Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1301) STACA, J.
 • Opera
 • Imagini
STACA, J.
Traduceri:
GANE, N. Romunské novely. Trad. de ~ ş.a. Praga, 1912.

Nu exista imagini
  1302) STACKELBERG, FREDERIC
 • Opera
 • Imagini
STACKELBERG, FREDERIC
64442. ~ Femeea şi revoluţiea, [de] Frédéric Stackcelberg în româneşte de Mina. Bucureşti (Tip. Aurora), [1908]. (17 x 10,5). 30 p. (Biblioteca Revistei Ideei) (I 9333)
Datat după RI 8 (1907), nr. 69, p. 128.

Nu exista imagini
  1303) STADION, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
STADION, CONSTANTIN
64443. ~ Bateriile Călăreţe şi turnul nostru, sistem român. Model 1004, [de] Locotenentul Stadion Constantin. Galaţi (Tipo-Lith. Schenk-Burbea), 1909. (20,5 x 13). 29 p. cu il. (II 130539)
64444. ~ Dezertorul. Roman, [de] Locotenentul Stadion Constantin. (Tip. Lumina H. Crieghel), 1906. (19 x 14,5). 144 p. 1,50 lei. (I 5132)

Nu exista imagini
  1304) STADNITKII, AVKSENTI
 • Opera
 • Imagini
STADNITKII, AVKSENTI
64445. ~ По вопросу о понутаніи дней воскрес-ныхъ и праздничныхь вь Бессарабіи. (Иссторическій очеркъ). Матеріалы Для біограф митрополита Гавріила. [de Avksenti Stadnicki]. [Кишиневъ, 1890]. (23,5 x 15,5). 47 р. (Извлечено изъ 22 и 23 но Киш. Еп. В д. за 1890 г.) (II 401002).
Autorul şi menţiunea de extras, la sfârşitul textului. Descriere după titlul de la începutul textului.
64446. ~ Положеніе православнаго духовенства (приходскаго) вь Румыніи. Кищпнввъ, Тип. 0. Шліомозича Никол.), 1890. (23,5 x 15,5). 72 р. 35 коп. (Оттиски И8ъ N.N. Кишинекскйхъ Ерарх. в Д.) (II 401001).
Autorul, menţionat numai pe copertă. Cu menţiunea: "Составить Преподаватель Кишиневской Духовной семинаріи Авксентій Стадницкій".
64447. ~ Румыны, получавшіе образоваіе вь русскихъ духовно-учебныхь заведеніяхъ. Соста-вилъ: Преподаватель Кишиневской Духовной Сединаріи Авксентій Стадницкій. Кишиневъ, (Тип. Э. Шлюмовича), 1891. (24 x 16). 1 f., 75 р. 35 коп. (Оттискъ изъ Но. 9, 10, 11 и 12 Киш. Еп. В Д. за 1981 г.) (II 62747)

Nu exista imagini
  1305) STAËL-HOLSTEIN, GERMAINE de (1766-1817)
 • Opera
 • Imagini
STAËL-HOLSTEIN, GERMAINE de (1766-1817)
64448. ~ Corina sau Italia [de Madame de Staël]. Tradusă din franţozeşte de Ioan Voinescu I. Tomul întîiu. Bucureşti (Tip. lui C.A. Rosetti şi Vinterhalder), 1846. (19 x 12,5). 500 p. (I 409600)
Cu caractere chirilice
64449. ~ Idem. Tomul I- II. Bucureşti, Librariu- Editoriu George Ioannide (Impr. lui Ferdinand Om), 1856 [pe cop.: 1857]. (22,5 x 15). 291 p. (I); 337 р. (II) (II 112204)

Nu exista imagini
  1306) Stafia : comedie
 • Opera
 • Imagini
Stafia : comedie
64450. • Stafiea. Comedie originale într'unu actu de V. D. M. Bucuresci (Noua typographia a laboratorilor Români), 1873. (19,5 x 12). X, 41 p. (I 53241)
Cu o introducere de C. D. Aricescu.

Nu exista imagini
  1307) STAG, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
STAG, pseudonim
Traduceri:
BOCCACCIO, G. Povestiri. Trad. de ~. Iaşi, 1895.

Nu exista imagini
  1308) STAHL, A.
 • Opera
 • Imagini
STAHL, A.
64451. ~ Zăcămintele de ţiţei din Caucazia (Les gisements de pétrole de la région du Caucase) par l'ingénieur A. Sthal de St.- Pétersbourg. [Bucureşti, 1908]. (29x20). p. 353-360. (Extrait de la Revue du Pétrole, no. 11, 8 Juin 1908) (III 10967)
Text paralel in 1. română şi franceză.

Nu exista imagini
  1309) STAHL, BLANCHE
 • Opera
 • Imagini
STAHL, BLANCHE
64452. ~ *Carte de citire stenografică, bucăţi alese din N. Iorga, I. L. Caragiale, Brătescu-Voineşti, E. Gârleanu, A. Mirea, V. Pop etc., în stenografie integrală de Blanche Stahl. 11/16. 48 p. Litografiat (Sistem Duployé-Stahl), (Stahl, В., p. 2 ; Stahl, H., cop. 4 ; Stahl, H. Curs, p. 6)
64453. ~ Curs de dactilografie. Exerciţii sistematice gradate pentru a scrie repede, fără greşeli, cu 10 degete, la maşina de scris de Doamna Blanche H. Stahl. Profesoară de stenografie şi dactilografie. Bucureşti (Atelierele Soces & Co.), 1911. (23,5 x 16). 48 p. cu il. 1,25 lei.(II 24895)

Nu exista imagini
  1310) STAHL, HENRIC (1877-1942)
 • Opera
 • Imagini
STAHL, HENRIC (1877-1942)
64454. ~ Bucureştii ce se duc, [de] H. Stahl. Cu 93 [pe cop.: 97] fotografii originale. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (21,5 x 14,5). 216 p. cu il. 2,50 lei.
(II 21492)
64455. ~ Cours de sténographie française et allemande par H. Stahl sténographe-réviseur de la Chambre des Députés. [Bucarest 1909]. (32,5 x 22). 18 f. (numerotate) (III 65101)
Descriere după titlul de la începutul textului. Curs litografiat
64456. ~ Curs complect de stenografie cu vocale de Henric Stahl, stenograf-revizor al Camerei. Partea I Stenografia corespondenţială. Bucureşti (Albert Baer), 1909. (23 x 15,5). 44 p. 1,50 lei. (II 13656)
64457. ~ Idem. Partea II-a. Stenografia profesională. Abrevierile. Vălenii- de-Munte (Neamul Românesc, Tipografie şi Legatorie de Cărţi), 1909. (23 x 15,5). 55 p. 2 lei. (II 13656)
64458. ~ Idem. Partea I. Ed. II. Stenografia corespondanţială. Bucureşti (Tip. Românească), 1912. (23,5 x 16). 46 p. 1,50 lei. (II 29210)
64459. ~ Idem. Partea II. Stenografia Profesională. Abrevierile. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1918. (21,5 x 15,5). 54 p. 4 lei. (II 29210)
64460. ~ Curs de stenografie predat funcţionarilor Societăţei de asigurare Generală în 190.. [de către D. H. Stahl, stenograf la Senat]. [Bucureşti, 1904]. (35 x 25). 24 f. nenumerotate. (III 154726)
Lipsă coperta. Curs litografiat.
64461. ~ Curs de stenografie predat de Henric Stahl licenţiat în litere, stenograf-revizor al Camerei. [Bucureşti, 1909]. (23 x 15). paginaţie neregulată (Şcoala de Infanterie) (II 154474)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Curs litografiat.
64462. ~ De la manevre şi alte schiţe vesele de Henric Stahl. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1912. (16,5 x 12,5). 180[-183] p. 1,50 lei. (I 25557)
64463. ~ Macabre şi viceversa de Henri Stahl. Craiova (Arte Grafice Ramuri), 1915. (20 x 13,5). 125 p. cu il. 2 lei. (II 44120)
64464. ~ *La Machine a ecrire- machine a sténographier par Henri Stahl. Limoges, 1900. (Stahl. H. Metoda, cop. 4)
64465. ~ Metoda pentru a stenografia cu alfabetul latin pentru uzul studenţilor, ziariştilor şi tuturor acelora care au de scris repede. Transformarea maşinei de scris în maşină de stenografiat de Henri Stahl, Stenograf. Bucureşti (Stabilimentul de Arte Grafice Albert Baer), 1900. (24 x 17,5). 18 p. 75 bani. (II 154489)
Descriere după copertă.
64466. ~ Rezumatul cursului de stenogrofie romînească al lui H. Stahl. [Vălenii-de-Munte, 1908]. (32,5 x 21). 12 f. nenumerotate. (III 65099)
Descriere după titlul de la începutul textului. Curs litografiat.
64467. ~ Un Român în Lună. Roman astronomic de Henri Stahl. Ilustraţiuni de Stoica şi Murnu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Tipografia Românească), 1914. (21 x 14). VI- 240 p. cu il. 2 lei. (II 40849)
64468. ~ Stenografia Duployé. Adaptată limbei Române de Henri Stahl. Paris, E. Duployé, a Sincery (Aisne), France (Impr. P. Mouillot), [1900]. (20,5 x 15,5). 1 f., IV, 24[-30] p. 1,50 lei. (II 1935)

Nu exista imagini
  1311) STAHL, JOSEPH
 • Opera
 • Imagini
STAHL, JOSEPH
64469. ~ *Dialogu germanu-romanu, cuprindendu o mare colecţiune de tote dicerile cele mai necesarie, precum şi conversaţiuni, pentru institute şi studie proprie de J. Stahl, profesoru. Bucureşti, 1872. 1 fr. 50 cr. (A-V, P, 7 (1872), no. 19, martie 2/14, p. 4 ; F, 8 (1872), nr. 12, mart 19/31, p. 144)
64470. ~ *Junele corespondent comercial sau arta de a înveţa fără profesor corespondenţa comercială în limba română şi francesă conţinend uă bogată culegere de modeluri şi formule epistolare pentru tote casurile operaţiunilor comerciale. Bucuresci (Typ. Curţii), 1870, -8. 123, IV ă. 2 1. 50 b (Iarcu, p. 154 ; BR, 2 (1880), nr. 2, febr. p. 154)
64471. ~ *Kleine Walachische Sprachlehre für Deutche, de Iosef Stahl, profesor la Bucureşti, 1853 (Buk. Dt. Z., 9 (1853), p. 188)
64472. ~ Manual de corespondenţă comercială în limba română-germană conţinendu modeluri şi formule pentru toate caşurile care se prezintă în operaţiunile de commerciu, cu notiţe generale şi particulare asupra întrebuinţării lor. Adăogatu cu uă cullegere d'espressiuni germane şi române celle mai întrebuinţate în commerciu de J. Stahl, professoru de limba franceză, germană, italiană şi anglă, fost translatoru municipalu din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi), 1867. (23 X 16). 139, V p. (BCU-CIN 181690)
P. de titlu şi textul în limba română şi germană.
64473. ~ Methoda practica pentru a inveţa cu înlesnire Limba Germană. Lucrată după T. Ahn de J. Stahl, fostulu translatore alu Municipalităţii din Bucuresci, profesore de limbele germană, francesă, italiană şi engleză. Cursulu I. Bucuresci, Librari-Editori Bălăceanu & Wartha (Typ. Stephan Rassidescu), 1864. (20 x 13). 104 p. (I 174762)
64474. ~ Idem. Ed. II. Coressă cu scrupulositate de H. C. W. [H. C. Wartha]. Bucuresci, Libraru-editoru H. C. Wartha (Tipographia Naţională, Antreprenoru C. N. Rădulescu), 1868. (21 x 13). 104p. 1 ½ sfanţi. (II 74533)
64475. ~ *Noua metodă practică pentru a înveţa cu înlesnire limba germană prelucrată după ultima ediţiune, a 83-a a autorului [Fr. Ahn]. Cursul I, ediţiune nouă. Bucuresci, Edit. Gr. Luis, 1877. 8°. 144 p. 1,25 lei. (Popescu Siese ani, p. 1 ; Iarcu. Man. ec. p. 4)
64476. ~ Metodă practică pentru învăţarea lesnitoare a limbei francese de D. F. Ahn şi prelucratu de translatoru municipali I. Stahl. Proprietatea translatorului. Librari: M. A. Ulrich, Mr. Grand. Bucureşti (Imprimeria lui Ferdinand Om), 1855. (22 x 14). 109 p. 2 1/2 p. sfanţi. (II 412176)
Cu alfabet de tranziţie.
64477. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Impr. Nationala a lui I. Romanov et C-nie), 1858. (20 x 12,5). 126 p. (Iaşi II 17224)
64478. ~ Idem. Ed. III. revediută, correctată şi adăogită cu mai mulţi dialogi. Bucuresci, Librari-Editori Bălăceanu şi Wartha (Typ. Stephan Rassidescu), 1863. (19,5 x 13). 144 p. (II 169888)
64479. ~ *Idem. Ed. IV. Bucureşti, H. C. Wartha, 1865. 8°. 143 p. (Rally I, p. 289)
64480. ~ Idem. Ed. V. revediută şi corectată cu stricteţă mai cu semă în partea română. Bucuresci, Librariu-Editore Honoriu C. Wartha (Typographia Naţională), 1867. (19,5 x 13,5). 143 p. (I 174742)
Exemplar incomplet în BAR.
64481. ~ *Idem. Ed. VI. Bucuresci, 1868. (Cat. Bibl. Ped. II, p. 240)
64482. ~ Idem. Ed. VII, revediută şi corectată din nou. Bucuresci (Typ. Naţională-Librariu- editoare Honoriu C. Wartha), 1869. (19 x 13). 144 p. (I 593715)
Autorul, identificat după prefaţa ed. V.
64483. ~ Noua metodă practică pentru a învăţa cu înlesnire Limba Francesă precedată de regule asupra citirei şi urmată de mai mulţi dialogi [Lucrată după F. Ahn de J. Stahl]. Cursulu I. Ed. IX, revedută şi corectată din nou. Bucuresci Editoru Socecu & Compania (Typ. Laboratorilor Români), 1873. (19 x 12,5). 144 p. (I 174765)
Autorul, identificat după prefaţa ed. V.
64484. ~ *Idem. Ed. XI. revedută şi corectată din nou de H. C. W. [ H. C. Wartha]. Bucuresci (Tip. C. N. Rădulescu), 1877. (21 x 13). 144 p. 1,50 1. (BR, 10 (1888), nr. 1, ian. p. 5)
64485. ~ Romanische Sprachlehre für Deutsche mit lateinischen Buchstaben und genauer Beobachtung der Ortographie, von J. Stahl Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Bukarest, Druk und Verlag von Adolf Ulrich, 1860. (19,5 x 12,5). 2 f.,, 131 p. (I 14008)
Lipsă coperta.
64486. ~ Taschenwörterbuch der deutschen und valachischen Sprache mit einer Anleitung der Aussprache der walachischen Buchstaben. Nach den besten Hülfnuitteln bearbeitet von Joseph Stahl, Magistrats Translator. Eigenthum des Verfasser. Bukorest (Buchdruckerei F. Om), 1855. (15,5 x 12) (I 409657)
Cu alfabet de tranziţie.
64487. ~ *Vocabularu portativu germano-românu, [de] J. Stahl. Bucureşti, 1857. (Iarcu, p. 153)

În colaborare:
64488. ~ Metoda practică [pe cop.: Noua metodă practică] pentru a înveţa cu înlesnire Limba Germană. Lucrată după F. Ahn de J. Stahl, Professore de limba germană şi H. C. Wartha. Cursulu II. Noţiuni de germană [pe cop.: şi differite esserciţie şi Cursulu III cu bucăţi alese şi gradate din litteratura germana atât prosa cât şi poesie, cu note romane explicative]. Ed. II. Bucureşti, Librariu-Editoriu H. C. Wartha (Impr. Naţională Antrep. C. N. Rădulescu), 1871 [pe cop.: 1870]. (21,5 x 13). 160 p. 2,10 lei nuoi. (II 106341)
64489. ~ Idem. Ed. III. Cursulu II. Noţiuni de gramatică. Bucuresci, Librăria Socec & Companie, 1875. (19,5 x 13). 160 p. (I 408771)
Lipsă copertă.
64490. ~ *Idem. Ed. V. Cursulu I. Bucureşti, Lucrătorii Asociaţi. 1873. (Iarcu, p. 150)
64491. ~ Idem. Ed. VI coressă cu scrupulositate şi adausă cu mai mulţi dialogi. Cursul I. Bucuresci (Typ. Naţională Antrep. C. N. Rădulescu), 1874. (19,5 x 12,5). 112 p. (I 411478)
64492. ~ *Idem. Ed. VII Cursul I Bucuresci, Michălescu şi Luis, 1877. (20 x 12). 192 p. 1,25 lei.(BR, 10 (1888), nr. 4, apr., p. 48)

Nu exista imagini
  1312) STAICO, EMILE
 • Opera
 • Imagini
STAICO, EMILE
Vezi: STAICU, EMIL

Nu exista imagini
  1313) STAICOVICI, CHRISTACHE D.
 • Opera
 • Imagini
STAICOVICI, CHRISTACHE D.
64493. ~ Activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti de la înfiinţarea sa până la 1 Aprilie 1906 de Chr. D. Staicovici, Secretarul Camerei de comerţ si industrie din Bucureşti. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1906. (23,5 x 17). 409, V p. (II 3426)
64494. ~ Activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti de la înfiinţarea sa până la 1 Aprilie 1911 de Chr. D. Staicovici, Secretarul Camerei de Comerţ şi industriei din Bucureşti. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1911. (23,5 x 16,5). 137 p. (II 23428)
64495. ~ *Bilanţul afacerilor financiare în România de C. Staicovici. Bucureşti, 1913. (EcN, 38 (1914), nr. 11-12, nov.-dec, p. 541)
64496. ~ Starea economică a judeţelor Ilfov, Vlaşca şi Ialomiţa de Chr. D. Staicovici, Secretarul Camerei de comerţ şi industrie din Bucureşti. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1907. (26x21). 176 p., 12 f. pl., 1 h. 5 lei. (II 6387)
Descriere după copertă.

În colaborare:
64497. ~ Anul 1905 din punctul de vedere economic şi financiar de Chr. D. Staicovici, Diplomat al şcoalei de ştiinţe politice din Paris, Secretarul Camerei de Comerţ din Bucureşti şi Gh. Christodorescu, Licenţiat în ştiinţele comerciale din Anvers, Secretarul Camerei de Comerţ din Constanţa. Bucureşti (Stabilimentul de Arte Grafice Clemenţa), 1906. (23 x 16). 176, II p., 1 tab. (II 259282)
64498. ~ Pregătirea tratatelor de comerţ Oficiile de informaţiune economice, Muzeele comerciale de Crist. D. Staicovici şi F. Robin. Bucuresci Inst. de arte grafice, Eminescu), 1900. (21 x 15,5). 79[-81] p. 1,50 lei. (II 21500)
64499. ~ Proiect de regulament pentru congresul Camerelor de Comerţ şi Industrie întocmit de Chr. D. Staicovici şi G. Christodorescu, Secretaru camerilor de comerţ şi industriei din Bucureşti şi Constanţa, în conformitate cu hotărirea luată la consfătuirea d-lor preşedinţi şi secretari ai Camerilor de comerţ şi industrie din ţară, ţinută la Constanţa în ziua de 17 Decembrie 1906. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1908. (23 x 16). 7 p. (II 10715)
64500. ~ Statistică românească de Chr. D. Staicovici, Fost şef de biurou la statistică, fost director al accizelor Capitalei şi F. Robin, Bibliotecar la Ministerul Domeniilor. Recueil de statistique roumaine par F. Robin, Bibliothécaire au Ministère des domaines et Chr. D. Staicovici, Ancien chef de bureau à la Statistique générale, Ancien directeur des octrois de Bucarest. Bucarest (Impr. Epoca), 1898. (24 x 18). 2 f., 187 p. 5 lei. (II 265613)

Vezi:
BOŞIANU, C. E. şi ~. Roumanie. S.l., 1892.
BOŞIANU, C. E. şi ~. La statistique du commerce extérieur Bucureşti, 1894.
ROBIN, Fr. şi ~. De la protection du travail en Roumanie. Bucarest, 1897.

Nu exista imagini
  1314) STAICOVICI, EVLOGHIE D.
 • Opera
 • Imagini
STAICOVICI, EVLOGHIE D.
64501. ~ Contribuţiuni la studiul luxaţiunilor spontanee ale cristalului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 22 Decembrie 1905 de Evloghie D. Staicovici. Bucureşti (Tip. Munca), 1905. (23,5 x 16,5). 60 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 827) (II 3234)

Nu exista imagini
  1315) STAICOVICI, IOAN D.
 • Opera
 • Imagini
STAICOVICI, IOAN D.
64502. ~ Condiţia femeei măritate în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţă de Ioan D. Staicovici. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl) 1895. (23 x 16). 107 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 409473)

Nu exista imagini
  1316) STAICOVICI, NICOLAE D. (1865-1934)
 • Opera
 • Imagini
STAICOVICI, NICOLAE D. (1865-1934)
64503. ~ Câteva cuvinte asupra conjunctivitei granuloase şi în special asupra tratamentului ei chirurgical prin periagin de Dr. N. D. Staicovici medic secundar al serviciului oftalmologic, asistent al clinicei oftamologice. Bucuresci (Tip. l 'Independance Roumanie), 1899. (23,5 x 16). 15 p. (II 409425)
64504. ~ *De la tuberculose congénitale (thèse) par le dr. N. D. Staicovici. Paris, Jouve, 1893. 4°. 93 p. (Crăiniceanu, p. 254 ; Rally I, p. 290)
64505. ~ Quelques considérations sur les kystes hydatiques de l’orbite par le dr. N. D. Staicovici. Médecin adjoint du service d'ophtalmologie. Chef de clinique à l'Université. Bucarest (Impr. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (24,5 x 16,5). 1 f., 8 p. (II 409342)

Nu exista imagini
  1317) STAICU, DIMITRIE (1849-?)
 • Opera
 • Imagini
STAICU, DIMITRIE (1849-?)
64506. ~ Cow-pox seu vaccina animală. Thesa pentru doctoratu în medicina Presentată şi susţinută în Aprilie 1875 de Dimitrie Staicu. Născutu în urbea Jiiu (Oltenia), Doctoru în Medicină, vechiu Internu al Spitaleloru Civile. Bucuresci (Typ. Curţii-Lucrătorii Associaţi), 1875. (22 x 17,5). 48 p., 2 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 11) (II 21365)

Nu exista imagini
  1318) STAICU, EMIL
 • Opera
 • Imagini
STAICU, EMIL
64507. ~ Considérations critiques sur la question du zéro absolu par Emile Staico. Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1914. (26 x 18), p. 347-354. (Bulletin de la Société Roumaine des Sciences de Bucarest-Roumanie. An XXII, no. 6) (II 36734)
Descriere după copertă.
64508. ~ Essai théorique sur la mécanique de la magnétochimie par Emile Staico. Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1913. (26 x 18). p. 174-181. (Bulletin de la Société Roumaine des Sciences de Bucarest. Roumanie An XXII, no. 2 şi 3) (II 33120)
Descriere după copertă.
64509. ~ Idem. Paris (Impr. Gauthier-Villars), 1913. (22,5 x 14). 10 p. (II 33427)
Descriere după copertă.
64510. ~ Formules générales des lois de la diffusion dans un milieu indéfini par Emile Staico, Licencié ès sciences. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (23 x 15,5). p. 169-176 cu il. (Academia Română). Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine IV ème année 1915/6, nr. 4. Paru le 15 nov. 1915. Extrait) (II 46910)
Descriere după copertă.
64511. ~ Note şi impresiuni cu privire la Ţara Lytirei de Emil Staicu. Bucureşti (Inst. Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1909. (30 X 20,5). 9 p. (Extras din Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie) (III 17493)
64512. ~ Roumains et Bulgares. Conférence tenue le 27 Décembre 1909 au Cercle Roumain de Paris par Emile Staico. Paris (Impr. H. Jardin), 1910. (23,5 x 16). VIII- 22 p. (II 19705)
64513. ~ Roumains et Serbes. Conférence donnée le 7 Décembre 1911 à la Section de Paris de la Ligue pour l'Union Intellectuelle, de tous les Roumains par Emile Staico. Paris (Impr. H. Jardin), 1912. (24,5 x 15,5). XIII- 32 p. (II 27721)
64514. ~ La Vérité sur le Peuple Roumain et la Propagande anti-Roumaine [par] Emile Staico, Professeur au Lycée de Tulcea. (Dobroudja), Roumanie. Correspondant à Paris de la Noua Revistă Română de Bucarest. Paris (Impr. des Arts et des Sports), 1918. (23 x 15,5). 62[-64] p. (Bibliothèque Franco-Roumaine no. 1, 1-er Août 1918) (II 71622)

Nu exista imagini
  1319) STAICULESCU, G. (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
STAICULESCU, G. (1858-?)
64515. ~ Meningita tuberculosă la copii. Thesa pentru doctorat în medicina. Presentată şi susţinută în diua de... Iulie 1886 de G. Staiculescu. Bacalaureat în litere şi sciinţe. Vechiu intern al Spitalelor civile din Bucuresci, Membru redactor la Revista medicială Spitalul. Fost vice-preşedinte al societăţei studenţilor în medicină. Bucuresci (Typ. Curţii Regale Propr. F. Göbl Fii), 1886. (24,5 x 17). 3 f., II- 86[-88] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, no. 154) (II 394198)

Nu exista imagini
  1320) STALL, SYLVANUS
 • Opera
 • Imagini
STALL, SYLVANUS
64516. ~ *Ce-ar trebui să ştie orice băiat. 21 de convorbiri dedicate băieţilor şi părinţilor lor de S. Stall. Traducere de T. V. Negrescu, Bucureşti, Editura Librăriei Alcalay, [1908].(Luc, 11 (1912), nr. 28, cop. 2 ; Gastineau, B. cop. 3)

Nu exista imagini