Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  121) SAND, GEORGES (1804-1876)
 • Opera
 • Imagini
SAND, GEORGES (1804-1876)
61787. ~ Colecţie de nuvele dela Geor. Sand. Mattea-Lavinia, traduse de Dim. Moşoiu. Bucuresci (În tipografia lui Eliade), 1848.(21 x 13,5). p. 145-282 (11 520906)
Descriere după copertă. Cu alfabet de tranziţie
61788. ~ *Cora de George Sand. Traducere de A.I. Iacobescu. Bucureşti, Minerva, [191?]. (Leopardi, cop. 4)
61789. ~ Indiana dela George Sand Traducere de P. Teulescu. Bucureşti (Tipografia lui C. A.. Rosetti şi Vinterhalder), 1847. (16,5 x 12). 4 f., 360 p. (I 14772)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
61790. ~ *Ioana, de G. Sand. Roman ilustrat, tradus din limba franceză (Illustrate). Bucuresci,. Thiel & Weiss, 1879. 12°. 311 p. 1 leu 60 bani. (BR, 1 (1879), nr. 11, nov., p. 122 ; BR, 2 (1880), nr. 5, mai, p. 181)
61791. ~ Laculu Dracului [La Mare au Diable] din G. Sand. Tradusu de G. A. Baronzi Bucureşti, Editori Christ. Ionninu şi Compania Romanovu libraru şcoleloru publice (Tipografia bisericească din St. Mitropolia), 1855. (2316). 111 p. 2 sfanţi. (II 122028)
Coperta şi p. de titlu, cu caractere latine; textul, cu alfabet de tranziţie.
61792. ~ Lelia de George Sand. Tradusă în limba naţională. După quea mai nouă ediţiune francesă de Nicolae Nennovici I volume allu skrierii. Bukaresti, Librăriu-Editoriu George Ioanid (Imprimeria Santei Mitropolie), 1853. (22 x 14,5). 205 p. (Biblioteca Litteraria. I volume allu abonamentului) (II 126997)
Cu alfabet de tranziţie.
61793. ~ Idem. II volume allu skrierii. Bukuresci, Librariu-Editoru George Ioanid (Imprimeria Santei Metropolie), 1854. (22 x 14,5). p. 209-526 (Biblioteca Litteraria. XVII volume allu abonamentului) (II 126997)
Cu alfabet de tranziţie.
61794. ~ Idem. III volume allu skrierii. Bukuresti, Librariu-Editoru George Ioanid (Imprimeria Santei Metropilie), 1854.(22 x 14,5). 1 f., p. 257-724 (Biblioteca Litterară. XVIII volume allu abonamentului) (II 126997)
61795. ~ Leone-Leoni. De Georgcs Sand. Tradus de Antonie Rohtiveanu. Bucuresti (Tipografia lui C. A. Rosetti şi Vinerhalder), 1850. (20 x 14). 203 p. (I 72845)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
61796. ~ Maeştrii Mosaişti de George Sand. Traducţiune de M. Romalo. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1873. (17,5 x 12,5). 186 p. 95 bani. (Biblioteca populară sub patronajul înălţimei sele Doamnei Elisabetha) (I 127299)
61797. ~ Mauprat de la George Sand. Tradusu de S. Andronik. I. volumine allu skrierii. Bucureşti, Librariu-Editoriu George Ioannide (Imprimeria Santei Metropoli), 1853. (21,5 x 14,5). 119 p. (Biblioteca Litteraria. IV. volumine allu abonamentului) (II 126926)
Cu alfabet de tranziţie.
61798. ~ Idem. II. volumine allu skrierii. Bucureşti, Librariu-Editoriu George Ioannide (Imprimeria Santei Metropolii), 1853. (22,5 x 15). 423 p. (Bibliotecă Litteraria V volumine allu abonamentului) (II 126926)
Cu alfabet de tranziţie.
61799. ~ Metella de Georges Sand şi Orbul nuvelă de D-na R. R. Tehllusson traduse de G. A. Baronzi. Bucureşti, Librariu-Editoriu George Ioanid. (Tipografia Sfintei Mitropolii), 1853. (20 x 12,5) 114 p. (I 72859)
Cu alfabet de tranziţie.
61800. ~ *Mica Fadetă. (La Petite Fadette Novelă de George Sand. Sibiiu, [1887], Editura W. Krafft, 80 fil. (Biblioteca poporală a Tribunei nr. 43) (Domaschin, cop. 4)
Datat după alte numere ale colecţie.
61801. ~ Mont-Reveche, de George Sand. tradusu în limba naţionala de Andrei Dermanu. I volumine allu scrierii. Bucuresci, Librariu Editoriu George Ioanid (Imprimeria Santei Metropolie), 1853. (21 x 14). 215 p. (Bibliotecă litteraria. XV. volumine allu abonamentului) (II 72804)
Cu alfabet de tranziţie.
61802. ~ Idem. II. volumine allu scrierii. Bucuresci, Librariu-Editoriu George Ioanid (Imprimeria Santei Metropolie), 1854. (21 x 14). 1 f., p. 217-446. (Bibliotecă litterairiă XVI volumine allu abonamentului) (II 72804)
61803. ~ Secretarul intimu Le Secretaire intime dela George Sand. Tradusu de S. Andronicu. Bucuresci (În tipografia lui Eliade), 1847. (19 x 12,5). 2 f., 298 p., 1 f. bibliogr. (I 57041)
Ultima foaie cuprinde: Bibliografie (= Catalog). Cu alfabet de tranziţie. În: Iarcu, p. 52 apare şi o ediţie in 1846.

Vezi:
• Colecţie de nuvele. [Cuprinde şi: Metella, Lavinia şi Mattea de ~, trad. de D. Moşoi]. Bucureşti, 1847.

Nu exista imagini
  122) SANDA, A.
 • Opera
 • Imagini
SANDA, A.
Vezi:
• Foiţe alese [V]. Orăştie, 1898.

Nu exista imagini
  123) SANDEAU, JULES (1811-1883)
 • Opera
 • Imagini
SANDEAU, JULES (1811-1883)
61804. ~ Damicela de Cheruar de Jules Sandeaux(?). Tradusă de I. N. Şoimescu. Bucureşti (Imprimeria lui F. [pe cop.: Ferdinand] Om), 1852. (19 x 12). 74 p. (I 1050)
Cu alfabet de tranziţie.
61805. ~ Marianna de Jules Sandeau, tradusa din limba francesă de D. P. Teulescu. Vol. I-II. Bucureşti (Tipografia Bisericeasca din Sf. Mitropolie), 1855-1856) (21 x 13,5). 218 p. (I); 218 p. (II). (II 126950)
Cu alfabet de tranziţie.

În colaborare:
AUGIER, E. şi ~. Ginerele lui Poirier. Bucureşti, 1896. TRad. de Dumitru Stăncescu

Nu exista imagini
  124) SANDER, S.
 • Opera
 • Imagini
SANDER, S.
61806. ~ *Caligrafie sistematică arangeată după cele mai bune metode, pentru usul şcoalelor de ambe sexe de S. Sander. Bucuresci, Socecu, 1881. (27 x 13). 12 p. 15 b. (BR, 3 (1881), nr. 7, iul., p. 306)
61807. ~ Metod practic de desemn linear pentru clasele primare. Întocmit conform cu programa oficială după cei mai buni autori francezi şi cu aplicaţiuni de S. Sander. Partea I pentru clasa ănteia şi adoua. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp., 1880. (27,5 x 20). 36 p. cu il. (BCU-Iaşi IV 14376)

Nu exista imagini
  125) SANDERSON, PERCY
 • Opera
 • Imagini
SANDERSON, PERCY
Vezi:
COMMISSION EUROPÉENNE. Mémoire sur les travaux... [par von Aichberger, ~ ş.a.]. Galatz, 1888.

Nu exista imagini
  126) SANDIER, căpitan
 • Opera
 • Imagini
SANDIER, căpitan
61808. ~ Atacul şi aperarea cetăţilor în epoca actuală. Traducere după Sandier, Căpitan din geniu frances. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1893. (23 x 14,5). 52 p. cu il. 2 Iei. (Cercul Publicaţiunilor militare. Publicaţiunea nr. 53) (II 75858)

Nu exista imagini
  127) SANDOVICI, ALEXANDRU N.
 • Opera
 • Imagini
SANDOVICI, ALEXANDRU N.
61809. ~ Rolul bisericei în viaţa noastră naţională. Conferinţă de Alexandru N. Sandovici, Preot. Dorohoi (Tip. Speranţa N. Mateescu), 1910. (16 x 11). 53 p. 55 bani. (I 21624)

Nu exista imagini
  128) SANDOVICI, CHR. GR.
 • Opera
 • Imagini
SANDOVICI, CHR. GR.
61810. ~ Dobrogea. Consideraţiuni asupra Constituţionalizărei ei de Chr. Gr. Sandovici. Tulcea (Tip. Naţională), 1908. (20 x 13). 26 p. 75 bani. (II 10948)

Nu exista imagini
  129) SANDOVICI, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
SANDOVICI, CONSTANTIN
61811. ~ Sfîntul Joan Damaschin. Biografia, scrierile şi doctrina sa. Teză pentru Licenţă de Constantin Sandovici. Bucureşti (Tip. Bukarester Tagbaltt), 1902. (22,5 x 15,5). 59[-61] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 126799)

Nu exista imagini
  130) SANDOVICI, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
SANDOVICI, NICOLAE
61812. ~ Sfaturi prielnice date în Biserică şi Şcoală Sătenilor din comuna Târnauca, Judeţul Dorohoi în Cercurile Culturale şi Cooperative, [de] Nicolae Sandovici-Preot. Bucureşti (Tipografia Societăţii Anonime Poporul), 1914. (19 x 13,5). 39 p. (I 34353)

Nu exista imagini
  131) SANDU, C.
 • Opera
 • Imagini
SANDU, C.
Vezi: SANDU-ALDEA, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  132) SANDU, CONSTANTIN G..
 • Opera
 • Imagini
SANDU, CONSTANTIN G..
61813. ~ Arbitrajul în dreptul interaţional. Teză pentru licenţă. Susţinută în diua de... de Constantin G. Sandu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23,5 x 16,5). 100 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 86195)

Nu exista imagini
  133) SANDU, GHEORGHIE V.
 • Opera
 • Imagini
SANDU, GHEORGHIE V.
61814. ~ Calendar perpetuu aplicabilu la stilu nou şi la stilu vechiu [Pe cop.: Ediţiune de G. V. Sandu]. Roman (Impr. Gheorghie V. Sandu), 1875. (21,5 x 13). 42 p., 5 f. (Anexe) (II 467354)

Editări de texte:
• Evanghelia şi Apostolul... Ed. de ~. Roman, 1872.

Nu exista imagini
  134) SANDU-ALDEA, CONSTANTIN (1874-1927)
 • Opera
 • Imagini
SANDU-ALDEA, CONSTANTIN (1874-1927)
61815. ~ *Ameliorarea grâului unguresc de C. Sandu-Aldea (trad. după E. Grabner) [apărută înainte de 1913] (Sandu-Aldea, C, p. 255)
61816. ~ Ameliorarea plantelor agricole de C. Sandu-Aldea. Bucureşti, Librăria Universală, [1914]. (21 x 13) 392 p. cu il. (Biblioteca Agricultorului Român) (II 539102)
Anul dedus din bibliografie (p. 381) şi lista de cărţi de pe cop. 4.
61817. ~ Ape mari. Nuvele şi schiţe, [de] C. Sandu-Aldea. Bucureşti Minerva, Institutul de Arte Grafice şi Editură, 1910. (19,5 x 13). 234[-239] p. 2 lei. (I 20236)
61818. ~ Cărticica plugarului scrisă de Constntin Sandu [pe cop. = Constantin Sandu-(Aldea)]. Conferenţial la ferma Laza. Bucureşti, Minerva, Institut de arte grafice şi editură, 1907. (20 x 13,5). 116 p. cu il. 50 bani. (I 7764)
61819. ~ Cubajuri agricole, [de] C. Sandu-Aldea. Bucureşti, Editura Librăriei Alcalay & Co. (Tip. Cultura), 1914. (18 x 12). 53 p. cu il. 1 leu. (I 39493)
Editura menţionată pe copertă.
61820. ~ Cunoştinţe elementare de Botanică Agricolă pentru clasa I-a a şcoalelor inferioare de agricultură de C. Sandu-Aldea. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1911. (19 x 13). 224 p. cu il., 1 f. (I 24237)
61821. ~ Idem [Ed. II] Bucureşti (Tip. Marin S. Niculescu), 1914 (21 x 13,5). 224 p. cu il. 2,25 lei. (Din publicaţiunile Cassei Şcoalelor) (II 42320)
61822. ~ Doi călăraşi[de] C. Sandu-Aldea. Sibiiu (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1910. (14,5 x 10,5). 14 p. 6 bani. (Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român. Biblioteca Tineretului, nr. 5) (Astra-S 20204)
Lipsă coperta. Pe verso paginii de titlu, menţiunea: Din volumul Pe drumul Bărăganului, cu binevoitoarea permisiune a autorului.
61823. ~ Două Neamuri, [de] C. Sandu Aldea. Bucureşti, Minerva, Institutul de arte grafice şi editură, 1906. (19,5 x 13). 289[-291]p. 1,50 lei. (I 3450)
61824. ~ Idem. Ed. II ilustrată. Bucureşti, Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1909. (19 x 13). 289[-291] p. cu il. 1,50 lei. (1 14087)
61825. ~ Drum şi popas. Note de drum. Schiţe, [de] C. Sandu. Bucureşti, Minerva Institut de Arte Grafice şi Editură, 1904. (18,5 x 13). 159[-163] p. (I 106138)
Lipsă coperta.
61826. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Minerva, Institut de Arte Grafice si Editură, 1908. (19,5 x 13). 200 p. 1,25 lei. (I 106136)
61827. ~ În urma plugului. Nuvele şi Schiţe, [de] C. Sandu-Aldea. Bucureşti, Minerva Institut de Arte Grafice si editură, 1905. (19,5 x 13). 249[-251] p. 1,50 lei (I 293)
61828. ~ Idem. Ed. II, ilustrată. Bucureşti, Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1908. (19 x 13). 249[-251] p. cu ilutr. 1,50 lei. (I 12436)
61829. ~ *Legile heredităţii de C. Sandu-Aldea (trad. după Correns) [apărută înainte de 1913] (Sandu-Aldea, p. 255)
61830. ~ Pe drumul Bărăganului, [de] C. Sandu-Aldea. Bucureşti, Minerva, Institut de Arte Grafice si Editură, 1908. (29,5 x 13) 250[-253] p., 1 f. 1,50 lei. (I 9300)
61831. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1913. (19,5 x 13,5). 250[-255) p. 2 lei. (I 32436)
61832. ~ Pe Mărgineanca, [de] C. Sandu-Aldea. Bucureşti, Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1912. (20 x 13) 288[-291] p. 2 lei. (I 29700)
61833. ~ Scrisori către plugari de Constantin Sandu, Diplomat al Scolei Centrale de Agricultură de la Herăstrău. Cu portretele M.M.L.L. Regele şi Regina şi cu mai multe ilustraţiuni în text. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1901. (20,5 x 13,5). 41[-44] p. cu il., 2 f. pl. (Biblioteca Populară a Administraţiunei Domeniului Coroanei. Cărticica XIX) (II 106263)
61834. ~ Selecţiunea metodică a cerealelor şi bazele ştiinţifice ale selecţiunei de Constantin Sandu, Diplomat al Şcoalei Centralei de Agricultură de la Herăstrău şi al Înaltei Şcoli de Agricultură din Berlin. Conferenţiar la ferma model Laza. Bucureşti Minerva, Institut de arte grafice şi editură, 1907. (19,5 x 13) 177[-179] p. 3 lei. (I 7001)
61835. ~ Sfaturile unui plugar luminat, [de] C. Sandu-Aldea. Cărticica întâia. Bucureşti, Minerva, Institut de Arte grafice şi editură, 1908. (20 x 13). 91[-95] p. cu il. 50 bani. (I 11406)

În colaborare:
61836. ~ La şezătoare. Icoană din popor (act cu un preludiu) de C. Sandu-Aldea şi I. Borcia.Muzica compusă pe motive româneşti de Tib. Brediceanu. Sibiiu (Tipografia arhidiecezană), 1911. (20 x 13). 23 p. (BCU-CIN 137245)
Pe p. de titlu menţiunea: "Tipărit ca manuscris". Fără copertă.

Traduceri:
ANDREEV, L. Guvernatorul. Trad. de ~. Bucureşti, 1908 ; 1910 ; ed. III, [191?].
ANDREEV, L. Nuvele. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.
IBSEN, Henrik. Zîna învierii. Trad. de ~ ş.a. Orăştie, 1900 ; Bucureşti, 1909.
LOTI, Pierre. Pescar de Islanda. Trad. de ~. Bucureşti, 1908 ; ed. II, 1915.
SUDEMANN, H. Ioan Botezătorul. Trad. de Chendi şi ~ [ed. I]. Orăştie, 1901 ; [ed. II] Bucureşti, 1911.
VALMORIN, Henry de. Selecţiunea şi efectele ei asupra plantelor cultivate. Trad. de ~. Budapesta, 1906.
• Rumänische Erzählungen... 1 Bd. [Cuprinde povestiri de ~ ş.a.]. Bukarest, 1907 ; Czernowitz, 1911.

Nu exista imagini
  135) SANDU PUNGĂ-GOALĂ
 • Opera
 • Imagini
SANDU PUNGĂ-GOALĂ
Vezi: BÂRSEANU, ANDREI

Nu exista imagini
  136) SANEJOUAND, A.
 • Opera
 • Imagini
SANEJOUAND, A.
Vezi: BJBESCO, GEORGES

Nu exista imagini
  137) Sänger-Ordnung und Satzungen des Sänger-Reisekasse Bukarester
 • Opera
 • Imagini
Sänger-Ordnung und Satzungen des Sänger-Reisekasse Bukarester
61837. • Sänger-Ordnung und Satzungen des Sänger-Reisekasse Bukarester. Detschen Liedertafel. Bukarest, Gutenberg, Joseph Göbl, 1899. (21 x 13). 12 p. (II 393359)

Nu exista imagini
  138) SANIELEVICI, HENRIC (1875-1951)
 • Opera
 • Imagini
SANIELEVICI, HENRIC (1875-1951)
61838. ~ Cercetări critice şi filosofice, [de] H. Sanielevici. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg, 1916. (19,5 x 12,5). 4 f., 405 p. 3,50 lei. (I 45265)
61839. ~ Icoane fugare. Documente omeneşti [de]H. Sanielevici. Bucureşti, Editura librăriei H. Steinberg & Fiu, 1916. (21,5 x 14,5). 3 f., 307 p. (II 46712)
61840. ~ Încercări critice. C. Dobrogcanu-Gherea.I. L. Caragiale, A. Vlahuţă, I. Al. Brătescu-Voineşti, Şt. O. Iosif, Rannetti-Roman, Jean Bart, V. Leonescu, H. Lecca, etc. de H. Sanielevici, Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (21,5 x 14). VII, 197 p. (II 127007)
Lipsa coperta. Prefaţa de G. Rădulescu-Motru.
61841. ~ Le travail de la mastication est la cause de la brachycephalie par H. Sanielevici licencié ès lettres. Bucarest (Imprimerie de la l'État), 1903. (27 x 19). 1 f., p. 390-395. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie. An. XII, Nr. 5 et 6) (II 12663)

Traduceri, editări de texte :
BALZAC, Honoré de. Nuvele. Trad. de ~. Craiova, 1895.
EMINESCU, M. Der arme. Doinis. Übersetz von ~ und... Bucureşti, 1904.
KLEIST, Heinrich von. Logonda din St. Domingo... Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
• Opinia publică europeană şi chestiunea evree în România. Ed. de ~. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  139) SANIELEVICI, I.
 • Opera
 • Imagini
SANIELEVICI, I.
61842. ~ Asigurări de Incendiu [pe cop.: Călăuza Asiguratului la asigurările de incendiu]. Ce trebuie să ştie un asigurat. Partea I. Înainte de a contracta asigurarea. Partea II. În cursul asigurării. Partea III. După ivirea unei daune [pe cop.: Conţinut: Cum se închee o asigurare. Alegerea Societăţii şi a intermediarilor. Societăţile străine pot lucra în România? Declaraţiile asiguratului: Indicarea şi evaluarea obiectelor asigurate: clădiri, mobile, mărfuri, industrii, producte pe câmp şi în magazii, depozite etc. Asigurări contra trăsnetului şi exploziei. Asigurarea construcţiilor pe teren străin. Răspunderea proprietarului faţă de locatari, a locatarilor faţă de vecini şi proprietar. Primele de asigurare şi tarifele societăţilor. Riscuri excluse de la asigurare. Calcularea daunelor la: clădiri, mobile, mărfuri, maşini industriale, obiecte fabricate şi materii prime, producte în paie şi nutreţe, producte în magazii şi pătule. Expertize şi supraexpertize. Plata despăgubirilor] de I. Sanielevici, Diplomat al Şcoalei Superioare de Comerţ din Bucureşti, fost inspector lichidator. Bucureşti. Librăria Universală Leon Alcalay, Alcalay & Co. (Rapid' Inst. de Arte Grafice), 1915. (20 x 13). 2 f., 90[-92] p. 2,50 lei. (I 48972)

Nu exista imagini
  140) SANIELEVICI, I., medic
 • Opera
 • Imagini
SANIELEVICI, I., medic
61843. ~ Ce să mâncăm? Sfaturi pentru Sănătoşi şi bolnavi, [de] Dr. I. Sanielevici, Specialist în Boli de Stomac şi de Nutriţie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1916. (21 x 14). 85[-87] p. 1,25 lei. (II 46685)

Nu exista imagini