STAMATI, COSTACHE (1786-1869)
 • Opera
 • Imagini
STAMATI, COSTACHE (1786-1869)
64565. ~ Ce pagube fac banii de Constantin Stamati. Dată la tipar de Petre V. Haneş Profesor la Universitatea Populară şi Gimansiul no. 1 din Chişinău. Chişinău (Tip. Românească), 1918. (17 x 12,5). 14[-15] p. (Biblioteca Basarabiei no. 3) (I 39213)
Cu o prefaţă a editorului, P. V. Haneş.
64566. ~ Mus'a Romaneasca. Compuneri originale şi Imitaţii din autorii Europei de Caval. Const. Stamati. Tom I. [Editoru Th. Codrescu. Iassy (Typ. Buciumului Românu), 1868]. (19 x 14). 3 f., VI-535[-539] p., 1 f. portr. 6 lei. nuoi sau jumătate de galben. (I 107980)
Descriere completă după nota editorului. Conţine o prefaţă a autorului (p. I-VI) şi o parte intitulată: "Ştiinţi filologice şi istorice. Câteva cuvinte Româneşti ce se trag din limbile Latine, Italiene, Spaniole, Greceşti şi Franco-galice, iar altele de origină antică Dacice şi ale altor ginte ce au traitu în Daco-România, adunate în 1863". Pentru an, vezi şi: Iarcu II, p. 123.
64567. ~ Idem. Vol. I-II. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga [1894]. (19x20). 1 f., VI-268, 1 f., VI-268, 1 f. portret (I); 1 f., p. 269-535[-539) (II) (Colecţiunea Şaraga no. 34-35) (I 195561)
Datat după: Stăncescu, p. 97; ediţie identică cu precedenta.
64568. ~ Povestea povestelor de Cav. C. Stamati. Iasii, La Cantora Foiei Săteşti, 1843. (14x9). 119 p. (I 857)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.

Traduceri:
HAŞDEU, A. Cuvântu cătră elevii şcoalei ţinut. Hotinului... Trad. de ~. Iaşi, 1855.

Vezi de asemenea :
• Colecţiune de fabule române. Iaşi, 1896 ; 1903.
NICOLEANU, N. Poezii şi proză. Bucureşti, 1906.
• Poeţi Români de supt stăpînirea rusească. Vălenii de Munte. 1910
ROSETTI, R. D. Cartea dragostei. Bucureşti, 1868.

Nu exista imagini
  1335) STAMATI, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
STAMATI, DIMITRIE
64569. ~ Acatistul sfîntului mare martir Dimitrie Izvorîtoriul de Mir. Compus după viaţa sfîntului şi imprimat pentru întîia oară. Cu învoirea şi binecuvîntarea Înalt Pre. St. D. D. Kalinik Miklesko, Arhiepiscop şi Mitropolit Moldovei şi Sucevei şi Essarh Bisericei Adormirea Maicei Domnului din oraşul Botoşani. Iassi (Tip. A. Bermann), 1872. (23,5 x 18,5). 1 f., 38 p. (II 74670)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1336) STAMATI, ELENA
 • Opera
 • Imagini
STAMATI, ELENA
Traduceri:
MOLIÈRE. Preţioasele ridicule. Trad. de ~. Iaşi, 1850.

Nu exista imagini
  1337) STAMATI, LEONID von (1867-1926)
 • Opera
 • Imagini
STAMATI, LEONID von (1867-1926)
64570. ~ Das Problem, mit den vermeintlichen Mars-Bewohnern eine Verbindung herzustellen, erricht. Von Ingenieur Leonid von Stamati. Zürich (Art. Institut Orell Füssli), 1911. (22 x 15,5). 31 p. (II 31508)

Nu exista imagini
  1338) STAMATI, TEODOR (1812-1852)
 • Opera
 • Imagini
STAMATI, TEODOR (1812-1852)
64571. ~ Abeţedaru Frantezo-Românesc compus De Teodor Stamati. Abécédaire Français-Moldave par Théodore Stamaty. Eşi (In Tip. Albinei), 1833. (16,5 x 11). 5 f., p. 9-80, l f. pl. (1 83453)
Text paralel în l. română şi franceză. Textul românesc cu alfabet de tranziţie.
64572. ~ Dicsionăraşu românescu de cuvinte tehnice şi altele greu de înţelesu de Pah. T. Stamati, Doctoru de Filosofie, şi de frumoasele arte, profesoru publicu de fizică şi de istoria naturei, mădulariu efectivu al soţietăţei de medici şi naturalişti din Principatul Moldovei. Întâiea ediţiune. Iaşi (Tip. Buciumului Romanu), 1851. (14x9). 1 f., IX, 310 p. (I 166068)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
64573. ~ Idem. Ed. II. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1856. (16,5 x 11). 1 f., VIII, 254 p. (I 47515)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
64574. ~ Elemente de istoriea naturală pentru Clasele Elementare, de Doctorul Teodor Stamati. Iasii, Ediţionate de Th. Codrescu & D. Gusti (Tip. Buciumului Romanü), 1859. (20 x 13). 1 f., 100 p., 9 pl. 3 lei. (I 439767)
Cu alfabet de tranziţie.
64575. ~ Idem. Iassi. Editionată de T. Codrescu & P. Gusti (Tip. Buciumului Romanu), 1860. (18,5 x 12,5). 83 p., 5 pl. 3 lei. (I 521726)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
64576. ~ Idem. Iassi, Ediţionată de Th. Codrescu & D. Gusti (Impr. Buciumului Romanu), 1862. (22,5 x 15). 97 p., 11 f. pl. 3 lei. (II 106390)
Cu alfabet de tranziţie.
64577. ~ Fizica elementară pentru clasele colegiale ; din Prinţipatul Moldovei compilate după F. Crişu de Pah. Teodor Stamati, Doctoru de filosof ie şi de frumoasele arte, profesoru publicu de fisică şi istoriea naturei la Academia Mihăileană din Iaşi, mădulariu efectivu al societăţii de medici şi naturalişti din Prinţipatul Moldovei. Ed. I. Cu cheltuiala casei şcoalelor. Iaşii (Tip. Institutul Albinei), 1849. (18,5 x 12). VIII, 188 p., 3 pl. (I 262337)
Cu alfabet de tranziţie.
64578. ~ Manual de istoria naturală. Prescurtată pentru tinerimea românească de doct. T. Stamati. Easii (La Inst. Albinei), 1841. (16 x 11). VIII, 138 p., 9 f. pl. (I 846)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
64579. ~ *Idem. Ediţia întâia cu cheltuiala casei Şcoalelor. Iasii (Tip. Inst. Albinei), 1848. (16 x 10,5). VIII, 138 p., 7f. pl. (I 522841)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
64580. ~ *Manual de silabit pentru începători de T. Stamati. Iaşi, 1845. (AR, 15 (1845), nr. 29, p. 116 ; RF 7 (1940), nr. 7, iul. 1, p. 120-121)
64581. ~ Pepelea sau Tradiciuni năciunare romăneşti. Culese, înnorănduite şi adăugite de Doc. T. Stamati. Partea I. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1851. (13 x 10,5). 2 f., 44 p. (BCU-CIN 206097)
Cu menţiunea: "Publicatu în Foiletonul Zimbrului" (cop. 4).
64582. ~ *Vocabular de cuvinte tecnice de T. Stamati. Iaşi, (Tip. Buciumul Român), 1858. 1 volum. 16°. (Iarcu, p. 82)
64583. ~ *Vocabular latin-român de Dr. T. Stamati. Bucureşti (Tip. Rosetti-Vinterhalder), 1851. (Iarcu, p. 63)
64584. ~ Vocabulariu de limba germană şi română cu adăogirea celor mai obicinuite şi în conversaciune primite cuvinte streine de Pah. Teodor Stamati. Doctoru de Filosofia şi de frumoasele arte, Profesoru publicu de Fizică şi de Istoriea Naturei la Academia din Iaşi, mădulariu efectivu al societăţei de medici şi naturişti din principatul Moldovei. Wörterbuch der deutschen und romanischen Sprache Hinzufügung der gewöhnlichsten in der Umgangssprache verkommenden Freundwörter von Theodor Stamati. Doctor der Philosophie und der Schönen Wissenschaftlischen öffen-wirtlichen Professor der Physik an der Academie zu Iassi wirtlichem Mitglied der Gesellschaft der Arzte und Naturforscher in dem Fürstenthume Moldau. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1852. (21,5 x 14,5). 2 f., IV, 760 p. (II 165498)
Textul românesc cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Vezi de asemenea :
• Alisandria sau istoria... şi Pepelea seau Tradiciuni Năciunare Românesci. Iasii, 1868.
• Culegere de fabule. Bucureşti. 1909.

Nu exista imagini
  1339) STAMATI-CIUREA, CONSTANTIN (1828-1898)
 • Opera
 • Imagini
STAMATI-CIUREA, CONSTANTIN (1828-1898)
64585. ~ Caleidoscop literar. Fantasii, Suveniri şi Episoade de Constantin Stamati-Ciurea. Cernăuţi, Editura tipografiei (Tipo-Litogr. conces. Archiep. Silv. Morariu-Andrievici), 1895. (19,5 x 13). 2 f., XVI, 481 p. (I 194465)
Lipsă coperta.
64586. ~ Contrabandistul (Fragment din memoriul seu) Novelă de Constantin Stamati-Ciurea. Dedicată domnişoarei Elena D. O. Sevastos. Cernăuţi, Editura autorului (Tip. R. Eckhardt) 1892. (18,5 x 12). 34 p. (Retipărire separată din Gazeta Bucovinei) (I 13998)
64587. ~ Insula Sagalin. Ţara misterioasă a exilaţilor. Roman contemporan, [de] Constantin de Stamati-Ciurea. Cernăuţi (Tipo şi litogr. conces. Archiep. Silv. Morariu-Andrievici), Editura tipografiei, 1894. (20 x 13). 242[-244] p. 1 fl. 2 franci (II 346067)
64588. ~ Istoria unui ţînţar de Constantin de Stamati-Ciurea [pe cop.: membru al institutului literar din Paris, al inst. de belle arte din Viena şi al inst. sciinţific din Moscva]. Cernăuţ, Editura autorului (Tip. lui R. Eckhardt), 1891. (18,5 x 12). 38 p. 20 cr. sau 50 bani. (Tipărire separată din Gazeta Bucovinei) (I 409608)
Cu menţiunea: "se vinde în folosul Şcoala română din Suceava".
64589. ~ Magdalina pecătoasa. Dramă în trei acte de Constantin de Stamati-Ciurea, membru al institutului literar din Paris, al institutului de belle arte din Viena şi al institutului sciinţific din Moscova. Ediţiunea separată din opurile dramatice tomul II. Cernăuţi, Editura şi proprietatea societăţii filarmonice Armonia (Tip. archiepiscopală), 1889. (18,5 x 13,5). 1 f., 70 p. (I 392459)
64590. ~ Opuri dramatice de Constantin de Stamati-Ciurea membru al institutului literar din Paris, al institutului de belle-arte din Viena şi al institutului sciinţific din Moscova. Tomul I. Cernăuţi, Editura şi proprietatea societăţii filarmonice Armonia (Tip. Archiepiscopală), 1888.(19,5 x 14,5).VIII, 402 p., 1 f. portr. (I 380143)
61591. ~ Idem. Vol. II. Cernăuţi. Editura autorului (Tipo si litogr. conc. Arch. Silvestru Morariu-Andrievici), 1893. (19,5 x 14,5). 2 1, 251 p. (I 380143)
64592. ~ Пудь Ивановича (Эскизъ изн провинциальной прозы). [Pud Ivanovici. Schiţă din proza de provincie]. Сочинение К. К. Стамати, члена литературныхъ обществъ русскихъ, французскихъ и румынскихъ писателей. Кишиневъ, (Типографія Ф. В. Грузинпева), 1890. (23 x 15), 16 р. 10 copeici. (II 517202).
64593. ~ Resunete din Basarabia, [de] Constantin de Stamati-Ciurea. Cernăuţi, Edit. H. Pardini (Soc. tipografică cernăuţeană), 1888. (20,5 x 13). 2 f., 277 р. (II 464064)
64594. ~ Traum und Wirklichkeit von Constantin von Stamati-Ciurea. Übersetzung aus dem Romanischen. Czernovitz (Conc. Typo. und Lithogr. des Erzb. Silv. Morariu Andriewicz), 1894. (16,5 x 12). 18 р. (I 409640)
Descriere după copertă.
64595. ~ Trei suveniri de Constantin de Stamati-Ciurea, membru al institutului literar din Paris, al institutului de belle arte din Viena şi al institutului sciinţific din Moscva. Cernăuţi, Editura autorului (Tipo şi litogr. conces. Arch. Silvestru Morariu- Andrievici), 1890. (18,5 x 13). 2 f., 150 p. 50 cr. 1 franc 50 bani. (I 375166)
64596. ~ *Восполшнаія объ охот по Бессарабіи, Стамати, К. К. Одесса, 1854. (Ciobanu, р. 317)
64597. ~ Восполшнаія объ охот по Бессарабіи. Сочипете К. К. Стамати (Бессарабъянина). Ii гишневъ (Печатано въ Типо-Литографіи Ф. В. Грузшщева), 1891. (22,5 x 15). 86[-90] р., 6 f. pl. (II 515518)
64598. ~ Wohn und Wahrheit. Erzählungen und Studien von Constantin v. Stamati-Ciurea. Auto-risirte Uebertragung von Prof. А. M. Herausgegeben und mit einem Vorwort verse Jen von Вasil Morariu. Czernowitz, H. Pardini, k.k. Universität-Buchhandlung (Engel & Suchanka) (Czernowitzer Buchdruckerei-Geselschaft), 1901. (20 x 13). V p., 1 f., 191[-193] р. (I 466857)

Nu exista imagini
  1340) STAMATIAD, ALEXANDRU TEODOR (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
STAMATIAD, ALEXANDRU TEODOR (1885-?)
64599. ~ Din trâmbiţe de aur. Poema, [de] Alexandru Teodor Stamatiad. Bucureşti (Tip. Poporul), 1910. (21,5 x 17,5). 104 p. 2 lei. (II 21486)
64600. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Editura Librăriei Alcalay &Co., [1914]. (15 x 10,5). 112 p. cu portr. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi no. 900) (I 45096)
Datat după Adamescu, p. 379.
64601. ~ Mărgăritare negre. Poeme, [de] Alexandru Teodor Stamatiad Cu un desen de Iser. Bucureşti (Atelierele Poporul), 1918. (16,5 x 12). 32 p., 1f. portr. 50 bani. (Scriitorii Moderni) (I 50727)

În colaborare:
64602. ~ Femeile ciudate. Piesă într-un act, [de] Alexandru Teodor Stamatiad şi ConstantinRîuleţ. Reprezentată pentru întîia oară pe scena Teatrului Modern de către Compania Davila în seara de 1 Octombrie 1910. Bucureşti (Tip. Eminescu), 1911. (21,5 x 17). 56 p. 1 leu.(II 23989)
Cu menţiunea: "Această piesă a fost publicată pentru întîia oară în revista Convorbiri critice numărul din 25 Noembre 1910, p. 4".

Vezi:
RÎULEŢ, C. şi ~. Femei Ciudate. Ed. II. Bucureşti, 1915.

Traduceri:
BAUDELAIRE, Ch. Poeme în proză. Trad. de ~. Bucureşti, 1912 ; 1915.
MAETERLINCK. M. Ciclul morţii. Trad. de ~. Bucureşti. 1914.
MAETERLINCK. M. Interior... Trad. de ~. Bucureşti, 1908.
MAETERLINCK. M. Oaspete nepoftit. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
MAETERLINCK. M. Orbii... Trad. de ~. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini