Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1221) SPARTAL, IOAN S.
 • Opera
 • Imagini
SPARTAL, IOAN S.
64127. ~ Cîntarea Cîntărilor, [de] I. S. Spartali. Cu 11 ilustraţii. Bucuresci (Tip. de Lux Adolf I. Feldman), 1898. (12x8). 60[-62] p. cu il. 1 leu. (I 409684)

Traduceri:
• Basme şi legende streine traduse de ~. Bucureşti,1885.
DUMAS, Al. Contele de Monte Cristo.Trad. de ~. Bucureşti, 1888.
FÉVAL, P. Fiul dracului.Trad. de ~.Bucureşti, [188?].
GASTINEANU, B. Geniile ştiinţei şi industriei. Trad. de ~. Bucureşti, 1896 ; 1908.
GUYOT, I. Amorul experimental.. Trad. de ~. Bucureşti, 1897.
KOCK, H. de. Trei-spre-dece nopţi. Trad. de ~. Tîrgovişte 1882.
• Legile şi misterele iubirei (text ebraic). Trad. de ~. Bucureşti,.
MARYary, J. O căsătorie cu revolverul. Trad. de ~. Bucureşti,[190?].
MENDES, C. Arta de a iubi. Trad. de ~. Bucureşti, ?.
MORAND, J. Introducere la studiul ştiinţelor fizice. Trad. de ~. Bucureşti, 1897.
MORET, E. Aceea pe care o plâng. Trad. de ~. Bucureşti, 1880.
PEYREBRUNE, G. de. Christia. Trad. de ~. Bucureşti, 1899.
• Poesii şi Nuvele. [Byblis]. Trad. de ~. Orăştie, 1903.
PREVOST, Abatele. Manon Lescaut. Trad. de ~. Bucureşti, 1896.
RAMEAU, J. Romanul unui călugăr. Trad. de ~. Bucureşti, 1898.
RINHEBOURG, E. Idioata. Trad. de ~. Bucureşti, 1888.
ROSNY, L. D. Socia dupe morte. Trad. de ~. Bucureşti, 1879.
SALES, P. Aventuri Parisiane. Trad. de ~. Bucureşt, 1888.
SCARSWOOD. Domnişoara de Monte Cristo. Trad. de ~. Bucureşti, 1878.
SECUNDUS, J. Sărutările. Trad. de ~. Bucureşti, 1891.
TURPIN de Sansay. Contesa de Chavigny. Trad. de ~. Bucureşti, 1882.

Nu exista imagini
  1222) SPARTALI, SIMON
 • Opera
 • Imagini
SPARTALI, SIMON
64128. ~ La peste en Asie-Mineure (Historique. Symptomatologie. Prophylaxie). Thèse. Présentée et publiquement soutenue à la Faculté de Médecine de Montpellier Le 19 Juin 1901 par Simon Spartali, Docteur en Médecine. Montpellier (Impr. Gustave Firmin et Montane), 1901. (23,5 x 16), VIII-33[-37] p. (II 186027)

Nu exista imagini
  1223) SPARTALY, GEORGES TEODOR
 • Opera
 • Imagini
SPARTALY, GEORGES TEODOR
64129. ~ Poezii 1890-1896, [de] Georges Teodor Spartaly. Iaşi (Tip. Evenimentul), 1896. (22,5 X15). 72 p. (II 409519)

Nu exista imagini
  1224) SPAS, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
SPAS, pseudonim
(Vic şi Spas)
Vezi: VICOL, N. şi ISPAS P. EPUREANU

Nu exista imagini
  1225) SPĂLAŢELU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SPĂLAŢELU, IOAN
64130. ~ Determinarea valorii funcţionale a rinichilor prin Cateterismul ureteral şi probele. Poliuria experimentală şi glicozuria florizinică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută în ziua de... de Ioan Spălăţelu. Intern al spitalelor civile. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1908. (23 x 16). 62[-64] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 994) (II 10690)

Nu exista imagini
  1226) SPÂNEŞTIANU, CONSTANTIN G. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
SPÂNEŞTIANU, CONSTANTIN G. (1874-?)
64131. ~ Monografia Şcoalei Petru- Doctor I. Nicolescu din comuna Bulbucata. Judeţul Vlaşca de Cont. C. Spâniştianu, Dirigintele Şcoalei. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1906. (28x22). 77 p. cu il. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Administraţia Casei Şcoalelor) (II 4192)

În colaborare:
MÂNDRICEL, D. şi ~. Cursuri practice de contabilitate şi cooperaţie... Târgu-Jiu, 1912.

Nu exista imagini
  1227) Specimen de plagiat
 • Opera
 • Imagini
Specimen de plagiat
• Un specimen de plagiat.
Vezi: URECHIA, A. Un specimen... Bucureşti, 1895.

Nu exista imagini
  1228) SPENCER, HERBERT
 • Opera
 • Imagini
SPENCER, HERBERT
64132. ~ Despre educaţie, [de] Herbert Spencer. Care e cunoştinţa cea mai preţioasă! Educaţia intelectuală I. Traducţie de Dumitru Stăncescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Muller (Tip. Nouă Gr. Panaitescu), [1895]. (14,5 x 10). 112 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi no. 4) (I 127452)
Datat după: Stăncescu, p. 479.
64133. ~ Idem [Pe cop. şi: Care e cunoştinţa cea mai preţioasă! Educaţia intelectuală]. Traducţie de Dumitru Stăncescu. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Stork & Muller, [190..?]. (15 x 10.5). 212 p. Număr dublu 60 bani. (Biblioteca pentru toţi 4-5) (I 576328)
64134. ~ Idem. Ed. III. Trad. de B. Marian. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, [1918]. (16 x 10,5). 339 p. cu portr. 90 bani. (Căminul. Biblioteca literară şi ştiinţifică no. 55-57) (I 51738)
64135. ~ Educaţiunea intelectuală, morală şi fisică, [de] Herbert Spencer. Traducere de Sofia I. Stoenescu, Directoră şi institutoră la şcola primară urbană de fete no. 6 din colona de verde-Bucuresci Fascicula I-II. Bucuresci (Tipo- Litogr. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1891. (20 x 14). 48 p. (I); p. 49-112 (II) 1 leu fascicula. (Biblioteca Înveţătorului) (I 392766)
Descriere după copertă.
64136. ~ Idem. Traducere de B. Marian. Bucuresci, Edit. Libr. Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (19,5 x 13). 1 f., XVIII p., p. 3-262. 2 lei. (Biblioteca Internaţională, nr. 3) (I 108000)
64137. ~ Idem. Tradusă de B. Marian. Ed. II. [pe cop. şi: completă]. Bucureşti, Edit. Libr. H. Steinberg, [1918]. (18,5 x 12). 339 p. cu port. (I 51585)
Pe copertă: H. Steinberg Fiu, editori. Cuprinde un studiu asupra autorului şi o prefaţă a traducătorului.
64138. ~ În contra socialismului. (Din libertate în asuprire), [de] Herbert Spencer. Tradus cu învoirea autorului de Titu Maiorescu. Bucuresci, Edit. Librl. Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1893. (23 X 17). 30 p., 1 f. (II 75561)
64139. ~ Idem. Tradus cu învoirea autorului de Titu Maiorescu. Ed. II. Bucureşti, Edit. Libr. Socec & Co., 1908. (18,5 x 12). 38 p. 50 bani. (I 75971)
64140. ~ Progres. Legea şi causa şi alte încercări, [de] Herbert Spencer. Traducere din Englezeşte de L. Ghips (Botoşani). Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay, 1907. (15 x 10,5). 176 p. (Biblioteca pentru toţi, no. 267-268) (I 12211)

Nu exista imagini
  1229) Speranţa Terei
 • Opera
 • Imagini
Speranţa Terei
64141. • Speranţa Terei. Observaţiuni făcute cu ocasia noului proect asupra legei de recrutare de un adevărat român. [Bucureşti, 1899]. (18,5 x 12). 1 f., 25 p. (I 53310)
Loc şi an, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  1230) SPERANŢA, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
SPERANŢA, ALEXANDRU
64142. ~ O călătorie în Lună. (Fantezie) de Alexandru Speranţa. Lucrător tipograf. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1907. (20.5 x 14). 24 p. 30 bani. (II 7990)
64143. ~ Un vis însemnat (Poem în prosă), [de] Al. Speranţa. Bucureşti (Tip. Mihail M. Antonescu), 1907. (20 x 14,5). 31 p. (I 9290)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1231) SPERANŢIA, EUGENIU (1888-1972)
 • Opera
 • Imagini
SPERANŢIA, EUGENIU (1888-1972)
64144. ~ Apriorismul pragmatic I. Elaborarea conceptelor, [de] Eugeniu Speranţia. Bucureşti (Tip. şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1912. (23,5 x 16,5). 121 p. 1,50 lei. (II 110232)
Pe v. p. de titlu menţiunea: "Teză de doctorat, tipărită cu ajutorul Fundaţiunii Universitare Carol I".
64145. ~ Cartea omului practic (Douăsprezece scrisori filosofice), [de] Eugeniu Speranţia. Bucuresci, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay, 1916. (14,5 x 10). 93[-95] p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi nr. 994) (I 51726)
64146. ~ Consideraţii filosofice asupra magiei, [de] Eugeniu Speranţia. Bucureşti. (Tip. Profesională Dim. C. Ionescu), 1915. (22,5 x 15,5). 20 p. (II 44481)
64147. ~ Contribuţiuni la Filosofia Magiei. Studiu introductiv în Filosofia Religiunii de Eugeniu Speranţia. Bucureşti (Tip. George Ionescu), 1916. (18 x 12). 105 p. 2,75 lei. (I 49001)
64148. ~ Definiţia şi preistoria filosof iei de Eugeniu Speranţia. Bucureşti (Tip. Tipoglob), [1912]. (16,5 x 12,5). 11-15 p. 20 bani. (Biblioteca Universităţii Populare din Bucureşti nr. 1) (I 49025)
Descriere dună copertă. Datat după: R. Fil., 19 (1972), nr. 3 p. 431.
64149. ~ Erorile utilitariste în pedagogia spenceriană, [de] Eugeniu Speranţia. Bucureşti, Edit.Vieţei Nouă (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1914. (22 x 16). 15 p. 50 bani. (Din Vieaţa Noua Extras) (II 40700)

Nu exista imagini
  1232) SPERANŢIA, THEODOR D. (1856-1929)
 • Opera
 • Imagini
SPERANŢIA, THEODOR D. (1856-1929)
64150. ~ Abecedar cu chipuri colorate ele Th. D. Speranţia. Partea I. Abecedar aprobat şi premiat de Ministerul Cultelor Instrucţiunii Publice la concursul de cărţi didactice din Mai 1895. Ed. I. Bucuresci. Edit. Librăriei Socecu & Co. (Stab. grafic. I. V. Socecu), [1895]. (20,5 x 13,5). 67 p. cu il. 45 bani. (II 104452)
64151. ~ Idem. Partea II ilustrată. Ed. I. Bucureşti. Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1895. (20 x 13). 51 p. cu il. 35 bani (II 104452)
61152. ~ *Idem. Bucuresci, 1896. (Adamescu II, p. 237)
64153. ~ Idem. Partea II ilustrată. Revedută, adausă conform programei şi reaprobată cu no. 41093 seria A din 16 Iulie 1898. Ed. VIII. Bucuresci. Edit. Librăriei Socecu & Comp., [1900]. (19,5 x 12,5). 56 p. cu il. 40 bani. (I 104163)
Anul, pe copertă.
64154. ~ Idem. Partea I. Revedută, adausă conform programei şi reaprobată cu no. 41093 seria A din 16 Iulie 1898. Abecedar aprobat şi premiat de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii publice la concursul de cărţi didactice din Mai 1895. [pe cop. şi: reaprobat cu No. 39477 seria A din 8 Iulie 1898]. Ex. X. Bucuresci. Edit. Librăriei Socecu & Co., (Stab. grafic I. V. Socecu), [1898] (19,5 x 13) 1 f., 65 p. cu il. 50 bani. (I 104153)
64155. ~ Idem. Partea II. Ilustrată Prevedută, adausă conform programei şi reaprobată cu no. 41093 seria A din Iulie 1898. Abecedar aprobat şi premiat de Ministerul Cultelor a Instrucţiunii publice la concursul de cărţi didactice din Mai 1895. Ed. X. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu) [1898]. (19 x 13). 56 p. cu il. 40 bani. (I 104153)
64156. ~ Idem. Partea I. Revedută, adausă conform programei şi reaprobată cu no. 41093 seria A din 16 Iulie 1898. Abecedar aprobat şi premiat de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii publice la concursul de cărţi didactice din Mai 1895 [pe cop. şi reaprobat cu no. 39477 seria A din 8 Iulie 1898]. Ed. XI. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Co., (Stab. grafic I. V. Socecu), [1898]. (20 x 13). 1 f., 65 p., 1 f. pl. 50 bani. (I 104158)
64157. ~ *Abecedariul românesc sau Cheea cărţei de T. D. Speranţă Bucuresci [1880 sau 1881]. (Receanu, p. 63 ; Adamescu II, p. 237)
64158. ~ Abecedarul românesc, de T. D. Speranţă. Iaşi, Edit. librăriei şcoalelor Iacob Cerkez (Tipo.- litogr. Buciumului Român). [1883]. 50 bani. (RoL, 7 (1884), mart. 31, p. 3).
64159. ~ Abecedarul românesc sau Cheea cărţei de Th. D. Speranţă Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, 1891. (21 x 14). 78 p. cu il. 30 bani. (II 104489)
64160. ~ Anecdote afumate, [de] Th. D. Speranţia. Bucuresci, Edit. Librăriei La Biserica Albă (Tip. Epoca), 1898. (20 x 13). 283 p. (II 104445)
Lipsă coperta.
64161. ~ Anecdote Botezate de Th. D. Speranţia. Bucuresci. Edit. Librăriei H. Steinberg, 1903. (20 x 13). 220, II p. 1 leu. (I 104125)
64162. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1915 [pe cop.: 1916) (19 x 13). 228 p. (I 47708)
64163. ~ Anecdote cu minuni, [de] Th. D. Speranţia. Ed. I. Bucureşti, Editura Librăriei şi Tip. H. Steinberg, 1918. (14,5 x 10). 123 p. 80 bani. (Preţ modificat 1 leu) (Căminul Bibliotecă literară şi ştiinţifică, no. 68-69) (I 51741)
64164. ~ Idem. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei şi Tip. H. Steinberg (Tip. Providenţa), 1918. (19,5 x 12,5). VI- 123 p. 2 lei. (I 51587)
64165. ~ Anecdote cu noroc, [de] Th. D. Speranţia. Ed. I Bucureşti, Editura Librăriei şi Tipografiei H. Steinberg (Tip. Providenţa), 1918. (18,5 x 12,5). VI- 118 p. 2 lei. (I 51586)
64166. ~ Idem. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg [1918?] (14,5 X10). VI, 118 p. 80 bani. (Căminul Bibliotecă literară şi ştiinţifică No. 64- 65) (I 51740)
64167. ~ Anecdote de post de Th. D. Speranţia. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg, 1904. (21,5 x 14). IV-220 p., II p. 1 leu. (II 429973)
64168. ~ Idem. Bucureşti, Editura Librăriei Naţionale, (Tip. Jockey- Club Ion C. Văcărescu & Co.), 1912. (19 x 12). IV- 220 p. 1,25 lei. (I 31433)
64169. ~ Anecdote împănate, [de] Th. D. Speranţia. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1903. (14,5 x 10). 1 f., II p., p. 5-109[-112]. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 201) (I 127393)
64170. ~ Anecdote marinate de Th. P. Speranţia. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1911]. (14,5 x 10). 112 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 626) (I 24733)
64171. ~ Anecdote nouă, [de] Th. D. Speranţia. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (19,5 x 13). 318 p. 1,50 lei. (I 16120)
64172. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, [1915]. (19,5 x 13). 318 p. 2 [modificat] 3 lei. (I 49772)
Datat după copertă.
64173. ~ Anecdote piperate de Th. P. Speranţia. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg, 1903. (20 x 13). 219, 3 p. (II 7275)
Lipsă coperta.
64174~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Editura Librăriei Şcoalelor. C. Sfetea, 1915 (19 x 13). 223 p. 1,50 lei. (I 42573)
64175. ~ *Anecdote populare în prosă şi în versuri de Th. P. Speranţia. Galaţi, Librăria G. D. Nebuneli, 1885. (Biblioteca Universală, 69) (Legea, cop. 4)
64176. ~ Anecdote populare, [de] Th. D. Speranţia. Bucureşti, Editura Librăriei şi Tipografiei Şcoalelor (Tip. şi Libr. Şcoalelor), [1889]. (19 x 13). 2 f., 300[-302] p. (I 104242)
Anul scris cu cerneală pe exemplarul din Bibl. Acad.
64177~ Idem. Vol. II. Bucureşti, Editura Librăriei Şcoalelor. C. Sfetea (Tip. Thoma Basilescu), [1892]. (19 x 13). 301[-303] p. (I 104242)
Lipsă coperta. Datat după Adamescu II, p. 237.
64178. ~ Idem. Vol. III. Ed. I. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg, 1893. (19 x 13). 1 f., II p., 5 p, 301[-304] p. (I 104242)
Lipsă coperta.
64179. ~ Idem. Vol. I. Ed. II. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1892. (19 X 13). 302[-304] p. (I 104244)
Lipsă coperta.
64180. ~ Idem. Vol. I. Ed. III. Bucuresci, Editura Librăriei Scolelor. G. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1902. [pe cop.: 1903]. (21 x 14). 302[-304] p. 2 lei. (II 104524)
64181. ~ Idem. Vol. I. Ed. IV. [pe cop.: Ediţia nouă Bucureşti, 1906). Bucureşti (Impr. şi Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea 1905. (20,5 x 14). 302[-304] p. (II 104551)
64182. ~ Idem. Vol. I. Ed. V. Bucureşti, Editura Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, 1915. (19 x 12). 312 p. (I 466780)
64183. ~ Călătoriile lui Enache Cocoloş. Cu numerose ilustraţiuni. Imitaţie. De Th. P. Speranţia. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1903. (21 x 14). 244 p. 2 lei. (II 104525)
64184. ~ Ce face beţia. Teatru sătesc de Th. D. Speranţia. Bucureşti (Tip. Heliade), 1900. (20 x 13). 30 p. 50 bani. (II 104134)
64185. ~ Ce face dracu. Teatru sătesc de Th. D. Speranţia. Bucureşti (Tip. Heliade), 1900.(19 X 13). 31 p. cu il. (Biblioteca antialcoolică sub auspiciile Ministerului de Instrucţiune publică no. 7) (I 186450)
Lipsă coperta. Numărul colecţiei determinat după RE, 3 (1901), nr. 6 febr. 23, p. 81.
64186. ~ Ce poate lenevia. Dramă populară în un act de Th. D. Speranţia. Ed. I. Bucureşti, Imprimeria şi Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1908. (18,5 x 12). 34 p. 50 bani. (Teatru sătesc) (I 12412)
64187. ~ Curs practic de citire şi recitaţiuni din autorii români moderni pentru usul clasei I secundare de Th. D. Speranţia, Doctor în Filosofie şi Litere, Profesor la Şcoala normală de institutori. Bucuresci. Ed. I. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Th. Basilescu), 1892. (20,5 x 13,5). 119 p. 1,20 lei. (II 72811)
64188. ~ Curs practic de composiţiuni. Citire cu litere cirilice şi recitaţiuni din autorii români vechi şi moderni pentru usul clasei II-a secundare de Th. D. Speranţia, Doctor în filosofie şi litere Profesor la Şcola normală de institutori-Bucuresci. Ed. I. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Th. Basilescu), 1892. (21 x 13,5). 144, III p. (II 72812)
64189. ~ Idem pentru usul clasei III-a secundare de Th. D. Speranţia. Doctor în filosofie şi litere. Profesor la Şcola normală de institutori- Bucuresci. Ed. I. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Th. Basilescu), 1892. (21 x 13,5). 129, 11 p. (II 72813)
64190. ~ Curs practic de stil şi composiţiuni cu aplicare la stilul epistolar. Citiri cu litere ciriliane şi latine şi recitaţiuni din autorii români vechi şi moderni pentru usul clasei IV-a secundară de Th. D. Speranţia, Doctor în filosofie şi litere, Profesor la şcoala normală de institutori. Bucuresci. Ed. I. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Th. Basilescu), 1892. (20,5 x 13). 157, II p. (II 72822)
64191. ~ Curs practic şi teoretic de limba Latină întocmit pentru clasele incepetore ale Gimnasiilor, liceelor şi seminariilor de Th. D. Speranţia, Doctor în filosofie şi litere, membru corespondent al Academiei Române. Profesor. Bucuresci (Tip. Epoca) 1897. (23 x 16). 64 p. 2 lei. (II 104707)
64192. ~ De necaz. Teatru sătesc de Th. D. Speranţia. Bucureşti, Proprietatea şi Editura Casei şcoalelor, 1900. (18 x 12) 31 p. (Biblioteca antialcoolică sub auspiciile Ministerului de instrucţiune publică no. 6) (I 181892)
Lipsă coperta. Numărul colecţiei determinat după RE, 3 (1901), nr. 6, febr 23, p. 81.
64193. ~ Exerciţii de Composiţiuni. Carte aprobată de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei publice la concursul de cărţi didactice din Maiu 1895. Pentru clasa IV primară urbană şi III, IV şi V rurală întocmită de Th. D. Speranţia. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Lito-Tip. Lazăr Motzătzeanu & Petre Lambru), 1895. (19,5 x 12,5). 59 p. 40 bani. (I 104162)
64194. ~ Exerciţii gramaticale pentru Clasa a III-a primară Urbană şi a III-a şi a IV-a Rurală de Th. D. Speranţia, Doctor în filosofie şi litere, profesor la Şcola Normală de Institutori din Bucuresci. Ploesci, Edit. Stabilimentul Progresul, 1894. (20 x 13). 151 p. 95 bani. (II 104453)
64195. ~ Fabula în genere şi Fabuliştii români în specie de Th. D. Speranţia, Membru corespondentu alu Academiei române. Bucuresci (Lito.-Tip. Carol Gobl), 1892. (26,5 x 20), 224 p. (Academia Română. Extrasu din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XIV. Memoriile Secţiei Literare) (II 132092)
64196. ~ Feighela. Roman de Th. D. Speranţia. [Bucureşti], Editura Biuroului Universal A. I. Niţeanu [1902]. (23 x 16,5). 338 p. 24 fasc. 10 bani fasc. (II 1267)
Anul, pe coperta fasc. 15.
64197. ~ Fete de Azi, I., [de] Th. D. Speranţia. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Comp. (Atelierele Socec), 1908. (19,5 x 13). 297 p. 2 lei. (I 14083)
64198. ~ Gramatica română de Th. D. Speranţia, Doctor în filosofie şi litere, profesor la liceul Lazar din Bucureşti. Din iniţiativa şi prin ajutorarea profesorilor asociaţi: Dr. B. Constantinescu, Dim. A. Laurian, Th. D. Speranţia, George Coşbuc, G. Constantinescu. Acest manual este destinat pentru clasa II din şcoalele primare urbane şi pentru clasa III din şcoalele primare rurale, de ambele sexuri. [pe cop.: ed. I ]. Ploieşti, Editura Progresului, 1890. (20 x 13). 30 p. 25 bani. (II 104454)
64199. ~ Idem. Ed. II. Acest manual este destinat pentru clasa II din şcoalele primare urbane şi pentru clasa III din şcoalele primare rurale, de baeţi şi fete, este aprobat de Onor Minister al Cultelor şi Instruct. publice prin adresa no. 253 seria A din 10 Ianuarie 1891. Ed. II. Ploesci. Editura Stabilimentului Progresul, 1893. (21 x 13). 30 p. 25 bani (II 104493)
64200. ~ Idem (Etimologia) Acest manual este destinat pentru clasa III din şcoalele primare urbane şi pentru clasa IV din şcoalele primare rurale, de băeţi şi fete. Ed. I. Ploieşti, Editura Progresului, 1891. (21 x 13,5). 144 p. 80 bani. (II 104490)
64201. ~ Idem. Ed. II Acest manual, destinat pentru clasa III din şcoalele primare urbane şi pentru clasa IV din şcoalele primare rurale, de băeţi şi fete, este aprobat de Onor. Minister al Cultelor şi Instruct. Publice, prin adresa nr. 16609 din 30 Decembrie, 1891. Ploiesci, Editura Stabilimentului Progresul, 1893. (20,5 x 13,5) 145 p. 80 bani. (II 104492)
64202. ~ Idem (Sintaxa şi stil de compoziţie). Acest manual este destinat pentru clasa IV din şcoalele primare urbane şi pentru clasa IV şi V din şcoalele primare rurale, de băeţi şi fete. Ed. I. Ploieşti, Editura Progresului, 1891. (21 x 14). 168 p. 1 leu. (II 104491)
64203. ~ Icoane vii, [de] Th. D. Speranţia. Bucuresci. Editura Tipografiei Universul Luigi Cazzavillan, [1898]. (18 x 12,5). 1 f., 112 p. 39 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul no. 4) (I 106096)
Datat după: Cugetarea, p. 798.
64204. ~ Introducere în literatura populară română. Studiu comparativ de Th. D. Speranţia. Doctor în filosofie şi litere, membru corespondent al Academiei Române, profesor. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1904. (24,5 x 16,5). 415, V p. 10 lei. (II 1467)
64205. ~ Lămuriri asupra literaturei române culte şi populare. Lecţiune de deschidere ţinută la 27 Ianuarie 1906 la Facultatea de Litere din Bucureşti de Th. D. Speranţia. Bucureşti, Librăria Naţională, 1906. (19,5 x 13,5). 34p. (I 4263)
64206. ~ Lângă pământ. Dramă, contra funcţionarismului, în trei tablouri de Th. D. Speranţia. Bucuresci, Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Tip Gutenberg, Joseph Gobl), 1901. (18,5 x 12,5). 44 p. 50 bani. (Teatru sătesc) (I 104257)
64207. ~ Mama socră. Pe neaşteptate. La Moşi. D'ale căsniciei. Volumul I. Teatru, [de] Th. D. Speranţia. Bucuresci, Editura Librăriei L. Alcalay, 1894. (20 x 13). 419 p. (II 104442)
Lipsă coperta.
64208. ~ *Mana Vacilor, comedie populară de Th. D. Speranţia. Bucuresci, [1904]. Editura librăriei scolelor C. Sfetea. 0,50 bani. (A- B, 7 (1904), nr. 18, febr. 25, p. 391)
64209. ~ Mana Vacilor. Comedie populară în trei tablouri de Th. D. Speranţia. Ed. II. Bucureşti, Imprimeria şi Editura Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, 1908. (17,5 x 12). 46 p. 50 bani. (Teatru sătesc) (I 11434)
64210. ~ Manual de Limba română. Citire, gramatică, composiţii şi ortografie. Conform programei clasei II secundară de Th. D. Speranţia. Profesor la Liceul Mateiu Basarab din Bucureşti. Bucuresci, Editura Librăriei Şcolelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1901.(22 x 14,5). 260 p. 2,50 lei. (II 2177)
64211. ~ Idem. Conform programei clasei III secundare. Bucuresci, Editura Librăriei Şcolelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Gobl) 1901. (22 x 14,5). 256 p. 2,50 lei. (II 2178)
64212. ~ *Manual de limba Română pentru clasa IV secundară ( băeţi şi fete) de Th. D. Speranţia. Bucureşti, 1913. (Speranţia, p. 4)
64213. ~ Manual de limba română pentru clasa V secundară de Th. D. Speranţia. Bucureşti, Editura Librăriei Şcolelor C. Sfetea, 1913. (20 x 12,5). 390 p. 4,50 lei. (Curs de limba română pentru şcoalele secundare) (II 460260)
64214. ~ Idem. Poetica pentru clasa VI secundară Bucureşti, Editura Societăţii Cooperative Librăria Naţională (Tiparul Institutului de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1906. (20 x 12,5). 346 p. 4 lei. (I 3022)
64215. ~ Manual de limba română pentru clasa I a şcoalelor medii de Th. P. Speranţia. Bucureşti (Tip. Jockey- Club Ion C. Văcărescu), 1914. (20 x 13,5). 258 p. 2,50 lei. (Din publicaţiunile casei Şcoalelor) (I 42379)
64216. ~ Idem pentru clasa II a şcoalelor medii. Bucureşti (Tip. Jockey- Club, Ion C. Văcărescu), 1914. (19,5 x 13). 272 p. 2,25 lei. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor) (II 42380)
64217. ~ Memoriu de calităţi, titluri şi lucrări ştiinţifice, [de] Th. D. Speranţia. Bucureşti (Tipografia Regală), 1906. (18,5 x 12). 14 p. (I 22057)
64218. ~ Minunea vieţii şi cheia lumii de Th. D. Speranţia. Bucuresci (Inst. de arte grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu) 1902. (16 x 11). 96 p. cu il. 15 bani. (Biblioteca Societăţii Steaua no. 3) (I 104364)
64219. ~ Mioriţa şi Căluşarii urme de la Daci şi alte studii de folklor, [de] Th. D. Speranţia. Bucureşti, Instit. de Arte Grafice şi Editură C. Sfetea, 1914. [pe cop.: 1915]. (19 x 13). 2 f., 281[-283] p. 2 lei. (I 42536)
64220. ~ *Mireasa, dramă în 5 tablouri de Th. D. Speranţia. Bucuresci, Editura Librăriei şcolelor C. Sfetea, [1904]. 0,50 bani, (A-B, 7 (1904), nr. 18, febr. 25, p. 391)
64221. ~ Mireasa. Dramă în cinci tablouri de Th. D. Speranţia. Ed. II. Bucureşti, Imprimeria, şi Editura Librăriei Şcolelor C. Sfetea, 1908. (18 x 12). 46 p. 50 bani. (Teatru sătesc) (I 11433)
64222. ~ Morfologia pentru clasa II-a a şcoalelor medii de Th. D. Speranţia. Bucureşti (Tip. Jockey-Club Ion C. Văcărescu), 1914. (19,5 x 13). 99 p. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor) (I 42382)
64223. ~ Omer întinerit, [de] Th. D. Speranţia. Cartea I-a din Iliada. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (19 x 12,5)., 78 p. cu il., 1 f. pl. (I 86593)
Lipsă coperta.
64224. ~ Pentru toţi copiii, [de] Th. D. Speranţia. Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea, [1904]. (23,5 x 16). 125 p., 5 f. cu il. (BCU-CIN 183478)
Cuprinde povesti pentru copii. Datat după A-B, 7 (1904), nr. 18, febr. 25.
64225. ~ Vol. II Popa cel de trebă. Negreşit etc., [de] Th. D. Speranţia Volumul II (Prosa). Ed. I. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip.Lupta Al Lefteriu), 1894. [pe cop.: 1895) (22 x 14,5). 256 p. (II86431)
64226. ~ Predoslovia lui Ureche de Th. D. Speranţia. Doctor în filozofie şi litere, Membru corespondent al Academiei Române, Profesor. Bucuresci (Tip. Epoca), 1898. (19,5 x 12,5). 21 p. (I 265953)
64227. ~ Proza, [de] Th. D. Speranţia. Volumul I. Ed. I. Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg, 1893. (19 x 13). 301[-303] p. (I 86594)
64228. ~ Psihologia pentru toţi. Cu aplicare la pedagogie, morală, estetică, vieţa socială de Th. D. Speranţia. Doctor în filosofia şi litere, membru corespondent al Academiei Române, profesor. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1904. (25 x 17,5). 208 p. 31ei. (II 11762)
64229. ~ Scriitori vechi, Ienăchiţă Văcărescu, Veniamin Costachi, Anton Pann. Const. Negruzzi, Const. Carp şi Antioh Cantemir (cu portrete) de Th. D. Speranţia. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Cultura), 1909. (15,5 x 11). 156 p. cu portr. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 500) (I 20001)
Pe copertă titlul: "500".
64230. ~ Sintaxa pentru clasa I-a a şcoalelor medii de Th. D. Speranţia. Bucureşti (Tip Jockey-Club Ion C. Văcărescu), 1914. (19,5 x 13). 84 p. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor). (I 42381)
64231. ~ Tablou ortografic întocmit pentru înveţători, cancelarii, biurouri, etc. de Th. D. Speranţia. Bucureşti (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1894. (12x 8,5). 47 p. 35 bani. (I 104412)
Lipsă coperta.
64232. ~ Teatru de familie, [de] Th. D. Speranţia. 12 piese coprinzând monologuri şi scene pentru Conservatorul de declamaţie. Bucureşti, Editura Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Instit. de Arte Grafice C. Sfetea), 1912. (21,5 x 14,5). 189[-191] p. (I 27978)
64233. ~ Versificaţiunea română şi originea ei de Th. D. Speranţia. Bucureşti (Tipografia Regală), 1906. (21 x 13,5). 52 p. (II 154130)
64234. ~ Vorba de acasă. Conferinţă ţinută la Ateneul Român din Bucureşti în sara de 7 Februar1893 de Th. D. Speranţia. Bucuresci (Stab. GraficI. V. Socecu),1893. (16 x 11,5). 46 p. (I74300)

În colaborare:
64235. ~ Carte de lectură. (Exerciţii intuitive şi gramaticale, lecturi geografice, istorie şi religie). Pentru clasa II-a primară urbană de Th. D. Speranţia şi Gr. A. Tăbacaru, Bucureşti (Tip. şi Stab de Arte Grafice George Ionescu), 1913, (20 x 13). 166 p. cu il. 1 leu (I 143111)
64236. ~ Idem, (istorie, ştiinţe fizice-naturale, religie) pentru clasa III-a urbană de Th. D. Speranţia şi Gr. A. Ionescu, 1913. (19,5 x 13). 157 p. cu il. 1,40 lei. (I 143110)
Pe copertă menţiunea: Desemnuri de Theodorescu Sion.
64237. ~ Idem, pentru clasa IV-a primară de Th. D. Speranţia şi Gh. A. Tabacaru. Bucureşti (Tip şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1913. (19,5 x 13). 254 p cu il. 1,80 lei. (I 143109)
64238. ~ Curs de limba română pentru clasa II primară urbană conform programei în vigore de Th. D. Speranţia, Profesor la Şcola Normală de Institutor [şi] P. Popescu-Deliu, Institutor în Capitală. Bucuresci, Editura Librăriei C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (20 x 13). 45 p. 30 bani. (I 104091)
64239. ~ Idem. Ed. III. Revădută şi îmbunătăţită. Bucuresci, Editura Librăriei C. Sfetea (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1901. (20 x 13). 45 p. 30 bani. (II 531478)
64240. ~ Idem. Ed. IV. Revedută şi îmbunătăţită. Bucuresci, Editura Librăriei Şcolelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901-1902. (20 x 13). 45 p. 30 bani. (I 104098)
64241. ~ Idem, pentu clasa III primară urbană conform programei in vigore de Th. D. Speranţia Profesor la Şcola normală de institutori [şi] P. Popescu -Deliu Institutor în Capitală. Bucuresci, Editura Librăriei C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (20 x 12,5). 122 p. 75 bani. (II 510843)
64242. ~ Idem. Ed. III. Revedută şi îmbunătăţită. Bucuresci, Editura Librăriei Şcolelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1900. (20,5 x 13). 125 p. 75 bani. (II 506388)
64243. ~ Idem. Ed. IV Revedută şi îmbunătăţită. Bucuresci, Editura Librăriei Şcolelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901-1902. (20 x 13). 125 p. 75 bani. (I 104096)
64244. ~ Idem, pentru clasa IV primară urbană conform programei în vigore de Th. D. Speranţia, Profesor la Scola Normală de Institutori [şi] P. Popescu- Deliu, Institutor în Capitală. Bucuresci, Editura Librăriei C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (20 x 13). 109 p. cu il. 70 bani. (I 104092)
64245. ~ Idem. Ed. III. Revedută şi îmbunătăţită. Bucuresci, Editura Librăriei C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900 (20 x 13). 109 p. cu il. 70 bani. (I 104095).
64246. ~ Idem. Ed. IV-a Revedută şi îmbunătăţită. Bucuresci, Editura Librăriei Şcolelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl) 1901-1902. (20 x 13). 108 p. 70 bani. (I 104097)
64247. ~ Idem, pentru divisiunea II-a rurală anul I şi II conform programei în vigore de Th. D. Speranţia, Profesor la Şcoala Normală de Institutori [şi] P. Popescu- Deliu, Institutor în Capitală. Bucuresci, Editura Librăriei C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (20 x 13). 62 p. 40 bani. (I 104093)
64248. ~ *Idem. Bucureşti, 1901-1902 (Adamescu II, p. 238)
64249. ~ Idem pentru divisiunea III-a rurală anul I şi II conform programei în vigore de Th. D. Speranţia, Profesor la Şcoala Normală de Institutor [şi] P. Popescu- Deliu, Institutor în Capitală. Bucuresci, Editura Librăriei C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (19,5 x 13). 141 p. cu il. 85 bani. (I 104157)
64250. ~ Idem. Ed. III-a Revedută şi îmbunătăţită. Bucuresci, Editura Librăriei Şcolelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1901. (20x 13). 140 p. 85 bani. (I 104094)
64251. ~ *Idem pentru divisiunea IV-a rurală de Th. D. Speranţia şi P. Popescu- Deliu. Bucureşti, 1899. (Adamescu II, p. 238)
64252. ~ Manual de limba română. Conform programei actuale pentru clasa I secundară de Th. D. Speranţia şi P. Popescu- Deliu. Ploesci, Editura Fabricii Progresul (Tip. Fabrica Progresul), 1899. (20 x 13,5). 1 f., 244 p. 2 lei. (I 2326)
64253. ~ Idem. Genul oratoric, genul istoric, gramatica istorică, citire, composiţiuni. Conform programei actuale pentru clasa V secundară [pe cop.: şi alte şcoli speciale] de Th. D. Speranţia şi P. Popescu- Deliu. Ploesci, Editura Fabricii Progreszl (Tip. Fabricii Progresul), 1899. (20 x 13). 450, IV p. 3 lei. (II 2113)
Pe copertă menţiunea: "Acestă lucrare a fost întocmită în conformitate cu noua programă din anul 1898/99".
64254. ~ Idem pentru clasa V secundară şi alte şcoli speciale de Th. D. Speranţia şi P. Popescu- Deliu. Această lucrare e întocmită în conformitate cu noua programă din anul 1898/99. Ploeşti, Editura Fabricii Progresul, 1905. (19,5 x 13). 446 p. 3 lei. (1 509450)
Descriere după copertă. Exemplar incomplet: lipsă p. 447 şi urm.
64255. ~ Poveţuitor la Cursul de limba română pentru şcolele primare urbane şi rurale de Th. D. Speranţia, Profesor la şcola Normală de institutor [şi] P. Popescu- Deliu, Institutor în Capitală. Bucuresci, Editura Librăriei C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1899. (20 x 13), 31 p. (II 515095)

Vezi:
CANDREA, I. A. ş.a. Graiul nostru. Bucureşti, 1906-1908.
CONSTANTINESCU, B. ş.a. Carte de citire. Partea I. Ed. II. Ploeşti, 1893 ; Partea II, ed. I, 1891.
TĂBĂCARU, Gr. şi ~. Abecedar. Iaşi, 1918.

Prefeţe:
CODRESCU, Th. Plăieşul Logofăt Mare... Pref. de ~. Bucureşti, 1907.
POPA, D. Inelul de isbândă. Pref. de ~. Bucureşti, 1897.
POPESCU, P. ş.a. Poveţuitor la exerciţiile gramaticale... Pref. de ~. Ploesci, 1895.

Vezi de asemenea :
• Foiţe alese. Orăştie, 1897.
LOCUSTEANU, P. Umorul Românesc. Antologie. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1233) SPERLBAUER, RUDOLF
 • Opera
 • Imagini
SPERLBAUER, RUDOLF
În colaborare:
ZACHER, A. ş.a. Die Entwicklung der Land und Farstwirschaft. Wien, 1901.

Nu exista imagini
  1234) SPERLICH, EMIL
 • Opera
 • Imagini
SPERLICH, EMIL
Vezi:
CAIR, G. Ca Fulgu la vânt. Il. de ~. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1235) SPERLING, B.
 • Opera
 • Imagini
SPERLING, B.
64256. ~ Coxa-Vara. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezintată şi susţinută de B. Sperling. Bacalaureat în litere şi ştiinţe, fost intern. Bucuresci (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1899. (24 x 16,5). 77[-80] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, no. 503) (II 256854)

Nu exista imagini
  1236) SPES, N.
 • Opera
 • Imagini
SPES, N.
64257. ~ Nou curs de aritmetică pentru clasa I-a primară de Spes, Institutor. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1894. (20 x 13). VII, 56 p. cu il. 35 bani. (I. 180380)

În colaborare:
MICHAILESCU, Şt. C. şi ~. Curs complet de aritmetică, cl. III primară. Ed. VI. Bucureşti, 1895 ; Ed. VII, 1896.
~. Cheia exerciţiilor şi problemelor. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  1237) SPEZZIERI, P.
 • Opera
 • Imagini
SPEZZIERI, P.
64258. ~ Δαλος Π. Σρεζζιερη διδακτορος της αιλοσοφιας του ματυματικου τμεματου. Εκφωνηθεις κατα την 26-ην Ιουνιου 1888. Εν Βραιλα (Τυπο-Λιτ. Π. Μ. Πεστελματζιογλου), 1888. (18,5 x 13,5). 11 p. (I 392438)

Nu exista imagini
  1238) Spicuiri din trecut
 • Opera
 • Imagini
Spicuiri din trecut
64259. • Spicuiri din trecut. Bucureşti, Edit. Ig. Hertz (Tip. Eminescu), [1916]. (23,5 x 15,5). 54 p. cu il. 1,50 lei. (II 54224)
Descriere după copertă. Anul, dedus din text (p. 21). Culegere de articole apărute în 1916.

Nu exista imagini
  1239) SPIEGEL von und zu PECKELSHEIM, FRHR. 44
 • Opera
 • Imagini
SPIEGEL von und zu PECKELSHEIM, FRHR. 44
64260. ~ Jurnalul de bord al submarinului 202. Început la 12 Aprilie 191... Incheiat la 30 Aprilie 191... Comandant Frhr. Spiegel von zu und Peckelsheim Căpitan Comandor. Bucureşti, Edit. Regele Carol (Staatsdruckerei), 1917. (20 x 13). 81 p. 1 leu. (I 48313)

Nu exista imagini
  1240) SPIEGLER, CAROL
 • Opera
 • Imagini
SPIEGLER, CAROL
În colaborare:
RAŢIU, Al. şi ~. Pagini de sânge. Iaşi, 1917 ; ed. II, 1918.

Nu exista imagini