Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1281) SPORNY, IOSEF
 • Opera
 • Imagini
SPORNY, IOSEF
64364. ~ Noţiuni generale asupra stâncelor bituminose (Asphaltul) [de Consilierul Curţei Iosef Sporny, Inginer de Punţi şi şosele fost Inginer Urbei Varşovia. Iassy (Tip. H. Goldner), 1872. (26 x 17,5). 19 p. (II 175880)
Autorul, menţionat la p. 19.

Nu exista imagini
  1282) Spovedania D-lui Constantin-Dobrescu Argeş la Părintele Zosin
 • Opera
 • Imagini
Spovedania D-lui Constantin-Dobrescu Argeş la Părintele Zosin
64365. • Spovedania D-lui Constantin-Dobrescu Argeş la Părintele Zosin, Duhovnicul de la Chinovie. Bucuresci (Tip. E. Miulescu), 1898. (21,5 x 15). 36 p. În capitală, 50 bani exemplarul, în provincie sau în sate, 55 bani. (II 60929)
Descriere după copertă. La sfârşitul textului semnează: "Un om din popor".

Nu exista imagini
  1283) Spovedania sătească cu Învăţătura lui Vladu către copiii lui Radu că Unchiaş dracul...
 • Opera
 • Imagini
Spovedania sătească cu Învăţătura lui Vladu către copiii lui Radu că Unchiaş dracul...
64366. • Spovedania sătească cu Învăţătura lui Vladu către copiii lui Radu că Unchiaş dracul, rupe capul iar Bunul D-zeu la nimeni nu face rău. Sau D-zeu dă bine şi bogăţie, iar dracul dă rele şi sărăcie. Spusă d'un plugar şi scrisă d'un mic cărturar în anul 1907, cînd prin sate s'au făcut multe şi mari păcate. Craiova (N.I. Macavei Tip. leg. de cărţi şi secţie de cartonaje), 1907. (24,5 x 17). 168 p. (II 8568)
Pe copertă titlul: "Spovedahia sătească spusă d'un plugar şi scrisă d'un mic cărturar în anul 1907, când prin sate s'au făcut multe şi mari păcate".

Nu exista imagini
  1284) Sprachen und Nationalitätenfrage Ostereich
 • Opera
 • Imagini
Sprachen und Nationalitätenfrage Ostereich
• Die Sprachen und Nationalitätenfrage Ostereich. Von einen Romanen. Vezi: BABEŞ, VICENŢIU.

Nu exista imagini
  1285) SUPER, IULIUS
 • Opera
 • Imagini
SUPER, IULIUS
Vezi:
• Catalogu general de cărţi... Sibiu, 1873.

Nu exista imagini
  1286) SPRÂNCENATU, GHEORGHE M.
 • Opera
 • Imagini
SPRÂNCENATU, GHEORGHE M.
64367. ~ Impresii din Călătorie. Convorbire cu un dascăl de peste munţi, [de] Gheorghe M. Sprâncenatu, Înveţător, Dârvari-Mehedinţi. Turnu-Severin. (Tip. şi Legătoria de Cărţi, I. Niculescu), 1901. (19,5 x 14). 13 p. (I 409592)

Nu exista imagini
  1287) Spre Canada sub dominaţiune engleză
 • Opera
 • Imagini
Spre Canada sub dominaţiune engleză
64368. • Spre Canada sub dominaţiune englesă. Berlad (Tip. Progresul S. Gross), [1901], (10 x 13). 63 p. 30 bani. (Under the British Flag Jewish Emigration and Home Insurance Co. Evrei din România!) (BCU-Iaşi I B 8869)

Nu exista imagini
  1288) Spre emancipare
 • Opera
 • Imagini
Spre emancipare
64369. • Spre emancipare. Brăila, Editura: Sindicatul Funcţionarilor Comerciali, [1914]. (15,5 x 10). 16 p. 10 bani. (Biblioteca Sindicatului Funcţionarilor Comerciali. Brăila, no. 1) (I 38130)

Nu exista imagini
  1289) Spre memoria Dr. Jul. Barasch
 • Opera
 • Imagini
Spre memoria Dr. Jul. Barasch
64370. • Spre memoria Dr. Jul. Barasch. Zur Erinnerung an Dr. Jul. Barasch. Bucuresci (Typ. St. Rassidescu), 1863. (23 x 14,5). 72 p. (II 379332)
Cuprinde: o precuventare, 9 necroloage: de C.D. Aricescu, Dr. Fels, Z. Herescu, F. Gerber, C.A. Rosetti, U. Marsillac, Ananescu; Flügel, Catopolu, două lucrări ale doctorului Baraschi. "Emanciparea Israeliţilor" şi "Meditaţii filosofice", testamentul doctorului Barasch, statutele şi lista membrilor institutului Barasch.

Nu exista imagini
  1290) Spre mîntuire
 • Opera
 • Imagini
Spre mîntuire
64371. • Spre mîntuire. Cîteva poveţe pentru sătenii români. Cernăuţ, Editura Apărării Neamului. (Societatea tipografică bucovineană), 1908. (17 x 12). 55 p. 20 bani (Tipărire separată din Apărarea Neamului) (I 12306)

Nu exista imagini
  1291) SPULBEREANU, SILVESTRU I. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
SPULBEREANU, SILVESTRU I. (1871-?)
În colaborare:
64372. ~ Aritmetica pentru Clasa I a şcoalelor primare urbane. Întocmită conform programei analitice din 1910 de S. Spulbereanu, Inspector şcolar şi Petru Rădulescu-Tudoran, fost inspector şcolar. Prezentată la concursul de cărţi didactice din Iunie 1911, sub Motto: Din viaţa aşa cum este, pentru viaţă, aşa cum trebue să fie [pe cop. şi: Ed. VIII]. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1911. (20 x 13). 93 p. cu il. 50 bani. (I 25464)
64373. ~ Idem. Ed. IX. Conformă cu ultima programă analitică. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, [1912] (20 x 13). 94 p. cu il. 50 bani. (I 29756)
Lipsă p. 1-2.
64374. ~ Idem pentru Divizia I a şcoalelor primare rurale de S. Spulbereanu şi Petru Rădulescu-Tudoran, Foşti inspectori şcolari. Prezentată la concursul de cărţi didactice din Iunie 1911, sub Motto: Din viaţă aşa cum este, pentru viaţă aşa cum trebuie să fie. [pe cop.: Ed. VII]. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1911. (20 x 13). 53 p. cu il. 35 bani. (I 25461)
64375. ~ Idem. Ed. VIII. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1912. (19,5 x 12,5). 54 p. cu il. 35 bani. (I 29754)
64376. ~ Carte de Cetire pentru clasa II-a urbană de I. Spulbereanu, Inspector şcolar; Petru Rădulescu Tudoran, Fost Inspector şcolar şi Radu Popescu, Institutor. Ed. II. Caracal, Editura Librăriei Românească Cooperativă (Tip. şi Legătoria Românească Cooperativă), [1915]. (20 x 13). 285 p. cu il. 1,20 lei. (II 42352)
64377. ~ Idem. Ed. III. Caracal, Editura Librăriei Românească Cooperativă, [1916]. (20 x 13). 285 p. cu il. 1,30 lei. (II 49159)
64378. ~ Idem pentru Clasa IV primară urbană. Întocmită în conformitate cu noua programă analitică de S. Spulbereanu şi Petru R. Tudoran foşti inspectori şcolari şi Radu Popescu. Institutor Ed. I. Caracal (Librăria şi Tipografia Românească Cooperativă), 1913. (20 x 13,5). 446 p. cu il. 2,20 lei (II 35499)
64379. ~ Idem pentru divizia II-a rurală, anul I şi al II-lea de S. Spulbereanu, Inspector şcolar, Petru Radulescu-Tudoran. Fost Inspector şcolar şi Radu Popescu, institutor. Ed. II. Caracal, Editura Librăriei Românească. Cooperativă (Tip. şi Legătoria Românească Cooperativă), [1915]. (20X 13). 318 p. cu il. 1,25 lei. (II 42353)
64380. ~ Idem. Ed. III. Caracal, Editura Librăriei Românească Cooperativă (Tip. Românească Cooperativă), [1916]. (20 x 13). 318 p. cu il. 1,40 lei. (II 49160)
64381. ~ Idem pentru divizia III-a primară rurală, anul II. întocmită în conformitate cu noua programă analitică de S. Spulbereanu, Inspector Şcolar, P. R. Tudoran. Fost Inspector Şcolar [şi] R. Popescu, Institutor. Ed. I. Caracal, Editura Librăriei Românească Cooperativă (Librăria şi Tip. Românească Cooperativă), 1914. (19,5 x 13). 382 p. cu il. 2 lei. (I 42513)
64382. ~ Geografia continentelor pentru Clasa IV-a Urbană şi Divizia III-a Rurală anul II de S. Spulbereanu şi Petre Rădulescu, Revizori şcolari. Ed. I. Craiova, Librăria şi Tip. Sache Pavlovici), 1907. (25,5 x 20). 56 p. cu il. 1,25 lei (II 8094)
64383. ~ Idem. Ed. II. Craiova, Editura Librăriei Sache Pavlovici (Tip. Sache Pavlovici), 1908. (26X20). 63 p. cu il. 1,25 lei. (II 11130)
64384. ~ Idem. Ed. III. Craiova (Tip. Sache Pavlovici), 1909. (25,5 x 20). 62 p. cu il. 1,25 lei. (II 15789)
64385. ~ Idem. Ed. IV. Craiova, Edit. Sache Pavlovici. (Tip. Sache Pavlovici), 1910. (26x20,5). 62 p. cu il. 1,25 lei. (II 20441)
64386. ~ Idem. Ed. VI întocmită conform programei analitice din 1910. Prezentată la Concursul de cărţi didactice din Iunie 1911. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1912. (23,5 x 16). 95 p. cu il., 4 h. 1,30 lei. (II 29190)
64387. ~ Idem întocmită conform programei analitice din 1910. Craiova, Editura Librăriei Lumina, 1914. (22,5 x 16). 94 p. cu il., 5 h. 1,30 lei. (II 38908)
64388. ~ Geografia judeţului Olt cu România pentru uzul clasei II primară urbană şi Divizia II-a rurală anul I şi al II-lea de S. Spulbereanu, Revizor şcolar şi G. Poboran, Institutor şi director Ed. II. Craiova, Editura Librăriei Sache Pavlovici (Tip. Sache Pavlovici), 1908. (25,5X 20,5). 46 p. cu il. 1 leu. (II 11125)
64389. ~ Idem. Revizuită şi aprobată din nou de Onor. Minister cu Ordinul no. 49249 din Iulie 1912. Caracal, Editura, Librăriei Românească Cooperativă (Tip. Românească Cooperativă), [1915]. (22 x 15,5). 86 p. cu il., 1 h. 1 leu. (II 42290)
64390. ~ Geografia judeţului Vlaşca cu România pentru clasa II primară urbană şi divizia II rurală anul I şi II de S. Spulbereanu şi V. Nicu1escu, Institutori. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. V. Brozer), 1911-1912. (23 x 16). 77 p. cu il., 2 h. 1 leu. (II 24404)
64391. ~ Geografia României pentru Clasa III-a Urbană şi Divizia III-a rurală anul I de S. Spulbereanu şi Petre Rădulescu, Revizori şcolari. Ed. I. Craiova, Librăria şi Tip. Sache Pavlovici, 1907. (26 x 20). 62 p. cu il. 1,25 lei. (II 8093)
64392. ~ Idem. Ed. II. Craiova, Editura Librăriei Sache Pavlovici (Tip. Sache Pavlovici), 1908. (25,5 x 20). 54 p. cu il. 1,25 lei. (II 11129)
64393. ~ Idem. Ed. III. Craiova, Edit. Sache Pavlovici (Tip Sache Pavlovici), 1909. (26x20). 54 p. cu il. 1,25 lei. (II 15790)
64394. ~ Idem. Ed. V: Craiova, Edit. Sache Pavlovici (Tip. Sache Pavlovici), 1910. (26x20,5). 34 p. cu il. 1,25 lei. (II 20440)
64395. ~ Idem. Ed. VI. Întocmită conform programei analitice din 1910. Prezentată la Concursul de cărţi didactice din Iunie 1911 sub Motto Cunoaşte-ţi patria şi mai mult o vei iubi. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1911-1912. (23 x 16). 93 p. cu il., 8 h. 1,20 lei. (II 24431)
64396. ~ Idem. Ed. VII. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1912. (23 x 16,5). 103 p. cu il., 2 h. 1,20 lei. (II 29189)
64397. ~ Idem. Întocmită conform programei analitice din 1910. Craiova, Editura Librăriei Lumina, 1913. (23 x 16). 95 p. cu il., 2 h. (II 514961)
Lipsă coperta.
64398. ~ Idem. Craiova, Editura Librăriei Lumina (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1914. (23 x 16). 95 p. cu il., 4 h. 1,20 lei (II 38907)
64399. ~ Idem. Întocmită conform programei în vigoare. Caracal, Editura Librăriei Românească Cooperativă (Tip. Românească Cooperativă), [1916]. 95 p. cu il., 4 h. 1,25 lei. (II 46963)
64400. ~ Lecţiuni de Aritmetică pentru clasa II-a primară urbană. Întocmită conform nouii programe analitice de S. Spulbereanu, Revizor şcolar şi Petru Rădulescu-Tudoran, Inspector şcolar. Ed. VII. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1910. (20 x 13) 86 p. 50 bani. (I 20275)
64401. ~ Idem. Ed. VIII. Întocmite conform programei analitice din 1910. Prezentată la concursul de cărţi didactice din Iunie 1911. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1911. (20 x 13). 94 p. 60 bani. (I 25465)
64402. ~ Idem. Ed. IX. Întocmită conform nouei programe analitice din 1910. Prezentată la concursul de cărţi didactite din Iunie 1911. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1912. (20 x 13). 94 p. cu il. 60 bani. (I 29757)
Lipsă p. 1-2.
64403. ~ Idem. Ed. XI. Caracal, Editura Românească Cooperativă (Tip. Românească Cooperativă), 1914. (20 x 13). 78 p. cu il. 60 bani. (I 42515)
64404. ~ Lecţiuni de Aritmetică şi Geometrie pentru clasa III-a primară urbană. Întocmită conform nouei programe analitice din anul 1903 de S. Spulbereanu, Revizor şcolar în Petru Rădulescu, Inspector şcolar [pe cop.: Ed. VII]. Craiova, Edit. Sache Pavlovici, Librărie şi Tipografie, 1909. (20 x 13). 88 p. 50 bani. (I 15732)
64405. ~ Idem. Ed. VIII. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1910. (20 x 13). 86 p. 50 bani. (I 20276)
64406. ~ Idem. Ed. IX. Întocmite conform programei analitice din 1910. Prezintate la concursul de cărţi didactice din Iunie 1911. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1911. (20,5 x 13,5). 78 p. 60 bani. (I 25466)
64407. ~ Idem. Ed. X. Întocmită conform programei analitice din 1910. Prezentată la concursul de cărţi didactice din Iulie 1911. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1912. (20 x 13). 78 p. cu il. 60 bani. (I 29758)
Lipsă p. 1-2.
64408. ~ Idem pentru clasa IV-a primară urbană. Ed. VIII. Întocmită conform noii programe analitice. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1910. (20 x 13). 94 p. 60 bani. (I 20227)
64409. ~ Idem. Întocmite conform programei analitice din 1910. Prezintate la concursul de cărţi didactice din Iunie 1911. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici (Tip. Sache Pavlovici) 1911. (20 x 13). 85 p. 70 bani. (I 25467)
64410. ~ Idem. Ed. X. Întocmită conform programei analitice din 1910. Prezentată la concursul de cărţi didactice din Iulie 1911. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1912. (19,5 x 13). 85[-87] p. cu il. 70 bani. (I 29759)
64411. ~ Idem Ed. XII. Întocmite conform ultimei programe analitice. Caracal, Editura Librăriei Românească Cooperativă, [1915]. (20 x 13). 86 p. cu il. 70 bani. (I 42519)
64412. ~ Lecţiuni de Aritmetică pentru Divizia II-a a Şcoalelor primare rurale (Anul I şi al II-lea). Întocmită conform nouii programe analitice de S. Spulbereanu, Revizor şcolar şi Petru Rădulescu-Tudoan, Inspector şcolar [pe cop.: Ed. VII]. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1910 (20 x 13). 124 p. 70 bani. (I 20273)
64413~ Idem. Ed. VIII. Întocmite conform programei analitice din 1910. Prezintate la concursul de cărţi didactice din Iunie 1911. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici [1911]. (20 x 13). 126 p. 80 bani. (I 25462)
64414. ~ Idem. Ed. IX. Întocmite conform programei analitice din 1910. Prezentată la Concursul de Cărţi didactice din Iunie 1911. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici 1912. (20 x 13). 126 p. 80 bani. (I 30034)
64415. ~ Idem. Ed. XI. Caracal, Editura Librăriei Românească Cooperativă. (Tip. Românească Cooperativa), 1914. (20 x 12,5). 102 p. cu il. 80 p. (I 42517)
Anul menţionat pe copertă.
64416. ~ Lecţiuni de Aritmetică şi Geometrie pentru Divizia III-a a şcoalelor primare rurale (Anul I şi al II-lea). Întocmită conform programei analitice din anul 1903 de S. Spulbereanu, Revizor şcolar şi Petru Rădulescu, Inspector şcolar. [pe cop.: Ed. VI]. Craiova, Edit. Sache Pavlovici, Librărie şi Tipografie, 1909. (19,5 x 13). 160 p. 80 bani. (I 15731)
64417. ~ Idem. Ed. VII Întocmită conform nouei programe analitice. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1910. (20 x 13). 157 p. 80 bani. (I 20272)
64418. ~ Idem. Ed. VIII. Întocmită conform programei analitice din 1910. Prezentate la concursul de cărţi didactice din Iunie 1911, Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici (Tip. Sache Pavlovici), 1911. (20 x 13). 145 p. 1 leu. (I 25463)
64419. ~ Idem. Ed. IX. Întocmită conform programei analitice din 1910. Prezentată la concursul de cărţi didactice din Iulie 1911. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici 1912. (20 x 13). 151 p. cu il. 1 leu. (I 29755)
64420. ~ Idem. Ed. XI. Caracal, Editura Librăriei Românească Cooperativă (Tip. Românească Cooperativă), [1915]. (20 x 13). 142 p. cu il. 1 leu. (I 42518)

Vezi:
NICOLESCU, V. şi ~. Geografia judeţului Vlaşca, cl. II prim. urb. şi div. II rur., an I şi II. Ed. II. Craiova, 1908.
POBORAN, G. şi ~. Geografia judeţului Olt cu România, cl. II prim. urb. şi div. II rur., an I şi II. Bucureşti, 1911-1912.
RĂDULESCU-TUDORAN, P. şi ~. Aritmetica, cl. I prim. urb. Ed. VI, Craiova, 1909 ; ed. VII, 1910 ; ed. X, Caracal, 1913 ; ed. XI, 1914 ; ed. XII, 1915.
RĂDULESCU-TUDORAN, P. şi ~. Carte de cetire, cl. IV prim. urb. Ed. IV. Craiova, [191?] ; ed. II, Caracal, 1916.
RĂDULESCU-TUDORAN, P. şi ~. Geografia judeţului Romanaţi, cl. II prim. urb. şi div. II rur. Craiova, 1912 ; ed. III, 1911-1912 ; ed. III, Caracal, 1913 ; ed. IV, 1914 ; ed. V, 1915.
RĂDULESCU-TUDORAN, P. şi ~. Geografia judeţului Romanaţi în România, div. II rur., an. II. Craiova, 1908.
RĂDULESCU-TUDORAN, P. şi ~. Lecţiuni de aritmetică, cl. II prim. urb., an I şi II. Ed. VI. Craiova 1909 ; ed. XII, Caracal, 1915.
RĂDULESCU-TUDORAN, P. şi ~. Lecţiuni de Aritmetică şi geometrie, cl. IV prim. urb. Ed. VII. Craiova, 1909 ; ed. XI, Caracal 1913 ; ed. XIII, Caracal, 1915.
~. Lecţiuni de aritmetică şi geometrie, div. III prim. rur. (an I şi II). Ed. X, Caracal, 1913 ; ed. XII, 1915.

Nu exista imagini
  1292) SPULBEREANU, ZOE S. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
SPULBEREANU, ZOE S. (1876-?)
64421. ~ Geografia judeţului Dolj cu România pentru uzul clasei II primară urbană şi Divizia II-a rurală anul I şi al II-lea de Zoe S. Spulbereanu, Institutoare. Ed. I. Craiova, Editura Librăriei Sache Pavlovici (Tip. Sache Pavlovici), 1908. (26 x 20) 38 p. cu il. 1 leu. (II 17127)
64422. ~ Idem. Ed. III. Craiova, Edit. Sache Pavlovici (Tip. Sache Pavlovici), 1909. (25, 5x 20). 38 p. cu il. 1 leu. (II 15788)
64423. ~ Idem. Ed. V. Craiova, Edit. Sache Pavlovici (Tip. Sache Pavlovici), 1910. (25,5 x20). 38 p. cu il. 1 leu. (II 20439)
64424. ~ Idem. Ed. VI. Întocmită conform programei analitice din 1910. Prezentată la concursul de cărţi didactice din Iunie 1911. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1911-1912. (23 x 15,5). 94 p. cu il., 3 h. 1 leu. (II24428)
64425. ~ Idem. Întocmită conform programei analitice din 1910. Prezentată la concursul de cărţi didactice din Iunie 1911. Craiova, Editura Librăriei şi Tipografiei Sache Pavlovici, 1912.(23,5 X l6). 99 p. cu il., 2 h. 1 leu. (II 29192)
64426. ~ Idem. Craiova, Editura Librăriei Lumina, 1914. (23 x 15,5). 91 p., 2 h. lei 1. (II 38910)
64427. ~ Idem. Aprobată de Ministerul Instrucţiunei cu ordinul no. 37026 seria A din 21 Iulie 1911. Craiova, Editura Librăriei Lumina, 1915. (22 x 16). 94 p. cu il. 1 leu. (II 44285)

În colaborare:
PROCOPIU, A. ş.a. Geografia jud. Vâlcea, cl. II prim. urb. şi div. II rur. an I şi II. Ed. I. Craiova, 1908 ; 1915.
PROCOPIU, A. ş.a. Geografia jud. Vâlcea, cl. II urb. şi div. II rur.I. Ed. I. Craiova, 1911 ; ed. II, 1914.

Nu exista imagini
  1293) Spune pentru-ce mă iubeşti?
 • Opera
 • Imagini
Spune pentru-ce mă iubeşti?
64428. • Spune-mi pentru-ce me iubesci? Finele secolului, [de] ***. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1892. (17 x 10,5). 12[-15] p. 20 bani. (Seria III) (I 392061)
64429. • Idem. Seria IV. Bucureşti (Tip. Jubileu), [1908]. (17 x 12,5). 15 p. (I 22210)
Descriere după copertă. Datat după anul depozitului legal; vezi şi: Seria I cu titlul: 1908 (moda) de***. Bucureşti (Tip. Jubileu), [1908].

Nu exista imagini
  1294) SPURGEON, CHARLES HADDON
 • Opera
 • Imagini
SPURGEON, CHARLES HADDON
64430. ~ Calea mântuirei de C. H. Spurgeon. Redactor la Londra. II. Viena, Editura Depositului de scrieri creştine, [188..]. (19 x 13). 26 p. (I409602)

Vezi:
RUNCEANU, N. Pacatul necredinţei. După ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1295) SRISIPP, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
SRISIPP, pseudonim
Traduceri:
ROHLING, A. Jidovul talmudistu. Trad. de ~. Ed. II. Sabiiu, 1876.

Nu exista imagini
  1296) SRULOWITZ, MARCU
 • Opera
 • Imagini
SRULOWITZ, MARCU
64431. ~ *Der Protest für den unglücklichen Juden Ruslands von M. Srulowitz, tipograf. Galaţi, 1905. 16°. 8 p. (Eg, 16 (1905), nr. 42, nov. 4, p. 336)
64432. ~ *Iom Tow Blätter, Grüns Schuris. [von] Srulowitz, Galaţi (Tip. Progresul), 1914. 8°. 15 p. (Eg. 25(1914), nr. 20 mai 23, p. 155)


Nu exista imagini
  1297) STAADECKER, OTTO
 • Opera
 • Imagini
STAADECKER, OTTO
64433. ~ Rumäniens volkswirtschaftliche Entwicklung unter der Regierung König Karls I von 1866 bis heute. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der K. B. Friedrich-Alexandres-Universität Erlangen vorgelegt von Otto Staadecker aus Bukarest. Tag der mündlichen Prüfung; 21 Mai 1912. Erlangen (K.B. Hof-und Universitäts-buchdrucherei von Junge & Sohn), 1912. (23 x 15). VII, 113 p. (II 165451)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1298) STAADECKER, W.
 • Opera
 • Imagini
STAADECKER, W.
64434. ~ *Catalog special. Noile locomotive şi batoze de W. Staadecker. Bucureşti, 1898. (Ec N, 22 (1898), nr. 4, p. 256)
64435. ~ *Catalog special pentru pluguri originale de W. Staadecker. Rud- Sack [1898]. (Ec N, 22 (1898), nr. 3, p. 191)

Nu exista imagini
  1299) STABIL, CONSTANTIN (1860-1905)
 • Opera
 • Imagini
STABIL, CONSTANTIN (1860-1905)
64436. ~ Analisa apelor minerale de la Comuna Secele, Judeciul Gorj. Teza pentru obţinerea unei burse în străinătate de sciinţele fisico-chimice elaborate de Constantin Stabil, farmacist de regiment, asistentul laboratorului. Bucuresci (Lito- Tip. Carol Göbl), 1891. (23,5 x 16), 48 p., 1 h. (Laboratoriul de Chimie al Serviciului Sanitar al Armatei) (II 393874)
64437. ~ Cursul de Chimie anorganică [Metaloidi] predat de Constantin Stabil, Profesor, Doctor în sciinţele fisico- chimice. Licenţiat în farmacie, Chimist cu diplomă şi Bacalaureat. [Bucureşti] (Autografia Şcoalelor de Artilerie şi Geniu), [1896-97]. (25 x 20) 1 f., 402 p. cu il., XI p., 1 tab. (Şcoala militară de Artilerie şi Geniu) (II 154602)
Lipsă coperta. Curs litografiat.
64438. ~ Cursul de chimia minerală, Predat de Profesor Stabil Constantin Doctor în sciinţele fisico- chimice, Licenţiat în farmacie, Chimist cu diplomă şi Bacalaureat. Scris de Sub-Oficerul de Ad-ţie Tănăsescu Nichita. [Bucureşti], (Şcolele Militare de Artilerie şi Geniu), 1897. (25 x 20). 1 f., 245, VII p. (Scolele Militare de Artilerie şi Geniu) (II 154602)
Lipsă coperta. Curs litografiat.
64439. ~ Cursul de Chimie Organică predat de Constantin Stabil profesor doctor în sciinţele fizico-chimice, Licenţiat în farmacie, Chimist cu diplomă şi Bacalaureat 1897-1898. [Bucureşti, 1897-1898]. (25 x 20). 1 f., 286, VI p. (Şcoala militară de Artilerie şi Geniu) (II 154602)
Lipsă coperta. Curs litografiat.
64440. ~ Recherches sur l 'acide orthoaldéhydo-phtalique. Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l'Université de Genève pour obtenir le grade de docteur ès sciences par Constantin Stabil de Bucarest (Roumanie). Genève (Impr. F. Taponnier), 1894. (23 x 15,5). 63 p. (II 51323)

Nu exista imagini
  1300) Stabilirea nomenclaturii medicamentelor la farmaciile militare
 • Opera
 • Imagini
Stabilirea nomenclaturii medicamentelor la farmaciile militare
64441. • *Stabilirea nomenclaturii medicamentelor la farmaciile militare. Bucureşti, 1899. 8°. (Crăiniceanu, p. 281)

Nu exista imagini