Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1261) SPIRESCU, CONSTANTIN S.
 • Opera
 • Imagini
SPIRESCU, CONSTANTIN S.
64338. ~ Pe căi piesişe... Schiţe şi nuvele, [de] Const. S. Spirescu. Galaţi (Tip. Nouă Teodor Dumitriade), 1913. (19,5 x 13). 83[- 87] p. 1 leu. (I 32373)
64339. ~ Spre drumul gloriei... Poesii, [de] Const. S. Spirescu. Iaşi (Tip. Dacia Petru Iliescu), 1917, (19 x 12). 57 p. 1,20 lei. (I 53276)

Nu exista imagini
  1262) SPIRESCU, ST.
 • Opera
 • Imagini
SPIRESCU, ST.
64310. ~ Colecţiune de legi noui usuale pentru administraţiunile publice de St. Spirescu Licenţiat în drept Sub secretar general al Primăriei Capitalei. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1903. (21 x 13,5). 2 f., 169[-171] p. 2 lei. (II 409552)
64341. ~ Divorţul. Tesa pentru licenţă de St. Spirescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (23 x 16). 69, III p.(Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409484)

În colaborare:
VRACA, I. şi ~. Colecţiunea legilor sanitare. Bucureşti, 1899.

Nu exista imagini
  1263) SPIRIDON, ALEXANDRU I.
 • Opera
 • Imagini
SPIRIDON, ALEXANDRU I.
64342. ~ Despre quasi-contracte în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Alexandru I. Spiridon. Iaşi (Tipografia Naţională), 1896. (23,5 x 16). 84 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 263299)

Nu exista imagini
  1264) SPIRIDON, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SPIRIDON, IOAN
64343. ~ Din trecutul de iubire (Versuri), [de] Ioan Spiridon. Iaşi (Tipografia Naţională I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1915. (21,5 x 14). 127 p. 1,30 lei. (II 416691)

Nu exista imagini
  1265) Spirituale Poezii
 • Opera
 • Imagini
Spirituale Poezii
• Spirituale. Poezii... de Isis.
Vezi: BUDU, ISIDOR

Nu exista imagini
  1266) Spiritul de prostituţiune în societatea modernă
 • Opera
 • Imagini
Spiritul de prostituţiune în societatea modernă
64344. • Spiritul de prostituţiune în societatea modernă. Studiu social de Un duşman al stărei morale de adi. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1899. (21,5 x 13,5). 64 p. 1 leu. (II 409548)
61345. • Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor asociaţi. Marinescu & Şerban), 1900. (21 x 13,5). 64 p. 50 bani. (II 393240)

Nu exista imagini
  1267) Spiritulu familiare
 • Opera
 • Imagini
Spiritulu familiare
64346. • Spiritulu familiare. Tradusu din limba italiană pe limba romana de Petru Lupulov. Viena (cu tipariulu mechitharistilaru), 1855. (18 X 11). 52 p. (I 424124)
La paginile 51-52, poezie intitulată: "Canele meu", la final, în loc de semnătură, cu indicaţia: "din F.p.m".

Nu exista imagini
  1268) SPIROIU, ALEXANDRU (1857-1889)
 • Opera
 • Imagini
SPIROIU, ALEXANDRU (1857-1889)
64347. ~ Despre medicaţiunea antipiretică a febrei tifoide prin doze mari de chinină. Teză pentru doctorat în medicină de Al. Spiroiu. Bucuresci (Tip. Portofoliului Român), 1882. (24 x 16) 2 f, IX, 127 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, no. 101) (II 51440)
64348. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Portofoliul român), 1882. (23 x 16). 2 f., IX, 127 p. (II 265612)
Retipărirea tezei.
64349. ~ *Victima ştiinţei. În memoria d-rului Uzid. de A. Spiroiu. Bucureşti. 1886. 8°. 32 p. Extras din Spitalul (Crăiniceanu, p. 254)

Vezi:
SOCIETATEA Studenţilor în Medicină din Bucureşti: Superioritatea vieţii sociale. Bucureşti, 1879.

Nu exista imagini
  1269) SPIRT, ARON
 • Opera
 • Imagini
SPIRT, ARON
64350. ~ Contribuţiuni la studiul fibroamelor uterine complicate de sarcină. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Presentată şi susţinută in Iunie 1911 de Aron Spirt. Vechiu intern al Spitalului Israelit. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1911. (23,5 x 16). 1 f., III, 62[-64] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, no. 353) (II 22501)

Nu exista imagini
  1270) SPIRT, EUGEN
 • Opera
 • Imagini
SPIRT, EUGEN
64351. ~ Consideraţiuni asupra tratamentului febrei typhoide. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută în Decembrie 1897 de Eugene Spirt, Intern al Spitalului Israelit, Iaşi (Tip. H. Goldner), 1897. (24,5 x 16,5). VIII, 72 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, no. 80) (II 394114)

Nu exista imagini
  1271) SPIRU, ALEXANDRU A.
 • Opera
 • Imagini
SPIRU, ALEXANDRU A.
64352. ~ Contribuţiuni la studiul clinic al gomelor sifilitice ulcerate ale Păretului posterior al Faringelui. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Susţinută în Iunie 1906 de Alexandru A. Spiru, Preparatorul Clinicei Dermato-Sifilitice, Intern al Spitalelor Sf. Spiridon şi fost Asistent al Stabilimentului de Hidroterapie din Slănic (Moldova). Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (23 x 15,5). 51 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi no. 232) (II 6669)
64353. ~ Holera în Gorjiu 1913. Note din Combatere, [de] Doctor A. Spiru. Tg.-Jiu (Tip. Română R. Mangu), [1914]. (22,5 x 15). 35 p. (II 35063)

Nu exista imagini
  1272) Spiru Haret calomniator
 • Opera
 • Imagini
Spiru Haret calomniator
64354. • Spiru Haret calomniator. Răspunsul ziarului Acţiunea la calomniile d-lui Haret. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1905. (21 x 13). 40 p. (II 686279)
Răspuns articolelor lui Spiru Haret din "Voinţa naţională" şi "Epoca", împotriva ministrului Cultelor, Mihail Vlădescu.

Nu exista imagini
  1273) Spitalul din Călăraşi
 • Opera
 • Imagini
Spitalul din Călăraşi
64355. • Spitalul din Călăraşi. Memoriu presentat prefecturei pentru sesiunea ordinară a consiliului judeţian din 1903 Călăraşi (Tip. Progresul), 1903. 8°. 32 p. (R. Bibl. 1(1903), nr. 5, sept.-oct. p. 129)
64356. • Spitalul Gîrlaşii şi Episcopul Inocentie- Buzeu. [Memoriu Privitor la unul din stabilimentele publice ale Oraşului şi Judeţului Buzeu rău administrat, contra voinţei testatorului]. Buzeu (Noua Typographie Română Al. Georgescu), 1879. (20 x 12,5). 16 p. (I 37742)

Nu exista imagini
  1274) Splendorile castităţii
 • Opera
 • Imagini
Splendorile castităţii
64357. • Splendorile castităţii. Traducţiune de Protosinghelul Agatanghel Guţu şi recomandată meditaţiunei, prea iubiţilor sei fii spirituali, aflaţi în trupele garnisoanei Craiova, şi Institutul Setelin. Craiova (Tip. Fraţi Benvenisti), 1880. (21 x 13,5) 16 p. (BSS II 4322)

Nu exista imagini
  1275) SPLITTGERBER, A.
 • Opera
 • Imagini
SPLITTGERBER, A.
64358. ~ Poate un om modern crede în minuni? de A. Splittgerber, Zullichau. Bucureşti, Editura Societăţii de Cărţi Religioase (Imprimeria Librăriei Şcoalelor C. Sfetea), [1909]. (18 x 11,5) 22 p. (I 14056)
Pe copertă şi pe p. de titlu, şi titlul: "Can a modern man believe in miracles?".

Nu exista imagini
  1276) SPOIALA, VASILE
 • Opera
 • Imagini
SPOIALA, VASILE
64359. ~ Contribuţiuni la studiul sinusurilor frontale din punct de vedere anatomic, fisiologic şi patologic. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Susţinută la... 1893 de Vasile Spoială. Cu trei figuri în text desenate d-1 N. Minovici de pe natură. Bucuresci (Lito- Tip. Carol Gobl), 1892. (23 x 16). 55 p., 3 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, no. 313) (II 74172)

Nu exista imagini
  1277) Spoliaţiuni şi rapacitatea societăţilor de asigurări Dacia-România şi Naţionala
 • Opera
 • Imagini
Spoliaţiuni şi rapacitatea societăţilor de asigurări Dacia-România şi Naţionala
64360. • Spoliaţiunile şi rapacitatea societăţilor de asigurări Dacia-România şi Naţionala. Bucuresci, 1896. (14,5 x 9,5). 52 p. (I 409682)

Nu exista imagini
  1278) SPOREA, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
SPOREA, CONSTANTIN
64361. ~ Didactica învăţămîntului secundar. Încercări asupra metodicei limbei germane de Constantin Sporea, Profesor. Iaşi (Tip. şi Papetăria Progresul A. Grunberg), 1909. (24 x 16). 71 p. 1,50 lei. (Biblioteca Pedagogică a Seminarului Pedagogic Universitar din Iaşi) (II 13713)
64362. ~ Organizaţia şcoalelor secundare din Prusia de Constantin Sporea, Profesor secundar Iaşi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (18,5 x 12). 79 p. (Muzeul Pedagogic al Casei Şcoalelor) (Extras din Buletinul Muzeului Pedagogic al Casei Şcoalelor vol. III) (I 49003)

Nu exista imagini
  1279) SPORER, IOSEF
 • Opera
 • Imagini
SPORER, IOSEF
64363. ~ Meşteşugul moşării pentru învăţătura moaşelor la institutul maternităţii din Bucureşti prin Iosef Sporer mamoş şi profesor la acel institut. Bucureşti (La Tip. lui August Ruof), 1839. (23,5 x 19,5). 119 p., 26 f. pl. (II 70018)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1280) Sporirea soldelor ofiţereşti
 • Opera
 • Imagini
Sporirea soldelor ofiţereşti
• Sporirea soldelor oficeresci [de ***]. 1893. Vezi: DYMOLESCU, Gh.

Nu exista imagini