Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1181) Sora Terezia de Pruncul Isus
 • Opera
 • Imagini
Sora Terezia de Pruncul Isus
64069. • *Sora Terezia de Pruncul Isus. Publicată de Dr. Ioan Coltor. Blaj, 1914. (Raţiu, p. 3; CultC, 5 (1915), nr. 1, p. 2)

Nu exista imagini
  1182) SORAFOVU, G. D.
 • Opera
 • Imagini
SORAFOVU, G. D.
64070. ~ *Despre Thoracantesa în Pleuresia acută. Tesă pentru doctorat de G. D. Sorafovu. Bucuresci (Typ. Al. Grecescu), 1878. 12°, 57 p. (Popescu, Siese ani, p. 61)

Nu exista imagini
  1183) SOREET, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
SOREET, pseudonim
Vezi:
ROSETTI, D. R. Formularea de procese verbale. După ~ ş.a. Bucureşti, 1874 ; 1895.

Nu exista imagini
  1184) SORBUL, MIHAIL (1886-1966)
 • Opera
 • Imagini
SORBUL, MIHAIL (1886-1966)
(M. Smolski)
64071. ~ Dezertorul, [de] Mihail Sorbul. Comedie tragică în 3 acte. Bucureşti, Librăria Universală Leon Alcalay, Alcalay & Co. (Tip. Cultura), [1918]. (21,5 x 14,5). 126 p. 5 lei. (II 52886)
84072. ~ Eroii noştri, [de] M. Smolski. Piesă în 4 acte. Bucureşti (Inst. de Arte GraficeEminescu), 1906.(19 x 13). 141[-143] p. l,501ei. (I 5046)
84073. ~ Letopiseţi, [de] Mihail Sorbul. Dramă istorică în cinci acte. Bucureşti, Noua Revistă Romana (Noua Tip. Profesonală Dimitrie C. Ionescu), 1914. (19,5 x 13). 2 f., 164 p. 2 lei. (I 36715)
64074. ~ Patima Roşie, [de] Mihail Sorbul. Comedie tragică în 3 acte. Cu o prefaţă de d-nul Mihail Dragomirescu. Bucureşti, Edit. librăriei si tip. H. Steinberg, 1916. (19 x 13). VIII p., 2 f., 191 p. 2 lei. (I 48992)
64075. ~ Praznicul calicilor. Comedie tragică într-un act. Săracul Popă ! Episod dramatic într-un act, [de] Mihail Sorbul. [Bucureşti], Edit. librăriei şi tip. H. Steinberg. 1916. (18,5 x 12,5). 115 p. 1 leu. (I 48996)
La p. 75 menţiunea: "Episodul Săracul popă! S-a reprezentat întâia oară în luna Martie 1912 la Teatrul Naţional din Craiova, director fiind E. Gârleanu. A doua oară s-a reprezentat la Bucureşti în Februarie 1913 la Teatrul Comedia".
64076. ~ Răzbunarea, [de] Mihail Sorbul. Piesă în 4 acte. Bucureşti, Edit. I. Brănişteanu, 1918. (19,5 x 13). 145 p. 5 lei. (I 51573)
La p. 5 menţiunea: "Reprezentată pentru întâia oară în Iaşi în ziua de 27 iunie 1918".

Nu exista imagini
  1185) SORCOVA, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
SORCOVA, pseudonim
Vezi: ONIŢIU, VIRGIL

Nu exista imagini
  1186) SOREANU, RADU T.
 • Opera
 • Imagini
SOREANU, RADU T.
64077. ~ Episoade eroice din viaţa marelui Napoleon după Georges d' Esparbes de Radu F. Soreanu. Bucureşti, Edit. Luceafărul (Tip. A. Grossann), [1911]. (19,5 x 12). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Luceafărul Nr. 16) (I 467214)

Traduceri:
BALZAC, H. Ilustrul Gaudissart. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.
KIPLING, R. Amintiri din pension. Trad de ~. Bucureşti, 1918.
• Cei săraci şi cei bogaţi. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  1187) SORESCU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
SORESCU, ALEXANDRU
64078. ~ Baza contabilităţii în partidă dublă de Al. Sorescu, Subşeful Contabilităţii Băncii de Scont din Bucureşti, Profesor de Contabilitate la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, Avocat. Bucureşti (Tip. Profesională Dim. C. Ionescu), 1918 (23,5 x 16,5). 24 p. (Convorbiri contabile) (II 49661)
64079. ~ Conturi de valori: Casa de Al. Sorescu, Subşeful Contabilităţii Băncii de Scont dinBucureşti, Profesor de Contabilitate la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, Avocat. Cuprinsul: Conturi de valori. Casa, debitare, creditare, Acte de casă. Analizarea grupelor de operaţii cu casa: intrări, eşiri, plusuri, minusuri. Diferenţe de casă. Articole de jurnal, trecerea lor în Maestru Casa mică: cheltuieli mărunte, contencios. Notă de justificare, Înregistrare în Jurnal, în Maestru cu coloane, Stabilirea soldului. Casa monete străine: Borderou, Notă de vânzare şi cumpărare, înregistrare în Jurnal, în Maestru cu coloane, înregistrare relativ la beneficiu şi perdere, închiderea coloanelor şi partidei. Rezumat sinoptic. Bucureşti (Tip. Profesională Dim. C. Ionescu), 1918. (23 x 15,5). 38 p. (Convorbiri contabile) (II 50644)

Nu exista imagini
  1188) SORESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
SORESCU, CONSTANTIN
64080. ~ Chestiunea socială. Teză pentru doctorat susţinută de Locotent C. Sorescu, Licenţiat în drept. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (23 X 16). 60 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat). (II 3745)

Nu exista imagini
  1189) SORESCU, CONSTANTIN GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
SORESCU, CONSTANTIN GRIGORE
64081. ~ Despre vânzarea unui lucru străin. Teză de licenţă, [de] Const. Gr. Sorescu. [Bucureşti], (Tip. L. Motzătzeanu), [1904]. (23 x 16). 100 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3953)
Datat după R Bibliogr, 2 (1904), nr. 5-6, p. 85.

Nu exista imagini
  1190) SORESCU, IOAN GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
SORESCU, IOAN GRIGORE
64082. ~ Despre procedura civilă în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Ioan Gr. Sorescu. Bucureşti (Stab. Grafic Ţăranu & Co.), 1904. (22,5 x 15). 173 p. (Facultatea juridică din Bucureşti) (II 3762)

Nu exista imagini
  1191) SORESCU, ROMAN
 • Opera
 • Imagini
SORESCU, ROMAN
64083. ~ Monastirile Dobrogene descrise de Arhimandritul Roman Sorescu, Stariţul Monastirei Cocoş- Saun din judeţul Tulcea. Bucureşti (Tip. Profesională Dinu C. Ionescu), 1914. (24 x 17) V-158 p. cu il., 4 pl. (II 36624)

Nu exista imagini
  1192) SORICU, ION URSU (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
SORICU, ION URSU (1882-?)
64084. ~ Doine din zilele de luptă, [de] I. U. Soricu. Bucureşti, Edit. Librăriei Pavel Suru (Iaşi, Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1917. (18 x 11,5) 68 p. 1 leu. (I 53275)
64085. ~ Florile dalbe [pe cop.: Poezii] de I. U. Soricu. Craiova, Edit. Revistei Ramuri (Tip. Sache Pavlovici), 1912. (21,5 x 14,5). 164[-167] p. (II 28860)

În colaborare
64086. ~ Noul dor de neam. Cântece de lume. De I. U. Soricu şi V. Drăguşanu. Bucureşti (Tip. Mărăşeşti), [1918]. (15,5 x 12). 63 p. 1,25 lei (Publicaţiunile Caselor Naţionale) (I 153833)
Lipsă coperta. Datat după: Rev. Ros, 1 (1918), nr. 1, sept. 1, p. 4 cop.

Traduceri:
ANDREEV, L. Viaţa omului. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1909.

Vezi:
• Cuvinte de îmbărbătare. Publicaţiunea ocazională. Câmpulung, 1913.
DRĂGUŞANU, I. V. Cântece şi poezii populare. Ed. II. Fălticeni, 1915.
• La Arme! Bucureşti, 1916.
LOCUSTEANU, P. Glasul vitejiei. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1193) SOROCEANU, DIMITRIE V.
 • Opera
 • Imagini
SOROCEANU, DIMITRIE V.
64087. ~ Despre acţiunea în anulaţiune sau recisiune în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Dimitrie V. Soroceanu. Piatra (Tip. Unirea J. Koppel), 1891. (24 x 15,5). 71 p. (Facultatea Juridică din Iaşi. (II 394012)

Nu exista imagini
  1194) SOROCEANU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
SOROCEANU, PETRU
64088. ~ Proect de plata taxelor de transport a Călătorilor pe căile ferate de Petru
Soroceanu. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1901. (20 x 12.5). 15 p. (I 409583)

Nu exista imagini
  1195) SOROCIANU, THEODOSIE
 • Opera
 • Imagini
SOROCIANU, THEODOSIE
64089. ~ Acatistul Sfântului, Slăvitului, întru tot lăudatului Apostol şi Evanghelist Ioan de Dumnezeu Cuvântătorul. Publicat acum pentru întâiaşi dată într-un număr foarte restrîns de exemplare de către Ieromonahul Teodosie Sorocianu, Superior Schitului Sfîntului Ioan teologul, al comunităţei fraţilor Români Cucui nu (Provata) din Sf. Munte Athos. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1908. (24 x 19,5). 16 p. (II 11736)
64090. ~ Idem. Publicat de către Iermonahul Teodosie Sorocianu Superior Schitului Sfântului Ioan Teologul, al Comunităţei fraţilor Români Cucu- vinu (Provata) din Sf. Munte Athos. Cu aprobarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române, Drept Măritoare de Răsărit. Cu un apendice cuprinzând paraclisul sfanţului şi alte rugăciuni de suflet mântuitoare. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1910. (26,5 X19). 32 p. cu il. (II 19579)
64091. ~ Aşezamînt lăsat iubiţilor mei fii şi fraţi, buni ascultători întru Hristos Iisus, Domnul nostru. Din Casa Cucuvinu (Provata), Comunitatea fraţilor Români Sf. Ioan Theologul din Sf. Munte Athos de Ieromonahul Theodosie Sorocianu Superior urmat de răspunsul Iermonahului Epifanie Dumitrescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl S-sori), 1912. (20 x 13). 16 p. (II 26629)
64092. ~ Epistolă frăţiască către monachii români ce locuesc în Sfîntul Munte Athos de emeritul între ieromonahi Theodosie Sorocianu şi fraţii sei de la Sfântu Ion Teologu din Provata. Bucuresci (Stab. grafic Albert Baer), 1902. (15,5 x 11,5). 24 p. (I 409672)

Nu exista imagini
  1196) SORU, S.
 • Opera
 • Imagini
SORU, S.
64093. ~ Calculul bolţilor de poduri cu arcuri elastice, [de] S. Soru, inginer. Bucureşti (Tip. Kooperativa), 1915. (23 x 16). 9 p., 1 pl. (Extras din Buletinul Societăţii Politechnice Anul XXXI. no. 2) (II 41167)
61094. ~ Construcţiuni în beton armat la Palatul Băncii Marmorosch Blank & C-nie Bucureşti, [de] S. Soru, inginer. Bucureşti (Tip. Kooperativă)1914. (23,5 x 16). 10 p. cu il., 1 f. pl. (Extras din Buletinul Societăţii Politecnice anul XXXI No. 5-6) (II 44568)

Nu exista imagini
  1197) SOTEC-LETEANU, I.
 • Opera
 • Imagini
SOTEC-LETEANU, I.
64095. ~ Contribuţiuni etimologice de I. Sotec- Leteanu. Brăila (Tip. Artistica), 1905. (23,5 x 16). 30 p. (II 508631)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1198) SOTIR, N. M.
 • Opera
 • Imagini
SOTIR, N. M.
64096. ~ Codice de procedură civilă şi legea autentificării actelor adnotate cu jurisprudenţa română de N. M. Sotir, avocat. Bucuresci, Leon Alcalay Editor, 1898. (18 x 11,5). 3 f., 448p. 4 lei. (I 411195)
64097. ~ Codicele penal adnotat cu jurisprudenţa română de N. M. Sotir, Judele Ocolului Drăgăşani. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice, şi Edit. Minerva Filip. Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (17 x 10,5). XV, 331 p. 4 lei. (I 409635)
64098. ~ Legea pentru autentificarea actelor adnotată cu jurisprudenţa română de N. M. Sotir, Advocat. Bucuresci, Leon Alcalay, Editor (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1898. (17,5 x 11). 1f., 20 p. 30 bani. (I 170154)
64099. ~ Noul codice de procedură civilă promulgată la 14 Martie 1900 pusă în Concordanţă cu vechia procedură civilă. Conţinând întreaga jurisprudenţa Română pînă la 1898 asupra tuturor articolelor nemodificate. Adnotată de N. M. Sotir Bucuresci, Leon Alcalay, Editor, 1900. (16 x 11). 3 f., XXXII p., p. 5-486. (I 41839)
Exemplar incomplet în BRA.
61100. ~ Proba literală. Teză pentru licenţă susţinută înaintea Facultăţii de Drept din Bucuresci, de N. M. Sotir. Bucuresci (Tip. Litogr. Ed. Wiegande. C. C. Săvoiu), 1894. (23 x 15). 115 p. (II 393671)

În colaborare:
HAMANGIU, C. şi ~. Codul Penal... Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  1199) SOTIRACHE, N. C.
 • Opera
 • Imagini
SOTIRACHE, N. C.
Traduceri:
SAINTINE, X. B. Picciola. Trad. de ~. Bucureşti 1864 ; 1864.

Nu exista imagini
  1200) SOTIROV, M.
 • Opera
 • Imagini
SOTIROV, M.
64101. ~ *Reumatismul articular acut, [de] M. Sotirov. [Teză]. Bucureşti, 1877. 79 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 35) (Crăiniceanu p. 253 ; Teze. Fac. Med.- B., p. 120)

Nu exista imagini