Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1241) SPIEGLER, M.
 • Opera
 • Imagini
SPIEGLER, M.
64261. ~ Despre forma latentă a cancerului stomacal. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută în Februarie 1900 de M. Spiegler, fost intern. Iaşi (Tip. H. Goldner) 1900. (23 x 16). 57[-60] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, no. 124) (II 409482)

Nu exista imagini
  1242) SPIELBERG, baronul
 • Opera
 • Imagini
SPIELBERG, baronul
Vezi: ZOBELITZ, HANS von

Nu exista imagini
  1243) SPIELMAN, SOLOMON L.
 • Opera
 • Imagini
SPIELMAN, SOLOMON L.
64262. ~ Das Kadisch-Gebet dessen Sinn, Bedeutung und Tendenz erklärt und commentirt von Solomon L. Spielmann, Rabbiner in Bucarest. Bucarest (Tipo-Litogr. Codreanu & Săvoiu), 1895. (23 x 16). 40 p. (II 409481)

Nu exista imagini
  1244) SPIES, GEORG
 • Opera
 • Imagini
SPIES, GEORG
64263. ~ Die rumänische Petroleum-Industrie und ihre Bedeutung in der Weltwirtschaft. Zwei Vorträge gehalten in Bukarest am 9 u. 13 Marz 1917 von Georg Spies. Bukarest, Konig Carol-Verlag (Buchdruckerei Bukarester Tagblatt),l 917. (21 x 13,5). 64 p. Bukarester Vortrage Heft 1) (II 48953)
64263a. ~ *Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Regele Carol, 1918. 60 p. (IE, 1 (1918), nr. 20, oct. 1, p. 16)

Nu exista imagini
  1245) SPIOLOTOPOL, I.
 • Opera
 • Imagini
SPIOLOTOPOL, I.
64264. ~ Câteva cestiuni privitoare la conturile curente de I. Spiolotopol, contabil la Banca Naţională. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1896. (23 x 15,5). 35 p. 1 leu. (II 413123)

Nu exista imagini
  1246) SPIN, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
SPIN, pseudonim
Vezi:
• Ghionturi şi perdafuri. Târgu-Jiu, 1907.

Nu exista imagini
  1247) SPINA, GERI
 • Opera
 • Imagini
SPINA, GERI
64265. ~ Sensaţiile inutile. Balade, [de] Geri Spina. Iaşi, Editura Revistei Absolutio) (Tip. Progresul), 1914. (19 x 14,5). 23 p. (I 39510)
Prefaţă de I. Ludo.

Nu exista imagini
  1248) SPINAZZOLA, ORAZIO
 • Opera
 • Imagini
SPINAZZOLA, ORAZIO
64266. ~ A sua Altezza Alessandro Giovanni Primo Principe di Romania. Inno composto da Orazio Spinazzola. In ocasione delle festivita di santo Alessandro, celebrata nel di 30 Agosto I. V. Înălţimei Selle Allesandru Ioan Primu Principe al României. Imnu compusu de Orazio Spinazzola cu ocasiunea serbarei săntului Alessandru, celebrată la 30 Augustu. [Bucuresci] (Tip. Lucrătorilor Asociaţi), [1865]. (21,5 x 15). 16 p. (II 379442)
Text bilingv italian-român. Loc şi an, la p. 8.
64267. ~ Abecedariulu italianu. Compusu [pe cop.: Lucratu în româneşte'] de O Spinozzola, Professore în Gimnasiulu Sântului Sava. Bucuresci, Libraru-Editoru G. Ioanid (Tip. lui Ştefan Rassidescu), 1862. (21 x 14). 4 f., 135 p. (II 28229)
64268. ~ Florea literaturei italiene. Culessa de O. Spinozzola, professore în gimnasiulu Sântului Sava. Opu autorisat de Onorabila Eforie a instrucţiunei publice pentru usulu Şcoleloru din Româania întregă. [I Prose; II Poesie]. Bucuresci, Librăria Socecu si Comp., 1862. (22,5 x 15,5). XIII, 1 f., 224 p. (I), 1 f., 225 p. (II) (II 409515)
64269. ~ Idem. Ed. II. Opu autorizatu de onorabilea Eforie a Instrucţiunii publice pentru usulu scoleloru din Romania întregă. Bucuresci, Librăria Socecu şi Comp. (Tip. C. N. Rădulescu), 1872. (21,5 x 13,5). 284, IV p. 3 lei noi. (II 466692)
64270. ~ Gramatica elementare a limbei italiane compusă de O. Spinazzola, Professore în gimnasiulu Sântului Sava. Seguita da uno compendio di grammatica rumena. Bucuresci, Librari-editori Socecu & Comp. (Tip. Stephan Rassidescu), 1863. (20 x 13). 128 p. 1,1/2 sfanţi. (I 106113)
Lipsă coperta.
64271. ~ Gramatica Limbei Italiene compusă de O. Spinazzola Professore în Gimnasiulul Sântului Sava. Bucureşti, Librariu iditoru G. Ioanid (Impr. lui Stephan Rassidescu), 1862. (22,5 x 15,5). 1 f., 563, 1 f., 90[-95] p. (II 59415)
64272. ~ *Idem. Bucureşti, fraţii Ioaniţiu & comp., 1869. 8°. 654 p. 5 lei. (BR, 1 (1879), nr. 7, iulie, p. 89)
64273. ~ Guvernulu familiei elaboratu de Or. Spinozzola după opulu lui A. Pandolfini. Opu autorizatu de Onorabile la Ministeriu alu Instructiunii Publice. Bucureşti, Librăria H. Stanescu (Tip. Michaiescu), 1871. (22 x 15,5). 3 f.,, 82 p. (II 409525)
Cuprinde o notiţă biografică despre A. Pandolfini.
64274. ~ Lezzioni di litteratura italiana Scritte de Or. Spinozzola. Professore. Bucureşti, Librariu- Editoru H. Stănescu (Tip. Theodor Michailescu), 1871. (20,5 x 15). 1 f., III p., 166 p. (II 31279)
Text paralel în l. italiană şi română.
64275. ~ Nou metodu pentru a invetia limb 'a italiana scriptu de O. Spinazzola Profesore in liceulu Santu Saba. Bucuresci (Noua Tipografhia a Laboratorilor Romani), 1870. (22 x 14,5). 2 f., 160 p. (II 499171)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1249) SPINEANU, ALEXANDRU I.
 • Opera
 • Imagini
SPINEANU, ALEXANDRU I.
64276. ~ Modification possible de l 'Article 1395 du Code Civil Français [Immuabilité des conventions matrimoniales] par Alexandre Spineano; Docteur en Droit. Paris, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau, Editeur (Angers, imp. J. Siraudeau), 1912. (25 x 17). 2 f., 115 p. (II 49295)
Menţionată ca teză în: Rally I, p. 289.
64277. ~ Teoria Compensaţiilor In dreptul Internaţional. Idei expuse la Cercul de Studii al Partidului Conservator în ziua de 26 Fevruarie 1915 de Alexandru I. Spineanu. Turnu Severin (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1915. (23 x 16). 27 p. (II 47005)

Nu exista imagini
  1250) SPINEANU, G. D. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
64291. ~ Recherches expérimentales sur laconitine amorphe par Dr. G. D. Spineanu [Bucureşti]. Bruxelles, H. Lamartin, Editeur, Paris, O. Doin. Editeur. (Gand, Impr. G. Eylenbosch), 1902. (23 X l5,5). p. 281-293 cu il. (Extrait. Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie vol. X, fascicule III -a IV) (II 409443)
64292. ~ Recherches expérimentales sur l'action eupeptique du chlorure d'acétyle. Par M. G. D. Spineanu. Docteur en médecine et chirurgie, Chef des travaux à l'Institut de physiologie de Bucharest. Paris, Masson et C-ie, Editeurs, Libraires de l’Académie de médecine, [1901]. (26 x 17). P. 216-222. (Journal de Physiologie et de Pathologie générale. 1901, no. 2 Mars. Extrait). (II 338613)
64293. ~ Recherches expérimentales sur le Rapport entre la Catalyse et la Fermentation par Dr. G. D. Spineanu. Bucarest (Impr. de l’Indépendance Roumaine), 1908. (22,5 x 15,5). 11 p. (Extraité de la Revista Sciinţelor Medicale) (Travail de l'Institut de Pharmacodynamie et de Thérapie de l'Université de Gand) (II 9938)
64294. ~ Studii şi cercetări asupra României hidrominerale de Dr. G. D. Spineanu, Doctor în Medicină şi Chirurgie. Medic la Arsenalul Armatei. Bene-Merenti cl. I pentru scrieri ştiinţifice. Fost şef de lucrări la Institutul de Fisiologie şi Şef al Serviciului de Desinfecţiuni al Capitalei etc. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1912. (23,5 x 16). 32 p. (II 27560)
64295. ~ Ce este şi ce poate fi România din punct de vedere hidromineral. Studii şi cercetări fisiologice, terapeutice, chimice etc. de Dr. G. D. Spineanu, Doctor în Medicină şi Chirurgie. Medic al Arsenalului Armatei. Vol. II. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1913. (23 x 15,5). 72 p. 2 lei. (II 27560)
64296. ~ Sur la gastro-acidimétrie. Appareil pour le dosage de l'acidité totale du suc gastrique, par M. G. D. Spineanu (de Bucharest). Paris, Massone C-ie, Editeurs Libraires de l'Académie de médecine. 1901. (26 x 17). p. 956-960. (Journal de Physiologie et de Pathologie générale. 1901, nr. 6. Novembre. Extrait) (II 338614)
64297. ~ Surmenajul intelectual în şcolă şi societate. Conferinţă Publică ţinută la Ateneul din Craiova şi la Societatea Tinerimea Română din Bucuresci de G. D. Spineanu, doctor în medicină şi chirurgie, şef de lucrări la Institutul de Fisiologie al Universităţii din Bucuresci, membru al mai multor societăţi sciinţifice etc. Bucuresci (Tipo- Litogr. Societăţii Tiparul), 1901. (23 x 15,5). 36 p. (II 409442)
64298. ~ Titlurile şi publicaţiunile sciinţifice (până la Noembre 1905) ale Doctorului G. D. Spineanu. Memoriu adresat Ministerului Cultelor şi Instrucţiunei Publice pentru obţinerea catedrei de terapeutică. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1905. (23 x 16). 28 p. (II 10797)

SPINEANU, G. D. (1871-?)
64278. ~ Action pharmaco-dynamique de la thermodine dans le paludisme et autres maladies fébriles par G. D. Spineanu, Docteur en Médecine et Chirurgie; Médecin Capitaine dans l’armée roumaine. Ancien chef des travaux à.l'Institut de Psychologie (Bucarest); Chevalier de l'ordre Corona României; Bene-Merenti I- ère classe, pour travaux scientifiques; Membre de plusieurs sociétés scientifiques etc. Bucarest (Impr. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (25,5 x 18). 296 p. cu il. 10 frs. (III 262766)
Cu portretul autorului.
64279. ~ Cercetări experimentale asupra aconitinei amorfe. Lucrare originală efectuată la Institutul de fisiologiă şi publicaţă în Archives Internationales de Pharmacodynamie vol. X. Gand (Belgia). 1902 de G. D. Spineanu, doctor în medicină şi chirurgie, Bene- Merenti cl. I pentru lucrări sciinţifice, membru al mai multor societăţi medicale şi sciinţifice etc. etc. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1902. (23 x 15,5). 22 p. cu il. (Din Publicaţiunile României Militare) (II 409444)
64280. ~ Cercetări experimentale asupra secreţiunei interne a rinichilor. Tesă pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgia Presentată şi susţinută la Institutul de Fisiologie Fost extern şi intern al Spitalelor Civile etc. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Brătănescu) 1899. (23 X 16). 77 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, no. 522) (II 52977)
64281. ~ Coefficient dynamique des ferments solubles par G. D. Spineanu (de Bucarest) (Institut de Physiologie, Gand). Liège H. Vaillant- Carmanne, Paris O. Doin Editeur, 1908. (24 x 16). p. 287-297. (Archives Internationales de Physiologie. Vol. VI. Fascicule III. 30 Mai 1908. Extrait) (II 466991)
64282. ~ Descoperirea circulaţiunei sângelui de G. D. Spineanu, Doctor în medicină şi chirurgie, Şef de lucrări la Institutul de Fisiologie etc. Bucuresci (Tip.,Corpului Didactic C. Ispăsescu D. G. Brătănescu), 1899. (28 x 19). 16 p. (Publicată în Revista Tinerimea Română, noua serie, Vol. II. 1899) (II 53206)
64283. ~ Desinfecţiunea în boalele contagioase şi Serviciul de desinfecţiuni al oraşului Bucureşti în anii 1906 şi 1907 de Dr. G. D. Spineanu, Fost şef al Serviciului de desinfecţiuni al Capitalei. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1909. (23,5 x 16). 52 p. (II 16374)
64284. ~ Discursul domnului G. D. Spineanu. Preşedintele comitetului naţional studenţesc. Rostit la întrunirea din sala Orfeu, în ziua de 14 Octombrie 1986, cu ocasiunea protestărei contra oprirei conferinţei naţionale de la Sibiu. Bucureşti (Tip. N. Comaneanu), 1896. (16 x 11,5). 16 p. (I 409673)
64285. ~ Efectele tutunului asupra fumătorilor. Conferinţă ţinută în oraşul Campu-Lung la al XVI Congres studenţesc, în Septembre 1895 de G. D. Spineanu, Doctorand în medicină, Asistent-preparator la Institutul de Fisiologie, Membru al mai multor societăţi sciinţifice etc. etc. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1896. (21 x 13,5). 61 p. 1 leu. (II 52898)
64286. ~ Lucrări sciinţifice, [de] Dr. G. D. Spineanu. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1909. (23,5 x 16). 12 p. (II 16373)
64287. ~ Memoriu adresat Ministerului de Războiu asupra Trei comunicări originale. I. Despre gastro-acidimetriă. Aparat pentru dosaree acidităţii totale a sucului gastric (Gastroacidimetru). II. Despre acţiunea farmacodinamică a clorurei d'acetil. III. Cercetări experimentale asupra puterei digestive a pepsinei în présenta acidilor asociaţi presentate la al 5 Congres internaţional de fisiologiă din Turin ţinut de la 17-21 Septembre 1901 st. n. de G. D. Spineanu, Doctor în Medicină şi Chirurgie, Medic-locotent. stagiar, Membru al mai multor societăţi sciinţifice etc. precum şi comunicarea originală a d-lui Dr. A I. N. Vitzu, prezentată la acest congres (Cercetări experimentale asupra excitabilităţii măduvei spinării). Bucuresci (Inst. de Arte GraficeEminescu 1902. (23 x 15,5). 29 p. cu il. (II 165150)
Lipsă coperta.
64288. ~ Pericolul şi vindecarea frigurilor palustre de G. D. Spineanu, Doctor în medicină şi chirurgie, fost şef de lucrări la Institutul de Fiziologie. (Bucuresci), Bene- Merenti clasa I-a pentru lucrări sciinţifice, cavaler al ordinului Corona României membru al mai multor societăţi sciinţifice etc. Cu o prefaţă de Dr. Al. Obregia, Directorul general al Serviciului Sanitar. Bucureşti (Tip. G. A. Lazăreanu), 1905. (21 x 14,5). 93 p. cu il. 2,50 lei (II 1350)
64289. ~ Prăbuşirea corpului omenesc din causa alcoolismului sau căteva din cele mai grave boale ce pot proveni adesea ori din causa beţiei. Studiu de G. D. Spineanu, Doctor în medicină şi chirurgie, Şef de lucrări la Institutul de Fisiologie, Membru al mai multor societăţi sciinţifice etc. Bucuresci, Editura Casei Şcolelor (Tipo- litogr. Societăţei Tiparul), 1901. (20 x 13,5). 32 p. (Biblioteca anti-alcoolică a Ministerului Instrucţiunei Publice şi al Cultelor Casa Şcolelor no. 11) (II 116180)
Lipsă coperta.
64290. ~ Principiile fundamentale ale alimentaţiunei omului şi raţia alimentară a soldatului român. de Dr. G. D. Spineanu, Medicul Arsenalului armatei. Bene-merenti cl. I, pentru lucrări sciinţifice, Fost şef de lucrări la Institutul de Fisiologie, Fost şef al Serviciului de desinfecţiuni al Capitalei etc. etc. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1910. (23,5 x 15,5). 30[-32] p. (II 16375)
Nu exista imagini
  1251) SPINEANU, I. D.
 • Opera
 • Imagini
SPINEANU, I. D.
64299. ~ Colecţie de Legi Române usuale de Dreptu Publicu [pe cop.: Partea I-a coprindindu : Constituţiunea, Legile: Electorală, Responsabilităţi ministeriale, Consilielor judeţene, Consilielor comunale, Comunală, Poliţii rurale, rurală, cu regulamentul insurăţeilor şi cea interpretativă, Judecătorielor comunale şi de role, Autentificărei actelor. Regulamentul pentru întreţinerea clerului la Bisericile com. urbane şi rurale]. Adunate şi aranjate pe diferite ramuri ale administraţiunei publice de I. D. Spineanu licenţiatu în dreptu- advocatu şi profesoru. Turnu-Severin (Tip. Emil J. Knoll), 1891. [pe cop.: 1891-1892]. (15 x 10.5). 367 p. 2 lei nou. (I 30415)
64300. ~ Despre neretroactivitatea legilor. Tesă pentru licenţă susţinută la 24 Iuniu 1881 de I. D. Spineanu (Născut în satul Padeşu, plasa Cloşani, Mehedinţi). Bucuresci (Tip. E. Miulescu), 1881. (20 x 12,5). 5 f., 84 p. (Facultatea de Drept din Bucureci) (I 379818)

Nu exista imagini
  1252) SPINEANU, N. D.
 • Opera
 • Imagini
SPINEANU, N. D.
64301. ~ Câteva din cuvântările rostite în cursul şedinţelor camerei deputaţilor Disolvată la 26 Aprilie 1907 de N. D. Spineanu, Fost deputat al Col. II de Mehedinţi. Turnu-Severin (Tip. şi Legătoria de Cărţi Luisa I. Cuţiu), 1907. (22 x 15). 41 p. (II 6304)
64302. ~ Dicţionar geografic al judeţului Mehedinţi de N. D. Spineanu. Institutor în Turnu-Severin si membru al Societăţei Geografice Române. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa Adunărei generale de la 4/16 Martie 1891 sub presidenţia Majestăţei Sale Regelui. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1894. (24,5 x 17,5). 2 f., II, II, 310 p. (Societatea Geografică Română Premiul Societăţei Geografice) (II 85909)
64303. ~ Epoca lui Matei Basarab. Studiu istoric de N. D. Spineanu, Institutor fost revisor şcolar. No. 1. Turnu-Severin (Tipo- Litogr. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1903. (20 x 13). 16 p. (I 65555)
La sfârşitul textului menţiunea: "va urma".
64304. ~ Geografia Judeţului Mehedinţi. Text- Atlas pentru clasa II primară (Lucrată conform programului oficial din 1895) conţinend 11 hărţi şi 50 ilustraţiuni de N. D. Spineanu, Institutor şi membru al Societăţei Geografice Române. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1895]. (24,5 x 19,5). 1 f., 26 p. cu il. 1 leu. (II 394182)
64305. ~ Idem. Ed. II (Lucrată conform programului Oficial, din 1898) conţinend 11 hărţi şi 90 ilustraţiuni de N. D. Spineanu, Institutor şi membru al Societăţei Geografice Române. Bucuresci. Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), [1898]. (24x20). 27 p. cu il. 1 leu. (II 394181)
64306. ~ Lumina în istoricul intemeerei bancilor populare din Regatul României la Şedinţele Camerei din 12, 13 şi 14 Martie 1903 de N. D. Spineanu, Institutor fost Revisor şcolar de Mehedinţi. Turnu-Severin (Tip. şi Legătoria de Cărţi, L. I. Niculescu), 1903. (19 x 12). 57 p. 50 bani. (I 411429)
64307. ~ Severinu în zilele de 14, 1 5 şi 16 Septembrie 1896. Urme Romane în Mehedinţi şi Mehadia. Culese cu ocasiunea inaugurărei Canalului de la Porţile de fer, a visitei ce M.I. Imperatul Franz Iosif I al Austriei şi Rege Apostolic al Ungariei, face M. M. L. L. Regelui Carol I şi Reginei Elisabeta precum şi A. A. L.L... Principelui Ferdinand şi Principesei Maria în Bucuresci în dilele de 16, 17 şi 18 Septembre 1896, şi în amintirea venirei în ţeră a 60 D. D. Senatori şi Deputaţi Italieni, de N. D. Spineanu, Institutor. Turnu-Severin (Tip. E. J. Knoll), 1896. (21,5 x 16,5). 19 p. cu il., 1 h. 1 leu. (II 409549)
Text în l. română, italiană şi franceză.

În colaborare:
64308. ~ Geografia judeţului Mehedinţi şi România. Text- Atlas pentru clasa II primară urbană şi divizia II rurală anul I şi al II-lea. Cu 63 ilustrate şi 20 hărţi de N. D. Spineanu, fost institutor, fost revizor şcolar şi P. Nicolescu, institutor şi director. Ed. I. Turnu-Severin, Editura Tipografiei Comercială-Agricolă, proprietatea N. D. Spineanu, [1912]. (23 x 16,5). 71 p. cu il. (II 29194)

Nu exista imagini
  1253) SPINIANU, S.
 • Opera
 • Imagini
SPINIANU, S.
În colaborare:
ARNOLD. G. şi ~. Manualu de limba germană. Craiova, 1872.

Nu exista imagini
  1254) SPINOZA, BARUCH
 • Opera
 • Imagini
SPINOZA, BARUCH
64309. • Baruch Spinoza, marele philosoph, de Ibn. Bucureşti (Tip. Isac Binder), 1908. (24 x 16) 31p. (Biblioteca Isaraelită-Română) (II 9123)

Nu exista imagini
  1255) SPINARD, MORITZ
 • Opera
 • Imagini
SPINARD, MORITZ
În colaborare:
SCHWARTZENBERG, L. şi ~. Legende, povestiri, proverbe. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1256) Spionul neamţ
 • Opera
 • Imagini
Spionul neamţ
• Spionul neamţ. Vezi: ANTISTENE. Spionul neamţ. S.l., 1915.

Nu exista imagini
  1257) SPIREANU, MIHAIL E. C.
 • Opera
 • Imagini
SPIREANU, MIHAIL E. C.
64310. ~ Cultura legumelor. Memento de Mihail E. C. Spireanu, Directorul Şcoalei no. 4 din Bucureşti, Întemeietorul primei grădini şcolare urbane din ţară. Premiat la espoziţia grădinilor şcolare din Septembrie 1903. Bucureşti (Atelierele grafice I. V. Socecu), 1905. (17 x 11). 77 p. 75 bani. (I 2741)

Nu exista imagini
  1258) SPIRESCU, ANDREI I. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
SPIRESCU, ANDREI I. (1861-?)
64311. ~ Administraţia. Chestionar coprinzând materiile cerute în programul pentru examinarea căpitanilor la gradul de maior de Andrei Spirescu Adjunct cl. II-a. Bucuresci (Tip. Modernă Gregorie Luis). 1905. (23,5 x 15,5). 232 p. (II 4068)
64312. ~ Glas de Corn. Versuri patriotice, [de] A. I. Spirescu. Bucureşti (Lito-Tip. A. Motzătzeanu), 1913. (19 x 12). 92 [ -96] p. (I 37787)
64313. ~ Metodă practică pentru fabricaţiunea painei de Muniţiune şi de Resboiu întocmită de Adjunctul cl. II, A. Spirescu, Directorul Manutanţei Centrale a Armatei. Bucuresci (Tip. Viitorul N. Voicu), 1903. (21 x 14). IV-39 p. X 4 pl. (II 409555)
64314. ~ Noţiuni practice de agricultură cu învăţăminte [pe cop.: inveţături] de grădinărie, arboricultură, viticultură, apicultură şi leacuri din diferite erburi de Căpitan A. Spirescu. Bucureşti (Tip. Luis), 1906. (24 x 16). 189, V p. cu il. (II 21535)
64315. ~ Subsistentele în cetăţi Aprovisionarea Cetăţi [!] Bucureşti în vederea unui asediu de Andreiu Spirescu, Adjunct în Intendenţă. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu). [1906]. (20 x 13,5). 30 p. (I 9725)
64316. ~ Teme tactice de subsistenţe de Căpitan Andreiu Spirescu, De la comandamentul IV infanterie, Profesor la Şcoala Militară din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1901. (22,5 x 15,5). 94[-96] p. (II 259328)
64317. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Viitorul Nicolae N. Voicu), 1902. (23,3 x 16,5). 91[-96] p. (II 165397)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1259) SPIRESCU, BUCUR (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
SPIRESCU, BUCUR (1856-?)
64318. ~ Curs de geometrie elementară pentru usul şcolelor secundare prelucrată de Bucur-Spirescu, Profesor. Ed. I. Ploeşti, Editura Librăriei Zacharia Nicolau (Tip. Democratul), 1893. (22 x 14). 271p. 4 lei. (II 2256)
64319. ~ Curs elementar de aritmetică practică pentru usul şcoalelor primare de ambe-sexe de B. Spirescu, Profesor. Ed. I. Ploesci, Editura Librăriei Zacharia Nicolau (Tip. Democratul), 1890. (22 x 14,5). 132 p. 1 leu. (II 2261)
64320. ~ Exerciţii şi probleme de aritmetică pentru clasa III primară. Conform nouei programe Oficiale şi aprobată de Ministerul Instrucţiunei Publice la concursul din 15 Maiu 1895. De Bucur Spirescu, profesor. Ed. I. Ploesci, Editura Stabilimentului Grafic Progresul, 1895. (20 x 13). 68 p. cu il. 45 bani. (I 409584)
64321. ~ Exerciţii şi probleme de aritmetică şi geometrie pentru clasa IV primară. Conform nouei programe oficiale şi aprobată de Ministerul Instrucţiunei Publice la concursul din 15 Maiu 1895 De Bucur Spirescu Profesor. Ed. I. Ploesci. Editura Stabilimentului Grafic Progresul, 1895. (20 x 13). 108 p. 70 bani. (II 511434)

În colaborare:
64322. ~ Exerciţii şi probleme de aritmetică pentru clasa I primara urbană de Bucur Spirescu, Profesor, Al. M. Michalescu şi C. Ionescu-Lungu, Inveţător. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Dreptatea), 1899. (20 x 12,5). 94 p. 60 bani. (II 392879)
64323. ~ Idem, pentru clasa II primară urbană de Bucur Spirescu, Profesor, Al. M. Michalescu şi C. Ionescu-Lungu, Inveţători. Lucrată conform programei în vigore. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay (Inst. grafic Eminescu). 1900. (20X 13). 79 p. cu il. 50 bani. (Înveţămîntul primar din România) (II 524428)
64324. ~ Idem pentru divizia I primară rurală, de Bucur Spirescu, Profesor. A. M. Michalescu şi C. Ionescu-Lungu, Înveţători- Ed. III. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay (Inst. grafic Eminescu), 1901. (20 x 13). 59 p. cu il. 35 bani. (Înveţămîntul primar din România). (I 194873)
61325. ~ Idem, pentru divizia I primară rurală de Bucur Spirescu, Profesor, A. M. Michalescu şi C. Ionescu-Lungu, Înveţători Ed. IV. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay (Inst. grafic Eminescu), 1902. (19,5 x 13). 59 p. bani. ( Învăţămîntul primar din România) (I 109590)
64326. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti, Editura Librariei Leon Alcalay (Inst. grafic Eminescu', 1904. (20X 13). 59 p. 35 bani. ( Înveţămîntul primar din România) (I 409577)
64327. ~ Idem, pentru divizia II rurală anul I şi II de Bucur Spirescu Profesor A. M. Michalescu şi C. Ionescu-Lungu, Înveţărori. Lucrată conform programei în vigore. Ed. III. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Dreptatea), [1899]. (20 x 11). 111 p. cu il. 70 bani. (I 392866)
64328. ~ Idem. Ed. V. Bucuresci, Editura Leon Alcalay (Inst. grafic Eminescu), 1901. (20,5 x 13). 112 p. 70 bani. (Înveţămîntul primar din România) (I 409575)
64329. ~ Idem. Ed. VIII. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay (Inst. grafic Eminescu), 1904. (20X 13). 112 p. 70 bani (Înveţămîntul primar din România) (I 409576)
64330. ~ Idem pentru divizia III rurală de Bucur Spirescu, Profesor, A. M. Michalescu şi C. Ionescu-Lungu. Înveţători. Ed. III. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay (Inst. grafic Eminescu), 1901. (19,5 x 13). 154 p. 90 bani. ( Înveţămîntul primar din România) (I 409587)
64331. ~ Exerciţii şi probleme de aritmetică şi geometrie pentru clasa III primară urbană de Bucur Spirescu. Profesor, Al. M. Michalescu şi C. Ionescu-Lungu, Înveţători. Lucrată conform programei în vigore. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Dreptatea), 1899. (19,5 x 11,5). 58 p. cu il. 40 bani. (I 392710)
64332. ~ Idem pentru clasa IV primară urbană de Bucur Spirescu, Inspector şcolar [pe cop.: profesor], Al. M. Michalescu şi C. Ionescu- Lungu, Înveţători. Lucrată conform programei în vigore şi aprobată de Ministerul Instrucţiunei publice şi al Cultelor la concursul din 15 Maiu 1899. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Dreptatea), 1899. (19,5 x 12,5). 100 p. 65 bani. (I 392700)
64333. ~ Idem, Ed. II. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay (Inst. grafic Eminescu), 1900. (19,5 x 12,5). 100 p. cu il. 65 bani. (Învetămîntul primar din România), (BCU- Iaşia II 137196)
64334. ~ Idem pentru dividia III rurală de Bucur Spirescu, Profesor, Al. M. Michalescu şi C. Ionescu-Lungu, Înveţători. Bucuresci, Editura Leon Alcalay (Tip Dreptatea), 1899. (20 x 13). 152 p. cu il. 90 bani. (I 466769)
64335. ~ Idem. Ed. VI. Bucuresci, Editura Leon Alcalay (Inst. grafic Eminescu), 1904.(20,5 X X13). 143 p. cu il. 90 bani (Înveţămîntul primar din România) (I 99800)
64336. ~ Povăţuitor la exerciţii şi probleme de aritmetică pentru clasa I primară urbană şi divizia I rurală de Bucur Spirescu, Profesor, Al. M. Michalescu şi C. Ionescu-Lungu, Înveţători. Lucrat conform programei în vigore şi aprobat de Ministerul Instrucţiunei publice şi al cultelor, la concursul din 15 Maiu 1899. Bucuresci, Editura Librăriei Alcalay (Tip. Dreptatea), 1899. (20,5 x 13). 19 p. (II 392879)

Vezi:
COSĂCESCU, N. şi ~. Aritmetica, cl. I prim. Ed. I. Bucureşti, 1911-1912;
COSĂCESCU, N. şi ~. Aritmetica, cl. II prim. Ed. I. Bucureşti, 1911-1912.
COSĂCESCU, N. şi ~. Aritmetica, cl. III prim. Ed. I. Bucureşti, 1911-1912.
COSĂCESCU, N. şi ~. Exerciţii şi probleme de aritmetica, cl. II prim. Bucureşti, 1905.
COSĂCESCU, N. şi ~. Exerciţii şi probleme de aritmetică şi geometrie, cl. IV prim. Bucureşti l911-1912 ; 1913- 1914.
COSĂCESCU, N. şi ~. Aritmetica, div. I rur. Ed. III. Bucureşti, 1907.
COSĂCESCU, N. şi ~. Aritmetica şi geometria, div. III an I şi II. Bucureşti, 1911-1912 ; 1912-1913.
COSĂCESCU, N. şi ~. Exerciţii de aritmetică, div. I rur. Ed. I. Bucureşti, 1911-1912.
COSĂCESCU, N. şi ~. Exerciţii şi probleme de aritmetică, div. II rură. Ed. I. Bucureşti 1905 ; Ed. IV, 1906.
COSĂCESCU, N. şi ~. Exerciţii şi probleme de aritmetică şi geometrie, div. III rur., an I şi II. Bucureşti, 1905 ; 1906.

Nu exista imagini
  1260) SPIRESCU, CLEANT
 • Opera
 • Imagini
SPIRESCU, CLEANT
64337. ~ Laura. Idilă originală de Cleant Spirescu. Bucureşti (Tip. Jubileu a lucrătorilor asociaţi), 1909. (17,5 x 11). 64 p. 50 bani. (I 14715)

Nu exista imagini